HITTAT PÅ NÄTET: Påven – coronaviruset är naturens svar på miljöförstöringen

I en intervju med den brittiska katolska tidningen The Tablet (8/4 2020) föreslog påve Franciskus, ledaren för världens största kristna samfund, att coronaviruspandemin är en signal om att mänskligheten behöver bli mer miljömedveten.

Påven sade att han tror att coronakrisen liknar skogsbränderna och översvämningarna på så vis att de alla är olika uttryck för ”naturens svar” på människans vanskötsel av den natur som hon egentligen borde kontemplera över. 

”Who now speaks of the fires in Australia, or remembers that 18 months ago a boat could cross the North Pole because the glaciers had all melted?”

”Who speaks now of the floods? I don’t know if these are the revenge of nature, but they are certainly nature’s responses.”

Läs mer i The Tablet: ”Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion'”

Redaktionen