Richard Sörman: Är det så klokt att bara satsa på andra och skita i sig själv?

Richard Sörman

Svensk vänster har länge sagt att högerns politik går ut på att ”satsa på sig själv och skita i andra”. Men är det verkligen så klokt att tvärtom bara ”satsa på andra och skita i sig själv”? Går det särskilt bra för den moraliska supermakten Sverige? Den politiska högern måste våga återupprätta legitimiteten i att ta hand om det egna.

I min senaste text här på Det Goda Samhället skrev jag att vi måste utmana vänsterns outtalade premisser. Det blir enklare att vara rak och konsekvent om vi utgår från våra egna grundantaganden om verkligheten och inte från motståndarnas. Många har exempelvis svårt att ta avstånd från den heliga trossatsen att det är moraliskt förkastligt att vara emot omfattande immigration. Man kritiserar kriminalitet, islamism och hedersvåld – inget fel med det –, men man klarar inte av att ta avstånd från den orimligt omfattande immigration som skapar problemen eftersom man accepterar giltigheten av tanken att det är klandervärt att göra motstånd mot invandring.

De outtalade premisserna kallas ibland för vårt dominerande ”narrativ”, det vill säga en dominerande berättelse eller historia.

Termen ”narrativ” blir högst relevant när man betraktar den historiska orsaken till vänsterns dominans över samhällsdebattens outtalade premisser om det goda och rätta. Ur ett historiskt perspektiv förklaras denna dominans nämligen av att vänstern står på den ideologiska sida som befriade oss från det gamla auktoritära och traditionalistiska samhället. Sedan tidernas gryning hade människor levt i en värld där överhet var överhet och undersåtar var undersåtar. Sedan kom liberalismen och socialismen med sina visioner om jämlikhet. Materiell jämlikhet skulle eftersträvas men också frihetlig jämlikhet. Och så blev det till viss del (även om det inte blev så bra överallt, jag förenklar alltså): ökat materiellt välstånd, allmän rösträtt, individuella fri- och rättigheter. Vänstern är därför alltid den goda sidan som har monopol på goda intentioner och rättfärdighet. Olof Palme och Barack Obama är snälla. Margret Thatcher och Donald Trump är dumma.

Det är nödvändigt för en modern och i vår kontext ”nationalistisk” höger att befria sig ur detta narrativ. Allt kan nämligen drivas för långt och det finns alltid två sidor av samma mynt. Vänstern har för tillfället gjort sitt.

Precis som jag gjort så många gånger förr talar jag gärna även här om skillnaden mellan omsorg om det egna och omsorg om det andra. Högern anses vara egoistisk. ”Tänk på dig själv och skit i andra.” Så brukar socialdemokrater förkorta högerns politiska ambitioner. Och det låter ju inte så trevligt. Men ingenting låter trevligt om man driver det till sin spets. Och det är just vad man brukar göra när man beskriver sina politiska motståndares agendor. Man tar deras tendens, deras politiska riktning och driver den så långt så den framstår som absurd. Ja, det finns i den politiska högern en vilja att ägna omsorg om det egna, men det betyder inte att högermänniskor tycker att man aldrig ska solidarisera sig med andra.

Så låt oss istället ta vänsterns politiska tendens och driva den till sin spets. Blir det så mycket bättre då? ”Skit i dig själv och tänk på andra!” Vid en första anblick låter det onekligen sympatiskt, men om man tar det bokstavligt blir det naturligtvis fullständigt barockt. Vi är så inpräntade av vänsterideologiska premisser att vi inte ser det absurda i påståendet att vi inte bör bry oss om oss själva. Men problemet är också att vi tar omsorgen om det egna för så självklar att vi inte behöver diskutera den. Vi utgår från att den som bryr sig om andra också på något sätt bryr sig om sig själv. Någonstans finns det alltid en rimlig gräns för förnekelsen av de egna behoven, tänker vi, och då

kommer även moder Theresa eller vem det än är vi tänker på att åtminstone för tillfället ta hand om sig själv och inte bara tänka på andra. Även hon måste någon gång äta och sova.

Men även om vi ska undvika att misstolka våra motståndare genom att dra deras tendens till sin yttersta spets kan vi konstatera att vänstermänniskor i Sverige verkar ha blivit så galna att de faktiskt ser det som moraliskt motiverat att inte bry sig om det egna och att bara ägna omsorg åt det andra. ”Skit i dig själv och tänk på andra.” Det är väl en ganska bra beskrivning av hur Sverige missköter sitt eget samhälle, försummar sin egen kultur, sin egen befolkning och istället väljer att satsa på andra människors behov och till och med bjuda hit dem så de kan ta vår plats?

Gratis tandvård? Visst, men bara åt nyanlända! Gå före i bostadskön? Visst, men bara om du inte är svensk.

Den vänsterideologiska grundpremiss som färgar en stor del av samtida politisk debatt är att omsorgen om det andra har ett större moraliskt värde än omsorgen om det egna. Och så hade det kanske fått vara om det hade praktiserats med måtta och urskillning. Visst är det fint att känna sig generös. Men det har gått alldeles för långt, och det hindrar oss från att tänka rationellt och från att utöva vanligt sunt förnuft. Vad högern ska göra för att bjuda motstånd mot denna alltså potentiellt sett katastrofala premiss (eftersom den uppenbarligen kan drivas för långt) är att utgå från det egna grundantagande som säger att det också är legitimt att ägna omsorg åt det egna. Och man ska gå längre än så. Man ska påpeka att vi alltid först och främst måste ta hand om oss själva om vi överhuvudtaget vill existera. Och för övrigt är den egna existensen och styrkan en förutsättning för en möjlig omsorg om andra. Som vuxen ska man först sätta på sig sin egen syrgasmask i flygplanet för att sedan kunna hjälpa barnen att få på sig sina.

Inom biologin talar man om levande organismers ”självbevarelsedrift”. Det finns en inneboende tendens i alla levande friska väsen att bejaka och beskydda sin egen existens.

Självbevarelsedriften är naturens egen högerideologi kan man säga. Alla djur försöker ge sig själva så gynnsamma förhållanden som möjligt och föra just sina gener vidare.

Självbevarelsedriften kan också fungera via en större grupp. Det är genom att gruppen håller samman och hjälper varandra mot yttre hot som individerna kan överleva och sätta sin avkomma till världen. Så även för människor naturligtvis. Vi alla som individer har ett intresse i att just vårt samhälle fortsätter att erbjuda oss en trygg miljö där våra gener – men också eftersom vi är människor – vår kultur, vårt språk, vår identitet kan leva vidare. Inget konstigt med det.

Om vi går till psykologin kan konstatera att alla människor anses må bra av ”självkänsla” och ”integritet”. Som individ ska man ha ett positivt och uppskattande förhållande till sig själv. Man ska undvika självskadebeteende och istället tänka att just jag är värd att må bra och att få leva ett fullgott liv. Att ha integritet är att sätta gränser för vad andra får göra mot en själv. De andra får inte invadera min livsvärld mot min vilja. Jag har rätt att vara mig själv och att känna att jag lever på mina villkor.

Inom den mer specialiserade psykoanalysen hävdade Sigmund Freud att alla människor behöver utveckla en grundläggande och hälsosam narcissism. Man behöver en impuls att ta hand om sig själv, att skydda sig själv, att föröka sig. Det finns också en patologisk narcissism som gör att människor blir sjukligt upptagna av det egna. Men ett visst mått att egenkärlek, av omsorg om den egna personen och det egna livet är en förutsättning för att kunna leva ett bra liv.

Och så där kan man fortsätta. Inom historievetenskapen finns det väl hur många exempel som helst på att en utvecklad omsorg om det egna har gjort det möjligt för människor att leva i fred och välstånd. Inom olika kulturvetenskaper kan man beskriva hur människor har stärkt sin gemenskap och därmed sin livskraft genom att skapa och odla myter, riter, vanor, traditioner. Det har varit en självklarhet att människor har odlat sin egen kultur och att man har förknippat denna kultur med sin identitet, sin existens. Man har också varit öppen för andra kulturer. Det ena utesluter inte det andra. Men en grundläggande omsorg om det egna är alltid en förutsättning för att en kultur ska uppstå överhuvudtaget.

Så visst finns det en moralisk rättfärdighet i att ta hand om sig själv, att ta hand om det egna, den egna gruppen. När dagens vänster driver sina altruistiska premisser så långt att de förnekar värdet av det egna och bara lyfter fram det andra blir de samhällsdestruktiva. Vi ser det egentligen självklara resultatet omkring oss varje dag.

Om vi utgår från våra egna premisser blir det lättare att vara konsekvent. Det är rätt att satsa på sig själva och skita i andra. Också. Och just nu är det den tendensen vi behöver odla. Vi måste satsa på oss själva, på vårt land, vår egen existens. Vi är värda det.

66 reaktioner på ”Richard Sörman: Är det så klokt att bara satsa på andra och skita i sig själv?

 1. Bo Svensson skriver:

  Det handlar inte om att hitta en kompromiss mellan egoism och altruism.

  Den naturliga godheten som finns överallt, innebär bara att göra det bästa av läget och vad som är ”läget” beror på ens perspektiv i tid och rum och ens grad av inlevelseförmåga.

  Har man tid, ork, resurser och inlevelseförmåga tillräckligt för att bekymra sig om mer än sig själv och närstående och vill göra gott, skall man verka för en bättre rättsordning: Bättre regler för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling.

  Att bara lösa problem andra sätter i ens knä, är bara dumt och gör mera skada än nytta särskilt om man är snäll med andras pengar.

  Gillad av 1 person

 2. M skriver:

  Högern i Sverige har haft ansvar för immigrationspolitik, i regeringsställning och i riksdagen som opposition med möjlighet till koalition i dessa frågor med S. Så höger är vänster i denna ifråga. In andra frågor som t.ex. avser inkomstomfördelning och välfärdsystem och ekonomisk politik är de höger. Så är inte migrationspolitiken som bedrivs också höger? Svensk borgerlig media och de olika privata TV kanalerna driver också på för migration Det tycks vara nyliberal högerpolitik i detta och vi kan nog räkna tankesmedjor och svenskt näringsliv dit.

  Denna premiss att det är högern som ska rädda landets kulturella enhet (vilket idag är försent) medan vänstern vill förstöra borde nog författaren sätta sig på kammaren och analyser.

  Vem har drivit utvecklingen?

  Vilka beslut har man fattat?

  Vilken retorik har man fört fram.

  Kunde de förutse utvecklingen?

  Är de inkompetenta och okunniga?

  Gillad av 2 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Orsaken är sedan länge att vänstern har tagit kommandot när det gäller problemformuleringen. Det har med Lars Gustafssons ord blivit vänsterns privilegium.

  Vänstern eller vänstermedia producerar ständiga berättelser som inte får ifrågasättas. Det övergripande narrativet är att felet är det fria samhälle som växte fram i Europa under 1800–talet och som lade grunden till den fria och intellektuellt öppna värld vi fortfarande kan leva i trots ständiga hot från totalitärt tankegods vars yttersta mål är att förslava och förtrycka människan. Detta har genomförts och genomförs i denna dag med stor skicklighet genom att systematiskt hjärntvätta medborgarna med ständiga narrativ vars enda uppgift är att påtvinga individen sina uppfattningar genom en kombination av skrämselberättelser, skambeläggning eller rena hotelser.

  Dagens unga människor måste lära sig inse att det är nödvändigt att försvara och stå upp för det öppna fria samhället och med kraft bekämpa vänsterns och socialismens nedbrytande krafter vilka upprepade gånger under 1900-talet och intill vår tid demonstrerat sitt totala misslyckande. Att de fortfarande finns kvar betyder att de ständigt måste bekämpas precis som epidemier ständigt måste bekämpas.

  Gillad av 8 personer

  • Gunnilla E skriver:

   Vänstern förlorade problemformuleringsinitiativet när högern med tankesmedjor och partier tyckte fram på 80-talet. Var du utomlands under 80.talet och 90-talet? Sedan kom Bild och sedan kom Rheinfeldt. Hela tiden nyliberalism och avgudadyrkan av USA. Sverige som meltingpot, hela landet ett New York.

   Gillad av 1 person

   • Min strand skriver:

    Nu får du för tusan ge dig Lars, M, men ”Gunnilla E”. Du använder ju också Christer X antagligen för att det finns en Christer L som skriver här. Stå för vad du tycker och fösöker inte ge intryck av att det är fler än du som står bakom. Du förmår ju inte skriva så man inte känner igen dig. Det blir ju patetiskt detta, herregud.

    Ett tips, du måste ändra email för att få symbolen att ändra sig.

    För att förekomma: ja jag använder också pseudonym, men inte för att gömma mig.

    Gillad av 1 person

   • Niklas R skriver:

    Nyliberal i USA är bara ett annat ord för socialism.
    Det fattar alla som är något politiskt intresserad. Så även i Sverige.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Tycker ärligt talat att det är MS som emellanåt är en aning jobbig på denna bloggsida.
    MS kanske förmodligen själv då behöver – ge sig – , istället för att försöka att gå på, anmärka och kritisera andra – stup i kvarten – , på ett ibland oförskämt vis?

    Bättre att MS själv formulerar några vettigare, några bättre och några mer argumentativa, icke-angripande resonemang gentemot de analyser som denne MS själv tycker är felaktiga?

    Men MS verkar istället mer då vilja bara – häva ur sig – , kritisera och just anmärka på andras felaktiga, oriktiga, och för denne MS då, irriterande och oriktiga analyser och kommentarer?

    MS kan ju istället själv fortsätta med flera och mer nyanserade kommentarer?

    Det vore bättre, för flera kommentatorer? Det har ju förekommit flera i kommentarfältet som tydligen har upplevt sig angripna, eller påhoppade, på till vissa delar onyanserat, oartikulerat och mer eller mindre burdust vis, av MS?

    (En kvinnlig kommentator som för en tid sedan kände sig tvungen att uttala: – ”Men varför ger ni er på mig…!…”)

    Vilket ju inte kan anses vara befrämjande för DGS och dess möjligheter till olika resonemang och analyser av samtiden?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Min strand, jag har två pseudonymer och till skillnad från dig så ändrar jag inte symbol, så alla ser att det är jag. Jag gör det för att retas med dig. Jag föreslår inte att du står för dina åsikter, snarare att du resonerar så det framgår varifrån slutsatserna kommer!

    Det är allom känt, mycket debatterat under 70, 80-tal i media och andra kretsar att Socialdemokratin förlorade problemformuleringsinitiativet, så jag undrar med fog vad Lennart gjorde under den tiden? Läste DN kanske, nyliberal smörja?

    Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    Jag var lite orättvis mot DN. Man var inte nyliberaler under 70, 80 tal. Tvärtom var man en bred och läsvärd tidning under beteckningen oberoende liberal. Så från den vet jag väl hur mycket man diskuterade problemformuleringsinitiativet och att S förlorat det.

    Med vänlig hälsning/ Lars, M, Gunilla E

    PS. några andra synonymer utom dessa två (Lars är en real företeelse) har jag inte använt. DS

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Visst var DN ofta en läsvärd tidning på 70- och 80-talen, oberoende liberal och allt.

    Det trista var att i stort sett varje artikel avslutades med ”För övrigt anser vi att kärnkraften bör avskaffas”, så jag bytte till SvD under några år.

    Gilla

   • Min strand skriver:

    Jaha, här försöker Educaremm skapa ett uppbåd, en strategi jag föraktar. Jag anmärkte inte alls på Lars inlägg, utan på att han använder pseudonymer på ett sätt jag uppfattar som oärligt, som om jag skulle kalla mig Educarem… Jag vet att du är typiskt svensk och inte vill diskutera och inte vill bli kritiserad. Du vill bara ha rätt. Argumentera emot istället nästa gång. Jag tror att just avsaknaden av robust argumentation är ett av våra stora problem, jag kanske har fel, och hemska tanke, du kanske har fel också?

    Gilla

   • educaremm skriver:

    ”Oh – hemska tankar – det kanske mer passar till MS själv?
    MS, som då villigt och – generöst – verkar vilja strö omkring sig kritik och anmärkningar gentemot alla och envar vilka inte faller MS – på läppen – ? Eller alla som inte faller MS i – smaken – ?

    MS antar då samtidigt att när kritiska synpunkter riktas mot denne MS själv, så handlar det om – att vilja försöka skapa uppbåd – , mot MS ? (?!)

    Eller enligt MS, att kommentatorer som då inte går i MS egna (förträffliga?), tankespår, vilka därför och därmed måste få sig några – berättigade och nödvändiga utskällningar – av MS, då inte kan anse att sådana – utskällningar – , av MS, kan kritiseras? Utan att MS då vill anse och kalla sådan – mild kritik – , som – uppbådsförsök – ? (!)

    MS verkar då kanske vara behäftad med en släng av – paranoia – ? Verkar alltså själv tolka alla former av – milda påpekanden och anmärkningar – , mot sin egen stil i kommentarfältet, som försök till – uppbåd – mot sig själv, vilket väl kan anses vara lite dråpligt, men samtidigt kanske också lite sorgligt?

    Vem vet…

    Gilla

 4. Tomas skriver:

  Nu är det väl så att de flesta galningarna som vill skänka bort allt inte menar sina egna ägodelar utan andra skattebetalares? Titta bara på alla skenheliga artister, politiker, journalister och inte minst alla vämjeliga influencers.

  Gillad av 4 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Den som själv är fattig, trött, hungrig och törstig kan inte hjälpa andra. Endast den som mår bra och har ett överskott kan ge något varaktigt värdefullt till andra, till exempel betala för ett arbete som behöver göras. Och det är givaren som avgör vem som skall ha hjälp, och vem man vill ha hjälp av. Svårt för socialister att acceptera, de ger gärna bort allt utan att få något tillbaka. Och hjälpen blir tillfällig och kortvarig, inte fortvarig och livslång.

  Gilla

 6. Loke skriver:

  De som satsar på andra erhåller oftast onfattande ekonomiska fördelar, antingen via säkra och välbetalda jobb eller som ägare av välfärdsföretag. Redan där kan man ifrågasätta om den egentliga drivkraften är omsorg om andra, eller om det handlar om ren och skär egoism?

  En fråga som nästan aldrig berörs är att den politiska höger Sörman beskriver inte främst har sina ideologiska motståndare i vänstern utan i näringslivet. Den högern är heller inte representerad i dagens moderater. Vänstern har av oklara anledningar tagit till sig storföretagens agenda vilket kan ses genom att storföretagen aldrig kritiserar den förda ‘socialistiska politiken’. Varför skulle storföretagen kritisera en högerpolitik, om än genomförd via högt skatteuttag från löntagare och därtill marknadsförd som vänsterpolitik? De stora företagen tillåts också, till skillnad mot löntagare, bestämma hur mycket skatt de vill betala till Sverige. För näringslivet är det effekterna som räknas, inte vilka partier som genomför politiken eller om den marknadsförs som höger eller vänster.

  Om man vill se en förändring så måste man därför förändra näringslivets agenda till att som tidigare även omfatta omsorg om Sverige. Att prioritera kortsiktiga fördelar samt transferera kostnader till skattebetalare, innebär att det högteknologiska svenska exportföretagen sågar av grenen de själva sitter på.

  Gillad av 1 person

 7. Eva Danielsson skriver:

  Vänsterns grundpremiss är inte att omsorg om andra är finare än omsorg om sig själv utan att allt ska vara jämlikt, i betydelsen likt. Alla ska ha det likadant och helst också vara likadana. Därför förnekar man genetiska och biologiska skillnader och resonerar som om allt i livet beror på miljön och på samhällsstrukturen. Det blir ju ibland en spark på den samhällsstruktur man själva har skapat men det som handlar om hur något skapas, struntar man vanligtvis i. Pengar finns helt enkelt och de som har mer har stulit från dem som har mindre, vilket t ex är en annan grundpremiss.
  Med vänstertänk vill man ha ett samhälle utan skillnader, utan dynamik och drivkrafter. Utan utveckling. Jämlikhet/likhet i utfall ger ju stagnation.
  Människor ses ytterst som klossar eller slavar åt samhällsmaskineriet. Omsorgen om invandrare handlar om att invandrarna är röstslavar, och detta är så viktigt för de styrandes bevarande av sin makt, att man överser med brottslighet och ekonomisk ruin på köpet. De som driver ideologin hårdast kan nog tycka att det är bra med denna utjämning mellan ursvenskar och invandrade – att alla får det lika dåligt – men med skillnaden att ena gruppen arbetar och den andra inte gör det. Vilket inte heller bekymrar vänstesinnade. De kan på allvar t o m förorda medborgarlön.
  Socialismens ständiga undantag från jämlikhet och likhet och ev påklistrad omsorg om andra, är att klicken som styr självklart anser sig vara en särskild elit med rätt till furstliga privilegier. De saknar sannerligen inte omsorg om sig själva.

  Gillad av 4 personer

  • Ms skriver:

   ”De saknar sannerligen..”. Varför skriver du då det i ingressen? Det är ju trams. Jag kan inte förstå att man inte från ALLRA första början ser egenintresset? Det börjar och slutar med det, de fina principerna är där bara för att dölja att man själv är den onda, det är en affärsstrategi som bygger på att bryta ner människan för egen vinning. Jordan Peterson var vänster förr men övergav det när han jobbade för en vänsterorganisation för att han såg var det var för människor som jobbade där: dåliga människor, hatiska, egoister. Jag har ALDRIG förstått att svenskar verkar TRO på att vänstern är för ”rättvisa”, hur dum får man vara? Ser ni inte hatet i deras ögon, de vill ha ALLT som vi idag ser, denna goda vänster. Tacka vet jag en fuskande italienare, han litar inte på politiker.

   Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    MS
    Jag inledde med att knyta an till Sörmans text om vänsterprincipen ”omsorg om andra”, som jag uppfattar mer som påklistrad för att motivera röstimporten. De grundläggande vänsterprinciper jag radar upp därefter är inte fina, de är destruktiva. Antingen läser du lite slarvigt eller så skriver jag oklart. Men hur som helst så får du gärna uttrycka dig lite mindre otrevligt när du ifrågasätter något. Något som alla som kommenterar behöver tänka på. DGS är för värdefullt för att dras ner av småaktiga omdömen och ett tråkig tonläge.

    Gillad av 1 person

   • Min strand skriver:

    Ja din ironi är den ”trevliges” vapen, själv försöker jag vara ärlig. Jag diskuterar baserat på att småflickor blir våldtagna och att Sverige förstörs, inte för att vara trevlig men visst, din stil är säkert mera effektiv i Sverige bland alla dessa jag föraktar. Vi diskuterar könsstympning och våldtäkter trevligt. Man är som man är, jag är tyvärr rasande och kokar inombords.

    Gilla

  • BTS skriver:

   ”Socialismens ständiga undantag från jämlikhet och likhet…”

   Kommer osökt att tänka på George Orwells ord i Djurfarmen: ”Här är vi alla jämlika, men vissa är mer
   jämlika än andra”.

   Vem i sin vidaste fantasi kunde föreställa sig att man en dag – 50 år senare – skulle komma att leva i ett sådant samhälle.

   Man ryser Eva.

   Gillad av 1 person

 8. Fredrik Östman skriver:

  Du går åter i fällan när du upprepar vänsterns lögn att det för ideologismens kollektiva vansinne rådde undersåteskap. Det är rent trams! Var tror de att deras egen lära kom ifrån!? Gudi inspiration!? Nej, i Europa rådde kristendom och kristna värden. Detta band den tidens makthavare mycket strängare än dagens tyranner låter sig hejdas. När man talade om undersåtar var det en formel, inte en objektiv beskrivning.

  Vem införde religiös tolerans? Kristna ledare.

  Vem införde demokrati? Kungen.

  Vem avskaffade slaveriet? Kristenheten.

  Vem tyranniserade, mördade, halshögg och försatte hela folket i skräck, vem förstörde oskattbara kulturvärden? Vem startade oprovocerade angreppskrig som löpte över världen i tjugu år och kanske förorsakade de båda världskrigen? Den franska jävla revolutionen.

  Gillad av 2 personer

  • Christer E skriver:

   Bara några små kommentarer:

   Vem införde religiös tolerans? Kristna ledare.
   Visst, men muslimerna i Mellanöstern, Nordafrika och Iberiska halvön accepterad andra religioner från första början (men straffbeskattade medlemmar av andra trosinriktningar).
   Judendomen (som är icke-missionerande) tolererar andra religioner.

   Vem införde demokrati? Kungen.
   Njaa, ta t.ex. Magna Charta. Den skrevs visserligen under av kungen (John Lackland), men han tvingades till det av parlamentet.

   Vem avskaffade slaveriet? Kristenheten.
   Håller helt med.

   Den franska jävla revolutionen.
   Kan ge dig rätt att krigen under skräckväldet och sedan Napoleon, där den efterföljande Wien-kongressen introducerade begreppet nationalstat, ett begrepp som blev en av grundstenarna i de bägge världskrigen på 1900-talet. Skulle då krig ha kunnat undvikas om nationalstaten inte delat upp länderna i vi-dom? Knappast eftersom makt och hegemonianspråk går utanför nationalstatsbegreppet, men hade det lett till världskrig?.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nationalstaten infördes 1648 i Westfaliska freden. Wienkongressen skapade den heliga alliansen och maktbalansen, som höll Europa i fred till Tysklands enande. England hade fred i hundra år.

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Du glömmer Krim-kriget på 1850-talet där England var en av de stridande parterna. Sedan kan diskuteras om Westfaliska freden verkligen var upphovet till nationalstaten (snarare religionsfrihet enligt normen ”prinsen bestämmer”). Begreppet nationalstat går inte helt ihop med kejsardömen (av Guds nåde) och imperier, som Europa fylldes av under 1700-talet (givetvis också 1800-talet, men det är ju Wien-kongressens tid).

    Gilla

 9. Bland tistlar på en äng skriver:

  Att få ett politiskt korrekt vibrato i rösten tycks inte vara svårt för ett politiskt djur. De som valt politik till sin livsuppgift måste besitta den förmågan. Vi ser det dagligen i debatter och från talarstolar. Hur man talar om den utsatta människan. Om hennes stora litenhet. Och öppna sårbarhet. Om hur hon behöver skydd och hjälp. Och att det kräver ett gränslöst tänkande. Och ett stort hjärta. Kanske långt utöver det vanliga.

  Så kommer då en dag när dessa politiker, oavsett färg, drar sig tillbaka. Det är då metamorfosen sätter in. För ofta flyger en fjäril ut som väljer att bosätta sig så långt det bara går från vardagsmänniskans gråa lunk. Man har som fjäril en viss fäbless för att slå sig ned på vackra och isolerade platser. Med mycket utrymme och luft runtomkring, i form av natur, ängar och åkrar. Ibland slår de sig ned på något större gods. Långt, långt bort från vardagsmänniskors irriterande närhet. Till vilka de nyss vänt sig med sådan glöd och engagemang. Särskilt från en talarstol.

  Dessa fjärilar verkar också påfallande ofta flyga mot de riktigt stora kapitalströmmarna. Kapital smakar tydligen lika gott som söt nektar. För ofta bli de rikligt belönade med den typen av vara. Inte alltid för vad de nu utför. Utan mer för sin stora färgprakts skull. Vad de representerar i form av politiska kontakter, med fortsatta möjligheter att påverka i den politiska ängen, den de just flugit bort ifrån.

  Och hur skall den lille ängsinnevånaren uppfatta detta praktfulla skådespel och uppträdande? Att alla i slutändan värnar om det egna – oberoende av ideologisk skyltning? Att det är fullt legitimt, oavsett vad man predikat från en talarstol, att leva det liv man innerst inne längtat efter? Men aldrig nämnt för någon.

  ”Högern anses vara egoistisk. ”Tänk på dig själv och skit i andra.” Så brukar socialdemokrater förkorta högerns politiska ambitioner. Och det låter ju inte så trevligt. Men ingenting låter trevligt om man driver det till sin spets”.

  Ändå tycks alla toppolitiker, oavsett politiskt ursprungsfärg, på något underligt sätt hamna bland de blommor som ger mest nektar – när de väl drar sig tillbaka från politiken. Trots ytligt blänk och politiska charader tycks de alla innerst inne vara lika – från höger till vänster – i alla fall på ålderns höst. De gillar alla att suga nektar. Sittande på vackra avlägsna ängar. Långt bort ifrån det mer folkligt tistelaktiga.

  Gilla

 10. M skriver:

  Sörman, du förfalskar verkligheten. Kanske inte konstigt då du levt i akademierna, tappat bort verkligheten, umgåtts med åsanisse marxister hela dagarna? Nyliberalism vill globalism och öppna gränser. S har förlorat hela sin tankebas.

  Att läsa kommentarer här med sitt vänsterhat, vänsterideer förklarar allt, är ju lysande exempel på billig indoktrinering av en okunnig massa från borgerliga partier och media.

  Och klimatet behöver vi ju inte heller bry oss om för det säger farbror Melker och han vet”

  Gilla

  • V for Vendetta skriver:

   Det är några fler än farbror Melker som talar om klimatet. För PK-isternas del är det en 16-årig flicka som heter Greta vars mamma är god vän med en stor reklammakare.

   Gilla

   • T skriver:

    För svenska media blev det som en iskall spann vatten hälldes över dem, när EU i förra veckan inte kunde enas om utsläppsnivåerna. Flera länder ställer inte upp på de mål som EU satt upp, med Polen och Ungern i spetsen. Något förvånande är, att Estland också har ställt sig på deras sida. Det är som en våt filt lades över media och väldigt få har kommenterat detta.
    http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/

    Nu har vädret slagit om, ett stort lågtryck drog in över Grönland och isen växer, mitt i sommaren!  Är det någon som tror, att SVT eller Expressen tar upp, att isen växer mitt i sommaren på Grönland?

    Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   På vilket sätt kan vi Sverige påverka klimatet? Solen har sin gång och nu är det ett stort vulkanutbrott på Papua Guinea.
   Det måste jag demonstrera emot och ta på mig tagelskjortan.

   Gilla

 11. Bo Svensson skriver:

  Humanismen är en extremism bland andra. – När det predikas människokärlek, blir det omotiverat mycket av vår begränsade ork och motivation som ägnas mänkiskors välbefinnande och bara deras som lever nu och mindre som ägnas allt annat än vad som vore motiverat.

  Omistliga biotoper skövlas och arter utrotas i allt snabbare takt. – Det måste göras mera lönsamt att spara på omistliga värden än att exploatera. – Det är inte strävan efter vinning man skall bakämpa utan galna lagar som styr fel istället för rätt.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jag hittar ingen annan trovärdig lösning än grundskatter. – Med sådana kan alltid avgifterna avstämmas så att balansen mellan exploatering och bevarande blir den önskade.

   Den psykopatliberala lösningen att natur- och djur-vänner får köpa egna områden att ha natur på, finner jag inte rimlig och försvarbar. – Den liknar en ordning där det normala är att bli våldtagen och rånad och där de som vill slippa, får betala vad det kostar.

   Gilla

 12. Min strand skriver:

  Håhåjaja, du köper ju vänsterns grundpremiss. Varför tror du att de tänker på andra?? Du har ju inte förstått och är dömd till att spela försvarspel för evigt. Vänster ljuger och hycklar om allt, sanningen är motsatsen, det är VÄNSTERN som endast bryr sig om sig själv, betrakta bara varenda marxistisk diktator, för mig är det ofattbart hur denna villfarelse kan överleva efter Sovjet, Mao, PolPot, Nordkorea, osv osv, så fort en vänsterpresident får makten så börjar han fylla sina egna valv. Så inte ens en alldeles uppenbar verklighet där vänster, och idag pk-isterna, använder en motsatt bild av verkligheten för att fylla sitt eget lönekonto verkar räcka för att väcka folk, inklusive Sörman.

  Mera fundamentalt så verkar det inte som Richard genomskådat vänsterns trick att endast betrakta de delar av verkligheten som ligger i linje med doktrinen, man faciliterar inte våldtäkter genom att ta hit unga män från kulturer där kvinnan behandlas som en ägodel, fast våldtäkter då är ett självklart resultat. Man ”hjälper” inte ens flyktingar utan placerar dem i beroende och förstör deras kultur, de behövs i deras egna länder för att bygga upp dem långsiktigt.

  Sörmans feltänk om vänsterns metoder kan illustreras i barnuppfostran, i Sörmans terminologi så är det gott att låta barnet få sin minsta vink tillgodosedd, utan att man som förälder applicerar sitt vetande på så vis att man förbereder barnen på att livet kan vara hårt och alltid slutar med döden. Detta är inte godhet och omsorg om barnet, utan kortsiktig egoism för att föräldrarna inte orkar ta konflikten. På samma sätt måste alla uppfostras i en kultur som bygger för framtiden, man ”hjälper” inte folk genom att göra dem beroende av staten utan man måste alltid försöka uppmuntra folk att hjälpa sig själva, som Jordan Peterson skriver: städa ditt rum!

  Så allt är omvänt, att ge barnet godis och inte ställa krav det blir i ett samhälle till ren ondska, inget samhälle kan byggas på detta vis utan det slutar ju alltid med mordisk diktatur, som i (självcensur) eller kommunismen eller nazismen. Vänstern är i grunden ond, att spela efter deras regler är att förlora innan man börjat. Jag gissar att där skon klämmer för många är att man tror sig själv om gott, men har man tidigare köpt vänsterns principer så måste man bara erkänna, det handlar inte om två sidor på ett mynt, man har följt ondskan. Innan man erkänner det så blir det som ovan, man försöker rädda sitt eget moraliska vrak och vrida och vända på det så det inte ser så illa ut.

  Gå vidare.

  Gillad av 3 personer

 13. Elisabeth G skriver:

  Den som inte tar hand om sig själv kan inte hjälpa andra. När vänsterfolket kört Sverige i botten finns det inte längre något Sverige som är kapabelt att spela någon som helst hjälpande roll. Jag tror jag börjar förstå talet om att vänstern är en dödskult. Det är synnerligen angeläget att människor blir medvetna om vad som händer när konsekvenserna av vänsterns idéer får fullt genomslag.

  Gillad av 3 personer

  • A skriver:

   Bra Elisabeth G, om man studerar vad vänsteridéerna leder till, så inser man att de flyttar de drabbade människorna indirekt OCH direkt, närmre döden. Det är inte retorik, det är helt verkligt tyvärr. Från själslig död till död, som i nedgrävd. Mer alltså. Jämför tex unik med utbytbar. Ett företag där man applicerar mycket utbytbarhet är i princip dödsdömt, men först verkar det jäkligt fiffigt och helrätt på alla vis. Unik hör ihop med skapande och kreativitet(mer liv) medan utbytbarhet är värdelöshet eller livlöshet (mer död). Vänstern dras till det som järnfilspån till en magnet.

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  Sörman bygger sitt resonemang på vad vänstern SÄGER sig vilja göra. I verkligheten handlar det för vänsterns del om att sno åt sig mesta möjliga åt sig själva — och samtidigt högljutt orera om motsatsen, alltså predika om vikten av generositet.

  Hela detta resonemang är alltså falskt. Vänstern vill plundra samhället på dess gemensamma tillgångar, under yvigt prat om ”generositet”, samtidigt som man har den enorma fräckheten att beskylla oss andra för ”egoism”. Vi måste genomskåda detta.

  Gillad av 2 personer

 15. Leif Nilsson skriver:

  Helt riktigt som Richard Sörman skriver; ”Vi måste satsa på oss själva, på vårt land, vår egen existens. Vi är värda det.”
  Juristen Gavin Boby som nyligen talade på Mosbjerg Folkefest, är optimist och ger konkreta råd, om hur vi kan rädda vårt land och vårt folk. Välfärdsstatens ofrånkomliga kollaps är en förutsättning för räddningsprocessen.

  Gillad av 1 person

 16. Johan skriver:

  Det är kanske dags att ställa JFK:s välkända fråga till våra politiker
  ”Dont ask what your country can do for you but what you can do for your country”
  Den frågan borde de ställa sig själva.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Kom dessutom att tänka på identitetspolitiken och vita mäns sk skuld till världen. Självklart har det begåtts brott mot mänskligheten över hela världen i tusentals år, av olika folkslag och en del av dem av har varit vita.
   Men det enda vi som lever idag har gemensamt med dessa banemän är hudfärgen och att påstå att vi därför har ansvar för historiska händelser är rasism. Och även denna form av rasism måste upphöra om man menar allvar med antirasism och en fredligare värld. Annars tar det aldrig slut. Så identitetspolitiker – upp till bevis.
   Det är våra gärningar vi ansvarar för, inte vår hudfärg. Lite OT men ändå…

   Gillad av 1 person

  • L xson skriver:

   Det är så Kanada har byggt upp sitt migrantsystem på. Den som får högst antal poäng enligt ett frågeindex får komma till Kanada. Kanada tar inte in vem som helst, hur som helst. De tar inte in ensamma unga killar för förskning visat att de är minst angelägna att arbeta, de blir mer kriminella än någon annan och våldet ökar vid ett överskott av unga ensamma killar.

   Kanada har personal på plats i flyktingläger i olika länder och kan kolla upp om alla uppgifter migranter lämnar stämmer på plats. Du får inte spontanansöka om asyl vid kanadas gräns. Du får söka om asyl utanför landets gränser.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Allt är ju relativt, men det verkar inte som att den kanadensiska versionen är någon total succé den heller?

    Dagens GP:
    ”Sverige är otroligt tryggt
    Myles Seiz menar att Sverige är ”otroligt tryggt”, i synnerhet i jämförelse med Kanada. Han menar att vissa områden och städer i Kanada är så farliga och otrygga att det finns vissa gator som han helt och hållet undviker. I Göteborg finns det ingen plats eller gata som han inte vågar vara på.
    – Jag tror inte att svenskar förstår hur tryggt det faktiskt är här. Att vissa ser detta området som ”gettot”, det här är inte i närheten av ett getto, säger Myles Seiz.
    Lovisa Bråvi instämmer i att det inte finns några områden eller vägar som hon undviker i Biskopsgården. Hon säger att hon inte springer själv på kvällen, men menar att hon inte gör det någonstans i Göteborg.”

    Gilla

 17. A skriver:

  Sörman tycks vilja hålla ett öga stängt. Om jag bjuder ut DIN egendom och land till MINA kompisar som JAG bjudit in. SEN NÄR BLEV DET ATT SKITA I MIG SJÄLV?? Vill du öppna båda ögonen eller inte? Om du reder upp att svara, så vore det bra..

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 18. Gilbert Andersson skriver:

  Moderaterna hette tidigare Högerpartiet! Tillhör man högern? Jag tror inte det,
  Räknas vänsterliberala till vänstern?
  Socialistiska och kommunistiska partier tillhör vänstern.
  Alla dessa riktningar har deltagit i uppbyggnaden av det nutida dårhuset Sverige.

  Gilla

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Tillhörde jag dagens politiska, kulturella, svågerkapitalistiska och mediala etablissemang skulle jag slå mig på knäna av förtjusning över kommentarsfält som detta.

  Fraktionsstrider, politisk skolastik, historieförenkling, nostalgiska drömmerier om den goda kristendomen, och värsta av allt: denna förbålt svårutrotade illusion att politik är ‘vänster’ eller ‘höger’. (Eller med andra ord halal eller haram, ortodox eller kättersk, våg eller partikel.)

  Intresset verkar ligga i att avgöra om politisk åtgärd X är av ideologi/religion Y eller Z, där Y och Z sätts som antiteser till varandra.

  Men vill man se på politik som vore det Allsvenskan så får man – vad man uppnår med det är en annan fråga.

  (Ledtråd: vad fruktar hegemonen med kontroll över narrativet mest? Att oppositionen och dissidenterna är enda i sin vilja att störta hegemonen och ersätta narrativet/paradigmet, eller att dissidenter och opposition i oändlighet debatterar längdens på påvens skägg?)

  Överkurs: är det socialism när en högerregering inför subventioner för företag via skatteavdrag för den som har råd att anlita tjänsten? Är det bourgeois kapitalism om skatten på arbetsinkomst sänks för de lägst avlönade?

  Eller skall förslagen bedömas sådana de är?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.