Patrik Engellau: Nästan alla partier skulle behöva splittras

Patrik Engellau

Följande har jag sagt nästan hur många gånger som helst ehuru kanske med andra ord men det tål sägas igen. Min enkla observation är att den politiska höger/vänster-skalan är överspelad sedan årtionden. Överspelad betyder inte att folk inte skulle prata om den. Det gör de. Men även om skalan brukas i debatten är den ett spöke i bemärkelsen en vålnad efter något som tidigare fanns i sinnevärlden men numera upphört att existera.  

Den som inser att den gängse politiska debatten i Sverige är ett slags väletablerad spökhistoria begriper varför politiker och partier som lever kvar i denna spökvärld har så svårt att få kontakt med levande människor. (Det är som i verkligheten: spöken, har jag läst, söker kontakt men lyckas mycket sällan. Min farmor påstods spöka men det var få släktingar som såg henne.) Till exempel kommer socialdemokraterna säkert att kalla sig för ett arbetarparti långt efter det att den siste industriarbetare slutat rösta på partiet. Partiets politiker framstår som gengångare från ett Sverige som stod i sitt esse för femtio år sedan. På liknade vis framstår moderaterna och de övriga borgerliga partierna som en del av andevärlden när de låtsas företräda en grupp som en gång var borgerlighetens kärna, nämligen företagarna (kapitalisterna).  

Varav består då partierna? Skribenten Viktor Barth-Kron besökte centerpartiets stämma och beskrev delegaterna så här: 

Här finns välfärdsorienterade socionomkvinnor bredvid anarkoliberala gossar i synthfrisyr. HBTQ-aktivister bredvid trivselkonservativa herrar som lika gärna kunde varit ombud på ett riksting i KDPartiet är ett tvärsnitt av det mesta. Ett Sverige i miniatyr om man så vill, och precis som Sverige fäster centerpartister stor vikt vid att ha trevligt och att vara överens. 

Detta stämmer ungefär med min bild av politiken. Verksamhetens syfte är att politikerna ska ha trevligt och vara överens. Detta gäller inte bara inom utan också mellan partierna. Syftet med politiken är att säkerställa den samhällsordning över vilken politikerväldet har ansvaret på ett för de inblandade politikerna så behagligt sätt som möjligt.  

Det svenska välfärdssystemet är politikernas – oavsett parti – gemensamma skapelse och stolthet som länge varit grunden för det erkännande och väljarstöd de åtnjutit från svenska folkets sida och den beundran som riktats mot dem från kollegor i andra länder. Välfärdssystemet består närmare betraktat av politikerväldet som högsta beslutande organ, sedan den organisationsapparat som administrerar systemet och sysselsätter uppemot en tredjedel av den svenska arbetskraften samt slutligen systemets klienter. Tillsammans bildar dessa tre grupper en intressemässig järnaxel. 

Mot dessa står det andra politiska huvudintresset i Sverige, nämligen de nettoskattebetalare som motvilligt försörjer järnaxeln. (I verkligheten är gränssnittet mellan dessa två huvudgrupper inte så distinkt som min beskrivning antyder. Skattepengar är huvudintäkter för många företag, exempelvis bland de så kallade vårdföretagen, vilket gör att de tänker annorlunda än företag som är nettoskattebetalare. Samhällsvetenskapen är inte lika precis som matematiken.) 

Problemet, som illustreras av Barth-Krons beskrivning av personsammansättningen vid centerstämman, är att dagens verkliga huvudmotsättning – mellan politikerväldet och nettoskattebetalarna – har trängt sig in i partiernas kärnor och spökar ut sig enligt gamla tiders mönster vilket gör att varken de själva eller medborgarna begriper så mycket. Jo, medborgarna förstår att politikerväldet värnar om sitt system och sin maktposition, men därutöver är det svårt att vinna klarhet 

Centerstämmans socionomkvinnor och HBTQ-aktivister kan antagligen komma bra överens och likaså, i varje fall i många frågor, de anarkoliberala gossarna och de trivselkonservativa herrarna. Men att tänka sig att de trivselkonservativa skulle demonstrera under HBTQ-aktivisternas Pride-fanor är svårare.  

Motsvarande delning, som enligt min mening skiljer politikerväldet med allierade från den nettoskattebetalande medelklassen, finns i andra partier med renoveringsbehov. Det förekommer interna demonstrationer som helt nyligen i Sölvesborg där ungmoderaternas ordförande Benjamin Dousa stegade in på kommunkontoret och presenterade en Pride-flagga i protest mot att kommunens styre, där moderaterna ingår, hade bestämt att bara Sveriges flagga och kommunens eget banér fick hissas på kommunens flaggstänger.  

Gradvis graviterar Sveriges politiska system bort från den gamla indelningen från industrikapitalismens dagar till en ordning som bättre stämmer överens med truppformationerna på vår tids politiska slagfält.  

60 reaktioner på ”Patrik Engellau: Nästan alla partier skulle behöva splittras

 1. pllay skriver:

  Finns där en skiljelinje mellan de olika partierna?
  Är det inte så att de alla ser sig som trädgårdsmästare i det svenska landskapet, ansa lite här, mer näring där? Med endast små varianter av lämpor, vänstern lite mer gödning, de borgerliga lite annorlunda beskärning.
  De är alla klart mer intelligenta och upplysta än folket, Nisse i Hökarängen, eller Kalle och Stina från landet, åtminstone ser de sig själva så, de är absolut inte folkets betrodda representanter utan mer vårdarna på anstalten eller trädgårdsmästare med intresse för odling.
  Inget av våra partier frågar folket om råd, de talar om för oss vad vi har att rätta oss efter vilket vi gillar det eller inte.
  Skiljelinjen går mellan etablissemanget och folket eller annorlunda uttryckt, mellan totalitärer och demokrater.
  Ett litet utdrag från en skoluppsats jag hittade på nätet:
  I Gustav Vasas tid blev det annorlunda, då kunde kungens fogdar vara överallt. Gustav Vasa ville kontrollera allt. Och han vill vara med överallt och bestämma. Han skrev en gång ett brev till bönderna i Uppland. Noga talade han om hur dom ska gräva diken, hur dom skulle ta bort sina ängar och hur det skulle sköta om sina humlegårdar. Till slut skrev han att bönderna skulle rätta sig efter. Om bönderna inte gjorde som Gustav Vasa sa skulle han ta bort dom. Då skulle han ta dit andra som kan vara lydiga och som kunde sköta jorden ordentligt.

  Gillad av 6 personer

 2. miketheviking skriver:

  Mycket god iaktagelse och slutsats Patrik!
  Och häri kommer striden att stå – mellan de som lever på och av systemet och de som levererar till systemet. Vi karoliner är i kraftigt underläge manskapsmässigt men kunde Carolus genom beslutsam närkamp driva fienden på flykten så kan vi det också.

  För mig är ord, trender och psy-ops viktigt att hålla reda på. Ett ord, ett begrepp som blivit heligtförklarat är Välfärden. När jag växte upp hette det Kommunen, Sjukvården, Myndigheterna osv. I takt med att systemet pumpades full med skatter fick den sen namnet Offentliga sektorn. ”Välfärden” är något som de nya socialmoderaterna med trojanen Reinfeldt propagerade för samtidigt med det nya begreppet ”utanförskapet”. Begreppet är således inte mer än 15-16 år gammalt men används idag som ett självklart, oemotsagt evigt begrepp.

  Låt oss kalla denna ofantliga sektor för vad den är och ta striden mot de parasiter som när sig på den. Den är inte välfärd när vi bekostar islamska lärocenter, myndigheter för inbördes beundran, gratis tandvård till utlänningar (så att tandläkarna inte räcker till för resten av befolkningen), vinstcetraler för äldrevård där de äldre ligger i sin skit, ”assistansvård” med simulanter och importerade handikappade (det heter faktiskt INTE funktionsvarierad).

  Det riktigt sjuka är att de borgerliga gjort den offentliga sektorn till en lekstuga för privata företag och jublar för varje sektor som blir kapitaliserad på. Allt i liberalismens och ”valfrihetens” heliga evangelium. Om man arbetar imden offentliga sektorn slås man av den bittra kampen mellan fotfolket (utförarorganisationen) och staben (ordergivarna) där de politiska staberna och tjänstemännen (adeln och siffernissarna) visar ett totalt förakt för manskapets lidande.

  Det är inte bara partierna som måste splittras och förnyas – vi behöver göra ett omtag på hela myndighetssverige och den offentliga sektorn som ska ge service till medborgarna.
  Det vi har idag är Frankensteins monster.

  Gillad av 14 personer

 3. FrEdrik Östman skriver:

  Du börjar med två påståenden: partierna skulle behöva splittras och höger-vänsterskalan är överspelad. Men de har inte med varandra att göra. Skalan kan vara överspelad utan att partisplittring skulle behövas och vice versa. Dessutom vet vi inte om du menar att dagens placeringar på höger-vänsterskalan är överspelade eller om själva principen att placera åsikter eller organisationer eller personer på en höger-vänsterskala är överspelad.

  Faktum är att höger-vänsterskalan är en avbildning i en dimension av ett merdimensionellt rum av relativa ömsesidiga antipatier mellan dessa åsiktsgrupperingar, partier och personer. Man konstruerar skalan för att maximera avståndet mellan dem som avskyr varandra. Det finns ingen som helst anledning att tro att vi inte kommer att fortsätta att göra sådana publika manifestationer av vår ömsesidiga avsky. Höger-vänsterskalan kommer att leva kvar.

  Men det finns inget som tyder på att placeringar på höger-vänsterskalan har någon objektiv eller bestående betydelse. Placeringarna skiftar ideligen. Enligt en undersökning jag gjorde i anslutning till det senaste Riksdagsvalet ligger till exempel Centerpartiet och Socialdemokratiska arbetarepartiet helt nära varandra. Det var ingen överraskning alls att de skulle välja att kooperera efter valet.

  Gillad av 6 personer

 4. Hortensia skriver:

  En tröst i mörkret, Patrik, att DGS och alternativa medier på skuggsidan kan hjälpa den sig förfasande, likbleka allmänheten, att tolka en del av de gastkramande fenomen, som följer av hårresande andefattiga pajaspolitikers empatilösa 7-klövervanstyre av spökskeppet Svea.

  Gillad av 4 personer

 5. Elisabeth G skriver:

  Intressant iakttagelse. Jag har många gånger tänkt att sossarna borde dela på sig. Det är förunderligt att ett och samma parti kan inrymma relativt förnuftiga gråsossar och riktigt rabiata vänsterstollar men det är väl begäret efter makt som gör att de håller samman. Tänker man vidare borde även moderaterna, folkpartiet (ja, jag vet att de bytt namn men de är icke liberala) och centern dela på sig. Kanske skulle de förnuftiga kunna samsas i ett parti och stollarna i ett annat. Förslag till partinamn: DFF (det förnuftiga folket) och CS (centerstollarna).

  Gillad av 5 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Ja så är det!
   Vad som nuförtiden beteckans ”vänster” är en fix bukett av sinsemellan rätt oberoende (galna!) attityder/inställningar (PK)
   – Ta bort alla gränser så att den rika och den fattiga världsbefolkningen kan blandas till en enhetlig röra (Så att det överallt blir lika illa!)
   – Kön är en social konstruktion! Homosexualitet är lika naturligt och önskvärt som heterosexualitet! Sexualitet har inget med (den oönskade!) fortplantningen att göra
   – Näringlivet måste bli helt CO2-fritt, annars är världsundergången runt hörnet! Egentligen är det nog bara vi är trötta på det moderna ”vällevnaden och överflödet” och romatiserar ett förindustriellt ”småskaligt” liv (I stil med Rousseau’s ”Den ädle vilden”)

   En typisk fråga vid intervjuer för att kunna kategorisera någon som ”höger” eller ”vänster” är
   ”är du för totalt fria aborter”! Också något som ju inte har något att göra med ovanstående PK-punkter! (Utom kanske att fortplantning är oönskad!)

   Logiskt och rationellt tänkande personer som avvisar alla dessa punkter är sedan ”höger” eller möjligen ”extrem-höger”

   Gillad av 2 personer

 6. W Munny skriver:

  Jaha, men det är ju tydligt i vilken riktning det går i alla partier i 7-klövern och vilka åsikter som sätter agendan. Alla partier medverkar ju till det vi nu ser. Så att det finns en och annan som tyst sitter med på partistämman och kanske håller med Patrik istället, är detta då ursäkt och anledning att rösta på partiet? Skall man rösta M för att det finns tre tysta invandringsmotståndare i ett hörn? Hur ser väljargrupperna ut för S förresten nu, jämnstora eller mindre än SD, S består väl redan idag av över hälften invandrarväljare och hade varit ett 10%-parti utan dessa. Så Sveriges riktning sätts av en liten klick i ett 10%-parti tillsammans med en annan liten klick i ett 5%-parti som kontrollerar medierna, nämligen Miljöpartiet. Jag kan inte se att det de gör är annat än landsförräderi men det verkligt deprimerande är att svenskarna inte ens förstår det och om de gör det är skrämda av projicerad skuld att undvika vissa ämnen och förhållningssätt. Igår var jag ute med vänner och jag blev utsatt för mycket vänskapligt hån när Greta kom upp och än värre senare, detta till trots att jag tror en majoritet som var där röstar SD. Dessa människor har blivit indoktrinerade ett helt liv och DE tvekar inte med grupptänkande hån och epitet, att bli en förlängd arm för statens och medias skuldbeläggande.

  Gillad av 7 personer

  • W Munny skriver:

   Jag står därför fast vid min övertygelse att detta inte vänder förrän svenskarna inser sin egen skuld, inte förrän den blir kastad i ansiktet på dem med samma självklarhet som folk idag rör sig med epitet som rasist och liknande. Jag lyssnade på ett samtal från Kvartal som ju nämnts på DGS, och det slående är att det gemensamma är att de alla är begynnande kappvändare, men de är skuldfria. Så de talade om de av föräldrar och vården torterade apatiska barnen, det var ”starka berättelser”. Inget hade det med deras egna åsikter vid tidpunkten att göra. De är i varje ögonblick trygga att i gruppen så kan de vara för allt bra och mot allt dåligt. Kvartal är ju ytterst utpräglat det yttersta skalet på indoktrineringens lök, ett alibi för kappvändare men utan probleminsikt och självrannsakan.

   Gillad av 4 personer

   • A skriver:

    Allvarligt talat Munny, är det verkligen så den här världen fungerar? Är det inte istället hela tiden samma människor det handlar om? De fördömmande människorna är hela tiden samma typ. De forna naziterna ÄR de nuvarande ”antirasisterna”, det är en ständigt pågående mutation. De måste vända kappa för att kunna maximera nedbrytandet/stölden, för att hålla sig ovanpå de som de trampar ned. När den verkliga förstörelsen blir för påtaglig och anmärkningsvärd måste de flytta på sig och ansluta sig till kritikerna. Alltså att vara på ”rätt sida av historien” handlar inte om att påverka verkligheten i rätt rikning utan att kontinuerligt placera sig själv rätt i förhållande till skam och att ta åt sig ära. Alltså tvärt om mot vad de försöker ge sken av. Vi tänker oss en vändpunkt, men det är mera en kontinuerlig process men med inslag av steg. Jag tror att det endast i undantagsfall går att komma åt kappvändandet i sig. Det finns nog inget halare än detta beteende. Problemet ligger bakåt i tiden och kan inte åtgärdas nu tror jag. Jag tror att man istället måste fokusera långsiktigt på själva sanningssökandet, och att lögnare inte ska ha makt överhuvudtaget. Alltså att kappvändandet måste lösas indirekt. Irriterande visst, men..

    Mvh A

    Gillad av 10 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Att vara ”på rätt sida av historien” betyder bara att betrakta historien baklänges och fördöma allting som inte längre finns kvar. Vänstern är på så sätt per definition ”på rätt sida om historien”, eftersom de har hittat på detta uttryck på detta sätt. Vi skulle ju kunna ge igen med att vi minsann är ”på rätt sida om eschaton”.

    Om vi hade varit så barnsliga.

    Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Spänn upp bågen och bjud in dem att satsa pengar på sitt hånande. Hur mycket är hånandet värt? Lögnerna kostar för lite W Munny. Vi måste använda alla metoder hela tiden för att tvinga fram mer sanning. Det borde gå att göra en instruktionsbok för detta. Att maximera det. Kanske tjäna pengar på det? Vi ligger på latsidan..

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Det finns forskning som bekräftar Barth-Krons observation på Centerstämman.
  • Över tid har medborgarna blivit mindre bundna till bakgrund och social klass.
  • Nya värderingar växer fram och med dem en ny grupp av väljare – som de gamla partierna har svårt att fånga upp genom sina befintliga partiprogram.
  • Medlemsantalen sjunker i alla gamla partier. Ursprungligen var det viktigt med medlemmar som gav input till vad folk tycker. Det löses på annat sätt nu. Dessutom får gamla partier mest pengar via statliga bidrag efter antal röstande inte via medlemsbetalningar.

  Uppenbart består medlemmar av en stor blandning av folk som orkat med att ta sig innanför de olika hinder som finns för att komma in i den politiska värmegemenskapen. De kan då trivas ihop och tycka att de påverkar politiken på riktigt. Det stora antal som dessutom är insyltade i det välfärdsindustriella komplexet vill ha en stark stat som prioriterar att pengar fördelas ut i stor omfattning.
  Summa summarum: Det är oroväckande få som är aktiva medlemmar i de toppstyrda politiska partierna. Väljarna får allt svårare att få grepp om politikens helhet. De blir beroende av hur duktig partiledaren är i TV debatterna eller av någon enskild fråga som medierna driver. Klart att den gamla klassindelningen av folk inte längre fungerar för politisk tillhörighet. Den nya farosoten blir lätt vad som för stunden blir en PK åsikt som tex som beröringsskräcken mot SD eller för länge sedan uppgång för MP pga stor säldöd.
  I slutänden måste det bli mer intressant för kloka och mogna folk att bli politiker. Det ska inte behöva vara det första yrket utan klokheten och tiden för politik kommer normalt senare i livet.

  Gillad av 3 personer

 8. Östrahult skriver:

  Visst är det så och man kan undra varför, jag kan räkna upp ett antal tänkbara orsaker:

  • Viktigast tror jag partistödet är, detta har i hög grad bidragit till att frigöra partierna från väljarna.
  • Nummer två är vanans makt, traditioner och relationer lever kvar länge, särskilt då de inte hotas.
  • Nummer tre är den tilltagande homogeniteten bland politiker oavsett partifärg, ganska dålig utbildning, ingen yrkeserfarenhet, långvägare i partiet, få alternativ på öppna arbetsmarknaden.
  • Fjärde faktorn är att framgångsrika människor inte ser att de behöver hjälp av politiken för att hävda sina intressen, politiken är till för dem som vill sko sig på andras bekostnad

  Slutsats av detta: Svårt att se vad som kan förändra situationen, krävs en allvarlig samhällskris

  Gillad av 5 personer

  • fabricerad skriver:

   Jag håller med dig wn en hel del här. Partistödet är av ondo om det är ett demokratiskt och medborgorienterat samhälle vi söker bygga. Men, när man pratar om paristödet med ”vanliga människor” tycker många av dem att det är jättebra och fantastiskt om vartannat. På den här punkten har politikerna lyckats mycket väl i sitt försök att befästa sin makt.

   Gillad av 2 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  I vilda västern fanns det handelsresande med patent mediciner av olika slag,
  när folket som köpt dessa usla preparat insett att dom blivit lurade så agerade dom..
  Här hemma så har ”patentmedicinen”, socialdemokrati sålts i över hundra år.
  Trots medicinens uppenbara brister
  Så diskuteras det hela tiden,
  när tjära och fjäder är det logiska botemedlet.

  Gillad av 10 personer

 10. Eva skriver:

  På tal om att den politiska debatten är som en spökhistoria.
  Varför säger inte politikerna att de två kvinnorna som mördades och vars pojkvänner är kriminella, hade ett ansvar själva. Kriminella med mycket pengar drar till sig viss typ av kvinnor. Läkaren, som utbildade sig i Polen, fick sin läkarutbildning betald med kriminella pengar. Hennes kurskamrater trodde hon var överklass. Läkaren skulle säkert också vara entrebiljetten för pojkvännen, till ett anständigt liv i samhället. Och med mycket pengar undanstoppade. Naturligt hade varit att gå ut och varna kvinnor för att socialisera med kriminella. De kan komma i skottlinjen. ”Drar brudarna” så försvinner ett incitament till ett kriminellt liv. Och de kriminella generna kommer inte att föras vidare i lika stor utsträckning.
  Varför värna så mycket om kvinnor, som oskyldiga offer? Jag föreslår att man pratar om ” Kriminalitet by proxy” när någon tar del av kriminella pengar på det sättet.

  Gillad av 8 personer

   • Östrahult skriver:

    Hade vi haft ett sunt och konsistent rättssystem och objektiva media så skulle den skjutna kvinnan ha dömts för häleri i stället för att figurera i snyftreportage:
    ”Häleri är enligt svensk rätt något som den gör sig skyldig till som bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv”.

    Gilla

 11. Bo Svensson skriver:

  Vi bör använda sammanbrottet för den rådande ordningen som motiv för en radikal förändring av det demokratiska regelverket. – Det räcker inte med mindre.

  Det är ju mycket som varit fel från början.

  Gillad av 1 person

 12. ulf dahl skriver:

  S har i praktiken bytt och borde heta Socialdemokratiska muslimska bidrags partiet Då deras nya kärnväljare är Sunni muslimer i form av det Muslimska brödraskapet. Enligt vissa analytiker beror det nuvarande tappet att äldre och arbetar lämnar S för SD

  Gillad av 3 personer

 13. karlgunnareriksson skriver:

  En tidigare socialdemokratisk partiledare sade : Vårt partiprogram i detta ämne är inget löfte , utan en målsättning. ” ” Snacka om att dagspolitiken är en flexibel vara och att partiprogram är ett falskt sken inför väljare.
  Men varför åker medlemmar på kongresser , när kongressbeslut endast är ihåliga målsättningar och inga löften ? Karriären kanske är drivkraften att delta på kongresser.

  Gillad av 2 personer

 14. Hortensia skriver:

  Angående splittring av partier vill jag härmed framföra, att SD och AfS snarare borde återförenas, eller åtminstone samarbeta intimt med nödvändiga åtgärder i det svenska räddningsprogrammet, som har absolut högsta prioritet, för att stoppa islamiseringen.

  Gillad av 1 person

 15. Hovs_klipphällar skriver:

  Visst, du återkommer gång på gång till detta Patrik, att höger-vänsterskalan är överspelad. Det håller jag inte med om, däremot så kan skalans betydelse ändras med tiden. Som Östman påpekar ovan, så är det en enkel avbildning av vilka partier som har helt skilda åsikter om saker.

  Nu kan man förstås förenkla ett snäpp till och använda termen ”7-klöverpartierna” för att betona det faktum att alla dåvarande riksdagspartier godkände att Sverige skulle bli ”mångkulturellt” år 1975. Ett helt förödande beslut som nu hotar att ödelägga vårt samhälle i grunden.

  Endast SD har hela tiden motsatt sig detta, och hävdat att Sverige borde hålla fast vid svensk kultur som man alltid gjort förr. — För detta har man utsatts för mobbning, spott och spe från övriga partier i alla år — men så ser jag häromdagen på Expressens löpsedel rubriken ”SD största partiet!”.

  Ja, här i Skåne var SD störst redan i valet förra året i de flesta kommunerna, men nu alltså störst i hela landet enligt opinionen. Utlösande faktorer är troligen det exponentiellt tilltagande våldet, som när en kvinna skjuts ner på öppen gata, liksom epidemin av våldtäkter.

  Vi kan ha våra aningar om hur det blir i kommande val om makthavarpartiernas vansinne får fortsätta…

  Gillad av 5 personer

 16. Elof H skriver:

  Jag skulle förespråka att dagens dysfunktionella demokrati skrotas och ersätts med ett system där riksdagsplatserna lottas ut bland medborgare som uppfyller på förhand uppsatta krav (t.ex. 10 års arbetslivserfarenhet, ej straffad de senaste 10 åren). Låt dem sitta t.ex. max tre år och ha ett rullande system där 33% byts ut varje år.

  Gillad av 1 person

 17. Jari Norvanto skriver:

  ”Min enkla observation är att den politiska höger/vänster-skalan är överspelad sedan årtionden.”

  Det saknas åtminstone en högersida i Åttaklöverriksdagen.

  Gillad av 5 personer

 18. Axel skriver:

  En tanke. Har vår” store ledare” Löfvens ,vilkens mantra .allas lika värde. analyserat konsekvenserna av det uttalandet. Vad jag förstår har vi svennar inte lika värde som de importerade massorna. Om vi hade lika värde som importen, då hade dom inte bränt våra bilar , våldtagit våra kvinnor, belastat välfärdssammhället med bla falska identiteter, kriminalitet och ovilja att integreras till svennar. Fundera på det du ”store ledare”!!

  Gillad av 1 person

 19. phnordin skriver:

  Tack för denna krönika. Allteftersom välståndet stiger försvinner de traditionella klassindelningarna, valmöjligheterna ökar för hur framtidens samhälle skall se ut, det politiska landskapet blir spretigt. Kan detta tolkas som ett välfärdssymptom eller en högre grad av medvetenhet? Dagens demokratiska system som PE beskriver det är styrt av en ryggdunkande maktelit som inte är lyhörd för folkets röst snarare av sin egen överlevnad.

  Gilla

  • Lars skriver:

   De traditionella klassklyftorna är kvar, men de har mildrats genom en socialliberal politik som bl.a. gjort att gini koefficienten för de nordiska staterna är låg dvs inkomstutjämning fungerar.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   -Välståndet stiger inte. Folk har knappt råd att bo. Svenskarna är extremt skuldsatta pga bostadslån. Unga har inte råd med egen bostad utan hjälp från föräldrarnas livsbesparingar.
   Endast de som haft tur i bostadsinflationskarusellen har låg bo-kostnad, dvs de som köpt för länge sedan där priserna stigit pga inflation. Kronan sjunker till en tiondel av Schweizerfrangen som var nästan likvärdig 1966. Det finns mycket billigt tillverkade varor i butikerna som ger intryck av välstånd, men svenskarna är fattigare än andra jämförbara länders folk. Svenska grundpensioner och lägstalöner går knappt att leva på pga hyresnivåerna. Totala skatteuttagen är högre än vad som är rimligt och slukar 80 % när man inser att arbetsgivaravgiften 32% också är en skatt på lönen som arbetsgivaren betalar och denna ska medräknas: 32 % + 33 % kommunalskatt + 20 % statsskatt + 25% moms på allt + alla punktskatter inkl halva bensinpriset och dieselpriset och halva elpriset mm.
   Endast pga den extremt låga räntan kamoufleras den dåliga ekonomiska situationen för vanliga yngre och medelålders löntagare.

   Gillad av 1 person

 20. Lars skriver:

  Förövrigt går den ekonomiska skiljelinjen i politiken efter skalan nyliberalism – socialliberalism – vänsterliberalism med privatisering och liten stat till vänster dvs höger! och offentligt ägande och regleringar mer uttalat till höger på skalan dvs till vänster.

  Problemet du för fram, att partierna borde splittras, är ändå rätt för det finns en dimension om hushållning och kring vad stat och kommun ska styra över kontra medborgare som har tillräcklig insyn och förståelse för vad de kan köpa (t.ex föreningsmedlemskap, idrott, religion mm) och det finns olika dimensioner om hur svenskt näringsliv, både privat och offentligt ska utvecklas på en mer operativ nivå än vad ideologierna tillför t.ex. hur sjukvård och utbildning och äldreomsorg ska utformas.

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Moderaterna – nyliberaler
  Centern – nyliberaler
  Liberalerna – socialliberaler
  Socialdemokraterna (till höger nyliberaler, mitten socialliberaler, vänsterliberaler kring tro o solidaritet)
  Miljöpartiet – vänsterliberaler
  Vänsterpartiet – vänsterliberaler

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Mjä, de är faktiskt vänsterliberaler allihopa. Inget av riksdagspartierna förordar ett skattetryck på under 40%. Inget av riksdagspartierna förordar verklig utlokalisering av makt. Inget av riksdagspartierna förordar konservatism.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Skatte = finansiering och säger inget om produktionen. Skattekvoten är 44 %. Det går utmärkt att privatisera t.ex. sjukvård utan att privatisera finansieringen. Det finns många aspekter på privatisering som man måste titta på, men är man nyliberal privatiserar man! Även pensionerna. Som du vet genomförde Bildt regimen på 90-talet en pensionsreform i nyliberal anda. Statlig grundpension och bostadsbidrag med låg koppling till inkomster, beroende av tjänstepension och eget sparande. Så ditt kriterium i form av en bestämd skattesats är inte intressant.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Tvärtom. Nivån av skattefinansiering är det ENDA som är intressant. Vad skattediarna sedan kallar sig själva bryr jag mig mindre om. Tjuvar kallar jag dem och det duger för mig.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Vänster = Vill att över 10% av inkomsten skall kontrolleras av centralmakten. Och ja, kommunlagen betyder att kommunalskatten räknas hit också.
    Liberal = Vill detaljstyra andra människors kultur och värderingar.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Är det någon skillnad för dig om pensionssystemet är privat dvs olika försäkringsbolag eller statligt? Måste du ändå inte försäkra dig? (Apropå att det man kallar välfärdsstaten har samma omfattning i Sverige som i USA, men inte inkomstutjämnande i USA). Är det bättre för dig om skola och universitet betalas med avgifter från familjerna (kostnaderna är ungefär desamma i båda systemen)?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Ok, tack för att du förklarade att du är socialist-socialdemokrat. Det gör att din kategorisering är enklare att förhålla sig till.
    Jag är inte socialist. För mig är det enda intressanta negativa medborgeliga rättigheter, äganderätten och att staten ej blandar sig i medborgarnas liv annat än när det är helt nödvändigt. Och helt nödvändigt är det bara när det gäller gränsskydd och finansiering av militären.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Nej Martina, jag är inte socialist. Vad du beskriver som din position är en verklighetsfrämmande libertarianism.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag läste startcitatet på din hemsida. Ett citat som ger staten carte blanche att konfiskera vilken egendom som helst om staten anser att den samlats ihop på ett ovärdigt sätt. Rena rama kommunismen.
    Vidare, varje stat börjar med en militär och ingenting annat. Och varje stat slutar med en militär och ingenting annat. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Däremot vet vi att nuvarande socialistsörja är ohållbar. Därför är det av värde att diskutera alternativ. Jag kan i varje fall försvara min ståndpunkt både praktiskt och moraliskt. Medan ni socialister lever i ett moras och famlar i ett töcken.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det är inte min hemsida utan Lars Sylls och du missförstår citatet som avser förutsättningen för att olika skattesystem ska ha berättigande dvs att inkomster som beskattas är hederligt och rättvist intjänade.

    Du menar att du har argument för din libertarianska idevärld? Intressant, det har du dolt väl.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Precis ”hederligt och rättvist” intjänade. Enligt din kommunistiska diktatur då. Ni lär er aldrig. ”hederligt och rättvist” är plastiska begrepp. Och om du gör dem till fundamentet för ditt system så kommer de förvridas bortom din fattningsförmåga.

    Gilla

 22. Lars skriver:

  Patriks tes är att medelklassen (vilka är de, de som betalar statlig skatt gissar jag dvs c a10 % av befolkningen) är i konflikt med och inte bara en vanlig intressekonflikt utan en huvudkonflikt med politikerna och med välfärdsstaten, som är av samma storlek som i USA och övriga OECD utom de mer fattiga som Chile, där ginikoefficenten är dubbelt så hög som i Sverige. Det är inte sannolikt att det är en huvudkonflikt. Då borde Moderaterna vara betydligt större, för de har i femtio år pratat om att skatterna är för höga, men de får väl mest röster från de med högre inkomster, 20 %,.

  Hur man sköter välfärdsstaten är en annan sak, den omfattar ca 25 % av BNP, skattekvoten är 44 % av BNP.

  Skildringen av centerstämman visar väl endast att icke ekonomiska frågor dominerar och drar till sig ett klientel som tror de har något att tillföra politisk, men som saknar kompass.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Kanske det är som Tino S skriver, media som ett system, som en bubbla av likasinnade, men jag tror ändå ledningen som alltid har stor betydelse:

  För att förstå hur SVT/SR funkar måste ni fatta tre saker.
  1. Journalistkårens åsikter liknar inte allmänheten, det är en liten tätt sammansluten vänstergrupp. Åsiktsklyftan mellan journalister och folket är rekordstor, större än det var 1968. Skillnaden är att det idag inte handlar främst om socialism utan TAN-frågor av typen som MP, Fi och C står för.
  2. De som idag blir journalister ser inte sitt uppdrag att rapportera på ett balanserat sätt, de brinner för att rädda världen utifrån sina föreställningar och sin värdegrund. Unga som inte är woke från början stillas i kårandan på Journalisthögskolan. Det handlar således inte bara om att journalister är vänster, de är starkt politisk medvetna och ogillar passionerat alla som inte håller med de som fiender.
  3. Det som verkar vara svårast att fatta är att politik motiveras av ideologi, inte av någon löjlig konspiration där det sitter en gubbe bakom scenen och betalar de. När en organisation till 90 procent består av ideologisk passionerade kommer de automatisk att vinkla, spontant driva ut eller tysta de som inte håller med och själv aldrig aldrig aldrig erkänna att de vinklar.
  Är det en slump att en självstyrande organisationer där 90 procent röstar på regeringsblocket vinklar sin rapportering?

  Gillad av 1 person

 24. Lars skriver:

  Det är lustigt hur identitetspolitik, vilket faktisk kan innebära att man är en god socialdemokrat, miljöpartist eller moderat, det är min identitet, avspeglar sig i åsikter om världen som saknar relation med fakta och med verkligheten och samhällsproblemen.

  Gilla

 25. Lars G skriver:

  Har en sann historia från början av 60-talet. Platsen den årliga middagen på Lorensberg i Göteborg med Gunnar Sträng som huvudtalare. Gubbarna var i början sura på kommande skattehöjningar. Några nubbar lättade på stämningen och Gunnar Sträng satte tummarna i sina hängslen och beskrev alla ”fördelar” kring de höjda skatterna. Med detta blev gubbarna nöjda och lullade hem.

  Jag fick tag i Folkpartiets ”kung” i Göteborg – kapten Hansson – för ett snack. Bl.a. föreslog jag att Folkpartiet och Högern kanske kunde slås ihop för att få mer kraft i Riksdagen och ett parti mindre för Sossarna att ”splittra”.

  Nä det går inte sa kapten Hansson med sitt karakteristiska ”skorrande”. Partier är som fotbollslag och sådana kan man inte slå ihop hur som helst. End of story.

  Ingenting har förändrats på över 65 år.

  Då fanns det redan bostadsbrist,sjukvårdsköer, skolproblem mm. Inget har ändrats. Jo försvaret och polisen har monterats ned.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.