Lennart Bengtsson: Undergångstänkandet kan bli självuppfyllande

Lennart Bengtsson

Undergångstänkandet finns i flera kulturer. I den nordiska mytologin är det Ragnarök som drabbar världen när Fenrisulven sliter sig loss och förgör gudar och människor. I kristendomen är det Apokalypsen med sina fyra ryttare som far fram och skapar undergång.

Idag har jordens klimat blivit vår tids apokalyps. Allt fler tror att klimatet snabbt närmar sig en tipping point då vädret inte längre blir sig likt, årstiderna kommer att ändras eller försvinna och människorna hotas av ett uppslukande hav, ohyggliga stormar, förhärjande skogsbränder och svällande floder. Undergångssekten Extension Rebellion (XR) predikar apokalypsens ord ”the end is nigh” om vi inte inom nästa decennium helt sätter stopp för utsläpp av växthusgaser. XR har ett växande stöd även inom universitet och akademi, som inte sällan har en faiblesse för dramaturgi och symbolaktiviteter. De har fått sin egen profetissa i flickan Greta Thunberg. I vissa kristna kretsar ses hon som ett helgon och det hävdas att det är Gud som talar genom henne. En präst på Gotland har målat en ikon med hennes bild.

XR-sekten med sina aktioner påminner allt mer om de medeltida flagellanterna som försökte stoppa digerdöden genom att piska varandras ryggar under skrik och jämmer. Det hjälpte föga och bidrog snarare till att sprida pesten. Grupphysteri är ett kraftfullt medel och inte minst unga människor fångas lätt. Ett budskap kan vara hur galet och snedvridet som helst men när det anammas av en grupp får det snart sin egen oberäkneliga dynamik. Vi känner detta från Hitlerjugend, den kinesiska kulturevolutionen och de röda khmerernas framfart. Den revolutionära entusiasmen har samme effekt som överdriven vinkonsumtion nämligen att vettet går ut.

När en övertygelse fått ett visst genomslag i en population hjälper kritiskt tänkande föga och de som ställer sig tveksamma till extrem aktionism stämplas raskt ut som politiskt inkorrekta eller till och med som farliga personer. Media gör vidare allt de kan för att jaga upp stämningen ytterligare och allt fler påverkas. I en del länder som Sverige har kunskapssökande inom klimatvetenskapen hamnat i skuggan av aktivism för en anteciperad klimatkatastrof

Hur är det då rimligt att förhålla sig till dagens klimatändring?

Det är ett faktum att luftens halt av växthusgaser har ökat monotont och i stigande takt sedan 1800-talets slut. Mätningar visar att ökningen främst är kopplad till förbränningsprocesser eftersom atmosfärens syrehalt minskar i motsvarande grad. Att temperaturökningen med stor sannolikhet främst beror på växthusgasökningen vet vi från den pågående temperaturändringen och dess fördelning med uppvärmning i troposfären och avkylning i stratosfären.

Den direkta antropogena växthuseffekten är likväl fortfarande ringa och knappt två procent av jordens naturliga växthuseffekt. Utan den naturliga växthuseffekten på drygt 160 Watt/m2 skulle jorden vara obeboelig.

Nu förhåller det sig vidare så att det är vattenånga och moln som absorberar huvuddelen av jordens värmestrålning. Mängden vattenånga avtar mycket snabbt med höjden då vattenånga till skillnad från koldioxid bestäms av temperaturen. Detta tillsammans med moln förhindrar att jordens temperatur aldrig kan löpa amok som den gjort på planeten Venus.

Att föreställa sig att man på något decennium skall få stopp på växthusgasökningen är emellertid praktiskt omöjligt och en ytterligare höjning av jordens temperatur med 1 till 2°C under detta sekel får nog ses som oundvikligt. Att föreställa sig att mänskligheten inte är kapabel anpassa sig till detta är en märklig föreställning. Vi har som bekant redan anpassat oss förträffligt till den temperaturökning på cirka 1°C som redan inträffat!

När det gäller att begränsa jordens energiproduktion är det nämligen inte längre vad västvärlden gör som är avgörande. Redan nu står OECD-länderna endast för cirka 1/3 av koldioxidutsläppen. Om 30 år beräknas den andelen ha sjunkit till 1/5 medan de globala utsläppen fortfarande enligt vad man vet kommer att fortsätta växa. Orsaken är att de flesta av världens människor kommer att finnas utanför västvärlden. Där kommer också större delen av den ekonomiska tillväxten att ske och därmed fortfarande stora växthusgasutsläpp. Människorna där kommer under kommande decennier att prioritera ekonomisk tillväxt för att helt enkelt få ett drägligt liv vilket det stora flertalet i dag saknar.

Att demonstrera och hitta på olika jippon som XR och en del andra bortklemade välfärdsungdomar idag håller på med innebär i bästa fall att ett förbättrat liv för jordens fattiga försenas och i värsta fall omintetgörs. Domedagssekten XR skall inte underskattas. Får den hållas kan den skapa den undergång som den påstår sig vilja undgå. 

90 reaktioner på ”Lennart Bengtsson: Undergångstänkandet kan bli självuppfyllande

 1. Göran Holmström skriver:

  Tänk om det är oundvikligt.
  Tänk om vi har dömt ut oss själva?
  Inte som miljödårarna tänk sig, utan genom rovdrift på planeten.
  Genom att inte kunna dela med oss, utan tillåta att tio procent äger nittio procent av tillgångarna..
  Dessa tio skapar krig för att behålla sin makt. Dom förstör länder i jakten på mer.
  Kanske är vår hunger efter mer det som dömt ut oss?

  Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag är inte orolig för mänskligheten. Möjligen orolig för mina barnbarn. Även om det inträffar något som utplånar större delen av mänskligheten så kommer några att överleva. Så jag lever gott, gör vad jag vill, inom vissa gränser, samt trivs med livet. Att några är enormt mycket rikare än jag bekymrar mig inte heller. Antagligen är jag gladare än de flesta av dem. Vad är meningen med livet? Att ha kul och föra livet vidare.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Fan, Göran, har du gått och blivit mjuk i hjärnan? För mycket whisky? Orsaken till att rikedom fördelas fraktalt är att den till största delen föds ur just rikedom. Hur skulle det kunna bli på något annat sätt? Bara om rikedomen hade uppstått genom arbete och råvaror. Det gör den alltså inte. Därmed följer emellertid inte bara den fraktala fördelningen, utan även det faktum att arbete och råvaror inte är begränsande faktorer för rikedom och att vi alltså inte kan påvisa någon ”rovdrift” genom att hänvisa till rikedomstillväxt eller -fördelning. Det är två helt olika världar. Du bortser, liksom vänsterns folk, från vikten för människan av socialt umgänge och kultur för att definiera livets mening, ur vilken rikedomen stammar. Det är en social konstruktion, för h-e! Hur kan man missa det!? Hur kan alla dessa dekonstruktivister sitta fast i en primitiv marxistisk ”materiell” syn på rikedom när de hela tiden talar om sociala konstruktioner? Det är tvärtomet, som vanligt. De har precis allting bakvänt. Socialister är per definition idioter. Men du Göran? Vad har hänt?

   Gillad av 7 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Fredrik har tänkt några varv, tror du inte att för mycket samlad rikedom samt makt kan betyda korruption?
    Exempelvis Soros, han bryr sig föga i annat än att stärka sitt imperium.
    Men att likt marxisterna fördela pengarna lika till alla, var inte min tanke utan att koncentrationen av makt och pengar är skev. Hellre lagom rika massor av miljonärer som sliter ihop sin egen förmögenhet än folk som lever så långt från verkligheten att dom kan köpa sig fria från nästan vad som helst.
    Kanske är jag naiv i mitt synsätt?
    Men jag inbillar mig att många av världens bekymmer kommer sig av alldeles för rika individer som verkar och samverkar för att bli än mer för rika.
    Nej ser inte det som marxism, snarare en buddhistisk tillämpning av kapitalism, där lagom med Fuck off pengar räcker för dom flesta önskningar och böjelser.
    Min minsta summa på det är 10 millar, det räcker mer än väl för lilla mig.
    Jag tror att allt i övermåtta leder till någon form av korruption, mina lediga år som exempel ledde till ovanor och förslappning av sinnet samt miss i min utveckling. Att slava på stora fabriken ger mer, även om vissa dagar är grymt tråkiga och förutsägbara.
    Ps du kan ha rätt att jag blivit för mjuk, ska fundera några dagar på det, Fast ska man härda sig behöver i alla fall jag ett mål.
    Att vässa sig utan ett uttalat mål funkar inte för mig.
    Mvh Göran.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Rikedom = icke konsumerat arbete. Om man vill få ner konsumtionen så bör man självklart förespråka mer rikedom till de som inte kommer konsumera den och då är självklart idealet att rikedomen ligger hos ett fåtal.

   Gilla

 2. tom crean skriver:

  Klimathetsen har på mig haft effekten att jag satt mig in i frågan. Detta har medfört att jag idag förstår att det jag lärde mig i skolan är det mest väsentliga, CO2 är nyckeln till livet på jorden, växterna lever av CO2, ju mer dess bättre. Ju MER dess bättre. Mer CO2 betyder mer liv, mer mat, mer habitat för mer djur.

  Vidare har jag förstått, även om detaljer återstår, att det jag lärde mig som ung fysiker men som alla vet, att det är SOLEN som i huvudsak styr klimatet. Jag har studerat en del astronomi och astrofysik och mycket kärnfysik, men det räcker egentligen att titta på de fantastiska bilder som nu finns på solen, dessa ofantliga protuberanser som lätt kunnat svälja vår lilla planet. Sätter man jorden bredvid så syns vi knappt, solen är vår kraftkälla och det är närmast ett mirakel att temperaturen inte fluktuerar mer.

  Så, CO2 är bra, solen styr, och det tredje jag lärt mig är att AKTIVISTKLASSEN tillsammans med globalisterna som kan sägas vara über-aktivister de har lyckats föra in DEN STORA LÖGNEN också i vetenskapen med det tvåhövdade syftet att kontrollera folk och förstöra vetenskapen. Med god approximation så är ALLT väsentligt som sägs om klimatet lögn, fusk eller fel, det är de utopiska aktivisternas krona, att få folk att frukta en gud de själva uppfunnit, en osynlig, luktlös gud som dessutom är livets viktigaste byggsten, CO2.

  Därför så känner jag att gör en GOD gärning för vår planet när jag gasar min stora dieselbil.

  Gillad av 25 personer

  • Gösta Walin skriver:

   Tack Tom för ett välbehövligt utbrott! Kanske kommer en tid om sisådär 100 år då utsläpp av koldioxid, CO2, premieras pga av den livgivande effekten av riklig tillgång.
   Gösta Walin oceanograf och teoretisk fysiker
   PS Lennart är min gode vän och jag respekterar honom storligen för hans gärning som forskningsledare, men han är alltjämt lite fast i de ideer som han verkat inom i hela sitt professionella liv. Våra åsikter konvergerar, dvs hans åsikt konvergerar mot min åsikt, densamma sedan 50 år.

   Gillad av 5 personer

   • Gösta Johnsson skriver:

    C02 är livets gas! Det har gått hysteri i denna fråga . Lyssna på de många sakliga forskare som inte fallit in i domedagsteorierna utan faktabelägg..bara gissningar och mer eller mindre ”klimatreligiösa” inslag…

    Gillad av 1 person

   • Boris Winterhalter skriver:

    Hej Gösta. Jag råkade av en slump se Lennarts skrift och hamnade på denna diskussion, och märkte att du är fortfarande aktiv i gamet; precis som jag.

    Eftersom jag inte hinner med alla bloggar som skulle vara intressanta att följa, så vill jag gärna uppmärksamma dej angående IPCC’s ini februari 2018, uppdaterade AR5 WG1 Chapter 8 och där framförallt FAQ 8.1 sidorna 666 och 667

    Om du läser texten noggrant så upptäcker du att vattenångan anses som den absoluta växthusgasen nr 1 och koldioxiden utgör endast reglerings knappen som bestämmer vattenångans andel i atmosfären. Koldioxiden äras med titteln radiative forcing (bestämmaren) samt The Control Knob, medan vattenångan degraderas endast till rollen som radiative feedback.

    I det här sammanhanget så verkar det att IPCC nonchalerar solens värmande effekt som enligt min åsikt står för huvudparten av avdunstningen och alltså växthuseffekten

    Min tolkning av det hela är att en ringa ökning av CO2 halten emitterar extra energi (energikvantta) som påstås värma vattenytan (märk ytspänningen) tillräkligt för att frigöra vattenånga (molekyl) som sedan deltar i växthuseffekten, dvs bestämmer jordens temperatur som den viktigaste växthusgasen., obs, med hjälp av solen.

    Som du säkert förstår så har IPCC blivit tvingad att uppmärksamma vattenångans verkliga effekt, men för att fortfarande skrämma folk med CO2 så har det blivit nödvändigt att dra fram CO2’s reglerande roll. Intressant eller hur.

    Som info, så är det närmast Andrew Lacis et al. som lanserade reglerknappen (the control knob) 2010: https://www2.bc.edu/jeremy-shakun/Lacis%20et%20al.,%202010,%20Science.pdf

    Med vänliga hälsningar
    vännen Boris

    Gilla

  • Ulf skriver:

   Det man dock gärna glömmer är Lennarts viktigaste punkt, vem släpper ut koldioxiden och hur fördelar sig utsläppen?
   och var finns klimathetsen? Framförallt i Sverige och sedan i Västeuropa och några stater i USA. Resten av världen struntar helt i klimatstollarna. Resultatet blir precis som Lennart säger så spelar det absolut ingen roll vad vi i dessa ländersläpper ut eller inte släpper ut. Så tyvärr måste jag göra dig ledsen din stora dieselbil och alla andra svenskars bilar är en bagatell jämfört med 3000 kolgruvor i Kina.

   Gilla

   • tc skriver:

    Nej, mitt bidrag är litet men gott, men det är kinesernas också. Se videon med Murry Salby, de naturliga bidragen av CO2 är mycket större än människans. Allt är lögn.

    Gillad av 1 person

 3. tc skriver:

  ”Mätningar visar att ökningen främst är kopplad till förbränningsprocesser eftersom atmosfärens syrehalt minskar i motsvarande grad.”

  Förklara gärna denna del.

  Gillad av 1 person

   • tc skriver:

    Precis, varenda effekt som diskuteras är extremt liten, samtidigt som man förstår de storleksordningar större naturliga processerna med hur CO2 binds i marken dåligt.

    Gillad av 6 personer

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Det är uppenbarligen två separata fysikaliska/kemiska processer som påverkar koldioxidhalten i atmosfären:
    1
    Den kemiska omvandlingen fram och tillbaka mellan O2 och CO2 molekyler som är
    a. Förbränning, (inklusive ”andning” av djur och människor!)
    b. Fotosyntesen
    Genom dessa processer förblir summan av antalet syremolekyler och antalet koldioxidmolekyler i atmosfären konstant
    2
    Koldioxid löst i haven som upptas och avges huvudsakligen beroende på havets temperatur
    Genom denna process förblir antalet syremolekyler i atmosfären konstant

    PROFESSOR BENGTSSON MENAR ALLTSÅ ATT MAN GENOM ATT JÄMFÖRA ÄNDRINGEN AV SYRE OCH KOLDIOXID HALTEN I ATMOSFÄREN KAN VÄGA PROCESS 1 MOT PROCESS 2!

    Man kan bestämma halten av ”spårämnet” CO2 i atmosfären men jag skulle gärna vilja ha förklarat hur mängden syrgas i atmosfären som finns i väldiga mängder kan bestämmas med den därför nödvändiga ABSOLUTA nogrannhet!!

    Gillad av 1 person

   • tc skriver:

    @Mats, precis, och det finns väl ytterligare processer som förmultning och liknande i jorden och det verkar även som öknar kan avge stora mängder koldioxid om jag minns de satellitmätningar jag sett rätt.

    Gillad av 3 personer

   • Gösta Walin skriver:

    Systematiska observationer av atmosfärens halt av CO2 startades av Charles Keeling strax före 1960. Hans son, Ralph Keeling, tog sig an uppgiften att mäta syrgashalten med den extrema nogrannhet som krävs för att observera effekten av förbränningen av fossila bränslen. Resultaten verkar mycket övertygande men behöver givetvis granskas. Men hur som helst så leder förbränningen av fossila bränslen till en motsvarande minskning av CO2 i atmosfären. Detta samband dominerar över en mångfald andra effekter, t ex de som nämnts härovan, eftersom förbränningen av fossila bränslen och den därmed förknippade produktionen av CO2 och konsumtionen av O2 dominerar stort över andra globala processer för de tidskalor som är aktuella (några hundra år).

    Gilla

   • tc skriver:

    @Gösta

    Vad är nonsens? Det kommer du tyvärr inte undan med, du får allt peka på specifika grafer som är nonsens och säga varför. Matematiken är inte nonsens, den förstår jag.

    Det lustiga är att Gösta här gör precis som aktivisterna, och direkt angriper personen Salby och avfärdar vad som upprnvsrligen inte är det som ”nonsens”. Jag är mycket lite imponerad av ”klimatvetenskapen” som verkar skadad i grunden av politisk aktivism. Lennart undviker också argumenten.

    Det gör ont att ha fel, jag vet, jag har också jobbat i år med något som inte fungerade.

    Gillad av 1 person

   • Gösts Walin skriver:

    Efter snabbtitt på denne predikant, Murry Salby, så tvingas jag konstatera att detta är kontraproduktivt nonsense. Dessvärre finns inom etablerad vetenskap liknande ideer i omlopp till ganska stor skada för oss skeptiker, alltså skeptiker till ”klimathotet” och därmed förknippad idioti.
    Gösta, oceanograf och teoretisk fysiker

    Gillad av 2 personer

 4. Skarprättarn skriver:

  Apropos mytologi kan man konstatera att den ibland bygger på verklighet. Exempelvis ragnarök antas föregås av fimbulvintern, som är en mytologisering av en verklig nedkylning runt år 540 på grund av ett vulkanutbrott.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_weather_events_of_535–536

  Temat så. Nej, någon tipppunkt existerar inte. Klimatet blir blötare och varmare, men kommer småningom att möta motkraft i form av växtlighet (= kolsänka) som genererar nedkylande syre. Det är så det alltid har sett ut, oavsett om temperaturen föregår koldioxiden eller som nu tvärtom. Det hindrar inte att det blir en del problem i låglänta och torra områden, men något ragnarök handlar det knappast om. Det är i längden en ren teknikfråga att kontrollera vår lilla gashinna runt klotet.

  Gillad av 4 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Ja, det gör det. Men både solaktivitet och milankovichcykler indikerar för närvarande en nedkylning, i förlängning mot en ny nedisning. Vi ser inte detta hända, så något annat påverkar uppenbarligen klimatet. Vad kan det vara, månne?

    Att förneka elementära fakta hjälper inte i kulturkriget om klimatet, utan får den skeptiska sidan att framstå som idioter. Saken handlar inte om huruvida jorden värms upp eller om det sker antropogent (ty så är fallet), utan vilka konsekvenserna blir och vad som är den rätta strategin (ingenjörskonst eller klimatdiktatur) i att bemästra atmosfärens sammansättning.

    Gillad av 2 personer

 5. tc skriver:

  ”Det är ett faktum att luftens halt av växthusgaser har ökat monotont och i stigande takt sedan 1800-talets slut.”

  Monotont men inte har mänsklig förbränning av kol och olja ökat linjärt? Det slående är ju just att CO2 ökningen är monoton men de mänskliga utsläppen INTE är det, inte ens i närheten. Förklara gärna hur det hänger ihop.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ökningen är inte monoton, utan har en överlagrad svängning som är stor nog att orsaka en negativ derivata. Detta är i sig nog för att bevisa att det inte är vår eldning som ligger bakom, eftersom eldningens ackumulation verkligen är monoton. Det är så mycket slarv!

   Gillad av 2 personer

   • tc skriver:

    Jo, precis, dels cyklisk men om man tar löpande medelvärde så ökar CO2-halten tydligen nästan linjärt, men människans förbränning har inte varit linjär, om jag minns rätt så ökade takten markant runt år 2000 (Salby), något som inte alls kan ses i CO2-data. NOAA måste väl fuska i detta dataset också.

    Gilla

 6. tc skriver:

  ”Att temperaturökningen med stor sannolikhet främst beror på växthusgasökningen vet vi från den pågående temperaturändringen och dess fördelning med uppvärmning i troposfären och avkylning i stratosfären.”

  Förklara gärna. Med växthusgas här menas då också H2O, den vanligaste växthusgasen? Inkluderas moln i detta? Min förståelse är att molnbildningen inte är med i modellerna eller endast partiellt med.

  Data över årmiljonerna visar ju på det omvända, FÖRST stiger temperaturen, SEDAN stiger halten av växthusgaser pga nettoemission från hav och land i VARMARE regioner.

  Gillad av 6 personer

  • Skarprättarn skriver:

   Temperaturen stiger i geologisk tid på grund av skiftingar i lutning och precession av jordaxeln. Koldioxiden ökar då på grund av termisk expansion av vatten, det vill säga samma fenomen som när man värmer (eller skakar om) en läskeblaskburk.

   Temperaturen föregår alltså koldioxiden, som stiger snabbt. Stigningen klingar sedan abrupt av när växtlighet suger upp koldioxiden och omvandlar den till socker och nedkylande syre. Efter den snabba temperaturstegringen sker alltså en långsam temperatursänkning.

   Vi är egentligen inne i en sådan nedkylningsperiod nu efter issmältningen för 20000-12000 år sedan, men den har motarbetats av mänsklig aktivitet under 10000 år (nedhuggna skogar och eldning). Sedan industrialismen har nedkylningen reverserats, och vi värmer istället planeten.

   Nu föregår alltså koldioxiden temperaturen, vilket i princip är samma förlopp (ordningen spelar ingen roll). Men motreaktionen kommer att vara den samma som tidigare, att växtligheten motverkar uppvärmningen och sedermera reverserar den. Växtligheten finns för övrigt inte heller med i modellerna.

   Gillad av 2 personer

   • tc skriver:

    Jag är inte alls övertygad om att ”temperaturen” föregår CO2 ökningen denna gång. Det är visat att det pågår systematiskt fusk hos NOAA och även med satellitdata, fuskar den största auktoriteten så säger det något. Den lilla ökning man då påstås hitta ligger ändå inom felmarginalen och utan El Nino fenomen som inget har med CO2 att göra så finns ingen ökning alls.

    Vad jag kan förstå så är markytans absoption och emission av CO2 dåligt förstådd, men CO2 emitteras netto från tropiska regioner och absorberas vid kallare. Sammai haven. Så CO2 absorberas netto i industrialiserade regioner, detta ses från satelliter. Detta är min förståelse.

    Gillad av 3 personer

 7. Tomas skriver:

  Vi som tillhör en generation som hyllade kunskap skakar på huvudet när dagens unga aktivister, ofta med egna ekonomiska motiv, piskar upp en panikstämning. Läs Expressenartikeln i debattspalten där man som vanligt använder argumentationen ”så är det” och jämför med kommentaren från R Uvell på uvell.se.
  https://www.expressen.se/debatt/klimatkrisens-effekter-ar-fakta-inte-asikter/
  https://uvell.se/2019/11/04/nya-klimat-forskare/

  Gillad av 1 person

 8. Kent Forssgren skriver:

  ”Att klimatförändringarna världen upplever är framkallade av människan…”
  Ett påstående som vänstern kör med!
  Vänstern har nämligen satt i system att komma med hot.
  Och det är endast vänstern som kan råda bot mot detta hot, påstår de.
  I botandet ingår mer makt och medel till vänstern: via staten och ökade skatter.
  Då vänstern till stor del är lierade med MSM, som öser ut propaganda som hjärntvättar folket.
  Då politiker även till höger också tillhör folket, törs ingen gå emot alarmisternas påstående.

  Ställ två frågor till de troende:
  koldioxidmolekylen påstås skapa ett värmande täcke i luften runt vårt klot – på vilken höjd befinner sig detta täcke?
  Om nu luften under täcket värms upp, hur kommer det sig att det omedelbart känns kallt, när solen går i moln?
  Ingen kan svara på detta!

  Därför att det finns inget täcke.
  Koldioxidmolekylen är den tyngsta av luftens molekyler och hamnar på marken;
  till växters och människors väl.
  Och, skogar brinner när människor vill få mer odlingsmark!

  Gillad av 6 personer

  • Skarprättarn skriver:

   Luften under täcket (när solen har gått i moln) är relativt varmare med mer koldioxid… om koldioxidhalten är typ 99% har vi Venus, en kokande atmosfär. Tur att vi bara har en halv procent.

   Täcket finns i hela atmosfären, eftersom gaser blandas maximalt med varandra. Men CO2 har olika funktion beroende på var den befinner sig. I mesosfären (> 50 km) är den nedkylande, i troposfären (> 15 km) är den uppvärmande.

   Att gaser blandas maximalt med varandra är tur för oss. Om din hypotes att CO2 hamnar på marken stämde skulle vi inte ha något syre att andas…

   Gillad av 3 personer

   • Kent Forssgren skriver:

    OM KOLDIOXIDENS TERMODYNAMISKA EGENSKAPER.
    Molekylen kan inte i en kallare omgivning, som högt uppe i atmosfären, lagra energi.
    Om den träffas av ett energiknippe från solen, så avges den energin till omgivande kallare molekyler, när de stöter på varandra.

    EN MER TEKNISKT BESKRIVNING:
    CO2-molekylen kan absorbera värmestrålning från jorden vid våglängderna 4,3 och 15 my och vid 4,3 my är utstrålningen nära noll vid jordtemperaturen 15 grader och i det smala bandet via 15 my är den obetydlig. De vibrationer som åstadkommes vid absorption i molekylen får de elektriska tyngdpunkterna att vibrera och därvid utsänds en elektromagnetisk våg med hela den absorberade energin och detta sker ögonblickligen. Därför blir inte molekylen ”varm” och inte heller omgivande luftmolekyler.
    Lagringen av energi är med andra ord mycket kortvarig.

    Detta kan läsas i en svensk lokaltidning!
    VÄXTHUSEFFEKTEN EXISTERAR INTE
    http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1460014/Vaxthuseffekten-existerar-inte.html
    Per-Olof Persson. 10 maj 2011

    Gillad av 6 personer

   • Kent Forssgren skriver:

    MOLEKYLFYSIKER HÅKAN SJÖGREN – KOLDIOXID KAN INTE FUNGERA SOM VÄXTHUSGAS.
    Några axplock ur artikeln.
    Om man ur strålningslagarna beräknar jordens medeltemperatur utan atmosfär får man fram temperaturen –15 grader, om jorden behandlas som en svartkropp. Anser man den inte som en svartkropp får man fram högre temperaturer. Antar man att den till 70 procent är en svartkropp blir resultatet +9 grader. Den globala medeltemperaturen anses vara +15 grader. Skillnaden förklaras bero på växthuseffekten beroende på vissa så kallade växthusgaser, som vattenånga, koldioxid, metan och lustgas.

    Det finns huvudsakligen två vägar längs vilka koldioxid kan tänkas påverka klimatet. Den ena innebär att molekylen själv värms upp och genom kollisioner överför värmen till övriga molekyler i luften. Den andra innebär att koldioxid sänder ut den uppsnappade energin som IR-strålning och eftersom molekylen roterar kommer hälften av den utstrålade energin att träffa marken och värma upp den.

    Om molekyler ur den omgivande luften hinner kollidera med den exciterade koldioxidmolekylen blir dessa stötar elastiska enligt kvantmekanikens lagar. Stötarna kan inte överföra delar av vibrationsenergin utan bara hela beloppet.
    Marken har sänt ut två fotoner värme och fått tillbaka en. Har då marken blivit varmare?
    Knappast. Koldioxid kan därför inte fungera som en växthusgas.
    http://vlt.se/asikt/debatt/1.1260069-molekylfysiker-koldioxid-kan-inte-fungera-som-vaxthusgas.

    Gilla

 9. Östrahult skriver:

  Om ni vågar, kolla på SwebbTV där Lars Bern förklarar de ekonomiska drivkrafterna bakom klimathysterin. De superrika pressar nu ner priserna på skambelagda tillgångar som t ex AP-fonderna säljer av. Sverige är politiskt korrekt och spelar aningslöst med i spelet.
  Ett intressant exempel är Scanias VD som hellre går samman med PK-intressena än bibehåller respekten för Östling som gjort så mycket för Scania. Nu blir det sämre tider för Scania och då antar jag att Scanias VD återigen vänder sig till det politiska systemet. Jag gissar att Scanias affärsutveckling nu går för högtryck för att få fram angelägna produkter som:
  • Klimatlastbilen Greta
  • Flyktingbussen Stefan
  • Veganlastbilen Isabella

  Gillad av 9 personer

 10. svenne skriver:

  Det finns ju en metod för tidsbestämning, benämnd dendrokronologi, där man använder trädens årsringar för att få kännedom om klimatet i ett visst område under olika år.

  Utdrag ur tidskriften Fornvännen (1977):

  Svensk dendrokronologi 1976
  Tegnér, Göran Fornvännen 1977, s. [25]-32
  http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1977_025
  Ingår i: samla.raa.se

  ”Linné lät år 1741 sina studenter räkna årsringarna på ett 50-tal ekstubbar på Öland. Han lade märke till att tillväxten hade varit låg under åren 1587, 1658 och 1708 på alla ekarna. Dessa år var tillväxten även låg i västra Sverige.”

  Året 1658 var ju det år då Karl X Gustav tågade över Lilla Bält och detta hände under ”Lilla istiden”.

  Utdrag ur Wikipedia angående Lilla istiden:

  ”Tre särskilt kalla perioder kan urskiljas: mitten av 1300-talet, cirka 1570–1710 och cirka 1790–1880. Varmare intervall inföll mellan dessa kalla perioder. Globalt sett kan det kallaste århundradet under lilla istiden, 1600-talet, ha varit omkring 1 °C kallare än temperaturen under 1900-talet, men i vissa regioner var nedkylningen betydligt större medan den var mindre i andra. I Alaska, Skandinavien och i Alperna var det 2 °C kallare än idag. I Karibiska havet var ytvattnet 2–3 °C kallare under lilla istiden än det är idag medan skillnaden var mindre i Sargassohavet. Nedkylningen utanför Mauretaniens kust var minst lika stor som den i Karibiska havet.”

  Det är ju entydigt verifierat att jorden genomgår cykler med varierande temperaturer orsakade av naturliga orsaker, helt utan människors påverkan, så det vore tacknämligt om klimathysterin snart kunde få ett slut liksom helgonkulten kring Greta.

  Gillad av 6 personer

 11. Winston skriver:

  Tittar man på vad de vill göra de krafter som ligger bakom klimatlarmen, t.ex. Romklubben, framgår en grandios plan för att förändra världen. I sin ”Planetary Emergency Plan” presenterar de en tio-punktslista med åtgärder/förändringar.

  Det är inga små förändringar de föreslår heller. Det handlar om en hel omläggning av det ekonomiska systemet, ett helt nytt beskattningssystem, helt förändrad energiproduktion mm…och fort skall det gå också…en total omläggning av hela kalaset inom 10 år…lycka till…

  Några exempel:

  -Stoppa all ”expansion” av fossila bränslen år 2020.
  -Sätt ett globalt lägsta pris på koldioxidutsläpp nu direkt (priset skall sen öka).
  -Ändra beskattningen från arbete till användning av naturresurser, utsläpp mm år 2020.
  -Skifta helt till en cirkulär ekonomi.

  Man kan ju fråga sig hur detta skall gå till??

  Hela listan finns här:
  https://www.clubofrome.org/2019/09/24/nations-should-declare-a-planetary-emergency-says-club-of-rome/

  Listan publicerades 24:e september, lagom till GRETAS föreställning på FN-mötet i New York.

  Sveriges egen klimatalarmist Johan Rockström är med på ett hörn också…i vanlig ordning…

  Gillad av 5 personer

 12. Per G Eriksson skriver:

  Det måste ju vara andra krafter i omlopp än bara människans CO2 utsläpp givet att uppvärmningen började på 1800 talat och då hade jorden 2 miljarder invånare och ringa C02 påverkan.

  Sedan är det lustigt att startpunkten för debatten är temperaturen under 1800 talet eftersom då lilla istiden/kallt väder hade dominerat åtminstone Europa under cirka 200 år.

  Gillad av 4 personer

 13. Leif Nilsson skriver:

  Mises-institutet har under rubriken ”Det falska påståendet om konsensus i klimatfrågan”, en klargörande artikel om den stora lögnens uppkomst.

  ”Av de ungefär 30% klimatforskare som skriver om global uppvärmning, och som uttryckte en ståndpunkt angående människans roll, menade 97% att människan i viss mån bidrar något till den globala uppvärmningen. ”

  ”97.1% av de relevanta artiklarna var överens om att människan bidrar till den globala uppvärmningen. Men märk att det inte alls är samma sak som att säga att människan är det som främst bidrar till den observerade globala uppvärmningen (sedan den industriella revolutionen).”

  Citaten från artikeln https://www.mises.se/2019/10/31/det-falska-pastaendet-om-konsensus-i-klimatfragan/

  Gillad av 2 personer

  • Kent Forssgren skriver:

   DETTA ÄR DEN URSPRUNGLIGA STUDIEN BAKOM DE 97%.
   En studie från Illinois-universitetet i USA 2009 på uppdrag av amerikanska geofysiska sällskapet, AGU.
   Där ombads 10 257 forskare svara på två frågor:
   .
   1) Har Jordens medeltemperatur sedan före 1800-talet ökat, minskat eller varit konstant?
   .
   2) Bidrar mänsklig verksamhet i betydande grad till globala temperaturväxlingar?
   .
   Det framgick inte vad ”i betydande grad” betydde. Om man t.ex. menar ”mätbart” håller även seriösa klimatskeptiker med.

   Totalt svarade 3 146.
   De är inte 97 utan bara 30,7 procent av alla.

   Av dem svarade 90 procent att temperaturen har ökat och 82 procent att mänsklig verksamhet har bidragit i betydande grad.

   Vad de dryga två tredjedelar som inte svarade anser vet ingen.
   .
   Men utredarna nöjde sig inte med det.
   .
   Av de 3 146 valde de ut 77, som angav just klimat som sitt huvudområde och som nyligen fått minst hälften av sina uppsatser antagna för publicering i expertgranskade vetenskapliga tidskrifter.
   .
   Av dessa 77 svarade 75 att de ansåg att människan i betydande grad påverkar Jordens temperatur.

   Det är 97,4 procent av de utvalda 77, men bara 2,4 procent av de 3 146 som svarade på enkäten – och därmed endast
   0,7 PROCENT AV ALLA TILLFRÅGADE.
   http://www.naturalnews.com/056116_fake_news_climate_change_science_hoax.html

   Gillad av 8 personer

 14. Dag Lindgren skriver:

  Bengtsson har rätt och visar en större insikt än någon av kommentarerna men det är ändå fel att inte nu med större kraft minska klimatgasutsläppen. Krafter som Greta Thunberg bör inte avfärdas som symbol eftersom hon faktiskt accepterats av FN. Sverige bidrar bara med drygt en tusendel av världens utsläpp men är viktigt som ett exempel och en tung internationell röst men håller nu på att spela bort detta viktiga kort genom att inte nämnvärt minska utsläppen sedan 2014.

  Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Endast tyckande och kan därför avfärdas. Jag gissar att du inte besitter några relevanta kunskaper i frågan och blir därför en nickedocka. Har jag fel så bevisa det.

   Gillad av 5 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Dag Lindgren

   Hur många miljarder anser du att Sverige ska satsa i en ren symbolfråga utan verklig fysisk effekt??
   Om Kina bygger hundratals nya kolkraftverk medan svenskarna ber böner till Greta-oraklet för att demonstrera sin hängivenhet?

   Det hela är inget annat än löjeväckande!

   Gillad av 6 personer

  • Ulf skriver:

   Jag förstår inte alls vad du menar? FN har varit drivande i över 30 år i denna fråga och är själva kärnan i klimathotandet. Självklart öppnar de famnen för Greta. Här behövs nya profeter när de gamla är förbrukade. Vem lyssnar på Al Gore nu som sa att all is i Nordpolen skulle vara borta till 2014?
   Om jag ska vara snäll så kan jag säga att med rejält sänkta utsläpp i Sverige så blir vårt exempel lika effektivt som det blev för några år sedan i flyktingfrågan, dvs ett varnande exempel hur det kan gå om man är riktigt korkad.
   Men egentligen tror jag faktiskt ingen kommer ens bry sig om vad Sverige gör på det här området i alla fall inte utanför västeuropa.

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Vad har ”accepterats av FN” med naturvetenskap att göra? Påstådd växthuseffekt med mera är naturvetenskap, inte ekonomi eller samhälle. Saudi har av FN accepterats som lämplig stat att leda UNHRC Advisory Committee. Med din logik skall vi inte kritisera eller ens analysera Saudi? Eller vad sägs om när FN 2012 lät en Hamas-representant tala i FN-byggnaden i Genève? Skall vi med din logik tolka det som att Hamas accepterats av FN?

   Tror mig, länder som Kina och Indien styrs av vuxna män och kvinnor, inte svenska politiker. Man ler och skakar hand med barnet och säger några vackra floskler och sedan fortsätter man jobba på riktigt, för det är så spelet spelas – inte som större delen av den svenska politiker- och valmanskåren som tror att sådana utfästelser är på riktigt som inte med våld eller ekonomiskt tryck kan framtvingas.

   Symboler är inte verkligheten.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 2 personer

 15. Sten Björnberg skriver:

  Enligt den fysikaliska definitionen om gasers entropi strävar gaserna så småningom att bilda jämvikt.
  Tillämpat på nuvarande situation med ökande mängd CO2 i atmosfären så kommer naturen sträva efter jämvikt när en viss gas ökar men än andra gaser, i CO2 gasens fall genom kraftigt ökande
  växtlighet som absorberar så stora mängder CO2 att växtligheten minskar och CO2 halten därigenom ökar igen i en pågående cykel på några hundra år.

  Gillad av 1 person

 16. Fredrik Östman skriver:

  ”Mätningar visar att ökningen främst är kopplad till förbränningsprocesser eftersom atmosfärens syrehalt minskar i motsvarande grad. Att temperaturökningen med stor sannolikhet främst beror på växthusgasökningen vet vi från den pågående temperaturändringen och dess fördelning med uppvärmning i troposfären och avkylning i stratosfären.”

  Dessa två påståenden motsägs av experter på respektive område som är mig trovärdigare än Lennart Bengtsson. Murry L. Salby har en helt annan och mycket mer detaljerad förklaring av koldioxidens källor (där möjligtvis det lilla ordet ”förbränning” kan vara missledande, eftersom cellandningen i mikroorganismer även den är ett slags förbränning). Far och son Connelly har en helt annan och mycket mer detaljerad förklaring av temperaturgradienterna i atmosfären, som visar sig till punkt och pricka förklaras av och följa den allmänna gasekvationen. Satelliter mäter inte lufttryck! Det finns alltså inga ”pauser” och liknande från antika amsagor härstammande vidskepligheter.

  Vidare är den temperaturhöjning vi har sett sedan sjuttiotalet och den temperatursänkining som vi har sett från trettiotalet till sjuttiotalet och den temperaturhöjning som föregick detta alldeles uppenbart bara en cyklisk process och på inget som helst sätt en indikation på klimatförändringar.

  Låt oss sluta upp med att söka konsensus och släta över. Låt oss strida på kniven om vilken förklaring som är bäst! Det är detta vi kallar vetenskap.

  Gillad av 9 personer

 17. thojak skriver:

  Det mest akuta hotet mot en stor del av mänskligheten är ingalunda atmosfärens o/e havens temperaturer utan de redan idag definierade begränsningarna för existerande antibiotika för bekämpning av dödliga bakteriesjukdomar. Måhända är dessa, inom kort prognostiserade, katastrofer i linje med någon form av yttre, okänt ‘existensmönster’ – jfr med digerdöd, spanska sjukan, AIDS, Ebola osv. o/e varför inte inkludera krig. Det synes mig som om där finns en ‘tidsrytm’ för slika otäckheter. Go figure !

  Mvh/TJ

  Gillad av 2 personer

 18. triton750 Hans Ekberg skriver:

  ”Men det kräver att vi möter problemen med öppet sinne och utan fruktan. Rädslan är en dålig rådgivare”. Citat från Bolin och Kjellén i en artikel i SvD 2007. Saxat ur den utmärkta boken ”Falskt alarm” av Gösta Petterson.
  Upplysning och Vetenskap är nu viktigare än någonsin när MSM har drivit, och fortsätter att driva oseriös propaganda. Ändrar inte den tredje statsmakten inställning och fortsätter på detta viset finns ingen återvändo! Det måste ligga i allas intresse att saluföra upplysning och vetenskap till dessa människor!

  Gillad av 2 personer

 19. Lennart Bengtsson skriver:

  Fredrik Östman

  Det är ett hälsotecken att ha skilda synsätt i vetenskapen. Emellertid, CO2 från den levande biosfären har en annan isotopsammansättning och har ännu inte gjort sig av med C14 som de fossila källorna

  Lennart

  Gillad av 3 personer

  • tc skriver:

   Kommer på rak arm inte ihåg Salbys argument här men även denna aspekt tas upp. Återkommer.

   Jag tycker däremot att utsagan är ovetenskaplig, antingen så är det rätt, eller fel. Naturen följer naturlagar, och klimatet är komplext men hela hysterin bygger på en teori om mänskligt skapad CO2 som i sin tur påverkar temperaturen signifikant. Jag anser att Salby på ett övertygande sätt falsifierar denna hypotes men ändå så fortsätter Bengtsson att diskutera denna hypotes som om Salby inte finns.

   Gillad av 5 personer

   • tc skriver:

    Vi talar då om de 4% av nettoemissionen av CO2 som den mänskliga utgör som har en lägre isotopkoncentration än medelkoncentrationen i atmosfären, så antagandet vilar då på att den naturliga emissionsandelen (96%) har nära nog exakt samma isotopkoncentration som i atmosfären. Vad jag kan förstå så är källan till dessa 96% dåligt förstådda och det saknas nästan helt mätningar. Källa på relevansen av Lennarts påstående hade uppskattats.

    Gillad av 2 personer

   • tc skriver:

    44minuter in i videon som Östman delar så visar Salby att ytförhållanden (temperatur + jordfuktighet) varierar exakt motsatt isotopkoncentrationen. Jag tycker det är alarmerande att en expert som Lennart inte känner till detta. Hur kan det vara så?

    Det verkar uppenbart att all netto CO2 -emission är naturlig, det är ju inte ens svårt att sätta sig in i. Karaktärsmordet på Murry Salby får sin förklaring, han är en sanningssökare vad jag kan förstå, en hjälte.

    Gillad av 3 personer

 20. lookslikeanangel skriver:

  Om Sverige

  vill ha en röst i världen. Det må vara miljö, innovationsförmåga,
  demokrati, jämställdhet mm. Då kan vi inte gärna ha en ”valuta”
  som lågvärderas. En skyhög frekvens av våld; granater och
  skjutningar. Resolut politik på hemmaplan först, tack!

  En svag ekonomi och ett svagt – otryggt – samhälle.
  Vem i hela världen lyssnar på den rösten?

  PS Nobody Knows You When You’re Down and Out

  Gillad av 2 personer

 21. Niklas R skriver:

  Havets temperatur idag bestämdes för 300-200 år sedan. De temperaturskillnader vi ser idag bestämmer hur havstemperaturen är om 200 – 300 år. Havets cykler är helt annorlunda jämfört med atmosfärens cykler och går mycket långsammare.

  Sedan har vi i princip samma mängd syre i luften idag som för 350 miljoner år sedan.

  Utöver det så var den varma bronsåldern ungefär två grader över vad det så kallade temperaturmålet är idag (1 grad över vad vi haft de senaste 30 åren).

  Gillad av 2 personer

 22. Eskil skriver:

  Tog en koll på universitets och högskoleutbildningarna för Expressens klimatredaktion.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/expressen-klimat-detta-ar-redaktionen/

  Förutom journalistutbildningar hittade man lite olika kombinationer av språk, litteratur, kulturvetenskap, kvinnor och ledarskap, teater, historia, konst, statskunskap och ekonomi. Det som var gemensamt för klimatredaktionen förutom journalistutbildningar var att det inte gick att hitta något som andades naturvetenskap eller teknik. Kan tyckas märkligt för en redaktion för en sådan naturvetenskapligt komplex fråga som också till stor del är kopplad till teknik för energiproduktion. 

  Gillad av 2 personer

 23. Lars skriver:

  Mycket tydlig artikel. Bör följas av en som visar de scenarier FN tagit fram samt en diskussion av realismen i åtgärder för att möta dem tänker jag.

  Gilla

 24. Ragnar Hellspong skriver:

  <<Att temperaturökningen med stor sannolikhet främst beror på växthusgasökningen vet vi från den pågående temperaturändringen och dess fördelning med uppvärmning i troposfären och avkylning i stratosfären.<<
  Vill minnas att Lennart Bengtsson skrivit samma sak i sin bok "Vad händer med klimatet?".
  Vad menas? Temperaturen sjunker från marken och upp i troposfären (10 km) med ungefär 6,5 grader C per kilometer. Den är oförändrad i tropopausen (10-20 km) och stiger sedan igen i stratosfären (20-50 km). Har L.B. fel eller menar han något annat?
  https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19770009539.pdf

  Gilla

 25. valla25 skriver:

  Hur vore det om alla alarmister tog och läste Elsa Widdings bok ”Miljökarusellen”?
  Ikväll kommer det en fin lögn på Nat Geo om den ökande ökenutbredningen. Är vi tänkande människor helt maktlösa mot dumheten och ignoransen?

  Gillad av 2 personer

 26. Ulf skriver:

  Eftersom ingen kan förutse framtiden så varför inte titta på vad som hänt med klimathotet historiskt. För 30 år sedan hotade FN med 7 grader, meter med högre vattennivå etc inom 30 år. Det gick sådär det blev någon decimeter och 0,3 grader.
  Skam den som ger sig nu är en halv grad superfarligt. Som någon skrev på en annan blogg det är halva klimatskillnaden mellan Stockholm och Göteborg.
  Samtidigt kan jag inte låta bli att beundra hur klimathotarna lyckats skapa en sådan masspsykos att vuxna människor faktiskt tror på detta. Eller förfäras över hur korkade människor är. Vet inte vilket.

  Gillad av 2 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Människor i gemen är inte korkade, de är grundlurade! Av vår förmenta intellektuella elit. Både av naturvetare och av humanister. Av de politiska partierna liksom av Svenskt Näringsliv, som i i jakt på egna stödpengar bejakat den falska hotbilden. Men också, det måste i ärlighetens namn sägas, av halvkvädna visor från flera av dagens nyblivna skeptiker, t ex Lennart Bengtsson, författaren till det mest skamliga svenska dokumentet, Vetenskapsakademiens första uttalande i klimatfrågan. Det som nu i tysthet ersatts av ett nytt, där professorerna inte vågar tycka någonting alls. Nästa lika lilla det, faktiskt.

   Däremot har samtalet i denna tråd varit bland det bästa jag själv någonsin sett, med en ny spännande röst och bara något enstaka inlägg till klimatnojans försvar. Äntligen börjar vi vända blad!

   Gilla

   • Ulf skriver:

    När jag pratar med min omgivning så anser de flesta att jag är konstig som inte tror på klimathotarna. Men folk behöver bara lägga ett fåtal timmar på att läsa innantill för att se hur horribelt detta är. Nej jag tycker inte att man kan tillåtas vara så lättlurad och ändå anses vara annat än lite korkad. Vill du ha bra kommentarer om klimathotet gå in på klimatrealisterna.

    Gillad av 1 person

 27. Göran Holmström skriver:

  Wow massor av fakta och så mycket att ta in.
  Har någon av er räknat på samtliga spindlars fisande och om den mängden metan kan ha signifikant påverkan på klimatet?
  Även så kanske jordaxelns lutning påverkas om alla näten placeras åt samma håll.

  Gilla

 28. Björn skriver:

  Jag tycker att vi här i Sverige istället borde fokusera på något som INTE behöver forskning och som faktiskt är möjligt för oss att påverka här på hemmaplan; ”invandringseffekten” och hur minskar vi insläppen….

  Gillad av 1 person

 29. Christer Löfström skriver:

  Peter Stilbs, prof.em. fysikalisk kemi KTH, har kommenterat Lennart Bengtssons bok den 7/8 -19 på klimatupplysningen.se
  Om figur på sid 40 m text på sid 41 skriver PS

  ”Då jag själv just använt metodik liknande ”Nelder-Mead” enormt mycket under mitt forskarliv inom andra områden, kan jag också gå i god för att en olinjär minsta-kvadratanpassning till fyra parametrar av denna typ är rent nonsens – men i sammanhanget ger diagrammet läsaren ett intryck av att allting åter är väl förstått och isolerbart.”

  Gilla

 30. Södermalmsrealisten skriver:

  Nej Herr Lennart,
  det kan aldrig bli självuppfyllande eftersom klockan aldrig blir mer än fem i tolv – eller i annan tidskala ”vi har tio år på oss” (så var det 1972 som bekant)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.