Patrik Engellau: Den isande sanningen

Patrik Engellau

Statsminister Stefan Löfven har sagt i teve att den i Sverige tilltagande invandringsbaserade brottsligheten liksom smugit sig på utan att han märkt något samt att den brottsligheten förresten inte har något med invandring att göra ty om det vore svenska barn som vuxit upp i utanförskapsområdena så skulle kriminaliteten varit densamma.

Statsministern har fått mycket skäll för dessa uttalanden. Det tycker jag är orättvist eftersom den sortens uppfattningar under lång tid varit och fortfarande är gängse svensk ideologi. Inget politiskt parti, jag tror inte ens sverigedemokraterna, har ifrågasatt att den faktiskt existerande brottslighet, som numera inte längre kan sopas under mattan, beror på socioekonomiska faktorer, till exempel trångboddhet och bidragsberoende, som förekommer särskilt koncentrerat i utanförskapsområden.

Statsministern har också fått skäll för att han inte lagt fram några övertygande planer för hur denna brottslighet ska stävjas och samhället komma till rätta med de besvärande konsekvenserna. Det är om möjligt ännu mer orättvist ty i den frågan framstår alla svenska partier, journalister och opinionsbildare som helt borttappade (utom möjligen sverigedemokraterna som sagt att inflödet av migranter måste begränsas och att åtskilliga tillståndslösa migranter i Sverige bör utvisas).

Att alla dessa människor saknar övertygande planer betyder inte att de att de skulle vara helt renons på uppfattningar. Dessa uppfattningar är emellertid inte övertygande – i varje fall övertygar de inte mig – eftersom de baserar sig på det svenska politikerväldets sedan snart femtio år etablerade huvudförklaring till allt elände, nämligen just förekomsten av socioekonomiska faktorer, och den på denna teori grundade slutsatsen att syftet med sociala insatser är att bekämpa socioekonomiska faktorer.

I sin nya bok All Inclusive skriver journalisten Lars Åberg:

Inför FN:s internationella barnår 1979 togs det fram rikligt med material om barn och segregation i Sverige… Sammanfattningen löd: ”Den ojämna befolkningsutvecklingen (bostadssegregationen) i sig skapar miljöer som kan ha förstärkande effekter på vissa typer av beteenden.”

Då handlade det om segregation mellan svenskar. Sedan dess har de sociala myndigheterna utvecklat ett storslaget tänkande och en lika imponerande arsenal av sociala insatser för att bekämpa konsekvenserna av att det existerar bostadssegregation, alltså utanförskapsområden. Detta tänkande och dessa insatser tillämpas nu lika mycket – eller mer – på invandrade utanförskapare som på svenska. Någon seriös utvärdering av ett halvt sekels svensk socialpolitik har mig veterligen aldrig gjorts men om en sådan gjordes skulle rönen troligen vara förödande. (En förödande redogörelse är just Lars Åbergs förrförra bok, detaljstudien Framtidsstaden Malmö.)

Att detta slags åtgärder inte visat sig fungera på ett halvt århundrade anses emellertid inte vara skäl nog att tänka om och göra något annat. Tvärtom har de senaste årtiondenas invandring gett de sociala myndigheterna ännu större uppgifter på vilka de tillämpat sitt redan tidigare misslyckade åtgärdspaket ehuru numera i ännu mer grandios skala.

Den isande sanningen är att Sverige har tilltagande sociala problem, varav kriminaliteten kanske är det mest iögonfallande, som vi för det första inte kan förklara och för det andra inte lyckas åtgärda.

Ännu mer isande är att makthavarna i vårt land trots de stadigt växande misslyckandena inte stannar upp och tänker efter i stället för att envist lufsa vidare i en riktning som varje normalbegåvad människa måste begripa leder fel. Det kan synas obegripligt men eftersom det är ett faktum så måste man i alla fall kunna lägga fram hypoteser om orsakerna till denna anomali i nationell skala och det har jag gjort.

Min utgångspunkt är att om ett samhälle idogt och långsiktigt beter sig på ett sätt som skadar folkmajoriteten så finns det troligen en härskande minoritet som vinner något på detta beteende. Det är också troligt att denna härskande minoritet gör allt den kan för att sätta stopp för fritt, sökande tänkande på den här punkten. Om den härskande minoriteten exempelvis har en tevekanal kommer den att anstränga sig för att inga störande synpunkter ska slippa fram den vägen.

Den som tänkte sökande och fritt på värstingar i utanförskapsområden skulle nog dra slutsatsen att man kanske har en chans att påverka dem i skolan. Men det förutsätter att det finns en makt i skolan som värstingarna respekterar tillräckligt för att lyda, en lärare till exempel. Och tänker man ytterligare så kommer man kanske fram till att om värstingen begår ett brott som måste det få för värstingen kännbara konsekvenser. Sådär fortsätter det om man tänker vidare. PK-ismens dominobrickor faller den ena efter den andra om man försöker tänka seriöst på det grundproblem som bland annat förkroppsligas i gängkriminalitet. Vi har inte en chans att ens börja lösa Sveriges problem om vi inte rensar ut det PK-istiska värdegrundstänkande som på varje punkt uppreser sig mot trovärdiga lösningar. Det går exempelvis sannolikt inte att återskapa lärarnas auktoritet om man inte lägger ned Skolinspektionen (som skickar Barn- och elevombudet på lärare som eventuellt ryter åt vanartiga elever).

Den härskande minoriteten har jag döpt till politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Dessa gillar inte fritt tänkande eftersom det fria tänkandet hotar deras övertygelser och ideologi och i sista hand även deras självrespekt och livspositioner. De gillar visserligen inte kriminalitet men om kampen mot brottsligheten skulle förutsätta att de sågade av den gren de sitter på så står de hellre ut med laglösheten.

Alltihop kan sammanfattas i en människosyn enligt vilken nästan alla människor, så många som möjligt i alla fall, är offer för omständigheter utanför deras kontroll och därför behöver den härskande minoriteten till sina beskyddare och till finansiella garanter för detta systems upprätthållande. Om detta går ut över äldreomsorgen eller tågunderhållet eller den svenska skolan så är det visserligen tråkigt men något svenskarna måste lära sig att leva med.

Lars Åberg har uttryckt detta så här i sin senaste bok:

Den mest stabila punkten i dagens Sverige är sannolikt den där socialtjänstlagen sitter förtöjd. Medan andra delar av samhället skälver förblir socialtjänstlagen orubblig; att vara beroende av den är i det avseendet tryggare än att behöva förlita sig på att lönen betalas ut, tåget kommer, vårdcentralen har en ledig tid eller skolan en behörig lärare. Lagen formulerar det gemensammas ansvar för individen, även den mest motsträviga, och stipulerar att ingen ska sakna livets nödtorft. Den är försörjningssystemets grundbult.

103 reaktioner på ”Patrik Engellau: Den isande sanningen

 1. Bo Svensson skriver:

  Man kan vara kvar i föreställningen om individer som offer för omständigheter och ändå hitta lösningen på problemet. – Det räcker med att inse, att konsekvenserna av olämpligt beteende ingår i de ”socioekonomiska faktorerna”, kanske som den tyngst vägande av dessa.

  Med rätt nivå på påföljderna och på riskerna av att ertappas och dömas, blir en kriminell och asocial hållning inte längre ett lockande alternativ.

  Gillad av 2 personer

 2. A skriver:

  Bra P.E. Att de vill ha det så här, betyder: Det är den höga moralen i sig själv de vill ha, över allt annat. Följden blir att allt denna höga moral gäller, blir förstört, men det är inte tillräckligt dåligt för att ändra moralen. Att förstöra en civilsasation är bara en bagatell för sådana människor. Så mycket älskar de sin moral. Ganska mycket alltså.. Framför allt mer än sina medmänniskor som tycks vara värdelösa i jämförelse med denna fina fina moral.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

 3. tom stall skriver:

  Jag skrev igår att vi kan se detta bygge som en pyramid, jag tycker symboliken är slående. Blundar man för detaljerna, och då ser vårt samhälle ut som en pyramid som vi bygger åt makthavarna, det är en perfekt geometrisk form och makthavarna har egentligen bara en sak de kan göra, de kan göra pyramiden större. Så vi är slavar som släpar sten åt denna pyramid och vår ofrihet och självständiga tänkande blir mindre för varje dag.

  Hur bryter vi detta? Inte så lätt, pyramiderna är det mest beständiga människan skapat. Jag har följt DGS i flera år och vad är det som samlar oss Patrik? Vi är absolut inte eniga om hur vi skall beskriva samtiden, debatten runt ”de vill ha det så här visar detta”. Senast igår så fick detta kritik för att vara uppgivet. Jag förstår det, det är inte kul att inse att man är en slav. Mycket skrivs i riktningen ”om bara”, och här är redskapet literalismen som verkligen är ett vår tids gissel. Det är nämligen så att vår förmenta jämställdhet bara är dunster, väldigt få förmår att tänka korrekt själva, de saknar intelligensen, de saknar träningen och de saknar framförallt den moraliska ärligheten. Literalismen är värre än postmodernismen.

  Vissa verkar tro, dessa är alltid literalister, att människan inte behöver den samlande moraliska formering som religionen är, för oss kristendomen, de tror att de själva är det generella, och kopplar inte ihop intåget av socialism och kultur x med de faktum att de är ensamma, det finns inget kitt.

  Gillad av 8 personer

  • OLOF skriver:

   ”Människan behöver religionen”. Kanske det är så men behöver människan kyrkan,den organisation som har tagit något sorts patent på religionen,i alka fall dess tolkning både teoretiskt och praktiskt.
   Den kristna kyrkan(och här åsyftas den högsta ledningen inom kyrkan,inte varje enskild präst)har i två tusen år konsekvent ställt sig på elitens sida gentemot vanligt folk,på furstens sida gentemot underklassen. Den har på ett ohyggligt sätt verkställt sina teorier genom ett fasansfullt uppträdande,häxbål,tortyr,mord,krig,m.m.
   Så min uppfattning är att människan behöver absolut inte kyrkan,vill man däremot tro på något högre väsen så låt de göra så. Men bara så länge det inte innebär förtryck över oss andra som mera tror på verkligheten.
   Gäller för övrigt inte bara den kristna kyrkan utan också islam,en annan inhuman religion som tar sig friheten att förtrycka och förfölja oliktänkande.

   Gillad av 8 personer

   • ts skriver:

    Det du gör här är till viss del kristet, kritik är mer än befogat då svaga och onda människor som endast bryr sig om sina egna begär inte saknas bland dess utövare, men vi kan inte avkräva något att vara perfekt, utan måste kämpa för kärnan och de bästa delarna. I Sverige så är kyrkan djupt infiltrerad av socialister och aktivister och rena kommunistiska infiltratörer så situationen här är speciell. Öppna stasiarkiv hade nog pekat på mer än en kyrklig person.

    Gillad av 1 person

   • ts skriver:

    Ja kanske det, jag läste in mer i ordet literalism än bokstavstrogen, jag tänker på det som en metod som används allt för ofta idag där man bygger ett helt ramverk baserat på subjektivt (dvs ideologiskt) valda delar som man var för sig tolkar bokstavstroget.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Vad det nu skall betyda. En text är en getskinnshandske. Det de gör är att hämta legitimitet ur ett påstående om bokstavstrogenhet samtidigt som deras tolkning är fullkomligt godtycklig och ofta perverst skruvad från den anförda ordens betydelse. De förnekar samtidigt nödvändigheten att tolka och den konventionella innebörden i allt umgänge inklusive litteratur (text).

    Gilla

 4. tom stall skriver:

  Om jag får fortsätta så finns det olika pyramider, kanske de mest sofistikerade var de faraoniska, men det jag tycker mig se det är att vårt samhälle mer börjar likna Maya-kulturen. När jag ser gräsrotsaktivister som intervjuas utanför något universitet i USA där någon ”höger”-person skall hålla föredrag så påminner de mig om de som står nedanför Mayans pyramider i Mel Gibsons film Apocalypto. De tänker inte, de tillber och besvärjer, när de svarar på frågor så visas det så tydligt. Uppe på maktens pyramid så står översteprästerna och dompterar och vad är deras bästa maktmedel, jo offret. Några måste offras för att blidka gudarna för ett högre syfte. Allt detta ser vi idag, och jag upprepar ständigt ”de vill ha det så här” för att få folk att förstå att detta ögonblick vi lever i saknar universalism, på något sätt så har alla den uppfattningen att vi inte sysslar med blodsoffer mer, att det är oacceptabelt, men vad är våldtäkterna? Vad är morden? Man skär ju öronen av folk och sticker ner dem på IKEA, med makthavarnas goda minne! Man tar hit de värsta bödlarna på jordklotet! De har skapat detta! Pyramiden är inte explicit men den finns där likafullt och har en inneboende logik som bara rör sig i en riktning. Vår sida förvånas hela tiden, dagarna i ända, men allt har setts förut. De värsta styr och står uppe på pyramiden.

  Den mänskliga naturen är oföränderlig och med den blodtörsten. Patrik är tyvärr literalist och ser inte detta, han tror att skolan kan ändra på något.

  Gillad av 14 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Tom Stall: Du får gärna fortsätta, för detta är fantastiskt klarsynt. Det är inte svårt att se att de katolska länderna i Europa försvarar sig mycket bättre mot invandringen än de som drabbades av reformationen och blev protestantiska. Kittet finns kvar i Ungern, Polen och Italien för att nämna några.

   I Sverige går kyrkan i täten för utplånandet av Sverige som ett framgångrikt kunskaps- och industrisamhälle. Våra högskolor har professorer som verkar ha svårt förstå sina egentliga uppdrag i sanningens och upplysningens tjänst, för ingen törs uttala sig om någonting för då blir de kanske av med jobbet. Det borde vara precis tvärtom, att PK ger dem sparken.

   Vårt framgångrika svenska folk som setts som en förebild för många utvecklingsländer, späds nu ut med folk från en gång i historien kulturella stormakter men som degenererat till den grad att folket flyr därifrån. Skall det upprepas i Sverige, och är inte det i så fall avundsjukans yttersta konsekvens?

   Vi har systematiskt gjort oss av med kittet som gjorde oss till en folk och en nation, och vi lär aldrig hitta något nytt snabbt, eftersom det tar hundratals år att bygga upp det som nu rivs ned på ett decennium.

   Gillad av 13 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   TS, pyramidmetaforen är bra, men egentligen beskriver den alla traditionella samhällen, både små och stora, och en normal hierarkisk struktur. Under de senaste 70 åren har något märkligt i historien hänt: dagens avancerade samhällen har kroniskt blivit kollektivt självdestruktiva och fått en absurd och paradoxal kollektiv medvetandestruktur. Det måste bero på någon sorts omvälvning och bristande verklighetskontakt både i härskarklassen, i intelligentian och i breda folklager, kan inte orsakas enbart av odugliga härskare.

   Resultatet illustreras därför bättre om vi ställer pyramiden stående på sin spets. Nu finns alltså tyngpunkten högst upp och pyramiden är därmed gravt instabil. Pyramidens spets illustrerar bristen på markkontakt. Härskarklassen och dess stödtrupper flyter som tjock grädde högst upp i en sluten pyramidisk behållare. Här saknas även den för samhället och för härskarklassen gemensamma lodlinje och fixstjärna som religionen brukar tillhandahålla.

   Hela denna märkliga och dysfunktionella övertippning av makt- och medvetandestrukturerna går att förklara rimligt trovärdigt utifrån de många sociologiska, psykologiska och allt effektivare masskommunikativa mekanismerna, som förbluffande snabbt har förändrat människors mentala universum och psykosociala relationer.

   Gillad av 3 personer

   • ts skriver:

    Jag tror du tar fel här, inget är nytt och pyramiden för mig representerar inte alls en normal hierarkisk struktur, då blir den ju meningslös, utan det är istället ofrihetens pyramid, ondskans pyramid, för stiger de bästa, mest moraliska, mest föredömliga till toppen, eller stiger de värsta på alla vis? Idag tycker jag svaret är ganska uppenbart. Malokrati.

    Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    TS (11:40), jag lägger mig förstås inte i vad pyramiden representerar för dig. Min metafor är också lite bristfällig, därför att det egentligen inte är samma pyramidinnehåll längre, när behållaren ställs upp och ner, på sin spets. Men jag vidhåller att normala samhällen, från stammar upp till imperier, styrs och administreras i huvudsak enligt hierarkiska strukturer som liknar pyramider. Sedan finns det väl ingen lag eller historisk erfarenhet som säger att de bästa, mest moraliska och mest föredömliga i något samhälle automatiskt stiger upp mot toppen och tillskansar sig makt eller utväljs av andra makthavare. Duglighet och ruttenhet varierar och skiftar med tursamheten och tiden.

    Då och då genom historien så byts vissa makthavarskikt ut, mer eller mindre våldsamt. Konvulsionerna i samhället kan vara kraftiga, men den fundamentala hierarkiska strukturen och människors mentala universum förändras inte radikalt genom maktskiften. Däremot misstänker jag att just en sådan unik, psykosocialt omstörtande och destruktiv förändring av medvetandestrukturerna och verklighetsförankringen har skett i vår tid och att denna mentala omvälvning i västländerna fortfarande pågår.

    Gillad av 1 person

   • ts skriver:

    Tur? Återigen nej, vad talar vi om då? En räcka slumpmässiga faktorer? Jag tror du har fel, varför skulle vår tid vara annorlunda så att detta skapas, det är samma som alltid och vissa tankesystem premierar det goda, och friheten, andra det onda, och ofriheten och det politiska system som gällt har ofta varit det senare, det är ju mycket enklare, man bestämmer vad som skall gälla sen bugar alla. Sådan är socialismen, och dagens tidsanda, därför identifierar jag detta med de kulturer som byggde pyramider som en liten maktfullkomlig elit styr från toppen. Frihet är mycket svårare att styra.

    Jag vet att många värjer sig mot detta för de har trott socialdemokratin om gott, eller till och med socialismen. Pyramider byggs ju inte upp och ner, det är inte stabilt. Lyssna på Greta, de vill ha ordning och reda och lydnad.

    Gilla

   • ts skriver:

    Jag ser således folk som de alltid varit, några följer, andra leder, några kan tänka, de flesta inte, några producerar, andra parasiterar, några är goda, andra är onda, och kulturer och politiska system skiljer sig åt i hur de placerar och värderar dessa egenskaper.

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    TS, jag tänkte på hela samhällsstrukturen, på hur makten och folket är skiktade, på hur samhällen styrs och administreras, vilka som får makten och hur, och vad som händer vid maktskiften. Vad gäller din metafor att folket tvingas bygga pyramider, så kan jag inte urskilja några högre syften och mål någonstans i Sverige eller i eliternas tankevärldar, enbart personligt maktbegär, girighet, uppgniden självgodhetsglans som matchar det grandiosa jaget. I realiteten är det exceptionellt futtigt och ynkligt på alla nivåer, i härskarklassen, i hela etablissemanget, i massor av folklager och branscher. I just detta avseende är denna faktiska, impotenta småttighet i förening med de uppblåsta stora orden möjligen det enda historiskt ovanliga och utmärkande för vår tid.

    Men på det helt avgörande samhälleliga planet är kanske redan en majoritet i västländerna ändå utvecklingsmässigt unik, därför att den nu består av psykosocialt annorlunda varelser, atomiserade, lösryckta, individualistiska, egoistiska, urbaniserade, bokstavstroende, infantiliserade, regressiva, narcissistiska. Därför kan de lätt manipuleras och styras som svärmar eller mobbar och låta sig ledas av trender, charlataner och hysterikor. Och vi motsträviga förblir kanske bortskämda och självtillräckliga kverulanter, isolerade öar, var och en för sig och på sin höjd för den lilla familjen. Vilka återstår då? Vilka kan samarbeta uthålligt och bygga upp ett samhälle, som har förlorat sitt kollektiva kitt och fallit sönder?

    Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Exakt! De olika cellerna i pyramiden beter sig och agerar utifrån normverket och målen i gruppen och vågar inte avvika men de enda som ser och kan påverka helheten sitter högst upp i pyramiden.

   Gillad av 1 person

   • ts skriver:

    Ja det är bra, de där nere ser endast sin sida (och väntar idag allt mer ivrigt på nedrullande huvuden). Apocalypto går på Netflix nu.

    Gilla

  • pllay skriver:

   Jag tar min käpphäst ur stallet.
   Pyramidens höjd, dvs. avståndet mellan folket och makten, bestäms av 2 saker.
   1. Hur väl disciplinerat och kontrollerat folket är, här ligger Sverige i absolut framkant med personnummer och källskatt.
   2. Effektiviteten i resursskapandet, också här leder vi utvecklingen med hjälp av punkt 1 och den protestantiskt asketiska arbetsmoralen samt ett tidigare världsledande effektivt utbildningssystem.
   Dessa 2 huvudorsaker gjorde Sverige till ett av de mest resursrika nationer i världen, vår socialistiska politiska klass centraliserade genom skattesystemet och dess nivåer dessa resurser och använde dem till att bygga pyramiden högre.
   I mindre kontrollerade samhällen har inte etablissemanget lyckats krama ur samma mängd resurser ur befolkningen och pyramidens höjd dvs. avståndet mellan folket och makten är därför inte lika stort.
   Min käpphäst är att denna utveckling, pyramidbyggande, är en del av den mänskliga naturen, varhelst resurser ställs till förfogande kommer makten bygga pyramider och slakta folk.
   Sveriges folk och makthavare har bara varit effektivare än andra i resursskapandet.
   Den fortsatta utvecklingen blir enligt min käpphäst att skapandet av resurser minskar då folket alltmer ägnar sig åt pyramidbygge och när nöd sedan uppstår och valet för folket blir lojalitet med överheten in absurdum eller ren självbevarelsedrift rämnar pyramiden, makten faller och folket blir fritt och skingrat.
   Den sammanhållande faktorn, pyramidbygget, är borta och därmed meningen med livet för de mest lojala och hängivna människorna. En ekonomisk och kulturell kollaps.
   Jag är ytterligt negativ till att det går att nedmontera pyramiden under ordnade former, jag ser mer en byggnad som rasar under sin egen tyngd.

   Gillad av 1 person

   • ts skriver:

    Ja precis, till sitt väsen så är socialdemokratin densamma som socialismen, Dinesh D’Souza talar om det här, hur man bara varit mer effektiv med sitt parasiterande:

    Han verkar inte fullt ut förstå att ”Sven” blir ett allt ovanligare namn.

    Gillad av 3 personer

 5. Erik2 skriver:

  Det ligger mycket i detta men jag tror också att vi måste börja fundera över hur vår korruption ser ut. Ensamkommande män ompysslas av många kvinnor. Lite för många vittnesmål om sexuellt utnyttjande kommer upp till ytan för att detta ska kunna bortses från. En skandal, som det verkar, av stora mått som pågår Nu. Vi har inte förmågan att ta tag i pågående skandaler. En annan sak som jag undrar över, och som jag inte är först med att undra över är domstolarna och hur invandrarrelaterad brottslighet betraktas. Senast bilbrännarna från Frölunda häromåret. Uppseendeväckande låga straff, blev inte flera frikända? Är domstolarna under tryck ifrån storfamiljer och släkter på ett maffialiknande vis? Jag undrar jag för något är riktigt fel även där. Det finns snart inget område som fungerar men politiska systemet fortsätter uppträda självgott. PISA resultaten går uppåt. Hurra. Fast elva procent fick aldrig skriva proven för de kan för lite svenska, men de går i svenska skolan. Jasså, jaha. Svensk korruption i sin prydno tänker jag fick ytterligare ett bevis för hur sjukt allt är.

  Gillad av 16 personer

  • ts skriver:

   Det är inte sjukt, du gör misstaget att tro att det du anser vara rätt och moraliskt är friskt, detta är ett misstag för det leder oss att tro att vi alla står på samma sida, ”egentligen”. Tyvärr är det inte så och det du pekar på var välidentifierat förr med religionens språk, det är helt enkelt ondska. Vissa människor väljer ondskan och kristendomen rätt förstådd försökte göra oss medvetna om detta hos oss själva och andra, och socialismen gör tvärtom, så idag uppmuntras ondska helt enkelt.

   Gillad av 4 personer

  • pllay skriver:

   Ang. PISA, ytterligare 13.6% valde att inte skriva proven, vilka var dessa 13.6%en?
   Var de ett genomsnitt av eleverna eller de sämsta/bästa eller var de kanske uppmanade av läraren att ta en dag ledigt?
   Sammantaget avstod 24% av eleverna att visa sina färdigheter.
   Med lite konspiratoriska tankar får jag det till att dessa 24%en utgör bottenskrapet av elevmaterialet, en snedfördelad population i testet, ett test utan värde.
   Samma resonemang ang. den snedfördelade populationen förklarar varför så många av de svenska elever som faktiskt genomförde provet uppnådde exceptionellt goda resultat.
   Tar man bort 24% svagpresterande stiger både medel och andelen högpresterande.

   Gillad av 9 personer

 6. Bo Svensson skriver:

  Mera goda incitament blir det om myndighet och rösträtt villkoras med att ha tillgodogjort sig grundskolekompetens som är vad man måste kunna och veta för att kunna fungera normalt i ett avancerat samhälle. – Begripa och kunna göra sig förstådd på svenska t ex.

  Gilla

 7. Christer L skriver:

  Den stora gåtan för mig är: hur kan ett land som Sverige styras av sina ansvariga ledare på ett så fullkomligt undermåligt sätt? Svaret måste ligga i hur dessa figurer i ledningen lyckats erövra sina positioner. Hela den demokratiska processen borde genomlysas, men jag tror att om man bara förmådde att klart lysa igenom en liten flik så skulle denna bli så laddad med varnande tecken att något drastiskt skulle följa. Det här som pågår är så dåligt och så illa och fånigt och pinsamt och skamligt att man helt enkelt baxnar.

  Gillad av 7 personer

  • ts skriver:

   ”så dåligt och så illa och fånigt och pinsamt och skamligt” … behöver jag säga mer?

   Hur många ord måste läggas till för att undvika det uppenbara? Du glömde inkompetent, naivt, banalt gott, korkat, egoistiskt, inbilskt, …

   Gillad av 1 person

  • Rune skriver:

   De har väl erövrat sina positioner för att de politiska partierna i Sverige är slutna system. Utomstående göre sig ej besvär! Med nuvarande system bestämmer ju partierna enväldigt vilka som får stå på deras valsedlar. Undra på att det blir inavel i politiken?
   Lösningen kunde kanske vara att partierna öppnas och blir offentliga, så att jag och andra kan ställa upp i de allmänna valen för valfritt parti. Är det inte något liknande de har i Finland?

   Gilla

 8. svenne skriver:

  ”Tvärtom har de senaste årtiondenas invandring gett de sociala myndigheterna ännu större uppgifter på vilka de tillämpat sitt redan tidigare misslyckade åtgärdspaket ehuru numera i ännu mer grandios skala.”

  En vanlig formulering bland makthavare är att ”vi måste rädda välfärden” och detta är – åtminstone för mig – ett kryptiskt uttryck. Vilkas välfärd handlar det om? Vi har trots allt begränsade ekonomiska resurser och det är en krass verklighet att det numera ställs ”grupp mot grupp” då det handlar om välfärdens faciliteter.

  Svenska åldringar, ekonomiskt svaga pursvenskar och bostadslösa dito har kommit i kläm på ett mycket tydligt sätt då ”välfärden skall räddas”. Hur resonerar de styrande då de skall skapa en budget för välfärdsräddningen, och vilka inkluderas i denna? Prognoser angående invandringen tyder på ett fortsatt konstant inflöde av ”nyanlända”, och de flesta av dessa är ju potentiella bidragstagare som på något sätt anses ha rätt till välfärdssystemet på samma villkor som urbefolkningen.

  I verkligheten innebär väl detta att de som ännu inte har beträtt svensk mark räknas in i den skara som skall inkluderas i ”det räddade välfärdssystemet”. Det vore intressant att få reda på om finansdepartementet har en framförhållning där hänsyn tas till dessa potentiella välfärdsklienter? Eftersom vi redan nu har ekonomiska problem på grund av invandringen så finns det kanske även en framförhållning då det gäller vilka tillgångar som skall dras in – och vilka besparingar som skall göras – på etniska svenskars bekostnad för att bereda utrymme för ännu icke anlända ”nyanlända”.

  Gillad av 3 personer

 9. Anders skriver:

  Nu är vi där igen: Medan vänstern tror att allt löses om man åtgärdar de ”socioekonomiska faktorerna”, tror höger (P.E.) att receptet är att ställa krav på människorna. Men tror inte P.E. att det ställs krav på människorna i Mellanöstern? Jag skulle tro att kraven är synnerligen hårda, men inte har man byggt några i vår mening fungerande samhällen för det. Så varför skulle det inträffa en metamorfos i Sverige när dessa människor kommer hit? På vilket sätt skulle ökad lärarauktoritet och stränga straff hjälpa? Det skulle fortfarande se ut som i Mellanöstern. Repatriering nu, om jag får råda.

  Gillad av 11 personer

  • ts skriver:

   Ja jag skrev så mycket ovan att jag inte fick plats att angripa Patriks teser. Jag ser ingen skillnad alls faktiskt mellan det Patrik skriver och det välfärdsindustriella komplexet, han hoppar till och med över familjen och uppfostran hemma i moral och kultur, och tror att skolan kan utgöra det sociala kittet. Det är för alla praktiska ändamål ingen skillnad på liberaler och dagens socialister, de är alla utopiska socialkonstruktivister som bortser från människans natur.

   Gillad av 7 personer

  • Elof H skriver:

   Med krav och inga bidrag så lär repatrieringen sköta sig själv förutsatt att man kan hålla denna linje och inte falla till föga för de högljudda klagomålen.

   Gillad av 2 personer

 10. Observatör skriver:

  Dumhet kombinerad med bristande impulskontroll leder till fattigdom. Lägger man till manligt kön och en ålder mellan 13 och 25 har man receptet på en kriminell person. All fattigdom beror dock inte på dumhet och alla fattiga blir inte kriminella.

  Gilla

 11. Rutger skriver:

  På Södermalm början 60-tal fanns många trångbodda familjer med låg inkomst. Vissa med bara kallvatten och t.o.m. utedass på gården. Dock inga gängbråk, rån, våldtäkter, eller otrygghet och på Sofia skola var det lugn och ordning.

  Uppenbarligen ledde varken få kvadratmeter eller utedass till brottslighet. På sommarstället på Bohus-Malmön hade alla, bofasta som sommarboende, utedass till slutet 60-tal men Konsumbutiken på ön behövde inga väktare. Personligen upplevde jag inte heller att min brottsbenägenhet ökade efter besök på sådan enklare bekvämlighetsinrättning. Jag tror samtliga av DGS läsare med erfarenhet av utedass kan intyga detsamma.

  Inte heller kände jag att min brottsbenägenhet minskade i takt med min utbildningsnivå.

  Det leder mig till slutsatsen att socioekonomiska faktorer inte orsakar brottslighet. Däremot föreligger säkert socioekonomiska faktorer hos många mindre smarta personer som är brottsliga. Sysslar man med brott behövs mindre utbildning. Det är inte märkvärdigare än att en som vill bli bilmek inte forskar i kemi. Är man också korkad så sysslar man man med småbrott som inte leder till höga inkomster och därtill åker man fast och ens sämre socioekonomiska situation hamnar i statistiken.

  Socioekonomiska variabler som orsak till brottslighet tror jag därför i huvudsak är rena bluffen

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Jag gjorde också bekantskap med många utedass på den tiden. Man insåg att om man skulle få tillgång WC snart så måste någon göra ritningar, räkna och lägga ner rör. Så därför lärde jag mig det.

   Gillad av 2 personer

 12. Kriminalitetens större ekosystem skriver:

  Om jag förstått saken rätt så utgör Tomas Bodströms yttrande från i går – om brott och straff – ett inspel från politikerväldets stora evighetsmaskin. Att långa fängelsestraff inte hjälper mot kriminalitet. Snarare tvärtom. Att tid spenderad inom en kriminalvårdsanstalt enbart utbildar fler och säkrare brottslingar. Kan bara tolkas som att vård inom fängelser inte fungerar brottsförebyggande. Återstår straffet, som inte heller fungerar mot psykosociala omständigheter. För omständigheter utsätts man för. Ansvaret för eget handlade hamnar då alltid i någon annans knä. Själv utgör man endast ett offer för olyckliga omständigheter. Offer, vård eller straff – inget hjälper. Lås oss ändå anta att brottslighet utgör en födkrok. Ibland en mycket lönsam sådan. Det bör väl stärka motivationen. Väl i frihet bör väl verksamheten vara lättare att utföra, än när någon sitter väl isolerad på en anstalt. Jurister och advokaters levebröd kretsar runt lagtolkningar. Och att lagar efterlevs. Lönsamhet i det egna lönekuvertet infaller dock mest när lagen inte följs. Ju mer volym av lagöverträdelser, ju mer sysselsättning för jurister och advokater. Satt alla lagöverträdare på livstid skulle arbetsbördans för dessa juridikens hjältar sjunka dramatiskt. De flesta skulle förlora jobbet. Och sattes även brottslingarna under påvra förhållanden skulle samhällsekonomin bara påverkas marginellt, som en utgiftspost. Men med en lagöverträdare som far in och ut så där 50 gånger under en kriminell karriär bör det bli mer snurr på hjulen. Både på advokatkontor och i rättssalar. Samma sak i alla utanförskapsområden. Mera drag under galoscherna helt enkelt. Varför inte ta bort alla lagar om straff nu inte hjälper, frågar sig en korkskalle. Utan snarare stjälper. Nej, för då dras grundbulten ur sitt läge. Det Välfärdsindustriella komplexet får då allvarlig hicka. Alltför många har i sin yrkesutövning gjorts sig beroende, yrkesmässigt, av kriminalitetens följdverkningar. Längre straff skulle enbart ta bort den mer lönsamma rundgången. Den som ger volym. Men då måste annat offras. Som allmänhetens trygghet på gator och torg. Och i hus och hem. Kriminalitet som födkrok har inte bara de som bär randiga kläder. På varje brottsling lever många juridiskt högt utbildade personer. Och även en poliskår. Och alla vaktbolag. Och socialsekreterare. Mera varv i systemet leder till fler anställda, och mera vinst, och högre löner för andra. Rättsväsendet – en stor och växande bransch för alla laglydiga. Jobbar inte Tomas Bodström inom denna lönsamma industri?

  Gillad av 10 personer

  • pllay skriver:

   De mest laglydiga samhällen på jorden är de med drakoniska straff, muslimska, samt de som bestraffar godtycklig medlem av den grupp av människor förövaren tillhör.
   Vår form av rättssamhälle, personligt ansvar med rehabilitering av förövaren, är det i särklass sämst fungerande om man med fungerande menar skydd för den laglydiga delen av befolkningen och samhällets kostnad för brottsligheten.
   Det system som praktiseras i USA är betydligt effektivare, framförallt med tanke på förutsättningarna.
   Men vi kommer snart dit, nu när vi krossat den homogena folkstammen och våra gemensamma värderingar.

   Gillad av 3 personer

 13. Jan Ivarson skriver:

  Det hävdas att socioekonomiska faktorer är orsak till brottslighet, som om dessa faktorer inte hade med invandring att göra. Det är ju massinvandringen som skapat de olyckliga faktorerna genom att politikerna har öppnat gränserna.

  Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Socioekonomiska faktorer är en följd av brottslighet, brottslighet är per definition att handla i strid med lagen, lagen är den skrivna regelsamling vi i Sverige med svensk kultur gemensamt överenskommit skall gälla inom Sverige.
   Multikulti är en blandning av kulturer dvs olika kulturella regelsystem inom samma landområde.
   Om invandrade människor handlar i överensstämmelse med sina kulturer kommer de med automatik många gånger handla i strid med våra lagar, hedersmord.
   Det är multikulti som är orsak till våldsspiralen i samhället.
   Multikulti är resultatet av invandringen av människor med för oss främmande kulturer.
   Invandring ger multikulti, multikulti ger brottslighet, brottslighet ger sönderfall av samhället.

   Gillad av 5 personer

 14. Rutger skriver:

  Tillägg ; den socioekonomiska mätbara variabeln låg inkomst innebär naturlIgtvis deklarerad inkomst. Den faktiska inkomsten kan var betydligt högre, varför den officiellt ” fattige ” brottslingen kan vara riks som ett troll. Detta betyder att de officiella statistiken till okänd del underskattar brottslingens påstådda ekonomiska ” utsatthet ”

  Gillad av 1 person

 15. Gerhard Miksche skriver:

  PEs påståenden om SDs inställning är rätt och slätt befängda. Eller av försiktighetsskäl försedda med brasklappar för att inte beskyllas att gå brunråttornas ärenden. Den risken är inte obefintlig. Nazismstämpeln har varit och är hållhaken par excellence som PK-gänget använt sig av för att stävja varje slags opposition som förtjänar namnet. Och lett till att även många av deras kritiker hukat sig och fortfarande hukar sig.

  Gillad av 6 personer

   • ts skriver:

    Inte för att jag läser deras program men nog är det tydligt att de anser att problemen är importerade. Uttrycks annat så har jag uppfattat det som taktik.

    Gillad av 3 personer

   • Gerhard Miksche skriver:

    Att kalla problemen i utanförskapsområdena för ”sociala problem” är vilseledande. Ett synsätt som går i Löfvens och PK-gängets fotspår. Med ett famlande efter ”lösningar” i blindo.

    Problemen i utanförskapsområdena är etniskt-kulturellt-religiöst betingade, men kan te sig som sociala problem för den som inte kan eller vill se roten till problemen. För att ta ett aktuellt konkret exempel: När ett gäng tonåringar rånar en jämnårig på en dyr jacka och samtidigt utsätter honom för förnedrande behandling, bör detta ses som en av sociala problem utlöst handling? Eller, i din terminologi, utlöst av socioekonomiska faktorer?

    SD är det enda riksdagsparti som klart och tydligt tagit ställning till problemen utan om och men och föreslagit hur samhället i princip bör gå tillväga för att lösa dessa, se ex vis Jimmie Åkesson ”Det moderna Folkhemmet”, ISBN 978-91-981162-4-3, AB Asp & Lycke 2018. Av förklarliga skäl avstår PK-media från att oförvrängt återge SD:s inställning i denna och andra frågor av grundläggande betydelse. Det är fritt fram för vem som helst att informera sig i detta avseende genom att ta kontakt med SD.

    Gillad av 3 personer

 16. olle holmqvist skriver:

  Ett ”normalmedium” skrev häromdan:
  ” greps mannen senare under natten misstänkt för mordförsök.
  – Vi har även fått fram ytterligare uppgifter efter att ha pratat med folk på plats, säger Magnus Lefèvre. Mannen… 33 år och norsk medborgare”

  Det betyder väl på kremlologiska att ”norsk medborgare” inte är en socioekonomisk faktor ?

  Gilla

 17. ts skriver:

  Ibland misstänker jag att DGS egentliga syfte är som subluminal reklam, ni vet där CocaCola blinkade till en bråkdel av en sekund i en film. Här är CocaCola:

  ”Inget politiskt parti, jag tror inte ens sverigedemokraterna, har ifrågasatt att den faktiskt existerande brottslighet, som numera inte längre kan sopas under mattan, beror på socioekonomiska faktorer, till exempel trångboddhet och bidragsberoende, som förekommer särskilt koncentrerat i utanförskapsområden.”

  Verkligen?

  Gillad av 2 personer

 18. Bo Svensson skriver:

  Hoppas inte på lärarauktoriteten som diciplinerande faktor. – Det som kan fungera, är starka incitament för eleverna att vilja lära och för att bete sig så att de accepteras som elever i en bra skola.

  Sådana starka incitament får man via extern betygssättning och att man får del av skattemedeln ägnade ändamålet undervisning i takt med att man tillgodogör sig kunnandet, – Som man då får makten att skaffa sig på en fri marknad för undervisning.

  Ännu starkare incitament blir det, om myndighet och rösträtt villkoras med att ha tillgodogjort sig grundskolekompetens: Alltså vad man måste kunna och veta för att kunna fungera normalt i ett avancerat samhälle. – Förstå och kunna göra sig förstådd på svenska t ex.

  Gilla

 19. Lars Strömberg skriver:

  Måste dålig politik bero på att några politiker vinner på den?
  Kan det inte vara mycket simplare än så?
  Varför inte pröva tanken att den dåliga politiken beror på exempelvis följande:
  Ängslighet att sticka ut och säga ifrån.
  Håglöshet
  Bekvämlighet
  Idélöshet
  Initiativlöshet
  Insiktslöshet
  Flathet
  Självupptagenhet
  Godhetsframställan
  Rädsla för att bli personligen attackerad

  Visst, mycket av detta kan såklart klassas som personlig vinning, men det behöver kanske inte vara så intrikat och komplext som konspirationsintresserade kritiker får för sig.

  Gillad av 1 person

  • ts skriver:

   Här ser vi ett exempel, med risk att vara ofin, varför tror Lars S att han har förmåga att förstå detta? Det är en ärligt menad fråga. Kan alla förstå det? För att bli övertydlig, varför uppställa en teori, vad betyder det ens att uppställa en teori? Det Lars säger det är att allt om det kombineras på något sätt kan förklara allt. Så, teorin är färdig!

   Gilla

   • Lars Strömberg skriver:

    Hur menar du?
    Vad jag menar är att det KANSKE finns simplare (och mindre spännande) förklaringar till politikers ageranden (och icke-ageranden) än listoch vinning.

    Gilla

 20. ERROL skriver:

  Enligt Löfvén så beror inte den stigande brottsligheten, ”som vi inte såg komma”, på invandringen utan på segregationen.

  Den självklara motfråga som då inställer sig är naturligen:-

  Spär inte den höga invandringen, som genomförs på löpande räkning utan konsekvensanalyser, på segregationen?

  I själva verket så erkänner Löfvén att den höga invandringen medför ökad brottslighet,
  I annat fall så tvingas Löfvén dessutom förneka sambandet mellan hög invandring och det ökande antalet utanförskapsområden – den ökande segregationen.

  Gillad av 2 personer

  • Palle9 skriver:

   Errol: Alldeles riktigt. Dessutom kan tilläggas att det inte är någon naturlag att trångboddhet och lägre levnadsstandard per automatik leder till ökad brottslighet. Björn Ranelid har t.ex. jämfört levnadsstandarden i dagens utanförskapsområden/särskilt utsatta områden såsom Rosengård med de förhållanden under vilka han själv och många jämnåriga växte upp i i dåtidens Malmö. Trots att deras villkor var klart mycket sämre än de nutida var det ytterst ovanligt att detta föranledde en kriminell karriär.
   I Löfvens resonemang bortses helt från de skillnader, som föreligger i form av helt annan kultur, rättsuppfattning och bristande samhörighetskänsla med det svenska samhället, som karakteriserar en hög andel av dagens befolkning i utanförskapsområdena. Bristande språkkunskaper och låg utbildningsnivå är ytterligare faktorer, som gör att en jämförelse i form av att man skulle göra tankeexperimentet att placera in skandinaver i motsvarande situation haltar betänkligt. Det förefaller mig som om även Patrik övervärderar de s.k. socioekonomiska faktorernas roll i sammanhanget.

   Gilla

 21. Lars Bernhoff skriver:

  I princip är det inget parti som har lösningen på det som har skapat gängkriminalitetens stora framväxt. De har med stor sannolikhet att göra med att invandrarbarn utan integrerade föräldrar lätt koncentreras till skolor som inte har egna resurser att på ett bra sätt hantera ungdomar som inte kan språket. Anna Ekström sa idag att vi måste skap en situation att på alla skolgårdar pratas det enbart svenska på skolgården. 11 % verkar inte behöva fylla i Pisa tester för att de inte kan svenska.( begränsad erfarenhet av svenska språket, fördubblad andel, jämfört för 3 år sedan, och högst av alla länder
  Lägger vi till detta att ungdomar får mer positiv belöning som springpojkar till kriminella än på andra ställen i sin uppväxt.. Sverige har inte skapat realistiska korrigerande åtgärder för de minderåriga som upprepat gör brottsliga handlingar. Socialen får ansvar utan förmåga att hantera dessa stora antal av smågangsters, där problembilden överträffar vad en socialsekreterare kan hantera.
  Allt förstärker vad PE skriver att man kör vidare med åtgärder som inte funkar i Sveriges nya situation.

  Lars Åberg har skrivit mycket bra baserat på djuplodande studier av de samhällsdelar som har problem. Som Malmöbo behöver han inte gå många meter för att se det mest urspårade i Sverige. Hans senaste bok All inclusive beskrivs bla följande
  ”För närvarande existerar inte någon som helst integrationspolitik och det är fullt möjligt att hela den tanken är illusorisk. Likväl är det svårt att begripa hur ett land med frihetlig historia, stark administration, konsensuskultur och rationell välfärdsfilosofi kan acceptera segregationen som en samhällelig explosion i slowmotion.”
  I tidigare artiklar har han även beskrivit beskrivit hur ledstjärnan Mångkultur gått från något som fungerade något när invandrarna i praktiken blev arbetskraftsinvandrare. Nu är verkligheten helt annorlunda men Sveriges regeringar lyckas inte förstå att en ledstjärna som leder fel bör överges när bevisen och kostnaderna talar sitt tydliga språk

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ””För närvarande existerar inte någon som helst integrationspolitik ”

   Det har väl aldrig varit tal om någon integrering? Det har talats, och lagstiftats, om ett multikulturellt samhälle och det kan man omöjligen integreras i; även om Mona S. hävdade att det var svensken som i framtiden skulle integreras i denna sköna nya värld.

   Det överheten hoppas på, är att nysvenskarna skall kunna försörja sig på eget ärligt arbete – något som de kallar ”integrering”.

   Gillad av 2 personer

   • ts skriver:

    Alltså, det många verkar missförstå i sin inbillade godhet det är de inte förstår vilken hämndlystenhet som har vuxit i bröstet på folk. Inklusive mig själv.

    Gillad av 4 personer

 22. Lars-Olof Svensson skriver:

  Anders Lindberg och AB kräver nu 240 miljarder i höjda skatter. Det är en illustration så god om någon till varför S drivit invandringen, den garanterar fortsatt höga skatter och stark offentligt sektor. Den andra ytterligheten, libertarianerna med Johan Norberg i spetsen, driver invandringen av motsatta skäl, den är ett verktyg för sänkta löner, ökad konkurrenskraft och nedmontering av den svenska modellen. – Någon kommer ju att få fel. Hitills verkar det som om S räknat fel, invandringen har lett till en högersväng bland väljarna vilket gör att S inte kan dra ut de skatter de vill ha från folket. Utan tvingas administrera liberala skattesänkningar. Vilken paradox.

  Gillad av 5 personer

 23. Bo Svensson skriver:

  Starka incitament för brottslighetens minimering skulle man få, om vi som skattebetalare med makt över skattemedlens fördelning, finansierade hela rättsordningen med kriminalvård, polis, advokater och domstolar och ersättning till brottsoffer via hjälp med att skaffa ekonomisk garant åt dem som vi känner samhörighet med och garanterna lastades med samma kostnader i proportion till vad deras klienter förorsakar i förluster och bedrövelse.

  Det lönar sig att försöka begripa det jag skrev här. – Det är ett löfte.

  Konceptet är utformat för länge sedan för att passa i en multietnisk miljö och sedan dess har vi ju fått en sådan här också.

  Gillad av 1 person

 24. Rikard skriver:

  Hej.

  Utvärdering? Men PE, vi är ju bäst i världen. Sverigebilden, du vet, och allt sånt där. Vi måste visa att vi tror på allas lika värde.

  Vill du verkligen stoppa snö innan för stärkkragen på dig själv, sätt dig en kväll och fundera över kostnad/effektkalkylen för socialpolitiken det senaste halvseklet. Med dina erfarenheter från SIDA torde du ha ganska lätt att snabbt hitta flera vägar in som statistiker och ekonomer kan nysta vidare på. (En stadig grogg och valfritt rökverk eller en lakritsrot som substitut kan rekommenderas, i fall du inte nyttjar tobak.)

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • pllay skriver:

   Inom de Islamska länderna är brottsligheten ytterligt låg, närmast obefintlig.
   Orsakerna är flera, en MYCKET stark social kontroll, drakoniska straff, lagar som är statiska över många generationer och helt i samklang med kultur och religion.
   Att många av invandrarna blir brottslingar i Sverige beror på att vårt samhälle uppvisar motsatsen till alla de ovan nämnda faktorer.
   Obefintlig social kontroll, försumbara straff, vår lag är dem främmande, inget de kan eller vill hålla sig till.

   Gillad av 3 personer

   • ts skriver:

    Att få händerna avhuggna tenderar att ha den effekten, eller att bli lynchad av motsatt klan. Lars S menar antagligen sin fråga ärligt, .. nej hövligheten får mig att avstå, jag slutar här.

    Gillad av 2 personer

  • Christer E skriver:

   Alla säger att Jeppe super, men ingen frågar varför han super.
   Jag vet inte om Holberg själv skrev den sentensen, men den riktiga frågan är i stället varför Jeppes alla olycksbröder inte super.
   Den frågan borde ställas när det handlar om invandring och brottsbenägenhet.

   Gilla

 25. Gösta JohnssonGösta skriver:

  Fel Patrik att bara skylla på socioekonomiska faktorer! Felet är ”elefanten” i rummet som många inte vill se; islamisterna och alla de från mellanöstern och nordafrika som inte respekterar våra lagar, regler, traditioner och inte ens respekterar oss svenskar som bebott landet i sekler i relativ harmoni med varandra och de ursprungliga minoriteter som vi levt sida vid sida med.
  Så fort man famlar i mörker drar man fram att felet är socionomiska faktorer när det handlar för det mesta om vanlig etik och moral och normal uppfostran av våra barn.
  Felet kommer inte de senaste regeringsföreträdarna från tillsammans med PK-isterna som mörkat och vinklandet fakta om det allvarliga skeendet i vårt land.
  Lag och ordning måste återinföras liksom tjänstemanna ansvaret så att inte tjänsteaktivister får härja fritt inom myndighets-Sverige.

  Gillad av 2 personer

 26. Lennart Bengtsson skriver:

  När en ideologi eller en föreställningsvärld inte visar sig stämma med verkligheten så kan man var säker på en sak. Om man bara fortsätter i samma spår som nu är fallet så blir det inte bättre utan snarare allt sämre.

  Varför bryr sig då inte landets styrande politiker om verklighetens värld? De måste ju ändå innerst inse att deras föreställningsvärld är fel. En trolig förklaring är att de saknar kraft och förmåga att ändra sig. Istället vandrar de som lämmlarna mot stupet med vår stackars hjälplöse statschef i spetsen.

  Snart är de framme och då är frågan hur man bäst kan minimera skadorna. Strategin för hur detta skall göras borde vara dagens viktigaste uppgift.

  Gillad av 4 personer

  • pllay skriver:

   Jag tror vänstern, nyliberaler och PK tillsammans med MSM driver politikerna i riktning mot en upplösning av samhället.
   Vänstern ser kaos som näring och grogrund för det socialistiska maktövertagandet.
   Nyliberaler ser kaoset som slutmål, en soppa där grädden flyter upp och pöbeln hålls nere.
   PK är bara rent samhällsförstörande, en utopisk religion grundad på avundsjuka och Jantelag.
   Ingen av ovanstående önskar minimera skadorna, tvärtom, ju större och våldsammare fall desto bättre, de har alla en vision om något bättre där PK står ut som komplett vansinniga i sin brist på konsekvensanalys.

   Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… de saknar kraft och förmåga att ändra sig.”

   Varför skall de ändra sig? SAP levereras socialdemokratisk politik och Volvo levererar personbilar. Det är kunden som skall sälja bilen och köpa en cykel om man vill ha förändring; inte att Volvo skall börja tillverka cyklar.

   Man röstar väl inte på SAP för att de skall genomföra SDs partiprogram!

   Gilla

 27. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja — Patrik är ännu påverkad av marxismens världsbild, på så sätt att det alltid finns en part som ”tjänar” på varje företeelse. Som då ”kapitalisterna” enligt marxister, fast här omformade till ”välfärdsindustriellt komplex”.

  Enligt min världsbild handlar det om att en destruktiv ideologi fått fotfäste i landet, alltså en uppsättning föreställningar som påverkar människors handlande och därmed samhällsutvecklingen.
  Återigen alltså PK-sekten, som utgör den senaste inkarnationen av marxismen.

  Denna sekt får en destruktiv effekt på hela samhället, men de som fångats av ideologin är blinda för konsekvenserna. Dessutom lever de i skyddade enklaver där effekterna ännu inte syns tydligt.

  Att andra delar av samhället närmast befinner sig i krigstillstånd märker inte den styrande klicken.

  https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/bjorn-ranelid/sverige-ar-en-fristat-for-terrorister-och-kriminella/

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   — Se även i boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige av Mona Lagerström

   …”Det pågår ett ideologiskt inbördeskrig mot de demokratiska principer det svenska samhället vilar på och attacken kommer från universitetet. De ideologiska inbördeskrigarnas Sverigefientliga ideologi är en sammansmältning av neo-marxistisk ideologiproduktion kallad postkoloniala teorier och islamofascism (en totalitär politisk tolkning av islam). Islamofascismen, ej att förväxla med fromhetsislam, är den fjärde totalitära ideologin i Europa, influerad av fascismen, nazismen, kommunismen. Inbördeskrigarna är hederskulturförnekare, integrationsmotståndare, hudfärgsrasister och uppträder som kolonialmakt med uppdrag att sätta den inhemska vita befolkningen på plats….”

   Ja exakt så är det numera. En PK-ideologi i form av ett vidrigt neo-marxistiskt missfoster.

   Gillad av 4 personer

  • pllay skriver:

   Jag vill skjuta in att makt och välstånd är relativa storheter, inte absoluta eller mätbara mot en given skala.
   Resultatet av detta är att även våldsamt destruktiva handlingar kan öka både makt och välstånd för den grupp som förlorar minst genom dessa handlingar.
   Den marxistiska iden att en handling utlöses av en förhoppning om ökade resurser för individen måste kompletteras med insikten att minskade resurser eller makt för andra innebär relativt sett ökade för individen.
   Detta är nyckeln till att förstå vänsterns, PKs och nyliberalernas förstörelse av samhället och dess resurser, de ser vår och folkets förlust som sin vinst, och de har rätt, Sverige förlorar på precis alla tänkbara sätt på deras framfart, individuellt, relativt, absolut, moraliskt och kulturellt.

   Gillad av 1 person

 28. Lars skriver:

  Patrik, frågan är given, vad tjänar det på detta och vem tjänar på det? Är det afrikanska förebilder du har i huvudet, klientelism i många led med fördelar för personer, mellanhänder, klaner och makthavare som gör det för att hålla sig vid makten. Men alla stater kännetecknas av att ha ledningar som håller samman landet och därmed bevarar makten, man tjänar inget på upplösning, oro och konflikt även om man kan spela ut grupper mot varandra i system som klientelism.

  Välfärdsstaten, den verkliga är accepterad och högt värderad av troligen 90 % av befolkningen, så vill man säkra en maktbas den vägen så bör man slå vakt om den och inte överbelasta. Kriminalitet är det sannolikt få som accepterar

  Så menar du på allvar att politikers maktbas är socialsekreterare som de har som klienter? Förefaller inte troligt

  Visst ser vi klientelism utvecklas vid politiskt tillsättning av generaldirektörer och olika poster i samhället, partierna kan ge en ingång. politikeryrken går i arv, man kan tala om en nomenklatura. Men hur kan du få det till att stor invandring för Sverige ger partierna en maktbas? Islam ger parter en maktbas? Det är ju fortfarande sju miljoner svenska i landet. Hur vinner man val med denna invandring. Sent har folket vaknat, men nu syns allt tydligare en förändring i opinionen. Gamla trofasta ideologiproducenter inom media, universitet, kyrka möter alltmer tvivel när man jämför med hur landet förändras.

  Så vad tjänar politikerna på att erodera landet? Blir de anställda på Morgan Stanley? I näringslivet? En del kanske.

  Nej du Patrik, dina teser om välfärdsindustriellt komplex håller inte även om vi är överens om ineffektivitet. icke ändamålsenliga agendor mm. Och du säger skolverkets ska avskaffas, inte förändras utan avskaffas? Så betalande kund, köpare av tjänsterna, ska inte ha någon uppfattning om vad privata skolor och kommunala producerar?

  Någon tror att det är socialism och brist på kristendom som ligger bakom att vi saknar politiker utan insikt i problemen och hur de ska lösas. Rösta på KD då eller gå med i kyrkan. Naturligtvis är det nonsens.

  Att ändra inriktning på politiken när man fört ideologiska resonemang av dagens slag under årtionden till höger och till vänster och predikat det för folket är naturligtvis väldigt svårt, båda att ha mod och intellekt att tänka om och sedan att få genomslag för det. Vi såg ju reaktionerna på Reva, ser DN skriverier och Anders Lindberg Aftonbladet, Dagens Arena, Timbro, Svenskt Näringsliv.

  Jag tror problemet handlar om att man fört fel politik både till höger och vänster baserat på ekonomiska och sociala modeller över samhället som inte håller för mötet med verkligheten oavsett om man är nyliberal eller socialdemokrat och där ligger de svenska politiska polerna.
  Hur ska man kunna göra det när t.ex. de som brukar rösta på borgerligheten fortfarande sitter och hackar om att allt är socialismens fel? Att svensk blandekonomi är en planekonomi? När Svenskt Näringsliv premierar nyliberalt tänkande? Marknadskrafterna behöver inte regleras…det är planekonomi. Och allt är marxismen fel, 68-rörelsen…

  Hur gör man med människor som saknar kunskap och förståelse och baserar sin tanke på floskler om pyramider och religion? Det är bättre med vanliga knegare som inte försöker intellektualisera. Men det ser väl mest på sportprogrammen.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Lars, det du inte ser eller inte vill se är att välfärdsstaten ger totalitaristerna just det bananskal på vilket de kan glida in till den oinskränkta maktens boningar. Det hindrar dem inte att uppfinna alla möjliga andra liknade arrangemang som klimatomställning m.m.

   Syftet är hela tiden att ha ursäkter för att höja skatterna vilket de vet är den bästa vägen till en totalitär kontroll över samhället.

   I kombination med att avskaffa nationalstaterna bakom vilka de enskilda människorna kan söka skydd har de skapat det perfekta redskapen för total kontroll och ett fläskigt elitliv. Där har du ditt motiv. Äta eller ätas, det är det enda språk de förstår. ”Dynamiska krafter? Pyttsan!”

   Gilla

   • Lars skriver:

    TS, nej, det är du som är. Du läser, ser på amerikanska videos, och förstår inte vad det är. Jag undrar när du ska börja fundera på allvar? Jag har väldigt mycket erfarenhet av vad jag skriver om, det är vanligen förankrat där, verkliga människor. Du däremot har en naturvetarutbildning och för så där 10 år sedan började du fundera på samhället och letar vilt efter någon profet som kan förklara för dig, hitta några få förklarande variabler, ungefär som en fysisk modell, men du har ännu inte förstått att samhället inte fungerar som fysiken.

    Till Olle, kom igen, gör ett försök bryta din fokusering på den lilla gruppen oändligt maktfullkomliga som styr världen. Försök t.ex. se att välfärdsstaten är ett försäkringssystem till större delen, att det är en marknadsekonomi där staten fungerar som försäkringsbolag, välfärdsstaten är ungefär av samma storlek dvs ca 25 % av BNP både i Sverige och i USA; men mer av privata försäkringar i USA, mindre inkomstomfördelande, lämnar många utanför och är mer beroende av personers inkomst. De amerikanska siffrorna är delvis så höga pga det ineffektiva sjukvårdsystemet med privata försäkringar, vilket slår igenom, så jämför man t.ex. med Canada så är det oerhört mycket dyrare i USA.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Där har vi diametralt olika uppfattningar Lars. Det du mycket väl förstår är min huvudsakliga måltavla är centraliseringen som så småningom leder till maktmissbruk. Allt jag skriver i sammanhangen handlar om detta. Resten är detaljer som man givetvis kan ha olika uppfattningar om på det pragmatiska planet. Det andra är grundläggande ideologi.

    Gilla

 29. Stx skriver:

  I fem år har Norge gett ekonomiskt stöd på hela två miljarder svenska kronor till vänsteraktivism i Ungern.

  I praktiken handlar om stöd till politiska aktivistgrupper av olika slag.
  Ett exempel är Ökotárs som huvudsakligen användes för att övertyga ungrarna om det förträffliga i mångkultur och genusvetenskap,

  på pro-islamsk propaganda, filmproduktion där man propagerar för asylinvandring, arbete för att ge en positiv bild av aidssjuka sexuella minoriteter.

  Märkligt detta att Ungern fortsätter att var en nagel i ögat på socialliberalerna.
  Alla ska med på det mångkulturella tåget.

  Att Ungerns premiärminister Orban vinner val efter val stort blundar man för.
  En av de mest högljudda kritikerna är inte oväntat Löfven. Nu har han fått Ylva J placerad som EU kommissionär med ansvar för migrationsfrågor.

  Tala om att sätta bocken som trädgårdsmästare.
  Hon påstår nu att hon har lösningen på flyktingfrågan .
  Blir det samma lösning som i Sverige där kommunerna är tvingade att emot asylanter?

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.