JAN-OLOF SANDGREN: Ständigt denne Gates

Jag råkade säga något negativt om Bill Gates häromdan och fick genast på huden av en vän, som menade att Gates var en formidabel filantrop som åstadkom mycket gott med sin förmögenhet. En annan vän hyllade nyligen en artikel i Jewish Journal, som avfärdar kritiken mot Gates vaccinationskampanj som ”evil speech or talk”, eller för att citera Talmud: “slander is in the same category with murder.

Varifrån kommer allt detta tassande runt Bill Gates? Jag är uppväxt under 70-talet och då var det allmänt accepterat att kritisera kapitalister. Ju rikare och mäktigare, desto viktigare att skärskåda och misstro deras motiv. Det var till och med OK att ha konspirationsteorier! Man bör komma ihåg att en konspirationsteori är en teori, och blotta faktum att den strider mot den officiella bilden är inget slutgiltigt bevis för att den är falsk. Det är dock fortfarande OK (eller till och med påbjudet) att hudflänga mindre kapitalister, som dristar sig till att skatteplanera i Panama. Men Gates verkar spela i en egen liga. Till och med vänstern är imponerad.

Vissa konspirationsteorier är förstås mindre sannolika än andra. Till exempel har ”flat earth-teorin” få anhängare nu för tiden – och de mest långtgående spekulationerna om Gates hemliga plan att halvera jordens befolkning är nog överdrivna. Men de hjärtefrågor han ständigt återkommer till är massvaccinering och befolkningsminskning, och jag förstår om det kan väcka obehagliga associationer. Som eld på den brasan finns en rapport från Kenya som påstår att stelkrampsvaccin som Gates introducerat kan orsaka sterilitet hos unga kvinnor. Ett annat av hans projekt, ett poliovaccin i Kongo, lär tvärt emot sitt syfte ha orsakat utbrott av sjukdomen.

Med narkolepsiskandalen i färskt minne vet vi att såna här misstag inte kan uteslutas. Speciellt när vaccin utvecklas under stark tidspress för att möta akuta behov och det finns begränsade möjligheter att utreda långtidseffekterna. En faktor som (enligt mitt förmenande) ytterligare ökar risken är att företag som framställer influensavaccin i stort sett befrias från ansvar när det gäller framtida biverkningar.

Många konspirationsteorier på nätet har hämtat näring ur den här filmen, som producerades hösten 2019. Filmen bygger på en simulering av en global Coronapandemi, kallad Event 201, och har häpnadsväckande likheter med det Coronautbrott som skulle inträffa bara några månader senare. I filmens scenario är virusets epicentrum lokaliserat till en grisfarm i Brasilien. Sammanlagt skördar den simulerade pandemin 65 miljoner dödsoffer och gör inte halt förrän 90 procent av jordens befolkning vaccinerats. Föga överraskande är Bill & Melinda Gates Foundation delaktiga i produktionen.

Det är ingen tvekan om att synen på epidemier har förändrats, vilket illustreras av den här artikeln från Gäfle dagblad 1997. För bara något år sen hade Covid-19 inte ens klassats som pandemi, enligt WHO:s dåvarande regler. Den globala vaccinationslinje Bill Gates och hans kollegor företräder, tyder på ett starkt ökat ”säkerhetstänk”. Samtidigt vet man att vaccin mot Covid-19 måste utvecklas i raketfart för att hinna få effekt, vilket naturligtvis ökar risken för oönskade bieffekter. Om en begränsad del av befolkningen drabbas (som under svininfluensan) är det illa nog, men vad händer om allvarliga biverkningar ger sig till känna efter att man (kanske med tvingande medel) vaccinerat 90 procent av jordens befolkning? Här är säkerhetstänket inte lika påtagligt. Att virus muterar och de senaste årens influensavaccin visat sig tämligen verkningslösa, är ett annat skäl att vara skeptisk.

Förutom Event 201 har Bill & Melinda Gates Foundation sponsrat tusentals projekt, företag och institutioner runt om i världen. Några av dem listas här. Nästan vilken sten man än lyfter på hittar man Bill Gates.

Bill & Melinda Gates Foundation är näst störste finansiär av WHO, efter USA. På tredje plats kommer GAVI Alliance (som grundades av Bill Gates år 2000 och där han fortfarande är huvudsponsor). Han borde alltså ha ett betydande inflytande över den organisation som tillsammans med media orkestrerat nedstängningen av världsekonomin, och vars råd världens regeringar lyssnar till. Samtidigt är han starkt knuten till vaccinindustrin – och skulle hela världens befolkning på åtta miljarder vaccineras (vilket är det uttalade målet) vore det den största medicinska upphandlingen i världshistorien.

Oavsett om Bill Gates i slutändan gör gott eller inte, kan man ifrågasätta det rimliga i att en person utan medicinsk utbildning och utan något demokratiskt mandat, kan köpa sig så mycket makt över mänsklighetens liv och hälsa – och närmast diktera villkoren för demokratiska länders regeringar.

Själv blev jag lite illa till mods när jag såg den här intervjun, som han gjorde för Financial Times. Lyssna på upprymdheten och arrogansen i rösten, när han säger:

YOU DON’T HAVE A CHOICE …normalcy ONLY returns when we’we largely vaccinated the entire global population.

I mina öron låter det mer som någon med diktatorambitioner, än en ”formindabel filantrop”.

Jan-Olof Sandgren