Patrik Engellau: Vår religion förbjuder oss att rädda vårt land

Patrik Engellau

Häromdagen sa min portugisiskalärarinna att det var en grej hon tyckte var underlig. Förut, sa hon, verkade det som om ni svenskar trodde att era problem med skolan och invandringen och så vidare skulle försvinna av sig själva eller på något magiskt vis förvandlas till framgångar. Nu tror ni inte det längre. Nu står ni bara där och tittar på era problem utan att vidta några motåtgärder. För mig går det inte att förstå, sa hon.

Förresten, fortsatte hon, jag tror på alla dina teorier om politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet med alla sina statsfinansierade aktivister, men det här måste handla om något annat. Ni verkar ha lämnat de rationella förklaringarnas värld. Ni ser tåget närma sig men vägrar att kliva av från rälsen. Jag är ledsen men på mig verkar det närmast som en sorts självskadebeteende.

Motvilligt var jag tvungen att hålla med henne. Det går inte längre att förklara Sverige med utgångspunkt i naturliga, egoistiska intressen hos diverse makthavare och deras aktivistiska lydhundar. Vi står här inför ett annat psykiskt syndrom där egenintresset har underordnats något annat högre syfte.

För sjökaptener ansågs det tidigare, påstås det, ädlare att själva gå under med ett sjunkande skepp än att rädda sig med den övriga besättningen. Detta beteendemönster förevigades av Alec Guinness i en film år 1949 där han står på kommandobryggan och gör honnör alltmedan skeppet går mot botten:

Jaha, sa portugisiskafröken eftertänksamt, du menar att Sverige är som den där båten och de svenska ledarna som Alec Guinness som väljer att gå under med skutan?

Nej, våra ledare har inte Alec Guinness raffinerade ädelmod, svarade jag. men det är ändå i det häradet vi måste söka en förklaring. Våra ledare är mer primitiva. Deras handlande motiveras inte av nobla pliktkänslor utan av en mer rå och oartikulerad bävan inför något heligt.

Som vildar inför en totempåle? föreslog lärarinnan.

Precis! sa jag tacksamt. Det här är i grunden religiöst. Att försöka rädda Sverige exempelvis genom att stänga våra helöppna gränser är tabu. Socialantropologin visar att naturfolk och andra vildar ibland är rädda för bra grejor som förefaller självklara för modernt sunt förnuft, exempelvis att bli fotograferad eller vaccinerad. Att blint följa budorden i de heliga skrifterna är hos oss viktigare än att rädda sig själv, kanske för att brott mot budorden väntas få efterverkningar när livet är slut. Kanske känner de att helvetet hotar.

Men vilka är de heliga skrifterna och vilka är budorden? frågade fröken.

Den heligaste skriften av alla är FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det mest sakrala budet är det första som stadgar att alla människor är ”lika i värde och rättigheter” (visserligen står det ”värdighet” i originalet men det har svenskarna som enda land i världen felöversatt till ”värde”). Denna heliga text och många andra, till exempel Barnkonventionen, förvaltas av FN, de heliga texternas kyrka. FN dyrkas av det svenska etablissemanget trots att det egentligen är en korrupt och odemokratisk organisation. Andra heliga texter är Genèvekonventionen, Skolverkets läroplaner och den svenska regeringsformen vars kanske viktigaste bud lyder så här:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Portugisiskalärarinnan besinnade detta en stund. Sedan sa hon att hon förstod att det svenska officiella självskadebeteendet måste ha någon sådan religiös grund. Om alla människor på hela jorden är lika mycket värda och alla har rätt att söka asyl för att få sig tilldelat arbete, bostad, utbildning, trygghet och hälsovård på de svenska skattebetalarnas bekostnad är det klart att man inte kan etablera några spärrar vid de svenska gränserna som sätter stopp för inflödet av migranter. För djupt troende människor, ledare eller inte, är respekten för de gudomliga reglerna naturligtvis viktigare än enskilda medborgares öde.

Därefter la hon till att hon i det perspektivet kunde förstå att de svenska ledarna hellre lät Sverige gå under än de kränkte de gudagivna budorden.

101 reaktioner på ”Patrik Engellau: Vår religion förbjuder oss att rädda vårt land

 1. Bo Svensson skriver:

  Det är massmedia som är fienden, – de som styr över massmedia. – Vem som styr över massmedia inser man, av vem som inte får kritiseras och vad som inte får ifrågasättas. – Hade yttrandefrihet rått, skulle ingen självcensur förekommit som det nu gör även här och överallt på nätet.

  Det hade ju räckt med att en av de ledande dagstidningarna hade släppt fram dem som sade det som borde sägas och med det rätta eftertrycket för att de andra skulle fått lägga ner verksamheten om de fortsatt som förut.

  Gillad av 16 personer

  • Axel skriver:

   Fördummningen går med en rasande fart inom 7 klövern. Man tycks tro att Sverige blir jordens paradis där alla är lyckliga och går hand i hand med jordens alla människor. Halleluja vad vi är bra, vi 7 klövare.

   Gillad av 1 person

  • Christer E skriver:

   Vad är det för fel på massmedia, det som brukar kallas tredje statsmakten?
   Den som enbart får nyheter från t.ex. Aftonbladet (eller, Gud förbjude, enbart Facebook) borde lyfta blicken och leta bland den uppsjö media som numera finns lättillgängliga, som NYT, The Gardian, Liberation, eller på svenska nättidningen Kvartal (ofta bra analyser).

   Massmedia var mycket viktiga för starten av franska revolutionen och har spelat stor roll i alla statsomvandlingar, fredliga som våldsamma.
   Pennan är ett farligare vapen än svärdet. En kanske numera bortglömd sanning!

   Gillad av 3 personer

  • Rudolf Bengtsson skriver:

   Kristianstadsbladet är väl närmast!

   En modig ledarskribent Caroline Dahlman vågar ofta svära i PK kyrkan!
   Även ge plats åt de som inte är PK!

   Men för liten upplaga för att nå ut i landet!
   Men så har Kristianstad fått stora problem!

   Gillad av 2 personer

 2. Lars Bernhoff skriver:

  Tanken är skrämmande om den ”heliga” texten är felöversatt endast i Sverige och att vi låter lika värde bli vägledande för vår politik medan andra länder helt korrekt låter värdighet med tolkning stolthet/respekt vara en rimlig tolkning som inte behöver innebära att insamlade skattepengar kan delas ut bara för att de lyckades ta sig hit tack vare att alla länder på vägen släppte igenom dem.

  Många medborgare förstår att det har blivit en orimlig tolkning av vad som ska förväntas av just Sverige när det gäller invandring. Bibeln har ju översatts några gånger. Varje gång har det uppstått nya tolkningar av något viktigt ord. Verkar vara dags att göra lika med FN deklarationen så vi slipper ha dåligt samvete för ett missförstånd. Frågan är angelägen eftersom MP, som i dessa frågor fått alldeles för stort inflytande redan under Alliansen, gör bedömningen att vi snarast ska återgå till öppnare gränser enligt kriteriet tycka-synd-om och lika mänskligt värde. Vi kan visa respekt och värdighet på fler än detta dyra sätt att leva upp till en misstolkning. Verkar inte som någon politiker vågar ta i denna fråga troligen med risk för att bli hackkyckling i MSM för sin omänskliga människosyn.

  Gillad av 4 personer

 3. miketheviking skriver:

  Du har gjort en bra betraktelse med din ”lärarinna”, Patrik.

  Det svenska tillståndet har psykiska orsaker. Korrekt.
  Oförmågan att hantera verkligheten har sin grund i trosvisshet. Korrekt.
  Vi kan egentligen konstatera att stora delar av etablissemanget agerar som i en sekt.
  Och att de lärjungar som är närmast det profetiska ledarskapet är de mest hängivna ty de vill också bli profeter. De är så hängivna att de använder alla medel för att uppnå ändamålet.
  Sekten samlar många människor, troende i större eller mindre grad. Många hoppas att allt ska bli bra till slut. Och blir det inte det så får det gå som det går. Vi har ett stort mått av fatalism i denna sekt.

  De otrogna och de skeptiska förföljs och ska omvändas till varje pris. Det är den heliga missionen att alla människor har rätt att bli upplysta om den enda sanna Tron.

  Att avprogramera ett helt land tror jag inte på. Snarare närmar vi oss ett läge där Jim Jones efterföljare kommer börja dela ut giftbägare att tömma. För varför ska vi leva i en värld som jnte fungerar på det sätt vi tror den ska fungera?

  Gillad av 4 personer

 4. Lars skriver:

  Man kan väl i så fall dra slutsatsen att vi saknar kompetenta ledare med god omdömesförmåga och goda kunskaper om Sverige och omvärlden och en gnutta normalt ekonomist tänkande förutom en fullständig brist på systemsyn kring vad som får landet att fungera och ekonomin att växa.

  De rapar slagord för att få en klapp på axeln av kollegorna, som ett cirkulärt tänkande de inte kan bryta sig ur; gör jag så blir det inte bra och gör jag så blir det inte bra, så jag kan inte göra någonting – dubbelbindning – men totempålen har ju fungerat de senaste fyrtio åren och jag får aldrig problem med media och dess ledning.

  Gillad av 7 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Den religiösa, eller snarare psykologisk-ideologiska, inställningen uppstod först. Socialism och liberalism har till uppgift att tillhandahålla förberedda rationaliseringar av de livslögner man önskar leva efter för att slippa leva i sinnevärlden med dess outhärdliga dödlighet, outhärdlig ursprungligen på grund av osäkerhet inför den predeterministiska utvaldhetens vara eller inte vara, som Calvin återintroducerade i kristendomen. Man måste utgå ifrån att man är god och därför utvald och ur detta axiom ”jag är god” uppstod liberalismen och socialismen. En dos kätteri och manikeism måste till för att ordna till en fullkomlig dualism mellan ond och god.

  Sedan förstärktes den psykologisk-ideologiska inställningen av de ekonomiska incitamenten i samverkan mellan Webers protestantiska arbetsetik och det därur uppstående och därpå parasiterande bidragsindustriella komplexet.

  Nu driver de psykologisk-ideologiska incitamenten processen vidare medan de ekonomiska långsamt försvagas och nya motkrafter tillkommer. Dessa nya motkrafter består av en ny rädsla inför, och av nackdelar av, den extrema kriminalitet, som man i sitt övermod har uppammat.

  Gillad av 9 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Den som gudarna vill förstöra gör de först vansinnig. Vi drabbas nu av guds straff för tilltaget att predestinera oss själva till paradiset och därmed vända på historien, att övergiva den för baklängeshistorien, whig-historien, eschaton. Detta kan läsas antingen (teistiskt) som en konkret, om än transcendent, beskrivning av en eller flera reella gudar, eller, om man har högre intelligens, (möjligtvis deistiskt) som en allegori där Sanningsguden får representera den faktiska och konkreta sanningen — sinnevärlden — det observerbara universum — historien och evolutionen, som löper framåt från det kända till det okända.

  Sanning! Rätt! Liv!

  Gillad av 6 personer

 7. Aurora skriver:

  Liknande den om Alec guineas sjökapten ör HC Andersens bok om Den tappre tennsoldaten. Med religion, om vi ska acceptera den förklaringsmodellen, menas nog (som PE också indikerar) den politiska religionen.

  Gillad av 1 person

 8. General Golz skriver:

  Ja då måste jag försöka tillfoga min insikt som kommit de senaste dagarna. För det första, det finns inget ”vi”, inget ”svenskarna”, inte som man traditionellt menar orden som betydande en grupp
  som känner gemenskap och som tänker på liknande vis. Jag tänker här inte ens på invandrare. Jag tror alla Patrik skriver för är lurade, alla som inte är vänster eller pk-ister. Vi har helt enkelt missförstått det demokratiska spelets EGENTLIGA REGLER och trott på skolboksbeskrivningen, politiker vet vad de vill och säger detta, vi röstar på de vi gillar som sedan försöker genomföra detta baserat på antalet röster och deras förmåga. Flera fel i detta redan men upptäckte ni en sak, inget har ännu HÄNT i kedjan jag beskriver, någon måste GENOMFÖRA besluten. Redan innan går det galet för hur uppstår politikernas idéer, i vilka nätverk, vem viskar i Löfvens öra? Vem sitter också som publik moralisk domare över alla planer? Sedan, om beslut ändå trots allt skulle gå igenom och denna VEM inte kan stoppa det, VEM är då ute på gatorna och demonstrerar, idag har denna del av VEM fått förstärkning av bilbrännare och värre.

  VEM är AKTIVISTKLASSEN, det är dessa, en inte så stor grupp, som ligger bakom att apatiska barn torteras, att vuxna sexualförbrytare sätts skola med svenska barn, att barn könsopereras, att migranter dränks, att åldringar svälter.

  Vi är förrådda av en AKTIVISTKLASS som idag sitter på alla maktpositioner, i politik, media, departement. Vi har inte demokrati mer.

  Gillad av 15 personer

  • Stx skriver:

   GG
   Och lite tillspetsat allt är den vite mannens fel.

   Amnesty International släppte nyligen en film i Sverige som belyser problemet att de flesta våldtäktsmän inte döms för sina brott.

   I filmen är männen nästan uteslutande vita, vilket går emot rådande kutym där de allra flesta moderna filmer och reklamfilmer är tydligt mångetniska.

   Dett mönster upprepas dagligen, ex statstelevisionens få rapporter om problemen i skolande.
   Då lyser nysvenskarna med sin frånvaro.

   Samma sak vid terrorattentat, där muslimer är gärningsmän, om de överhuvudtaget nämns så är det endast som hastigast med orden att uppsåtet är inte klarlagt.
   Är det en vit förövare vet vi med säkerhet att det blir många och långa reportage.

   Och Löfven skyndar sig att visa sitt stöd.
   Man blir så trött.

   Gillad av 5 personer

   • Vax skriver:

    Kungsbackabor har vittnat om en ökad otrygghet med ”mörkt klädda ungdomar” som skrämmer och vandaliserar i kommunen. Nu svarar kommunens poliser att invånarna själva får ta tag i trygghetsarbetet eftersom polisen är upptagen med ”akuta larm”. De föreslår att invånarna själva ska ”ta tillbaka områden”.

    Jaså en uppmaning att starta medborgargarden?
    När Polisen erkände att dom förlorat kontrollen över Stockholm så startades det garden.
    Och vad hände då?

    Jo då hade kräkdannes Polis plötsligt överskottsresurser. Dom punktmarkerade medborgargardet så att dom inte skulle skada buset
    Både gräddvispar och piket var inblandade, och Soldiers of Odin
    de blev jagade med blåslampa.

    Och då var det ingen saft och bulle som bjöds, då åkte batongen fram, då visades ingen nåd.
    Det är skillnad på folk och folk.

    De som funderar på att bilda medborgargarde och använda handfasta metoder kan inte räkna med rättssamhällets stöd. Det blir ombytta roller….

    Svensken ska tiga betala skatt och gilla läget, och rösta på sjuklövern var fjärde år.

    Gillad av 3 personer

   • General golz skriver:

    Jo. Jag är inte politiskt skolad och har inte ens läst alla mina böcker om antikens Grekland som avverkade många styrelseskick. Det verkar givet att denna AKTIVISTKLASS aldrig respekterar uppgjorda spelregler så mekanismer att motverka denna klass måste till, det verkar inte lätt eftersom det första denna klass gjorde var att ta bort eller förvanska vår gemensamma historia och värderingar, om man sen föredrar asatro eller kristendom kan kvitta. En sammanhållande kultur kan skydda mot ovanstående. Blandkultur medför med säkerhet aktiviststyre. Det verkar på mig angeläget att minimera antalet jobb där man kan få makt utan kompetens vilket ligger i linje med en mindre stat, lägre skatt, inget public service osv.

    Insikten om detta förhållande måste ju iallafall föregå all analys, att låtsas som alla spelar efter reglerna och sen notera att man hela tiden förlorar är inget intelligent tillvägagångssätt.

    Gillad av 7 personer

   • MartinA skriver:

    Jag tror att endast krig kan göra makten moralisk. Allteftersom freden griper omkring sig blir eliterna alltmer arroganta. Eftersom de inte längre behöver folket. Utan krig är livet en tävlan i vem som är bäst på att ljuga och bedra och manipulera och smickra och ta sig fram.
    Vissa sekter verkar kunna använda hotet från det omgivande majoritetssamhället för att skapa bubblor av dygd mitt i all korruption.

    Gillad av 3 personer

 9. Tomas skriver:

  Finns det en rudimentär rest av anständighet i det socialdemokratiska partiet (vilket det givetvis inte gör) skulle man deklarera att ”wir schaffen es nicht” och avgå. Demokratin skulle återinföras med ett extraval så väljarna fick avgöra vem som blir statsminister, inte Lööf. Fortsätter man regera med partier som tydligt skiter i etniska svenskar KANSKE domen blir hård vid nästa ordinarie val. Lyssna på nyrika Kuhnke som ylar besviket över att vi i år bara får den 3:e högsta invandringen någonsin trots ”statsministerns” återkommande lögner om stramaste invandringen i EU.

  Gillad av 5 personer

 10. olle holmqvist skriver:

  Ger Historien oss något liknande undergångs-scenario ?
  Härskarklassen härskar med folkets nästan aktiva stöd.
  Nationen splittras i två varav de nya kommer att uppgå till ett par, tre miljoner varav en stor del aldrig kommer att bli självförsörjande. Försörjningsmedel kommer att ledas till de nya.
  Integration förutsätter trenne ting:
  – verklig självförsörjning, dvs utan konstgjord bortstötning av de första
  – egen bostad, utan bortstötning av de första
  – barn i skola., utan undervisningsförsämring för de första

  Kommer kineserna att genom strategiskt ägande kunna kommendera återhållsamhet i godhet och självutplåning ? Jag tror att etruskerna, – som jag inte kan något om, – kan berätta. Fast kan det likna vår teknologiska global village ? Etruskerna med sin höga civilisation gick under för att de hamnade vid sidan om, tror jag Wiki skriver, Kanske är det vår framtid – att periferiseras till fattigdom ?
  https://www.st.nu/artikel/etruskerna-sprak-annu-en-gata

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Är inte Det Demokratiska Kampuchea en intressant paralell? De Röda Khmererna etablerade åsiktshegemoni internt och minskade den militära kapaciteten genom utrensningar och ideologisk fanatism. Och började sedan mucka krig mot det fyra gånger så stora, bättre organiserade Vietnam. Som dessutom i viss mån hade folkligt stöd, till skillnad från Det Demokratiska Kampuchea. Efter ett antal provokationer och angrepp på Vietnam förklarade till sist Vietnamn krig och invaderade Pnom Pen och avsatte Khmererna.

   Gillad av 3 personer

 11. Tritonen skriver:

  Värdegrunden, värdegrunden, värdegrunden…
  Jag ser verkligen fram mot TVs partiledardebatt på söndag kväll. Oppositionen, i den mån den finns, har verkligen öppet mål mot en oduglig och handfallen regering. Måtte den spricka och utlysa nyval!

  Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Allvarligt? Små barn som träter? Samt skriker smädesord till någon? Nej, jag vet redan vad förrädarna tänker säga så jag avser att läsa en bok. Vilket jag sällan gör. Folkvandringstid av Dick Harrison.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Låt mig rekommendera Peter Heather, Empire and Barbarians. För en vederhäftig beskrivning. Hans intellektuella projekt är att återinföra något av Folkvandringstiden som Folkvandringstid och samtidigt försöka finna saker av värde att bevara från vad den postmoderna historieskrivningen pysslat med sedan 1945.

    Gillad av 1 person

 12. Eva Danielsson skriver:

  Jag tror inte att själva ordalydelserna i olika officiella dokument är heliga för maktens folk, bara väl inövade. Däremot är institutionerna heliga och man får inte kritisera FN, den högsta nivån i pk-ismens kyrka. Förutom att riskera utfrysning så minskar man sina chanser till karriär och god pension som politiker, journalist, tjänsteman, om man gör det. Verkligheten förträngs så länge man har chans att sitta kvar, ha jobbet kvar och sin tillhörighet till den ”vinnande” sidan.
  Positionerandet gentemot varandra är väl det man håller på med inom etablissemanget. Att hålla igång propagandan och projicerade av skuld och skam går av bara farten.
  Några i maktens korridorer har nog koll på läget och riktningen och allt går då enligt plan. Att de på kommandobryggan avsiktligt styr mot ett läge där besättning och passagerare, inkl de upphöjda fripassagerarna, också kommer att råka illa ut, har dessa trygghetsdästa auktoritetstroende svenskar inte fantasi nog eller självständighet nog att räkna ut. Då skulle man behöva känna sig dum och lite skyldig också. Nej, men att brunråttorna under däck drunknar, det känns bra, för de ska bekämpas i en härligt förenande kamp.
  Skulle Morgan och Annie och Reinfeldt m fl och FN och EU avsiktligt vilja alla svenskar/europėer illa? Medvetet vilja förstöra västvärldens frihet och samhällsorganisatoriska och ekonomiska överlägsenhet? Utplåna västvärldens kulturer och den vita rasen?
  De på kommandobryggan har förstås inte tänkt gå under med det sjunkande skeppet. Det internationella maktetablissemanget har nog dessutom ett annat skepp eller ett flygplan startklara för några av dem att klättra över till. Det handlar ju inte om en oförutsägbar krock med ett isberg, utan om en planlagd operation. Med förväntade förluster. Rätta mig om jag har fel. Jag har gärna fel.

  Gillad av 16 personer

  • Christer L skriver:

   Eva Danielsson! Jag instämmer i din uppfattning om maktspelets strategiska karta. Men utförandet är enligt min uppfattning inte i nivå med den infernaliska planen. Globalisternas agerande i världspolitiken kan leda till katastrof, men inte till seger. Det hela är galenskap av det storhetsvansinniga slaget. Världen med alla sina olika kulturer och samhällen och livsstilar och folkslag osv. är också olika ifråga om geografin, klimatet, naturresurserna osv. En övergripande makt uppifrån som ska styra alltsammans är en redan bevisad orimlighet. Man tar nu till alla medel för att blockera de krafter inom natur och kultur som man i själva verket skulle behöva spela på. Om man ska styra världen eller delar av den måste återkoppling ske, opinioner måste lyssnas till, misstag rättas till. Globalisterna försöker att köra över oss, det håller inte. Det är galenskap.

   Gillad av 4 personer

 13. General golz skriver:

  Jag tror här har vi nu pudelns kärna och det betyder att det inte är helt korrekt att beskriva detta som ett självskadebeteende, för det bortser från indoktrineringen och att staten projicerar skuld så att folk skall fås att känna skam så ”vanligt hyggligt folk” är försvarslösa utan traditioner och religion. Endast fritänkande individualister som vi som skriver här kan stå emot statens mentala krig mot bra människor. Så svenskarna skadar sig själva men det är för att de inte är herrar över sina egna tankar.

  Andra har förstått detta tidigare, jag också i någon mening, det finns till och med en Wikipediasida om hur vänsterktivister tagit över alla institutioner men ÄNDÅ så fortsätter vi att tala som om detta inte är fallet och demokratins spelregler gäller. Detta har undermedvetet varit min huvudinvändning mot DGS som försöker skapa en POSITIV MOTKRAFT men UTAN ATT ATTACKERA FIENDEN. Detta är inte spelet vänstern spelar och har spelat länge, så jag anser att det första steget är att identifiera AKTIVISTERNA och peka ut dem som skyldiga för mord, våldtäkter, terrorism, flyktingdränkning, klimathysteri osv. Det finns en grupp människor i vårt samhälle som är våra fiender, de är inte som vi på helt fundamentala vis, de delar inte vår moral och absolut inte vår tro på demokrati. Vi VET vem dessa är, galjonsfigurerna känner vi alla, men leden är djupare. Man kan känna dem på att de ALDRIG gör ett hederligt arbete, såtillvida är Patriks nettoskattebetalar begrepp användbart.

  Gillad av 19 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   General Golz: Exakt så — jag har råkat hitta en bra beskrivning av detta här:

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

   Trots mer än fyra decenniers oavbrutet maktinnehav hade arbetarrörelsen inte lyckats knäcka det tänkande som genomsyrade en rad av samhällets bärande institutioner: universitetsvärlden, kultursektorn, skolsystemet, dagspressen, kyrkan och försvarsmakten, uppfattades fortfarande som borgerliga.
   En strategi drogs upp för att förändra detta, som bland annat omfattade en ohelig allians med de vänstergrupper som brukar förknippas med årtalet 1968. Om detta har skrivits åtskilligt. I det här sammanhanget räcker det med att konstatera att strategin har varit framgångsrik. Ett halvsekel senare är det ingen av de nämnda institutionerna som uppfattas som borgerlig, förutom möjligen försvarsmakten, men den finns å andra sidan knappt kvar.

   — FN-deklarationen osv. bildar en samling av helt orealistiska floskler vars konsekventa genomförande skulle få mycket destruktiva följder.

   PK-sekten låtsas dessutom tro att hela världen är ungefär som Sverige, och att alla tänker som vi etniska svenskar. Alla är ivriga att bidra och göra rätt för sig, för det gemensamma bästa!

   Den här sekten har alltså numera tagit makten här i landet, och utgör en massiv destruktiv kraft som hotar att helt förstöra Sverige både ekonomiskt och kulturellt.

   Man söker medvetet förneka svensk kultur och hela vårt system av grundvärderingar. Man styrs av sitt besinningslösa hat mot allt som gjort oss framgångsrika — det är den destruktiva avundsjukan som styr dessa individer.

   Gillad av 10 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”Jag tror här har vi nu pudelns kärna och det betyder att det inte är helt korrekt att beskriva detta som ett självskadebeteende, för det bortser från indoktrineringen och att staten projicerar skuld så att folk skall fås att känna skam så ”vanligt hyggligt folk” är försvarslösa utan traditioner och religion.”

   Du har definitivt en poäng här. Kan det helt enkelt vara så att den moderna, individualistiska, rotlösa och sekulariserade människan innerst inne desperat längtar efter tillhörighet och därför dras till dem som skriker högst?

   Gilla

 14. Observatör skriver:

  Helt rätt. Det handlar om religion. Prästerskapet inom medie- och kulturvärden tror verkligen att mänskligheten snart kommer att dö ut p g a koldioxidutsläppen. De tror verkligen att alla ”ensamkommande” är under 18 år, att alla flyr från ”krig”, att ingen simulerar, att inga (utom Trump och SD) ljuger o s v. Hoppet är att många av de moderna prästerna är hycklare och att de vågar komma ut som sådana.

  Gillad av 3 personer

 15. Christer H skriver:

  Liksom nationalsocialismen var den ” enda rätta läran” i Tyskland mellan 1934 och 1945 så är socialismen i Sverige den enda rätta läran från 1945 till fortfarande.
  Nationalsocialismen slutade med Tysklands förstörelse 1945.

  Socialismen har visat sin brist på förmåga att bygga det goda samhället i Sovjetunionen, Östtyskland, Zimbabwe, Venezuela och ett antal andra länder, Sverige inkluderat.

  Det vi i Sverige nu upplever är samma skeende som ryssarna upplevde åren innan
  Sovjetunionens kollaps, östtyskarna åren innan murens fall och fransmännen 1789.
  Det murkna, inte hållbara samhällsbyggets sönderfall.

  Gillad av 12 personer

  • gmiksche skriver:

   Skillnaden mellan utvecklingen i 30-talets Tyskland och Sverige är att Hitler tog makten utan att nazisterna någonsin haft parlamentarisk majoritet, d v s genom en slags kupp som underlättades av en lucka i författningen och en president med Alzheimer, om man nu får uttrycka det så. Här i landet har folk indoktrinerats med hjälp av media som dels över lång tid styrts upp av vänstern (SR och SVT) till att fungera som två dess påverkanscentraler, dels av krafter inom tidningsvärlden som, hand i hand med av en annan av vänsterns kadersmedjor, Journalisthögskolan, utbildade fotsoldater, styrt upp det skrivna ordet bakom kulisserna. Såsom icke minst det senaste nobelpriset i litteratur visar, finns rötan överallt. Ursäkta, jag höll nästan på att glömma Svenska kyrkan.

   Gillad av 6 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Totalitärerna har lärt läxan av sin förlust först i Andra världskriget, sedan i Kalla kriget. Aldrig mer! vill de hållas tillbaka av heder, sanning och ärlighet. Aldrig mer! det har de svurit.

    I detta syfte skapade de den Européiska Unionen.

    Gillad av 2 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Nja Patrik gillar verkligen dina fantastiska texter.
  Men denna haltar logiken i.
  Genevekonventionen förbjuder expanderande projektiler i krig, polisen använder hålspets mot ”kriminella”
  Förutom chockverkan så blir sårkanalen som att få en irwingborr med tillhörande skruvdragare som gräver. Inte är det konventionen dom följer, ej heller FN.
  Snarare sina egna små förvridna huvud,
  och reglerna tolkas som fan tolkar bibeln.
  Men håller med om att vi som folk påvisar ett självskadebeteende, för mig handlar det om rädslan att bli av med den extremt lilla frihet jag har.
  Visst tilltalas jag av tanken att bo i skogen och köra det totala kriget mot ett galet system, men vem tar hand om min klena morsa? Det och att inte kunna sitta i mitt kära garage hindrar mig.
  Men egentligen borde vi ena oss, Renfield har ju visat facit ,efter politiken så hemligstämpades hans inkomstuppgifter.
  Varför är den enkla frågan.

  Gillad av 7 personer

  • messkalle skriver:

   Om Renfields inkomstuppgifter har hemligstämplats är frågan till Skatteverket; Är det möjligt och varför? En uppgift för grävande journalister om de finns kvar.

   Gillad av 6 personer

  • Tomas skriver:

   Jag visste inte att Reinfeldts inkomstuppgifter hemligstämplats. Det visar bara vilka lismande PK media vi har och att eliten tror de står över de som betalar. FR bör bli huvudåtalad när långa återresan mot ett anständigt Sverige anträds.

   Gillad av 7 personer

  • Redaktionen skriver:

   Du har en bra poäng. Man lyder inte alla budorden i de heliga texterna. Vi har sett det förut. I historien har kyrkan struntat i en del Bibelstycken och ändå varit redo att döda och kanske dö för Gud och religionen. I sista hand tror jag att det handlar om den materiella basen, försörjningen. Men när den är tillfredsställd kan folk ägna sig åt vilka religiösa utsvävningar som helst som är förenliga med försörjningskravet. Det är som en sorts Mazlows behovshierarki.

   Patrik

   Gillad av 1 person

 17. Martin skriver:

  Haha utan att verifiera måste detta ändå vara dagens bästa skämt …Sverige har alltså felöversatt det som kommit att bli moderna svenskars första trosartikel…”allas lika värde”….tänk om man översatt ”allas likvärde”…? Vad hade inte det kunnat leda till?
  Vad säger Lööf och Löfven om detta? Löfven har ju nyss sällat sig till ”de främlingsfientliga” och gör nu gemensam (nåja) sak med partiet som ”har rötterna i nazism”….makten framför allt??

  Gillad av 1 person

 18. Bo Svensson skriver:

  ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

  Varför inte? – Den ”offentliga verksamheten” – uppdraget åt de folkvalda, – är lagstiftningen och medborgarnas välbefinnande säkras genom en väl genomtänkt rättsordning. – En sådan tryggar självklart rätten för folk att arbeta, bo och utbilda sig, – något annat är otänkbart och ordnar goda förutsättningar för så väl hälsa som allt annat eftersträvansvärt.

  Det är det som är poängen med en rättsordning, att den skall ordna så att utvecklingen går framlänges, – mot det bättre och inte mot det sämre.

  Under en redig rättsording är det de avancerade folkslagen som vinner terräng på de retarderades bekostnad och under en galen och pervers, är det tvärtom.

  Gilla

 19. bumerangernas aerodynamiska natur skriver:

  Den huvudsakliga striden för politikerna tycks mest ha bestå av en kubbning sins emellan – om politiska förflyttningar i spelet om makten. Om bra insäljande strategier, där SD:s närvaro mest tycks ha stört egna ränker. Och så rapporteras det även i media. I välkänd stil. Om politik som ett taktiskt spel. Det mesta handlar om svängande opinioner och sifferexercis, hit eller dit. En täckande filt har lagts över verkligheten själv. Den typ av filt som brukar läggas över mordoffer för att slippa se döden i vitögat. När det rapporteras om verkligheten görs det därför enskilt och isolerat. Ett popcorn i taget. Plopp..plopp…..plopp, plopp,..plopp,plopp……PLOPP, plopp, PLOPP. Ingen journalist tar ett helhetsgrepp. Skulle de ens försöka kommer genast anklagelserna om populism, som ett brev på posten. Det där med ett brev på posten blev inte bra… Egentligen har journalisterna kastat bumeranger. Nu är bumerangerna påväg tillbaka mot dem själva. Verkligheten slår tillbaka med full kraft. Därav den stora tystnade om vad som döljer sig under filten. Och detta döljande gäller även för politiker. För de största och mest fatala bumerangerna har politikerna själva kastat. De tycks inte ha förstått sig på bumerangernas aerodynamiska natur. Att vissa saker vänder och slå tillbaka mot en själv. Kasta man iväg en dålig politik slår den tillbaka med full kraft. Och när offentlig press gått i symbios med makten uppstår en än kraftfullare rekyl. För framhärdar man med att kalla alla bromsförsök för populism, främlingsfientlighet, rasism eller något hemsk fobi – så skenar tåget till sist. Att det tog sådan tid för bumerangerna att återvända beror på med vilken kraft de en gång kastades. Det förklarar latensen mellan aktion och reaktion.

  Gillad av 3 personer

 20. Leif Nilsson skriver:

  Vårt land är det det enda vi har! I dagens värld är vår nation närmast en liten folkspillra. Vi har all rätt men också en skyldighet, att skydda vår fortsatta existens.

  Då är ett omedelbart stopp för all asyl- och anhöriginvandring en absolut nödvändighet. Det räcker dock inte. En aktiv återvandring krävs också!

  Gillad av 15 personer

 21. General golz skriver:

  Jag tror för att fylla på mina två inlägg att det också till dels är fel att tro att det handlar om religion, eller om en vilja att göra gott, jag anser att denna tankefigur, att alla EGENTLIGEN vill gott är fundamentalt fel. Det är just vänsterns perversion av kristendomen, Östman reder ut det bättre och kallar det något annat, men det är hursomhelst ett oförstående av att gott och ont existerar, och att goda och onda människor existerar, Kain var inte god EGENTLIGEN. Det är också irrelevant, det enda relevanta är att han måste behandlas som han är ond. Det lär oss bibeln.

  Så det är ett misstag att tro att vi delar moral med denna AKTIVISTKLASS som styr överallt idag. Det gör vi inte, det är inte meningsfullt att söka gemensam mark och gemensamma goda drivkrafter. Vi styrs av Kain, av onda människor och inget vi gör eller säger betyder något innan detta förhållande reverseras.

  När man väl sett detta så blir allt självklart, vi styrs av de som faktiskt vill ha det så här, och de vill ha det än värre! Varför styr dessa, jo just för att de är hatiska egoistiska hycklare som stjäl och endast bryr sig om makt, så de söker positioner av makt, inte ärliga jobb. Vi tas på sängen för vi bara gör vårt bästa och försöker bidra till samhället. Så är det nu precis överallt. Det riktigt jävliga är att vissa av de allra rikaste i världen delar nästan alla personlighetsdrag med dessa människor och har gjort gemensam sak med dem då AKTIVISTERNA idag kontrollerar nästan alla regeringar och alla skattemedel.

  Gillad av 13 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   General Golz: Det vore ett misstag att se allt religiöst präglat som vore det ett utslag av ”god vilja”. PK-sekten är visserligen ett trossystem som liknar en religion, men i så fall en ond och destruktiv religion liknande det vi kan kalla ”religion X”!

   Kalla det hellre en SEKT, för det är vad det är. En sekt liknande Jim Jones självmordssekt, för den delen.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkets_tempel

   — Eller varför inte de ”Röda kmererna” i Kambodja, som på få år mördade miljoner av det egna landets medborgare?

   Gillad av 4 personer

   • GG skriver:

    Ah, Christer L, utopismen? Deras makt är förstås inte absolut , då hade vi alla försvunnit i en rökpuff. Det råder dock ingen som helst tvekan om att OM deras makt varit absolut så hade vi varit döda.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Märkligt att ingen inser att alla som talar om din aktivistklass (vilket jag f.ö. tycker är en adekvat men inte heltäckande beteckning; man måste identifiera dess ursprung och finansiering också) utan undantag i medierna blir förlöjligade eller till och med kriminaldårsförklarade via begreppet ”konspirationsteoretiker”.

   Att vara konspirationsteoretiker är att diska sig själv i den allmänna diskursen. Av den anledningen kan det vara klokt att införa en ny beteckning på dem man tror konspirerar. Aktivistklassbeteckningen bör dock förbehållas kadrarna till de verkliga konspiratörerna. De håller sig osynliga med ett enda undantag: George Soros. De osynligas henchman no 1.

   Gillad av 2 personer

 22. villervalle03 skriver:

  Att landets befolkning verkar handlingsförlamade har nog sin orsak, människor har blivit indoktrinerade att lita staten. Som barnuppfostrare, upprätthållare av välfärd, skola polis, sjukvård, pension, åldringsvård, allmänt omhändertagande o.s.v. När det nu håller på att krackelera och varken våra politiker eller medier reagerar annat än med nya floskler, så står den enskilda individen rådlös och förlitar sig på staten än mer. Den vågar inte tro på sina egna uppfattningar, då rasar allt som man blivit van med, staten ljuger inte, våra skatter använd på rätta sättet, sjukvård och andra inrättningar fungerar, eller hur ….? Uppvaknandet kommer, men ofta försent, då allt redan är raserat.

  Gillad av 9 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Ja, de har verkligen lurat oss och det är inte förrän genom Internets genomslag och alternativa media vi fått möjlighet att genomskåda dem. Undra på att de är livrädda för alternativa media och försöker misskreditera alla som säger sanningen.

   Gillad av 2 personer

 23. GT skriver:

  Det finns absolut intressanta aspekter i resonemanget, bl a det att i Sveriges folksjäl finns en religiös vandringskult. Selma Lagerlöf, Heidenstam, Moberg och August Strindberg har alla med religiös patos skapat litterära mästerverk med grund i folkvandringar. Den litterära kanon som de alla bidragit till utgör den moderna självbilden av Sverige och svenskarna och religionen, dvs den svenska folkkristenheten, är på lite olika sätt ledstjärnan och ledsagaren i alla verk. Socialdemokraterna har varit formidabla på att utnyttja denna svenska vandringsmytologi och har med enastående skicklighet kunnat egentolka och överföra tolkningsresultatet till politiska plattformar både nationellt och internationellt på ett sätt som gynnar dem själva. Sålunda måste vi ta tillbaka tolkningen av oss själva och göra nytolkningar av vår egen historia i syfte att kunna möta de framtida immigrationsutmaningarna. Annars lär vi dö ut som ett kulturellt särskilt folk.

  Gillad av 2 personer

 24. A skriver:

  Mycket bra P.E. Jag tycker den viktigaste lärdomen av de fullskaliga marxistiska experimenten är att: De kunde inte bry sig mindre i konsekvenser för andra människor! Alltså förnedring, lidande, död och sådana grejor, de brydde sig inte överhuvudtaget. Det är utopin som gäller. Och det här kan inte vanliga människor ta in, de tror istället att saker löser sig när makten ser att något blivit ”fel”. Den vanliga hyggliga människan löser detta genom att rationalisera fram någon förklaring som genererar att ”de”, makten, INTE vill ha det så här EGENTLIGEN, om bara… Det är ett katastrofalt misstag! Jag uppmanar alla att öppna ögonen, sluta önsketänka och inse att etablissemanget INTE tänker som du. Detta etablissemang lever på att folk inte kan föreställa sig vad alla människors lika värde bokstavligen i praktiken innebär. Inbilla dig inte att det finns saker som makten INTE kan göra, för att då..bla bla bla. Det funkar inte så, DE BRYR SIG INTE, de vill ha det så här, oavsett konsekvenser. Det är utopin som gäller. Se vad de GÖR, inte vad de säger. Det är sekulär extremism, alltså dyrkan av bokstäver och fraser utan koppling till verklighet. Förmodligen det värsta som kan drabba människan P.E. Resultatet kan räknas i våldtagna, stympade, hotade, skadade, förnedrade, och lik. Sådana saker, i Sverige, just nu…

  Mvh A

  Gillad av 15 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är eskatologism, det är whig-historia, det är att följa principen att döden skall följas av livet i stället för tvärs om, att framtiden är viss och historien formbar i stället för tvärs om, att önskedrömmar och sociala konstruktioner är ontologiskt sanna och sinnevärlden inbillning i stället för tvärt om. Det är tvörtomet på alla plan och i alla ledder.

   Gillad av 2 personer

 25. MartinA skriver:

  De som sköter ruljansen i globalistfilialen sverige drivs av kortsiktigt egenintresse och illvilja. Börja analysen där istället för något religiöst. Se på de apatiska flyktingbarnen, gammelmedia såg glatt att utländska barn torterades i åratal så länge de kunde användas som kanonmat för att göra Svenskarna till minoritet i sitt eget land och långsiktigt blandas bort. De bryr sig inte ett smack om barnkonventionen.

  Gillad av 12 personer

  • MartinA skriver:

   När jag tittar på bilden av sjökaptenen igen så funderar jag på om inte PE jämför äpplen och päron? Sjökaptenen är alla de som har tagit sig fram genom att vifta på svansen inför härskarna. Nu när det går sämre så viftar de allt ivrigare men får allt mindre i utbyte. Är det inte ett sånt skeende som PE blandar ihop med religion? Dessa människor har ingen religion, de har bara maktdyrkan.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag förstår vad du menar, och analysen gäller nog förutom i överförd bemärkelse moderna operettsjökaptener som han som satte en färja på grund i Medelhavet och sedan var den förste att lämna skeppet — trots kustbevaknkngens enträgna uppmaningar per megafon.

    Det gamla bruket att gå under med sitt skepp däremot, är det logiska resultatet av principen sveda i eget skinn. En sådan sjökapten kan inte leva i en situation där tvivel kan uppställas om huruvida han verkligen gjorde allt som stod i hans makt, allt som var hans plikt. Det är samma princip som också ligger bakom såväl seppuku/harakiri som bombningarna av många tyska städer inklusive Dresden i Andra världskrigets slutskede. Skammen skulle ha varit outhärdlig om man hade valt alternativet.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag förstör inte den Tyska jämförelsen men i övrigt har du en poäng. Rent allmänt var det litet respektlöst av PE att blanda in den hjältemodiga sjökaptenen i jämförelsen. Men figuren är så kraftfull att den lockar till användning. Och dessutom får man ju sagt i förbigående att skeppet sjunker.
    Dessutom, jag råkade läsa en bok en gång som heter ”Hjärtat söker nödhamn”. En av huvudpersonerna är en lots som råkade sätta fartyget han lotsade på grund. Han fick aldrig mer jobb som lots och blev satt att sköta en ensam fyr. Så en sjökapten som förlist hade nog ingen särskilt positiv framtid i vilket fall, om man nu ska ägna sig åt realism och krypskytte på hjältefigurer. Men det ska man nog helst undvika. Hjälten och arketypen är värdefulla som de är, i sig själva.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Tysk och tysk. Det var engelsmän och amerikanare. De hade krigsmateriel som hade fraktats över Atlanten medan sjömän och matroser brunnit upp, sprängts i stycken och dränkts i det kalla vattnet. De stod på mark som hade erövrats till liknande pris. Skulle de låta allt detta bara vila? Hur skulle det uppfattas? Av historiska och sociala skäl var det inte möjligt oavsett eventuellt kostnads-/nyttoanalys av den enskilda räden. De måste visa god vilja. De måste göra sin insats. Du tilläts inte att göra något som kunde tolkas som feghet. De måste fullfölja sin krigsinsats med till buds stående medel. Det är uselt, fegt och nedrigt att kritisera dem för detta årtionden i efterskott i säkerhet i en varm länsstol. Tyskarna startade kriget och måste tåla dess regler och utfall. Detta var min poäng. Kanske var parallellen med sjökaptenen inte uppenbar.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Förövrigt hänger den förklaring du ger nu inte överhuvudtaget ihop med den ursprungsanvändning du använde som ursäkt för att börja babblaq om tyskarna.

    Gilla

 26. Elisabeth G skriver:

  Vilken dystopi men antagligen korrekt. Det är något fanatiskt, som i vissa religiösa sekter, över många oavsett om det gäller invandringen eller klimatet. Jag börjar tro att de inte fattar vad de gjort förrän de sitter där med, i bästa fall, sitt barkbröd och ser de egna barnen svälta ihjäl. Det är faktiskt bara ca 100 år sedan människor dog av svält i Sverige.

  Gillad av 2 personer

 27. UlfH skriver:

  ” Ni ser tåget närma sig men vägrar att kliva av från rälsen. Jag är ledsen men på mig verkar det närmast som en sorts självskadebeteende” skriver P::s. lärarinna. Kanske indirekt ett påtvingat självskada. Som jag ser detta så handlar det om människors identiteter. Det finns två slag, en social och en personlig, en mindre del del har båda två. Men nu finns det de som bara har en social identitet och som är i majoritet även bland politiker, alltså ingen personlig identitet.
  Där har vi problemet i vårt samhälle, ty vi lider brist på människor som har en personlig identitet – utöver deras social identitet.Inom parentes så gillar inte samhället dessa egensinnade människor.utan föredrar människor som tänker som folk bör tänka.
  Var i ligger skillnaden. Jo, den sociala identiteten kan man får färdigförpackad, ofta är det en yrkesroll med tillhörande färdigtänkta politiska åsikter som gör individen helt oförmögna till att tänka egna tankar.
  Idag är det den goda människans identitet och dess politik som dominerar. Och det kanske är ett omedvetet självskadebeteende, tills verkligheten väcker dem, och då kanske det är försent. Men den verkliga orsaken är nog att den goda människan har funnit ett enkelt sätt att höja sig över alla klagande och småaktiga och egoistiska individer i vårt samhälle.

  Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Vi ser tåget närma sig… Jag ser inget tåg, ty nu är de inställda mellan Simrishamn och Svarte i månaderna två för banarbete. Jag sa banarbete, inte barnarbete. Sen kommer det väl att ställas in pga vintervädret, om inte också klimaaatet.

   Gillad av 1 person

 28. Henric Ankarcrona skriver:

  En uppvisning i hyckleri lär ha varit Ylva Johanssons utfrågning i EU-parlamentet. Hon påstods ha sagt att integrationen av invandrare varit en stor framgång i Sverige. Tala om självskadebeteende.
  Har någon sett dessa lögner kommenteras?

  Gilla

 29. Conny Lundberg skriver:

  Läs gärna https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/03/19/den-svenska-socialdemokratins-sanna-historia-planen/
  för att förstå de dolda bevekelsegrunderna för socialdemokratins agerande över tid.
  Då den kända verkligheten ej kan förklara irrationella och skadliga beteenden sök då de dolda anknytningarna till de makthavare som iscensätter och förverkligar dessa irrationella och skadliga beteenden.
  Vad ser jag som kan förklara det jag ser, sunt förnuft, och i de fall jag inte kan förklara det jag ser, antag då att det finns annan påverkan än den jag ser och finn ut vad denna påverkan kan vara.
  I de fall man inte kan förklara det man ser med sunt förnuft och inte vill finna andra underliggande motiv till det man ser av rädsla för att finna ut mer än vad man vill, eftersom detta skulle vara alltför hemskt eller farligt för ens förnuft, i dessa fall kan man drömma upp de mest fantastiska förklaringar till det man ser men inte kan förklara eller bevisa genom grundligt grävande informationsinhämtande.
  Akademiskt tänkande kan nog ha sina förtjänster men faran är att man hela tiden stöder sina antaganden på vissa inom den akademiska kretsen redan fastställda förklaringsmodeller och inte vågar sig på att gå utanför dessa.

  Gilla

 30. Jaxel skriver:

  Det här tror jag är mycket närmare sanningen än det materiella egenintresset hos VIK som drivkraft för politiken.

  Från krönikan:”Det går inte längre att förklara Sverige med utgångspunkt i naturliga, egoistiska intressen hos diverse makthavare ”

  Jag tror detta påstående i krönikan underförstått avser det materiella egenintresset. Dock kanske våra ledande politikers agerande går bättre att förstå om man betraktar ett mer mentalt egenintresse. Intresset av att inför sig själv och andra framstå som särskilt upphöjda och goda människor. Detta perspektiv har vissa likheter med det religiösa.

  Gillad av 2 personer

  • Redaktionen skriver:

   Jo, så är det. Det där är sociologins 10 000-kronorsfråga. Fast jag tror att det materiella egenintresset är basen. Religiösa excesser utan ekonomisk bas blir bara tillfälliga eruptioner. Om staten slutade finansiera alla möjliga sorters aktivistiska svärmare tror jag det skulle låta annorlunda. Eller med dina ord: det mentala egenintresset kan inte stå på egna ben särskilt länge utan måste stöttas av att det materiella egenintresset blir tillfredsställt.

   Patrik

   Gillad av 7 personer

   • Jaxei skriver:

    Om politikerklassen skulle riskera något. Om deras goda skulle kräva någon uppoffring så skulle de tänka mer än en gång. Så visst spelar det materiella roll.

    Här både drivs de och stöttas av massmedia. Det vill säga en annan stor gruppem som exellerar i godhet utan att det kostar dess medlemmar något.

    Någonstans finns i alla fall risken att väljarna ger politikerna kicken. Tyckarna i massmedia ser inte att de riskerar något alls med sin godhet.

    Jag menar att det snarare är massmedia som driver politikerna framför sig än tvärtom.

    Det är massmedia som konstant fört folket bakom ljuset angående priset för invandringen. Utan massmedias propaganda hade politikerna antagligen (av materiella skäl, se ovan) tvingats ändra sig för länge sen.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Det är en kombination. Det religiösa inslaget behövs för att leverera den ursäkt man behöver för att motivera sin råa egoism.

    Gillad av 1 person

 31. Anders Nilsson skriver:

  Att vara födda fria och med lika värdighet ( Deklarationen) kan ju inte direkt översättas
  till att vi har lika värde med vem som helst under hela livet. Har vi rätt att sätta en
  förbrytare i fängelse? Har vi rätt att sätta svenska åldringars behov framför att
  ge asyl till någon vi inte vet något om? Självklart !

  Gillad av 3 personer

 32. D skriver:

  Jag som vit invandrare från icke europeiskt land upplever att svensk godhetspolitik inte bara är dogmatisk men grundar sig i racism. Anseendet att det är ett litet lands ansvar att rädda ett mycket stort antal folk från andra världsdelar grundar sig inte i verkligheten. Det kommer från tron på svenskans förmåga att hjälpa, skapa oändliga resurser, och sköta sig själv när offentlig sektor tar hand om andra. Tron på att svensk kultur är så pass stark den inte kommer att förändras och tron att svensk empati saknar motsvarighet i världen. Det kommer också från synen att folk som tar sig hit saknar förmåga att ta hand om sig själv eller ta ansvar för sina beslut. Det är besvärligt att det är just de som ser att vi tappar möjlighet att hjälpa dem i samhället och i världen som behöver det mest som anklagas för racism. Att många tror att samhället blir starkare och bättre när alla hjälps åt är ett mycket värdefullt särdrag från svensk bondekultur. Att våra ledare äventyrar detta är sorgligt.

  Gillad av 5 personer

 33. uppstigersolen skriver:

  Portugisiska är ett knepigt språk. Jag är imponerad över att Patrik lyckas att få sin portugisiska lärarinna att förstå alla de begrepp som Patrik använder. Finns dessa på portugisiska? Eller måste Patrik förklara vad de betyder? Dessa måste ju framstå som obegripliga för en vettig människa i ett annat land. Endast Sverige svenska vansinnigheter har. För att travestera ett helsvenskt uttryck.

  Gillad av 3 personer

  • Redaktionen skriver:

   Bra observation. I början trodde hon inte på mig. Men nu har hon lärt sig hur det går till i Sverige eller åtminstone vad jag menar sker här. Jag brukar återge hennes synpunkter i något försvenskat skick för att det ska bli mer pregnant. Förresten har hon en gammal skolkamrat som jobbat som tandläkare i Malmö och haft en del berättelser att presentera.

   Patrik

   Gillad av 8 personer

 34. Jan Hyllengren skriver:

  Den politiska klassen (De 7 partierna) och alla som är beroende av den har ett ”Därför” som svar på vårt ”Varför” (gör ni på detta sätt?). Deras Därför är den upplevda orättvisan mellan olika kön, läggningar, etniciteter, åldrar, raser, folk, religioner och stater. Detta ska därför i den sociala rättvisans namn, i jämlikhetens namn utjämnas. Då blir det så här. FN, EU, Agenda 2030, Global impact, Parisavtalet , Gretahajpen och allt liknande handlar om nivellering. Deras Därför kommer därför att sluta på samma sätt som liknande ideologier tidigare slutat, alltså med angiveri, fattigdom, resursbrist, och krig och mord i ytterligare ett apokalyptiskt sammanbrott. Om detta enbart var en svensk sjuka hade det kanske inte spelat så stor roll men det är ett gissel som är vida spritt och eftersom folk i muslimska och u-länder inbillats att tro att de är nedtryckta av ”medelålders vita män” så stämmer förstås även dessa in i den marxistiska och postmoderna körens rop på social rättvisa.

  Gillad av 7 personer

 35. Mikael skriver:

  Inte nog med att FN-deklarationens ”Dignity” blivit ”Värde” på svenska, deklarationen säger att alla människor *är födda med* lika värde, inte att de *har* lika värde. Så det enda den svenska översättningen säger är att alla nyfödda har lika värde.

  Naturligtvis är det fortfarande en omöjlighet. Varje nybliven förälder värderar givetvis just sitt barn högre än alla andra. Den svenska översättningen borde ändras snarast.

  Gillad av 2 personer

 36. Sixten Johansson skriver:

  Glöm inte att fenomenen finns överallt i väst. Det kan bli en fix idé att stå och skälla på Palmeträd och Reinfeldtgrenar, krafsa på medelklassrötter och gläfsa åt VIK-löv, fast fåglarna flugit i väg och bara träcket är kvar.

  General Golz har borrat sig ner till en stor malmkropp (07:14, 07:58, 09:10): Det handlar just om en aktivistklass (med en elitär självbild), som piskar fram dessa yttringar av ett sektliknande vanvett. Det är aktivisterna, som dompterar mindre aktivistiska politiker, journalister, kulturister, kapitalister, svennar och svenonor, sätter nosring på dem och får dem alla att lalla (även för Allah).

  Men det utopistiska tänkandet får en allt starkare fascistisk prägel: ekologisk, islamistisk, globalistisk. Vi har klimat- och ekofascism, vegan- och antiköttpropaganda, attacker mot bönder, jägare, företagare och kritiker, identitetspolitik, storskaliga medicinska experiment på människor.

  Eftersom Sverige och Norden domineras av fjollor och fjantar lär vi stanna i bakgrunden ännu några år. Men särskilt i Frankrike kan nog ekofascismen växa och genom agitation och terror elda likasinnade i Europa. Många farliga komponenter där: elitistisk kunskap, hänsynslöshet, fanatism, de afrikanska och arabiska nätverken, banden och demografin, polisstyrkorna och motsättningarna. Läs gärna Lars Mellbloms kommentar långt nere i ”Sekt-Sverige är farligt” på fristad.eu. Han länkar till Aurélien Barrau, en astrofysiker och eko-ikon, som kan ge mardrömmar (många inslag på Youtube).

  Gillad av 4 personer

 37. fabricerad skriver:

  FN och de mänskliga rättigheterna är ett gott underlag för en ny religion. Särskilt för väst som är van vid strukturen. Här finns allt! Levnadsreglerna, synden, skammen, prästerna, helgonen o.s.v.

  Gilla

 38. Zhengyang Wu skriver:

  Bra analys, men det finns en betydligt enklare och mer logisk förklaring: Den som ni svenskar är stolta över: Välfärden.

  Milton Friedman har redan för ca 40 år sedan pekat ut välfärdsstatens fara, bl.a. för att den är moraliskt korrumperande, i min mening främst pga att beroendet av människorna emellan har försvunnit. Välfärdsstaten har ersatt det civila samhället som skulle förena nationens folk. Människor är inte längre beroende av andra, utan av staten.

  Under mina 30 år i Sverige har jag sett hur kallt det är mellan svenskarna, t.o.m. mellan familjemedlemmar. När man inte ens bryr sig så mycket om sina medmänniskor, hur mycket kan man bry sig om det som är gemensamt för oss alla?

  För den gemene svensken är Sverige bara det landet som han råkade bli född i, MAO inte mycket värt att försvara och kämpa för.

  Gillad av 4 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, det här är den basala mekanismen, som kanske är en oundviklig följd av medvetandets och civilisationens utveckling i västländerna. Individer kan inte klara sig mot klaner och maffia – individer är t o m svagare än hysteriska mobbar – och de saknar uthållighet, samhällsansvar och kollektiva resurser. Alltså kommer detta att upplösa de stora välfärdssamhällena, om inte motverkande psykosociala mekanismer kan byggas upp, både materiellt och i medvetandet.

   Mycket av förljugenheten kan också härledas ur detta. Människan är i mycket högre grad en flockvarelse än den intellektuelle vanligen förstår. Det innebär att atomiseringen skapar ett inre tomrum och en saknad, som fylls ut med hjälp av medvetandets alla verktyg, språket, intellektualiseringen, illusioner av frihet, oberoende och styrka, av inbillad egen förmåga att forma sig själv, andra och hela livet. Det hela byggs med tiden ut till en individuell och kollektiv livslögn, en genomfalsk bild av människan och livet. Detta kommunicerade universum och själva språket blir falskt och förljuget, en invertering av verkligheten, ungefär som ett fotografiskt negativ eller en virtuell värld, som medvetandena lever i och tvingar sina egna kroppar och andra att leva i, enligt dess inverterade lagar.

   Gillad av 1 person

 39. olle reimers skriver:

  Observationer ger vid handen att människor hellre stannar i värmen av de andras kroppar än gör försök att hitta en väg ifrån eländet. Protesterar inte grannen så gör jag det inte heller.

  Massuggestionen fungerar utmärkt på nationalstaten. Se där nackdelen med att vara svensk.

  Gilla

 40. Samuel af Ugglas skriver:

  Det står inget i den svenska GRUNDLAGEN som förbjuder politiker att kränka vår rätt till LIV eller EGENDOM!! Det betyder att min granne kan slå ihjäl eller plundra mig eller någon annan med hjälp av en ”RÖSTSEDEL” utan att politiker kan ställas till ansvar, men de insisterar fortfarande på att våldsmonopolet är deras?
  Förklara det någon som törs!!!

  Gillad av 1 person

 41. Jeanette skriver:

  En nation som tar emot all sjöns världsomfattande individer och inte har tydliga riktlinjer krav och regler som till 200% skall följas och efterlevas har lagt sig platt fall för en fri mentalitet och skadebeteende likt självskadebeteende! Sådana nationer som tillåter sånt här få ske som nu händer i sverige har inte förståt landets bästa utan medverkar till fortsatt brottslighet !! Detta landet är riktigt sjukt och måste omhändertas av friska nationer som Polen Ungern Tjekoslovakien Tjeckien! Dom länderna sätter sitt folk i första rum det gör inte sverige med Lövenmaffian vid rodret skäms!!!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.