HITTAT PÅ NÄTET: Lena Einhorn lägger fram sin teori om Jesus

HITTAT PÅ NÄTET YouTube-kanalen Myth Vision är framför allt en plattform för Jesus är en myt-teorin, det vill säga teorin att Jesus inte var en historisk, fysisk person utan en fiktiv gestalt. Anhängarna av teorin kallas ibland mytteoretiker eller myticister (engelska mythicists).

I en ny video (11/3 2020) på YouTube-kanalen lägger den svenska läkaren, författaren och regissören Lena Einhorn fram sin teori om Jesus. År 2006 väckte Einhorn uppmärksamhet med boken Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret där hon lägger fram hypotesen att Jesus och Paulus kan ha varit samma person.

I boken A Shift in Time (2016), publicerad på engelska, spekulerar Einhorn om den figur som kallas ”Egyptiern” av den judiske-romerske historikern Josefus är densamme som Jesus. I Josefus Om det judiska kriget beskriver han en messiasaspirant och ”häxkonstnär” vid namn ”Egyptiern” som gjorde uppror mot Rom på 50-talet e. Kr. Einhorn menar att berättelsen om Jesus blir mer begriplig om man flyttar fram den tjugo år.

Tidigare i år (29/2 2020) blev Lena Einhorn intervjuad på samma YouTube-kanal. Se intervjun här

YouTube-kanalen Myth Vision leds av Derek Lambert, en före detta kristen fundamentalist som intervjuar både seriösa forskare och oseriösa konspirationsteoretiker. En av de mest frekvent förekommande gästerna på kanalen är teologen Robert M. Price, en av få offentliga ateistiska profiler i USA som är öppet höger och stödjer Donald Trump. I boken The Case for Christ (2010) lägger Price fram argument för att Jesus aldrig existerat. Han menar att det i grunden inte är någon skillnad mellan Jesus och gudar i andra mytologier som dör och uppstår.

LÄS ÄVEN Mohamed Omars artikel ”Ateist, nörd och Trump-supporter” (21/2 2019)

Se Lena Einhorn lägga fram sin teori om Jesus:

Redaktionen