Anders Leion: Populismen är demokratins skugga

Anders Leion

I Riksdagens jubileumsskrift finns på sidorna 53 60 en detaljerad genomgång av begreppet och företeelsen populism. (Skriften kan gratis laddas ned). I början på denna genomgång finns utsagan: den politiska filosofen Margaret Canovan har kallat populismen för demokratins skugga (1999, jfr även Mudde 2010). Det skulle med andra ord vara lika svårt för demokratin att komma undan populismen, som för en människa att springa ifrån sin egen skugga.  

Så är det. Det finns därför ingen anledning att se ordet som ett uttryck för något nedsättande eller föraktligt. Ordet behövs. Den som anser något sådant eller använder begreppet som skällsord är okunnig. Här skall jag därför göra en liten genomgång. (Redan för fyra år sedan diskuterade Nils Lundgren ordet i DGS). 

Tidiga exempel på populism utgör bröderna Gracchus (Så här lät Gaius Gracchus för drygt 2 000 år sedan) försök att med hjälp av jordreformer åstadkomma förmögenhets- och inkomstutjämning i Rom under hundratalet f.Kr. Bröderna tillhörde det partiPopulares – som stod i motsättning till den adel som innehade huvuddelen av makten – Optimaterna.    

Reformförsöket slutade med de båda brödernas död. Med delvis okonstitutionella medel tvingade bröderna fram en lagstiftning för utskiftande av mark. Innan den kunde genomföras försvarade den jordägande adeln, med säte i senaten, sin makt med yttersta våld. 

Redan här har vi ett etablissemang – en klass som anser sin makt vara om inte gudagiven så ändå självklar och omöjlig att ifrågasätta. Det finns också en politisk kraft som inte tror de nedärvda, invanda vägarna för maktutövning.  

Samma slags motsättning låg bakom mordet på Caesar. Denna uppgörelse brukar beskrivas som en strid mellan republikens anhängare och dem som, liksom Caesar, ansåg att maktutövningen måste förnyas och centraliseras. Det var det, men det var också en strid mellan adeln och Caesar, som tillhörde Populares. Han var alltså en populist som med hjälp av armén tagit sig till makten. Den folkliga reaktionen på mordet blev också mycket våldsam. 

Så vitt jag förstår har ordet inte varit i vidsträckt användning i modern tid – förrän under senare år. Det säger något väsentligt. 

Riksdagens skrift Demokratins framtid utgavs för att uppmärksamma demokratins genombrott i Sverige. Den är lyckligtvis inte någon traditionell hyllningsskrift. Istället undersöks den svenska demokratins tillstånd och hotet mot dess möjligheter att leva upp till tre grundläggande krav: folkstyre, rättsstat och handlingskraft. 

Folkstyret innebär att de politiska besluten skall utrycka folkviljan. Samtidigt skall rättsstaten begränsa den politiska makten och skydda individen mot maktmissbruk. Handlingskraften skall ses i effektiv resursanvändning och klara beskrivningar av de problem som måste angripas. 

Brister i rättsstaten har funnits tidigare. Fyrtio- och femtiotalen gav många exempel på övergrepp mot enskilda (”rättsrötan”) och följaktligen också starka protester mot makten. 

Det är i förmågan att uttrycka folkviljan och visa handlingskraft som bristerna blivit allt större. Bakom dessa brister ligger en gemensam orsak: Oförmågan och oviljan att beskriva verkligheten, att synliggöra nationens tillstånd.  

Detta medför en dubbelriktad, giftig mekanism. När makthavarna inte längre tror på sin egen förmåga att angripa problemen, vågar de inte längre se verkligheten sådan som medborgarna upplever den. Förmågan att uttrycka medborgarnas behov och svara mot deras krav förtvinar därmed i ökande takt.  

Makthavarna ser själva sin oförmåga till effektivt handlande. De inser att handlingsoförmågan hotar dem själva. De blir rädda och ser bara en möjlighet – att beljuga verkligheten och förtala motståndarna.  

Detta förklarar både de borgerliga och socialdemokratiska regeringarnas verklighetsflykt och försök att frysa ut framförallt SD, som brunmålas och skälls för att vara populister. 

Sverigedemokraterna är populister, och som sådana mycket effektiva.    

Den sena romerska republiken fungerade allt sämre. Så kom populisterna. 

Den svenska demokratin fungerar allt sämre. Den behöver sina populister.  

Nu finns två möjligheter. Den första är att med alla medel försöka stoppa populismen, uttrycket för det folkliga missnöjet. Det kan sluta illa. Det andra är att inse populismens oundgänglighet: den är demokratins skugga. Det behöver inte vara så farligt: börja lyssna på vanligt folk istället för barnrumpor utan verklighetskontakt. 

46 reaktioner på ”Anders Leion: Populismen är demokratins skugga

 1. Bo Svensson skriver:

  Folkstyre, rättsstat och handlingskraft. – Den enda lösningen jag hittat på förverkligandet av allt samtidigt, är att folkviljan skall uttryckas via rättsordningens utformning: Vi skall välja lagstiftare, – inte maktutövare och att vi styr de samhällsorganen där handlingskraft krävs, genom makten över resursflödet. – Denna makt kan ju nu utövas direkt, – det behövs inga representanter längre med uppgiften att tolka folkviljan.

  Gillad av 2 personer

  • Mikael skriver:

   Här ett skrämmande exempel på maktutövning i det dolda. En Kajsa Klein som är nån slags aktivist lyckas få en kollega avsatt genom påtryckningar via hemliga mejl. Hur mycket dylikt sker som inte kommer till ytan i dagens Sverige. Mycket obehagligt med dessa aktivister med egna hemliga nätverk, i universitetsvärlden.

   (Det kan kanske delvis bero på professionell avundsjuka? Att Kajsa Klein är ute efter någon tjänst? Dock verkar hon
   inte ens ha doktorerat).

   Gilla

 2. Hortensia skriver:

  Den sorgliga sanningen, Anders, är ju att Sjuklöverns säregna syn på svenska folkets självstyre skapade ett synnerligen skrämmande skuggsamhälle. Sverigedemokraternas segertåg genom Sverige synes svårstoppat.

  Gilla

  • Kalle skriver:

   De importerade massorna har ju sin rättsordning.
   När något anses felaktigt,skipas rättvisa via likvidation.
   Vår rättsordning är diskussionsforum.
   Det verkar som vi måste ta efter importens rättskipning om någon ändring ska bli aktuell.
   Undrar hur länge det dröjer innan den första arroganta, verlighetsfrånvända politkern blir likviderad

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Hmmm, Kalle, det lär förhoppningsvis dröja, om sagde politiker inte – förutom arrogant och verklighetsfrånvänd – kan identifieras som klankrigisk och likvideras i någon intern, alldeles utomsvensk strid om herraväldet.

    Att vi svenskar normalt inte löser våra meningsskiljaktigheter genom bestialiska avrättningar är, enligt min mening, ett kulturellt särdrag väl värt att bevara.

    Jag hoppas ändå innerligt, att Jimmie Åkessons livvakter ständigt är på tårna, eftersom det sannolikt finns ett oerhört stort våldskapital bland de arroganta och verklighetsfrånvändas hänsynslöst skränande supportrar.

    Gillad av 3 personer

   • thomasdentredje skriver:

    Olof Palme, Anna Lindh. Bevare oss för det för tusan! PK-eliten, PK-media skulle bli själaglada. Det bästa som skulle kunna hända. Martyrer! Statsmedierna skulle kabla ut det i månad efter månad. Skenmanövrer är vad de just nu behöver förtvivlat. Greta har varit ett andrum.

    Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Är smutskastningen av SD enbart en reaktion inom sju riksdagspartier och övriga etablissemanget av rädsla att förlora den makt de nu har?

  Eller finns det en klick, en kärna av makthavarna som med hjälp av aktivister smutskastar SD som del av en strategi i riktning mot en totalitär variant av makt?

  En totalitär makt i linje med EUs maktanspråk som ju går ut på att radera nationell suveränitet. En överstatlig totalitär makt utan möjlighet till verklig demokrati. I linje med klimatalarmismens mål att införa en ”grön” planekonomi för västvärlden styrd via FN för att fördela jordens=västvärldens resurser efter ”behov”. Som de rikaste i väst ser som en möjlighet att kunna bli ännu rikare och mäktigare. Som övriga världen ser som en fördel i och med att västvärlden självmant då förstör sin kulturella och ekonomiska överlägsenhet.
  Vänstersidans maktkärna drömmer alltså om en socialistisk diktatur tillsammans med islamister (?!) och globalistliberaler drömmer om en öppen värld där en ”elit” styr. Vilket förstås är mardrömmar för den del av allmänheten som vill ha frihet och demokrati.
  Populister tampas inte bara med maktetablissemangets ovilja att släppa makt och erkänna sin oförmåga, utan också emot en hårdför kärna av maktens folk för vilka totalitär makt hägrar vid horisonten. Som kan kväsa allt populistiskt motstånd. Man kan radera demokratins skugga genom att radera demokratin. Tills det är genomfört skälls och smutskastas det.
  Men trots det är SD det största partiet just nu.
   

  Gillad av 9 personer

  • Christer E skriver:

   EU må vara överstatligt i vissa avseenden, men långt ifrån totalitärt. Lagförslag kan läggas bara av ministerrådet, där varje land har vetorätt i de flesta frågorna (jfr Macrons veto mot EU-utveckling i Balkan). För att bli lag måste det demokratiskt valda EU-parlamentet godkänna förslagen. Så långt ifrån totalitärt det går att komma.
   FN är en tandlös diskussionsklubb och har en viktig roll i just möjligheten för politiker att kunna föra en otvungen diskussion om angelägna ämnen. Men, att kunna styra något i världspolitiken är bara en våt dröm bland främst svenska s-politiker.

   Att SD är, eller är på väg att bli största partiet ser jag mest som ett resultat av de övriga partiernas oförmåga/vilsenhet, än på ett SD:s överlägsna partiprogram.
   Men sådan är nu demokratins natur, att de röstberättigade lägger sina röster på antingen det parti som har det bästa programmet, alternativt det minst dåliga programmet.

   Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Om man tager de gamla Graccerna som insinstiftare av populismen, så är ju populismen inte demokratins skugga, utan dess stam och kärna, medan optimatismen, aktivistklassens eländiga, fradgande och infantila hatretorik och samhällsnedbrytning, kort sagt ideologismen, eskatologismen, dödskulten, som är demokratins skugga.

  Denna självmotsägelse är typisk för den dysfunktionella samhällstyckarkonsten sedan Upplysningens tid, med undantag framför allt för skottar som Smith och Hume. Man använder, mer eller mindre medvetet, alltefter behov och tillfälle, alltid dissocierade abstraktioner, begrepp helt utan mening och betydelse, utan koppling till ett faktiskt fenomen i sinnevärlďen. En gång betyder ett ord det ena, en gång dess raka motsats.

  Varför alls bemöda sig om att låtsas att det i en drapa som den anförda utförsgåvan från aktivistklassens patetiskaste pajkastning finns något av värde att gräva ut och vaska fram?

  Gillad av 5 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Fredrik Ö skrev: ”Om man tager de gamla Graccerna som insinstiftare av populismen, så är ju populismen inte demokratins skugga, utan dess stam och kärna,…”

   -Ja är inte populism egentligen detsamma som demokrati? Folkvilja. Reservation för att förhastade beslut på förenklat, fr.a. förfalskat underlag alltid kan bli fel, (boskapstjuvar är inte automatiskt sheriffmördare) men så blir fallet även i dagens system med distanserade folkföraktande broilerpolitiker, som ändå inget begriper, trots sitt eget självförhärligande.
   Typ: Man tar licenserna från de ärkesvenska laglydiga sportskyttarna som svar på knarkligistmorden i Malmö utan minsta tanke på bristen på logik.

   Gillad av 8 personer

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    Populism ”är” ingenting. Det är ett ord. Man kan använda det på det ena eller andra sättet. Det bästa är att man en gång för alla definierar vad ordet betyder och sedan också använder det i denna bemärkelse och ingen annan. Att tro att man kan eruera mystiskt eller kabbalistiskt vad ordet skall betyda är lika typiskt för statstyckeri och annan låtsasvetenskap som det är patetiskt meningslöst.

    Metoden med dissocierade associationer eller begrepp används emellertid förstås aktivt för att lura folk att tro att det finns något slags förbindelse — guilt/merit by association — mellan det första fenomen man sätter ordet på och de följande fenomenen man också sätter ordet på i denna ystra dans. Men den enda förbindelsen är den man gör genom ekivokationen själv.

    Gillad av 3 personer

   • Elisabeth G skriver:

    ”Typ: Man tar licenserna från de ärkesvenska laglydiga sportskyttarna som svar på knarkligistmorden i Malmö utan minsta tanke på bristen på logik.”

    Detta är ett (i raden av) exempel på regeringens totala inkompetens. Som om strängare vapenlagar skulle påverka kriminella. Det är redan förbjudet att inneha skjutvapen utan tillstånd. Det är redan förbjudet att skjuta ihjäl folk. Men regeringen med stödhjul tror tydligen att de kriminella ska tänka ”oj, man får inte ha vapen utan tillstånd, då måste jag sluta med det”. Det är bara symbolpolitik hela tiden.

    Gillad av 2 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”Om man tager de gamla Graccerna som insinstiftare av populismen, så är ju populismen inte demokratins skugga, utan dess stam och kärna, medan optimatismen, aktivistklassens eländiga, fradgande och infantila hatretorik och samhällsnedbrytning, kort sagt ideologismen, eskatologismen, dödskulten, som är demokratins skugga.”

   Sant. Populismen är själva grunden för demokratin. Man kan inte vara för folkstyre samtidigt som man är emot populism.

   Gillad av 5 personer

   • Christer L skriver:

    Leion: ”… Det andra är att inse populismens oundgänglighet: den är demokratins skugga. Det behöver inte vara så farligt: börja lyssna på vanligt folk istället för på barnrumpor utan verklighetskontakt. ”

    Jag tror inte att skribenterna på DGS är ”nyspråksanhängare” men det här tyder på en kanske omedveten nervositet, som förmedlas till oss läsare. Ungefär som om krönikören anar: Är vi ute i skuggorna och rör oss nu, om vi börjar lyssna till sådana som Åkesson? Hur långt åt det här hållet vågar jag gå?

    Så sluta sprid denna nervositet, Lejon! Det är inte tid för sådant nu.

    Gilla

 5. Med orden som vapen skriver:

  Nu är väl inte språk hugget i sten? Ord hämtar laddning ur de sammanhang de brukas. Ord och deras betydelse lever, förändras och andas. Om tidsspannet är stort uppstår med tiden nya språk. Inte bara ords betydelse glider iväg. Så logik och ords ursprung är en sak. Det är hur ord används som avgör deras faktiska innehåll. Ofta hämtas laddningen med hjälp av ordpar. Ta ordet kärring. Näraliggande ordpar som hittas är ”motvalls kärring”, ”gammal kärring”, ”djävla kärring” och ”bitter kärring”. Och ordparet ”satans kärring” går lätt upp i ett enda ord – och blir då satkärring. Och i svärmen runt det ordet återfinns hagga, satmara och morrhoppa. Knappast några kärleksfulla benämningar på kvinnor. I vardagslivet, och inom media, laddas orden också av de sammanhang de ingår i. Och ordet populism andas alltid mänsklig enkelhet. Rentav stor enkelspårighet. Knappast bra som politisk stil. En slags primitivitet, mycket enkel att avfärda. Populism brukas inte som något eftersträvansvärt. Politisk populism anses inte vara synonymt med stor tankeskärpa. Ordet populism ställs ofta även mot seriositet och taget ansvar. Och i vänstermedia förfulas ordet ytterligare med ordsammansättningen högerpopulism. Ett frekvent använt ord hos SVT:s kommentatorer. Har vi någonsin fått höra dem uttala ordet vänsterpopulism? Har de någon klistrat etiketten vänsterpopulist på Jonas Sjöstedt – när han dagligdax torgför sina politiskt torftiga lösningar på svåra samhällsproblem? För mig utgör ordet populism ett vapen, alltid med en spets riktad åt det mer konservativa hållet. Undermeningen när SVT talar om högerpopulismens framväxt i Europa är att peka ut en motståndaren. Gärna förstärkt med ordet nationalism. Med betydelsen fult tryne. Sverigevän blir ovän – att Europa hotas av de som vänder sig inåt mot den egna nationen. Idag betecknad som en mörk kraft. Att mänskligt elände väntar bortom kröken om någon vill värna och hävda mer av egna rötter. Populism är ett aktivistiskt ord, avsett att skada de konservativa alternativen. Att dra sin politiska opponent i smutsen. En vänsterns fula ordmagi och taktik. Inget annat.

  Gillad av 3 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   MED ORDEN SOM VAPEN skrev ”…Sverigevän blir ovän – att Europa hotas av de som vänder sig inåt mot den egna nationen. Idag betecknad som en mörk kraft. Att mänskligt elände väntar bortom kröken om någon vill värna och hävda mer av egna rötter.”

   -Just det. Tvärtomfolket, sunt-förnuft-förnekarna, agerar i så motto polemiskt. De som välkomnar och bidragsförsörjer IS fördömer med emfas oss som vill ha kvar vår fria fredliga civilisation och förkunnar i stället ivrigt vårt sunda förnufts ondska. Visst är det paradoxalt.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Du glömde den viktigaste: Moralkärringen, som nu upplevt en stark renässans och nu förökats i stor mängd och överallt svärmar omkring som gräshoppssvärmar och dominerar och miljö- och kulturmoraliserar fanatiskt i media och myndighets- och undervisningssverige.

   Förr stötte man på en eller annan av dessa, då stickandes ut huvudet genom ett fönster hyttandes med näven mot oss grabbar när vi lirade fotboll på bakgården eller varvade upp en motor eller idkade annat lindrigare bus.

   Gillad av 1 person

 6. Stefan Sewall skriver:

  När Löfvén eller Lööf eller Fridolit eller någon annan av dessa historiens största tänkare och filosofer tar till orda om den hemska populismen föreställer man sig att de menar lågtstående agerande av typen lynchmobb, eller uppbåd i västernfilm som rider ut och hänger traktens kände boskapstjuv i närmsta träd utan minsta bevis för att det var han som sköt sheriffen. Eller när Hammarbyklacken vrålar ”straff!!!” när den egne spelaren halkat i straffområdet trots att ingen blåvit spelare varit nära. Det är väl vad som avses när folkets förnuftiga vilja ska förtalas och bespottas.
  Schweiziska folkomröstningar kanske då också är populism i PK-elitens ögon. Folkomröstningar och direkta personval med personansvar skulle jag skulle förorda, framför dagens broilerpolitikervälde i ankdammen, ljusår från vanligt folks sunda förnuft.
  När PK-iter i Huvudankdammen i deras anknutna depesher släpps fram att skriva att sunt förnuft inte finns, och att allting egentligen är tvärtom, då sällar jag mig hellre till hockeypubliken än till dessa självförhärligande upp-och-ned människor, som ju är kapabla till vad som helst, som t.ex. att relativisera och bortförklara IS och dess tyranniska medlemmars onda dåd som de vill ge asyl och bidrag, mest för att reta dig och mig, som ju är dömda att betala detta idiotkalas. De kunde lika gärna ursäkta och skuldbefria och postumt prisbelöna Hitler, Stalin och Djingis Khan.

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”De kunde lika gärna ursäkta och skuldbefria och postumt prisbelöna Hitler, Stalin och Djingis Khan.”

   Ja, varför inte? Vem vet vilka socioekonomiska förhållanden de levde under? Vem vet vad de grabbarna varit med om? De hade säkert ingen lokaaaaal.

   Gilla

 7. T skriver:

  Synd att svenskar inte är mer pålästa när det gäller islamism…
  De tror att det går att manövrera ett sådant parti som Nyans???
  Ett tydligt exempel på naivt godtroget tänkande!
  Nyans är islamister understödda av Muslimska Brödraskapet (MB) förbjudna att verka i majoriteten av länder på jorden!
  Dess mål är att islamisera västliga stater!!
  De börjar med att förändra lagstiftning sen styr man upp migrationspolitiken. Och step by step bygger man upp klanstyrda kalifat med sharialagstiftning i hela Sverige!!
  Naiva aktivistpartier som MP,C,S,V kommer att stödja deras förslag!

  Gillad av 1 person

 8. tom crean skriver:

  Jag fattar inte vad populism är. Är det inte att de som styr skall vara rimligt populära och det blir man endast om man gör vad folk vill?

  Det är ju uppenbart att demokratin inte fungerar i Sverige och därför aldrig gjort det, det råkade bara vara så att folket tidigare inte insåg att de blev lurade. Jag tror många kloka observatörer kommer att bli förvånade över vad som händer när stödet för SD tar ett rejält skutt vid nästa val (om det inte blir 30 % i alla undersökningar och 20% i nästa val).

  Våldet i Sverige är på en nivå som lätt kan bära fram SD till 50% och våldet växer hela tiden.

  Gillad av 5 personer

  • tc skriver:

   Det är kanske det som behövs, ja vi har det ju redan, precis som i USA, med vänsteraktivister på ena sidan och de som är konservativa och tror på den vetenskapliga metoden och sanningen på andra. Ser man på USA så är det 50-50, så kanske är det dit vi är på väg? 7-klövern får förbereda sig på
   att trängas på 50% av stödet vilket verkar vara en stabil bas av hycklare, korkade och parasiter.

   Gillad av 4 personer

 9. Aha skriver:

  Det spelar ingen roll vad Anders Leion försöker säga om ordet populism, att det kanske inte är ett så tokigt ord. I folkmun betyder populism enkla, publikfriande lösningar på svåra problem. Den som föreslår sådana lösningar anses inte vara seriös så när Leion skriver ”Sverigedemokraterna är populister” är det ett avståndstagande från SD.

  Det kan knappast vara det Leion vill uppnå.

  Gillad av 1 person

 10. Bo Svensson skriver:

  Den definitiva lösningen av Gracchus problem med att efterfrågan på naturresurserna är större än tillgången, är grundskatter. – En ordning med innebörden att befolkningen kräver avgifter för användningen av begränsade och eftertraktade resurser på nivåer ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången och delar på intäkterna.

  Men en ordning att sätta kurs mot, – inte att driva genom ignorerande äganderätt.

  En liberalism kompatibel med verkligheten måste ha allemansrätten som bas vilket jag visar här: https://www.flashback.org/t407579

  Gillad av 1 person

 11. tc skriver:

  Ingenstans i artikeln stod vad som är kännetecknen för populism men om man klumpar ihop det till att presentera en förljugen och förenklad bild för att få röster kopplat till att föreslå åtgärder som endast verkar bra på ytan, samt att ställa grupper mot varandra, så är det ju EXAKT vad vänsteretablissemanget gör, både i Europa och USA.

  Gillad av 3 personer

 12. Jari Norvanto skriver:

  Om MSM:s och politikeklassens obskuranter lyckas med fullständig mörkläggning, då borde ju den s k populismens skugga försvinna… Eller skulle skuggan tvärtom bli allenarådande? Det ser iallafall mörkt ut. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Kan någon kasta ett ljus i frågan, utan att för den sakens skull nödvändigtvis elda de populistiska skuggorna?

  Gillad av 1 person

 13. Göran Holmström skriver:

  Fagra kvinnor och fagra ord.
  Det ena föredras, det andra föraktas djupt.
  Pink Floyd i bakgrunden, lagom mycket öl i kroppen, njuter och läser alla era tankar.
  Jag tror att ett bekymmer är ordens makt! En gång i tiden vägdes vi via våra handlingar och vårat mod endast, visst många klena uppfinnare har lyft oss till dom vi är nu.
  Men i kölvattnet på på teknikens framsteg så har tolkarna av det heliga ordet blivit alldeles för många. I det skrivna ordets gryning så tolkade dom Guds ord och det fanns inte så många av dom, i vår tid så finns det än fler.
  #vi är här, är en av dom missnöjda parasiter som inte har gjort något gott för mänskligheten och lär aldrig göra det heller.
  Våra statsministrar är av samma korn, mästare i ordbajsning, men ytterst usla i att fullfölja något eller ens ta

  Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Du har helt rätt. Det är för mycket ord och för litet handling.
   Vältaligt pladder med vackra ord i mängder har man hört så många gånger från olika ledare utan korrelation till någon god utveckling. Minns många fina tal på välartikulerad diplomat-franska av olika afrikanska presidenter och även av asiatiska som varit på universitet i Europa. Många har imponerat med sina fina ord för att sedan anställa krig, massmord, svält och elände i sina länder eller så har utvecklingen gått dithän trots orden. Mugabe, Mandela, Prins Sihanouk, Fidel Castro, Kabila, Selassie, Lumumba, Mobutu, Nkrumah, Ho Chi Minh, Hitler, Lenin, Chrustjov, Chamberlain, Obama, Hillary, CH Hermansson, Reinfeldt, Löfvén osv. Babblet har ofta varit dimridåer avsett att dölja onda avsikter eller åtminstone utan korrelation till goda handlingar och positiv utveckling utan motsatsen.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Det som gör mig förvånad är att ha makt och allt det där slutar oftast i folkmord,
    Hade jag varit kung så hade fri sprit och massorgier stått på agendan.
    Antagligen så får man inte makt genom att njuta, utan man får den genom att drömma om att skjuta ursäkta det billiga nörd-nödrimmet.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    F.Ö: ”Vad har prins Sihanouk att göra i denna lista?”

    Han talade synnerligen vackert och fint och gav ett mkt belevat och allmänt hyggligt intryck och var en verkligt effektivt vilseledande galjonsfigur (värsta mediebluffen jag sett) för röda khmererna som han, obegripligt nog, anslutit sig till.
    Jag har bleka minnen av hans tal i TV en gång runt 1972 eller så, i intervjuer där han verkade ytterst sympatisk och leende uttalade många vackra ord om hur han älskade sitt folk. Folk älskade honom och kysste hans skor. Jag minns inga detaljer men kontentan var att han ville väl, och det skulle bli fredligt och bra med frid och fröjd och goda förhållanden för folket om/när han och hans kompisar kom till makten. Man trodde att han skulle bli ledare i Kambodja efter kriget. Men kompisen hette Pol-Pot och Sihanouk blev inte ledare/kung/boss/president/premiärminister utan var bara en staffagefigur visade det sig.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    GÖRAN HOLMSTRÖM skrev: ”Hade jag varit kung så hade fri sprit och massorgier stått på agendan.”
    – Kul kommentar. Hoppas du blir kung. En gammal slogan i bakrutor på raggarbilar jag sett var ”Fri sprit och bredare trottoarer!”
    – Är det exempel på äkta populism måntro?
    ”Bröd och skådespel till folket” – en annan variant.
    ”Två kycklingar i varje gryta. Två bilar i varje garage” tror jag F.D. Roosevelt hade som val-devis.

    Gilla

 14. Göran Holmström skriver:

  Förbaskade dator den lever ett eget liv,
  Fortsättning” eller ens ta beslut” i viktiga frågor eller saker som leder framåt.
  Nej snacka snyggt är allt som betyder något!
  Ansvar det är något man undviker, vi har över 7000 våldtäkter per år, till det 350 skjutningar och minst 150 sprängningar.
  Polisen står och glor hålögt, trots Mp5 Ag90 och galten som försvarsbil.
  Det är helt ursäkta svordomen jävla galet! Jag och min jaktstudsare Carl Gustaf kunde lätt rensa ut dessa individer på några timmar.
  Ändå ska det snackas snyggt och bjudas på Pizza, varför sköter man inte sitt uppdrag?
  Babbel babbel..

  Gillad av 2 personer

 15. "Svenskarna är galna!".Anders Fogh Rasmussen skriver:

  I en perverterad och s a s ”nivåsänkt” politisk debatt används i Sverige mer än ofta begreppet ”populism” som en självklar synonym till något djupt förkastligt och avskyvärt.Detta faktum säger mer om dem som styr den politiska debatten i Sverige än den faktiska innebörden av ordet ”populism”.Populism är alls inte något förkastligt och är inte alls något avskyvärt.Tvärtom är populism själva livsnerven i en levande sund demokrati.Enligt Merriam Websters dictionary betyder populism endast ett hävdande av och en tro på de vanliga människornas rättigheter,visdom och dygder.Är det något farligt?Är det dumt och dåligt?Är det ett hot mot rikets säkerhet?Motsatsen till populism/populist är elitism/elitist.Vad betyder då detta sistnämnda ord enligt Merriam Websters dictionary?Det betyder följande:”1:One who is adherent of elitism:one whose attitudes and believes are biased in favour of a socially elite class of people.2:A person who is or regards himself or herself as a member of socially elite group”.Elitism innebär således attityder eller uppfattningar som favoriserar en social elit eller grupp.Är företrädarna för den svenska folkviljan alltså egentligen själva de avskyvärda?De djupt förkastliga?Uppenbarligen vet dessa korrumperade mutkolvar som nu helt skamlöst säljer ut sitt land och sin folk till de internationella finansoligarkerna ej ens vad ordet populism betyder.Deras tillvaro som mutkolvar i det politiska elenbenstornet har gjort dem blinda och helt avtrubbat deras omdömesförmåga och gjort dem alla livsfarliga.Dessa mutkolvar förstår ej ens Abraham Lincolns torra men sanna konstaterande:”Public sentiment is everything!”Sverige har tydligen inte endast västvärldens mest korrumperade press och media utan även västvärldens mest förrädiska och genomkorrumperade politiska och ekonomiska elit.Skyll inte på andra för ert djupa förfall.Skyll inte ifrån er!Ni är själva skuld till ert djupa elände.

  Gillad av 1 person

 16. Göran PeterssonPetersson skriver:

  En bra artikel tycker jag men varför sluta den så dåligt. Det är väl inget bra att kalla våra politiker för barnrumpor. Våra politiker må man tycka vad man vill om men att säga att de är barnrumpor betyder ju att de i stort sett inte vit något om livet. All större delen av Sveriges befolkning väljer personer som inget vet tycker jag är att grovt misskreditera det svenska folket.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.