Bitte Assarmo: Brittisk forskare menar att anklagelser om islamofobi fungerar som hädelselagar

Bitte Assarmo

Bitte Assarmo

Det sista den moderna västvärlden behöver är hädelselagar. Det skriver Emma Webb, direktor på FIDE, Forum on Interation, Democracy and Extremism vid Civitas, i Spiked med anledning av att en högskolestudent underkändes för att ha uttryckt vad den engelska betygsnämnden OCR (Oxford, Cambridge and RSA Examinations) kallade ”obscena rasistiska kommentarer”. Det visade sig att studenten hade kallat halalslakt för avskyvärt, något som enligt skolverket var ”islamofobiskt”.

När betygsnämnden fick information om att yttrandet gjordes utifrån studentens perspektiv som vegetarian bad man visserligen om ursäkt. Men det skrämmande är att om hon hade kritiserat den muslimska halalslakten i sig så hade man inte varit lika förlåtande.

OCR säger sig ta alla fall av misstänkta ”kränkningar” mot religiösa grupper mycket allvarligt. Men är det verkligen meningen att studenter ska vara rädda för att uttrycka kritiskt tänkande? Borde inte religion och religiösa företeelser kunna diskuteras fritt, och alldeles särskilt i en akademisk miljö? Den typen av censur är djupt rotad och indikerar att det finns åsikter som anses vara felaktiga och måste tystas och där vi måste söka efter en dold agenda hos dem som uttrycker dem, menar Emma Webb.

Historiskt sett har anklagelser om islamofobi använts som hädelselagar för att tysta kritik mot och diskussion om muslimska företeelser. Det har använts som hot mot journalister och andra som undersökt allt från barnäktenskap till islamistisk aktivism liksom mot liberala muslimer, som svartmålats som ”onkel Toms” för att de arbetat mot extremism. Men uttrycket borde granskas ordentligt, eftersom det kan ha en försåtlig effekt på den medborgerliga friheten. Vägen till helvetet är kantat med goda intentioner – och det är synnerligen sant när det gäller begreppet islamofobi, skriver Webb.

Enligt engelska APPG, All-party Parliamentary Group (en grupp där representanter från alla partier i både underhuset och överhuset ingår), har islamofobin sina rötter i ”en rasism som riktar sig mot muslimska uttryck eller det som upplevs som muslimskt”. Det är en vag och utsträckt definition som grundar sig på den förvirrade idén om ”kulturrasism” – ett slags rasism som påstås uttryckas genom aversion mot olika kulturella företeelser. Definitionen av islamofobi blandar därför ihop antimuslimsk diskriminering med kritik mot islam som religion. Således kan kritik mot exempelvis hijab uppfattas som en rasistisk antimuslimsk attack.

I den andan anklagades för en tid sedan Ofsted, den brittiska utbildningsförvaltningen, för rasism efter att ha uttryckt oro för att mycket unga flickor bär hijab i skolan. (Hijab kan tolkas som en sexualisering av personen som bär den, i detta fall mycket unga flickor, något som också påvisats av Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime.

I maj skrev en grupp med fler än 40 experter, aktivister och religiösa ledare med olika perspektiv ett öppet brev till APPG, där de invänder mot den vedertagna definitionen av islamofobi eftersom den allvarligt kan skada yttrandefriheten och tysta kritiken mot islam. Andra, som den brittiske författaren och islamexperten Tom Holland, varnar också för att den kan begränsa den historiska forskningen.

APPG hävdar att definitionen inte kommer att inverka menligt på yttrandefriheten – och samtidigt avfärdar de själva yttrandefriheten då de i sin rapport konstaterar att utnyttjandet av begreppet yttrandefrihet och en förmodad rätt att kritisera islam resulterar inte i något annat än ytterligare en form av antimuslimsk rasism, där kritiken förnedrar, marginaliserar och stigmatiserar muslimer. Att ge upp termen islamofobi – och med det möjligheten att skapa rättsliga instrument för att hantera den – bara på grund av den upplevda risken att den kan begränsa yttrandefriheten skulle vara helt felaktigt.

Emma Webb konstaterar också att brittisk polis, som tidigare uttryckt oro över att den vedertagna definitionen av islamofobi skulle kunna underminera arbetet mot terrorism, nu har bytt ståndpunkt och kräver att den nye premiärministern Boris Johnson ska anamma begreppet.

Hur parlamentet än går vidare med definitionen av islamofobi är risken överhängande att yttrandefriheten åsidosätts och att de mänskliga friheterna inskränks. Det finns många sätt att bekämpa diskriminering av muslimer men införandet av hädelselagar – som det i praktiken är frågan om – och en inskränkning av yttrandefriheten är inte rätt väg att gå, avslutar Emma Webb.

59 reaktioner på ”Bitte Assarmo: Brittisk forskare menar att anklagelser om islamofobi fungerar som hädelselagar

 1. Fran Zappa skriver:

  Man kan inte, trots att man försöker, tvinga människor att tänka på det sätt man själv vill. Man kan inte heller få människor att förstå om de inte vill förstå. Islam hör inte hemma i västerlandet! Halalslakt bör förbjudas liksom religiösa symboler som klädedräkt och utmärkande symboler utifrån förbudet bära uniform i det offentliga rummet. Var det någon här som inte ville förstå? Eller tror att muslimer skulle börja tänka annorlunda? Nej det senare gör de förstås inte och inte vill de förstå heller.

  Gillad av 15 personer

  • brrr skriver:

   Att förbjuda uttryck för en företeelse gör inte att företeelsen försvinner, annat än visuellt. Den går bara under jorden och växer i styrka och indignation. Flyttar man utövare av en företeelse till där den hör hemma, så behöver man inte förbjuda uttrycken för den.
   Mitt hopp står till nästa generation européer, om än inte just svenskarna.

   Gillad av 3 personer

  • Målare Björn Ingvar Söderstedt skriver:

   Om muslimerna stannar kvar i sina muslimska länder skulle inte problemet uppstå. Varför väljer muslimer att bosätta sig i västerlandet?

   Gillad av 7 personer

   • Mv skriver:

    @johanna, detta är helt fel, ingen i Indonesien betalade muslimer för att flytta dit, ej heller Kina eller Thailand eller Burma eller Filippinerna eller Bangladesh. Islam sprider sig helt enkelt.

    Gillad av 2 personer

   • Aurora skriver:

    Ja, vad gör de här undrar många. Det är islamiskt svärdståg som pågår. Muslimsk ilska när en segregationsbadförenng för kvinnor inte fick skattebidrag. Anledning att den inte var öppen för alla utan uttalade tydligt att den vände sig till specifikt till muslimer. Muslimer protesterar när deras barn inte får halaslaktad mat i skolan med hänvisning till att religionsfriheten för islam omfattar minsann många övriga samhällsfunktioner. Ingen vilja att vara inkluderande och respektera värdlandets seder och traditioner här utan enbart exkluderande segregation för egna gruppen.

    Gillad av 9 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  ”Islamofobi” är väl ett sjukligt tillstånd liksom fobier generellt. – Man menar väl inte att det handlar om fobi utan om kritik och det är alltså kritik av islam man vill stävja. – Med den motivering man använder, – att kritik av islam handlar om ”förnedring, marginalisering, stigmatisering” av muslimer, måste all kritik av andras felaktiga tänkande, politiska hållning och beteende stävjas med samma beslutsamhet, då man ju kan känna sig förnedrad, marginaliserad och stigmatiserad i samma mån som man identifierar sig med sitt tänkande, sina åsikter och sitt sätt att vara.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Istället för förbjudet, kunde det hellre vara obligatoriskt att kritisera islam och alla andra sekter med förnedring och massmord på oliktänkande på sin agenda.

   Gillad av 2 personer

   • Patria Amissa skriver:

    Paenitet! Obligatorium är samma sak som förbud, dvs metoder för att vi alla skall tänka på ett visst sätt. Historien är tydlig vars sådana styrningar leder.

    Gilla

   • Patria Amissa skriver:

    Eftersom du skriver ord är det just dina ord jag kommenterar. Är tyvärr inte tillräckligt synsk för att se vars dina tankar vandrar.

    Självklart används termen fobi för att omöjliggöra kritik, eller ens en diskussion. Där är vi ense, men det stoppar där.

    Gilla

 3. A skriver:

  Det finns inget som folk underskattat mer än härskarteknik X. Om Sverige ens ska kunna delas i framtiden, så kommer det att behöva hjälp utifrån. Det ser mycket illa ut.

  Mvh A

  Gillad av 9 personer

 4. L. N. Fredrik Östman skriver:

  Vad då ”som”? Hädelselagar är hädelselagar och lagarna som förbjuder hädelse av islam är just hädelselagar. Det gör ingen som helst skillnad att man kallar hädelsen ”fobi”.

  Självklart måste inte bara lagen om häst mot soffgrupp avskaffas. Alla domare, advokater och politiker som har medverkat till denna paragrafs urartning till hädelselag måste ställas inför en tribunal och dömas för brott mot mänskligheten till mycket kännbara straff. Alla som har dömts till straff enligt denna paragraf måste befrias och givas skadestånd, som solidariskt skall hämtas från de skyldiga.

  Gillad av 15 personer

  • brrr skriver:

   Varför associerar jag till dagens Engellau om rättvisa och hämnd?
   Laglig rättvisa och social dito är inte samma sak.
   Men stiftar man lagar om social rättvisa…?
   Moment 22.

   Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Emma Webb har ju rätt. Förbud mot kritik av islam och muslimsk kultur är det sista västvärlden behöver. Islamofobi är ett begrepp som lär ha uppfunnits av Muslimska Brödraskapet, en erkänt aggressiv inriktning av islam som är förbjuden i Egypten. Fobi är en irrationell rädsla för något man inte egentligen behöver vara rädd för, t ex spindelfobi i Sverige, men som bör kallas spindelrädsla i Australien där det faktiskt finns farliga spindlar. Islamofobi är alltså ett omöjligt begrepp eftersom islam bevisligen är farligt överallt. Vi ska i stället säga islamrädsla och den rädslan är högst befogad, men det vill inte militanta islamister att västvärldens folk ska förstå.
  Kristna gick ut i världen och missionerade med ord och muslimer/muhammedaner/morer missionerade sexhundra år senare med mord. En enkelt beskriven skillnad. När folk inte underkastade sig islam, både religiöst och politiskt, och betalade extra skatter eller togs till slavar så kom svärdet fram. Precis som det påbjuds i koranen.
  De flesta muslimer är muslimer på grund av oturen (min åsikt) att födas i ett muslimskt land eller region. Det här inte varit ett aktivt val, något frivilligt, att bli muslim. Och muslimer är säkert alltifrån välindoktrinerade/bokstavstrogna till svalt ointresserade, men i ett skarpt läge vet de vad som gäller, eftersom islam förespråkar och tillämpar våld mot dem som inte rättar in sig i ledet.
  Vilket muslimska ledare vill att västvärldens regimer också gör mot oss kristna, ateister, judar eller vad vi räknar oss som. Tar till våldsmonopolet alltså, med böter och fängelsestraff med hjälp av hädelselagar, och t ex den svenska lagen om hets  mot folkgrupp, mot sina egna medborgare. Och alltså då går aggressiv islam till mötes.
  Det kan knappast vara av okunnighet om islams intentioner och ambitioner med ett muslimskt världsherravälde på agendan, utan det måste handla om en tro på att västvärldens egna makthavare ska få skjuts, en hjälp på vägen, till större egen makt genom att stödja spridning av islam och att detta och islam som ideologi och kultur då inte får ifrågasättas eller kritiseras.
  Själv har jag så svårt att förstå hur västledare kan vara så lättlurade. De kommer ju att avpolletteras, bokstavligen, så snart islam kan ta över. Islam har inga problem med att flytta fram sina positioner eller tvinga på andra sin ordning och ta makten helt och hållet.
  Det är nu vi fortfarande kan kritisera islam och visa på vad läran innehåller i ord och handling, se världen över hur islam praktiseras, med krav på både religiös och politisk underkastelse. Vilket upprätthålls med hjälp av våld om det behövs.
  Det är inte bara yttrandefrihet och demokrati som ligger i vågskålen, utan våra liv.
  Våld vinner alltid. Och som död kan man varken vara tolerant eller ”häda”.

  Gillad av 20 personer

 6. C de Longueville skriver:

  I februari i år fick Ulla Gustavsson, Simförbundets ordförande avgå från sin post för att hon ansåg att: ”Slöjan inte står för jämställdhet utan för en könsmaktsordning där kvinnan är underordnad mannen och innebär en sexualisering av kvinnor och flickor.”

  Regeringslakejen, riksidrottsförbundets ordförande, den före detta rikspolischefen och landshövdingen och därtill själva personifikationen av rikspolitruk, kände uppenbarligen det helhjärtade stödet från Sveriges samlade PK-mobb när han gick till attack mot tanke- och yttrandefriheten och dess modiga och rakryggade företrädare.
  En skränande aggressiv offensiv, som mest liknade ett iscensatt överfall.

  Det är så de fungerar.
  Dessa det fria ordets förtryckare, som under de senaste åren lätt har kunnat flytta fram sina positioner.
  De, som tycks ha glömt bort eller inte förstått, att grunden för demokrati är åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och en fri och öppen debatt.
  Rättigheter, som är fundamentet för den traditionella västerländska demokratisynen.

  Varje antydan om hotet från den förtryckande, för att inte säga tyranniska, gudaläran attackeras alltid, direkt och våldsamt av PK-packet.
  De som framför minsta kritik skall, i religionsfrihetens namn, omgående tystas och stämplas som islamofober.

  I det plågade Svea rike ställer den repressiva ideologin ständigt nya krav på undantag, särregler och förbehåll.
  Det okristliga omhuldandet av planetens mest frånstötande konfession får till följd att det separatistiska samhället närmar sig med stormsteg.

  Det är en religion, vars resonemang naturligtvis saknar all rationalitet och logik, men vars tankevärld därtill inte kan karakteriseras som någonting annat än en komplett härdsmälta, frambringad av sådan exceptionell dumhet och enfald, att den gränsar till absolut idioti.

  Gillad av 16 personer

  • Linden skriver:

   CDE
   Som vanligt har du formulerat vår absurda situation på ett nästan smärtsamt svidande sätt.
   Hur kan vi, som man trodde , rationella välutbildade svenska hamna i denna fälla.
   Att böja oss för en 600 årig pedofilisk religion.
   Som är på väg att ta ifrån oss allt det vi kallar för svenskt.
   Och protesterar vi så ställs vi inför skranket.

   En tanke, är vi tillräckligt många som höjer vår röst så kommer polis och domstolsväsendet braka ihop.
   Islamofobi brotten avskrivs inte.

   Gillad av 3 personer

 7. Tomas skriver:

  Ja herre Gud. Vansinnet har slagit rot i många länder. Tänk att socialisterna klarar den logiska kullerbyttan att de som är improduktiva skall härska över de produktiva. Satte de inte ett skällsord på detta? Jag anmäler mig frivillig att deporteras till vilket landområde som helst där endast de som inte har socialism eller religiöst missionerande som rättesnöre släpps in. Dränerar man länderna på produktiva kan de få kvarvarande få njuta frukterna av det som aldrig produceras. Jag kan inte längre leva i ett galet land där man värnar en av de vidrigaste religionerna vilken inte hycklar med att man vill slakta alla som inte delar deras stenåldersåsikt, eller där kvinnor kämpar för skyldigheten att underkasta sig. Svenska politiker har utvecklat sig från skitpratare till aktiva samhällsförstörare. Svenska kyrkan kommer dessutom förmodligen inom kort bara bestå av gamla marxister.

  Gillad av 11 personer

 8. miketheviking skriver:

  Brittisk polis styrs numera av pakistanier – så det är inte konstigt att de anammar ”islamofobiska” rättsprinciper.
  Om halalslakt inte är avskyvärt utan religionsutövning så är snart kvinnlig och manlig könstympning halal/kosher i den semitiska världen. Ja, just det – förekommer ju faktiskt vitt och brett i den demokratiska västvärlden redan…

  Är det inte bisarrt enkelt och se hur denna exklusivitet av vissa religioner, etniska tillhörigheter eller böjelser gått till?

  Vi i västvärlden har alltid haft ett öppet sinne, odlat en viss självkritik och haft ”lyxen” att stämma till eftertanke. I mer enkla och brutala samhällen finns varken härskare eller folk som funderar särskilt mycket på annat än behålla makten,och huvudet.

  Det gjorde att människor i Västvärlden ifrågasatte och grundade en sorts kollektiv eftertänksamhet och självkritik (reformationen och upplysningen t.ex.)
  För 150 år sedan började man ifrågasätta slaveriet. Slaveri pågår dock för fullt i andra icke-västliga länder. För 50 år sedan ifrågasatte man, på,goda grunder, de svartas avsaknad av rättigheter. Idag har de rättigheter som ibland överstiger den vita befolkningen (affirmative action). För 40 år sedan startade ifrågasättandet av den gängse nidbilden av juden. Resultatet är enorma minnesmonument av Holocaust (som numera nästa överskuggar andras lidande under andra världskriget) och en i princip oberörbarhet vad gäller kritik mot Israel eller judar i maktkoncentrationer.
  Nästa grupp som såg möjligheten att göra motsvarande ungefär samtidigt var homogruppen som senare fått påhäng av andra sex- könsfixerade grupperingar. Idag får du ju inte säga något till en skäggig man på vårdcentralen som gör att ”han” uppfattar sig som en ”han” – ty det kan vara en hon eller trans.
  För 30 år sedan började man uppmärksamma handikappade och mentalt sjuka i syfte att underlätta för dem och motverka diskriminering. Idag måste ramper byggas på sandstränder, lekplatser asfalteras för framkomlighet och psykiskt sjuka springer fritt omkring i samhället., inland med yxa i händerna.

  Idag pågår samma process men denna gång är de muslimerna som vill få till samma exklusivitet och oberörbarhet som andra grupperingar fått. De är på god väg att lyckas trots att salafister mördar och styckar journalister, IS eldar upp folk levande och amatörjihadister spränger folk i slamsor över hela Europa.

  Samtidigt pågår en ständig förnedring och förföljelse av kristna såväl i västvärlden som i andra länder. Förnedringen består i att film o media gärna lyfter fram den kristna religionen som någt hemskt och avskyvärt människfientligt.
  Mördaren i en film är inte sällan prästen. Och om inte så är han alltid pedofil.

  Så, var inte förvånad Bitte. Det kommer mera exkluviteter framöver som vi andra måste böja oss inför. Nästa grupp kan faktiskt bli politiker. Tänkt dig scenariot där man inte får kritisera eller häckla en dålig politiker!

  Gillad av 9 personer

 9. Stefan Sewall skriver:

  Den totala yttrandefrihet vi har haft i västvärlden ska de inte få ta ifrån oss.
  Det här är vårt land. Här bestämmer vi. Utan total yttrandefrihet enligt VÅR definition finns inget livsvärde. Då har invasionsmakten vunnit kriget.

  Glöm aldrig dödsdomen för bagatell-hädelse i Pakistan 2010 mot fembarnsmamman Asia Bibi för en enda kort påstådd kommentar. Muslimska arbetskamrater hade ljugit och påstått att Asia Bibi hade förolämpat Muhammed och Islam. Hon hade hämtat vatten och druckit ur samma kopp som muslimer, vilket de förargats över varefter de anmälde henne och ville hennes död. Fint folk.
  Salman Taseer,den kände guvernören i landets folkrikaste provins Punjab, mördades även år 2011 efter att ha tagit Asia Bibi i försvar.
  Läs om detta och fatta vad det är för respektabel ideologi vi har att göra med.

  För övrigt har nu en kvinnlig ung läkare avrättats med pistolskott i huvudet i Malmö med sitt spädbarn i famnen, som hämnd för att hon vittnat i tidigare rättegång efter att ha tidigare vårdat någon kriminell på sjh. -Fina tider. Trevligt folk med trevliga seder som importerats.
  Det kan ingen PK-fundamentalist påstå vara normalt för Sverige. (troligen i DN debatt i morgon: Sådant har alltid hänt. Det är svenska medelålders vita män som skjuter kvinnliga läkare i huvudet.) Till och med sossepolitiker reagerar och upprörs, men vad gör de? (Fastighetsrestaurering och fasadputs ska minska kriminaliteten sade någon debattfjant – man tar sig för pannan)

  Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   Verkar finnas en alternativ berättelse här?

   Mannen har lurat tidigare kriminella kompanjoner på bytet – kanske hennes vittnesmål har del i detta – och det iranska paret skulle mördas. Han smet undan men hon lyckades dessvärre inte undkomma hämnden.

   Gillad av 6 personer

 10. Siwel skriver:

  Kommentarer till Eva,

  Ordet ”Islam” betyder ”underkastelse (till Guds vilja)”.

  Islamkannaren Bernard Lewis poangterar att Islam inte separerar (som man gor I Vastvarlden) politisk och religious tro/verksamhet; enligt Lewis ser Islam politisk och religios aktivism som olika sidor av samma overgripande syfte.

  Siwel

  Gillad av 3 personer

 11. Lewis skriver:

  Diverse politikers fordomande av avrattningen av en kvinna I Malmo ar bara spel for gallerierna. Inget kommer att andras — annat an att handgranatsattackerna okar an mer.

  Lewis

  Gillad av 4 personer

 12. Mitt vykort skriver:

  Kontrollerar man språket så kontrollerar man tankarna, jag räknade inte hur många gånger Bitte använde hittepåordet ”islamofobi” men många var det. Bitte verkar inte förstå detta, att genom att använda vänsterns begrepp (om vi nu låtsas för ett ögonblick att Bitte inte fortfarande är vänster i allt väsentligt) så erkänner man deras validitet och därigenom deras problembeskrivning. Man har således förlorat innan man ens börjat. Vad kommer man ihåg av artikeln? Ja det var något om ”islamofobi”. I själva verket så är detta ord som … nej här blev det nödvändigt med självcensur, det går inte ens att göra en adekvat analogi, ur detta kan härledas att det svårligen kan ha med ”fobi” att göra, en mer välgrundad rädsla finns väl inte om man INTE vill leva under eller med kultur x.

  Det är ingen detalj, inte heller ”hen”, det är som om vår sida trots de 100 miljoner vänstern mördat, trots att de förstört vårt land, fortfarande inte förstår och fruktar vänsterns vapen, och vi förstår alldeles inte hur man använder dem.

  Jag delade igår ett samtal mellan Gad Saad och Sam Harris. Saad är libanesisk jude men uppvuxen med en arabisk kultur, talar arabiska, äter arabisk mat och lyssnar på arabisk musik. Som han säger, hade man sett hans familj så hade det varit svårt att se att de inte var araber, men han flydde till USA. Varför? En fobi? Nej, för att man riskerade att bli dödad. Som han vidare beskriver, hur många ord växlas då två från kultur x som inte känner varandra möts innan de blir eniga om att judarna skall dödas? Inte många visar det sig, Harris som är en hycklande liberal verkar lite tagen.
  Lyssna själva.

  Gillad av 10 personer

 13. Stefan Sewall skriver:

  För alla som försvarar islam och argumenterar för islams rätt att finnas här och rätt att påverka vår tidigare fria västvärld, måste man berätta om och påminna om dödsdomarna för hädelse, även av ren bagatellnatur och även påstådda lögnaktiga anklagelser om hädelse i muslimska länder som muslimska domare utdömer dödsstraff för.

  Gillad av 3 personer

 14. UlfH skriver:

  Vad händer med den politiska debatten med nedsättande och odefinierade och nedsättande slaskbegrepp som islamfobi, brunsmetning, populism och det mest absurda begreppet HAT. Det står klart att användarna av denna retorik inte önskar diskutera sakfrågor, utan de vill dölja dem med sin skumma retorik. Resultatet blir som vi ser, skvaller, formlöshet och tomt prat som försämrar levnadsvillkoren snabbare än nödvändigt.

  Gillad av 1 person

 15. Aha skriver:

  PK-ismen, västvärlden har gått all in på att kritik mot Islam och muslimer måste stävjas. Anledningen synes vara att man är rädd för att det blir ”dom och vi” – ett uttryck ofta använt av vår statsminister. Ett ”vi och dom” betyder konflikter, etniska och religiösa vilket är ett underbetyg till den i västvärlden omhuldade mångkulturen. (Asiaterna verkar helt främmande för att klä mångkulturen som en önskvärd väg.)

  Med stor sannolikhet är detta en grovt felaktig strategi, den leder obönhörligen till konflikter. Islams konfliktytor mot omvärlden såsom halalexemplet i krönikan består och får inte slipas av då kritik är lagligen förbjudet.
  Självklart borde motsatsen gälla; släpp loss kritiken mellan grupperna.

  Nu är det heller inte så bra; det blir ett evigt kackalorum och varför ska värdfolket slippa av sina kanter mot inkommande grupper? Nu vill visserligen etablissemanget detta men faktum kvarstår; en mängd olika kulturer ska ändå fortsatt under evigt käbbel slippa av sina kanter mot varandra. Det leder till separation. Folk vill inte slippa av sina kanter. Kvar blir bara en lösning; assimilation. Invandrande kulturer ska slippa av sina kanter mot den svenska kulturen. Om nu kineserna, för att ta ett snällt exempel istället för Islams alla påbud, är kända för att fisa och rapa i alla omöjliga sammanhang, får de helt enkelt sluta med det när de umgås med andra kulturer.

  Summa sumarum; vi lever under ett katastrofalt felbeslut när det gäller samhällets fortsatta kulturella utveckling.

  Gillad av 8 personer

 16. Gregor Samsa skriver:

  Varför skall Islam särbehandlas?

  Islamofobi är ett manipulativt begrepp som missbrukats av organiserade islamister sedan länge. Det s.k. svenska muslimska civilsamhället, till inte obetydlig del direkt bidragsfinansierat, så avfärdas programmatiskt all kritik av islam som islamofobi.

  Om i konsekvensens namn kristofobi kodifierads i lag så skulle all kritik mot Svenska Kyrkan riskera att kriminaliseras, det vore ju en minst sagt fantastisk utveckling för yttrandefriheten i landet, möjligen skulle ärkebiskop Antje Jackelén välkomna en sådan utveckling tillsammans med Tro och solidaritet, kristenhetens ABF, vilka också hade kunnat värja sig mot all kritik genom att anföra kristofobi.

  Genom analogin med kristofobi så demaskeras begreppet islamofobi för vad det är; en fulllständigt missriktad begränsning av yttrandefriheten från principlösa och menlösa krafter som inte förstår att de leker med elden genom sin regressiva välvilja. Upplysningen och Voltaires diktum representerar fundamentet för det liberaldemokrtiska samhället.

  Gilla

 17. Björn skriver:

  Med samma missbruk av ord och sjuka ”logik”, som rädslan för det högst reella hotet mot vårt västerländska levnadssätt genom utbredningen av islam, påstås vara ”islamofobi”, borde väl t.ex rädslan att bli rånad rånad, misshandlad, mördad eller våldtagen också anses ”fobisk”! Men ingen använder ord som ”rånfobi” eller ”misshandelsfobi”, om de som inte vågar gå ut ensamma på kvällar och nätter….

  Gilla

 18. Hedgehogfilia skriver:

  ”Man kan bedöma en nations moral efter hur den behandlar sina djur”… eller något liknande, vill jag minnas, att Mahatma Gandhi anses ha sagt.

  De flesta svenskar lär ha insett, att även vårt eget arma lands moraliska storslagenhet – med djurskydd i världsklass – strax kan vara ett minne blott…

  … enbart till följd av den pajaspolitiskt påbjudna massimporten av totalt empatilösa missfoster på två ben; ben som borde användas till återvandring.

  Gillad av 6 personer

 19. lenam skriver:

  Det finns ingenting som heter islamofobi. Fobi betyder en sjuklig rädsla som är överdriven t ex spindelfobi i Sverige eftersom det inte finns giftiga spindlar här. Eftersom många muslimer väljer att bosätta sig i kristna länder måste deras religion tålas att granskas och synas. Är det en bra religion, och i så fall för vem är den bra? Om inte, varför är den inte bra i vårt samhälle?

  Gillad av 3 personer

 20. Jan.Eric Örnberg skriver:

  Tack Bitte för ett bra inlägg!
  Det är helt sant att: Vår frihet hänger på pressens yttrandefrihet och kan inte begränsas utan att gå förlorad.Dessutom är den värd att kämpa för! Folk ska inte förlora anställning på grund av korrekt kritik, men vi har ju tyvärr en PK-styrd rättsapparat. Detta medför med andra ord ”munkavel” på kritiker, och rättslig påföljd.Vi har ju en regering som öppet deklarerat att de inte kritiserar islam, och dessutom har vi ju på högsta nivå (enligt Politikfakta) Stefan Löfvens fru (Ulla Löfvén) jobbade på Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vilka lovade riksdagsplatser till muslimer? Dessutom ingick väl särlagsstiftning till förmån för muslimska organisationer? Det utlovades inte bara platser i Riksdagen utan även i vårt rättssystem? Kan detta kallas infitrering? Tyvärr så blir vi ju utsatta för ”Jihad i tre steg” – med andra ord så ”smyger islamiseringen fram med nätta steg. Men slutresultatet blir detsamma – vi kan komma att bli en muslimsk stat om partier får startas med den ideologin.

  Gilla

 21. olle reimers skriver:

  Redan uppfinnandet av begreppet ”islamofobi” är ett hot, ett avsiktligt dito, mot yttranderätten.

  Tänk om man skulle börja använda begrepp som ”maktofobi” eller ” misshandlar- respektive kriminalitetsfobi”. Lista på tänkta fobier kan göras oändlig utan att för den skull på en enda punkt ge uttryck för något som har med verklig fobi att göra utan bara är uttryck för förtryck.

  Gillad av 2 personer

 22. Niklas R skriver:

  Ummm… det var hela poängen med lanseringen av ”islamofobi” från Muslimska Brödraskapet.
  Att ha en stämpel för att kunna tysta kritiker.

  Socialisterna hoppade på detta tåg så snabbt de kunde eftersom de var intresserade av att tysta samma personer eftersom en person som är kritisk mot islam 99 gånger av 100 även är kritisk gentemot socialism.

  Gillad av 5 personer

 23. Willy Lindqvist skriver:

  Det är väl uppenbart att en ideologi och religion med krav på makt, som inte kan övertyga människor genom sitt budskap, behöver stöd av lagar som medger hot och våld mod dem som protesterar och vägrar inrätta sig i ledet.

  Gillad av 1 person

 24. Huvudvärkstan skriver:

  Det är tur att detta inte gäller Sverige.
  I samband med turerna kring gårdagens uteslutning av Amineh Kakabaveh ur Vänsterpartiet, svarade Aron Etzler (i Sveriges Radio) på en fråga om Vänsterpartiets ängslan och beröringsskräck för frågor om hedersvåld, att han tyckte det var lätt att urskilja frågor om hedersvåld (hederskulturer?) i från rasism och islamofobi.
  Men bortsett från Amineh Kakabaveh – hur hårt driver VP frågan om hedersvåld?
  Om man inte låter sig hindras av denna befarade sammanblandning, betyder alltså detta att hedersvåld är en lågprioriterad fråga för det parti som ”åt alla lycka bär”.
  Hur ser andra partier på frågan?
  Är det eller är det inte sammanblandningen med rasism som hindrar oss att ta i frågan?
  Eller är den helt enkelt inte prioriterad?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.