Patrik Engellau: Vad är det för fel med tiggeri?

Patrik Engellau

Igår skrev jag en text om att vi i Sverige bara tänker på folks rättigheter (ofta på andras bekostnad) och inte alls på deras skyldigheter (gentemot andra människor). Det betyder i praktiken att folk inte har några skyldigheter. Eftersom folk inte har några skyldigheter så kan det inte ställas krav på dem. Den politik vi skulle behöva i Sverige, sa jag, vore en som lyfte upp folks medborgerliga skyldigheter till samma nivå som deras rättigheter. En sådan förändring skulle medföra en total omvandling inte bara av politikens grundackord utan också av hela samhällsdebattens anda.

Låt mig exemplifiera med tiggeriet. De flesta svenskar ogillar tiggeriet, jag också. I själva verket beror nog avståndstagandet till avsevärd del på att vi känner avsmak inför det faktum att det sitter smutsiga trashankar varav många befinner sig olagligt i Sverige och pockar på att vi ska lägga pengar i deras pappmuggar. Men den typen av argumentation fungerar inte eftersom den oinskränkta rättvisediskursen kommer emellan. Enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, som inte med ett pip nämner några mänskliga skyldigheter, kan tiggeri tolkas som en rättighet. Artikel 23 deklarerar: ”Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet”. Enligt den paragrafen har väl romerna utanför ICA-butikerna snarast mer att kräva eftersom arbetsförhållandena inte kan sägas vara tillfredsställande, framför allt inte på vintern.

Eftersom vi är så ensidigt besatta av rättviseperspektivet blir det krystat exempelvis när folk ska försöka motivera sin motvilja mot tiggeriet. En del pekar på att det är ”organiserat’’ och att någon annan tjänar pengar på det. Men vad är det för fel på organisation? Med det argumentet skulle man inte kunna åka taxi en gång. Taxi är organiserat och någon tjänar pengar på verksamheten.

När kommuner ska försöka förbjuda tiggeriet blir det ännu mer krystat. Jurister upp till Högsta förvaltningsdomstolen lägger pannorna i djupa veck för att fastställa vad som är ”aktiv” och ”passiv” penninginsamling och hur staten ska ställa sig till det. Nu har Eskilstuna kommun bestämt att sälja tiggeritillstånd för 250 kronor och bötfälla de tiggare som saknar tillståndet. Jag undrar om inte detta bryter mot Artikel 23. ”Fritt val av sysselsättning” måste rimligtvis innefatta tiggeri om tiggeri inte är straffbelagt. I varje fall är detta med säkerhet ett juridiskt råttbo.

Tänk dig som alternativ till dagens ordning att det i svensk mentalitet och lagstiftningspraxis introducerades en ny moralisk kategori, nämligen mänskliga skyldigheter. (Här kan du läsa en deklaration om de mänskliga skyldigheterna som jag skrivit tillsammans med ett gäng andra djupingar. Det var på det hela taget en världsinnovation sedan Samuel von Pufendorf gjorde sammalunda för fyrahundra år sedan. Vårt initiativ väckte ingen som helst uppmärksamhet.) En självklar mänsklig skyldighet skulle vara att varje arbetsför individ ska stå på egna ben. Så här formulerade vi oss:

Människor kan försörja sig antingen av eget eller av andras arbete. Att leva av andras arbete är ofta det enklaste. Därför väljer många spontant den lösningen om den står till buds. Men ju fler som inte bär sina egna bördor, desto större bördor läggs på andra.

Självklart har andra rätt att försörja en medborgare om de har råd och lust. van Gogh sålde inte en tavla under hela sitt liv, utan levde på andras bekostnad. Världen har mycket att tacka hans mecenater för. Poängen är inte att mecenaterna skulle förmenas rätten att försörja van Gogh, utan att van Gogh ska sträva efter att stå på egna ben och absolut inte har någon rätt att kräva sitt livsuppehälle av andra. Skyldigheten är inte ovillkorlig. Den handlar om en strävan. Den handlar om att Du efter bästa förmåga ska försöka klara Dig själv. Ibland går det inte. Människor kan hamna i livssituationer då de behöver andras stöd till uppehället. Detta innebära inte nödvändigtvis att de bryter mot skyldigheten. Det viktiga är deras strävan och ärliga ambition att klara sig på egen hand.

Tiggare drar inga strån till den gemensamma stacken. I stället hämtar de strån som andra dragit dit. Tiggeriet representerar inget brott mot de mänskliga rättigheterna, men väl mot de mänskliga skyldigheterna.

Problemet för politikerväldets och det välfärdsindustriella komplexets del är att deras existensberättigande till stor del skulle vittra bort om en skyldighetsnorm fick fäste i tänkandet i Sverige. I dag är det närmast en självklarhet att alla människor har rättigheter som i praktiken bara begränsas av de offentliga budgetarna (plus av vad den offentliga sektorn lyckas låna ihop). Jag tror att ett sådant system på sikt är dömt till undergång eftersom det inte finns några andra återhållande krafter än budgetbegränsningar plus sådana som Ann-Marie Begler. (Ett medvetet provokativt påstående för att du ska fundera över vilka återhållande krafter som faktiskt finns.) Om det plötsligt blev en självklarhet att medborgarna även har skyldigheter så skulle tiggerifrågan vara löst utan offentliga insatser eftersom ingen skulle ge några allmosor till unga, starka och uppenbart arbetsföra människor som inte vill dra strån till den gemensamma stacken.

Observera att strån till den gemensamma stacken inte nödvändigtvis betyder att betala skatt. Det räcker med att man underlättar för sin nästa att göra sitt jobb. Om jag skruvar ihop lastbilar i Södertälje underlättar jag för tyska åkare att tjäna sitt levebröd. Det är bra nog. Men ingen blir hjälpt av att det sitter tiggare utanför ICA.

95 reaktioner på ”Patrik Engellau: Vad är det för fel med tiggeri?

 1. Lars skriver:

  Skyldigheter regleras i Sverige dels genom lagstiftningen och dels genom den moral som sprider sig i olika samhällsskikt och subkulturer. Det senare härstammar ofta eller befinner sig i en dialektiskt relation med lagstiftningen, men de flesta vet mycket litet om lagstiftningen, men det fungerar ändå i vardagslag. Så skyldigheter finns. Var arbetsplats innehåller ett stort mått skyldigheter precis som i föreningar av olika slag. Media anses ha skyldigheter, men tycks inte uppfylla det.

  En diskussion om att komplettera ett FN dokument framtaget 1948 som delvis påverkar lagstiftning i olika länder, det som krävs för att det ska gälla, är ett slag i luften. EN lek med ord utan bäring på verkligheten. Det är inte problemet!

  Tiggeriet är ur svenskt perspektiv ovärdigt och nödvändigheten försöker man begränsa med svensk social lagstiftning. Man ska inte behöva tigga. Däremot tycks man vara helt oförmögen att hantera hemlöshet, som visserligen ofta har samband med sjukdom, missbruk, obetalda räkningar mm men ändå är fullständigt barockt i vårt kyliga land. Varför kan ,man inte det då? Politiskt står ju högern och hävdar att allt är den enskildes ansvar, bara att rycka upp sig och till vänster står det snusförnumstiga, präktiga Sverige och kräver första klassens bostäder, avgiftning etc. för att personen ifråga inte ska behöva ligga i trappuppgångar eller åka nattbuss. Herregud, sänk kraven, placera ut byggbodar och låt Securitas sköta ordningen och lägg det utanför stan (istället fixar man lokaler på Mariatorget.. men bara för natten och för några få.

  Tiggeriet då? Det är inte svenska medborgare och det är enkelt att lagstifta om förbud för utländska medborgare att tigga i Sverige eller att för den delen sälja bär eller leva utan inkomst och bostad.

  Problemet är det vanliga, att sätta gräns kring det svenska samhället, att betona medborgerliga rättigheter och lagstiftade skyldigheter.

  Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   Rätt så! Tiggeriet borde inte vara ett problem och skulle kunna lösas över dagen.

   ”Tiggeriet då? Det är inte svenska medborgare och det är enkelt att lagstifta om förbud för utländska medborgare att tigga i Sverige eller att för den delen sälja bär eller leva utan inkomst och bostad.”

   Utländska medborgare får helt enkelt inte vistas här om de inte kan försörja sig – dit räknas inte tiggeri!

   Kräv att det visas upp medel, vid gränspassage, som räcker för de där 3 månader som alla EU-medborgare har rätt till.

   Svenska medborgare har naturligtvis rätt att tigga hur mycket de vill, i Sverige. 😉

   Gillad av 4 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Men vi lever ju under pliktkrav redan fast ogenomtänkt formulerade. – Skattesystemet är en del av rättsordningen och skall lyda under samma logik: Det skall löna sig att göra rätt och straffa sig att göra fel.

  Men det är fortfarande fast i det mönster som gällde från början: Våldsmaktens snyltande på värdeflöden de tror sig kunna kontrollera. – Därigenom momsen = straffet på att skapa mervärde, inkomstskatten = straffet på att få betalt för att man gör nytta, arbetsgivaravgifter = straffet på att betala ut lön åt sina anställda.

  Med skatteintäkterna ställer man till ännu mera oreda genom ett bidragssystem som saboterar de ekonomiska incitamenten.

  Det måste inte vara så: Det definitiva skattesystemet https://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

  Gillad av 2 personer

  • miketheviking skriver:

   Tack Bo.
   Röstar Ja i en folkomröstning om ditt nya skattesystem.
   Väldigt bra och självreglerande samt med fokus på de som strävar att bli goda medborgare.

   Gilla

  • Maria C skriver:

   Jag misstänker att det är svårt att hitta någon Paradis-Oskar bland de hitresta tiggarna. Oskar tillstod att han inte var så arbetsbenägen och han var fullt medveten om att ingen var skyldig att ge honom varken mat eller husrum.
   Efter att ha upplevt hur tiggarna ökat sina krav, -från ”tack” för en femkrona, till att, nästan hotfullt, tvinga till sig pantflaskor eller pantkvitto- blir jag alltmer tveksam till tiggeri som inkomstkälla.
   Alla vill väl öka sin förtjänst?
   Blir hjälpen för stunden också en hjälp på sikt?
   Är dumsnällhet motsatsen till att verkligen bry sig om sina medmänniskor?

   ”Fritt val av sysselsättning” har alltid fascinerat mig! Av någon outgrundlig anledning får det mig att tänka på den sorts kulturarbetare, vilkas tjänster jag helst undflyr.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Liberalismen är en återvändsgränd. Fritt val av sysselsättning finns inte om det finns kvoter och andra regleringar av arbetsmarknaden och inte heller om vissa arbeten bestraffas med inkomstskatt och andra inte. Det är en mycket simpel livslögn som man bara kan tycka bra om så länge man inte alls tänker efter.

    Gillad av 7 personer

 3. Lars Bernhoff skriver:

  Sverige har en tendens att attrahera tiggare från Rumänien och Bulgarien. Vid resor i andra länder så ser jag nästa aldrig tiggare mer än sådana som har uppenbara fysiska problem. Det betyder att samma landsmän hittar en marknad för sitt tiggande nästan enbart i Sverige. Det är ett svaghetstecken som borde vara löst om vi funderade lite mer på det motbjudande i att några invånare från EU-länder valt ut oss för sina heltids ickejobb. Vår ICA-butik i en Stockholmsförort har efter flera år ingen tiggare längre. Inga allmosor – inga tiggare. Marknaden för dem försvann i vårt område.

  Det finns verkliga behov av att hjälpa och det bidrar hustru och jag till via tex Stadsmissionen som gör ett beundransvärt jobb. Då kommer de slantar som vi är beredda att satsa till sådana som har försörjningsproblem att slussas via kunnigt folk som hjälper på ett klokt sätt. Då kan jag med ett bättre samvete avstå från att ge till den som med tiggande blick har valt att försöka kapa åt sig det som behövande svenska behöver. Ingen av dessa grupper har kvalificerat sig eller vill inordna sig i sina myndigheters kriteria för stöd. Jag väljer de som har ordinarie uppehåll i mitt närområde än de som åker hundratals mil för att just en sådan som jag i min ogenomtänkta filosofi ska ge denne person ett bidrag som gör att hen återkommer år efter år.

  Jag skänkte tidigare ibland, nu aldrig längre. Politikerna borde våga stå för något som liknar Patriks skyldighetsfilosofi och först hjälpa de inhemska behövande trots att de inte sätter sig framför utvalda butiker innan vi som privatpersoner uppmuntrar social turism från EU-länder. Fumlande med nya lagar är något som förlänger tiggeriet när ett enkelt och tydligt moraliskt ställningstagande hos fler löser problemet.

  Gillad av 3 personer

  • elfyma+ skriver:

   Att skänka pengar till Stadsmissionen är numera detsamma som att understödja det importerade tiggeriet (som döljer en massa annan brottslighet).
   Känner till flera ”ankarplatser” för rumänska/bulgariska/romska ligor som finansieras av Stadsmissionen och kyrkan.
   Det ökända Salvelägret i Kalmar stöddes med pengar från bl.a Stadsmissionen.
   https://groups.google.com/forum/#!topic/swnet.politik/gxAXT_wuckY

   Har själv ett läger i grannskapet (med kopplingar till Stadsmissionen och kyrkan) som skapat mycket oro. Många grannar har tvingats ”barrikadera” sig bakom höga grindar och larm, efter upprepade stölder.
   Tiggeriet är nog bara en fasad för annan mer lukrativ verksamhet.
   https://varjager.wordpress.com/tag/ficktjuvar/
   Ge inget till Stadsmissionen !

   Gillad av 5 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Du skriver att stadsmissionen som gör ett beundransvärt jobb.
   Stadsmissions gör allt för att underlätta ”EU-migranternas” vistelse i Sverige! De skriver på sin hemsida, att på deras stödcenter Crossroads ”får besökarna, ofta på sitt eget modersmål, information om det svenska samhället, arbets- och bostadsmarknaden och rättigheter och skyldigheter i Sverige. Till Crossroads kommer människor även för att äta mat, tvätta kläder och duscha.”

   Stadsmissionen lär redan hjälpa tiggarna att kringgå kommunernas försök att begränsa tiggeriet, genom att hjälpa dem att söka ”tiggeri”-tillstånd. Stadsmissionen tycks snarast tillhöra de krafter som uppmuntrar och stöder tiggarnas verksamhet!

   Gillad av 9 personer

 4. Nysralk skriver:

  Tiggeri är kommersiell verksamhet. Tiggaren säljer kickar av dopamin och oxytocin som är så kallade godhetsdroger. Det är konstigt att näringsidkare tillåter drogförsäljning utanför sin butik.

  Gillad av 3 personer

 5. Aurora skriver:

  Rätteviseperspektivet i Sverige har inget med rättvisa att göra. Varför får bara hitresta romer tigga? Varföt får inte jag sätta mig med en mugg utanför ICA? De enfaldiga moraliska argumenten att vi (svenskar) inte VILL se andras fattigdom och skulle ha någon moralisk skyldighet att försörja dessa är en förolämpning. Och rent moraliskt; med vilken rätt tror sig vissa människor ha rätt att bli försörjda av andra? Vi SER fattiga alltfler fattiga svenskar. Men dem skiter politikerna och vänstermedia i. Det romska tiggeriet är Europas lukrativaste storindustri. Det är dessutom yrkestiggeri. De har ingen intention att skaffa något riktigt arbete. Administrationen av platser och pappskyltar (samma återkommer hos flera tiggare) är organiserat. Om de gick i skola som andra och behagade anstränga sig för att ta ett notmalt arbete skulle de bog får set också. Men den romska kulturen säger att en rm inte ska arbeta under en gadji. Gadji är en icke-rom.

  Gillad av 6 personer

 6. Treve skriver:

  Tiggeri är ett lönsamt område för organiserad brottslighet, låt oss kalla det maffian. Det är en form av trafficking, människohandel, på samma sätt som den organiserade handeln med barn och prostituerade. I tidningarna tramsas det om ”ingen synd att vara fattig”. I Sverige har myndigheterna tydligen främst lierat sig med rumänsk maffia. Här är några frågor till de som tror att dagens tiggare är fattiga trashankar som har släpat sig till Sverige, den ”romantiserade” bilden av en svunnen tids tiggare och luffare. Hur kommer de hit? (främst med tåg eller suvar som kör ut dem och hämtar in dem på kvällarna). När de samlas ihop på kvällen av sin ”chef”, hur mycket av insamlade pengar får de behålla? Hur bor de? Hur kommer det sig att de har utvalda platser att tigga på, väl spridda över hela landet? Har de andra uppgifter på kvällar och nätter, t ex prostitution, knarkkhandel eller stöldräder? Maffian idag funderar precis som företag, det finns stora och internationella globalister, medelstora och små, precis som i näringslivet. Enstaka tiggare av det gamla snittet finns säkert, men i ett mycket litet antal. Dagens maffiachefer är av olika typ precis som cheferna i näringslivet, men alltmer har de god utbildning, ett fall i ett annat land visade att ”chefen” gått på Harvard Business School, körde lyxbil, flög första klass och hade lyxbostad. Kom också ihåg att maffiaorganisationer aldrig kan fungera om de inte har stöd från den offentliga och politiska sektorn och har knutit till sig advokater, revisorer, läkare, domare och kanske regeringsledamöter och andra på nyckelpositioner. Maffian kan betala dem väl, men ibland kan de ”utvalda” tvingas arbete under hot mot sitt liv eller sin familj. Att större delen av det som kallas migration till Sverige och andra länder är export av kriminella sopas under mattan, det är ju in PK.

  Gillad av 2 personer

 7. Thomas Ek skriver:

  Kul och fyndigt skrivet.
  Det är emellertid som jag ser det, fel att förbjuda tiggeri.
  Människan har ingen rätt att förbjuda tiggeri.
  Att svepande förbjuda tiggeri är, menar jag, omänskligt.
  Problemet är att rätten till tiggeri missbrukas.

  Gilla

 8. Kallle7 skriver:

  Tigga är ju en nödlösning som inte ska missbrukas. Det är ju det man i värsta fall tvingas göra om man blivit rånad eller tappat plånboken och är långt hemifrån. Det är ju som 112, något som bara ska användas endast i akuta nödafall och inte som ett normalt sätt att försörja sig på.

  Gillad av 5 personer

 9. elfyma+ skriver:

  Erinrar mig hur det var så sent som i början på 90-talet när svenskarna förfasade sig över tiggeriet och köerna till soppköken i Finland.
  Många hade blivit arbetslösa och förlorat sin försörjning när exporten till den store grannen i upphörde som en följd av Sovjetimperiets ekonomiska/politiska kollaps.
  Det handlade då om människor som inget hellre ville än att göra rätt för sig – om de bara fick chansen att hitta ett jobb. Även välutbildade drabbades, om än i mindre utsträckning.

  Idag har tiggeriet blivit en del av gatubilden i Sverige – samtidigt som vi har högkonjunktur -och samtidigt som allt fler lever på försörjningsstöd och andra former av bidrag.

  Vi har anledning att känna panik inför kommande lågkonjunktur
  – inte inför en fiktiv klimatkris eller andra hjärnspöken.

  Gillad av 4 personer

 10. Christer L skriver:

  Det blir egendomligt när man generaliserar för att undvika diskutera invandringspolitiken som sådan. Vad främlingar har här att göra och inte göra. Författaren hamnar i att döma utlänningar och svenskar efter samma normer, trots att det är detta han i grunden argumenterar emot. Det är ju eller bör vara en sak om tiggare är svenska, och en helt annan om de rest hit i tusental från Rumänien för att tigga. Likadant med förmåner som från början gällde svenskar som drabbats av olyckor och sjukdomar. Att dela dessa förmåner med världens övriga drabbade och olyckliga är naturligtvis fantastiskt tjusigt – om det gick. Men det går inte, det är en politik som inte håller. Världen kommer inte att bli sådan, inga andra länder följer i svenskarnas humanitära stormaktssträvanden. Vad finns att argumentera och resonera om? Skyldighetsnorm? Det handlar om den fria rörligheten för arbetsmarknaden, industrin och handeln, som på ett icke avsett vis kommit att gälla tiggare från Rumänien, så kallade romer. Och samma sak gäller invandringen, det var inte ens FN-deklarationens avsikt att den allra förnämsta humanitäraste tillämpningen skulle resultera i att ett lands välfärdssystem lämnar företräde åt främlingar, till skada för landets egna medborgare. Svenska folk, sluta öppna era hjärtan!

  Gillad av 9 personer

  • Linden skriver:

   Och uttalar man kritik mot rådande ordning så hamnar man inför skranket och då,används inga silkesvantar.
   Årets polisinsats i Almedalen satsar på fler utredare med demokrati- och hatbrottskompetens

   Som ett brev på posten så,kom rapporter att polismyndigheten på egen hand hade anmält Kasselstrands tal för hets mot folkgrupp under den tillståndsgivna sammankomsten. Det är fortfarande oklart vad i partiledarens tal som anses vara ett brott

   .Samma polis Förundersökningsledare Shari Tingman, som anmälde beslutade om förundersökning, överlämnade ärendet till åklagarmyndigheten såg han till att det blev Vida Paridad som fick hantera det.

   Hon är bland annat känd för sitt mediala engagemang i frågor om ”antirasism” och ”antidiskriminering” så som de tolkas ur ett vänsterperspektiv. I slutet av år 2014 författade hon också en debattartikel i den vänsterradikala tidningen ETC.

   Paridad har bland annat varit verksamhetsansvarig i den skattefinansierade antidiskrimineringsbyrån Örebro rättighetscenter. Det är en verksamhet som arbetar vänsteraktivistiskt ”för jämställdhet och mot diskriminering”.

   Vi kan konstatera att AFAoch liknande organisationer har både makten och pengapåsen på sin sida.

   Gillad av 2 personer

 11. Johan Karlson skriver:

  Det finns faktiskt ett tv-program från 1959 som jag tycker ganska bra beskriver vår inställning här i Småland också till tiggeriet. Skogsnäs ligger några kilometer från det plats jag föddes. Och vi resonerar nog ungefär lika dant i vår kommun. Tiggarna har fått en anvisad plats av kommunen och kyrkan har en stödgrupp som håller kontakten med tiggarna. Det är någon annan som vill förbjuda. Men här fungerar det.

  https://www.svtplay.se/video/13926852/pa-luffen/pa-luffen-avsnitt-3?start=auto

  Gillad av 1 person

  • S-t skriver:

   Mer än en tredjedel, 34 procent, av européerna anger invandringen som det största orosmomentet för EU.
   I Sveriges fall anger flest, 48 procent, i stället klimatet som det som oroar mest och invandringen kommer på andra plats med 35 procent.
   https://samnytt.se/eurobarometern-invandring-oroar-europeer-mest/

   Personligen är jag mest oroad för att svenskt rättsväsende inte garanterar asylsökande muhammedaner HBTQ-certifierade tolkar!
   En annan grej som känns lite olustig är att svenska fängelser har lite svårt för att hålla koll på vilka kokkärl som kan innehålla griskorv.
   Sedan är det otryggt att inte veta om Adidas tänker lupprätthålla produktionen av ‘Tre vita mot svart botten’-tyg ii det stretchartade material som tillåter hopp över T-banespärr.

   Gillad av 4 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    S-T — Du behagar skämta….
    Själv anser jag att muslimer inte borde släppas in i Sverige överhuvudtaget.

    Sverige borde ha tagit lärdom av den politik som tillämpas i Japan. Där anses det att invandring från främmande länder hotar att störa Japans nationella kultur, och därför är den i stort sett förbjuden, med få undantag.

    Gillad av 5 personer

   • Mitt vykort skriver:

    Jag kan se att folk ger svar på tal åt denna vänsterperson. Detta är fullständigt meningslöst, vänsterpersoner är i grunden totalitära och anser att ändmålen helgar medlen och att ljuga reflekterar de inte ens över, det är nämligen så att sådana som Johan Karlson i grunden inte förstår vad sanning är, så det är inte en faktor han tar med. Det är också av värde att verkligen tänka över att de anser att ändamålen helgar medlen för det betyder att de saknar spärrar för vad de kan utsätta andra för, detta är en djup aspekt av vänstertänk som ledde fram till kommunismens och nazismens massmord. Så betänk detta, ni argumenterar eller skämtar men vänsterpersonligheter, vi vet alla vad de är kapabla till, de struntar så klart i argumenten, ändamålen helgar medlen, det är endast praktiska hänsyn som gör att vi inte är tystade, fängslade eller mördade.

    Vi måste lära oss att förstå vänsterpersonligheter. Det är mera givande att tala med en sten och de är mycket farliga.

    Gillad av 4 personer

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Kanske någon i de juridiska irrgångarna, som redan nu i komplexitet överträffar de bysantinska, kommer fram till att det nog kan anses som hets mot folkgrupp om man börjat kräva att de tiggande romerna har skyldigheter. De kräver då följdriktigt att sajten detgodasamhället stängs ned precis som man gjorde med SvebbTV ända tills Google:s ledning insåg att detta på sikt inte var bra för affärerna och satte tillbaks alla filer i molnet. Svenska politiker står förstås med lång näsa och vore det ruter i statsministern skulle han göra sig av med de skyldiga som tafsat på grundlagen.

  Gillad av 10 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men att de inte har denna rätt är i sin tur inte alls kommunalrådens fel, utan den liberalistiska ideologernas fel. Det finns ingen som helst anledning att införa en massa lagar som förbjuder affärsidkare att schasa bort tiggare, bettlare, tjyvar, banditer och lösdrivare från ingången till deras affär. Vi måste återinföra civilsamhället! Det gör vi genom att avskaffa alla liberalistiska rättighetslagar och diskrimineringsförbud. Det är en AKTIV bestämmelse i lagen som gör att vi inte kan hävda vår rätt!

    Sanning! Rätt! Liv!

    Gillad av 6 personer

   • Kronblom skriver:

    Om butiksinnehavarna hyr mark eller lokal av kommunen borde det gå att stämma kommunen för störande av näringsverksamhet så länge tiggarna sitter kvar framför butikerna. Att tigga på privat mark kräver markägarens tillstånd.

    Gillad av 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   Första stycket hamnade fel, avsåg inlägget 07:13.

   Sant, LB, att godhetshyckleriets företrädare, som ofta kallar sig liberaler eller konservativa, betraktar kritik mot tiggeriet som hets mot folkgrupp. Helt logiskt enligt dagens gängse mönster.
   Tänkande borgare borde givetvis se till att den lagparagrafen skrotas.

   Och kors i taket för att Googles tog sitt förnuft till fånga i fallet SvebbTV. Men märkligt att så få förmenta liberaler hann protestera, vad säger inte det om det alltmer repressiva samhällsklimatet?

   Gillad av 2 personer

  • Elisabeth skriver:

   Lennart, avstängningen liknar censur av sovjetisk typ. Att statsministern ska ta itu med något är enligt min mening att hoppas för mycket. Man frågar sig nämligen om övergreppet dirigerades från toppen. SwebbTvs Willgert säger nu att man letar efter alternativ till YouTube eftersom man inte vill vara i händerna på ett så nyckfullt ( vänligt uttryckt….) företag. Han tror också att det är aktiva alternativa medier och tittarnas uppror som räddat dem.

   Gillad av 3 personer

  • Mitt vykort skriver:

   Jag tycker vi skall ta fasta på att just Swebbtv stängdes ner. Varför inte Ledarsidorna eller DGS eller FriaTider? Mitt svar är att ljud och bild slår skrift, och Michaels lugna sansade stämma och synbart naiva folkliga frågor har nog mycket mera bett än all debatt på DGS sammantaget, eller alla upprepade redogörelser för våldtäkter på Avpixlat.

   Alternativmedia måste samla sig bakom ljud/bild och skapa TV och poddar med brett anslag.

   Gillad av 8 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lennart Bengtsson — Makthavarna hör snarare till den krets som ligger bakom censuren mot Swebbtv, ex-vis då justitieministern — som utmärkt sig just som censurivrare.

   Gillad av 3 personer

 13. Rutger skriver:

  PEs bild av avsaknad om mänskliga skyldigheter stämmer bara på de som inte vill försörja sig sig själv. Väljer man försörja sig själv inkluderar det skyldigheten att försörja andra och statens system, inklusive apparaten för kontroll och straff, för att tilltvinga sig ens pengar ( dvs tillse skyldigheterna efterlevs ) är enormt utvecklad. Därtill, ju mer pengar du tjänar, desto mer ska du betala för att försörja andra, dvs dina skyldigheter ökar.

  Hela den del av rättsystemet som baseras på bötesstraff har också sitt fokus på de som är självförsörjande. Hos andra finns inga pengar att hämta. Straff med dagsböter innebär också att ju högre inkomst du har, desto högre böter får du betala för samma brott, dvs extra straff för duktiga medborgare. Jag skulle tex gissa en praktisk konsekvens är att få, eller ingen stjälande rom hamnar i rätten för alla, inklusive polisen, vet det är fullständigt meningslöst. Som helhet har vi en okänt stor grupp i Sverige som i realiteten är straffbefriade för stor andel av brotten, kanske de flesta, som finns i brottsbalken.

  Min hustru brukar inland ilsket säga att i Sverige är det bara vi med personnummer och inkomst som har skyldigheter. Resten är ett frälse som kan göra vad de vill och vi ska därtill slava åt dem.

  Gillad av 7 personer

 14. u skriver:

  Det finns förhållanden med tiggeriet som inte uppmärksammas. Det finns män bakom de kvinnliga tiggarna som håller en så låg profil att de inte märks. Vad dom sysslar med vet jag inte. Kanske mest samlar burkar och annat.
  Sedan måste man fråga sig hur dessa människor lever sitt vardagliga liv. Till exempel var och hur bor de.
  En sak är dock klar. Hade det varit svenskar som tiggt framför varje matbutik, då hade det varit förbjudet för länge sedan.

  Gillad av 1 person

 15. Jan Ivarson skriver:

  Tiggeriet kan avskaffas genom att svenskarna slutar lägga pengar i tiggarnas muggar.

  Gruppvåldtäkter kan reduceras genom att kvinnor röstar på det enda parti som vill begränsa invandringen och skärpa straffen.

  Men svenskar fortsätter att mata tiggare och kvinnorna röstar för inflöde av fler våldtäktsmän. Än så länge prioriterar de flesta högre skatter och högre bidrag eller det omvända, framför att behålla vår kultur, vårt välstånd och säkert land.
  Vi får det vi sår.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Återigen ett exempel på ”om bara”. Hur skulle det kunna ske att svenskarna slutar att ge tiggarna pengar? Det räcker med en mycket liten grupp som ger pengar, så kommer tiggeriet att bli kvar. För att lösa situationer som denna införde vi först folkviljan, sedan demokratin. Vi kan avskaffa idiotiska lagar som skyddar tiggarna och vi kan se till att de lagar som finns när det gäller att stoppa utlänningar vid gränsen faktiskt tillämpas. Det finns ett ”om bara” även där, men det är av en betydligt mildare art. Det är ett ”om bara” som för vidare och inte motiverar indolens och passivitet.

   Det allmänna rummet åter till allmänheten! Sanning! Rätt! Liv!

   Gillad av 4 personer

 16. Tomas skriver:

  Jag tror att moralen måste vara förankrad i en livsåskådning eller världsbild för att få genomslag i individens liv, annars blir det bara teori. Ditt resonemang om mänskliga skyldigheter stämmer väl överens med en kristen världsbild där syftet med vårt liv är att dana karaktären inför evigheten hos Gud.

  Problemet är att denna livsåskådning har tappat greppet om svenskarna idag. Istället har andra föreställningar om meningen med livet ofrånkomligen tagit över eftersom människor i praktiken inte står ut med nihilism. En sådan åskådning, som jag tror förklarar många av de moraliska val som människor gör idag, är ”Gröna-Lund syndromet”. Livet ses då som en kväll på tivolit där meningen är att man ska bli underhållen och ha kul. Denna världsbild kommunicerar väldigt dåligt med moraliska ställningstaganden som betonar plikt och skyldigheter.

  Gilla

 17. Fredrik Östman skriver:

  Som jag påpekade igår kan man inte lösa problemet med att allt fler tager sig allt vidare rättigheter på andras bekostnad, den princip vi brukar kalla socialismen, inom dess eget axiomatiska system, inom totalitarismens ramar. Har man fastslagit att lagar och makt och myndighetsutövning har fullkomlig räckvidd och absolut imperativ, så går det inte att komma undan från despotin ”om bara”. Om bara man inte plågade bonden, så skulle bonden inte plågas, så därför är acceptansen och institutionaliseringen av bondeplågeriet inget problem. Premissen till denna slutsats är en enkel tautologi. Den är innehållslös och verkningslös. Vi måste befria oss från den totalitära despotin, från anarkotyranniet. Inte försöka anpassa det till att emulera det system vi önskar oss.

  Gillad av 2 personer

 18. Ulrika skriver:

  Nyheten om att tiggare i Sverige ska betala för att få tillåtelse att tigga kunde man se på fransk TV igår. Låter som ett dåligt skämt. Har svenskarna blivit de mest korkade i Europa kan man undra. Sorgligt.

  Gillad av 5 personer

 19. Aha skriver:

  När det gäller krav på skyldigheter lär det finnas liksom mot flumskolan, dalt med kriminella, invandringspolitiken en majoritet av svenska folket som tycker att vi har skyldigheter mot varandra. Det visar hur politikerna och etablissemanget i övrigt i decennier motarbetat folkviljan.

  Det torde gå en knivskarp linje mellan vänstermänniskor och borgarmänniskor i detta avseende. Vänstermänniskor förkastar skyldigheter. De kan också bara visa upp misslyckade samhällen när de är i majoritet.

  Man kan rätteligen undra varför inte borgarpartierna drivit dessa frågor som är i linje med folkviljan. Svaret torde vara att politikerna inte når framgång genom att se till Sveriges väl och ve. Framgång erhålls efter hur de framställs i media och där pågår ett godhetsrace, ofta förpackat i ett resonemang kring allas lika värde.
  Slutsatsen borde bli att ansträngningarna att rädda Sverige bör riktas mot public service för att få dem att bli objektiva. När får vi t.ex. se dokumentär som visar problemen med mångkultur som ju ingenstans (?) är en framgångsfaktor? Hundratals frivilliga borde systematiskt och metodiskt nagelfara allt public service visar.

  Tillbaka till godhetspolitikerna och som min vän sade häromdagen; sista politikern som brydde sig om Sveriges väl och ve var väl Göran Persson.

  Gilla

 20. gras1519 skriver:

  Det är hederligare att tigga än att stjäla. Människor skäms för att tigga men inte för att stjäla. Tänk så mycket bättre vårt samhälle skulle bli om alla de som stjäl satte sig utanför butikerna och tiggde i stället.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   GRAS1519 — Trams. Yrkestiggarna från typ Rumänien anser sig ha full rätt att lura ”gadjo”, dvs oss. Du måste inse att de inte tänker som vi!

   Gillad av 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   Dagens tiggare skäms inte det minsta, men det gör nog en infödd svensk. Är det en så farlig sanning att du inte törs uttala den? Och de som stjäl skall sitta i finkan eller på första bästa flyg till ursprungslandet, inte utanför ICA. Men ansvaret för eländet ligger förstås på våra godhetshycklande partier, framför allt på det som falskeligen kallar sig konservativt.

   Gilla

 21. Stefan Sewall skriver:

  Men vi har redan betalat så mycket i skatter att det räcker. Vi har ju mkt sträng skatteplikt.
  Alla betalar redan långt över hälften av sin totalinkomst i skatter, bl.a för att det ska finnas hjälp för samhällets svaga som inte kan ta hand om sig. Rullstolsbundna t.ex. eller efterblivna eller svårt psykiskt sjuka andra totalt handikappade måste ha sin försörjning. De som inte kan jobba eller blivit utanför ska vi hjälpa. Det gör vi också. Vi har redan betalat skatt i sådana enorma mängder att det måste räcka för de svenska hjälpbehövande. Inga svenskar ska behöva tigga, då pengar finns avsatta för alla ofärdiga svenskars behov. Vi kan däremot inte åta oss att försörja hela Afrikas 1,4 miljarder (jaså snart 1,5 miljarder?) eller Indiens fattiga som kanske är 900 miljoner av totalt 1,4 miljarder. Vi kan inte utsträcka våra skyldigheter att via skatten försörja hela världen. Vår försörjningsplikt måste begränsas till svenska medborgare.

  Om det strömmar in miljontals fattiga afrikaner som samtliga sätter sig utanför ICA så kommer ingen in i butikerna.

  Vi är väl kanske 3-4 miljoner som jobbar med något som skapar värde på riktigt, dvs verkligen gör nytta som kan värderas i pengar och som är försörjningsgrunden för landet. Som skapar exporterbara varor/tjänster eller varor/tjänster som säljs inom landet, eller skulle kunna säljas för pengar om det vore ren marknadsekonomi. Många jobb i den socialiserade sektorn är förstås nödvändiga och kan värderas i pengar och hade räknats som näringsverksamhet om verksamheten hade varit privatiserad, som sjukvård t.ex.
  Många gör inte nytta. Många jobbar inte. Många är pensionerade. Många är skolbarn. Många får bidrag. Många är sjuka. Många sitter på tjänster där de bara administrerar i onödan. Vi försörjer redan så många att bristningsgränsen är nådd.
  Skatterna är redan extrema och min skatteplikt är verkligen sträng och oundkomlig, just för att inga svenskar ska svälta.

  Gillad av 3 personer

  • Pelle skriver:

   En betydande andel av svenskarna, närmare 82%, är fullt och fast övertygande om att Sveriges 5 miljoner skattebetalare kan försörja 7 miljarder människor som inte har någon som helst koppling till Sverige. Det är dessvärre sanningen, hur mycket den än sticker i ögonen.

   Gillad av 2 personer

 22. Adrian Popescu skriver:

  Jag kommer själv från Rumänien och känner mycket väl till detta problemet! Dessa är mycket smarta människor som inte vill arbeta. De väljer istället att åka 3k km till Sverige och tigga här! Varför det? Well: eftersom detta funkar! Bra också att veta att tiggeriet är förbjudet i Rumänien. Alltså: det finns inget som stoppar dessa människor att plugga och skaffa jobb i Rumänien bl a. De väljer istället att skaffa flera barn mycket tidig (redan vid 12-13 år) samt även syssla med andra saker såsom tiggeriet i Sverige. Bra också att veta att det finns även mycket flitiga romer som lyckas väl i Rumänien bl a. Min bestämda åsikt är alltså att detta problemet beror inte på tiggarna utan på fega svenska myndigheter.

  Gillad av 8 personer

  • elfyma+ skriver:

   Arbetslösheten lär vara högre i Sverige än i Rumänien.
   Men att ”slava” för en gadjo i ett låglöneyrke ligger under deras värdighet.
   ”Värdigare” att parasitera på oss ?

   Gilla

  • Palle9 skriver:

   Adrian Popescu: Bra information. Har själv sett en tiggare gå från sin plats och överlämna pengar till en man i bil, som sedan körde vidare, förmodligen till nästa tiggare i sitt ”stall”.
   På temat myndigheters och medias inställning: läser på text-tv att när det rapporteras om ett polistillslag i USA (där man upptäckte ca 700 svartarbetande illegala invandrare), används konsekvent uttrycket ”papperslösa”. Detta ger ju intryck av att det hela handlar om en liten futtighet, en teknikalitet: vederbörande saknar enbart en liten papperslapp … Så devalveras medborgarskap med dess skyldigheter och rättigheter.

   Gillad av 1 person

 23. Pelle skriver:

  Svenskarna älskar det hitresta tiggeriet, annars hade det helt enkelt inte funnits. Tiggarna ger nämligen en möjlighet till en omedelbar godhetskick direkt på morgonen när det klivs ut genom dörren. Styrkt av fixen kan svensken sedan bege sig till jobbet där hen sysslar med att frälsa världen. Symbiosen är fullständig mellan den hitresta tiggaren och svensken som ödmjukt niger inför den sittande när hen lägger gåvan i pappmuggen.

  PS Jodå, det har skådats svenska MÄN som NIGER när de lägger sin gåva i pappmuggen. Svårt att tänka sig något mer depraverat. DS

  Gillad av 5 personer

 24. Samuel af Ugglas skriver:

  Fel spår som vanligt.
  Socialisterna har satt i system att förnedra, kränka, förtala alla de svenska medborgare som utför enklare arbeten inom samhällstjänst och näringslivet. Dessa arma medborgare har socialisterna tagit i pant för sin samhällsomstörtande verksamhet.
  Det är väl knappast troligt att jag får avtala om att anställa en tiggare att utföra en tjänst åt mig personligen utifrån mina förutsättningar, eller?

  Gilla

 25. UlfH skriver:

  Hade det varit svenska kvinnor som suttit utanför mataffärerna och tiggt så är jag övertygad om att tiggeri hade varit förbjudet i svensk lag. Dessutom är det inte bara tiggeriet som är problemet. Det finns andra som också borde diskuteras.

  Gilla

 26. På Sri Lanka och framför en entré på Östermalm skriver:

  För snart 40 år sedan hamnade jag i ett slags tiggeriets epicentrum, eller Mecka om man så vill. Det var på Sri Lanka några mil söder om Colombo.
  Min dåvarande flickvän ville en dag besöka alla enkla affärer för att känna, klämma och nypa i tyger. Under tiden fick jag stå utanför och hålla i våra hyrda cyklar.

  Runt mig samlades genast ett tjugotal barn. Men också många vuxna. Alla skrek och försökte överrösta varandra i försöken att tigga pengar av mig. En av de vuxna höll upp ett missbildat barn tätt framför mitt ansikte, med en skylt hängande om barnets hals. Där det stod att barnet var blint sedan födseln.

  Under vägen mellan affärerna märkte jag att flocken av tiggare växte sig större. Gruppen av tiggare tycktes i sig fungera som en magnet för andra tiggare. Till slut kunde jag inte röra mig framåt.

  Jag låstes och doldes helt mitt i en skränande hop av tiggare. Då kom paniken. Det var då jag ropade åt flickvännen – ”att nu fick det vara nog”. Jag måste bara fly därifrån.

  Jag vet inte vilka mänskliga rättigheter och skyldigheter som samlades runt mig den där dagen på Sri Lanka, för snart 40 år sedan, då jag stod låst i en skrikig flock av tiggare, i ett mycket fattigt land.

  Utanför ICA sitter i dag tiggarna bara en och en. Och inte i flock. De säger hej, hej till mig, fast jag vet, att för dem är jag Gadjo.

  För lite mer kunskap, en länk; https://morklaggning.wordpress.com/2015/05/17/romer-och-rituell-renhet/

  Jag vet också att några tiggare sitter utanför TV-husets båda entrédörrar. Men detta har jag aldrig sett dokumenterat av SVT själva – vad jag kan minnas. Hur många hej SVT:s journalister möter per dag har jag ingen aning om. Men många blir det. Eller hur mycket en insamling i en pappmugg ger i klingande mynt utanför en av TV-husets entréer, i jämförelse med en större ICA-entré.

  Kanske dags för ett litet smygreportage utanför egen dörr? Med först lite förberedande dold filmning och intervjuer innan man slår till. Ungefär som Uppdrag granskning gjorde vid valet 2002, när Jan Josefsson gjorde sitt närmast herostratiskt berömda Valstugereportage. Där man drog ned byxorna på den svenska sanningen.

  Frågan är väl bara om Public Service besitter modet att dra ned byxorna på sig själva, framför egen dörr. Eller om de gör som jag gjorde på Sri Lanka, för snart 40 år sedan. Flyr från tiggarnas krav riktat mot mig själv. Inte för några högre principers skull, utan för att det är så himla mänskligt att drabbas av panik.

  Gillad av 3 personer

 27. Mvv skriver:

  Om en majoritet i Europa levt efter romsk kultur så hade Europa haft en romsk kultur.
  På samma sätt, ju fler muslimer som kommer, ju mer muslimsk kultur får vi.
  På samma sätt, ju fler Afrikaner som kommer ju ner blir det som i Afrika.

  Vad skiljer då västerländsk kultur och romsk, muslimsk eller Afrikanska? Hade allt sett likadant ut? Endast djupt vänstertänk får folk att begrava självklara sanningar. Sanningar som fortfarande är självklara i Asien.

  Gillad av 7 personer

 28. Hortensia skriver:

  Tack Patrik. Bortsett från det djupt omoraliska i livsstilskriminellt organiserat tiggeri, är det extra stötande att det främst utförs av skrupellösa utländska individer, som svårt missbrukar sin ”rätt” till ”fri rörlighet” som medborgare i det dysfunktionella och svindyra EU – som också tillåts skinna svenska folket in på bara kroppen via skattsedeln.

  Det är en skam för Sverige, att EU-medlemskapet har tvingat på oss sanitära olägenheter, tidigare utrotade smittor och allvarliga, svårbehandlade sjukdomar, likgiltighet, egenmäktighet, hänsynslöshet och vårdslöshet med, exempelvis, eld samt helt horribla, förut otänkbara beteenden mot värnlösa inhemska människor och djur.

  Dags att strunta i konvenansen och alla de svenskskadliga konventioner ”våra” uppenbart inkompetenta politiska företrädare har skrivit under. NU!

  Gillad av 5 personer

 29. HurGårViVidare? skriver:

  Svenskar idag har ett billån för att ha en bil så att de kan åka till jobbet för att betala billånet.

  Där är vi idag. Men varför är det så?

  Därför att gamla normer från det gamla etniskt homogena industrisamhället måste skuldfinansieras med lån för att de överhuvudtaget ska kunna förverkligas. Ekonomin för det goda samhällets liv med självständiga, ömsesidigt respekterande och fria vuxna finns inte.

  Det bär sig alltså inte helt enkelt att leva som på den gamla goda tiden. Har nu under sommaren suttit och läst moderata motioner från 1970- och 1980-talet och de satte verkligen normerna i djupet att folk skulle ”leva på sin lön efter skatt”. Så är det inte idag. Trots att reformistiska vänstern och nyliberala alliansen reformerat så att marknaden skulle kunna ta över i framtiden. De höll på i trettio år.

  Man ser ju hur marknaden fungerar nu. Inte ens under semestertider där rekordmånga svenskar stannar hemma kan Liseberg få karusellerna att gå i tiden. Avbrott hela tiden..

  Alltså måste vi sänka/höja normkraven eller skrota vårt gamla tänkande helt och hållet. Men varför skulle göra det nu när folk har gått all-in i kalaset? Det är ju liksom redan kört.

  Det borgerliga samhällets sunda principer ser jag som idag nästintill sekteristiskt tankegods. För hur ska dessa snäva normer kunna förverkligas när vi varken är ett kulturellt homogent folk eller ett samhällsmobiliserande industriland år 2019?

  ”Högern” sysslar alltmer med dekadens när de själva försöker att mobilisera de gamla normerna i det samhälle de har förändrat till oigenkännlighet.

  Gillad av 1 person

 30. Weasel skriver:

  Jo , det låter ju bra i teorin att tiggarna skulle ha någon slags skyldighet att skaffa ett jobb istället för att säga ”hej hej”.
  Men efterson INGEN skulle anställa dom , så är den enda lösningen Swexit .
  Endast då kan vi slippa ”den fria rörligheten” .

  (Visst , det finns en hell del länder som har förbjudit tiggeri trots att dom är med i EU , men dessa länder går inte att jämföra med Sverige eftersom dom styrs av politiker och inte av aktivister)

  Gillad av 1 person

 31. Fredrik Östman skriver:

  Förslag till åtgärder mot tiggeriet

  — Garanterar att tiggeriet mycket snart upphör och åtgärderna bli vilande —

  1. Bestraffning av dem som bryter mot inresereglerna inom EU. Den som inreser under EU:s regler för fri rörlighet och inte lever på egna medel antingen som turist eller som arbetssökande, båda i högst tre månader, måste bestraffas och sedan enrolleras biometriskt och under en viss period förnekas inresa. För varje brott fördubblas både straffets och inreseförbudets längd. Tiggare, lösdrivare, brottslingar och andra misstänkta kontrolleras av polis dagligen.

  2. Motsvarande system runt Utlänningslagen men uteslutande för turister.

  3. Utvisning av alla utlänningar utan uppehållstillstånd.

  4. Utvisning efter straff av alla utlänningar som begår förseelse, regelbrott, civilbrott eller reguljära brott.

  5. För inhemska tiggare insamling till uppfostringsläger i den nya socialtjänstens regi. I första hand skall livssituationen kartläggas och råd om konventionell livsstil givas. I andra hand skall akuta utgifter betalas. I tredje hand skall allmosorna givas endas i form av varor och tjänster. I fjärde hand skall den som inte kan föra sitt liv på egen hand sättas i uppfostringsläger där de helt skiljs från sin tidigare omgivning.

  Sanning! Rätt! Liv!

  Gillad av 3 personer

 32. lookslikeanangel skriver:

  Det är inte så noga….

  Med tiggeri, nedsmutsning, rån och överfallsvåldtäkter,
  narkotikarelaterat våld, bedrägerier, kronans fall och
  svensk ekonomi. Stadsrummet (statsrummet), hela miljön.

  Vad är det då som är noga med?
  Kolkraft i Kina, Indien och längs Sidenvägen?

  Nehej, inte ens det!

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Tror också att ”ingen” bryr sig längre, Tiggartanterna i Göteborg visade sig langa narkotika på Drottningtorget – åklagaren yrkade inte ens på utvisning efter avtjänat straff!

   Gilla

 33. Karl Läppén skriver:

  Jag har aldrig begripit varför inte myndigheterna följer upp 3-månadersregeln om fri rörlighet inom EU!? Registrering och utvisning när perioden löpt ut hade underlättat. Som det är nu har många varit här flera år. Ett exempel är tiggarkvinnan som skadade foten i samband med terrordådet på Drottninggatan…det har gått över två år sedan dess och kvinnan är fortfarande kvar.

  Gillad av 2 personer

 34. Rikard skriver:

  Hej.

  En marknadsliberal kan knappast förbjuda tiggande; tiggaren erbjuder en tjänst/vara (gott samvete) i utbyte mot betalning. Eftersom alla väljer hur framgångsrika de är, har tiggare alltid valt att tigga. Eftersom skattefinansierad välfärd gör att många väljer att leva på bidrag måste detta ersättas med frivilliga allmosor.

  Ungefär så brukar det låta från människor som aldrig själva hungrat, varit hemlösa eller tvingats förnedra sig för att överleva en dag till.

  Vi som har sådana erfarenheter, eller kan öppna en historiebok om Sverige för hundra år sedan, har lite annan syn på saken.

  Vasa? Jaså, det handlar om illegala invandrare och slavar som tvingas tigga åt zigenarhövdingar i hemlandet? Jamen då finns väl inget att diskutera? Utlänningar utan rätt att vistats i landet utvisas omedelbart, och räkningen skickas till hemlandets ambassad. De som ägnat sig åt slavhandel skjuts och blir till gödning.

  Var det något annat ”svårt” problem som skulle lösas? Till exempel alla de svenska svenskar som lever i fattigdom och förnedring?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

  • Niklas R skriver:

   Med andra ord ska tiggeriet beskattas som inkomst och även arbetsgivaravgift ska åläggas den enskilde tiggaren.
   För att detta ska kunna göras måste en uppskattning av inkomst göras och därefter beskattas.

   Då detta rör sig om utländska medborgare så får myndigheterna helt enkelt ta legitimation på allihop så de kan beskattas ordentligt. Betalar de inte sin skatt här får vi då använda oss av de bulgariska och rumänska myndigheterna att driva in pengarna.

   Gilla

  • HurGårViVidare? skriver:

   Världen är inte rättvis eller logisk.

   Tänkte på det idag när organisationen PLAN försökte värva faddrar utanför ett köpcentrum.

   Här i Sverige har människor inte råd att bilda familj och det finns fler män än kvinnor. Trots att vi är ett topp-land på OECD-rankingen. Födelsetalen sjunker mitt i orgien av kaloriöverskott.

   I andra delar av världen där det bor barn man kan bli fadder till så föder familjer fler barn än de kan försörja mitt i armodet. På flera håll kan länder bli helt utan vatten.

   Gilla

 35. Hans Karlsson skriver:

  Ibland tänker jag – hur enkelt är det inte för en islamist att klä ut sej till hejhejare vid något välbesökt shoppingcenters dörrar och sen spränga sig i luften vid lämpligt tillfälle. Under alla dessa kjolar kan man dölja mycket. Förvånansvärt nog har denna variant inte ägt rum än. Är det för att islamister är rasister och inte ens inför sin egenplanerade död vill se ut som en zigenare?

  Dagens erfarenhet – vid den numera överfulla T-Centralen skulle två zigenskor med varsin enorm plastsäck med tomburkar gå in i vagnen när alla skulle av. De skulle givetvis in först, de tillhör nyadeln. Säcken var så enorm att hela tvådörrsparet behövdes. Jag gick rakt in i hejhejarna, eftersom jag inte hade lust att vänta, varpå följde en öronbedövande kanonad av okvädingsord. Naturligtvis blev jag åthutad av några medelålders svenska fruntimmer – att jag var ohyfsad. Jag sa att de var totalt urkorkade själva, vilket kanske inte var det bästa genmälet. Väl på perrongen förde två vakter bort en förvirrad svensk dam, möjligen i en psykos. Träffade på två andra vakter vid rulltrappan och undrade varför man släpper in zigenskor med jättesäckar på en trång perrong, dessutom är de utan biljett. De var själva migranter och sa att de har specifikt blivit tillsagda att lämna zigenarna ifred. Jag vet inte om det stämmer, men tala isåfall om rasism! Etniskt rätt sort så har du frisedel i t-banan och till t-banan.

  Gillad av 5 personer

 36. Utlandssvensk skriver:

  Sverige har inget monopol på ditresta tiggare. De finns också i Schweiz. Jag har försökt med att ge dem mat – typ konservburkar. Det vill de inte ha.

  Min smarta hustru blev en gång påhoppad av en ca 12-årig tiggare i Rom som ville ha pengar till
  mat. Hon tog honom då till en närliggande smörgåsbutik där han fick beställa vad han önskade och äta upp det under hennes uppsyn.

  Som sagt försöka duger – kanske också i Sverige?

  Gilla

 37. MartinA skriver:

  Globalisten och socialisten PE smyger in i diskussionens förutsättningar. I ingångsvärdena. Att FN skall sätta förutsättningarna för lagstiftning och regelverk i Sverige. Och sen fortsätter PE med att argumentera för att utöka statens makt ännu mer.
  Det mest deprimerande med den här artiklen är att så långt ner jag tittade i kommentarsfältet så lät sig alla luras av den PEs lömskhet och slughet.

  Ett icke socialistiskt och icke centralistiskt och icke globalistiskt sätt att lösa tiggeriet på är. Att först och främst säga att FN ej har lagstiftningsrätt i Sverige. Och att låta lokala samhällen välja själva hur de vill ha det med tiggeri. Dessutom bör centralmakten i Sverige göra sitt jobb och skydda gränsen.

  Gillad av 3 personer

 38. NETTANN skriver:

  Satt med blåbärspaj och vaniljsås utanför café på Söder i Stockholm på förmiddagen.

  Romsk tiggerska satte sig tillrätta vid trottoarkanten tillsammans med pappersmugg. Svensk kvinna hälsade hjärtligt (men lade inget i muggen!) så tydligen var det hela en inte ovanlig situation.

  Efter några minuter kom cyklande polis som stannade och sade något till kvinnan. Hon reste sig raskt och försvann. Vad polisen sade gick inte att höra men det kan ju inte ha varit att det är förbjudet att tigga i huvudstaden. Moderaterna i stadshuset vände på kappan efter valet (som i så många andra frågor) och tyckte att förbud inte var en bra grej.

  När jag gick därifrån stod svensk man vid husväggen och bad hest om ”några spänn”. Han såg ut som en karikatyr av en som inte tänker köpa mjölk så det blev inget. Fick dåligt samvete och vände efter några meter och bidrog med de sju kronor som fanns i fickan. Mjölk eller inte.

  I Tyresö Centrum gick välklädd, äldre dam med rullator och letade i papperskorgarna. Verkade vara någon med dålig pension och hon visste exakt var korgarna finns.

  Den första tiggaren var svårt att känna sympati för men den andra var i alla fall från riket och kunde stöttas.

  Den tredje gjorde det illa att se. Synd att inte Stefan, Morgan, Annika och de andra var i närheten.

  Och vid Gullmarsplan stod två trafikguider från SL och hjälpte vilsna resenärer. Båda (en med turban och en med huvudduk) hade problem med språket så svaren blev lite så där. Stefan och gänget borde ha varit där också.

  Gillad av 1 person

 39. UlfH skriver:

  Tiggeriet med dess konsekvenser är ett av ”elitens” eller etablissemangets många sätt att söndra civilsamhällets organisation och stabilitet. Därför värnar ”eliten” om tiggeriet, inte för att den har de minsta känsla för tiggarnas utsatthet som människor utan bara för att visa sin makt. Detsamma kan man säga om politikernas principlösa invandringspolitik.

  Gilla

 40. Lennart Anderson skriver:

  Det finns faktiskt i FN :mänskliga rättigheter en artikel :
  Article 29.

  (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

  Alltid något, men det räcker inte

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.