Patrik Engellau: 1. Globalismen och kapitalistklubbarna

Patrik Engellau

Många bekymrar sig över att det finns risker för något slags extern och illegitim påverkan på det politiska beslutsfattandet i Sverige. Jag är en av dem som sålunda oroar sig. Därför ska jag nu ägna tre krönikor åt frågan. Eftersom extern och illegitim påverkan ofta rubriceras som någon sorts globalism ska jag ägna krönikorna åt olika aspekter av globalism vilket är ett nog så vagt och oprecist begrepp.

Så först lite stringens. Det finns hur mycket påverkan som helst i världen utan att man behöver hänga upp sig på det. Till exempel är Sverige och svenskarna utsatta för amerikansk kulturimperialism genom filmer från Hollywood. En del ogillar sådant och det är dem oförhindrat att göra. Men sådana influenser kan knappast anses illegitima eftersom folk själva väljer om de ska bli påverkade eller inte. (Även om jag råkar tycka att det svenska skolväsendet borde anlägga moteld mot alla anglicismer i svenska språket, exempelvis ”spendera tid” i stället för ”tillbringa”, ”vara bekväm med” i stället för ”gilla” eller ”tåla”, ”hovra” i stället för ”ryttla”.) Ej heller tycker jag det är något märkvärdigt om statliga ryska internetsajter sprider sverigekritisk propaganda. Folk får väl tycka vad de vill, man behöver inte lyssna på dem. Om ryssarna ogillar svensk migrationspolitik står det dem fritt att för egen del utforma en annan.

Den sorts påverkan som man kan ha anledning att klandra är sådan som bryter mot regeringsformens första och viktigaste paragraf som säger att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Den offentliga makten utövas av ett antal valda församlingar och deras verkställande utskott, till exempel regeringen. Dessas uppdragsgivare är folket. Om någon annan försöker tränga sig emellan finns det anledning att dra öronen åt sig.

Enligt Karl Marx dominerades det kapitalistiska systemet (eller marknadsekonomin som man hellre säger numera) av kapitalisterna, således ägarna av produktionsmedlen. Dessutom, sa Marx, har systemet en inneboende tendens till centralisering så att det med tiden blir ett allt mindre antal superkapitalister som utövar ett allt större inflytande, inte bara nationellt utan även i världsskala.

Den tankefiguren har en väldig inneboende kraft eftersom den ger gestalt åt ett antal tendenser som uppenbarar sig hela tiden över hela jorden (samtidigt som den glömmer bort andra, till exempel nyföretagandet och den tekniska utvecklingen, som håller centraliseringstendenserna i hyggligt schack). Tankefiguren har därför återupptäckts och återanvänts åtskilliga gånger sedan Marx dagar. Ett exempel är Lenins skrift om imperialismen som kapitalismens högsta stadium där han förklarade första världskriget som ett resultat av de nationella monopolkapitalens kamp om dominansen i hela världen. En variant på tankefiguren är James Burnhams tes om att företagen blir sådana mastodonter att de inte längre kan skötas av de ursprungliga företagarna utan att det i stället växer fram en klass av anställda administratörer. En apart variant av tankefiguren är att de kapitalistiska storföretagen, särskilt media, är en judisk sammansvärjning som genom den ständigt pågående ekonomiska centraliseringen med tiden kommer att ta makten över hela världen.

Nu för tiden uppträder tankefiguren i något annorlunda skepnad. Nu handlar det om att enskilda internationella storkapitalister, ibland, som George Soros, av judisk härkomst, som skapar olika sammanslutningar för att med gemensamma krafter påverka nationella regeringar att regera så att superkapitalisterna blir ännu rikare.

En sådan klubb är Bilderberggruppen som efter vad jag har förstått träffas och håller konferens någon gång per år och då bjuder in nationella politiker såsom Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt, vilket säkert är sant, i syfte att dessa ska ta order och sedan åka hem och verkställa, vilket med all säkerhet inte är sant. En annan liknande sammanslutning är Romklubben, en tredje Trilateralen, en fjärde Aspen Institute och så vidare. Nestorer i denna rörelse av engagerade kapitalister var familjen Rockefeller, till exempel Nelson Rockefeller som dog för fyrtio år sedan men dessförinnan varit vicepresident och aktiv i vartenda skumt storkapitalistiskt nätverk som kunde tänkas få något inflytande.

Jag påstår inte att sådana klubbar saknar inflytande men jag menar att den betydelse de ofta tillmäts är grovt överdriven. Jag vet i alla fall i någon mån vad jag talar om ty jag var på 1980-talet under många år Nordic Countries Director för Aspen Institute. Mitt organisationskonsultföretag var institutets ambassad och jag dess ambassadör. Om Aspen Institute hade hållit på med någon avancerad lobbying så borde jag ha vetat om det eftersom jag då hade varit den främste regionale lobbyisten.

Men så var det inte. Det enda Aspen Institute och jag lyckades prestera var en i och för sig storslagen tredagskonferens om de nordiska länderna som besöktes av vänliga, nyfikna och kulturellt intresserade amerikanska storkapitalister och inbjudna särskilt viktiga personer från de nordiska länderna. Det var trevligt men den som förväntat sig någon statsvälvning hade blivit besviken.

Men det gav en del konspirationstänkare vatten på sin kvarn. När jag i början av nittiotalet hjälpte Vaxholms kommun som första svensk kommun att införa skolpengssystemet fick jag flera gånger läsa i pressen att jag gjorde det som representant för det internationella kapitalet. Om världskapitalismen inte har några mer hotfulla ambitioner än att införa skolval i en liten svensk skärgårdskommun kan vi alla sova lugnt.

Men det hindrar inte att det faktiskt finns en globalistisk världsmakt med avsevärt inflytande som jag också jobbat med. Den ska jag avslöja i morgon. Du känner den väl.

31 reaktioner på ”Patrik Engellau: 1. Globalismen och kapitalistklubbarna

 1. Skarprättarn skriver:

  Ack, denna okunskap om ärans och hjältarnas språk!

  ”spendera tid” är inte en anglicism, utan härrör som hälften av vårt språk från plattyskan (spende). Spendera = göra sig av med något. ”Som iag kommer så sent fram, så har iag ei mycken tid, at spendera på brefs skrifvande.” (1748).

  ”vara bekväm med” är inte en anglicism, utan är vedertaget bruk i den adekvata svenska vokabulären: ”Rättstafningen bör, såsom hvarje verktyg, vara i möjligaste mån beqväm för skrifvande och läsande”

  Gillad av 3 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Den gamla och i svenskan fortfarande brukade betydelsen av ”spendera” är att betala, med pengar (eller annat värdefullt), smått slösaktigt eller frikostigt. Tid kan förstås ses som en värdefull tillgång att slösa eller hushålla med. Men kombinationen ”spendera tid” har sällan uttryckts i svenskan. Att den nu har blivit frekvent är ett nutida lån från engelskan, där spend time väl är lika naturligt som spend money, men har den neutrala betydelsen ”tillbringa en viss tid”, ”ägna viss tid åt”. Det finns så många slarviga och onödiga anglicismer och den här hör till dem, även därför att den tränger ut och mumifierar vanliga och funktionella ord och uttryck som ”tillbringa tid”, ”ägna tid”, ”fördriva tiden” osv, samt ”spendera” (pengar) i dess månghundraåriga betydelse.

   Att ”vara bekväm” är inte detsamma som att ”vara bekväm med”. I ärans och hjältarnas språk kan något vara bekvämt för ett visst ändamål = komfortabelt. Man kan välja en bekväm lösning = (lättköpt) enkel. Någon kan vara bekväm av sig = tämligen lat. Men vi funktionellt inriktade puritaner har omsider uppfattat att den löjeväckande standardskvadern att ”inte vara bekväm med” (och dess motsats) torde uttrycka en anstrykning av emotionell motsträvighet i förening med beklagansvärd ordfattigdom: skarpt eller smått ogilla? misstycka? vara emot? beklaga? ta avstånd från? inte ansluta sig till? vara tveksam inför? osv osv.

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Det gäller framför allt att göra sig förstådd, helst med ett ordval som lyssnarna förstår. Ordet spendera i betydelsen spendera pengar har alltid i min provins alltid betytt ”att göra sig av med mer pengar än man egentligen borde har råd med”, t.ex. ”Nu har han allt spenderbyxorna på sig”. Om det på andra orter även betyder att slösa bort tid som man borde ha använt till vettigare saker så kan jag acceptera att det (som i exemplet från 1748 ovan) men aldrig att det bara allmänt betyder att man gör av med pengar eller tid. Då smakar ordet som utspätt lättöl.

   Ordet ”bekväm” betyder i mina trakter framförallt lat; en bekväm person drar sig undan när svårt eller tungt arbete borde utföras, eller någon gång för att beskriva komfortnivån hos en fåtölj eller säng. Men risken finns att många tror att jag menar en lat fåtölj, och skulle höja ögonbrynen. En person som sitter litet för djupt i soffan kan få höra ”Har du det bekvämt?” avsett som en ironi.

   Och det finns mycket värre nyord som ”dela” i betydelsen ”dela med sig” och inte ”klyva” som det alltid har betytt här. ”Hållbar” betyder för mig alltid ”slitstark, nötningsbeständig, bra konstruerad, stabil, anpassad för dagligt bruk” och aldrig ”återvinningbar” eller ”ej kortsiktig råvaruanvändning”. Sen har vi ”lajka” och ”dissa” som jag hör varje dag men bara från kvinnor, som även är de som alltmer använder ”krispig, gräddig och även chokladig” allt oftare, och då blir jag lätt hispig.

   Gillad av 1 person

 2. A skriver:

  Hur som helst P.E, så tycks de så kallade globalisterna inte ha något som helst intresse av att något skall ha sin karaktär, utan fokuserar på utbytbarhet. Det räcker för att bli min fiende.

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

 3. tom III crean skriver:

  Jaha, varför bjuder de in Lööf då? För skarpsinnet? Nej du Patrik, ibland är du tvärsäker utan att veta, varifrån får Reinfeldt sina pengar? DGSs roll tror jag är att sk ”intellektuella” smygläser på båda sidor, men ibland blir det bara tro och tyckande där det som krävs är grävande journalistik. Westerholms ledarsidorna är bra på detta i SAPs korridorer, men det verkar inte finnas motsvarande öppning bland de andra partierna. DGS behöver en fast grävsektion.

  Varför måste EN förklaring förklara allt? Är det ett svenskt särdrag? Så Patrik tror på VIK och Bern på globalister och aldrig mötas de tu. Sen har vi andra som skyller allt på folks genetik, eller kvinnor. Jag har mina favoriter, socialismen och kristendomens försvinnande och att i detta vakuum de värsta nu styr, de som verkligen vill riva ner den kristna moralen och meningen tillsammans med grekernas telos.

  Ett kriterium för om något är värt att studera som förklaring på det förräderi vi ser tycker jag borde vara om vi kan rucka på det. Flera av förhållandena ovan är mycket svåra att påverka, man kan försöka att återupprätta vår kultur och moral, men lätt är det inte, osv. DÄREMOT, så anser jag att en möjlig väg fram är att väcka folks avsky och hat, att få dem att inse att vi styrs av förrädare och att en stor grupp av de människor som tagits hit hotar vårt samhälle och sätt att leva. Vägen fram är polarisering, sen kan vi avsätta akvisterna och påbörja återvandringen.

  Gillad av 11 personer

   • Igor skriver:

    T III C 28 november, 2019 kl. 07:58
    ”AKTIVISTERNA” har tur att de inte bor i Fämre Orienten, då hade de inte blivit avsatta utan i stället avrättade.

    Gilla

  • Richard II skriver:

   Precis!!!! Alltid detta infantila antingen-eller-tänkande. Patrik är intelligent och kommer med värdefulla betraktelser. Men ändå sitter han fast i detta.

   Jag tycker att både VIK och Berns globalist-beskrivning är värdefulla delförklaringar. Det finns ytterligare några beskrivningar som också har stort värde.

   Nåja, vi får se om Patrik kommer med några bra argument mot globalist-perspektivet i följande artiklar. Denna gav bara lite anekdotisk bevisföring som inte imponerade.

   Gillad av 2 personer

   • tiiic skriver:

    Jo, det är ju fint som rent slappt tyckande men om man gör anspråk på att att tänka djupare och öppet diskutera så håller ju inte detta.

    Gilla

 4. Bo Svensson skriver:

  Jag är stolt globalist. – Jag ser planeten som ett gemensamt världsarv och vill ha hela klotet som mitt hem. – Sedan menar jag så klart att Sverige tillhör svenskarna och måste hitta formeln som upplöser denna motsägelse. – För jag känner mig förpliktigad att unna andra det jag uppskattar för egen del.

  Formeln är den som resulterar i, att om man vinner terräng på andras bekostnad, är det i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Och den består i krav på ekonomisk garant för migrant och resenär. – Man skall aldrig orsaka några kostnader som inte blir täckta. – Bevis på sådan garant kan fungera som globalt visum och konsekvenserna av att påträffas utan sådan garant får avstämmas på rätt nivå.

  De mäktiga globalister som styr utvecklingen sedan länge, driver en destruktiv agenda och på någor plan måste de vara medvetna om detta. – De agerar som psykopatliberaler som har homo economicus som norm och har bara förakt över till människan som flockvarelse.

  Gillad av 1 person

  • Thor skriver:

   Ekonomisk garant vad är det? Att 10 miljoner sätts in på spärrat konto per asylant? Som samhället kan tulla på när asylanten börjar kosta? Det pågår dagligen ett spel för gallerierna om ”ekonomisk garant”. Migverket har formellt det kravet för viss anhöriginvandring. Men det är ju bara trams (i den ringa mån det tillämpas). När ”garanten” blir arbetslös sitter vi ändå med hela klanen i knät.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Försäkringsbolag är ekonomiska garanter med solvens. – Har du samma invändningar mot att arbetsgivare och trafikanter avkrävs försäkring?

    Gilla

 5. Din egen familj skriver:

  Den som fullt ut betraktar människan som ett djur, som övriga, kan göra följande reflektion. Sammanväxning och närkontakt präglar familjeenheten för socialt avancerade djur. Denna typ av utbyte fortsätter koncentriskt utåt, men med avtagande styrka ut mot periferin. Blir gruppen mycket stor känner inte individerna varandra. Utvecklingen går då mot ett formellt representantskap. Ju större organisationen är, ju mer av anonymitet kommer den att innehålla. Men det finns likväl alltid en högre och intim ledningsnivå. Annars faller delarna isär. Nu till kärnan. Även inom stora organisationer vidmakthålls intima kärngrupperingar på alla nivåer. Där personliga relationerna uppstår och vidmakthålls. Det gäller även för riksdagspartier. Dessa kärnor uppvisar alltid tendensen att prioritera sig själva mer än andra. Man kan lite beskäftigt säga att stenålderns mer basala mänskliga kärnenheter lever kvar även inom moderna organisationer. Makt och kontroll över resurser leder alltid fram till olika former av samarbeten. Men detta skall inte förväxlas med basal intimitet. Organisationer är i sig mekanistiskt präglade. Människor klarar inte av att upprätthålla hur stora sociala kontaktytor som helst. Men däremot kan hon ingå i ett otal överordnade strukturer, som kan innehålla miljontals av individer. Som att hålla på Malmö FF, vara svensk, jobba i ett storföretag, tillhöra en större kyrka. Allt medan intimiteten själv odlas inom familjen och vänkretsen. Det är dessa två olika sätt att organisera sig på som förväxlas vid vänskapskorruption. En sammanblandning mellan organisation och familj – mellan representantskap och intimitet. Varför finns ännu exempelvis Fredrik Reinfeldt kvar i kulissen hos Moderaterna? Svar; Familjeband och organisatorisk makt har vuxit samman. Olika former av lagstiftning och regler behövs därför för att skilja familj från det rent organisatoriska. Klan och kriminalitet utgör då en särskilt giftig blandning. Stenåldern lever fortsatt kvar inom oss. Inte bara män är djur. Det är vi alla.

  Gillad av 5 personer

 6. uppstigersolen skriver:

  Har ni hört talas om Bill Gates, Larry Page, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, och Warren Buffet? Hade någon frågat folk med kunskaper om kapitalism och kommunism för 50 år sedan om de kände till dessa personer hade nog samtliga sett ut som fågelholkar. Hade de ställt frågan om Rockefeller, Wallenberg och likande hade de nog lett igenkännande. Så uppenbarligen, det går att bli ohemult rik under sin livstid. Själv tänker jag på den exklusiva föreningen i Italien. Den som består av familjer som har haft samma verksamhet inom familjen i minst 700 år. Styr de världen? Icke. Styr de som står på min lista överst världen? Tja använder du FB, MS, Amazon eller liknande så gillar du ju dem.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Intresset, det gemensamma, är det som styr.

   Människor som tjänat ohemult med pengar får, vare sig de vill det eller vill, vingar. Änglavingar. De tror att de på något sätt utsetts av gudarna.

   Däri ligger den främsta mänskliga begränsningen. Att inte kunna se den egna begränsningen.

   Lord Actons iattagelse om att makt korrumperar och att absolut makt korrumperar absolut är lika tillämpbar på penningmaktens familjer och individen.

   Den som får en möjlighet att kontrollera avstår inte från den. Kan man hitta likasinnade är det ännu bättre.

   De som blivit med pengar kan gärna få behålla dem om de avstår från att utöva makt utanför sin mycket begränsade krets.

   Gilla

 7. Jan Hyllengren skriver:

  Någon krigade, någon råkade sitta på Sweden.se och lägga ut alla bidrag som fanns att söka i Sverige, någon skeppade folk till Europa, någon öppnade gränserna, någon gav dem biljetter norrut, någon gav dem betalkort, någon sa att de skulle slänga id-handlingarna, någon organiserade ”refugees welcome”, någon gav PUT och TUT, någon blockerade media för kritiker, någon påstod att det var ”fredens religion”, någon fixade bostad osv.
  Och nej, det var ingen konspiration…. alltså slumpen då?

  Gillad av 6 personer

 8. olle holmqvist skriver:

  Vad blir det imorgon ? själv ska till den fina sjukvården i Malmö, där allt funkar utom sjukhusbussen vars förare har noll koll på var mottagningarna ligger. En gång fick jag åka hela varvet tillbaka till start två gånger. tänker på London där taxichaffisarna kan alla gator utantill. Jag har haft DVP och medicinerat. Så hittade jag inte medicinen och då gick bättre att gå med benet. I fem dar. Sen kom jag in på två dagars undersökning av två olika läkare och tre syrror, undersköterskor. Den äldre manlige doktorn raljerade: ”jojo ibland är det bra att lyda doktorn” Min erfarenhet av dagens sjukvård i krisernas Malmö.

  Tips: Patrik: Imorgon bllr det IMHI – International Meteorological and Hydrological Institute -dom kan bestämma olika farlighetsgränser för väder och vind och tempereratur så att ingen trafik på vatten, land eller i troposfären tillåts. Över hela jorden. Tillåtet blir bara u-båtar i u-läge. Men dom har redan undantag: Ingen nationsflagga i aktern vid U-läge.

  Flera tips, snart kommer svaret ,…

  Gilla

  • Jan Hyllengren skriver:

   ”Russia’s goals are to further widen existing divisions in the American public and decrease our faith and trust in institutions”
   Det konstiga är väl i så fall att det Demokratiska partiet verkar ha exakt samma målsättning ….

   Gillad av 2 personer

 9. Lars Thylen skriver:

  För en gångs skull håller jag inte med PE:
  “Enligt Karl Marx dominerades det kapitalistiska systemet (eller marknadsekonomin som man hellre säger numera) av kapitalisterna, således ägarna av produktionsmedlen. Dessutom, sa Marx, har systemet en inneboende tendens till centralisering så att det med tiden blir ett allt mindre antal superkapitalister som utövar ett allt större inflytande, inte bara nationellt utan även i världsskala.”
  Stämmer inte det ? Hur ser Ginikoefficienten ut i tidsperspektiv? Vidare
  “Den tankefiguren har en väldig inneboende kraft eftersom den ger gestalt åt ett antal tendenser som uppenbarar sig hela tiden över hela jorden (samtidigt som den glömmer bort andra, till exempel nyföretagandet och den tekniska utvecklingen, som håller centraliseringstendenserna i hyggligt schack)”
  Gör de verkligen det?
  Se vidare http://tidskriftenrespons.se/nummer/2014-2/, Wolfgang Streeck
  Är medvetenom att detta är svåra frågor, skulle analyseras mera Har inte hunnit läsa Pikettys senaste bok , vilken tydligen tar upp detta.
  Jag vill minnas att det i dessa spalter anfördes att nationalstaten är nödvändig för demokrati, vilket jag håller med om, inga världsregeringar! ( som MP vill ha fast av andra skäl) , men kanske även den ekonomiska makten skall decentraliseras ( I någon mening) i en fullt fungerande demokrati…
  Som vanligt behövs det mera data och statistik in en värld i rätt snabb förändring

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.