Patrik Engellau: En trevande sammanfattning

Patrik Engellau

Sedan mars 2015 har jag skrivit en text om dagen på den här sidan. Det blir strax över 1 500 krönikor. Det står ungefär samma sak i allihop. Kunde jag då inte, frågar du kanske inte utan rätta, i så fall ha minskat läsarnas börda genom att framföra mitt budskap rakt på sak en enda gång och sedan hålla tyst?

Nej, det kunde jag inte. Någon hade kanske, med hjälp av ett gäng copywriters och PR-konsulter, kunnat reducera sitt ärende till några enkla fraser, men jag klarar det inte. Inte ens Jesus lyckades. Hela hans evangelium sammanfattas i uppmaningen att du ska älska din nästa som dig själv, men för att illustrera vad han menade med detta krävdes fyra biografier där olika författare redovisade var sin betraktelse över Jesu liv.

Mitt budskap, om jag låter det koka och koka tills det reducerats till sin essens, är ungefär att vårt samhälle styrs av en stat som är besatt av ett härskande skikt vars mål är att maximera statens omsättning (och därmed de summor skiktet kontrollerar) och vars affärsidé är att år för år ta mer makt över medborgarnas liv.

Det låter ju ganska platt som samhällsteori betraktat. Hur skulle ett sådant system, politikerväldet, kunna fortleva i nästan etthundra år utan att medborgarna tröttnat och bytt ut det mot ett ledarskap som lämnade dem i fred? Detta är mycket märkvärdigt men samtidigt en fråga som nog gäller alla historiska välden. Vad är det som säkrar deras fortbestånd?

Här får man nog peka både på materiella förhållanden och magiska inflytanden. När det gäller det aktuella svenska politikerväldet fanns ursprungligen robusta materiella förhållanden som räcker till att förklara dess legitimitet medan det numera, under sin skröpliga och dekadenta ålderdom, måste lita mer till sin alltmer osäkra förmåga att binda massorna till sig genom fromleri och magiska gester.

Politikerväldet utvecklades under en historiskt sett unikt lycklig period, när omständigheter utanför makthavarnas egen kontroll gjorde befolkningen i genomsnitt ett antal procent rikare per år. En del av denna ekonomiska tillväxt gick rakt in i befolkningens plånböcker, men en snabbt ökande andel av den nya rikedomen omhändertogs av politikerväldet. Politikerväldets enda stora innovation vid sidan av personnumret var källskatten – båda instiftades år 1947 – som innebar att skattebetalarna aldrig såg de pengar de betalade i skatt. Skatten kostade liksom ingenting eftersom man aldrig behövde öppna plånboken för att betala den på det normala sättet som när man köpte mjölk.

Om politikerna gjorde något som folk gillade för skatterna kunde den förbättrade samhällsservicen – ett nytt sjukhus, en ny skola, ett nytt bidrag – därför kännas som om den kommit gratis. Politikerväldet bjussade på reformerna.

Detta var politikerväldet lyckliga skede som varade i ungefär ett halvt sekel. Sedan inträffade något som är det mest ursprungligt mänskliga av allt – åtminstone om man ska döma efter sens moralen i gamla grekiska tragedier – nämligen att folk som gynnats av omständigheterna får för sig att den tur de vederfarits av ödet är deras egen förtjänst. Det kallas hybris. Politikerväldet fick hybris. Läs första kapitlet i Sveriges regeringsform, som presenterades 1974, om du inte tror mig.

Politikerväldet tror numera att det har magiska krafter som förmedlas via de offentliga budgetarna och lagstiftningsmakten. De tror att de med dessa verktyg kan styra nationens öde.

De har glömt bort medborgarna. De förstår inte längre att det är medborgarnas mentalitet, tänkesätt och värderingar, kort sagt kulturen hos landets invånare, som i verkligheten avgör vad som ska ske med Sverige. Att politikerna inte inser detta upptäcker medborgarna exempelvis i valtider, när politikerna talar i televisionen och då inte resonerar med begripligt förnuft utan i stället försöker villa bort sina uppdragsgivare med löst och skenheligt prat.

Hela det officiella tänkandet i Sverige är fel eftersom det vilar på föreställningen om politikernas godhet och magiska krafter. Tilliten till detta för det mesta obildade och av livet oerfarna skrås förmågor är en fara för Sverige. Det är numera allmänt erkänt att nationen har stora problem (”utmaningar”). Jag kan inte på någon punkt se att man under de senaste decennierna ens börjat vidta trovärdiga åtgärder för att komma till rätta med sakerna.

Det är inte första gången Sverige får oväntade framgångar som skapar ett övermod som i sin tur leder nationen i fördärvet. Så var det också med det karolinska enväldet. Under Karl XI blev det ordning på statens finanser och en stark krigsmakt kunde byggas upp. Sonen Karl XII satte fart på kriget, trodde sig oövervinnerlig, och förödde nationen. Jag tror att vi är på väg mot Fredriksten och jag tror inte det blir behagligt för svenska folket.

51 reaktioner på ”Patrik Engellau: En trevande sammanfattning

  • Min strand skriver:

   Jo precis, och hybris är något mycket påtagligt. Jag mötte det på nära håll i Londons finansbransch där de mest framgångsrika handlarna tjänade kanske 50-70 miljoner kr om året nästan skattefritt. De tjänade därmed 100ggr mer än andra och trodde kanske inte att de var 100ggr bättre, men iallafall 75ggr bättre. Jag tror de alla såg vanligt folk som myror och idioter som skall luras. Något liknande gäller säkerligen politiker som flyger privatplan som Annie Lööf och de andra.

   Gillad av 10 personer

   • Göran Nilgard skriver:

    Sånt händer lätt. Själv slutade jag spela schack för ca 50 år sedan när jag märkte att jag såg ner på alla som inte var duktiga på schack. My mistake. Men ett lärorikt sådant.

    Gillad av 2 personer

  • Dan-Christer Nilsson skriver:

   Det politiska spelet styrs av dogmer författat av en stor världselit. Åtgärder för att lösa samhällsproblemen blir därför trubbiga då det måste anpassas till en agenda som kontrolleras av andra krafter. Det är endast i valtider problembeskrivningen formuleras i ett språk som medborgarna förstår men det har endast syftet att fånga makten inte att lösa problemen

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Men det är en maktelit, – inte en intelligenselit.

    En psykopatliberalism som underkänner folks rätt att odla solidaritet med sina likar, får inte reda i sina begrepp med mindre än att den underkänner judendom, islam, USA, Kina, EU. – Skall man bekämpa solidaritet, skall man börja med de hotfullaste och spara de beskedliga till sist.

    Gilla

 1. Bo Svensson skriver:

  Och boten för eländet heter: Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Det som lockat fel sorts människor till politiken är suget efter makten över skattemedlens godtyckliga spenderande och det nöjet skall vi behålla själva.

  Gillad av 5 personer

 2. Observatör skriver:

  Det Patrik bortser från är att kapitalet nu har lierat sig med staten och ”det välfärdsindustriella komplexet”. Både staten och kapitalet vill ha ett maximalt utbud av arbetskraft genom invandring och genom att förmå kvinnor att prioritera lönearbete framför hemarbete. I invandringskritikern och hemmafrun ser både kapitalet och staten gemensamma fiender, så kallade nazister. Vad gäller Jesus bortser Patrik från det här med Gud som är kärnan i Jesu förkunnelse.

  Gilla

 3. slaszlos skriver:

  Fri är endast den nation eller individ som är sin egen herre. Demokrativerktyget är diktaturens kollektiva tvångsmedel för underkastelsen mot olikheter genom kränkningarna av frihets och mänskliga rättigheter.

  Gillad av 1 person

 4. Göran Holmström skriver:

  HM, Ähum typ, skrev det igår, tes, mekanism, drivkrafter, och slutmål :).
  Lämnade dock resultatet ute.
  Två vägar som resultat, antingen total kontroll över folket, ett härskande skikt som godtyckligt bestämmer ödet över samtliga medborgare.
  Väg två kaos och samhällets förfall!

  Gillad av 1 person

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Må den nya adeln gå i graven, likt den gamla som nu bara har Riddarhuset kvar som gemensam symbol. Den gamla adeln behöll dock makten avsevärt längre tid än ett sekel.

  Gilla

 6. Svante Jonsson skriver:

  ”De har glömt bort medborgarna. De förstår inte längre att det är medborgarnas mentalitet, tänkesätt och värderingar, kort sagt kulturen hos landets invånare, som i verkligheten avgör vad som ska ske med Sverige.”. Excellent! Du är en trygg klippa Engellau. Politikerväldets och MSM:s dhimmifiering av medborgarna blir deras Fredriksten, sanna mina ord.

  Gillad av 6 personer

 7. Vaknauppnu skriver:

  Hybris i kvadrat och när politikerna inser att de tappat kontrollen över de som verkligen är främmande i vårt land både till färg, religion, och som skapar oro med sin fabless för våldsamma lösningar på alla möjliga skeenden i människans vardag. För att inte tala om ohederlighet mot det land som tagit emot dem, för att hjälpa dem i en sann eller påstådd svår situation. Politikerna vänder då på kuttingen eftersom det känns knepigt att anklaga eller rätta den som felen begår, Det är väl synd om dessa främmande fåglar, eller det blir nog bra bara de får lite mer tid på sig att bli mer som svenskar. Vi grillar korv och delar ut armband och sänker försvarsmekanismen inom vårt egna rättsväsende. Som blir infantiliserat! Fel blir rätt! Alla främmande fåglar måste också ges jobb (konstgjorda och inkommenderade inom kommuner och landsting Trojanerna jobbar vidare och samhälsapparaten är i dag som en schwecherost.

  När det blir allt mer uppenbart att alltför många främmande inte passar in i vårt samhällsbygge och inte heller varken vill anpassa sig eller bli en del av det. De vill hellre ha det som hemma med sharia och klaneri! och no-go zonerna blir allt fler det är ju land som de erövrat ”detta är inte SVERIGE” Det har de jävlar mig rätt i ! Men vill svensken ha det så här??

  Då slår politikerna mot sitt eget folk och utövar förtryck och förföljelse av det egna fogliga arbetsamma folk när de börjar undra vart vi är på väg . När folket känner oro och otrygghet i ”sitt” hemland SVERIGE. Politikens lösning är skapa rädslor och skuld hos dem man kan kommunicera med på det egna språket. Men rädda människor är farliga människor speciellt ett bortklemat folk som inte vet att försvara sig.Ett folk som trott att deras val av dessa obildade politiker ändå innerst inne ville vara goda människor och ville dem väl. Godhetsknarkandet som sipprat ner i folklagren som ett gift, och liksom i dimmornas rus inte förmår att ställa några som helst kritiska frågor, inte ställer några motkrav på de främmande fåglarna. Politikerna och deras medlöpare vill skapa KAOS! De vill ha det så här! För att nästa steg att implementera skall gå smidigt. En totalt blandad värld……

  Gillad av 3 personer

 8. Claes-Göran Olsson skriver:

  Midsommarfirandet symboliserar att ett arbetsår har gått till ända – i skolan och förvärvslivet i övrigt. En tid av återhämtning står på tur, men också en önskan och ett löfte om en nystart.
  Även Patrik tar tillfället att blicka tillbaka och funderar på uppnått resultat med Det Goda Samhället. Vi läsare har uppenbarligen gillat vad vi fått till del, eftersom vi blivit fler. Avsikten att DGS ska bli ett mer relevant inslag i samhällsdebatten har tagit ett steg framåt. Men mer önskas.
  Ser idag DGS närmast som en mental säkerhetsventil för samhällsdissidenter av olika slag. Önskar att DGS går i riktning mot att bli ett mer konstruktivt forum för samhällsdebatt. (Ett inslag i den riktningen var Lennart Bengtssons/Richards idéer nyligen om ett mycket stort naturområde fredat från aktiv inverkan av människan, inspirerade av det Tjernobylpåverkade området i Vitryssland.)
  Önskar, som en mycket angelägen inriktning, att DGS kunde bli en viktig samlingspunkt för motståndet mot den närmast religiösa klimathysterin, som nu präglar västvärlden.
  Samhällsdissidenter är idag en stor skara människor, som skulle behöva mer av SAMVERKAN för att bli riktigt relevant i samhällsdebatten. Ser SwebbTV:s konferenser, som ett inslag i den riktningen. Ett annat att Ledarsidorna.se informerar om andra fristående skribenters alster. Vilka tankar finns hos DGS för olika samverkansformer med andra aktörer för att uppnå den eftersträvade relevansen?
  För övrigt är det inte önskvärt att ”dissidentvärlden” delas upp enligt mönster från TV, där det finns en tydlig uppdelning av ”kändisvärlden” i ett team TV4 och ett team SVT .

  Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Claes-Göran
   På Lästips finns hänvisningar till olika sajter med den här samhällskritiska inriktningen. Och en sammanfattande veckokrönika från debatten på olika håll.
   lastips.se
   Instämmer i att det vore bra med mer samverkan och mer av typ SwebbTV. Och att analyser kompletteras med vad vi önskar för ett gott samhälle.

   Gilla

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Har deltagit i några möten, som gruppen bakom Lästips har haft, men kände att det var svårt att få till stånd några aktiviteter utöver just Lästips – eftersom Lästips är gruppens egen baby. Lästips drivs som en neutral förmedlare av andras skrivarmöda, medan DGS, SwebbTV, Ledarsidorna.se, Samnytt med flera i stället har ambitionen att påverka den allmänna debatten och därmed opinionen.

    Jag upplever att det finns många fristående samhällskritiska bloggare, var och en med sin profil och sin trogna läsekrets. Att få dessas alster mer kända genom avisering via ovanstående samhällskritiska medier, borde ge gruppen samhällskritiska medier totalt sett en större tyngd och därmed större uppmärksamhet i samhället i övrigt.

    Önskar också att mer personlig kontakt mellan alla som kommenterar här på DGS kunde komma till stånd. Att träffas fysiskt är utmärkt, men inte alltid lätt att åstadkomma eftersom vi bor vitt utspridda både i Sverige och i världen. Mail- tele-och brev!kontakt är därför inte att förakta.
    Att träffas via SwebbTV:s höstkonferens 1 – 2. okt känns som en genomförbar metod.

    Gilla

  • Erik Björn-Rasmussen skriver:

   @Claes-Göran och Eva Danielsson

   Ett bra sätt, jag skulle till och med vilja säga: det enda sättet, att åstadkomma grupper som du ni efterlyser är att göra det själv. Beroende på var ni bor, skapa en grupp. I Storstäderna lär det vara lätt att samla människor som vill ha mer verkstad och mindre ord. De flesta medlemmar i lästipsgruppen bor i Stockholm. Så börja med att ansöka om medlemskap.

   Gilla

 9. Jörgen Bergmark skriver:

  Tack för att du skriver så bra!
  Mitt i allt elände så känns det ändå bra att det finns så kloka människor som du Patrik.
  Saknar dock DGS-tv och din medverkan i Mohammed Omars podd.

  Gillad av 2 personer

 10. lenam skriver:

  Vilken sorts ledare behöver vi i vårt mångkulturella land? I arabvärlden tycks bara hård diktatur fungera. Kanske samma sak gäller i ett mångkulturellt land. Demokrati slutar att fungera. Vad är alternativet ?Inbördeskrig?Statskupp? Infiltration?

  Gillad av 2 personer

 11. 24 juni skriver:

  Till dagens väsentligheter hör de texter som Patrik Engellau skriver.

  1 De är insiktsfulla.
  2. De är bildande.

  De ger en god beskrivning av situationen idag för vårt Sverige;

  Tack för dessa texter.

  Gillad av 2 personer

 12. annagustin2@gmail.com skriver:

  Uppfinnaren Kalle Gustafson tryckte 2006 sin bok (Deus ex machina) om den samhällsförändringsidé som han kom till insikt om redan 1969. Han stod inte ut som egenföretagare i Sverige (eftersom staten skinnade honom) utan tog sin familj och flyttade till Canada, därefter till Tyskland innan han slutligen återvände hem.

  Precis som Patrik Engellau så såg han hur staten stal av medborgarna utan att dess medborgare märkte det. De märkvärdiga skillnaderna i beskattning grubblade han ständigt över. (Kalle:s bok innehåller mycket kritik av socialdemokraterna….eftersom dessa haft makten allra längst och varit dem som t ex gjorde upp med storföretagen om att dessa skulle premieras, Samltsjöbadsavtalet). Småföretagarna har fått en konstant styvmoderlig behandling – även in i våra dagar medan storföretagen fortfarande backas upp av staten.
  Men viktigast är hans RÄTTVISA systemförändingsidé.

  Han insåg det allra mest uppenbara, som han trodde hela befolkningen skulle se lika snabbt som han (men ack vad han bedrog sig). När jag hörde honom inför en liten åhörargrupp 1991 på Hälsans Hus i Sthlm…sa vi: ”Men herregud, har Du ringt Expressen, Aftonbladet, alla de stora mediakanalerna”. – ”Jag är ledsen att göra er besvikna, sa han, men jag har gjort allt man kan göra” (vilket han fortsatt med under hela sitt liv utan resultat). Idag förstår jag det, eftersom det blivit så uppenbart att vår politiska elit alltid samarbetar med storföretagen-bankerna-aktiemarknaden-och börsen. MEN….vad var det då han insett?

  Först ett SYSTEMFEL som skapade en oerhörd orättvisa bland medborgarna.
  TVÅ OLIKA TALSYSTEM ANVÄNDS – för att räkna ut LÖN&SKATT. Svårt att veta om det varit ett medvetet lurendrejeri eller en slump. När man räknar ut lön används det sexagesimala talsystemet (sextiosystemet) som baseras på talet 60. När man räknar ut skatt används procent (per hundra) alltså baserat på talet 100. Det ska naturligtvis vara samma beräkningsgrund för båda, säger Kalle. Så att vi vid skatteuträkningen ALLA lägger exakt lika många timmar var per dag till statens budget, vårt Samhällskontrakt. Då blir det för första gången i världshistorien exakt RÄTTVIST i TID av våra LIV. När alla då erlagt sin ”Samhällsavgift” (byt ut ordet skatt till vad det verkligen handlar om), så kan alla börja arbeta åt sig själva. Även den som har allra lägst timlön kan börja arbeta sig uppåt. Alla andra skatter tas bort (utom vissa preventivskatter som kan kvarstå en tid). VARFÖR ÄR INGEN INTRESSERAD AV DETTA?

  – Bankerna stjäl våra liv ifrån oss via räntesystemet (synliga och osynliga)
  – Staten stjäl våra liv ifrån oss via skatterna (synliga och osynliga)
  tillsammans stjäl de våra liv ifrån oss efetrsom de pengar vi betalar faktiskt är den tid vi arbetat för att slava åt dem båda.
  VARFÖR ÄR INGEN INTRESSERAD AV DETTA?
  Ska vi bara låta dem fortsätta att plundra oss…och våra barn…och våra barnbarn?

  Gilla

 13. Mattias Åslund skriver:

  Om man fortsätter koka tesen, så inser man att allt negativt exemplifierat har fått fortgå pga av den vänsterliberala journalisthegemonin i SVT och TV4. Allt som är fel som inte rättas till beror på att de döljer det, de bestämmer narrativet, vad som återkommande får medial bevakning, vilka som blir intervjuade, vilka frågor som ställs, vilka ”experter” som anlitas. Det är de som med darr på rösten berättar om sjukvårdsköer, och därefter gör ett inslag om rika skatteplanerare istället för bidragsturister och annat slöseri med skattemedel, osv.

  Gillad av 3 personer

 14. Mabe skriver:

  The road to hell is paved with good intentions, säger ett ordspråk

  Och med risk för att att bli verkligt orolig för vart vi är på väg så rekommenderar jag läsning av Douglas Murrays skakande samtidsdokument ”The Strange Death of Europe” 2017.

  Gilla

 15. Matte skriver:

  Tack Patrik för din fantastiska insats! Jag är mycket imponerad av att du lyckas procucera en text varje dag, med nya och intressanta perspektiv. Dessa texter, tillsammans med övriga texter och tillhörande insiktsfulla kommentarer, gör åtminstone mig klokare och hjälper mig i min frustration och psykiska stress.

  Under sommarledigheten har jag för avsikt att börja systematisera och sammanställa vad en enskild kan göra för att parera situationen: För att rädda sig själv, och för att rädda Sverige. Gärna på samma gång (snittet av de två områdena), vilket kan exemplifieras med att minska sin konsumtion för att skapa ekonomisk buffert.

  Jag är i intresserad av mer sådan information, dvs. idéer till operativa handlingsalternativ. På DGS? Det blir som en prepping för att skydda sig mot politiska makthavare. (För egen del har jag en ”prepp-bil” som typiskt nog kan konfiskeras av staten när den som bäst behövs, allt medan ÖB lagt sin energi på fjanterier i regnbågs-parader, och mina många skattepengar gått till annat än att bygga upp ett försvar.)

  Gillad av 1 person

 16. Elisabeth G skriver:

  Även jag får tacka för alla kloka krönikor. Och det är klart att man inte kan framföra budskapet en enda gång och sedan hålla tyst. Det måste nötas in. Det behöver också upprepas med tanke på alla nytillkomna läsare. Så tröska på!

  Gillad av 3 personer

 17. Steven Jörsäter skriver:

  Vägen mot Fredrikstens fästning. Ja, det är kanske en bra metafor för Sveriges utveckling.

  Det finns dock några invändningar mot en alltför enkel analys. Den viktigaste är att Sverige vandrar inte ensamt mot avgrunden. Det tror jag är helt centralt. Svenska politiker hade aldrig lyckats förvrida huvudet på folk om ett enigt utland hade fördömt det. Därtill är svenskarna alltför ängsliga och beredda att titta över axeln. Men det hindrar oss tyvärr inte från att gå i främsta ledet.

  Miljörörelsen tror och har alltid gjort det att det måste bli sämre innan det kan bli bättre. Och kanske är det så – även för oss som ser golgatavandringen mot Fredriksten.

  Den förlösande faktorn kan märkligt nog bli klimathysterin. Den har nu tillåtits att nå astronomiska höjder och frågan är om de inblandade nu kan backa utan att förlora ansiktet. Men om de fortsätter kommer vanliga människor snart att få vidkännas stora bördor för det går inte att bara prata hur länge som helst. Många i allmänheten är entusiastiska över klimatåtgärder så länge de är symboliska eller någon annan blir begränsad. När man själv fullt ut drabbas ändrar nog sig många snabbt.

  Ingen svensk härskare har på allvar vågat försämra folkets villkor de senaste 200 åren och kanske knappt sedan Karl XII. Man tog lärdom av franska revolutionen men den är nu bortglömd (få känner väl ens till den). Men nu ska det ske på bred front. Bilåkning, flyg och plastpåsar och mycket annat ska bli förbehållet de besuttna. Att söka begränsa konsumtionen med skatter lönar ju inget om inte folk drabbas – ett faktum som det talas mycket tyst om. Den nästan märkliga borgfred som råder i Sverige och många andra länder mellan stormrika och skötsamma som har det rätt knapert är nog betydligt känsligare än vad makthavarna intalar sig.Och de har nu blivit så berusade av sina egna lögner att de kan frestas att gå för långt.

  Revolution alltså. Och hur skulle en revolution te sig i Sverige? Ja, till en början blir det nog ändå mycket stillsamt. Det s-märkta partiet kan komma att halveras. Men besinnar sig inte politikerna kan det nog även här till slut bli brutalt. Låt oss verkligen hoppas att det inte går så långt.

  Gillad av 3 personer

 18. Lars Bernhoff skriver:

  Patrik har kämpat fantastiskt och med god framgång för att öka sin läsekrets med sunda tankar om vårt samhälles utveckling. Det många begriper får ord med hjälp av Patriks texter. Att hålla ångan uppe och bidra med ny text varje dag skulle göra vanliga ledarskribenter svettiga vid rena tanken. Stort tack!

  Det som skildras är enligt min tolkning att vi medborgare håller på att bli som metaforen med grodan: ”Den groda som däremot läggs i en kastrull med kallt vatten, som man sedan sakta värmer upp, simmar runt i det allt hetare vattnet tills den är kokt.” Som självständiga individer så har främst S tagit oss till en punkt strax före (?) att det blir förlamande varmt i vattnet. Vi leds nu som ett kollektiv mot ökad pacificering .
  Vi verkar inte ha kynne som fransmännen som hetsar upp sig på höga bensinpriser och skapar de massrörelsen de gula västarna. Den rörelsen blir sedan uttryck för fler upplevda orättvisor. I Sverige har bensinupproret 2.0 över 600.000 medlemmar utan att det händer något på gatorna och knappt på andra ställen heller. Det närmaste vi har kommit i ett folkligt uppror verkar vara företagarnas protest mot Löntagarfonder där de fick strida för det som även vanligt folk borde förstå dvs att staten/facket ska inte äga speciellt familjebolag, det blir negativa följder för medborgarna. Det andra upproret som lyckades var mot nedsågning av almarna i Kungsträdgården.

  Idag verkar vattnet vara pacificerande varmt dvs att vi sitter fast i alla myndighetsbeslut och politikerväldet. Det är ingen som hittar lösningar för hur individens rätt att bestämma över sitt eget liv ska kunna återupprättas. Stoltheten över egenförsörjning är nu så låg att det inte krävs av nya invandrare på ett tydligt sätt. Det räcker långt med att det är synd om dem, utan att vi tänker två eller tre steg längre om vad vi förmår hantera eller hur det påverkar vårt samhälle i övrigt.
  De etablerade politikerna försöker bannlysa SD som egentligen berättade att kejsaren var naken dvs att vi inte var rustade för att hantera situationen på ett bra och för samhället i övrigt solidariskt sätt. Övriga partier sätter då brunsmetning av SD överst på sin agenda. Infantilt och kontraproduktivt sätt att agera som nu är avslöjat i betydelsen att SD behåller väljare därför för många av de övriga partierna har inte verklighetsanpassat sin politik till våra faktiska behov. SD kan fortsätta att vara emot all invandring nästan utan nyanser och då tycker folk det är bättre än att låta politiker med dåligt omdöme besluta om regler vilka som ska få komma in och hur länge de får vara kvar.

  Sverige måste hitta bättre sätt att få oss grodor att lämna det alldeles för varma vattnet (att kissa i byxorna ger extra värme i början men blir sedan den omvända känslan att man behöver lämna just de byxorna)
  Patrik har gett oss mängder med ledtrådar och verktyg för att formulera mer fruktbar politik än den som vi drabbas av idag. Att de konstruktiva idéerna inte är formulerade ännu får vi tåla, vi måste först bli tillräckligt många som tycker att de ska formuleras och sätta in vårt engagemang på det området istället för att endast klaga, om än med rätta.
  Det har nu växt fram många bloggar och fria media som hjälper oss reflekterande att förstå vad som är bättre än det vi har att leva med idag.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lars Bernhoff

   ”…SD kan fortsätta att vara emot all invandring nästan utan nyanser och då tycker folk det är bättre än att låta politiker med dåligt omdöme besluta om regler ”

   Den åsikten håller jag inte med om. Åkesson brukar säga att alla som verkligen vill bidra till vårt samhälle är välkomna — däremot kan de övriga gärna söka sig någon annan stans.

   Detta är nog SD:s officiella uppfattning — personligen anser jag att den borde uttryckas skarpare förstås.
   Sverige borde ha gjort som Japan, alltså helt motsatt sig invandring från främmande länder, med den helt rimliga motiveringen att man vill behålla sitt lands kulturella karaktär intakt.

   I Sverige har en ond och destruktiv vänstermaffia tillåtits växa sig stark, och tillskansa sig dominans i det officiella samtalet.
   Vi övriga svenskar har alltför sent insett hur ondskefull denna vänster faktiskt är, och likt ett invasivt ogräs har den nu invaderat samhället så till den grad att den är svår att utrota.

   Alla riksdagspartier utom möjligen SD är mer eller mindre svårt infekterade av vänsterns perversa världsbild, där den egna medborgarnas intressen ses som tämligen oviktiga men det däremot ömmas och gullas med utlänningar när de definierats som ”flyktingar” — i själva verket är de vanligen bara ute efter ett bekvämare liv på vår bekostnad.

   Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Du skriver att
   ”Det är ingen som hittar lösningar för hur individens rätt att bestämma över sitt eget liv ska kunna återupprättas.”

   INGEN är inte korrekt att säga, eftersom en svensk uppfinnare (Karl Gustafson) tänkte ut ett nytt samhällssystem för 50 år sedan där självförsörjningsgraden skulle öka markant och moroten att arbeta skulle få en rekordskjuts. Att systemidén inte utretts och blivit föremål för allmän debatt är verkligen märkligt. Speciellt som grunden till hans systemidé bygger på en så enkel handling som att korrigera ett systemfel som vi har i beräkningen av lön&skatt.

   En transportekonom som recenserade Karl Gustafsons bok skrev i tidskriften ”Ekonomisk Debatt” 15 okt 2008, att:
   ” det hör till ekonomens allmänbildning att känna till att begreppet tidskatt existerar, veta något om hur det är tänkt att fungera och dessutom ha hört talas om att det bakom denna tidfaktorekonomi finns en grupp aktiva förespråkare.”
   Men kloka idéer tigs tyvärr ihjäl i Sverige, av dem som bestämmer över oss alla.

   Gilla

 19. Fiskargubben skriver:

  Jag vill reda ut det här med skatterna och varför de nu är sjuka. En gemenskap kan vara det lönsammaste som finns. Vill du ha en väg? Bygg den själv eller bilda bolag med grannarna. Vägen byggs och ekonomin får en skjuts. Vi får marknadsplats, kyrka och skola.

  Vad händer sen? Politiker i fyra led tar över. En kupp i bolaget. Stockholm och Bryssel vill också ha pengar. Det är nu bolaget inte längre fungerar. Försörj nya invandrare, betala höga energiskatter och lägg dig sedan att dö, ty pension är du inte värd. Det fina bolaget är kuppat och svenskarna behöver veta det.

  Gilla

 20. Hattrick skriver:

  Det finns en del som kommenterar här som är kvicka som en mört, i bästa bemärkelse. Alltid intressanta att läsa. En slags tankens Nacka Skoglund. De dribblar friskt, utan att tappa bollen. En sådan spelare har namnsdag på självaste julafton. En verkar gilla havet. En bor i ett östligt rike. Endast en svaghet kan jag finna. När tankens vesslor närmar sig målgården, och slänger en blick över axeln, upptäcker de att alla inte hänger med. Springer man snabbt blir det lätt så. Jag vet inte om Nacka Skoglund tyckte sina medspelare var för tröga i hans smak. Och blev irriterad för den sakens skull. Men det kan ta en viss tid att få övriga spelarna med sig. Mycket måste gnetas och tjatas in. Spelöppningar är inte alltid så synliga för alla. Kanske frustrerande. Men vissa föds med bollsinne utöver det vanliga. Och läser spelet bättre än andra. Men naturlig tröghet tillhör också världens gång. Så ni bollkonstnärer, fortsätt med era hattrick. I bästa Zlatan-stil. På bollen bara. Ge er inte. Fortsätt att dribbla. Sparka mot mål. Även i omöjliga lägen. Trägen vinner.

  Gillad av 5 personer

 21. Åke Sundström skriver:

  Utmärkt sammanfattning, Patrik – bortsett från det ganska grova felet att skylla allt på politikerna. Visst, dessa har det yttersta ansvaret, men det är MÖJLIGGÖRARNA som spelat huvudrollen. Utan deras stöd hade politikerfrälsets svek mot väljarna för länge sen varit avslöjat och åtgärdat.

  De som förblindat medborgarna är, ofattbart nog, vår kunskapselit. Förr ett styrkebälte, i dag en destruktiv kraft, främst genom sitt manipulativa tigande i politiskt känsliga frågor.

  T ex om klimathotet. Dagens bisarra hysteri har uppmuntrats och möjliggjorts av vår Kungliga Vetenskapsakademi, KVA. Kungen själv har förstås ingen skuld, det är hans högre hovdignitärer som skrivit talen om att CO2-utsläppen måste bort för att rädda globen från undergång. Säkert med KVA:s första klimatrapport som ett av underlagen, den som i sig var en osannolik skandal, likt mycket annat fingerfärdigt nedtystad och lika tyst ersatt av en betydligt sakligare analys, med alarmismen utsuddad, men LIKT FÖRB-T med ett fortsatt godkännande av den förda politiken. Lika betecknande är att pressen, en annan möjliggörare, avstod från att informera sina läsare om KVA:s sakliga helomvändning och om deras fortsatta, totalt ologiska accept av den förda politiken.

  Men än viktigare, menar jag, är den förfalskade ekonomiska statistiken, ett problem som inte ens PE verkar medveten om. Med fingerfärdigt val definitioner och kalkylmetoder är det väldigt enkelt att försköna bilden – och att så skett är lätt att bevisa. Eller hur, PE?

  Sanningen är att den reala ekonomin sedan länge befinner sig fritt fall, fastän detta mörkas med hjälp av en ansenlig lånebubbla och starkt negativa realräntor (minus 4-5 procent). Långsiktigt ohållbart givetvis, med om räkningen övervältras på våra barnbarn går det för dagens makthavare att smita från betalningen. Utan de medansvariga möjliggörarnas stöd hade detta aldrig kunnat ske.

  En mer okänd möjliggörare är det privata näringslivet, via sina branschorganisationer och med Svenskt Näringsliv som samordnande manipulatör. Utan deras offentliga accept, hade det huvudlösa vindkraftsbyggande stoppats i sin linda, likt en gång Stålverk 80. Men Reinfeldt lockade med löftet att alla förluster skulle drabba skattebetalarna, inte företagen. Det tog skruv. Klimatöverenskommelsen har likaså varit i näringslivets påse innan den blev officiell politik. Med
  liknande löften om att alla kostnader skulle betalas av hushållen, medan företagen skulle tjäna på de dumpade elpriserna.

  Med sådana tillägg och utvikningar blir Patriks sammanfattning något mindre trevande och betydligt mer rättvisande.

  Gillad av 3 personer

 22. Att stampa vatten ur marken skriver:

  Jag ser Patriks 1500 krönikor som en enda bild. Som en flod som rinner upp i ett större bergsområde. Det är ifrån detta bergsområde vattnet kommer, vatten som en flödande skatteresurs. Med vatten får man dalen nedanför att växa sig grön, och breda ut sig, som ett större och livfullt täcke.

  Denna upptäckt gjorde politikerna för länge sedan. Att det är de som har tillgång till styrningen av vattenflödet som behärskar dalen nedanför. Man har därför länge idogt låtit terrassera dalen långt upp längs bergssidorna. De började tidigt högst upp dalen. Och när tiden gått har de förgrönat allt längre ned. De kallar det för samhällsutveckling.

  Men politikerna gör inget själva. Annat än bestämmer hur vattnet skall fördelas och flöda. Det vet mycket lite om hur det egentligen ser ut i själva upprinningsområdet. Om vattnet bara regnar ned, eller kommer från smältande glaciärer. Eller om människorna där uppe stampar vattnet ur jorden. Men vatten kommer det. Mer behöver de egentligen inte bry sig om.

  Att vattnet en dag kan ta slut, eller börja sina, bekymrar dem föga. Deras yrke har blivit vattenmästarens. Att hela tiden avleda rinnande vattnen. Bygga ut och konstbevattna. Och nu lever rätt många på den gröna avkastningen längre ned i dalen. Som går under namnet ”Det välfärdsindustriella komplexet”. Och där betraktar man världen som gränslös. Fyll bara på dalen med än mer människor. Utveckla och expandera

  Sällan görs några egentliga besök i källområdet, i det privata upprinningsområdet. De som bor nere i dalen betraktar vattnet som en outsinlig resurs. Att avleda efter eget gottfinnande. En vattnets och skattens eviga resurs.

  Så när politiker börjat tala om klimatkris, vet inte jag vad de tänker på. För inte är det hur flodens skatteflöde uppstår. Inte heller tänker de särskilt mycket på de som bor där uppe, i källområdet. De tar bara vattnets flöde för givet.

  En gång i tiden avledde politikerna bara mindre mängder vatten. Men numera tar de i för kung och fosterland. Även om de tycks ha svårt att fördra det där senare, det där om fosterland. När de utför sina avledande manövrer.

  Gillad av 1 person

 23. Jan Molin skriver:

  Tack Åke för att du nämner även näringslivetssvek! Då menar jag både ägare och de högre cheferna.
  Jag har själv arbetat inom flera olika verkstadsföretag inom den svenska industrin i 40 år och är mycket besviken på topparna, inom de gynnade storföretagen som valt att ”gå med på” den socialististiska invandringspolitiken som sjupartierna införde i enighet med Palme i spetsen för S 1975! Bara för att staten lockar med stödpengar från våra skatteinbetalningar.
  Viktigt att förstå är att de var de stora företagen som lät sig gynnas! De mindre och medelstora var slagpåsarna för sossarnas skäll på företagen, de var kapitalisterna som man skällde på och i valen ”slogs” mot.

  Gilla

  • Loke skriver:

   Ja det känns märkligt att de största företagens verkliga huvudmän och centrala näringslivsorganisationer inte anses ansvariga för massinvandringen. Är du inte för obegränsad invandring till Sverige är du utesluten från högre befattningar i de större företagen. Att så många, även här på DGS, anser att massinvandringen är en socialistisk politik måste anses vara näringslivets största PR-bedrift någonsin.

   Gillad av 2 personer

   • Åke Sundström skriver:

    …men din sista mening var svårtolkad, för du menar väl att det är en PR-bedrift att utmåla invandringen som en för samhället, AB Sverige, lyckosam politik? Men visst gagnar den socialismen! Att de borgerliga partierna så huvudlöst omfamnar vänsterns sverigefientliga politik, bakom en humanitär Potemkinkuliss, är förstås en svensk tragedi av stora mått. Om än inte helt oväntad efter Reinfeldts beramade tal om öppnade hjärtan. Det som efterträdaren ännu inte haft kurage att ta avstånd ifrån – vilket ju märks i opinionssiffrorna. Vad tror Kristersson att hans sympatisörer vill höra innan de svarar M på SIFOs nästa frågerunda?

    Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Jo, näringslivets medansvar för både klimatgalenskapen och i mindre mån för asylpolitiken är en väl förtigen s k offentlig hemlighet, hysch-hyschad i synnerhet av den s k borgerliga pressen. För det ju lite poänglöst att kritisera socialister för att gilla socialism, och avgjort mer anmärkningsvärt att Svenskt Näringsliv och förment liberala eller konservativa partier gör det. Detta trista faktum har även DGS anledning att uppmärksamma lite oftare.

   Gilla

 24. gras1519 skriver:

  Din inledning fick mig att tänka på Anna-Maria Lenngren: ”Den talegåva Lukas har, av mången ses som stor och rar och ingen kan i konsten högre stiga. Men denna sak jag bättre vet – ty all hans tungas färdighet är blott en oförmögenhet – att kunna tiga”. Men så är det dock inte med dig. Det är skönt att det finns människor som du, som inte kan tiga, som inte kan tystas. Som alltid har något att säga – även om det ibland blir upprepningar men med nya ord. Och som hjälper oss vanligt dödliga att se med nya ögon och tänka nya tankar.

  Gillad av 1 person

 25. Folke Lidén skriver:

  En bra sammanfattning.
  Landet styrs nu, de facto, av 5 partier. Väldig få röstade, mig veterligen, på en S/MP/C/L/V kombination.
  Hittills har man (de styrande) varit framgångsrika med att skrämma och skapa osämja mellan oss invånare (härska och söndra). Man har blåst upp rasismen, främlingsfientligheten, kvinnoförtrycket (vita mäns), högerextremismen, nazismen, SD-skräcken och nu senast klimatångesten.

  Jag tror att just skapandet klimatpaniken kan bli en kula ”österifrån”. När människor inte har råd att åka bil, flyga och inte längre kan betala elräkningen eller ens ha tillräcklig tillgång till el, då tar det stopp.

  En lustighet. I SVT dominerar ”romantiska komedier” filmutbudet. Satiriker som Jens Ganman blockas från Facebook efter att ha kritiserat en av etablissemangets hejdukar.

  Är vi på väg mot att film och teater inte får innehålla vissa ämnen? Läs kritik av de styrande.
  Som operaälskare tänker jag på Verdis Maskeradbalen som handlar om mordet på Gustav III.
  Det tillät man inte i mitten på 1800-talet. Handlingen ändrades – Kung Gustav blev greve Riccardo Warwick, guvernör i Massachusetts, och mördaren Anckarström blev guvernörens sekreterare Renato.

  Gillad av 1 person

Lämna ett svar till Fredrik Östman Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.