Jan-Olof Sandgren: Kriminaliteten i Sverige

Jan-Olof Sandgren

När det kniper kan även vänstern bli rojalistisk. Maria Robsahm går till storms mot Patrik Engellau för att han inte erkänner att kungafamiljen är riktiga svenskar. För hur ska man annars tolka hans rapport om invandring och brottslighet? Skulle prins Carl Philip löpa större risk att hamna i gängkriminalitet än prins Daniel, bara för att hans mamma är invandrare? Leder inte Engellaus ”påhittade” definition av svensk bakgrund raka vägen ner i extremhögerns bruna harmageddon? Att ens antyda att svenskhet skulle ha något med gener att göra, är ett majestätsbrott i dubbel bemärkelse.

Nu tror jag de flesta tolkar rapporten som att kriminalitet kan ha kulturella orsaker. Vi ärver kulturen från våra föräldrar som vi också delar arvsanlag med. Även om generna skulle sakna betydelse finns för närvarande ingen bättre markör för att avgöra vilken kultur vi troligtvis fick i oss med modersmjölken. Samma vänster som avfärdar genetiska samband som fascism, brukar inte ha några problem med att använda kön som genetisk markör när det gäller överrisk för våldtäkt.

Själv anser jag att all kriminalitet är genetisk. Vad som är kulturellt är laglydigheten. Få saker torde vara så naturligt förankrade i våra gener som tendensen att roffa åt sig det man behöver och vid behov eliminera besvärande konkurrenter. Det kallades inte ens kriminalitet förrän kulturen klev in på scenen och uppfann ordet.

Även kulturer vi kallar kriminella vill ha lag och ordning. Skillnaden ligger i vilken typ av ordning man förespråkar och vilka som ska skyddas av lagen. Ska det vara familjen, gänget, klanen, MC-klubben, rasen, religionen… Vilka ska inordnas i kulturens hägn och när kan man låta barbariet ta över?

Två viktiga slutsatser i rapporten är: 1) Majoriteten av brott i Sverige begås av människor med invandrarbakgrund. 2) Invandrares barn blir mer kriminella än sina föräldrar. En intressant observation många gjort är att den brottskultur som utvecklas ofta saknas i föräldrarnas hemländer. Av någon anledning uppstår den hos oss.

Varken kultur, etnicitet eller genetik räcker alltså som heltäckande förklaring. Det krävs ytterligare en faktor X för att förklara varför så många brott sker här och nu. Företrädare för invandrarorganisationer och den politiska vänstern brukar identifiera den faktorn som ”svensk rasism”, en teori som fått närmast officiell status. Sedan 80-talet har stora resurser lagts ner på ”antirasistiskt arbete”, framför allt i skolan. Trots det har inga tendenser till minskad kriminalitet kunnat skönjas.

En i mina öron troligare förklaring är att Sverige (av någon outgrundlig anledning som jag inte begriper) erbjuder särskilt gynnsamma villkor, för just invandrarbaserad kriminalitet. Några exempel:

-Vi tillåter invandring långt utöver vår egen integrationskapacitet.

-Man kan invandra till Sverige utan identitetshandlingar.

-Det är relativt lätt att skaffa falska och dubbla identiteter.

-Det har varit förbluffande enkelt för vuxna män att registrera sig som barn och slippa straffansvar.

-Vi prioriterar migration från kulturer som är maximalt svåranpassade till svensk arbetsmarknad.

-Det finns gott om pengar i den offentliga sektorn, kombinerat med generellt dålig beredskap för bedrägerier.

-Polisen i Sverige är ”human” och använder sällan våld.

-Befolkningen är närmast pacifistisk och inte så inriktad på självförsvar.

-Ett antirasistiskt samhällsklimat gör att etniskt våld riktat mot svenskar, ges låg uppmärksamhet.

-Gränskontrollen är bland de sämsta i EU, både när det gäller människor och stöldgods.
Sverige har ingen fungerande terrorlagstiftning.

-Straffskalan är låg. Brott som i andra länder ger höga straff kan i Sverige resultera i några veckors ”samhällstjänst”.

-Uppklarningsprocenten för våldsbrott, sexualbrott och även mord är mycket låg.

-Media brukar respektera anonymitet för brottslingar med utländsk härkomst.

-Dömda brottslingar kan få skyddad identitet.

-Den som häktas men inte kan bindas vid brott, får ofta generösa skadestånd.

-Svenska fängelser anses som de mest humana i världen.

Utan att ta ifrån människor deras personliga ansvar, har jag svårt att tänka mig hur man kan skapa en gynnsammare grogrund för invandrarbaserad kriminalitet. Har man det minsta intresse att minska kriminaliteten borde första åtgärden vara att på punkt efter punkt göra dessa villkor sämre.

Som mer långsiktig åtgärd bör man ompröva den ”gränslöshet” som blivit norm inom barnuppfostran, utbildning och även i mötet med invandrare. Alla uppmanas välja sin identitet på egna premisser, där ingen har rätt att ifrågasätta hur jag vill leva, vilken kultur jag har, vilken lojalitet jag har, vilka principer jag hyllar, vilket kön jag vill tillhöra etc.

Därifrån är steget inte långt till att välja sin egen moral. Den behöver ju inte nödvändigtvis sammanfalla med lagboken. Vissa kommer att tycka det är kriminellt att döda foster och kycklingar. Andra kommer att tycka att alla utanför den egna gruppen är lovliga byten.

43 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Kriminaliteten i Sverige

 1. Bo Svensson skriver:

  Den dominerande globalismen menar sig vara liberal och har frihandel och fri rörlighet som ovillkorliga delar av sin liberalism. – Vad man inte insett är, att i den perfekta liberala ordningen är brottsligheten självfinansierad och den fria rörligheten är för dem som kan betala vad det kostar.

  I trakter där man måste ägna kanske ett decennium eller mer för att kvalificera sig för ett välbetalt jobb, kan man inte acceptera hög risk att dräpas av någon desperado som vill åt slantarna man har i fickan. – En osökt lösning är krav på ekonomisk garant för den som vill omfattas av rörelsefrihet och rätt nivå på de belopp garanten måste ut med, när en klient blivit ertappad med ett våldsbrott.

  Krav på ekonomisk garant tillsammans med rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas där man inte får vara, är också nyckeln till lösningen på hur man får invandringen självfinansierad och på hur man kan ta lätt på gränskontroller.

  Gillad av 2 personer

 2. Tomas skriver:

  Med Morgan som högsta ansvarig i de rättsvårdande instanserna är alla svenskar utanför SÄPO´s skydd eller Södermalms etniska ghetto dömda att vara brottsoffer. Fattar man inte ens naturlagen att en potentiell brottsling hålls bättre i schack i ett samhälle med strama regler och ambition att upprätthålla dessa, då skall man använda sitt munväder inom journalistkåren istället. Man ska även rensa Helgeandsholmen från floskelmakarna som pladdrar att inte ställa grupp mot grupp. Röstar man för att ta in fler som är mer brottsbenägna kommer vi få fler brottsoffer. Tar man in fler som bara lever på bidrag blir samhällets dvs skattebetalarnas resurser dränerade.

  Gillad av 9 personer

 3. Tritonen skriver:

  Trots allt detta fortsätter majoriteten att rösta för fortsatt enkel biljett mot botten. Vad är det för fel på folk?
  ”Vi går till botten där vi står, men flaggan, den går i topp!”

  Gillad av 11 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Bra sammanfattning. Massinvandringen ihop med det usla och flata mottagande av invandrare och vår bakvända hantering av kriminella som det daltas med samtidigt som man rycker på axlarna åt brottsoffren, är den viktigaste orsaken till skenande brottslighet förutom de genetiska och kulturella och sociala faktorerna.
  Land ska med lag byggas. I Sverige har vi en absurd situation med ett politikervälde som undergräver de egna lagarna och det egna landets suveränitet och till och med anklagar de egna medborgare som vill skydda sig och sin egendom och sitt land för att vara extrema och främlingsfientliga.
  Det är också nedärvt, genetiskt, att försvara sig, sin flock och sin egendom. Men svenskar är överlag indoktrinerade av en bakvänd människofientlig socialistisk kultur, så vi måste hjälpas åt och bekräfta varandra i att vreden mot inkräktare, bedragare, tjuvar och våldsverkare är både rättmätig och riktig. Och inse att alltihop är igångsatt och påhejat av politikerväldet och maktetablissemanget. Massinvandringen och den skenande brottsligheten är inga oundvikliga naturkatastrofer, alltihop har iscensatts av maktens folk
  Demokrati är ett tänjbart begrepp men medborgarna måste hitta vägar att byta ut makthavarna och nyckelpersoner inom etablissemanget. De stjäl våra samlade tillgångar, förstör vår trygghet och kultur och planerar att radera landets självständighet. De stjäl våra barns framtid.

  Gillad av 20 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Och de sociala faktorerna är inte frikopplade från de genetiska faktorerna. Nurture vs nature, det finns en korrelation. Den sociala miljön är delvis en följd av det genetiska arvet och den sociala miljön återkopplar på genetiken och epigenetiken, för hur beteenden predisponeras och triggas.

   Gillad av 4 personer

   • Christer E skriver:

    Att arbetslöshet sägs ”gå i arv” innebär att barn till kroniskt arbetslösa ofta själva blir arbetslösa. Troligen finns ett sådant samband också för kriminella (ids inte leta på nätet efter statistiskt underlag).

    Att från dessa socialt betingade företeelser dra slutsatsen att det är ”genetiskt” får mig att tänka på den sovjetiske forskaren Lysenko, som i enlighet med kommunistiska ideal försökte visa att förvärvade egenskaper kunde ärvas genetiskt. Och högg av svansen på 28 generation råttor innan han till slut gav upp !

    Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Varför skulle inte komplexa beteenden vara sprungna ur DNA? Livet i sig förutsätter arvsmassa. Utan liv inga beteenden. Det är beforskat hur råttungar som berövats sin råttmamma utvecklar ängslighet och fundamentet för detta är epigenetiskt; alltså en påverkan på genetiken genom små molekyler som styr genuttrycket, som en följd av miljöpåverkan (i det här fallet uttrycket av glukokortikoidreceptorer och deras känslighet för hormoner). Antisocialitet (”psykopati”) liksom IQ är i hög grad genetiskt predikterade. Låg impulskontroll, låg empatisk förmåga och ovilja att låta straff styra framtida beteenden, aggressivitet och såna faktorer utmärker psykopater, men inte bara dem. Sånt ökar förstås risken för våldsbrott och andra normöverskridande beteenden. Googla ‘nature and nurture’ för ytterligare info om växelspelet mellan miljö och beteenden. Läs sammanfattningar av Amir Sariaslans forskning om genetikens betydelse för kriminalitet. Och Adrian Raines bok ‘The Anatomy of Violence’. Sen kan vi prata allvar.

    Gillad av 3 personer

   • Christer E skriver:

    Förvärvade egenskaper ärvs inte, sådana egenskaper påverkar inte DNA.

    När det gäller psykopati (nu är ju inte alla brottslingar psykopater och alla psykopater är inte brottslingar (fast många är det)) vet jag för lite om psykiatri för att uttala mig säkert om eventuell ärftlighet.
    Om svenskfödda med två utlandsfödda föräldrar har större brottsbenägenhet än sina föräldrar, hur vill du då förklara det sammanhanget genetiskt? Kanske med att de förmodat skötsamma föräldrarna (de hade troligen inte fått uppehållstillstånd i Sverige om de varit hårt brottsbelastade) hade någon ”latent” genetisk defekt? Skulle samtliga eller en stor andel av invandrare (utlandsfödda) ha samma latenta genetisk defekt?
    Nej, det finns betydligt mer närliggande förklaringar (Occhams beryktade rakkniv).

    Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Jag är inte tillräckligt insatt i genetiken för att kategoriskt avfärda möjligheten att vissa förvärvade egenskaper kan gå i arv; eller kanske rättare sagt: miljöpåverkan på förälder (vanligen maternellt). Googla t ex ‘epigenetics heritability’ och du kommer att hitta en omfattande diskussion kring detta. Detta är förvisso off topic. Men poängen, som kommentar på ditt påstående att ”sådana egenskaper påverkar inte DNA” som missar målet, om du med DNA menar gensekvensen. Epigenetiken påverkar genuttrycket (som leder till bildandet av proteiner…) – vilket är det viktiga (genprodukten) – utan att ändra gensekvensen.

    Psykopati var bara ett exempel på en psykologisk make-up som kan vara av betydelse för brott och normöverskridande (antisociala) beteenden, och de som är psykopater har drag som bättre förklaras av genetiska faktorer än miljöfaktorer (enligt tvillingstudier som undersöker heritabiliteten och finner att skillnader i miljön endast i ringare grad kan förklara skillnader i de psykopatiska dragen).

    Utrymmet tillåter inte att kommentera dina ytterligare frågor. Jag nöjer mig med att konstatera att invandrare från bl a MENA är överrepresenterade i våldsbrott; både i första och andra generationen.

    En annan gammal kunskap är att de som migrerat som minoritet i ursprungslandet, som regel integrerar sig bättre i mottagarlandet, medan de som utgjort majoritetsfolk i ursprungslandet integrerar sig sämre. Vidare känt är att japaner, kineser och koreaner har genomsnittligt högre IQ än västerländskt genomsnitt. Du får väl försöka finna förklaringen vad i allt detta som är genetik, kultur och miljö, och säga i vad mån detta bör tas i intäkt i utformningen av migrationspolitiken. Och avslutningsvis: social miljö (nurture) är inte fristående från genetiken (nature), eftersom de växelverkar. Ordspråken ‘Som man bäddar får man ligga’ eller ‘Som man sår får man skörda’ fångar en del av detta.

    Gilla

   • Elof H skriver:

    Många tar för givet att det är ”genomsnittspersoner” som migrerar till Sverige. Både de incitament som gör att de söker sig just hit och de drivkrafter som gör att de vill lämna sina länder gör att det är ett specifikt urval, inte ”random” syrier, somalier ełler afghan. Om dessa är ”bättre” eller ”sämre” än genomsnittspersonen kan säkert variera.

    Gillad av 1 person

  • Kalle skriver:

   Våra styrande politiska individer tillhör vår tids överklassadel. Nu blir räntan oföändrad så lånekarusellen kan fortsätta ,vilket gör att svennarna håller sig lugna ett tag till.
   Inom en snar framtid blir det ett folkets uppror mot vår adel som jag gärna deltar i.

   Gillad av 1 person

 5. lenam skriver:

  Mycket bra formulerat. Alla dessa självklarheter hade samhället glatt kunna betala mångmiljonbelopp för att komma fram till om bara viljan finns. Vårt samhälle är i hela världen allra sämst förberedda på de konsekvenser som mångkultur för med sig just här. Någon borde genast börja forska på varför andra generationen invandrare blir mer kriminella än den första. Eller så godtar man dessa antaganden direkt utan att forska det är ju gratis och dessutom helt rimliga antaganden.

  Gillad av 1 person

 6. V for Vendetta skriver:

  För mig är det så enkelt att kommer man från ett land med en annan moral än den vi i grunden har i Sverige så tar man med sig den moralen hit. Man överför den också på sina efterlevande.

  Gillad av 4 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   En lite annorlunda innebörd i sentensen ‘ta seden dit man kommer’, onekligen. Om mottagande kultur inte inger respekt, finns inget att frukta. Ergo, et cetera.

   Gillad av 2 personer

 7. Rutger skriver:

  Mitt förhållningssätt mot importerad brottslighet är mycket enkel. Vi har den moraliska och juridiska rätten att inte släppa in dem samt att sparka ut dem. Det är en billig och garanterat fungerande metod. Att vi inte kan sparka ut svenska brottslingar är tough luck, men inget motiv att underlåta göra detsamma när och om vi kan.

  (Jag struntar i alla förklaringar om utländskt relaterade brotts underliggande orsaker och dess fördelning jämfört mellan olika grupper. Inte blir du väl mindre rånad för att någon jeppe minskar brottsfrekvensen hos utlänningar med borträknande av ” socioekonomiska variabler ”. Allt fokus på förklaringar leder till offerbeläggande av förövarna och förvandlar svenskarna till daddor som måste hjälpa skurkarna )

  För att möjliggöra detta så bör vi gå ur Schengern, införa stränga gränskontroller, villkora uppehållstillstånd med god vandel ( egenförsörjning och inga brott, varvid föräldrar också ges ansvar för sina barns agerande), inget medborgarskap förrän efter 10 år av acceptabelt leverne. Lagförändringarna inte bara tillämpas på nyankommna, utan för alla varvid den enskildes historiska leverne innan lagförändring inte räknas. A fresh new start som rimligtvis inte kan anses orättvis. Därtill ny lag om ovillkorlig utvisning ( dvs utvisningsbeslut med automatik ) vid brott av viss dignitet och/eller omfattning samt lag om internering ifall den utvisade inte kan utvisas och inte väljer lämna landet frivilligt.

  Vad som sålunda händer blir att ligorna från öst hålls borta, ansvaret läggs på ankomna att lära sig svenska, fixa ett jobb och få barnen att sköta sig. De som väljer begå brott vet de kommer bli utsparkade, för eller senare. Ansvaret läggs där det hör hemma. Det kommer också få det goda med sig för Sverige kommer inte längre bli attraktivt för migranter som tänker sig ett bekymmersfritt bidragsliv för de kommer aldrig bli medborgare utan inte få sitt uppehållstillstånd förlängt och sedan utvisade.

  Gillad av 13 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Rutger skrev: ”För att möjliggöra detta så bör vi gå ur Schengen, införa stränga gränskontroller, villkora uppehållstillstånd med god vandel…”
   -Helt exakt vad jag har tänkt och sagt från första gång jag hörde talas om Schengen. Det avtalet skulle aldrig ha skapats och vi skulle aldrig ha gått med i Schengenunionen. Ett tullfritt handelsområdes-EU – ja – gränslösa kriminalresor och socialmigrantresor – nej.
   Man måste hålla sina gränser pga kriminalitet som inte kan önsketänkas bort. Om tullare hade tittat i varenda passerandes pass och varenda bil, förbi bron och på färjor, från början av 90-talet så hade inte mängder av råkriminella från Balkan och massor av kalashnikovs och handgranater och annat elände kommit in från Jugoslavienkriget och andra vapentäta kriminaleldoradon.
   Det var väldigt synd att man inte har haft några riktiga gränskontroller under de senaste 35 åren.
   Före 1980 torde det inte ha behövts på samma sätt.
   Stora knarklass hade det väl i.o.f.s varit önskvärt att stoppa med hög effektivitet även på 70-80-talen.

   Gillad av 1 person

 8. Min strand skriver:

  Jag fortsätter min diagnos. Sandgren är medsjuk under uppvaknande, han listar galenskaper och har börjat lukta på åtgärder men också han saknar en moralisk grund att stå på, Sverige och socialdemokratin har skadat honom svårt (jag antar här att folk menar vad de skriver och att inte allt är taktik). Utan moralisk grund så känner man inte igen ondskan, och man förstår därför inte vad som krävs, fast dagens inlägg tar stapplande steg i rätt riktning. Jag är för en god ton men man kan förledas att tro att detta är det korrekta tonläget, det är det inte, utan ursinne är påkrävet när man utsätts för ondska. Det finns inget gott i att låtsas ha förstående för detta. Inläggen innehåller också alltid en utopi, Sandgren listar alla galenskaper från svenskarnas sida, hur vi organiserat oss, samt beskriver hur invandrare agerar, men håller ändå fast vid någon slags utopisk samexistens. Både svenskarnas agerande och invandrarnas gör detta omöjligt. Sandgren har otillräcklig moralisk grund att stå på och saknar förståelse för hårdhet, den man lär sig i Bibeln, och kan därför inte beskriva det som krävs.

  Gillad av 7 personer

 9. Christer L skriver:

  Maria Robsahm hävdar att kriminaliteten per invandrare sjunkit och att detta gör Engellaus diskussion ovidkommande och rasistisk. Exemplet med kungafamiljen är ett sätt att distrahera. Den uträkning som P E står för har relevans, medan Robsahm pratar smörja. Det säger sig egentligen själv att en massa utlänningar som alldeles nyss nått landet med alla de förmåner som då givits inte på en gång gör sin kriminella sida känd för myndigheterna. Den stora frågan är att kriminaliteten importeras och sedan ökar per generation.

  Gilla

 10. Hans Jensevik skriver:

  Vass artikel! Vi har 349 riksdagsmän i Sverige. Denna artikel borde bifogas alla motioner som har bäring på migration. Innehåller diagnos och inriktningen på adekvata åtgärder. Men det klart, när partiintressena står över riksintresset på grund av en författning som tillåter minoritetsregerande så händer inget. En behaglig tillvaro för ansvarslösa politiker.

  Gillad av 3 personer

 11. Linden skriver:

  Alternativ för Sverige (AfS) höll ett torgmöte under politikerveckan på Gotland. Det slutade med att polisen upprättade en anmälan om hets mot folkgrupp.

  Har kriminella invandrare blivit så många att de är en folkgrupp?
  Varför inte skriva lagen i klartext? Förbud mot att kritisera det pågående folkutbytesprojektet.

  Från och med 2018 avsätter Polismyndigheten ytterligare 10 miljoner kronor i särskilda medel för att förstärka det redan pågående arbetet mot ökad lagföring av hatbrott, tydligare samordning, strategiskt arbete samt uppföljning. Polisen intensifierar även insatserna mot it-relaterade brott, däribland hatbrott.

  Polismyndigheten i uppdrag att senast den 29 mars 2019 redovisa vilka ytterligare åtgärder som har vidtagits för att bekämpa hatbrott. Då finns det resurser….när blekansiktena råkar säga sin mening.

  Regeringen säger sig följa arbetet inom området noga, våldtäktsoffren negligerar man. Vi ser vad vår feministiska regering prioriterar.

  Varför lagförs inte Anne Rambergs sommarprat i P1 av dessa åsiktspoliser? Att felaktigt peka ut en hel grupp och kalla dem nazister är inte bara HMF utan även ett traditionellt förtalsbrott.

  Gillad av 10 personer

 12. ERROL skriver:

  Den senaste formen av gäng och klankriminalitet kommer visa sig utgöra en i det närmaste olöslig ”integrationsutmaning” för att tala med Annie Lööf.
  Betydelsen av det faktum att den senaste migrationsvågen kommer från länder som domineras av klankulturella mekanismer vilket samvarierar med den fundamentala skillnaden mellan skamkultur och den svenska skuldkulturen, kan inte överskattas. Insatsen blir direkt högre i varje konflikt som riskerar spilla över på gruppen och det anses tvärtemot den svenska skuldkulturen hedersamt och nödvändigt att förneka den individuella skulden för att försvara gruppen/ klanen från skam. Den klankulturella mekanismen bidrar dessutom till självrättfärdigande tudelning mellan ingruppen och utgruppens medlemmar och i den mest vulgära religiöst färgade formen så görs en åtsklillnad mellan otrogna och trogna, där de otrogna tilldelas ett reducerat människovärde, vidare så är den sekulära svenska lagen inte något som har en självklar auktoritet för de som föraktat ej religiöst förankrad lagstiftning.

  Gillad av 2 personer

 13. M skriver:

  Det är med största sannolikt genetiskt betingat att vi samarbetar och människan har alltid i flock samarbetat och för att det ska fungera så finns rimligen anlag för reciprocitet, byten och utbyten, delaktighet och beredvillighet att dela med sig. Därmed är det inte kulturellt betingat. Men likväl är många beredda att roffa åt sig och kanske detta är kulturellt betingar. Alla sociala system fungerar med reciprocitet och någon form av moral (tom vargflocken), men en del individer upptäcker att de kan tjäna på att avvika, så när samhällen i stort sett är laglydiga (för att medborgarna är det, inte pga poliser) så blomstrar även kriminalitet i vissa grupper och vissa individer. Samhällen svarar med lagar för att reglera förhållandena, men många samhällen genom historien har varit utan juridisk apparat och människor är sällan medvetna om lagboken, men de är medvetna om att man inte ska stjäla eller utnyttja andra, inte vinna på andras bekostnad. Det ligger i vår natur. Men om man ser att många andra klarar sig undan minskar givetvis viljan att inte själv följa med. Det märks t.ex. i skattemoral och svartjobb. Det är troligen också beroende av hur samhällen fungerar och ser ut, om det upplevs ”rättvist” trygg, pålitligt. Samhällsupplösning ger upplösning av moral. Men när det gäller ungdomskriminalitet måste man ha med att det är häftigt med snabba pengar, bilar, knark, sprit, krogen mm. Knarkindustrin världen över omsätter många miljarder – pengarna drar – liksom det gör för ledning, finansmän, politiker – kanske det finns ett pris på de flesta. Moral är inte detsamma som lagstiftning och det är inte detsamma som polisiär repression.

  ”Själv anser jag att all kriminalitet är genetisk. Vad som är kulturellt är laglydigheten. Få saker torde vara så naturligt förankrade i våra gener som tendensen att roffa åt sig det man behöver och vid behov eliminera besvärande konkurrenter. Det kallades inte ens kriminalitet förrän kulturen klev in på scenen och uppfann ordet”

  Gilla

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Det divideras om psykopati, genetik, kriminalitet och arbetslöshet.

  Det verkar ses som konstigt att samtliga har ärftliga komponenter. Det verkar letas efter en helig graal. Det är fel. Genetiken är grunden för individens sannolika reaktioner och agerande i diverse sociala situationer, tillsammans med socialisering.

  Det är inte konstigare att barn till kroniskt arbetslösa själva ofta blir det, än att barn till framgångsrika ofta blir det: beteendet ärvs socialt på en genetisk plattform. Detsamma gäller psykisk ohälsa, funktionshinder/-nedsättningar, benägenhet för missbruk, asocialt beteende (kriminalitet), och val av partner.

  Det sista kan försvaga eller förstärka de genetiska förutsättningarna.

  Ett anekdotiskt exempel: jag har haft elever med långt över normal IQ (140+) som varit småkriminella latmaskar i tonåren, men med ytterst välmående och välfungerande familj – deras medfödda genetiska neurologiska avvikelse i funktionen störde utvecklingen mot just normal socialisering. Jag har också haft elever med socialt usla förutsättningar, vilka höjt sig över sitt sociala och genetiska arv.

  Men – detta är undantag längst ut i spetsarna på kurvan. Det vanligare är en gradvis förskjutning utåt eller mot mitten. Som sagt. strikt anekdotiskt utan anspråk på universell sanning.

  För den som vill bilda sig rekommenderas Amir Sariaslans hemsida. Såväl korta poster som artiklar och forskning brukar vara tillgänglig. Mannen ifråga är ännu en av dessa invandrade sanningssägare vi tydligen behöver då vår infödda elit alla sjunger i den politiskt korrekta kören (må de snart få kväka sitt eget rekviem!).

  [http://amirsariaslan.com/] ”Beteendegenetik och kausal inferens”.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • Christer E skriver:

   Nu börjar det bi riktigt intressant!

   Att varken genetiken ensamt eller miljön (grovt sett) ensamt ”bestämmer” en persons utveckling är klart, det krävs en kombination plus något mer (slump, tillfälligheter och annat, kanske). Att sedan Lysenko hade fel med sina 28 generationers svanslösa råttor är också helt klart (den 29:e hade säkerts fötts med svans, om han hade fortsatt).

   Boxare sägs ha snabbare reaktionsförmåga än normalpopulationen. Är det personer med (medfödd) snabb reaktionsförmåga som blir bra boxare eller övar boxaren upp sin reaktionsförmåga genom sin träning och sitt boxande? Jag vet inte.
   På motsvarande sätt har schackspelare bättre mönsterigenkänning (ingår i de flesta IQ-tester) än normalpopulationen. Vad kom först, schackspelandet på en hög nivå eller (medfödd) förmåga till mönsterigenkänning?

   Om en elev med goda sociala förutsättningar (och troligen också genetiska dito) trots detta blir småkriminella, kan det då inte bero på brist på utmaningar eller krav från skolan (om nu den smarte eleven i alla fall klarade av hänga med och klara alla prov)?

   Avslutar också med en lite anekdot från skolan. Som extralärare hade jag en 8:e eller 9:e klass i matematik och när jag skulle börja ett nytt avsnitt i läroboken sa en elev att han ville ta det följande avsnittet istället, trigonometri. Jag tänkte ”Herregud, så tråkigt”, men sa OK. Till saken hör att den eleven var allmänt fruktad av de ordinarie lärarna, antagligen pga av att han var allmänt ifrågasättande och lite småobstinat.
   Hur som helst, eleven gjorde sin trigonometri, men ropade ibland på mig med ett ”Hörru!” och bad mig förklara något i trigonometrin. Han svarade alltid ”jaha” som tecken att han förstått.
   I sanning en smart elev som inte fått de utmaningar han borde ha fått av skolan.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    En annan är ju inte genetiker, eller forskare, men jag vågar ändå påstå att svaret på dina frågor är ”Ja” – vilket passande nog med tanke på ditt exempel ju är det som kallas ”matematikerns svar”.

    Har man fötts med förutsättningar för det ena (mönsterigenkänning) blir man automatisk bättre på uppgifter som kräver/gynnar detta, varför man med mer sannolikhet väljer att ägna sig åt, varför man utvecklar sin förmåga mot dess fulla (ofta elastiska) potential.

    Tyvärr gäller det också negativa egenskaper.

    På tal om Lysenko stackars råttor: en riktig stöt vi hade på kurserna i vetenskapsteori (obligatoriska för vissa ämnen förr, för den som skulle bli lärare) drog exemplet om den gode empirikern som inte vill förutsätta att tidigare resultat ofelbart bevisar framtida. Således inleder den gode empirikern varje dag med att på samma sätt släppa samma strykjärn (gubben menade den gamla sorten som laddades med glödande kol) på sina tår, och notera i tabellen att ja, gravitationen fungerar idag också.

    Han hade någon poäng om att vi måste förutsätta vissa grundantaganden som sanna för att alls komma någon vart.

    Känner faktiskt igen mig själv i din beskrivning av eleven – det är mina grundskoleår rakt upp och ner. ”Är du redan klar? Då kan du väl sitta och rita eller nåt, stör inte de andra.” Tror f*n man blev skoltrött och lade av, när man som tioåring märkte att man låg fem-sex år före övriga. Jag undrar hur många barns framtid den svenska skolan förstört genom att tvinga alla gå i samma klasser – snabb som slug som trög som stygg, diagnoser eller ej och språket eller ej. Och med automatisk uppflyttning till nästa nivå vare sig man fattar eller ej.

    Tror ibland att samhällsvetare och humanister i Sverige ca 1980 sade: ”Nej, -68 var det året då vi visste allt, så allt som kommer senare är falskt och sämre.” Den som kan historien vet vad som händer med samhällen som gör så.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

 15. Bo Ek skriver:

  Jag vill lägga till ytterligare ett skäl till varför det är så lätt för invandrargrupper att etablera sig som brottslingar.

  Eftersom vi tidigare haft så låg kriminalitet har inte de olika områdena varit ”inmutade”. Den svenske brottslingen har agerat ensam eller i en mycket liten grupp, ofta under påverkan av alkohol eller droger, och brotten har främst varit en metod att skaffa mer alkohol eller droger. Vi har inte haft stora grupperingar av personer som valt kriminalitet som sin yrkesbana.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.