Lennart Bengtsson: En läsvärd bok för den framtidsintresserade

Lennart Bengtsson

OPINION År 1841 skrev den engelske publicisten Charles Mackay en bok med titeln ”Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds”. Det är en bok som är lika läsvärd i dag som när den skrevs för 179 år sedan. Den kan laddas ned digitalt från Amazon till det facila priset av cirka 10 kr och räcker att ge en roande och upplyftande läsning i flera veckor.
Den handlar om människors lättrogenhet, dårskap, och den vanligt förekommande gruppgalenskapen. Människorna förlorar, som Mackay säger, förståndet i grupp och tillfrisknar endast långsamt, en åt gången.

Vår upplysta tid är ingalunda befriad från stolliga idéer och gruppgalenskap. Vi påminns om detta ständigt. Nu senast av skribenten Lotta Ilona Häyrynen som i en artikel i Aftonbladet med titeln ”Vår sista tid är nu” hävdar av vad som skiljer ut vår generation från alla tidigare generationer är att vi kan se in i framtiden.

Vad hon sannolikt har i tankarna är oron över bränderna i Australien och den, enligt henne, förväntade kopplingen till växthuseffekten. För någon annan förklaring är ju knappast tänkbar eftersom media pratar så mycket om hur människan påverkar klimatet.

Skribenten Häyrynen är emellertid inte den första person i världshistorien som kan se in i framtiden även om hon förmåtts att tro detta. Antikens Cassandra hade fått gåvan att se in i framtiden av guden Apollon. Hon varnade människorna för framtidens faror. En annan var Nostradamus som beskrev i detalj vad som förestod mänskligheten från 1500-talet och framåt. Det är fortfarande inte ovanligt att det hänvisas till Nostradamus profetior. Under angreppet på Frankrike 1940 släppte tyska flyget ned flygblad där Nostradamus hade förutspått fransmännens nederlag.

För inte så länge sedan var det inte ovanligt med fjärrskådare eller sierskor i Sverige som hjälpte polisen att leta efter försvunna personer.

Under senare år har fjärrskådandet koncentrerats till jordens klimat. Under 1960- och 1970-talen dominerade förutsägelser för ett kallare klimat och en del experter menade att det fanns risk för att istiden skulle komma tillbaka. Eftersom det senare blev gradvis varmare blev förutsägelser för ett varmare klimat och de faror som detta skulle innebära allt vanligare, även om istidsprognoser fortfarande förekommer.

Förutsägelser om en förestående värmekatastrof dominerar dock och gradvis har dess förespråkare blivit alltmer högljudda. Det senaste skräckscenariet är att jordens klimat har passerat en så kallad tipping point där en återgång till ett tidigare, mer uthärdligt klimat har omöjliggjorts, och inget kan mer bli som förr. Detta har inte mycket att göra men den långsamma uppvärmning som beror på ökning av växthusgaser i atmosfären och som varit känd sedan länge och som i del avseenden också har positiva affekter. Sådana observationer framförs emellertid ytterst sällan.

Inget tilltalar det mänskliga sinnet så mycket som utsägelser om framtiden. Det har ingen som helst effekt att hänvisa till tidigare, helt felaktiga, prognoser. I stället visar det sig att tillfälliga oförutsägbara händelser är avgörande. Var och en som tänker tillbaka på sitt liv inser detta. Jag brukar påminna mina barn och barnbarn att de inte skulle finnas till om inte jag en vårkväll för mycket länge sedan tillfälligt råkat träffa en förtjusande flicka på en danskväll i Uppsala, som sedermera råkade bli min hustru.

De flesta har trots detta en inneboende föreställning och preferens att allt innerst inne är förutsägbart. Det är, som även en del av mina högutbildade kollegor säger, bara att vänta på vetenskapens nya framsteg. Räcker inte vetenskapen till vänder man sig till metafysiken eller till de gudomliga makterna.

Skribenten Häyrynen har övertygat sig att vetenskapen nu kan beräkna framtiden. Vår tid har till slut löst vetenskapens största gåta. Hon, i likhet med Greta Thunberg, tror därför att IPCC klimatscenarier eller professor Rockströms skräckberättelser är lika trovärdiga som beräkning av planetbanorna eller tiden för nästa solförmörkelse. Det är av denna anledning som jag så gärna rekommenderar Charles Mackays bok. Annan nyttig läsning i samma ämne är Nassim Nicholas Talebs bok ”the Black Swan” eller, för dem som är naturvetenskapligt utbildade, professor Edward Lorenz artiklar.

66 reaktioner på ”Lennart Bengtsson: En läsvärd bok för den framtidsintresserade

 1. Skarprättarn skriver:

  ”fanns risk för att istiden skulle komma tillbaka“

  Wikipedia: The Quaternary glaciation, also known as the Pleistocene glaciation, is an alternating series of glacial and interglacial periods during the Quaternary period that began 2.58 Ma (million years ago), and is ongoing.

  Istiden kommer alltså inte tillbaka, den är här sedan länge. Till skillnad från klimatprognoserna vilar kunskapen om nedisningarnas periodiska förlopp på tung fysik med enbart tre parametrar, och nya nedisningar är alltså att vänta. Ja, den framtiden går att se, men den är inte omedelbar.

  ”den långsamma uppvärmning”

  I geologisk skala är uppvärmningen dock drastisk. Dock inte värre än motsvarande förlopp under interglaciala perioder, med snabb upphettning och tillhörande flodvåg av vatten. Förloppet spikar, och därefter sker en ny långsam avkylning. Det liknar hjärtslag med en puls på 100000 år.

  Skillnaden nu är att vi själva orsakar en ny spik i ett befintligt interglacialstadium. Förloppet blir ändå det samma, med ökande växtlighet som motreaktion och så småningom nedkylning. Uppvärmningen kan således ta oss ur istiden och tillbaka till det för jorden mer naturliga drivhusläget. För livet på jorden, och människans fortsatta civilisation på lång sikt, är detta goda nyheter.

  Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    Nä, de tre parametrarna (excentricitet, axellutning, precession) indikerar påbörjad nedkylning. Eftersom vi inte har någon sådan, utan det motsatta, pekar allt i riktning mot vår egen aktivitet. Denna fysik är inte ifrågasatt av någon med rimlig utbildning och normal kognitiv förmåga.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du är medveten om att Milankoviccyklerna INTE kan förklara jordens klimathistoria och nedisningarnas form och läge? Utan att detta på något sätt falsifierar dessa cykler?

    Vilka människor var det som brände på för miljontals år sedan? Eller för tvåhundra år sedan? Eller tusen?

    Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    Nej, cyklerna påverkar bara oscillationen, den sätter inte grundtillståndet. Det gör andra saker, som bergsbildning, kontinentdrift, floran (kolavlagring under krita), faunan (cyanobakterier som rostade jorden och syresatte atmosfären), vulkanutbrott och så vidare.

    Grundtillståndet nu är existensen av en kryosfär, det vill säga en istid, och jordens wobblande påverkar hur utbredningen av is pulserar fram och tillbaka.

    Människan påverkar detta grundtillstånd, på samma sätt som tidigare cyanobakterier, träd och andra organismer.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Jag läste nyss att vi har brist på koldioxid i atmosfären. Tack och lov är den på uppgång. Ökar den rejält så växer det rejält. Vilken koldioxidhalt hade vi här när det knallade omkring 30 tons växtätare för 100 miljoner år sedan? Kanske vill jag inte ha dessa här igen men mer grönt ger mer liv.

   Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    Ja, det är geologiskt låga nivåer av koldixoid, det är därför vi har en istid. Du får skylla på Himalaya och andra bergskedjor, de käkar koldioxid när de vittrar.

    Gilla

 2. olle holmqvist skriver:

  ” påminna mina barn och barnbarn att de inte skulle finnas till om…” Kan specas ännu mer: Chansen att just den där spermien från din far skulle träffa just den där äggcellen hos din mamma, den är så liten (man kan roa sig med att räkna på antalet producerade och ”levererade” spermier resp. ägg, grova skattningar, visst) men resultatet blir ändå för var och en av oss: med allra största sannolikhet: Du finns inte.

  Tankefelet består möjligen däri att den i för sig ytterst osannolika händelsen, just den spermien + just den äggcellen, faktiskt är aningen mindre osannolik, än att den konkurrerande självmordskandiderande kamraten spermie lyckas.

  Mycket av vår tids fördummande verklighetsmissuppfattningar, grundas i oförmåga att hantera begreppet ”Sannolikhet”. Varenda molntapp är osannolik…

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Toppa denna okunskap med lite propaganda så kan de flesta väljare skrämmas till att rösta som media vill.
   Allmän och god utbildning med fakta byggd på vetenskaplig grund är motgiftet mot alla de alarmiströrelser vi nu skymmer sikten.
   Rörelser stödda av politiker och etablissemang för att driva politik.
   Utbildningsväsendet måste befrias från vänsterns skamgrepp och dominans.

   Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    Ja, betingade sannolikheter är knepigt – vilket Scott S. illustrerar.

    ”You blew it, and you blew it big! Since you seem to have difficulty grasping the basic principle at work here, I’ll explain. After the host reveals a goat, you now have a one-in-two chance of being correct. Whether you change your selection or not, the odds are the same. There is enough mathematical illiteracy in this country, and we don’t need the world’s highest IQ propagating more. Shame!”
    – Scott Smith, Ph.D. University of Florida

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    ja, jag har svårt för sånt här. Alltså om från början, stängda dörrar > chansen en på tre = lika för var och en av de tre dörrarna
    – en getdörr öppen> två kvar varav en med bil, en med get > lika chans på bägge, vilken som helst av de två kan var bil-dörr, dvs ingen nytta byta.
    Tycker den förklaring som ges försöker ändra konsekvenser av grundstruktur som inte ändras.
    eller ?
    F Ö Wason test & Promenade en montagne

    Den stora lärdomen fr Wason test: Mkt svårt när abstrakt (svart/vitt & jämnt/udda tal) mkt lätt när konkret:
    på baren : alkoholdrink/saft & över/under 18 år

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är förstås en pedagogisk utmaning att förklara detta. Förstår du inte att du redan har valt en dörr och att detta skedde med vinstchansen 1/3? Inser du inte att det i en tredjedel av försöken det aldrig tillför information, eftersom det var vinst i första försöket? Eller räkna på makronivå med tabeller på alla utslag!

    Gilla

 3. Lars Bernhoff skriver:

  Bengtssons har säkert den kunskap som behövs för att kunna ifrågasätta klimatalarmisters dystopier om hur enkelt och tydligt vi närmar oss vår egen undergång. För mig är nyckeln till en saklig debatt IPCC och dess prognoser med stöd från många vetenskapsmän
  När jag läst Widdings Klimatkarusellen ges argument för tvekan till IPCCs arbetssätt. Det finns tendenser till att forskningsmässigt ge anslag till de som stödjer ensidigt teorier om koldioxidens negativa klimatpåverkan.
  Greta verkar omöjlig att säga emot när hon åberopar vetenskapen och IPCCs agerande. IPCCs uppfattningar stöds av tex universitetslärare vilket framgick vid en seminarieserie vid Senioruniversitet i Stockholm i höstas som jag deltog i.
  Ska Bengtssons ifrågasättande och nyanserade uppfattningar vinna ökat gehör så behövs det mer (troligen upprepning) av de argument som sakligt kan ifrågasätta IPCCs bedömningar om framtiden. Att tävla om vem som har mest flygskam eller andra pacificerande åsikter är destruktivt.

  Det skulle troligen vara mer konstruktivt att ägna sig åt åtgärder mot miljöförstörande utsläpp. Då kan man mäta resultat istället för otydliga mål med ökad skattebelastning som en ursäkt för politikerna. För Indien finns det bedömningar om att drygt en miljon dör per år av luftföroreningar.. i Sverige är det många tusen. Inget dåligt projekt att ta tag i. Dessutom är Svenska företag mycket duktiga inom dessa områden.

  Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  ”den långsamma uppvärmning som beror på ökning av växthusgaser i atmosfären” — Vilken är källan till detta uppseendeväckande påstående? Vetenskapen säger som bekant något annat. Detta kan väl knappast räknas som källa: ”som varit känd sedan länge”?

  Gillad av 3 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Yes, termisk expansion, som i en läskeblask som värms. Men det är både och med antropogena utsläpp.

    Gilla

   • ts skriver:

    Som är negligerbara. Jag försöker greppa varför vissas argumentation stör mig, och det beror nog oftast av detta, ett ständigt uppradande av ”fakta” som vederbörande inte själv jobbat med samt en oförmåga att kvantifiera, jämföra och analysera rimligt. Tillgången på lättförklarad fakta har gjort att folk med en IQ på 110-120 tror att de ligger på 140-160. Googletänkare.

    Gilla

  • Elak skriver:

   Kanske denna länk till Tonys websida.

   https://realclimatescience.com/

   Det Tony presenterar (på lite släpig amerikanska, men låt inte det lura er) är massiva mängder fakta från NASAs och NOAs egna databaser om hur historiska mätdata förvanskas för att passa klimatmodellernas resultat. Detta kompletteras med genomgångar av historiska artiklar om värmeböljor och köldrekord under de senaste 150 åren taget från tidningar runt hela klotet.

   Det pågår ingen snabb uppvärmning av klotet, och det har varit varmare än idag så sent som på 1930-talet. Grönlandsisen smälter inte och istäcket i Arktis är ligger inom normala variationer och är större än på 1940-talet.

   Gillad av 3 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Just det, den stora världskonspirationen! Tur att vi har de upplysta kommentatorerna på DGS som motvikt till denna förljugna propaganda, denna förföljelse av kristna och så vidare!

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Delar i stort din uppfattning. Dock finns det en del saker som är lite knöliga; har vi t ex inte en märkbar minskning av glaciärerna i Alperna?

    Är det inom det normala?

    Gilla

   • elak skriver:

    CMMK10:
    Jag har ingen kunskap om alpernas glaciärer men låt oss använda bondförnuft utifrån en av de mest betydelsefulla arkeologiska fynden i vår tid: Ötzi.
    Hans kvarlevor är ett konkret bevis för att åtminstone under bronsåldern var glaciärerna i alperna mindre än idag. Om koldioxid är den huvudsakliga förklaringen till klimatförändringar så undrar vän av ordning vad Ötzis förfäder gjorde som fick glaciärerna att smälta, och vad hans arvingar gjorde som fick dem att åter frysa? Och om det inte var CO2 som drev klimatet på bronsåldern utan något annat naturligt fenomen, när upphörde detta ”andra” att påverka vårt nuvarande klimat.

    Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    @Elak: kraftig skogsavverkning plus eldning i smogens Rom. På samma sätt blev det kallare under digerdöden på grund av avfolkning, då åkermarker växte till skog.

    Gilla

 5. Jan Andersson skriver:

  De flesta som har skaffat sig en uppfattning om något tenderar sedan att vara nästan immuna mot nya fakta som raderar eller vänder på deras åsikter. Tyvärr har åsikter idag samma relevans för de allra flesta som fakta. Se bara på megafonerna i pressen, där ren idioti presenteras varje dag. Eller statsministerns avlånga uppsyn när han får oväntade frågor.

  Om en enkel men av ålder och intresse ganska erfaren person som själv jag i alla dagstidningar eller affärsmagasin med rödpenna skulle stryka allt som jag med alla fakta i ryggen vet är påhittade eller orimligt uppförstorade antaganden eller rena lögner skulle jag få hålla på hela dagen.

  Gillad av 4 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”Tyvärr har åsikter idag samma relevans för de allra flesta som fakta.”

   Häpnadsväckande men sant. I dag kan seriösa forskares rön bemötas med ”så tycker inte jag”. Ett exempel på det var ju Annie Lööfs möte med Jordan B Peterson hos Skavlan. Tjugofem års forskning var ingenting värd för Annie höll inte med.

   Gillad av 5 personer

 6. Johan skriver:

  Harmagedon…Undrar hur många spådomar om världens undergång illvilliga maktsökande människor har hittat på för egen vinning?
  Minst en miljon är min gissning…
  …Och här sitter jag och äter min frukost…

  Gillad av 1 person

 7. ts skriver:

  Jag såg just ett klick från Australien (sky news) där man först talade om världens mest välrenommerade forskare på Stora Barriärrevet som fick sparken för att han inte skriver under på
  att revet lider av mänsklig klimatpåverkan, utan tvärtom är mycket större än förr (låt säga för 100 år sedan) och hela tiden fluktuerar (endast på senare år har krympt med 5%). Han fick sparken för detta och har nyligen vunnit i domstol med skadestånd på 1 miljon AUD. Reportaget handlade om att nu har samma sak hänt en kvinnlig kanadensisk forskare som visat att isbjörnspopulationen är stabil och kanske mer välmående än på länge.

  Gillad av 8 personer

 8. ts skriver:

  Scott Adams har mycket relevant att säga om detta och mycket av det som debatteras på DGS. Hans senaste bok heter ”Looserthink” och han säger bland annat att vi alltid förutsäger massa katastrofer men de inträffar nästan aldrig, och gör de det så är det på ett sätt som få förutsåg, ofta genom att botemedlet blev värre än sjukdomen:

  Gillad av 3 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Precis min vardagliga erfarenhet. Det man befarar och förbereder sig för, det inträffar
   – aldrig.
   Vad som inträffar är det oförutsedda: På segling, allt förutsett utom >
   En tamp i bommen fladdrar till, snärtan mig i pannan med kraft, ngn centimeter från
   ögonen. Om den träffat ett eller två öppna oskyddade ögon….

   Gilla

 9. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  ”Eftersom det senare blev gradvis varmare blev förutsägelser för ett varmare klimat och de faror som detta skulle innebära allt vanligare”
  1
  Ingen har den minsta aning om vad ”JORDENS medeltemperatur” var före 1900-talet. Ytterst få uppgifter om uppmätta temperaturer finns bevarade från denna tid och då endast för enstaka begränsade områden
  2
  En mer systematisk upptäckning av temperaturer för större ytor påbörjades först omkring 1910 – 1920. I till exempel USA och Australien började långsamt ett relativt täckande nätverk av observationsposter inrättas. Det är den (goda!) grunden för att den Australiska ”Bureau of Meteorology” (nästan?) alltid anger väderstatistik begynnande vid denna tidpunkt. Från början av 1900 talet till nutiden kan den globala årsmedeltemperaturen beräknas för t.ex. USA och Australien men inte för HELA JORDEN!
  3
  Sanningen är:
  För USA finns inte ett minsta spår av uppvärmning sedan början av upptäckningarna 1900
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html
  För Australien fanns en lätt tendens till uppvärmning från 1910 till ungefär 1950 på c:a 1 grad. Därefter finns inte det inte det minsta spår av uppvärmning
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/aus.html
  Hela världen (inlusive prof Bengtsson) utgår från felaktiga grunddata där i stort sett fritt påhittade värden för ”världens årsmedeltemperatur” har etablerat sig som en (falsk!) ”sanning” accepterad av världens ”klimatforskare”! Lurade av förfalskarverkstaden NASA GISS!

  Gillad av 5 personer

   • Åke Sundström skriver:

    Javisst, LB:s är ju ännu falskare än alla dessa Gretor. Skillnaden är den att han i motsats till dessa vet att hans egna ”sanningar” (jodå, ett och annat är sant) är högst töjbara och relativ. Han är orubbligt lojal mot den egna professionen far med osanning eller grovt vilseleder. Han försvarar med näbbar och klor den institution som är varit den svenska klimatalarmismen främsta bastion: Kungliga Vetenskapsakademin, KVA. Dess underdåniga hyllning till IPCC har LB själv spökskrivit, utan att senare, som förment skeptiker, ta avstånd och be om ursäkt.

    Till denna trista historia om vetenskapssamhällets kollaps hör att KVA senare insett sin fadäs och skrivit en ny klimatkommentar – som denna gång är raka motsatsen till den första episteln, helt tom på åsikter och slutsatser. Men – och här ligger komiken: likt förb-at avrundar man med att upprepa sitt förord för den heltossiga svenska klimatpolitiken.

    Forskare? Ånej, storskojare och politiska lakejer!! Ett vetenskapsklimat nära fryspunkten!

    Gilla

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Till exempel här

   Australian weather girl: ”Hottest day on record”
   Tony Heller:”When do the records beginn?” ”They hide all data prior to 1910”
   Anledningen till detta är naturligtvis att Bureau of Meteorology’s nätverk av mätställen blev operationellt först 1910! Men Tony hittar lätt ”The Sydney Morning Herald, January 13, 1939” som säger att den högsta temperaturen registrerad i New South Wales uppmättes i Bourke 1909! Den var 127 deg Fahrenheit = 51.7 deg C!

   PRECIS FÖRE 1910!!

   Om inte medvetet bedrägeri så åtminstone oförlåtligt slampigt!

   Gillad av 1 person

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Att det har blivit varmare på jorden finns det inte någon seriös meteorolog som ifrågasätter.
  Dit hör mätningar av havens medeltemperatur vilka mäts av en kombination satellitmätningar och djuphavssonderingar samt mikrovågmätningar av atmosfärtemperaturen. Det finns inte heller någon anledning att ifrågasätta temperatursammanställningar av den globala marktemperaturen från 1900-talets början vilka innehåller vederbörliga statistiska felgränser.
  Att ifrågasätta att jorden temperatur har stigit är faktiskt rent struntprat och saknar helt vetenskaplig grund. Att det sedan finns regionala variationer i temperaturtrender som för en tid kan gå på tvärs beror på naturliga och huvudsakligen slumpartade processer.

  Att växthusgaserna har bidragit till den globala uppvärmningen är likaledes högst sannolikt och står också mest troligt för det övervägande bidraget enligt vetenskapens nuvarande kunskap.

  Gillad av 1 person

  • elak skriver:

   Det finns tvärtom goda anledningar att ifrågasätta de justerade temperaturset som är grunden för alla påståenden om CO2-påverkan av klimatet. Varför inte ta Reykjavik som exempel?

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ingen har väl förnekat att temperaturen har stigit till exempel från slutet på den senaste istidens maximum eller från slutet på Lilla istiden eller för den delen från 1979, som var ett slutpunkten på en liknande avkylning under några årtionden? Plockar man ett annat russin får man förstås ett annat resultat. USA är kallare nu än på länge.

   Men vilka växthusgaser avser du? Vattenånga? Allt du säger är ju att vattenångan i atmosfären antagligen bidrager till att jordytan är lite varmare än den annars hade varit, vad nu detta ”annars” hade varit, eftersom så mycket skulle ha varit annorlunda utan vattenånga. Den bildar ju moln och regn, hav och liv också och deltager i många mekaniska och kemiska processer.

   Törs du säga rätt ut att koldioxid bildad genom förbränning av fossilt bränsle är ultimativ orsak enligt någon rimlig definition till hela — eller kanske en viss del av? — den lilla värmning vi har sett sedan 1979 eller kanske 1850? Några naturliga variationer måste det ju också finnas i bakgrunden, de kan ju inte bara ha upphört? Känner vi ens dessa tillräckligt väl för att kunna skilja dem från det förmenta antropogena bidraget?

   Använder vi måhända klimatmodeller för detta ändamål, klimatmodeller som är uppbyggda med påståendet om koldioxidens verkan som första utgångspunkt? Skulle det hela inte i så fall vara analogt med händelseförloppet den gången baron von Münchhausen lyfte sig själv i håret efter att ha fastnat med sin häst i ett träsk? Jag bara frågar.

   Gillad av 1 person

   • elak skriver:

    En av de intressanta observationer Tony gjort när han processat NASAs temperaturdata är att över tid verkar extremerna bli mindre: mindre kallt på vintern och mindre varmt på sommaren. Han var uppenbarligen lite förvånad av detta resultat för ett par månader sedan. Så vad har milda vinterdagar gemensamt med svala sommardagar?

    a/ CO2
    b/ Häxor
    c/ Moln

    Ledtråd: Svensmark/Shaviv

    Gillad av 1 person

   • ts skriver:

    Precis. Min uppfattning är att klimatforskningen är den största vetenskapliga svindel någonsin, men vad som är än värre, och som väl är fallet med Bengtsson, det är att det gett upphov till den största Red Herring som skådats och att fiska ett helt liv efter dessa är nog för mycket att svälja. Murry Salby demonstrerar att det enda modellerna visar är det som de är programmerade att visa. Man stoppar in att T stiger och ett fixt samband med CO2 och ignorerar resten, och finner att i framtiden så stiger T (man extrapolerar) och det beror av CO2. Ingen annan faktor behövs! Det är ju rent trams.

    Gillad av 2 personer

 11. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  ”Att det har blivit varmare på jorden finns det inte någon seriös meteorolog som ifrågasätter.”

  Precis, det är det som är problemet! Vetenskapen har blivit fört på villospår av dunkla krafter! Hansen-GISS! Dags att tänka om!

  ”satellitmätningar och djuphavssonderingar samt mikrovågmätningar av atmosfärtemperaturen.”

  Görs från omkring 1960 – 1970? Jag tror inte meterologerna är medvetna om de stora svårigheter som mikrovågsmätningar från satellit och omräkningen till temperaturer är behäftade med

  ”Det finns inte heller någon anledning att ifrågasätta temperatursammanställningar av den globala marktemperaturen från 1900-talets början vilka innehåller vederbörliga statistiska felgränser”

  Jag har personligen gjort sammanställningar av de marktemperaturer som har uppmätts i USA och Australien! Dessa mina sammanställningar är ”rock solid!” Om du finner andra avvikande sammanställningar så skall du veta att det är dessa senare som är felaktiga! Att det är omöjligt att göra en sådan sammanställning av marktktemperaturern 1870 – 1950 för Sibirien, Sydamerka, Afrika, Stilla havet, Atlantiska Oceanen, Antarktis etc är vi dock alla på det klara med!

  Gillad av 1 person

  • ts skriver:

   Ja, Bengtssons utsagor är för mig de mest skrämmande av allt i detta. Jag misslyckades tidigt i min forskning, det är danande, det blev ingen lasereffekt ens med 10^17 n/cm2 hur vi än gjorde, mediet var fel. Det var bara att bita i det sura äpplet. Efter en hel karriär är det nog värre. Ett elfenbenstorn kraschar.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag gjorde samma erfarenhet som ung forskningsingenjör. Man kommer inte fram till språkcentrum genom synen, det är anslutet bara till hörseln. Ett modest experiment på något halvår mellan lumpen och examen, förvisso. Det var likadant med igenkänningsalgoritmerna (det som kallas ”AI” när det kommer från Google): de listigaste algoritmerna som man trodde mest på hade ingen verkan, men lustiga påhitt som i förväg verkade dödsdömda fungerade alldeles utmärkt och genererade bonus och patent. Endast empirin sorterar ut dumheterna.

    Men nog måste varje vetenskapsman av rang ha investerat ordentligt i hypoteser som egen vidare undersökning visar vara felaktiga? (Klistra in valfritt citat av Richard Feynman här.)

    Gilla

 12. sva990 skriver:

  En uppvärmning av jordytan med cirka en grad Celsius har skett sedan 1850.

  Medeltemperaturen vid den lilla istidens slut var lägre än vad som tidigare varit normalt.

  Dagens medeltemperatur ligger fortfarande under normala historiska värden.

  Det finns ingenting som tyder på att mänsklig påverkan kan orsaka klimatförändringar.

  Det finns ingenting som tyder på att drastiska panikåtgärder skulle gör någon som helst skillnad.

  Har jag rätt eller har jag fel?

  Gillad av 1 person

 13. A skriver:

  Vi är fångade i en värld av gigantiska lögner som hela tiden vinner gehör och genomförs, samt avlöser varann som ett pärlband av idioti. Är det ens meningsfullt att försöka bli av med nåt av det?? Om man lyckas minska en lögn något lite, kommer det en ny, snabbare då??

  Mvh A

  Gillad av 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   Visst är det meningsfullt att avvisa lögner och kritisera idiotisk politik.Men det handlar trots allt om en ganska liten kärna av sammansvurna. Dit hör förstås det proffsgäng så skamlöst itutat Greta att världens undergång är nära. Som alla tänkande vet, saknar denna hotbild varje uns av förankring i realiteternas värld.

   MEN – den har stora POLITISKA förtjänster. Alarmisternas agendor kan variera, men sammanfaller på tre punkter:

   1) att bistå FN-byråkraterna i deras ivriga önskan att förvandla sig själva till en världsregering.

   2) att tillgodose vänsterns omättliga anspråk på skattehöjningar och

   3) att stödja miljörörelsens tidigare och ärligare hatobjekt, i kärnkraftsindustrin, genom att i reaktorägarnas s intresse slå ut deras huvudkonkurrenter, kol och olja. Miljörörelsen tar ett skamlöshetens högsta pris genom att påstå att koldioxiden, livets gas, är farligare än den urancykel som skrämt livet ur hederliga naturvetare.

   Mer än så behöver faktiskt ingen veta!! IPCC:s vänner är inte alls är intresserade av att rädda världen, bara av att kratta manegen i de tre nämnda syftena. Detta verkar nu även Greta ha upptäckt och levererat sitt anatema: How dare you! Denna gång på goda grunder. How dare Hög tid för henne att också att vända sig till sina hycklande rådgivare med samma fördömande.

   Sant och visst: Klimatpolitiken, i synnerhet den svenska (i övrigt finns den ju knappast, annat än som floskelkaskader) har absolut ingenting med klimatet att skaffa! Greta är på väg att ansluta sig till skeptikernas världsbild. Välkommen till verkligheten!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.