Patrik Engellau: En stor uppfinning

Patrik Engellau

Detta handlar inte om en uppfinning som gjorts utan om en uppfinning som borde göras och då skulle få revolutionerande effekter, lite som Johan Gutenbergs tryckpress på 1400-talet. Poängen med Gutenbergs innovation var att den gjorde böcker så billiga att även vanliga läskunniga medelklassare hade råd att skaffa sig tillförlitlig information. Till exempel kunde de köpa en egen bibel och kolla vad Jesus egentligen hade sagt.

Parallellen till dagens situation är att medelklassen då liksom nu behövde bryta etablissemangets informationsmonopol. Med hjälp av Gutenbergs maskin kunde den framväxande borgerliga medelklassen vrida kontrollen över kunskapen ur etablissemangets händer. Det är likadant idag. Vår tids etablissemangsmedia förhåller sig till alternativmedia som den handskrivna boken till den tryckta.  

Vi som jobbar inom alternativmedia känner oss som de tidiga boktryckarna. De väckte troligen mycket ovilja och motstånd från den kyrkliga och sekulära överhet som tidigare behärskat samhällets informationsflöden.

Betänk att det enda massmediet före tryckpressen var predikstolen. Låt den observationen sjunka in ty den illustrerar magnituden hos Gutenbergs innovation. Att det plötsligt gick att kommunicera med allmänheten även om man inte var präst med egen kyrka var en revolutionär förändring.

Och nu står vi där igen. Men vi har ett problem och det är där den tänkta uppfinningen skulle behövas. Problemet är finansieringen. Etablissemangsmedia har oändliga intäkter om man jämför med alternativen. De statsägda media, public service, får åtta, nio miljarder kronor varje år som tvångsmässigt uttaxerats från skattebetalarna. Bara Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har tillsammans intäkter på två och halv miljard. Jag vet inte hur mycket alternativmedia omsätter, men det skulle förvåna mig om det var mer än 100 miljoner. Det betyder att etablissemangsmedia har minst hundra gånger så mycket pengar att lägga ned på journalistik som alternativmedia.

Men då får väl alternativmedia börja ta betalt, säger du kanske. Det vore en bra lösning. Vi kan illustrera med faktiska siffror för alternativmediet detgodasamhallet.com. Vi har ungefär 150 000 unika läsare i månaden som läser i snitt fem artiklar var vilket betyder 750 000 artikelläsningar i månaden. Om det kostade en krona att läsa en artikel skulle våra intäkter vara 750 000 kronor i månaden. Man kan jämföra det med vad den generösa läsekretsen spontant sätter in vilket är ungefär 15 000 kronor i månaden. Med det nästan försumbara priset på en krona per läst artikel skulle just detta medium öka sina intäkter 50 gånger. Vi skulle kunna anställa journalister och göra TV-program och ha en hygglig chans att på lite sikt konkurrera ut Dagens Nyheter med seriös kvalitetsjournalistik.

Det är bara en hake. Det finns inget enkelt system att ta en krona betalt per läst sida. Det är därför det behövs en ny Gutenberg som hittar på ett sådant system. Effekterna skulle bli fullt lika omvälvande som när tryckpressen uppfanns.

Det är ju inte bara detgodasamhallet.com som plötsligt skulle hamna i en ny värld. Hela alternativbranschen skulle vädra morgonluft. Idag kämpar alla med tynande ekonomi. Verksamheten bedrivs på det hela taget ideellt. Några statsunderstöd är naturligtvis inte att tänka på (och skulle nog vara skadliga). Vi har entusiasmen och glöden, vi har publiken, men vi kan inte ta betalt på något tillräckligt smart sätt. Om vi enkelt kunde ta betalt per sidläsning – en krona per sida är så litet att det inte märks för läsaren – så skulle alternativmedia ha råd att anlita de bästa skribenterna, de skarpaste tänkarna och de intressantaste debattörerna. Vi skulle snabbt förändra hela debattklimatet i Sverige. Kanske även i resten av världen.

Var är du, Gutenberg, när vi behöver dig?

PS Sluta nu för sjutton inte att ge spontana bidrag. Pengarna behövs. Öka dem hellre femtio gånger så att vi får lite muskler.