Gästskribent Dan Ahlmark: Kontanterna får inte försvinna

Man ser skillnaderna i sitt eget beteende: man betalar nu mycket oftare med kort än med kontanter. Någon gång har man observerat kunder, som vill betala kontant men nekats det. Samtidigt glömmer vi kanske, att det finns viktiga skäl att överväga, om det som händer i Sverige beträffande kontanter är bra. Konsekvenserna är faktiskt så allvarliga, att frågan om vi vill ha ett kontantlöst samhälle är angelägen. Låt oss därför titta på argumenten för och emot.

Argumenten för kontantlöshet gäller oftast hur lätt det är att betala med kort eller Swish, hur praktiskt det är, att det sparar tid för en själv och andra som väntar i kassakön. Och kontantlösheten påstås minska kostnaderna.

Men dessa skäl uppväger inte de negativa konsekvenserna av att göra Sverige kontantlöst.
Elektroniska betalningar möjliggör nämligen ständig spårning av alla medborgares alla handlingar som medför utgifter. Innebörden av detta bör vara utslagsgivande för vår ståndpunkt i frågan. En persons förflyttningar geografiskt, samtliga hans/hennes handlingar som kräver betalningar, detaljer i hans privata konsumtion, hans uteliv och så vidare kan nagelfaras av myndigheterna om de av någon anledning blivit intresserad av honom och så småningom kanske av en säkerhetstjänst, som beroende på någon kanske otillräckligt grundad information och otillräckligt precisa myndighetsbestämmelser tillåts bevaka vissa kategorier av samhällskritiska människor.

Genom telefondata kan delar av dessa uppgifter visserligen också insamlas, men betalningsupplysningarna är ändå så mycket mera omfattande. Tillsammans med uppgifter från sociala media och andra källor kan man då bygga en ytterst detaljerad bild av en person.
Framtvingade betalningsdata är inte information som staten bör ha tillgång till om varje svensk. Kanske har vi idag förtroende för att kreditföretagen, myndigheterna och regeringen respekterar befintliga regler för sekretess. Men senast massinvandringen har ju visat, att om något anses mycket viktigt av offentliga beslutsfattare, bänder de på reglerna, så de passar dagens viktiga syfte.

Vi upplever redan ett begynnande politiskt förtryck i Sverige, där till exempel privata organisationer – ännu inte staten – eliminerar olika i Sverige skyddade rättigheter. Censur i sociala media och media tystar oppositionen. Hotell och lokaler har inte kunnat – eller varit extremt svåra – att boka för ett demokratiskt politiskt parti som Alternativ för Sverige.

Beträffande elektroniska betalningar har organisationer med nationalsocialistiska åsikter eller företag med ”olämpliga” varor hindrats att utnyttja sådana. Det kan gälla organisationer med verksamhet de flesta av oss ogillar, men det är ointressant om aktiviteterna är legala.

Vad händer då, när man efter ett fullständigt stopp i Sverige för fysiska pengar utvidgar kretsen av ”otillåtna” kunder till frihetliga och demokratiska, men djupt samhällskritiska, organisationer – och kanske snart privatpersoner? Åsiktskorridoren kan komma att bli smalare. Bloggare eller skribenter av vilken politisk färg som helst utanför åsiktskorridoren kan då bli måltavlor för sådan finansiell censur. ”Felaktiga” organisationer – och eventuellt personer – kan då inte som andra köpa varor eller tjänster, skaffa lokaler och så vidare. Det skulle innebära, att privata finansföretag praktiskt sett sätter Sveriges grundlagsskyddade yttrande-, förenings- och församlingsfrihet ur spel.

Ett annat argument för kontantlöshet har varit, att det därigenom blir lättare att hindra skattebrott och hitta skattebrottslingar. Det är möjligt men det är inte motiv nog. Att hindra skattebrott gällande ett mindre antal personer får inte medföra krav på system, som gör att den stora massan av medborgare övervakas. Samhället kan utforma många typer av kontroll och därmed självklart hindra olika brott genom att minska folks frihet. I Nordkorea har man på det viset omöjliggjort många brott – men samtidigt förtryckt folket. Och i detta svenska fall är slutsatsen, att ingreppet – kontantlösheten – är alldeles för allvarligt för att motivera målet att fånga skattebrottslingar. Syftets väsentlighet motiverar på inget sätt det allvarliga ingreppet i människors integritet.

Ett huvudskäl för finansföretagen att införa en kontantlös ekonomi är att det ökar bankernas vinster eftersom kontanthantering är betydligt mindre lönsamt för dem än betalningar via kort, där varje betalning ger pengar. Kontanter är samhällets enda betalningsmedel, som inte kontrolleras av privata aktörer, vilka ju i mycket ser till sitt vinstintresse. Men vinstmotivet är i detta fall oacceptabelt – större värden står på spel!

Ett ytterst viktigt skäl mot kontantlöshet är de tekniska problem som kan drabba elektroniska betalningssystem. Vad händer när strömmen försvinner i ett område, eller internetförbindelser inte fungerar beroende på system/maskinfel och tekniska haverier? Och hur ska betalningar lätt ske i mindre vanliga situationer till exempel tillfälliga eller årliga mindre marknader, där de som säljer är amatörer utan vederbörlig utrustning och avtal med kortföretag. Och kunder kanske inte har med telefonen för att göra en Swish-betalning.

Detta gäller vanliga tekniska problem. Men därtill kommer avsiktliga handlingar och inte nödvändigtvis av terrorister. Swish och korten är utsatta. System penetreras av hackare och fungerar sedan dåligt. Cyberattacker kanske från utlandet kan förlama stora system oacceptabelt länge. Och inträffar större kriser, där en eller flera viktiga samhällsfunktioner bryter samman, kan länkar i betalningssystemet påverkas. Men landet kan inte tillåtas helt sluta fungera för att några system slås ut. Kontanthandel är helt nödvändigt som ett kvarvarande alternativ.

Kontanter gör det lätt för barn och yngre människor att tillfälligt låna mindre belopp av andra. Utan den möjligheten måste de få låna den villiga långivarens kort, vilket är besvärligt eller olämpligt, eller få en Swish-betalning. Det förutsätter, att bägge parter har telefonen på sig, att bägge har Swish-konton och att långivaren verkligen har pengar just på det kontot.

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) pekar på att kontantlöshet påverkar ”framförallt äldre människor, personer med funktionsnedsättningar, föreningslivet, småföretagare och personer i glesbygd”. Det man gör är att försöka tvinga in ovilliga medborgare i ett system med brister.

Det viktigaste är, att medborgarna beslutar sig för att använda kontanter, till exempel att en tredjedel av månadens inköp alltid ska ske kontant. En lag som tvingar bankerna att erbjuda kontanter och möjliggöra kontantbetalningar är ett nödvändigt steg och övervägs av regeringen. Och det är naturligtvis helt avgörande att främst detaljhandeln under dagarna godtar kontanter. Om folk i tillräcklig omfattning använder sådana, kommer handeln acceptera sådana. Med tanke på hur dyra kortbetalningar är för butikerna, torde kostnadsskillnaden inte vara alltför stor. En tvingande lag som i Danmark att affärer måste godta kontanter kan nog undvikas.

Om politikerna beslutar att det offentliga inte ska erbjuda kontanter, kommer kanske privata lösningar skapas. Libertarianer skulle älska privata penningsystem. En efterfrågan kommer troligen finnas, och frågan om sådana kontanters värdesäkerhet kan säkerligen lösas genom ett statligt kontrollsystem och certifiering. Vägrar staten då verkligen att godta privata alternativ, om det finns tillräckligt många intresserade svenskar?

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

60 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Kontanterna får inte försvinna

 1. Bo Svensson skriver:

  Problemet ”myndigheter” löser vi genom att ta den direkta makten över skattemedlens användning och då bortfaller begreppet myndigheter. – Alla verksamma i den skattefinansierade sektorn kommer att vända framsidan mot dem som betalar deras lön.

  En kontantlös ordning öppnar för en valutafri ordning och för att bli kvitt den bugg i bank och finans som leder till återkommande sammanbrott som kräver att hundratals miljarder av skattemedel måste tillföras de krisande bankerna.

  Utan kontanter behövs ju inga valutor utan bara stabila mått på värden och sådana kan ju ordnas, annars skulle vi inte kunna veta hur hög inflationen är.

  För en definitiv ordning på kreditgivningen krävs att lånen är i ägarandelar av kreditgivaren.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Primitiv ordning:

   Någon som leker bank, trycker egna sedlar för folk att handla för mot ränta och mot att de skriver under skuldförbindelser på samma belopp. – Vad kan gå fel? – Så länge ökningen av mängden sedlar i omlopp inte är märkbart högre än produktivitetstillväxten, kan svindeln fortsätta och bankiren och hans medhjälpare får obegränsat konsumtionsutrymme.

   Vårt rådande system för bank och finans liknar alltför mycket detta beskrivna.

   Hur skulle en väl fungerande primitiv ordning beskrivas?

   Jo, att sedlarna som låntagaren får, består av ägarandelar i banken. – Odlaren som vill ta ut konsumtion i förskott och jobba ihop till den senare, sätter sin jord i pant och får en massa ägarandelar i banken istället att handla för och så länge banken förmedlar ränta på rätt nivå från lånare till sparare kräver dessa inte att få realvärden för sina skuldsedlar. –

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Buggen i finanssytemet som ger oförtjänta obegränsat med makt att spendera, kan vara PROBLEMETS kärna. – Boten är att spararna tar eller ges makten över kreditgivningen och metoden jag hittade, är att krediterna skall ges i form av ägarandelar i kreditgivaren-banken. – Statliga garantier för detta sparande blir då lika malplacerade som garantier för aktiesparandet. – De som sparar, måste ta eget ansvar.

   Idiot betydde från början en som inte ville engagera sig utan överlät besluten i viktiga samhällsfrågor åt andra och problemens lösning kräver engagemang. – Vi skall ta makten som skattebetalare över medlens fördelning och som sparare makten över kreditgivningen.

   Gilla

 2. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  En typiskt svensk artikel. Den är så usel att den hade kunnat passa på Dödens nedrigheters debattsida. Ostrukturerad — ”en annan orsak är…” — och så mesig och oklar att författaren aldrig kan bli anklagad för att ha uttryckt en åsikt. Den klassiska logiken hade sin syllogism: först presenteras premisser, sedan en slutsats. Den svenska artikeln presenterar lite fördelar och lite nackdelar och konstaterar sedan att frågan är viktig.

  Jag har ingen aning om vad Dan Ahlmark tycker om betalningsmedel och framför allt inte varför. Och varför törs han inte skriva rakt ut att det är alldeles utmärkt att staten inte så lätt kan spåra kontanter och kräva in skatt för vare transaktion!? Fritt utbyte!

  Gillad av 3 personer

  • Ofrivillig svenska skriver:

   Fredrik Östman: du har exakt beskrivit en typisk svensk artikel ! Tack för den ! Beklämmande dock att det ska behöva vara så även i dissidentmedia. P.S. Till de som tror att knarklangning och prostitution skulle dö ut utan kontanter vill jag säga att ni är naiva bortom min föreställningsförmåga. Tror ni att de högst upp i kedjan, som beställer kanske tiotals kilo heroin, verkligen är hänvisade till att betala godset i fråga med en container fylld av kontanter ? Eller att en enskild hora inte kan ta Swish / check ? Vakna upp och inse att det inte går att utrota vare sig knark eller sexarbete. D.S.

   Gillad av 8 personer

  • jsandwall skriver:

   Just det mesig. Det är bankernas pengar (och bankerna skapar de digitala pengarna som skuld) som styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Riksdagsbeslut 2015 innebär att vi INTE har någon inläning längre. Vår ”inlåning” är numera en utlåning till banken. Banken har bättre rätt till våra konton om/när de får problem!!! Vad göra när bankerna sänker räntan på våra fordringar till under noll?

   Gilla

 3. Erik2 skriver:

  En otroligt viktig diskussion. Vi ser definitivt ett politiskt förtryck växer. Indirekt, via ombud. Väldigt sofistikerat. Det är mycket lätt att föreställa sig sceneriet att finansministern får direktlina (telefon) till olika finansbolag och då och då ringer och tipsar om att den och den organisationen och privatpersonen uppför sig misstänkt brottsligt, var vänlig stäng av dessa i 48 timmar. Eller 72 timmar. Eller en vecka. Som privatperson måste man då bara ge upp. I ett sådant samhälle behövs inga fysiska inkapaciteringar av upproriska element. Ett sådant samhälle är uppbyggt med totalitära byggstenar. Ett sådant samhälle är per definition totalitärt. Det är bad som ligger i vågskålen när kontantfritt diskuteras. Sedan, det som också kraftigt drivit bort kontanterna är ju den stora brottsligheten och rånrisken. Kontantfritt är en tröskel som skydd mot rån och det drar ner antalet rån precis som den bättre akutsjukvården medfört att dödligt våld inte synes ökas nämnvärt om man inte tittar lite djupare på det som pågår.

  Gillad av 5 personer

 4. Hans Grönkvist skriver:

  Det var en radda ”pro & cons” och en del av dem jag inte tänkt på. Det kanske främsta skälet emot är svagheterna inom elekroniken, men den finns ju där under alla omständigheter. Däremot saknade jag för mig den främsta anledningen FÖR det kontantlösa samhället — slut på bankrån, knarkhandel och prostitution. Jag hr svårt att se en knarklangare stå med en sån där apparat dom har på krogarna och beckna heroin.
  Men det kanske jag är ensam om. Den här diskussionen förs ju på andra webbplatser och då brukar jag (skämtsamt) fråga dom om dom är ombudsmän för knarkhandlarfacket.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Inte kommer knarkhandel och prostitution att upphöra i ett kontantfritt samhälle. Det finns både målvakter och pengatvätt.

   Lite off topic men vill man bli av med knarkhandeln skulle man kunna låta ”etablerade” missbrukare få sin drog via sjukvården. Det skulle slå undan benen på marknaden. Det skulle inte finnas någon anledning att rekrytera nya missbrukare.

   Gillad av 1 person

   • Elisabeth G skriver:

    Men aborter, Östman, strider inte mot läkareden (som för övrigt inte finns)? Och den sjukvården är jag tvungen att stå ut med och betala till.

    Vad får dig för övrigt att tro att missbrukarna skulle dö? Antagligen skulle deras liv bli bra mycket drägligare med rena preparat, kontakt med sjukvården med hälsoundersökningar, möjligheter till behandling och motivation att lägga av. De enda som skulle förlora är, som jag ser det, knarklangarna. Men – överbevisa mig gärna om att jag har fel. Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig, Dock har den narkotikapolitik som Sverige haft i åtminstone 50 år inte varit särskilt verkningsfull. Det kanske är dags att prova något annat.

    Gillad av 2 personer

   • Fr. Östman skriver:

    Självklart dör man av narkotikabruk. Och nog finns läkareden även om svenska barfotaläkare inte svär den och inte håller sig till den! Hur vågar man bo i Sverige?

    Abort strider förstås mot läkareden och skall principiellt vara förbjuden med vissa begränsade undantag. Liv!

    Visst har narkotikapolitiken misslyckats. Det är nog bättre att helt enkelt avskaffa förbuden och låta vanligt folk sköta sig själva. Knarkarna kan man eventuellt sätta under tvångsförvaltning. Man måste göra skillnad på folk och fä. Det grundläggande problemet är att vi låter missbrukarna åtnjuta alla medborgerliga friheter, medan de som inte missbrukar fråntages sina. Det är det socialistiska tvärtomet och aktiva eländesskapandet som ligger bakom misslyckandet. Kristen medmänsklighet ser helt annorlunda ut och skulle kunna rädda många potentiella missbrukare.

    Gilla

  • Humvee39 skriver:

   Precis, krisar det så kan man börja lägga en buffer av guld, dollar eller euro eller pund eller viken valuta man nu tror på. I Japan så litar man inte på bankerna och många har ansenliga summor i guld.

   Gillad av 2 personer

   • pllay skriver:

    Staten kommer inom en snar framtid förbjuda innehav av och handel med Guld och ädelmetaller liksom transaktioner i annan valuta än SEK och EUR.
    I nästa ekonomiska nedgång med åtföljande spekulation mot SEK kommer Sverige övergå till EUR, vilket i praktiken blir en 30-90%ig devalvering samt makulering av privatpersoners tillgångar i SEK.
    Därmed är Sveriges gränser i praktiken stängda för emigration.
    På ett bräde har etablissemanget säkrat sin makt för mycket lång tid, blåst Sveriges pensionärer på pensionen, fängslat befolkningen och kastat skulden för Sveriges katastrof på valutaspekulanter likt Soros.
    Riktningen är tydlig i det svenska etablissemangets styre av landet.
    Alla socialistiska försök har slutat med valutakollaps, det enklaste och snabbaste sättet att undandra sig betalningsansvar.

    Gillad av 4 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @PLLAY
   ”Ord och inga visor” som det tyska ordspråket lyder. Jag är rädd att du har rätt i din profetia. Och jag överväger seriöst att checka ut och flytta medan jag kan. Hur lång tid bedömer du att vi har på oss innan motsvarigheten till ”järnridån” slår igen?

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Vi befinner oss i ett unikt läge, den svenska staten har god solvens samtidigt som kommuner och privatpersoner lever på kredit.
    Då räntorna stiger, vilket de gör då förtroendet för vår betalningsförmåga viker, kommer många privata låntagare hamna i allvarlig kris.
    Jag gissar att staten då erbjuder krislån med en låg fast ränta men med fastigheten som säkerhet, svensken har då att välja mellan att gå i konkurs och bli hemlös eller acceptera ett slavkontrakt och bli statens oavlönade fastighetsskötare, livegen utan frihet.
    Räntorna kan stiga kraftigt precis när som helst, en låntagares liv nu är en dans på slak lina.
    Det är inte invandringen i sig som stjälper landet, det är de ekonomiska konsekvenserna av den förda politiken.
    Se dig om i världen och lär av hur andra socialistiska experiment har slutat.
    Medelklassens flykt, hyperinflation, svält, plundring, anarki.
    Det finns absolut ingenting som säger att svensk modell av socialism på något sätt skulle vara bättre än tidigare varianter.

    Gillad av 2 personer

 5. Rune skriver:

  ”Sveriges grundlagsskyddade yttrande-, förenings- och församlingsfrihet ur spel.”
  Alltså, våra medborgerliga rättigheter utlagda på entreprenad hos privatägda banker och finansinstitut.

  Gillad av 2 personer

 6. Jag bara undrar skriver:

  Kontanter är ett betalningsmedel som staten ställer till förfogande gratis. Genom att handla kontantfritt skyfflar vi över enorma summor till amerikanska bolag, medans vi själva bekostar infrastrukturen (telefon, kreditkort, bankavgifter). Ett försök att behålla dessa vinster i Sverige är e-kronan.
  I andra europeiska länder fungerar det utmärkt med kontanter, även alla automater tar kontanter. Är den ofta nämnda rånrisken enbart ett svenskt fenomen eller kanske ett skenargument? Man borde ju i så fall bekämpa de kriminella, men inte kontanterna. Nej, Sverige fungerar som den perfekta försökskaninen med sin teknophila och naiva befolkning och sin flockmentalitet. Det nästa blir chippen i handen.

  Gillad av 3 personer

 7. miketheviking skriver:

  Kontanter är motsvarigheten till det fria, ej övervakade, talet.
  Jag ska kunna fritt ta emot och fritt lämna pengar till var och en jag själv vill göra utbytet med.
  Begränsas det i någon omfattning så är det en ofrihet som jag kommer bekämpa med alla medel.

  Bra att denna fråga togs upp.

  Makteliten och bankerna kommer dock att fortsätta dra åt strypsnaran.

  Gillad av 10 personer

 8. uppstigersolen skriver:

  Inte helt lätt ämne. Om nu betalningssystemet ligger nere under lång tid beroende på strömbortfall, datorhaverier eller annat så skulle alltså kontanter kunna fungera. Hur länge då? En dag, en vecka? Eller en månad? Nej, jag kan nog ha en påse med kontanter hemma utifall att, men de flesta människor har inte kontanter till en månads inköp hemma. Så samhället bryter samman. Vi har ett så invecklat samhälle så det förutsätter att allt fungerar ganska klanderfritt. Avbrott sker nu och då men det handlar om timmar, sen är allt som vanligt. Borde vi förbereda oss på samhällets sammanbrott? Tja var och en får göra sin egen bedömning. Några automatkarbiner hemma kanske fungerar.

  Gillad av 1 person

 9. Elisabeth G skriver:

  Utmärkt artikel som pekar på farorna med ett kontantlöst samhälle. Vi måste verkligen kämpa mot detta och anstränga oss att använda kontanter även om det är lite bökigare.

  Gillad av 3 personer

 10. Aha skriver:

  Tänkvärt. I ett kontantlöst samhälle försvinner möjligheten att konsumera anonymt.
  Fan tro’t att ”allas lika värde”-människorna framöver kommer att hålla fingrarna borta från möjligheten att spåra.
  Deras demokratiska sinnelag är ju inte speciellt utvecklat.

  Gillad av 3 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Helt rätt! Det är lite knivigare med små affärer. De bör vara lite friare med hur de vill göra så länge de inte är i en monopolliknande situation. Så kan man som kund välja om man vill handla eller inte och säga: vill de inte ha mina pengar så vill de inte. Med bankerna förhåller det sig helt annorlunda. De befinner sig nämligen i en monopolliknande situation. Även om man är kund i en liten, lokal bank är det en storbank som står för t.ex. datorsystem och – därigenom – bestämmer mycket över den lilla banken.

   Gillad av 2 personer

 11. Stefan Sewall skriver:

  Klaga inte på skribentens huvudbudskap. Kontanterna får inte försvinna. Då har vi Orwells samhälle färdigspikat. Totalövervakat. Skrämmande.

  Dessutom om skattebrott: Man måste ha en viss frihet att göra mindre privata affärer utan att skattemyndigheten ska ha insyn i precis allt. När man har så in i h-e höga skatter som i Sverige så måste det finnas säkerhetsventiler för folk att kunna tjäna lite extra/spara lite på någonting ibland.
  I Östeuropa och Sovjet fanns en svart marknad som en säkerhetsventil. Inget hade fungerat utan den. Skulle någon bygga ett hus i Östtyskland fick den samla ihop betongstenar och cementpåsar här och där på en svart marknad tills han hade tillräckligt och kunde börja bygga. Det fanns ingen möjlighet på det officiella sättet, har jag hört beskrivas. Om skatterna stryper ned ekonomin till noll fri rörlighet kommer aldrig någon att göra något extra. Om inte svarta östeuropeiska byggarbetare jobbade lite extra i vårt land skulle massor av hus stå fallfärdiga pga skattenivåerna på arbete som gör att fattigt folk inte har råd att reparera.
  VI är beskattade till döds och kippar efter luft.

  Gillad av 9 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Säkerhetsventilerna är livsviktiga, även om det skulle röra sig om något litet svart så där man och man emellan (ingen större verksamhet alltså). Och att man överhuvudtaget kan tänka och känna så visar hur långt Sverige har gått åt fel håll. För egen del har det hänt att jag medvetet kört för fort bara för att känna en viss frihet i vårt genomreglerade land (självfallet inte på olämpliga ställen). Lite up yours, liksom. Fast nu går väl inte det heller längre eftersom de smäller upp fartkameror en masse.

   För ett antal år sedan träffade jag en man som arbetat mycket i Ryssland efter att Sovjetunionen brakat ihop. Det största problemet, enligt honom, var att människor saknade initiativförmåga. De hade en inlärd passivitet som satt som sten. Det verkar vara dit vi är på väg.

   Gillad av 3 personer

   • Kronblom skriver:

    Man får sälja privat lösegendom upp till 66666.- per år skattefritt enligt skatteverket. En udda summa men det är någon beräkningsformel bakom det.

    Gillad av 1 person

 12. Kennet skriver:

  Tror inte att kontanterna försvinner så lätt. Ta invandrarna som exempel. Mitt småföretag sålde en grej för 20000.- till en invandrare som bott i Sverige sedan bransben (talade svenska utan brytning). Trots att jag föredragit betalning till företagets konto, fick jag kontant betalt i euro, US-dollar och kronor. Cirka en tredjedel vardera. 🙂 (Killen har ett vanligt jobb, så det var bara så det var – de gillar kontanter).

  Personligen har jag börjat återgå mer till kontantbetalning privat. Inte minst Systembolaget och Apoteken – där har vare sig företag eller myndigheter anledning att se vad, hur ofta eller hur mycket jag handlar.

  Gillad av 3 personer

 13. perbblog skriver:

  Men snälla Dan, det går ju att anonymisera äver elektroniska pengar bara man vill. Du kanske åker med SL och köper ett kort med en reskassa på, det är ingen som vet vart du har åkt för det utan att ta kortet ifrån dig. Allt som behövs är att man lagstiftar om att banken inte får lämna ut info om vem som har vilket kort, så är du anonym även om polisen tar ditt kort. Bara för att man kan tekniskt sett följa alla transaktioner så kan man ha teknik som förhindrar det.

  Gilla

 14. Conny Lundberg skriver:

  En av anledningarna att allt fler företag går över till kontantfritt är också att bankerna styr det ditåt genom att höja avgifterna för kontanthantering så att företagen tvingas in i kontantfri hantering av kunder.
  I slutänden om/när allt blir kontantfritt så kommer kortkonstnaderna att höjas allt utifrån bankernas önskan ända till microchippning istället tar över helt och vi lever i ett fullständigt totalitärt samhälle.

  Gillad av 3 personer

 15. Jaxel skriver:

  Jag skulle gärna vilja bidra till att kontanter bevaras. Vet dock inte om det kommersiella att ske. Latheten sätter krokben. Även om krönikan presenterar ett principiellt sätt som kanske skulle gå att tillämpa.

  Liksom herr krönikören finner jag det oerhört upprörande när privata företag av den aktuella typen använder sin makt för att inskränka yttrandefrihet.

  Det borde finnas en lag som säger att företag som är av sådan storlek och betydelse att de kan anses utgöra en del av den digitala infrastrukturen inte har rätt, annat än som en följd av lagkrav, neka någon att utnyttja tjänsten.

  Att neka någon att använda den digitala infrastrukturen är, skulle jag säga, att jämställa med att neka någon använda vägnätet.

  Fast Morgan Johansson verkar tycka att inskränkningar i yttrandefriheten är helt OK. Åtminstone så länge det är han som håller i taktpinnen. Om inte annat borde han betänka risken att taktpinnen en dag övergår till någon med helt andra värderingar hans.

  Gillad av 2 personer

 16. Snopet! En undran? skriver:

  Fårö Fyr på norra Gotland ägs och sköts i dag av Sjöfartsverket. Alltså av en statlig myndighet. Försökte nyligen besöka platsen med bil. Men möttes av egenhändigt framställda skyltar som hotade med ”parkeringsböter” om man inte betalade in 30 kronor på ett Swish-konto. Eftersom jag varken har en smartphone eller ett Swish-konto var det bara att vända.

  Kollade upp fastighetskartan efteråt. Det visade sig att parkeringsplatsen ligger utanför Sjöfartsverkets fyrområde. Men de tog tydligen betalt ändå. Och spärrade därigenom tillträdet till området runt fyren.

  Runt 400 meter innan fyren påmindes man intensivt om terrängkörningslagen, med många uppsatta skyltar, om nu någon skulle få för sig att parkera längs med vägen längre bort. Parkering var också endast tillåten mellan 09:00 – 19:00.

  Själv påmindes jag om Sjöfartsverkets helikopterupphandling, när vi slokörade åkte därifrån. Avsaknad av en SmartPhone och ett Swish-konto fick sina konsekvenser.

  Och undran över i vad mån Sjöfartsverket kan avstänga turister från ett parkerongsområde som inte verkar ingå i deras förvaltning. Och stänga ut människor som saknar Smartphone och Swish-konto!

  Nya Sverige – någon som vet? Fårö Fyr tillhör ett gemensamt Världsarv.

  Gillad av 4 personer

 17. NETTANN skriver:

  För 35-40 år sedan så var problemet det omvända mot idag. Butiker i Sverige var inte så villiga att acceptera kort eftersom kortföretagen tydligen tog så hög avgift av dem att det sved. Det hände att man fick betala mer om man betalade med kort. Var köpesumman låg kunde man nekas att använda kortet.

  American Express var nästan oanvändbart bra länge under 80-talet, just för att avgiften för butiken var högre än för andra kortföretag.

  Undrar hur kortavgiften ser ut idag? Den lär knappast ha minskat, med tanke på att så många har motats in i kortbåset.

  Och nu klarar man sig inte utan kort. Helst skall man ha minst två så det går att komma runt ”Tjänsten tillåts inte” (p.g.a. diverse akuta teknikaliteter).

  Jag brukar undvika ställen som inte tar emot kontanter. Fast det är svårt – minsta sommarcafé blir missbelåtna om man tar upp sedlar och mynt.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Ja, det räcker att gå 12 år tillbaka i tiden. Jag minns när jag inte kunde betala med kort på ett kondis i närliggande stad. Istället fick man gå till bankomaten och hämta ut pengar. Det gick men där fick man en ”snutig” uppmaning betala med kort istället. Håhåjaja…

   Gilla

 18. Benjamin Dhover skriver:

  I USA ser man ofta två priser på bensinstationsskylten: Ett ”ordinarie” pris som förutsätter cashbetalning, eller ett 10 cent högre pris för kort. Detta pga. kortföretagens påslag på några procent.

  Bevisligen ser affärsidkarna större förtjänst trots den ökade rånrisken, och kunderna sparar en slant genom att låta kortet vila. Så visst faen går det ihop om man bara vill.

  Gilla

 19. JL skriver:

  Haha, kontrasterna mot vårt nuvarande liv i nytt land!

  Vi påbörjade just ett tredje husprojekt. Precis som tidigare så överlämnades handpenningen i ett tjockt kuvert.

  Det kontantlösa (eller närmare bestämt, ett samhälle utan fysiska betalningsmedel) samhället är en mardröm som gör både samhälle och individ extremt sårbar. Utöver detta är kortbetalningar motsvarigheten till att ha en personlig övervakningskamera hängande över huvudet.

  Ha fysiskt silver och guld i kassaskåpet är det enda jag säger.. även platina är bra. Ser ut som billigt silver för den oinvigde. Eller gör som judarna gjorde, och lagra diamanter. Vettefan hur bra de funkar i en kris dock. Hur många kan avgöra dess äkthet?

  När och om det kraschar är det iaf bra att ha något att byta med, eller något man kan bära med sig på flyget när regeringen låser och/eller beskattar alla dina svenska tillgångar.

  Kanske aldrig sker, men är inte så osannolikt som Svensson verkar tro.

  Gillad av 1 person

 20. tufjb03 skriver:

  Intressant nog har detta scenario och dess konsekvenser beskrivits redan för ca. 2 000 år sedan. Närmare bestämt i Uppenbarelseboken, kapitel 13, vers 16 och 17:
  ”Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.”

  Vad vilddjuret innebär diskuteras, men en ledtråd kan man finna i en ännu äldre bok från ca. 600 f.Kr. Närmare bestämt profeten Daniels bok, kapitel 7, vers 17 och följande. I vers 17 förklaras att: ”De fyra stora djuren betyder att fyra kungar skall uppstå på jorden.”. Läser man sammanhanget både före och efter vers 17 framgår att vilddjuren handlar om olika, på varandra följande riken.

  I Uppenbarelsebokens beskrivning handlar det inte om olika riken under olika tidsperioder. Där är vilddjuret en samtidig kombination av flera djur. Därför brukar vilddjuret i Uppenbarelseboken anses syfta på ett globalt världsrike men också på en människa, vilket är fullt logiskt eftersom denna globala diktatur kommer att ha en högsta ledare.

  Kanske inte så positivt budskap, men då får man ta till sig vad Martin Luther – åtminstone påstås – ha sagt: ”Även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon, skulle jag plantera ett äppelträd idag.”!

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   ”Intressant nog har detta scenario och dess konsekvenser beskrivits redan för ca. 2 000 år sedan. Närmare bestämt i Uppenbarelseboken, kapitel 13, vers 16 och 17:”

   Helt rätt! Det är förutsagt. Det betyder inte att vi inte ska kämpa emot, ty det är vår skyldighet, men, för oss kristna, är det en tröst och styrka att veta att det som händer inte är något slumpartat och oberäkneligt skeende.

   Gilla

 21. tufjb03 skriver:

  Det Elisabeth G skriver om att kämpa emot är just en del av andemeningen i citatet av Luther. Dessutom kan det vara värt att påpeka att även om man tror på Gud så innebär det inte att man tror att han sitter i sin himmel och styr världen åt det dystopiska håll vi nu ser. Människan har sin fria vilja och det som sker är konsekvenser av mänsklighetens (läs: enskilda människors) val.

  Det sista påståendet kan verka brutalt för den som blivit utsatt för krig, rån, våldtäkt m.m., men ett faktum är att det ändå handlar om en människas val. I detta fall förövarens val att utföra handlingen till skada för annan part. Och är det inte här vi har grundproblemet, nämligen enskilda människors val att tillskansa sig fördelar på andras bekostnad? Gäller alla sammanhang och alla nivåer från allt mellan fyra ögon till högsta globala världsledning!

  Gilla

 22. arriemoller skriver:

  ”Kontanter är samhällets enda betalningsmedel, som inte kontrolleras av privata aktörer”

  Det stämmer inte, kryptovalutorna kontrolleras inte av något privat företag eller någon stat. De är helt decentraliserade.
  De kan också flyttas över alla gränser och man kan ha hur många konton man vill och hur stora eller små summor man vill på sina konton, eller plånböcker som de kallas på kryptospråk.
  De kan inte frysas eller hindras från att föras ut ur landet, om du vet att någon kommr att kontrollera din mobil eller usb sticka eller motsvarane där du har pengarna, så kan du memorera ellr på annat sätt notera en serie ord och med dessa återuppliva din plånbok när du når din destination.
  Själv har jag sedan slutet av 2013 alla sparpengar i bitcoin, och den enda i hela världen som vet var de pengarna finns och hur mycket det är, är jag.

  Av anledningar som jag inte förstår så är Sverige ett u-land när det gäller bitcoin.
  I resten av Europa så är det mycket mer utbrett, med bland annat bitcoinbankomater där man kan köpa och sälja bitcoin. Finns ett helt gäng i Finland, Tyskland och Norge till exempel.

  De är så klart lika känsliga för störningar i internet som andra digitala valutor. Men i övrigt är de den digitala motsvarigheten till kontanter.

  https://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.