Patrik Engellau: 1789

Patrik Engellau

Folk i vår tid tycks anse att allting numera går fortare. Det sker fler betydelsefulla händelser per år än det tidigare gjorde. Livet antas förut ha lufsat på i samma gamla hjulspår sekel efter sekel.

Jag tror på att tekniken för några hundra år sedan växlade in på ett snabbspår som människan inte fått uppleva sedan skapelsen. För det mesta har detta varit en välsignelse även om det ibland känns lite onödigt som när iPhone modell 400x efter bara några år ersätts av modell 400x Alpha. Men med tanke på de fördelar som lanseringen av Herr Google medfört avser jag att förlåta även modell 400x Beta Super.

När det däremot handlar om människan själv och om historiens gång tror jag att samtiden har fel när den föreställer sig att det idag händer mer och större saker per tidsenhet än exempelvis på 1700-talet.

Ett normalt händelsedigert år i modern tid var 2016 (säger jag på känsla och utan övertygande argumentation). Då inträffade åtminstone två oväntade och potentiellt dramatiska begivenheter, nämligen Brexit och Trump. Låt oss jämföra detta moderna år – eller något annat år som du föredrar – med exempelvis år 1789.

Brexit och Trump må vara felskär av den världsande som enligt Hegel styr historien, det får framtiden utvisa, men händelserna är uttryck för en djupgående och troligen långsiktig mental förändring som påverkar hela västvärlden och skrämmer vettet ur många kloka och ansvarskännande personer.

Det sena 1700-talet var också havande med idéer som utmanade tidens dominerande uppfattningar och makthavare. Dessa revolutionerande föreställningar spred sig över hela den kulturkrets som numera brukar kallas västvärlden. Ett av de moderna påfunden var nationalismen. I februari 1789 genomförde den brasilianske upprorsmannen Tiradentes och hans sammansvurna ett upprorsförsök i syfte att frigöra Brasilien från Portugal. (Det misslyckades och Tiradentes blev sedermera hängd, fyrdelad och uppsatt på pålar till allmänhetens varning.)

Ett annat modernt påfund var att framstående positioner i samhället inte borde tillsättas efter välborenhet utan efter meriter. I februari genomdrev Gustav III Förenings- och säkerhetsakten som gav kungen nästan diktatoriska befogenheter och fråntog adeln deras traditionella monopol på rikets främsta befattningar. Adeln protesterade varpå kungen fängslade ståndets ledare och klubbade den nya lagen med stöd av de ofrälse stånden.

Ytterligare ett påfund var demokratin, alltså att folket skulle välja sina ledare och att ledarna var skyldiga att tillerkänna folket vissa fri- och rättigheter. Den första demokratiska regeringsformen i världen började gälla den 4 mars 1789 i USA.

Den mest vildsinta och för makthavarna i hela västerlandet mest skrämmande händelsekedjan tog sin början den 14 juli 1789 i form av stormningen av Bastiljen i Paris. Därmed var den franska revolutionen inledd och de västerländska samhällena, på lite sikt, i grunden förändrade.

Det var fyra i världsskala epokgörande händelser på ett halvår.

Efter tvåhundrafemtio år har demokratin nu tagit över som dominerande system och tankeriktning i hela västvärlden. Alla dessa länder styrs av sin variant av politikervälde.

Nu kommer Trump och kanske Brexit och Ebba Busch Thor äter lunch med Jimmie Åkesson, allihop oväntade händelser. Vad som helst kan hända.

38 reaktioner på ”Patrik Engellau: 1789

 1. Tomas skriver:

  Att Trump och Brexit skulle skrämma vettet ur kloka och ansvarskännande människor hoppas jag är en provokation eller åtminstone ironi. Dessa avsteg från PK religionen, med stormästare som är allt annat än kloka och ansvarskännande, är mer än välbehövliga i vår tid.

  Gillad av 6 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Att Trump och Brexit skulle skrämma vettet ur kloka och ansvarskännande människor är jag lika frågande till som du.

   Trump och Brexit är en sannolikt nödvändig antites, där PK är tes. Som i bästa fall leder till syntes.
   Dessa företeelsers (T&B) inträde på arenan är bara en konsekvens av de sittandes maktmissbruk.
   Under 1800-talets senare hälft myntade Lord Acton uttrycket ”Makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut” (”Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”).
   Det är längs detta demokratins sluttande plan som västvärldens demokratier befinner sig olika långt på väg mot slutstationen: stupet (som jag tänker mig som slutet av det sluttande planet).

   Återigen vill jag referera till Fredrik Östmans inlägg om hur en slutstation kan te sig. När en högtstående västkultur plötsligt kom ut som en ”third world state”.

   https://www.nationalreview.com/2019/06/california-third-world-state-corruption-crime-infrastructure/

   Och som vi vet är Kalifornien ett starkt fäste för demokraterna sedan 1988.

   Och kan det hända där, så kan det hända….

   Gillad av 4 personer

  • Christer E skriver:

   Att Brexit blev en katastrof är de flesta överens om. Att påbörja ett utträde ur EU utan den minsta lilla konsekvensanalys är ju inte bara urbota dumt utan ett underkännande av den politiska klassen i Storbritannien.

   När det gäller Trump blir det lite mer komplicerat. Han förlorade visserligen ”the popular vote” med tre miljoner röster, men valsystemet i USA är nu konstruerat på det sättet.
   Trump är rasist och är fullt nöjd med att få stöd av en vit medelklass, ett starkt polariserat USA ligger i han intresse.
   Han hade rätt i att något måste göras mot Kinas statsstödda expanderande företag samt stölderna av ”Intellectual Property”. TTP-avtalet hade varit idealt för att begränsa Kinas regelbrott, men i stället försöker han i någon sorts nationell hybris knäcka Kina , helt ensam (får mig att tänka på ett orakelsvar i Delphi till en krigsbenägen härskare, ”Om du korsar gränsfloden kommer ett stort rike att falla”).

   Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    Christer E . Brexit har inte hänt ännu så hur resultatet blir återstår att se. Förhoppningsvis blir det en ”hård” Brexit vilket kommer att bli besvärligare för EU än för GB.
    Trump får allt större stöd av afroamerikaner och hispanics eftersom fler av de grupperna är i arbete nu än på många årtionden. Ett av president Trump´s tidiga möten var med religiösa afroamerikanska ledare där åtgärder för att bryta ”eländet” för dessa grupper behandlades.

    och som ännu ett tydligt tecken på Trumps ”rasism” se detta:

    Varför skulle Trump vilja knäcka Kina? Han är affärsman och önskar handel mellan länder, inte ”knäcka” länder vilket är bad for business.

    Gillad av 4 personer

   • Tomas skriver:

    Som Hans H skriver får vi väl se ifall Brexit blir en nackdel för Storbritannien, jag tror det inte. Var det inte så att demokratin i GB lät medborgarna välja att gå ur EU, dvs hur kan man påstå att det var politikernas fel? Är man insyltad i den svenska politikersörjan kan jag förstå ifall man tycker det är orättvist att medborgarna får bestämma. Här är det ju inte ovanligt att politiker frågar sina barn vad man ska göra. Alternativet till att välja Trump var ju Hilary Clinton vilket tack och lov inte blev fallet.

    Gillad av 4 personer

   • Christer E skriver:

    Visst, Brexit har inte skett än, så vi måste vänta ett par månader till för att se vad som händer (om det händer). En hård Brexit blir antagligen besvärligt för EU, men troligen katastrof för UK som union (en rubrik i The Economist för några månader sedan är talande, ”Great Britain or Little England”).

    Vad kan man kalla Trumps uttalanden (flera gånger) att mexikanare är brottslingar, knarkhandlare och våldtäktsmän, om inte annat än rasistiskt?
    Öppet hyllande av KKK efter mordet i Charlottsville (there are good guys on both sides) är rasism (egentligen en sittande presidents explicita godkännande av rasism från KKK och andra likställda grupper).

    Att bara säga FY åt Kina gör säkerligen inget åt kinesernas stölder av Intellectual Property (och andra konkurrensbegränsande aktiviteter från den kinesiska regimen). Här krävs muskler, dvs att knäcka det kinesiska motståndet (för att få en fungerande handel på lika villkor). Enkel semantik ! (knäcka är inte samma som krossa).

    Gilla

   • Benjamin Dhover skriver:

    Christer: ”Trump är rasist” skriver du tvärsäkert.

    Varför då? För att du läst tillräckligt många PK-journalister som går upp i falsett över hur hemsk Trump är?

    Gillad av 1 person

   • Christer E skriver:

    @ Fredrik
    KKK hade förgreningar in i det demokratiska partiet på tiden ”när det begav sig”, sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Numera vill varken rättrådiga ”blåa” (demokrater) eller sansade ”röda” (republikaner) ha det minsta med KKK att göra. Kvar blir delar av alt-right-rörelsen och delar av NRA.

    Trumps hyllning (there are good guys at both sides) är ett explicit godkännande av Charlottesville-mordet, ett oförblommerat uttryck av rasism.

    Gilla

 2. Göran Ulfenberg skriver:

  Det var intressant att läsa,att just Gustav lll knäckte adelns makt definitivt.Det gör honom till en av de stora ledarna i vårt land,tillsammans med Gustav Vasa,Axel Oxenstierna och
  Karl XL.
  Vem skall nu axla deras mantel för att knäcka det nuvarande socialfascistiska,socialbolsjevistiska,socialnazistiska och socialbrutalistiska herrefolksväldet!?
  Ända sedan början av 50-talet har vårt land varit utsatt för en grotesk rovdrift arkitektoniskt och därmed också socialt.Detta kan icke göras ogjort,lika lite som följderna av Hitlers och Stalins vanvettsideologier,men det måste ändå vara möjligt att inleda återupprättelsen av vårt land i Konrad Adenauers anda och efterföljd,liksom i Polen och andra offer för dessa ideologier,vilka förmörkade det gångna århundradet.
  Även vårt land har blivit ett offer för en av dessa massmännisko- och råttfångarideologier av mellankrigskaraktär,vilka sköt upp som giftsvampar i spåren av det första världskriget.
  Det var den katastrofala splittringen i det tyska samhället,vilken banade vägen för Hitler och hans vanvettsrike.
  I Sverige är det den motsvarande splittringen,vilket röjt vägen för den motsvarande katastrof,till vilket vårt nu är på väg.Men det började alltså på 50-talet med den socialistiska skördetiden.Nog hade den unge Tage Erlander tagit ett djupt intryck av händelserna efter det första världskriget,och blev fast besluten att inte upprepa felgreppen hos dessa rörelser utan istället skapa en helt egen rörelse för att etablera en helt egen nomenklaturen,ett helt eget herrefolk samt ett helt eget proletärträsk i vår socialfascistiska höghus förorter.
  Framtid för Sverige?”Framtid”för Sverige!!

  Gillad av 4 personer

 3. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för att du inger oss en liten gnutta hopp om den västerländskt civiliserade världens överlevnad med hjälp av Trump, Brexit och ett helyllesvenskt konservativt block, kanske med kaxiga Busch Thor som feminin statsministerkandidat under Åkessons allt vidare vingar?

  Gilla

 4. Vaknauppnu skriver:

  Tack Patrik Vi behöver hopp och god analys , Du levererar och tacksamt läser jag DGS varje dag. Att ha en för stor tilltro till Ebba Bush Thor avråder jag från, för hon har det inte lätt i ett parti som är så starkt uppdelat. Det måste bli ett absolut tydligt avståndstagande från asylpolitiken av idag och att hela begreppet mångkultur måste fasas ut ur vårt regerande fundament. Likaså kan barnkonventionen vända i grinden. Ja STOPP för invandring och stor grind ut för alla som inte platsar inom de vettiga lagar och regelverk vi hade innan sossarna började rodda runt bland paragraferna. Om någon ens funderar på om Sabuni är ett nytt kort att ta fasta på; Glöm det! En ulv i fårakläder skulle jag gissa…

  Gillad av 3 personer

 5. Arne Groningsson skriver:

  Skönt med lite bildning. Sånt får man aldrig serverat i dassmedia och television.
  Man får hoppas att vänsterblivna kan tyda något ur innehållet.

  Gillad av 1 person

 6. Magnus Rosensparr skriver:

  Ja, där gick det litet för fort med slutsatsen i två fall.

  När det gäller att demokratin nu har tagit över som dominerande system i hela västvärlden, är det en sanning med modifikation. Endast tre större stater i Västeuropa; Schweiz, Norge och Island, är fullvärdiga nationella och suveräna demokratier. Övriga, som är EU-medlemmar, är det inte. De är underställda den Europeiska Unionen. Denna har bara en demokratisk del – EU-parlamentet – och det är inte den mäktigaste delen.

  När det gäller att vad som helst kan hända i västvärlden är det också en sanning med modifikation. I en hel del av de stora staterna är så inte fallet, antingen av konstitutionella skäl
  som i exempelvis USA och Tyskland, eller av andra skäl som i exempelvis Storbritannien där konstitution i egentlig mening saknas. I några fall med svag demokratisk tradition kan väldigt mycket hända. Endast i ett enda fall kan bokstavligt talat vad som helst hända, dels på grund av en exempellöst svag konstitution helt i avsaknad av maktdelning och motvikter, dels på grund av en militärt och polisiärt praktiskt taget värnlös stat. Detta fall heter Sverige.

  Gillad av 4 personer

  • Christer E skriver:

   Nu har Schweiz, Norge och Island egna, bindande avtal med EU som förpliktigar till de flesta av EU-regler, t.ex. de om fri rörlighet för personer och kapital (vissa begränsningar av varor, livsmedel är ett norskt exempel). Så vad det gäller ”fullvärdiga, nationella och suveräna demokratier”, är de lika uppknutna av EU-regler och -avtal som någon gång Sverige. De betalar dessutom en stor EU-avgift, utan att få något inflytande.

   Jag kan ge dig rätt i att ”vad som helst kan hända” (som du skriver) kan hända i Sverige pga av avsaknad av konstitutionella motvikter och maktdelning. Att ”vad som helst” ännu inte inträffat, tror jag beror på byråkratins inneboende tröghet, att tjänstemän och ämbetsmän av tradition följer det som kan beskrivas som lagarnas innebörd. Man kan jämföra med skolan som fungerade tillfredsställande ytterligare en lärargeneration efter alla reformers införande.
   Med en ny generation tjänste- och ämbetsmän kan det snabbt förändras (jämför alla krav på könstänkande vid universitet och högskolor).

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Tjänstemännen är numera politiska i de flesta länder vilket gör att de struntar i lagens innebörd och istället gör som de blivit tillsagda att göra.

    Gillad av 2 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Historiekunnande är en stark kompetens som PE delar med sig av. 1789 har nu även för mig fler exempel på att det blev startpunkten för ett historiskt skifte i många länder men med följdverkningar med konsekvenser i övriga världen.
  Brexit och Trump har en avgörande skillnad. Brexit var en protest utan en seriös plan. Demagoger som Nigel Farage fick utrymme att kritisera med visst fog men sedan tog det slut. Ingen realistisk plan och ont om fakta skapade en villrådighet som är generande för ett land som vi högaktat i många avseenden.
  Trump blev vald på det som han nu genomför men på sitt eget ofta motbjudande sätt. De problem han försöker lösa är många gånger riktiga problem. De metoder och det skitsnack och oseriösa uttalanden är troligen inte vad som majoriteten räknade med. USA fick det som de röstade på. Storbritanien begrep inte vad de röstade på och har heller inte fått något mer än undergrävt förtroende.

  Sveriges politiska sprattlande i den politiska gärdsgårdsserien med Jimmies och Ebbas lunch är möjligen symptomatiskt för vår gyttjeliknande situation. Ebba ska dock ha heder för att hon åtminstone sent omsider försöker göra något åt den idiotiska och tidigare djupfrysta låsningen med martyren SD. Hon vågade också bryta upp DÖ som alla också visste var felaktig principiellt och snart även var helt orealistisk. Att bli hjälte i Sverige räcker det med att vara först som politiker med att säga att förkastliga överenskommelser måste brytas. Det är för få som gör det.

  Ska jag önska något för att hedra några djärva beslut för 250 år sedan är att fler svenska politiker vågar bryta upp låsningar som hämmar Sveriges positiva utveckling. Det finns mycket att göra och vi är beredda att dela ut hjälteglorior i närtid för de som driver sådana väsentliga förändringar. Kalla det gärna revolution i ankdammen men vi måste prioritera att lösa våra egna problem, inte andras.

  Gillad av 1 person

 8. O.T. skriver:

  På tisdagskvällen stod det klart att det blir tyskan Ursula von der Leyen som blir nästa ordförande i EU-kommissionen. Det dröjde inte länge innan EU-parlamentarikern Jessica Stegrud (SD) gick ut och kritiserade både von der Leyen och svenska partier för att ha röstat fram henne.
  https://samnytt.se/stegrud-sd-om-eus-nya-ordforande-en-socialistisk-superfederalist/

  KLIMAT
Höjda och än mer orealistiska klimatmål genom CO2-skatt, styrda privata o offentliga fonder och implementering av en ”Europe climate law”. Europeiska centralbanken skall bli en ”climate bank” och ”Green deal for Europe within 100 days”.
  JÄMSTÄLLDHET
Könskvoterade styrelser
Jämställdhetsintegrering
EU-lag gällande våld mot kvinnor
  FÖRSVAR
Gemensamt försvar o majoritetsbeslut (dvs inga veton möjliga)
  ASYL
Fortsatt ”humanitär politik”
Gemensamt tvingande asylsystem, ”värna asylrätten och fortsätta hjälpa ”fartygsmigranter”
  SOCIALA REFORMER
Utöka sociala pelaren med minimilöner, ”barn och ungdomsgaranti” och gemensam europeisk arbetslöshetsförsäkring. Fonder baserade på EU-avgifter skall ”utjämna skillnader och omställningar”
  FINANS/FÖRETAG
Gemensam och utökad monetär union – EURO etc
Styra privata investeringar mot klimatinvesteringar
Gemensam bolagsskattenivå
”Social capitalism”
  Hon avslutar med;
  ”Economy that serves the people and not the other way around” och ”Vive l’Europe”
  Min kommentar;
En superfederalistisk socialist. Det finns inget som helst ”lagom” med denna kandidat eller hennes syn på EU.
  Och hon stöttas alltså av M och KD:s partigrupp.”

  Vem blir förvånad, M och KDs låtsaretorik att låta som SD och sedan när det blir omröstning både som nu i EU eller i Sveriges riksdag då är det PKs värderingar som gäller.
  De är helfalska.

  Gillad av 6 personer

  • Christer E skriver:

   Vad är det för PK med att mena att det krävs ökat europeiskt samarbete, inte minskat (eller ens ”lagom” som du skriver) när det handlar om all-europeiska frågor och problem?
   Sådana ämnen är klimat, internationell brottslighet, asyl-system (inte invandring allmänt), försvar (varför ska alla länder lite grand av allt, generalstab, flygvapen, flotta, etc. etc.), monetär union (euro-länderna finns redan), gemensam finanspolitik.
   Håller dock med dig att sådana frågor som jämställdhet och den beryktade ”sociala pelaren” inte hör hemma på en övergripande EU-nivå, hanteras bäst på hemmaplan.

   Tittar man på opinionsundersökningar och hur riksdagsmajoriteterna ser ut i sådana frågor, är det snarare PK att vilja minska regelsättandet från EU (där svenska ministrar i allra högsta grad deltar i beslutsfattandet), än att öka det i vissa specifika områden (som jag förespråkar).

   Hoppas vinden vänder när jag ska hem, sa motvalls kärring när hon cyklade i motvinden.
   En passande devis för den njuggt EU-inställda regeringen (PK?)

   Gilla

   • O.T. skriver:

    CE
    ”Njuggt inställda EU regeringen, lever vi samma värld…”

    Europaparlamentets största parti Brexit Party med Nigel Farage i spetsen sparade inte på krutet när han tecknade sitt porträtt av EU-kommissionen ordförande.

    Enligt Farage vill von der Leyen bygga en centraliserad, odemokratisk och föråldrad form av kommunism, där staten kontrollerar allt och de nationella parlamenten inte har någon som helst relevans.

    Rädda klimatet, ”rädda” migranter på Medelhavet, nya skatter, och en snyfthistoria om att fira jul med flyktingar från Syrien ovan på allt. Vad är det annat än PK-ism.

    Leyen har en karriär bakom sig med enbart misslyckanden som 
familjeminister, försvarsminister.

    Tysk familjepolitik ligger i ruiner, försvaret har ligger med bruten rygg, samt att damen har belönat sin inre krets med honorarer till respektive konsulent firma.

    Men det är i EU som i Sverige har man bara den rätta värdegrunden så kan vara hur inkompetent som helst på höga poster. Se på fylltratten…

    Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Allt tyder på att EU är en del av den infrastruktur som leder till en globalfacsistisk stat. På vilket sätt menar du att EU är till gagn för de enskilda länderna?

    Gillad av 1 person

   • Christer E skriver:

    @ O.T.
    Man måste ta Nigel Farages uttalanden med stora skopor salt. Han vill ju inget hellre än att packa väskan och dra från Bryssel och förvandla den Engelska kanalen till det stora avskiljande dike det varit alltsedan Wilhelm Erövrarens tid (1066) och fram till och med Napoleon.

    Du skriver ”EU regering”, men EU har ingen regering utan en kommission (ansvarig inför EU-parlamentet) och ett ministerråd (som parlamentet inte har någon makt över). Jag skrev ”njuggt EU-inställda regeringen”, dvs den svenska regeringen.

    PK betyder att hylla eller följa den politiska uppfattningen som är förhärskande i parlamentet (Riksdagen) eller en bred, allmän opinion i landet (Sverige).
    Jag är övertygad om att det inte finns någon sådant koncensus för nya skatter eller för att fira jul med flyktingar från Syrien (hur det nu kan gå till eftersom muslimer inte firar jul).
    Alltså, icke-PK (eller menar du att allt du tycker illa om är PK?)

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Christer E; förklara ordet ”rasist” och beskriv varför det uttrycket är tillämpligt på Donald Trump. Förklara också varför Trump har ett starkt stöd bland svarta amerikaner som vägrat falla in i den offerretorik som demokraterna vill ska vara tillämplig på alla med mörkare hudfärg och varför de är så hatiska mot Trumpsupporters som Candace Owens.

    Gilla

  • Tomas skriver:

   Stackars britter som förmodligen slipper detta. Macron slickar sig säkert o munnen och hoppas på att bli EU´s förenta staters förste president. Den utveckling som EU går mot hoppas jag Visegradländerna stoppar annars blir vi alla slavar under de narcissistiska politikerna där politiskt oliktänkande endast får tjäna som försörjare till mångkulturen och dess svans.

   Gillad av 1 person

 9. Steven Jörsäter skriver:

  Artikeln innehåller flera tänkvärda komponenter. Den tekniska innovationstakten under 1700-talet var dock sannolikt mycket långsammare än nu. Och det är tekniska innovationer som på sikt är helt avgörande för utvecklingen. Samtidigt så kan vissa enstaka nya tekniker, som järnvägen i mitten på 1800-talet och Internet strax före senaste sekelskiftet, få enorma och oanade konsekvenser för samhället.

  Men ovanpå detta kommer stora och viktiga samhällshändelser som franska revolutionen. Sammantaget gör detta att allt prat om hållbar utveckling är fullständigt nys. Stora förändringar kan plötsligt inträffa som kullkastar allt. Att planera och oroa sig för problem om 100-tals eller rentav 1000-tals år framöver är därför något som endast dårar bör ägna sig åt. På bara några år kan såväl problem som möjligheter vara fullständigt annorlunda.

  Brexit och Trump är bara mindre men likväl viktiga krusningar i de stora världshändelserna. När den politiska utvecklingen tycks unisont gå ett håll uppstår alltid motkrafter. Visa sådana krusningar kan växa till tsunamis. Om Brexit och Trump gör det kan ingen avgöra idag. Men helt osannolikt är det inte.

  Den som lever får se, som det gamla visa ordspråket heter. Men med ivriga och klåfingriga politiker och maktfullkomliga miljörörelser som inte vill nöja sig med det utan som vill lösa alla problem som de tycker sig se omedelbart och för all framtid har en ny era inletts. Och det kan gå riktigt illa om vi inte får stopp på galenskaperna.

  Gillad av 2 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  1700 talets stora händelse för mig var bröderna Montgolfier och deras ballongflygning.
  Adam Weishaupt föddes även då, även om han vart motarbetad och i vissa fall bannlyst så vann hans tankar, ” skrota religion och kyrka, avskaffa stat, ingen ska äga något”
  En klar föregångare till vår globalism.
  Det är dags för en ny revolution, denna gång så är det parasiternas tur att störtas,
  med våld om det behövs.

  Gillad av 6 personer

 11. Danger!Invasive truth-microbes released. skriver:

  Hastighet är något som bestäms av observatörens position i förhållande till de rörliga objekten.Något som i framtiden kan gå mycket snabbt efter det att den förrädiska svenska politiska och ekonomiska eliten låtit ratificera den för européerna och svenskarna genocidala ”Global Compact” är denna elits egna undergång och även dess snara utarmning.Den ”favorisering i alla avseenden” som ”migranter” nu åtnjuter gör inte endast konfiskation av bostäder och bankkonton möjlig utan visar även fram emot ”Sydafrikanska förhållanden” i EU-Sverige.Pompöst självbelåtna elitister i Sverige kan förbreda sig på att mycket hårt uppvaknande.

  Gillad av 2 personer

 12. olle reimers skriver:

  Den tekniska utvecklingen har gjort politiken irrelevant på många sätt. När så politikerna fattar beslut så har de ofta ingen aning om vart besluten leder. Detta gäller särskilt i den ekonomiska politiken där politikerna blir lätta offer för trender och tillfälliga budskap.

  Detta medför att politikerna, i stället för att ta ansvar för sina vansinniga beslut i stället ser till att roffa åt sig så mycket de kan medans tid är.

  Innebörden av ovanstående är att förfallet accelererar i tilltagande grad. Det ena onda ger det andra.

  Gilla

 13. Danger!Itchy truth microbes released! skriver:

  I Europa är det inte så nationalismen ”är en gåva uppifrån” som nådigt gavs de europeiska folken av deras herrar.Man behöver verkligen inte vara historiker-och allra minst Arnstadt-historiker -för att förstå att genuin äkta nationalism var påtagligt verksam i Sverige redan för mycket längesedan med de första sk vikinga- och Sveakungarna och även senare i synnerhet i och med Gustav Vasas sk självständighetsverk.En relativiserande och ibland t o m raljerande och t o m bisarrt nedlåtande arrogant inställning till företeelser som ”demokrati” och ”europeisk nationalism” är ett symptomatiskt genomgående drag i utläggningar som görs av vissa självutkorade elitister.Varför är det så?Sannolikt beror det på ett inbilskt pompöst självförhärligande av det egna kulturella och religiösa arvets värde-ett värde som dessa elitister anser överstiger allt som överhuvudtaget kan tänkas.Ödmjukhet är verkligen inte något för dessa utkorade elitister.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.