Jobbsökande i Bryssel drabbas av etnisk diskriminering

EU:s huvudstad Bryssel präglas av en ojämlik arbetsmarknad, visar en ny studie. Jobbsökande av annan etnicitet än belgisk har svårare att få arbete, även om de har samma kvalifikationer som infödda. Svårast är det för unga afrikaner att bli accepterade på arbetsmarknaden.

Studien, som är den första i sitt slag i Belgien, är ett led i Bryssels försök att komma till rätta med diskriminering på arbetsmarknaden.