Richard Sörman: Intellektuella måste lämna sin fördummande principfasthet

Richard Sörman

Intellektuella på vänsterkanten talar gärna om sina övertygelser. De håller fast vid det rätta och det goda. Men är verkligheten så enkel? Varför vill de inte veta av den gamla goda principen att tänka i termer av balans mellan motsättningar? Den hållbara vägen framåt går nästan alltid via en syntes mellan tes och antites.

Att ha intellektuella intressen kan vara att söka efter något hållfast i tillvaron, att vilja förstå hur saker hänger ihop. Då kan det vara lätt att börja tro på otvetydiga sanningar. Och sanningar rör inte bara sakförhållanden utan också värderingar: vad är det goda? vad är det rätta? Ibland har tänkare lyckats få ihop hela system av organiserad klokskap där det sanna, det goda, det rätta och till och med det sköna förenats i ett slags symfonisk harmoni. Att leva som intellektuell har då varit att undervisa om det sanna, att leva i enlighet med det goda, att göra det rätta och att beundra det sköna.

Nuförtiden anser vi oss gärna stå över denna typ av idealism. Det heter att vi inte längre tror på några berättelser om sanningar och värden: varje sanning kan bli en lögn, det fula kan bli det sköna, allt kan visa sig vara en arbiträr konstruktion.

Men är detta verkligen en träffsäker beskrivning av vår svenska samtid och de intellektuella tendenser som länge satt tonen för vårt offentliga samtal? Är det inte snarare så att många förmenta tänkare lever i en högst förenklad värld där sanningen har definierats en gång för alla och där obehagliga fakta till och med kan förnekas eller smusslas undan i syfte att upprätthålla berättelsen om det rätta och det goda?

Låt oss exempelvis ta den aktuella debatten om ”rasism” och ”främlingsfientlighet”. Våra moderna idealister på Dagens Nyheter och Aftonbladet (eller på universiteten också för den delen) säger här att det goda ligger i öppenheten mot det andra och att detta är en princip som inte tål några kompromisser. Vi ska alltså inte vara ”främlingsfientliga”! Punkt slut! Och då menar man verkligen ”punkt slut!” Ingen diskussion, ingen problematisering, inga kompromisser med ”rasismen”! Allt är svart eller vitt, ont eller gott.

Men vart kommer man med ett sådant tänkande? Ganska långt till en början kanske, men efter ett tag kan nog terrängen visa sig vara mer komplicerad än vad den endimensionella kartan kunde redogöra för. Det brukar kunna vara mer fruktbart att kompromissa med sina övertygelser, att hitta en balans, en medelväg istället för att rakt och enkelt bara gå i den riktning som det rätta och det goda pekar ut. (”Va? Accepterar Sörman rasism? Vad är det han säger? Otroligt!”)

Det finns ett intellektuellt verktyg som borde praktiseras mer i svensk debatt än det enkla principviftande vi vanligtvis har att göra med. Det handlar om vad som ibland kallas den ”dialektiska” uppställningen mellan tes, antites och syntes. Den går ut på att man tar ett påstående och lyfter fram några belägg för det, men att man sedan tillåter sig att undersöka rimligheten av en motsatt ståndpunkt för på så vis försöka fånga verkligheten i dess mer autentiska komplexitet. Och efter att ha undersökt båda sidorna av samma mynt avslutar man med att fundera över om det går att kombinera de båda hållningarna i en praktisk medelväg eller om det kanske till och med går att lämna motsättningen bakom sig.

Så om vi börjar med tesen att ”rasism” eller ”främlingsfientlighet” är av ondo och ej bör accepteras i ett anständigt samhälle är det inte särskilt svårt att hitta goda argument för det. Alla människor – oberoende av hudfärg och etnisk tillhörighet – har rätt att bedömas utifrån sina personliga kvaliteter och bär i princip på samma möjligheter till längtan och lycka, sorg och lidande. Det finns ingen anledning att man i ett gott och anständigt samhälle ska acceptera några former av fientlighet mot människor från andra länder och kulturer som motiveras av att de bara råkar komma från andra länder och kulturer. Alltså ska vi inte acceptera rasism och främlingsfientlighet. Bra! Det var den första tesen.

Problemet är inte att denna tes skulle vara felaktig eller förkastlig. Problemet är att den är endimensionell och därför riskerar att övertolkas. Det kan nämligen uppfattas som att den inbegriper en moralisk uppmaning att aldrig sätta några gränser mot de andra överhuvudtaget. Det vill säga att om vi enkom talar om gränssättning mot de andra – mot dem som inte är vi och som på något sätt kan beskrivas som andra – i negativa termer kommer all gränssättning att kunna beskrivas som något negativt och förkastligt.

Och det är precis vad som händer just nu i debatten kring demografin i Sverige. Så fort svenskar börjar yttra offentligt att den omfattande närvaron av immigranter gör att de inte känner sig hemma i sitt eget land dyker rasistargumentet upp. Man blir rasist för att man vill att en majoritet av de människor som bor i Sverige ska vara svenskar. ”Men vi är inga rasister” säger de som vill att Sverige ska präglas av en svensk befolkning men som för den skull inte går omkring och hatar människor från andra kulturer. Och detta blir de tvungna att säga just för att tesen om det orimliga i att aggressivt förkasta det andra (rasismen) inte har balanserats av tesen om det rimliga i att dra vissa gränser mot det andra.

Den verkliga antitesen mot fördömandet av rasismen är alltså inte att ”rasism är bra”, men att det är rimligt att sätta gränser för öppenhet mot det som inte är vi. Det finns gränser för vad vi kan och bör göra för andra och det är rimligt att vi accepterar, formulerar och faktiskt sätter dessa gränser. Det är den verkliga antitesen här. Det betyder inte att rasism är acceptabelt. Det betyder bara att det är acceptabelt att vara måttfull för den generositet man vill förära människor från andra länder och kulturer.

Så då har vi alltså två motsatta påståenden som vi nu ska försöka hantera samtidigt: ”rasism är inte acceptabelt” och ”det är acceptabelt att sätta gränser för vår omsorg om andra”. Och vad vi ser är naturligtvis att det inte finns någon motsättning överhuvudtaget. Visst, ur ett formellt perspektiv kan vi säga att det finns en motsättning mellan de båda principerna, men den är ungefär lika problematisk som motsättningen mellan ”det är bra att äta” och ”det är inte bra att äta för mycket”. Det ena utesluter inte det andra, men utgör snarare ett nödvändigt komplement och precisering. Det är genom att våga pröva både tes och antites som man hittar en framkomlig syntes: ingen rasism men ändå rimliga gränser mot det som inte är vi.

Vårt verkliga problem är med andra ord att människor har fastnat i den första principen om rasismens orättfärdighet och att de vägrar komma vidare. De har hittat svaret i sitt sökande efter det rätta och det goda, och därför finns det ingen plats för kompromisser eller nyanser. Så fort någon försöker uppväga de ständiga ropen på rasism med påpekanden om att det faktiskt är nödvändigt att sätta gränser mot det andra och ta hand om det egna framställs man som kättare som helst ska brännas på bål.

Intellektualism är alltså inte alltid av godo. Är den enkel och primitiv blir tänkandet enkelt och primitivt. Det är till och med så att vår principfasta intellektualism, som vägrar kompromisser och nyanser, har gjort det möjligt för det primitiva utpekandet av ondskan att återkomma i förklädnad av den upplysta toleransen.

69 reaktioner på ”Richard Sörman: Intellektuella måste lämna sin fördummande principfasthet

 1. Bo Svensson skriver:

  Tes och antites – syntes, har jag aldrig behövt. – Min metod är att släppa in alla tankar, se på saker från alla håll för att få ett helhetsperspektiv och avstå från förutfattat ogrundat tyckande.

  Ismen i rasism antyder extrem fokusering på skillnader men det bör finnas en normal fokusering på skillnader också. – Det är skillnaderna mellan raser som är intressanta när man jämför.

  Raskunskap kunde vara obligatoriskt i grundskolan särskilt för att kvinnor skulle få ett gediget underlag inför sitt val av fäder till sina barn.

  Genetiskt och kulturellt nedärvda beteendeskillnader är också viktigt att studera, när man som verksam i ett försäkringsbolag skall avgöra en individs brottsförsäkringskostnad: Avgiften för att bolaget skall ställa upp som garant som betalar fullgod kompensation för vad deras klienter förorsakar i förluster och obehag.

  Den som letar efter universellt giltiga förhållningssätt, kan med fördel fundera på läget på en planet som liknar vår egen, men som befolkas med två släkten som skiljer sig starkt i fråga om våldsbenägenhet, intelligens, flit och kompetens och där de korkade, slöa och brutala gärna skulle inkräkta på de fredligas och kompetentas territorium om de fick och vad som är det rätta förhållningssättet till detta.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Just kravet på sådan garant som villkor för rörelsefrihet i det offentliga rummet är vad som kunde vara förenligt med den frånvaro av gränskontroller som är ett villkor för bra flyt för handel och produktion. – Istället för gränskontroller är det då nivån på konsekvenserna av att påträffas där man inte får vara och på att underlätta för illegalas boende och försörjning som ger fredliga och trygga förhållanden. – Det är samtidigt lösningen på problemet terrorism, då alla får starka incitament att distansera sig maximalt från allt som kan riskera att de placeras i kategorin högriskklientel och får oöverkomliga brottsförsäkringskostnader.

   Gillad av 1 person

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Men premien, vem betalar den?
    Hur stor?

    Allas lika värde får nog skrotas?
    Vissa kulturer är nog mer riskabla?

    Unga män får högre premier liksom vid bilförsäkringar?

    En våldtäkt, värderas den e svensk e amerikansk lag???

    Vem är dum nog att agera försäkringsbolag?

    Vem har resurser att ersätta skadorna utan att gå i konkurs?
    Återförsäkring…

    Svara gärna på dessa frågor, Bo!

    Vi är nog många som är intresserade av svaret!

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Inget som skiljer från en konsekvent trafikskadeförsäkring eller en arbetsskadeförsäkring som så klart också skall täcka vårdkostnaderna för de skadade och fullgod mansbot för omkomna.

    Ordningen kan också ses som kopierad från vad som gällde i heden tid, då det var ens släkt som krävdes på kompensation för vad man ställde till med.

    Försäkringsbolag erbjuder en bättre ordning.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Liksom man i civiliserade sammanhang bjuder resurssvaga på vad som behövs för överlevnad och lite mer, bör skattebetalarna också tillåtas hjälpa dem de känner samhörighet med med deras brottsförsäkringskostnader.

    Gilla

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Bo
    Känner de minsta samhörighet med oss?
    De föraktar vårt sätt att leva!

    En penis amputation vid våldtäkt fyller nog sin funktion?

    E lite mer civiliserat, spela kula)

    Skulle nog avskräcka!
    Då behövs nog inga garantier!

    Tio tusen försäkringstagare kan det fungera,
    Med hundra miljoner e en miljard unga män ej lika lätt!

    Gilla

 2. A skriver:

  Efter som detta är omöjligt att genomföra i praktiken så blir resutatet undergång R.S. Det kommer aldrig att gå att förhålla sig till detta på något balanserat vis. Aldrig. Man har gått in i ett förbjudet område, det är bara så. Det är bara att sluta önsketänka rakt av.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 3. Lars Bernhoff skriver:

  En utmärkt start i hur det kan växa fram ett balanserat tänkande i teorin.
  Sveriges förhållningssätt tycker jag har många fler aspekter. Vi sätter upp regler på vilka som får komma in i Sverige och få uppehållstillstånd. Det visar sig sedan att dessa regler missbrukas. Ex våra regler om särbehandling av ensamkommande under 18 år gör att flyktingsmugglare säljer resor till Sverige som en väg till lyckan för enfamilj som väljer ut en son som torped för en framtida familjeåterförening. I denna kamp för att förverkliga familjens framtida lycka blir det ok att ljuga om sin ålder.
  Till det kommer att Sverige har svårt att hålla isär asylinvandring enligt FN och andra ekonomiska argument för att lämna ett land som har egna problem. Lägger vi sedan till att det kan ta två år för att administrativt hantera en ansökan så börjar det bli synd om de drabbade oavsett av vilket skäl de kom hit och vilket land som de vill lämna.

  Enligt min uppfattning har Sveriges regeringar agerat naivt och utan hänsyn till vad som är rimliga tillämpningar av regler för invandring som det ursprungligen inte var någon större strid om, dvs i närheten av Sörmans summering. Genom regeringens oförmåga att se verkligheten i tid tex ”$verige bygger inga murar” så försatte man svenska folket i en situation att väldigt många nu säger nej till invandring , men nu beror det mycket på att regeringen har visat sig oförmögen att göra kloka överväganden i tillämpningar av regler för invandring.

  Det blir tom så tokigt att dessa regler tillämpas så i detalj att vi ägnar oss åt kompetensutvisningar dvs de som visat sig förtjänta av att vara kvar då de trots våra segdragna rutiner lyckas bli egenförsörjare blir utvisade. Då åberopas regler som har sitt ursprung i fackliga regler om korrekt lön i minsta detalj.
  Först kanske 3-5 års migrationspolitik på vår bekostnad sedan utvisning när invandraren lyckats. Morgan J och regeringen klarade inte ens denna tillämpning av klok politik.

  Klart man blir besviken på våra folkvalda. Så blev sansad positiv invandringsinställning undergrävd till dess motsats.

  Gillad av 3 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Kan det bero på att Partiet är ekonomiskt helt beroende av LO?

   Att dess makt försvinner,
   om man inte kan hävda avtalen?

   Till sista bokstaven!

   Andra köper i praktiken uppehållstillstånd,
   genom att få vit lön,
   men tvingas sen betala till tillbaka i bordet!

   Både Centern o Moderaterna blundade,
   under Reinfeldt II…

   Gilla

 4. Rutger skriver:

  De flesta av oss gillar inte folk som inte sköter sig, inte anpassar sig till våra västerländska värden och inte försörjer sig själva. Detta ha ingenting att göra med rasism och främlingsfientlighet, men förekomsten av det vi inte gillar samvarierar med etnicitet och hudfärg på många som kommer till Sverige, vilket tas som intäkt för rasism och främlingsfientlighet. Den som förmår bidra konstruktivt må vara svart, gul, eller prickig i nyllet, who cares ?

  PK gör dock allt för att undkomma sakfrågorna. Man har ju tom en hel begreppsapparat för att skambelägga sunda värderingar. Fundera tex på teserna om ” allas lika värde ” och ” det liberala samhället ”. Allt handlar om att förmå oss acceptera det icke tolerabla och kan bara tillämpas till fördel för utlänningar som tar sig hit och orsakar besvär och kostnader.

  PK är de värsta rasisterna för de lever inte upp till Martin Luthers Kings berömda ord ; I have a dream that people should be judged by their content of their character, and not by the colour of their skin.

  Gillad av 9 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Som man sa i Kina!

   Färgen på katten spelar ingen roll,
   så länge som den fångar möss…

   Men vissa katter verkar allergiska)
   Bättre be om gåvorna!

   Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  ”Den hållbara vägen framåt går nästan alltid via en syntes mellan tes och antites.” — Nej, två fel blir i allmänhet inte tillsammans ett rätt. Vi kan inte undgå kravet att tänka och resonera korrekt och hederligt genom att applicera imbecilla tumregler av detta slag.

  Det som ger upphov till illusionen att den samhälleliga utvecklingen följer ett slags insvängningsprocess mot ett i förväg satt, men okänt, slutmål är inget annat än tidens gång. Det som är rätt vid en tidpunkt blir vid en senare tidpunkt fel på grund av att förutsättningarna har ändrats. Men det gör det inte retroaktivt fel vid den tidigare tidpunkten. Detta inses lätt av ett mycket enkelt gedankenexperiment: en stycke in i framtiden kommer vår tids evigt sanna slutgiltiga sanning att vara en förhånad och på fördomar baserad missuppfattning och ovetenskaplig spekulation. På femtiotalet var pedofili en självklar liberal rättighet, på nittiotalet var ingen så fientlig mot pedofili som liberalen och nu är denna grundrättighet på väg att återupprättas!

  Om Hegels sinnesslöa dialektik lär oss något alls, så kan det bara vara den absoluta omöjligheten för att människor att fastslå universella principer, alltså i princip induktionsproblemet. Dialektiken är felaktigt uttryckt, men leder korrekt tolkad obönhörligen till konservatismen och dess operativa metod för att finna och fastlägga grundläggande regler. Detta är den enda möjligheten till rationell politik.

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Hegels dialektiska princip är desto mer användbar när det gäller att framkalla önskade reaktioner hos människor.

   Således är den ett välbeprövat instrument för s.k. ”false flag”- operationer. D.v.s. man skapar en situation som framkallar en reaktion vilket slutligen leder till en lösning. Poängen är att det är samma personer som har skapat den situation som leder till reaktion och som sedan tillhandahåller lösningen.

   1. Arabiska terrorister har bombat World Trade Center!

   2. Fasa och skräck fordrar skydd från fortsatt terrorism.

   3. Till priset av er personliga frihet visserligen; men här har ni Patriot Act!

   Gillad av 2 personer

 6. Stefan Sewall skriver:

  ”Intellektuella på vänsterkanten…” –Men de är inte alls intellektuella!
  De som absolut inte resonerar och diskuterar och prövar tes mot antites är överhuvudtaget inte intellektuella. De är inskränkta och fördummade. Det positiva epitetet intellektuell kan inte användas som beskrivning av dessa människor. I Sverige sitter alltså mängder av självutnämnda intellektuella och tror att de är intellektuella, men det är de inte, när de vägrar föra ett sunt förnuftigt intelligent resonemang med argument och motargument. Sveriges offentliga samtal är i svår avsaknad av intellektuell hederlighet och intelligens. Msm-Sverige och vänster-Sverige är en ankdamm som kännetecknas av inskränkthet och skygglappar och ren dumhet. De dominerar dock tyvärr totalt med drastisk slagsida i SVT, SR och de flesta tidningar. Det är därför vi skriver här, vilket vi i ett friskt samhälle inte borde behöva.

  Gillad av 8 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Men problemet med de liberala känslo- och smakförbuden är ju att de står i direkt strid med mänskligheten som sådan, med meningen med livet. Det är genom diskriminering, och uteslutande genom diskriminering, som livet får mening. När vi engagerar oss på den fria marknaden och tjänar pengar, pengar som inte luktar, när vi avhåller oss från moralism och smakomdömen i effektivitetens namn, är detta inte ett självändamål. Det är en instrumentell verksamhet, vars syfte fullkomligt och uteslutande är att bättre och i högre grad privat kunna idka diskriminering. Annars saknar pengar, enligt marknadens logik, värde, och vi skulle skänka bort dem i samma ögonblick som vi förtjänade dem. Vi ser att Patriks observation av liberalismens kärna som inflationsdrivande och därmed intig är djupsinnigare än den först förefaller att vara.

  Mot fisliberalernas fastfoodhedonism — tack till fnirdspotting för denna utmärkta term — måste vi ställa David Humes giljotin.

  Vi kan inte härleda ett bör ur ett är. Sakförhållanden kan i sig inte vägleda val. Våra val, våra preferenser, vår diskriminering kommer inifrån var och en av oss, är inte universella och kan inte ersättas med blinda ”rationella” överväganden.

  Gillad av 7 personer

 8. olle holmqvist skriver:

  In der Begrenzung zeigt sich der Meister.
  Alltså Richard alldeles för långt. Iddes inte läsa.
  Kan inte ni långrandiga inleda med en liten ingress, sammanfattning ? Betalsidorna gör det och man behöver inte läsa mer. Man vet ju vad som kommer.

  Gillad av 1 person

 9. Min strand skriver:

  Jag vet inte hur detta rimligen kan framställas som intellektualism. Det är ju bara en vänsteragenda för att förstöra västerlandet och allt konstruktivt. För mig så måste man igenom bra många lager av självklarheter innan diskussionen kan bli ”intellektuell”. Bland indoktrinerade svenskar så verkar endast få ha tänkt igenom dessa självklarheter, det är tröttande att ens börja rapa upp dem. Så här kan det låta: vad är en kultur, hur uppstår den? Vad är ett land, hur uppstod det? Hur uppstod den västerländska kulturen och varför flyttar alla från vissa regioner och religoner endast TILL västerlandet och aldrig det omvända? Vad är en ras hur uppstod den? Vad är grannskap, vad är en familj? Vill alla människor i hela världen leva på samma sätt och är deras sätt att leva och organisera sig kompatibla? Vill alla människor leva som alla andra för alltid? Vill alla bli styrda av samma lilla grupp människor? Finns det grupper och hela regioner med dysfunktionell våldsam kultur som inte producerar något av värde och om de får möjlighet att flytta på sig så det inte behöver lyfta sin egen dysfunktionella kultur, kommer de då inte att göra det? Kommer inte de största motpolerna att mötas, de värsta möter de mest godtrogna som man kan ta mest av?

  Det är ju trams att benämna något i de officiella debatten som varande intellektuell, länka gärna till något exempel så man kan få sig ett gott skratt, eller bättre, peka på något intellektuellt argument i deras framställning innan du upphöjer någon i denna pk-krets till intellektuell.

  Gillad av 8 personer

 10. Matts Ekman skriver:

  Resonemanget är minst lika tydligt vad gäller Klimatfrågan. Ingen tes-antites-syntes här inte. I stället klassificeras även högt meriterade forskare som inte är alarmister, som skeptiker och t o m förnekare. Staten bidrar med medel till Chalmers o även Uppsala universitet för forskning kring klimatförnekare där dessa identifieras och karaktäriseras. Det är något Orwellskt över det hela.

  Gillad av 8 personer

 11. lenam skriver:

  Rasism är inte att säga att det finns mänskliga raser. Rasism är att säga att en ras är överlägsen en annan ras.Kanske är det vita rasen överlägsen begåvningsmässigt? Begåvning är ärftligt. Även om den vita rasen är överlägsen begåvningsmässigt så har det ingen större betydelse i ett mångkulturellt samhälle som Sverige är idag.

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Gulingarna sägs också ha en massa små grå innanför pannbenet. Kanske för att det är som så att ‘Inside every gook there is an american trying to get out’.

   Full Metal Jacket:

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, att säga att det finns raser är att säga att raserna är olika är att säga att de är överlägsna och underlägsna varandra. Detta är inte rasism. Rasism är ideologien att angripa andra folk under förespeglingen att de är av en annan ras och därför inte skall behandlas på samma sätt i lag och moral, utan kan mördas fritt. Ungefär som i Koranen, alltså.

   Gillad av 1 person

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Visa mig en intellektuell princip som står emot en smäll med en rejäl påk av björk eller ene.

  Alla principer, alla ideologier, och alla -ismer är underordnade våld och viljan till våld.

  Följaktligen: om din motståndare kontrollerar språk, begrepp, och kommunikation: använd inte hennes språk, hennes begrepp eller hennes media.

  Använd styrka – kännetecknet för en intellektuell är att den alltid lyder den som verkar vara den starkare, och som är villig att sätta kraft bakom orden. Detta då elektronen och protonen i en intellektuells kärna än NIMBY och ‘nånannan’.

  Våld är alltid rätt om det är du som vinner, trots allt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 9 personer

 13. Lars Strömberg skriver:

  För att fokusera lite på den svenska individen. Inte på politiker, mediafolk, myndigheter organisationer mm och mfl. Utan just individen. Den stora svenska massan, som vi sällan beskyller för något alls, utan vars beteende och tänkande oftast hamnar vid sidan om problemanalyserna. Nedanstående kan verka banalt och därmed kanske irrelevant, men skit i det, ty:
  -Hur skall dessa individer kunna reflektera, fundera, vrida och vända på perspektiven?
  -Hur skall människor – som är extremt splittrade av mobilens fullständigt dominerande närvaro – förväntas ägna egna tankar åt komplexa sammanhang?
  -Hur skall människor – som rusat ifrån sin integritet i jakt på ytlig bekräftelse – förmå sig forma egna konklusioner?
  -Hur skall individer – som snarare bör betraktas som komponenter i en flock – någonsin få en fri utblick mot en horisont som inte skyms av resten av flocken?
  Alla dessa människor, som gör likadant. HELT OAVSETT om det handlar om att biffa upp sina tatuerade armar, släcka lampor, säga ”Hääärli’t”, heja på fotbollssverige, göra handhjärtan, skaffa jättestora lådformade skägg, jaga ”likes” på Facebook, hata SD, oavbrutet stirra i mobilen, låta barnen stå med skorna på soffan på McDonalds, bli arg på lärarens låga betygsättning, dekorera naglarna, fredagsmysa och köra SUV…
  Dessa mentalitetsyttringar, nedrört i en ostrukturerad, splittrad livsstil, med närmast konstant uppbokning och ständiga ad-hoc-situationer – vad ger det för förutsättningar för fördjupning, stilla reflexion, eget ifrågasättande och sökande efter alternativa perspektiv?

  Gillad av 4 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Hoppsan vi generaliserar inte så lite här :).
   Har biffiga tatuerade armar skippade töntskägget för mer vildvuxet, mesar kör SUV.
   Män kör militärbil, och hoppar fejjan.
   Visst har du en liten poäng i svenskens oförmåga att våga vara unik.
   Men ska vi lyfta debatten, så måste vi även lyfta självkänslan på kollektivet så Hipstern vågar skippa sitt trendiga skägg, och dansa naken i månskenet till förfädernas ära.
   Där är vi inte än.

   Gillad av 2 personer

   • Lars Strömberg skriver:

    Jag tror inte att ”vi” kan göra så mycket åt Kreti Pletinens mentalitet. ”Vi” kan inte få stopp på det ständiga mobilstirrandet. ”Vi” kan inte få Kreti att bli en mer introvert funderande och mindre extrovert plagierade person.
    Allt går inte att organisera bort. Det betyder dock inte att problem-orsak och problem-lösning därför måste sökas någon annanstans. Någonstans där vi KAN påverka.
    För att förklara mer konkret: OM nu solen och dess beteende-cykler är den verkliga orsaken till klimatvariationer – och människans produktion av koldioxid är irrelevant i sammanhanget – så är det väl bara att inse det. Det FINNS saker som vi inte kan påverka någonsin.
    OM Kreti Pletinen och vederbörandes mentalitet nu skulle vara en huvudförklaring till tillståndet i landet, så är det inte mycket ”vi” kan göra något åt det heller. Men i likhet med exemplet med solen, så kan vi förvänta oss förändringar även här. Förändringens hastighet och riktning kan vi dock inte påverka. Att då istället söka mer ”önskade” förklaringar på annat håll, är säkert väldigt lockande.

    Gillad av 2 personer

   • Kronblom skriver:

    En riktig SUV är ett mobilt skalskydd. Finns det nån vägpirat som vågar stå kvar när man närmar sig i 100 km/t? Kom ihåg att alltid låsa dörrarna vid färd och stäng av fönsterhissarna bak om man har barn i bilen. Tatueringar, tja vem vill ha såna när var och varannan underårig skolflicka har armar som ser ut som lampskärmar.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    SUV är ok, 3,5 ton tung militärlastbil, med 4×4 hög, låg och låsbara diffar. Till det kängururäcke fram (menar strålkastarfäste ju),
    På önskelistan står punkteringsfria hjul.
    Jag gaddade mig efter 40 så valde noggrant, sådant jag inte skulle ångra.
    Hur gick Le mans?

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Min väger bara 2,2 ton men den har 4×4, lågväxel och separat ram. Inget extra på utsidan. LeMans, Toyota tog dubbelseger. 3 unga tjejer blev 10 i GT3 och 41:a totalt. Nästa år försvinner LMP1 och kvar blir LMP2 och nya LMP3. Det går för fort på rakorna. Nürburgring 24h blev det Audi R8, Porsche 991, AMG GT3 på de 3 första. 158 bilar startade, några rejäla krascher men ingen skadad. Även i år körde gamle chefen för Opel Motorsport ett team med en Manta GSI. Alltid med en rävsvans i antennen. Det går för fort där också, vanligast är att en snabb kör på en långsammare bakifrån, så de gör lite regeländringar till nästa år för GT3.

    Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Alla har blivit omformade till konsumenter av ”elitens” produkter och åsikter.
   Palme avskaffade historieundervisningen för att få lättledda ”medborgare”.

   Gilla

 14. Eva Danielsson skriver:

  Intellekt betyder förstånd och intellektuell verksamhet brukar betyda vetenskap och/eller litterärt arbete. Vetenskap är ju att samla iakttagelser och formulera en modell/teori utifrån dem som kan prövas mot verkligheten. Inte mot någon annans tankemodell bara. Det kanske kan kallas litterärt.
  Om verkligheten bekräftar ens teori kan man som vetenskapare vara något på spåren. Kanske. Helst ska resultatet bekräftas av att andra forskare någon annanstans för att öka sannolikheten för det. Men om däremot teorin inte stämmer mot verkligheten då har man ökat kunskap och vetande. Man vet då att det inte var så som man tänkte i första omgången, utan kan söka vidare med nya mer säkra utgångspunkter. Beprövad erfarenhet kan väl ses som samlade från början slumpmässiga observationer och typ trial-and-error som med tiden med hjälp av hur det faller ut i verkligheten, kan bli ganska säker kunskap utan att man alltid vet varför.
  Att debattera åsikter och värderingar, inte fakta, och ärligt pröva sina egna idéer mot motståndares dito, är ju ett slags intellektuellt förhållningssätt som med eftertanke kan ge nya insikter alternativt stärka de egna ståndpunkterna. Att inte lyssna på andra eller ens låta händelser i verkligheten påverka, då är man fanatiker eller politiker. Inte intellektuell.

  Gillad av 9 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  intellektuell vad är det , kör hund perspektivet på det.
  Går det att äta? Går det att leka med? Går det att knulla med? Går det att döda?
  Nej på fyra av fyra, ändå så värderas det så högt av så många, vad är det fina med just det intellektuella?
  Är det inte bara en härskarteknik, där fagra ord ersatt svärdet och rå styrka?
  Jag gillar schack det är en absolut form av att mäta förmågor, antingen så vinner man eller så förlorar man.
  Samma sak och gå upp ringen med någon, i början känner man lite försiktigt på varandra, en lätt smäll för att se reflexer och kroppsspråk.
  Sedan ökar tempot, slag varieras med sparkar och knän, beroende på vald form av
  stil. I början så infinner sig ett litet obehag inför smärtan, sedan går adrenalinet in och
  med det så skärps sinnena, en höft som vrider sig lite, Aha sparken kommer nu.
  Motåtgärd gå närmare för att minimera kraften från den, gör dig beredd på att stampa på foten när sparken kommer och slå. Resultat motståndare faller match över.
  Enduro är en nivå högre då man inte behöver skada andra för att få njutning!
  Ja älska kommer på tredje plats, skyll på morsan som lär mig käka bland vovvarna på golvet ibland, det smittade av sig ;), Det fjärde har jag inte prövat än. Metafårer för dom som räknade följden ovan 🙂
  Åter till det intellektuella, oförmågan att kalla en spade för en spade, skickar samtalet sidledes tills budskapet är totalt borta ur frågan (Lost in translation) så hette filmen,
  ni ser skulle spela lite smart och vips var tråden borta.
  Mindre sidoprat och mer raka puckar?

  Gillad av 1 person

 16. Fredrik Östman skriver:

  När du, om än kanske inte helhjärtat, erkänner en viss rasism och försöker resonera, under det angripande paradigmet, för att ett visst mått av rasism från din sida är ofrånkomlig, så låter du fienden vinna i detalj, han vinner debatten med sämre argument för att du placerar dina utanför kampen. I stället är det ju så att det är Dödens nedrigheters ståndpunkt som försvagas av nödvändigheten av fenomen i sinnevärlden som av Dödens nedrigheter betecknas som ”rasism”. Det finns ingen anledning att låta sig beträffas av denna dyngretorik, ty när Dödens nedrigheter själva oundvikligen och bevisligen är ”rasister” förlorar deras argument bärkraft, inte våra argument, inte vår heder, inte vår moraliska överlägsenhet, och den faktiska betydelsen av ordet rasism påverkas inte heller. Dödens nedrigheter vill utrota svenskarna på grund av deras ras. Dödens nedrigheter är rasistisk enligt sin egen sjuka definition. Låt det inte smutsa ned dig!

  Gillad av 4 personer

  • Ms skriver:

   Det blir så när man inte accepterar att de vill ha det så här, då sitter man och plockar i deras argument som ju inte alls är det utan bara angrepp på oss.

   Gillad av 3 personer

 17. V for Vendetta skriver:

  Den intellektuelle vinner aldrig i en konflikt över muskelmassan. Hans enda chans är att tänka bättre än muskelmassan och den att agera på hans befallning.

  Gillad av 3 personer

 18. Hovs_klipphällar skriver:

  Självklarheter som inte borde behöva sägas. Men tydligen behöver sägas i dagens förvridna samhällsklimat.

  Härom året hade ex-vis SD en reklamsnutt om ”socker i kaffet”, för att tydliggöra problemställningen på närmast idiotnivå.

  — Ska det vara lite socker i kaffet?

  — Jaa tack…

  OK, då hälls det på socker i koppen tills kaffet är helt dolt under ett berg av socker…!

  Var det bra så…?

  Och ungefär så håller det på att bli nu i Sverige.

  Löfven 2015:
  Mitt Sverige bygger inga murar!

  Gillad av 3 personer

 19. Willy Lindqvist skriver:

  PK-samhället missar dock den främlingsfientlighet och rasism, som hitkommande inte sällan riktar mot svenskar i Sverige, och tror att den inte förekommer. Det kan till viss del bero på att det i vänsterkretsar finns en föreställning om att endast européer har förmåga till rasism och främlingsfientlighet. Så är dock inte fallet. Tvärtom är rasism vanligare förekommande i Mellanöstern och Afrika äni Sverige och Europa.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den ”rasism” som vänstern hatar, är den som uttrycker de överlägsnas medvetenhet om sin överlägsenhet. – När de underlägsna leker rasister, tar de inte det på allvar utan tycker det är rörande.

   Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Var det inte så att förre JK:n, Göran Lambertz, kom fram till att svenskarna inte kan vara måltavlor för hets mot folkgrupp enligt lagens mening? Den som minns källan till detta får gärna länka. PK-samhället brukar ju vanligtvis med svensk mena hela universums samtliga humanoider. Men i ett hypotetiskt brottmål gällande hets mot folkgrupp med en riktig svensk (svennebanan) som målsägare, skulle den snävare, riktiga, IRL-definitionen av svensk tillämpas, och åtal utebli.

   Gilla

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Ett tag till…

    Frågan är hur det blir när vi är i minoritet?

    Då finns nog inga minoritetsrättigheter?

    Innan det stora blodbadet!

    Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    Enligt den förre integrations- och jämställdhetsministern Jens Orback (S) så skulle vi vara snälla, för då fanns det hopp om att vi skulle bli snällt bemötta den dag vi är i minoritet… I dessa dagar kampanjar ju partiledarkandidaten Erik Ullenhag (L) för snällism i största allmänhet.

    Jens Orback i ett klassiskt SVT-klipp (2004):

    Gilla

 20. Lars Strömberg skriver:

  Det är ett visst vurm för SD i både krönikor och kommentarer härest.
  Jag röstade på dem i höstas, men inte alls av pur entusiasm. Snarare tycker jag att det är ganska välbefolkat av pajsare och dylikt i det partiet. Men de hamnade likafullt högst i min ranking. Bäst, men fan inte bra, enkelt uttryckt.
  Dessutom är det ganska mycket konspirationstänkande och grupptänkande härest. Jag tilltalas likafullt av att ägna viss tid åt att läsa och skriva här, men försöker bortse från dessa företeelser

  Gilla

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Vad är då alternativet?

   Svetsaren Anniepulatören Bullenhag Kappvänderskan
   Bilderbergs nya MarionettTuffe Uffe?
   Känns det bättre?

   L ej längre ett demokratiskt parti?
   Toppstyrt o skiter i medlemmarna,
   Magistrarna Vet Bästerberg!

   Miljöskojarna o de Blodiga Handskakarna,
   inget alternativ alls!
   Bara Populister!

   Välj det minst onda!

   Gilla

 21. L xson skriver:

  Du skriver: Alla människor – oberoende av hudfärg och etnisk tillhörighet – har rätt att bedömas utifrån sina personliga kvaliteter och bär i princip på samma möjligheter.

  Men när svensk lagstiftning dömer utifrån etnicitet istället för Sveriges rikes lagar där vi ALLA ska vara jämlika inför lagen så blir det knepigt för mig. Är inte det apartheid dvs rasåtskillnadspolitik att döma och ge olika straff beroende på etnicitet där en ras/etnicitet är mer priviligierad än någon annan?

  ”En mamma erkände att hon slagit sina barn under flera år, men menade att hon inte visste att barnaga är förbjudet i Sverige. Nu döms hon men får sänkt straff dvs STRAFFRABATT eftersom tingsrätten tar hänsyn till uppgifterna om att det i Afghanistan och Iran är tillåtet att aga sina barn.”

  Mamman har bott i Sverige i flera år. Hon kommer från afghaniska men bott i Iran innan hon kom till Sverige. Så hon har erfarenhet av att ha bott i olika länder där det finns olika lagar.

  Rätten skriver i domen:
  Med hänsyn till de förhållanden som NN kommer ifrån, hennes analfabetism samt den till synes isolering i hemmet och avsaknad av kontakt med det svenska samhället som hon har befunnit sig i sedan familjen kom till Sverige, anser tingsrätten att den straffrättsvillfarelse som hon befunnit sig i – trots att den enligt vad som angetts i det föregående inte varit uppenbart ursäktlig – ska tillmätas viss betydelse i mildrande riktning vid bedömningen av brottslighetens samlade straffvärde.”

  I Sverige har vi lag på att ge etableringsstöd. Etableringsersättningen ges till dem som medverkar i etableringsprogram. Alla som kommer till Sverige får minst 60 timmars utbildning om Sverige – samhällskunskap och information om hur Sverige fungerar inom massa olika områden och om hur du söker information om du har några oklarheter. Man får även hjälp med dessa saker i etableringens programmet:
  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Arbetsförberedande insatser (t.ex. validering, praktik)
  • Studier
  Hälsa

  Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser. I en snävare bemärkelse kan det definieras som fördomar, diskriminering eller antagonism riktad mot någon av en annan ras baserat på tron att en egen ras är överlägsen

  När vissa som befinner sig i Sverige som är ett högteknologiskt demokratiskt fritt samhälle kräver att vi infödda i Sverige ska anpassa oss och vårt samhälle ska anpassa oss efter EN bok som uppfattas som helig av vissa som skrevs på 650 talet nu 2019 blir det problematiskt. Det är inte kompatibelt alls.

  Det om något kan man kalla för rasism!! ”vi är så överlägsna som följer en bok från 600 talet så nu SKA ni göra det med era undersåtar -LYD OSS”

  När man befinner sig i Sverige får man följa svenska lagar och regler oavsett etnicitet och religion och ideologiska övertygelser. Att ändra på straffrätt, samhällsregler utifrån vad andra tror på är helt absurt.

  https://www.metro.se/nyheter/straff-kortas:-mamma-visste-inte-att-barnaga-var-forbjudet-i-sverige-_Y3Pn3_Lv

  Gillad av 2 personer

 22. De två moralsystemen - ärftligt och kulturellt skriver:

  Varför inte börja tidigt i evolutionsträdet och se vart det leder. Djurs känslor består i att känna och vägledas av dem. Det kommer i hög grad som en följd av egen mobilitet. En rörlig och aktiv organism måste hela tiden välja väg. Kommer i ständigt återkommande valsituationer. Och får hela tiden välja vad som är bäst för individen. Annars dör djuret eller dess evolutionära gren bort.

  Ingen enhetlighet uppstår inom ett ekosystem, mellan olika arter. Motsättningar i intressen föreligger konstant, även om samarbeten utvecklas. Men inom en art utvecklas ändå ett internt moralsystem, giltigt endast inom den egna arten. Extra finmaskigt och välutvecklat hos högre djur. Men konkurrensen inom arten finns ständigt där, som ett könsurval.

  Även människan besitter ett ärftligt betingat moralsystem. Likt övriga djur.
  Men hos människan har detta genetiska moralsystem byggt på med ett kompletterande kulturellt. Som gör att hon kan anpassa sin levnad efter mer skiftande förhållanden. Detta kulturella moralsystem är inlärt.

  Därmed följer att olika kulturer bär på sina inlärda och särskiljande moralsystem. Som utvecklats till en olikhet i värderingslandskap. Detta värderingslandskap ligger överlagrat och invävt i det ärftligt betingade moralsystemet.

  Både det ärftliga moralsystemet, och det kulturellt utvecklade, måste för att nå artmässig framgång, underordna sig överlevnaden själv. Fungerar inte det tynar människorna eller kulturen bort.

  Det går inte att i egentlig mening hitta en kompromiss. Det blir som att blanda 100 olika färger – för att komma fram till en enhetsfärg. Det är färgrikedomen i sig som utgör svaret på den kulturella anpassningsförmågan. Som även är kopplad till olika levnadsomständigheter och möjliga resursuttag. Där kulturella val ofta är av nöden tvungna. Det blir exempelvis omöjligt att leva som jägare i ett arktiskt klimat om man anser att det är moralisk förkastligt att döda djur

  Så tillkommer religion. I sig invävt inom kulturen. Hur skulle exempelvis en kompromiss se ut mellan islam och Aboriginernas religion? Det går inte att komma undan att både religion och kultur, ytterst innebär ett aktivt ställningstagande – för det egna. Ur detta finns ingen egentligen utväg eller kompromiss.

  Det är i hög grad vänstern som förespråkar det multikulturella samhället.
  Men som samtidigt själva inte vill göra några kompromisser med sitt eget ideologiska tankegods och värderingssystem.

  Gillad av 2 personer

 23. Lars Strömberg skriver:

  Ett samhälle vill ingenting. Ett företag tar inte ställning. En regering tycker inte alls.
  Det är enbart individer som kan agera, tycka och tänka.
  Det kanske vi lätt glömmer bort i alla dessa resonemang kring politik och organisation, som om dessa företeelser vore egna väsen.

  Gillad av 1 person

  • olle holmqvist skriver:

   Lars S !
   Jag tycker du uttrycker sofismer som grundas i språkets otillräcklighet. I praktiken kan vi inte fortleva i ett samhälle med grupper och institutioner, utan att – uppleva – att juridiska personer ”vill” och ”tar ställning”.I stället för att säga > pappan och mamman och deras son Pär och deras dotter Greta håller inte efter sin hund så den springer in på vår tomt och skiter. < Vi säger och tänker Perssons (som vi kallar grannfamiljen) låter hunden hoppa in på vår tomt.

   Om bilförarna följer högerregeln, så upplever vi att den finns, eftersom den påverkar – verkar på – vår fysiska omgivning. Färre krockar..Fångvården finns ty den spärra in dig osv

   Det blir en diskussion pä Töntsjö-nivå.

   Gilla

   • Lars Strömberg skriver:

    Vad jag vill betona är såklart INDIVIDENS roll och ansvar. Vi talar väldigt ofta om mer abstrakta, eller snarare individ-döljande, företeelser. Vi talar även om diverse ismer etcetera, som om det endast funnes färdiga ”kit” att hålla sig till och välja bland.
    Men så länge utgångspunkten är att det skall vara enkelt att analysera sin omgivning genom att plocka ner allting i färdigetiketterade lådor, så blir kanske både analys och resonemang lidande. Dock sannolikt betydligt lättare.

    Gilla

 24. phnordin skriver:

  Utomordentligt skrivet! Man kan jämföra med det franska skolsystemet där eleverna alltifrån tidig ålder lär sig just detta tankemönster- tes-antites -syntes och blir tränade debattörer. Något att tänka på för vara egna skolor vilket skulle bidra till mindre hetsighet och mer tolerans i den allmänna debatten.

  Gilla

 25. M skriver:

  Visst går det att påverka fördumningen i samhället, lättsamheten, kommersialisering, reklampåverkan mm. ”Vi” har inte mycket att sätta emot, men vi kommenterar ju flitigt här! Och det är många som är missnöjda med mainstream media.

  Individer är vi, men vi är samtidigt sociala djur och relaterar till olika system och dessa har syften, uppgifter och funktioner som vi tar till oss och vår uppfattning om vad som är rätt och fel, hur man bör resonera, hur man bör ifrågasätta skapas den vägen. Våra utblickar och åsikter formas där.

  När politiker, media, kolumnister, urval av viktigt och mindre viktigt rasar utför i en ständig kamp om den dummaste konsumenten så blir det ett ”race to the bottom”. Det verkar som att alla dessa människor som vill påverka åt ena eller andra hållet samtidigt förstör grunden för att kunna påverka – det offentliga samtalet. Som att kissa i byxorna, varmt och skönt till att börja med, men sedan blir det klibbigt och blött.

  Jag har inte köpt Hegels dialektik om tes-antites och syntes, motsatsernas spel i den intellektuella gemensamma utvecklingen, men det är en hygglig, tänker jag, tumregel eller modell för att se hur olika diskurser utvecklas. Någon driver en bild av verkligheten typ löntagarfonder på 80-talet och en motreaktion utkristalliseras från näringsliv som ser negativa konsekvenser (både som klass och företagare), men någon syntes har inte utvecklats dvs kombattanterna i den politiska och mediala verkligheten står kvar i skyttegravarna och bekämpar socialism eller kapitalism. Kapitalismen har fått övertag med nyliberala program i väst, ”socialisterna” får all svårare att formulera en rimlig verklighetssyn och har förlorat många tunga ekonomiska tänkare och samtidigt ledde nyliberalism till krisen 2008, till EMU, Euron som tvångströja för tillväxt i Europa osv. ”Konservatism” som lösning (vad för slags lösning på vilket problem?) predikar en del, men de flesta är överens om att oavsett ismerna och partierna så lever vi i en grundläggande mening i liberala, västerländska demokratier, en utveckling sedan några hundra år.

  Jag har kanske fel, men jag uppfattar inte Hegel som förespråkare av en historisk, lagbunden utveckling även om han ser historiskt filosofiskt den framgångsrika statsutvecklingen som en resa mot frihet och rationalitet och ”reason” styra utvecklingen dvs kausala förhållanden och logik. Marx försökte däremot spåra lagbundenhet formerat kring klassmotsättningar mellan makt/ägande och reala produktionsförhållanden med dessa klasskillnader mellan besuttna och proletärer (icke ägande), Hegel tycks försöka spåra den väsentliga utvecklingen i olika statsbildningar, de som haft historisk betydelse för dagens värld (1820).

  Mellan Marx och Hegel kan vi ju urskilja en dialektik där Hegels teser avser förnuftets utveckling
  och Marx antites är att det är de reala produktionsförhållandena (sociala samhällsstrukturerna). Var har vi då syntesen? Kanske i de välfärdssamhällen med reglerad kapitalism som växte fram under den mest framgångsrika tillväxtperioden från 30-tal till ca 1970? Eller kanske med Hegel de förnuftsmässiga framstegen i teori och politik som utvecklades (from Keynes).

  Nu efter 11 år med anemisk tillväxt efter krisen 2008 och alltmer ökande inkomstklyftor och förmögenhetsklyftor och effektivitetsproblem inom offentlig sektor och miljö- och resursproblem och eventuell klimatkris och energiproblem så är det kanske dags för en syntes mellan den ”nyliberala” och den ”socialistiska” tesen och antitesen?

  Gilla

 26. M skriver:

  Den syntes av de intellektuella perspektiven tror jag finns i systemsynsätt, som i olika former vuxit fram sedan 1930-tal och börjar lite smått göra sig hört som möjlighet inom samhällsekonomi.

  Gilla

 27. Lars Strömberg skriver:

  Det var en rejäl respons på mina illa dolda raljeringar över SUVar och kroppsdekorationer här ovan.
  Jag föredrar nästan alltid att stå vid sidan om, att gå min egenvalda väg. (Vilken såklart kan råka sammanfalla med andras väg.)
  Jag har inget intresse av manlighets-grova, stora höga aggressiva bilar. Jag har en liten, låg och inte särskilt snabb MGB i garaget. Jag gillar den. Jag bryr mig inte om vad andra tycker om den.
  Jag har inget behov av att visa upp mig med tatueringar. Jag köpte mig ett armbandsur av märket Grand SEIKO, som är dyrt och extremt välgjort, men som INGEN lägger märke till eller imponeras av.
  Utom jag själv.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.