Lars Hässler: Anne Rambergs sommarprogram – ett politiskt korrekt prat

Lars Hässler

Årets sommarpratarprogram är över. Många personer har berättat sina historier, en av dem är advokaten, och snart före detta generalsekreteraren i Advokatsamfundet, Anne Ramberg.

Det finns två intressanta inlägg i hennes sommarprat, dels om den sydafrikanske apartheidmotståndaren och domaren Albie Sachs , dels om den amerikanska kvinnliga högsta domstolsledamoten Ruth Bader Ginsburg. Båda är förebilder för Ramberg. Hon fortsätter med att berätta om sin karriär och alla okvädningsord hon fått motta, som till exempel batikhäxa, godhetsknarkare, klassförrädare och kommunist i pärlhalsband på Östermalm.

Ramberg tar upp följande spörsmål som jag delvis ifrågasätter:

Om Hilda och Ruben
Ramberg berättar att hon bildade nätverket Hilda för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Det anmärkningsbara, enligt Ramberg, är dock att Riksrevisionen kritiserade Domarnämnden, en nämnd som utser domare, på grund av att vissa ledamöter i Domarnämnden samtidigt var medlemmar i Hilda. Detta ansåg Riksrevisionen som ett hot mot nämndens oberoende. Ramberg ansåg beslutet ”svindlande” och grundade snabbt nätverket Ruben, för domarnämndens (och andra manliga juristers) manliga medlemmar. På detta sätt rundade Ramberg Riksrevisionens beslut (”man får inte vara dum”, som hon uttrycker sig). Man kan dock undra huruvida hon genom dessa två nätverk bildat en ”stat i staten”, som genom sina medlemmar i domarnämnden skulle kunna styra utnämningen av, i hennes ögon, lämpliga domare.

Att respektera andras åsikter
Enligt Ramberg respekterar den kända HD-domaren Ginsburg andras åsikter, trots att de inte alltid överensstämmer med hennes egna. Trots Ginsburgs inställning i denna fråga förringar Ramberg dem som inte tycker som hon själv och klistrar på dem epitet som populister och främlingsfientliga samtidigt som hon anser att demokratin kan bara försvaras genom en öppen debatt där medborgarna deltar.

Om Polen och Ungern
Ramberg säger att demokratin är hotad i bland annat Polen och Ungern (hon kallar dem EU:s mörkermän), trots att ländernas väljare gett regeringarna ett massivt stöd, ibland mer än 50 procent, i allmänna val, betydligt mer än i de flesta västeuropeiska stater. Östeuropas politiska ledare försöker, enligt Ramberg, undergräva de demokratiska institutionerna som är till för att skydda demokratin.

Om Israel och Palestina
Ramberg berättar att hon har deltagit i biståndsarbete i Palestina och hjälpt dess advokatsamfund. Hon har sett hur unga israeliska soldater trakasserar palestinierna, anser att Israel är en hemsk ockupationsmakt och att landet använder oproportionell vedergällning i Gaza. Man kan verkligen ha olika åsikter om Israels politik gentemot Gaza och Västbanken. Ramberg väljer dock att bortse från att den så kallade palestinska staten styrs av två organisationer som inbördes hatar varandra. Den ena, Hamas, är en sunnimuslimsk terroristorganisation med sharialagar och den andra, Fatah, är en av världens mest korrumperade och odemokratiska regimer. Det är inte bara Israel som kan beskyllas för palestiniernas svårigheter, Hamas och Fatah har själva förstört för sin befolkning genom att ständigt föra ett lågintensivt krig mot Israel.

Om civil olydnad
Ramberg resonerar över begreppet ”civil olydnad”. Att detta kan vara en säkerhetsventil är nog många överens om, åtminstone vid vissa tillfällen. Enligt Ramberg är Gretas ”olydnad” att skolka för klimatet ett sådant tillfälle. Den kvinnliga kaptenen på en räddningsbåt i Medelhavet som olovligen lade till i italiensk hamn, ytterligare ett och likaså den unga juridikstuderande Elin Erson, som hindrade ett flygplan att lyfta på grund av att en afgansk man skulle utvisas till ett land ”i krig”, ytterligare ett. Villkor för civil olydnad, enligt Ramberg, är att aktionen inte skall var till egen fördel, vara etiskt motiverad, och att man skall acceptera sitt straff. Här kan man verkligen ha olika uppfattningar, vissa aktioner kan enligt vissa vara OK, andra inte.

Om nazism och flyktingar
Rambergs största problem synes vara populism, främlingsfientlighet, osund nationalism och hotet från nazism, att patetiska nazistiska losers marscherar är en vidrig provokation. Huruvida våldsbejakande islam också utgör ett hot nämner hon inte. Ramberg anser att public service har ett stort ansvar att skydda och bevara det demokratiska samhället, något som många svenskar anser att den vänstervridna public service totalt misslyckats med. Vidare menar hon att EU:s flyktingavtal med Turkiet var helt fel, att i princip alla som flyr från ”krig, svält och förföljelse” har rätt att komma till Europa, detta trots att många är ekonomiska migranter, och att åldersbedömning av ”barn” är rättsosäker.

Om brott och straff och ”allas lika värde”
Kriminalitet, bidragsberoende, arbetslöshet är, enligt Ramberg, felaktigt överdrivna hot. Hon hävdar att det dödliga våldet har minskat, förutom det mellan kriminella, och att högre straff inte avskräcker brottslingar. Vidare att böneutrop en gång i veckan är helt självklart. Ramberg tar även upp det faktum att SD inte stöder begreppet ”allas lika värde”. Detta begrepp är en långt ifrån korrekt återgivning av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, där det talas om ”värdighet” och inte ”värde”.

Ramberg avslutar sitt sommarprat med: Det är allas vår skyldighet att motverka att demokratin användes som ett redskap för att underminera rättsstatens grundvalar och nedmontera de institutioner som uppbär ett humanistiskt samhälle byggt på iden om alla människors lika värde.

Dessa avslutande ord kan man hålla med om, men man bör samtidigt beakta vad en imam så skrämmande förklarat om just denna vår demokrati: Vi kommer att använda er demokrati för att förstöra er demokrati.

56 reaktioner på ”Lars Hässler: Anne Rambergs sommarprogram – ett politiskt korrekt prat

 1. miketheviking skriver:

  Ramberg är en av dem som genom hemliga nätverk undergräver vårt rättsväsende genom att de poppar upp åklagare och domare som inte företräder Lagen utan den pk-fierade diton.

  Gillad av 15 personer

  • Peter skriver:

   Jo det märkliga är också att ingen verkar lämna sina positioner längre. De har extremt långa övergångdfaser innan de nyvalda släpps fram till sina positioner.

   Gillad av 2 personer

 2. Lars Strömberg skriver:

  Hässler skriver: ”…demokratin är hotad i bland annat Polen och Ungern (hon kallar dem EU:s mörkermän), trots att ländernas väljare gett regeringarna ett massivt stöd, .”
  Jo, men så är det ju. Det handlar såklart om en farsot. Inte alls om ett politiskt val gjort av friska, icke vilseledda väljare. Så är det med alla ”populistiska” partier som röner framgång via val, en smitta, liksom. Människor blir vilseledda.
  Själv ”ÄR” jag inte sverigedemokrat. Jag är bara Lars Strömberg. Men, det hindrar inte att jag ifrågasätter det där von-oben-vurmandet om de mot populism ovaccinerade massornas väl.
  Alla är lika, men vissa vet bäst. Åtminstone bättre än flertalet.

  PS
  Den lilla ettriga ”Messerschmitt” finns både med tre och med fyra hjul. Den förra blir nog lite instabil om den tar ut svängarna i hög fart. Den senare kallas ”Tiger”. Den är sannolikt stabilare. Huruvida tillnamnet syftar på hela djuret eller på aktivitetsnivån hos dess käft, det råder det delade meningar om.

  Gillad av 1 person

  • Erik P skriver:

   Det är inte farligt att bli kallad populist. Eller rasist.

   Vrid istället vapnet ur händerna på Ramberg och likar genom att glatt vidgå ”du har rätt, jag tillhör nog undervegetationen och det är så mycket jag inte förstår, kan ingen från övervegetationen förklara för mig?”.

   Ramberg och andra är så övertygade om att vi skall slå tillbaka när vi kallas saker. Gör inte det, anta istället rollen som offer, den som inte förstår och behöver få saker och ting förklarat. Utnyttja det. Gå inte i svaromål utan be om att få bli upplyst. Erkänn ditt ofullständiga tänkande och din värdegrundsbrist.

   Sverige älskar offer, de syresätter den Humanitära Stormakten.

   Utsatthet, svenskans vackraste ord!

   Gillad av 5 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Helst skulle jag vilja att ingen tid eller uppmärksamhet skulle spillas på en sådan person som Anne Ramberg. Men hon har skaffat sig en maktposition och blir därmed någon man måste förhålla sig till. Tyvärr. Hon är en god illustration av att människor verkligen inte är lika mycket värda. Inflytelsemässigt och ekonomiskt har hon på något märkligt sätt getts högt värde i samhället men i övrigt som yrkesrepresentant och  människa…hm…not so much. I mina ögon. Jag skulle nog placera henne närmare den nedersta och lägsta änden av linjen med allas olika värde. Där, i den änden, finns det gott om offentliga personer i dagens Sverige. Tyvärr. Och inflytande och makt har de försett sig med. Tyvärr.

  Gillad av 22 personer

 4. Göran Holmström skriver:

  Grattis Anne, du har verkligen lyckats lura nästan alla.
  Hoppas du mår lika bra innerst inne som din hycklande godhet sänder ut dina falska lögner till alla andra hycklare som skor sig på skattemedel.
  Det måste vara skönt att leva över alla andra, och andas luft som är obesmittad av vanliga normala människor och deras små bekymmer.
  Det måste vara skönt att vara så helig.

  Gillad av 17 personer

 5. C de Longueville skriver:

  Ramberg är ett symptom inte bara på att det är något ruttet i Advokatsamfundet utan även i konungariket Sverige.
  Ett praktexempel i den skara av politiska gangstrar, som numera är förklädda till lagvrängare.

  Generalsekreteraren är en synnerligen passande representant för den snobbiga skara av akademiskt inavlade existenser, vilka i dag smörjer kråset så att det stinker lång väg.
  En figur, som klippt och skuren för den odrägliga slutna och oåtkomliga skock av fisförnäma potentater, som anser sig stå över all kritik.
  Ett kotteri, vars upptagningsområde till stor del tycks ha missat detta rikes intelligentsia.

  Gillad av 16 personer

 6. Mitt vykort skriver:

  Som jag skriver under dagens Patrik, vänstermänniskor använder för att förstå världen en halv 180 grader felvänd kompass där ondskan inte ens KAN nås av dem själva, endast andra kan finna den. Istället så styr man mot det man kallar gott men i själva verket så är man alltid inom ondskans halvcirkel själv och Anne Ramberg är ju ett praktexempel där den goda sanningen i varenda fråga ligger på kurs 180 grader, ALLT hon säger är falskt och ondska. Allt är lögn, hon tillhör de som ligger mycket nära rak kurs mot ondskan och lögnen om allt.

  Gillad av 16 personer

 7. Arthur skriver:

  Ramberg beklagar sig över hård ton men skvätter själv epitet som ”brun råtta” med flera över ärligt folk. Hyckleri är inte en oförklarlig anklagelse. Ruben och Hilda är rättsröta som borde städas bort men det verkar vara för sent.

  Den politik som Rambergs aktivism medverkat till har medfört att miljarder av skattebetalarnas pengar har hamnat i hennes medlemmars fickor. Det är roligare att vara farisé när det är bra betalt.

  Gillad av 12 personer

 8. Maria C skriver:

  Den politiska korrektheten oroar.

  I morse, innan jag knappt vaknat, slog mig, för allra första gången, en fasansfull tanke – finns det en plan? En plan att köra Sverige så fullständigt i botten, att undantagstillstånd och uppskjutna val blir en tvingande nödvändighet för dem som makten haver.

  Visserligen har jag tidigare funderat över rättsstaten, som å ena sidan, undermineras med dynamit och grävskopa vid stiftandet av nya lagar, medan den, å andra sidan, verkar för den personliga integritetens helgd i allt högre grad, genom att (dess talespersoner) ställa sig ogillande till t.ex. id-kontroller.
  Motsättningen mellan de två sidorna är, för mig, förledande och fiktiv.

  Jag tycker mig uppfatta ett mönster. Finns det en plan?

  Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Givetvis än så länge obevisad såtillvida att det inte går att driva saken i domstol (särskilt inte i ett PK-anfrätt domstolssystem), men planen är väldigt tydlig för den som hängt med några år.

    Larmet gick för fullt när Fredrik Reinfeldt förkunnade att allas våra hjärtan skulle öppnas. då stod planen om att genomföra det som våra politiker satts att utföra nämligen ett fullskaleprojekt om europeiskt folkutbyte via s.k. multikulturalism såsom det viktigaste ledet i deras globalfascistiska projekt.

    Nu, nästan fem år senare, kan vi väl konstatera att än så länge har de lyckats på ett sätt som måste överträffa deras vildaste förväntningar. De visste att svensken var mjäkig och lättlurad, men de kunde väl aldrig ana att det skulle gå så här lätt.

    I andra länder, såsom Italien, Storbrittanien och Frankrike har det inte gått lika lätt. Engelsmännen valde Brexit, fransmännen eldar däck och är allmänt bråkiga och i Italien dök Salvini upp.

    Som lök på laxen fick de Trump på halsen.

    I Sverige tycks striden vara över, även om ett långsamt uppvaknande tycks ske, men PK-ismen, som har inympats i alla som är födda 1960 och senare, tycks vara svårartad.

    Ett visst hopp finns alltså, varav DGS är ett av halmstråna.

    Gilla

  • Geiger skriver:

   Ja!Det finns det verkligen.Och den stavas Kalergi-planen.Eller Soros-planen och innebär dels nedmonteringen av den svenska nationalstaten ,dels på sikt en bortträngning och genocidering av de etniska svenskarna och deras ersättande med araber;afrikaner och en blandbefolkning som är resultatet av en påtvingad korsning mellan etniska svenskar och araber;afrikaner och asiater:Detta står klart och tydligt i EUs grunddokument.Sverige och svenskarnas öde är redan beseglat och ofrånkomligt.Ett dödsdomt folk.

   Gillad av 1 person

 9. Aha skriver:

  Ramberg är en PK-ist ut i fingerspetsarna i spetsen för ett skrå som möter samhällets avskum och som rimligen måste tycka att deras livsstilskriminella klienter borde hållas inom lås och bom i evinnerliga tider, att hårda straff är det enda som hindrar dem från att vara ute och begå nya brott. Nu är det ingen advokat som har tyckt så (offentligt) vilket kan tolkas som att de livsstilskriminella är inte så onda som de framstår, ej heller är de så benägna att återfalla eftrer avtjänade straff.
  Detta är dock inte med sanningen överensstämmande. Sanningen är tvärtom. Advokater är alltså ett skrå som har ett slappt förhållningssätt till sanningen, inte minst Ramberg, som ganska nyligen i en debattartikel poängterade att hårda straff inte avhåller de dömda från att begå nya brott, alltså är det inte bra med hårda straff. Inte med ett ord berörde hon det faktum att för varje vecka som en livsstilskriminell avtjänar ett ”hårt” straff hindras denne från att begå nya illgärningar.
  Advokater framstår därför som skrymtare som inte bejakar hårdare straff för livsstilskriminella, för återfallsförbrytare. De tjänar ju på att igen och igen företräda livsstilskriminella.

  För övrigt förtjänar Ramberg de epitet som hon nämnde i sommarprogrammet. Så uttrycker sig folk när de är förbannade. Hon har inte fattat det trots att hon själv gärna fulstämplar.

  Gillad av 6 personer

 10. Rutger skriver:

  Ramberg är det levande beviset för att hög social ställning, hög utbildning och verserat yttre inte med nödvändighet sammanfaller med förmågan till analytisk tänkande, klarsyn och god moral, utan istället likväl kan vara dess motsats.

  Som företrädare för Advokatsamfundet sitter hon i jävsposition för en kår som årligen drar in miljardbelopp på att företräda asylanter i deras kamp för att slippa bli utvisade och istället bli försörjda i Sverige. Därtill är är den omfattande importerade brottsligheten rena guldgruvan för advokaterna – bara ett stort mål kan inbringa flera tiotals miljoner till berörda advokater.

  Klart som korvspad hon hatar SD och definierar alla inskränkningar på den egna inkomstsidan, tex i form av längre straff, strängare gränskontroller, utvisning och asylstopp, såsom hot mot demokratin. Rena påhittet. Symptomatiskt anses inget hot mot demokratin från importerad islam föreligga, vars kategori av invandrare utgör en av advokatkårens stora inkomstkällor och samtidigt läser man nästan dagligen om hur dess hot mot våra demokratiska värden ökar. Tydligare fiende än Ramberg kan knappast den skötsamma nettoskattebetalande medelklassen finna. Såsom varande en av PKgängets ledande ideologer har hon också god tillgång till PKgängets mediala plattformar. Vi ser henne ofta på nyheterna, vars reportrar alltid bortser från att hon är gravt jävig i de flesta frågor hon ombeds uttala sig om.

  Gillad av 13 personer

 11. Tritonen skriver:

  Det är ett evinnerligt trailande både före och efter P1:s flaggskepp (?) Sommar. Det har utvecklats från ett kåserande underhållningsprogram till en bikt- och predikstol. Ganska tråkigt och förutsägbart med PK-certifierade åsikter mixat med vederbörandes CV. Gäsp.

  Gillad av 9 personer

  • cmmk10 skriver:

   Anders Hansen i sommar var bra, om än inget som han inte har sagt i andra sammanhang. F ö är det väl bara Magnus Ugglas två program – med 25(?) års mellanrum – som har varit bra. 😉

   Gilla

 12. Anders Lundin skriver:

  Jag betraktar PK-devisen Alla människors lika värde som en ren provokation av verkligheten. Fascism. Hyckleri.
  Och vågar även påstå att ingen – absolut ingen – följer devisen i praktiken, när det kommer till dem själva och deras närmsta.

  För övrigt bör Fredrik Reinfeld åtalas för landsförräderi.

  Gillad av 12 personer

 13. Magnus Rosensparr skriver:

  En stor känsla av befrielse kommer att spridas i landet den dag Jaguaren* på Östermalm lämnar posten som advokatsamfundets generalsekreterare. Mot bakgrund av Riksrevisionens kritik bör i framtiden medlemskap i Hilda och Ruben utgöra hinder för ledamotskap i Domarnämnden, eftersom motivet är känt och uppenbart.

  * Ett stort, svart, listigt och farligt rovdjur inom kattsläktet. Passande nog äger hon också ett fordon av märket Jaguar.

  Gillad av 5 personer

 14. Björn skriver:

  Denna Ramberg verkar ha renodlat samtliga de egenskaper som gör PK-isterna så motbjudande! Likt utsedd av någon slags högre stående makt, ser hon på ett hycklande, arrogant och föraktfullt sätt ner på ”vanligt folk” och deras åsikter! Jag blir faktiskt fysiskt illamående när jag tänker på vilken makt i samhället, denna demokratifientliga och rättsvidriga människa har lyckats tillskansa sig!

  Gillad av 10 personer

 15. Kasper K skriver:

  I Anne ”Brunråttan” Ramberg har rätts- och demokratirötan fått ett värdigt ansikte i demokraturen Sverige.
  Att hon dessutom är ett skolexempel på nivån i den vänsterkloak som tvångsfinansierade public services så kallade underhållningsprogram Sommar utvecklats till förstärker bara bilden av ett land i fritt förfall.

  Gillad av 2 personer

  • Palle9 skriver:

   Kasper K: Välförtjänta omdömen om både Ramberg och programmet som det utvecklat sig. När hon nu eventuellt ska inleda en ny karriär skulle jag föreslå skådespelaryrket – hon vore som klippt och skuren som lady MacBeth enligt min mening. Annars är det ett uttryck från Shakespeares Hamlet, som kommer för mig när Anne Ramberg uttalar sig: gräsligt, gräsligt, övermåttan gräsligt!

   Gillad av 3 personer

 16. H Portell skriver:

  Här är det fråga om en person som innehar ett förtroendeuppdrag i ett samfund som har som uppgift att förse oss (klienter) med mer än konsulthjälp i rättsfrågor ( advokat ) som kan vara avgörande i våra liv. De medlemmar i advokat(-samfundet) som vi tills nu behövt anlita under livet i diverse frågor har vi upplevt försedda med oväld och ointresserade av ovidkommande attribut som vi eller motparten kan ha, utan fokuserade på för saken aktuella spörsmål.
  Med detta som bakgrund funderar jag vilken konsekvensanalys man bör göra om man någon gång framöver behöver advokathjälp i en seriös juridisk fråga. Detta med tanke på samfundets lednings offentliga partiskhet i en fråga som starkt splittrar i vår tid.
  Kan man lita på oväld.
  Bara en medborgares enkla tanke- Tack

  Gillad av 1 person

 17. C de Longueville skriver:

  Ramberg var den, som lanserade attributet ”brunråttor” för dem, som inte jublade över rikets migrationspolitik.

  ”Men det är nog på det viset, att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då”.
  Det var den höga juristens rekommendation riktad till de människor, som jobbat ett helt liv och som nu lever på en pension, som är lägre än EU:s fattigdomsnorm.

  Så skönt, att hon nu försvinner.
  Den lika falska, som högdragna överkuckun för det skrå, som i dag smörjer kråset så att det stinker lång väg.

  Gillad av 9 personer

 18. ERROL skriver:

  Det är direkt pinsamt med en ordförande för Advokatsamfundet som kallar ett parti nyfascistiskt och högerextremistiskt, helt i strid med vad en seriös samlad kår av statsvetenskapare skulle göra. Det går naturligtvis att kritisera SD för exempelvis populism, men att som advokat förfara så slarvigt med språket och begrepp som Ramberg är direkt skandalöst. Det går inte att för en intellektuellt hederlig person att påstå att SD skulle vara nyfascistiskt eller högerextremistiskt efter att ha läst partiets program. SD:s valarbetare har ej heller nyttjat eller hyllat våldsanvändning likt nyfascister, partiet saknar alla inslag av kårverksamhet och organiserad våldsanvändning. Tvärtom så har SD i hög grad varit mottagare av det goda hatets praktik, helt i strid med demokratins spelregler. Om Ramberg av principiella skäl hade vågat stå upp för SD:s principiella rätt att verka som parti i stället för att yla med vargarna, så hade Ramberg förtjänat respekt. Istället så har Ramberg verkat som en självutnämnd hovintellektuell för makten och gjort drängtjänst för maktetablissemanget i Sverige, för detta tror sig Ramberg visat principfast mod och självständighet, när i själva verket motsatsen är för handen. Klassförakt mot SD är inte samma sak som en principiell kamp för demokrati.

  Att förfara så slarvigt med begrepp som nyfascism och högerextremism som ordföranden av advokatsamfundet gjort är helt enkelt skandalöst och monumentalt oseriöst. Det är om något ägnat att undergräva det demokratiska samtalet. Det är typiskt att Ramberg synes vara blind på vänster öga; det parti som önskar avskaffa äganderätten och som explicit torgför detta i sitt partiprogram, V, är uppenbarligen ett helt anständigt parti enligt Ramberg, trots att äganderätten är stadfäst i exempelvis EKMR. Rambergs slängiga och slarviga demagog anstår inte en ordförande för advokatsamfundet; Rambergs vulgärförenklande uttalanden om SD är helt enkelt oacceptabla, detta populistiska engagemang har medfört att pärlhalsbandet Ramberg naturligen blivit intervjuad i ETC för sin ”politiska medvetenhet”, denna obalanserade pseudointellektuella populism lyckas Ramberg dessutom blanda med privata och olämpliga stöduttalanden för kungafamiljen. Ramberg är om något opportunist och hennes oseriösa, obalanserade brännmärkning av ett demokratiskt parti i Sveriges riksdag har skadat advokatsamfundets oberoende och anseende.

  Ramberg har missbrukat sin roll som ordförande för advokatsamfundet som en plattform för hennes egna privata och pinsamt ytliga politiska tyckanden. Ramberg har inte agerat med den intellektuella heder, verkliga självständighet och språkliga stringens som rollen som ordförande för advokatsamfundet kräver.

  Gillad av 9 personer

  • Aha skriver:

   Bra ”talat”.
   Rambergs långa fortlevnad som ordförande med hennes bl.a. onyanserade angrepp på SD är djupt beklagligt. Åkesson är för mjäkig, han måste försvara partiet hårdare.

   Gillad av 3 personer

   • Den äkta Fredrik Östman skriver:

    Åkesson saknar en plattform, en tvållåda att stå på. Ett tal om året i Sölvesborg räcker inte. Han måste kommentera dagligen. Presskonferens fungerar inte, för pressen kommer inte att rapportera därifrån.

    Så han måste väl twittra.

    Vem var det som kom fram till detta redan för flera år sedan, och som har fått så mycket kritik för det sedan dess? Donald Trump.

    Gillad av 5 personer

  • pllay skriver:

   Det är en skam för advokatskrået att de inte sparkade ut AR direkt hon i egenskap av företrädare för det tog politisk ställning.
   Advokaters heder och oväld är för många många år framåt förbrukad, efter AR gäller att så långt det är möjligt undvika advokater.
   Förtroendet är borta. Varför skulle jag engagera min uttalade fiende i en för mig viktig fråga?

   Gillad av 4 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Det finns en åtgärd: Bär ju behöver ”adviókat” vävd dig inte tuill en advokat dvs medlem av advokatsamfyndet utan gå till som ”bara” är jurist. gärna någon som blivit utesluten ur advokatsamfundet. De har ju visat begåvning.

    Gillad av 4 personer

 19. Treve skriver:

  Vill gärna liksom många andra stryka ett streck över Ramberg. I praktiken är hon försäljningschef för advokater, för att de ska få fler jobb och högre timarvoden. Blev mycket förvånad när hon sanktionerade Greta och kvinnan som höll kvar ett flygplan. Den senare visade sig ha fel om den kvarhållne, och kan Greta överhuvudtaget visa att hennes klimathysteri har någon saklig grund? Varför behöver Greta ha en dyr PR-firma (influencers, lobbyister, spin doctors m m) som sköter hennes kändisreklam? Hur mycket har det kostat, 10 millar, 100 millar eller vad? Var kommer pengarna ifrån? Genom mina studier av service i samhället har jag sedan länge funnit att rättsinstanser, domstolar, åklagare, nämndemän, fängelser, polisen etc , bildar den sämsta servicesektorn i samhället. Den är obegriplig för medborgaren. Den borde utgöra ett system men istället är den i praktiken en lösgodisdisk, där man man plockar litet här och litet där och när påsen är fylld så slutar man.

  Gilla

 20. olle holmqvist skriver:

  För advokaterna är fri massinvandring vinst genom uppdrag, som sedan betalas reeltt via skatten. Såvida deras klienter inte har betalningsförmåga….
  Men inte nog med det. Om advokaten lyckas här, så återvänder den lyckosamme klienten,
  nu som boende i Sverige, gärna till samma advokat i framtida helt annorlunda ärenden.
  Win-Win fast i lite annan betydelse.

  ” batikhäxa, godhetsknarkare, klassförrädare och kommunist i pärlhalsband på Östermalm.!
  Världsataskigt !
  Fina damen blir nog nominerad till hedersledamot av Svenska Martyrers Riksförbund,
  https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/
  Den här barren kan inhysa många som flytt från från krig (masssor med granater, lebbigt)
  och saknar tak över huvúdena sina.

  Gillad av 2 personer

 21. Göran Holmström skriver:

  Ekvationen är tämligen enkel, advokater, politiker, media och rättsväsende tjänar på invandringen så gör även socionomer, socialsekreterare samt berörda myndigheter.
  Utan stor invandring så skulle alla dessa grupper vara betydligt mindre och tjäna sämre!
  Anne Ramberg tjänar på att spela god.
  Annie Lööf med, med alldeles för många mer.
  varför ska vi betala för friåkande parasiter som ljuger och åker snålskjuts?
  Vi behöver politiker som är ärliga och har ryggrad!
  Vi är värda bättre styrning av landet!

  Gilla

 22. Katja Rajalin skriver:

  Hej Lyssnade på detta och delar avdin kritik håller jag med om. Ledsen att Anki tagit den här riktningen. Faktiskt lite upprörd. Katja Rajalin

  Gilla

 23. Niklas R skriver:

  Anne är en klassisk socialist. Det märks i hela hennes upplägg, resonemang och uppträdande. En typisk socialdemokrat.
  Varför advokatsamfundet låtit sossarna infiltrera dem är för mig en gåta.

  Men det fina med den regeringsform som sossarna fick igenom 1975 är att det är statsministern som utser domare. Vilket innebär att en sverigedemokratisk eller moderat statsminister kan, om han vill, sätta alla juristdomare på grönbete och utse nya juristdomare i våra tings-, hov- och högsta domstol.

  Gillad av 1 person

 24. olleholmqvist skriver:

  Krönikörens sammanfattning är en utomordentlig PK-katekes, Nu är uppgiften bara att lagra så att den inte slarvas bort.

  Gilla

Lämna ett svar till Göran Holmström Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.