BITTE ASSARMO: Så kom – kanske – coronasmittan in på äldreboendena

Sverige har hittills haft många många fler döda av covid-19 än de övriga nordiska länderna. Det beror, enligt Folkhälsomyndigheten, på att viruset så snabbt tog sig in på äldreboendena. Men hur gick det till?

Min teori är att smittspridningen på äldreboendena har att göra med att äldreomsorgen i flera år använts som en plattform för integration. Jag tror att många som arbetar där har så dåliga språkkunskaper att de sannolikt inte kunnat ta till sig kunskap om de rådande hygienföreskrifterna.

Den teorin kan säkert klinga illa i vissas öron och med lite god vilja kan den säkert tolkas som rasism. Men det är ett erkänt faktum att politikerna under en längre tid gett äldreomsorgen en informell politisk uppgift som nationell arena för integration. Många nyanlända får sitt allra första jobb inom äldreomsorgen med allt vad det innebär av kulturkrockar och språkförbistring, något som faktiskt i flera fall medfört att de äldre fått fel medicin, med risk för både deras hälsa och liv.

Med tanke på dessa problem är det inte alls orimligt att tänka sig att personal, som saknar kunskaper i svenska språket, också saknar kunskap om de hygienföreskrifter som gäller. Vi vet ju redan att utlandsfödda är överrepresenterade bland coronapatienter och har man inte tagit till sig informationen om åtgärder för att minska smittspridningen är det högst troligt att man heller inte tagit till sig information om hygienföreskrifterna inom vården.

Jag har en god vän vars far bor på ett äldreboende. Coronasmittan är spridd över hela boendet och min vän hävdar med bestämdhet att personalen – till övervägande delen utlandsfödd och generellt mycket dålig på att tala och förstå svenska – går mellan de friska och de sjuka utan att iaktta någon särskild försiktighet eller ens tvätta händerna mellan besöken.

– Det gjorde de i alla fall innan det blev besöksförbud på boendet och jag tror ju knappast det har ändrat sig. Nu behöver de ju inte ens vara rädda för att någon ska se hur illa de sköter hygienen eftersom vi anhöriga är förbjudna att komma dit. Men med tanke på hygienen på boendet kan man ju verkligen undra vilka som egentligen spridit smittan, sa hon till mig när vi senast talades vid.

Om du nu tycker att min vän låter en smula bitter så är det helt rätt uppfattat. Hon ÄR bitter, och hon har all anledning att vara det. Hennes far har arbetat och slitit i hela sitt vuxna liv, och nu när han är 87 (och borde få en värdig och behaglig ålderdom) får han finna sig i att bli omhändertagen av personal som inte förstår vad han säger och som inte kan prata ett språk som han förstår – och som dessutom inte har koll på hygienreglerna.

– Det var illa nog innan corona. Nu är det för jävligt, säger min vän.

Ännu har hennes far inte blivit sjuk. Men det är bara en tidsfråga, tror hon. Och hon har bara förakt till övers för dem som påstår att de inte har en aning om varför det ser ut som det gör på äldreboendena.

– Politikerna har utnyttjat våra äldre i flera för att få ut nyanlända i arbete. Hur de gamla mår struntar politikerna i, både före corona och nu mitt under krisen.

Det må vara hur det vill med den saken, men jag tror definitivt att personal i många fall kan vara en bidragande orsak till den utbredda smittspridningen på äldreboendena. Och en idé som var dålig redan från början har visat sig vara ännu sämre i tider då vi hemsöks av ett elakt virus.

Äldreomsorgen borde aldrig ha tillåtit bli en politisk plattform för integration. Det är en stor skam och – sannolikt – en bidragande orsak till att Sverige har högre dödstal i äldreomsorgen än de övriga nordiska länderna.

Bitte Assarmo