Patrik Engellau: Vad är demokrati och mänskliga rättigheter?

Patrik Engellau

Jag skulle önska att du läste följande text noga och med stor eftertanke ty jag tror att den är viktig. Den sammanfattar vad jag föreställer mig att jag har lärt mig om vårt samhällsskick och varför detta samhällsskick hotar att fräta sönder sig självt och vad som kanske behövs för att hela det.

Basen för vårt samhällsskick är demokratin. Demokrati betyder att folket på något vis väljer sin överhet.

Redan där lurar en stor fara, nämligen att den valda överheten börjar missbruka sin makt. För att förhindra sådant missbruk antog den franska nationalförsamlingen redan år 1789, sex veckor efter stormningen av Bastiljen, en förklaring av mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Rättigheterna ska förstås som ett slags frizoner. Medborgarna sa till sin valda överhet att ni är valda att bestämma över oss, men mandatet är begränsat, det finns ett antal medborgerliga fri- och rättigheter som är fredade från era ingrepp och som ni därför inte får nudda. Ni får inte kränka vår rätt till egendom och personlig säkerhet. Ni får inte förfölja oss för våra åsikter. Ni får inte kränka vår rätt att fritt yttra oss i tal, skrift och tryck.

Ett och ett halvt sekel senare inträffade något märkvärdigt. När FN efter andra världskriget år 1948 på amerikanskt initiativ ånyo antog en förklaring av de mänskliga rättigheterna hade dessa utvecklats och förvandlats till något helt annat. Hur denna förvandling av begreppet demokrati hade inträffat vet ingen. Nu handlade det inte längre bara om att de valda ombuden inte skulle få kränka olika slags medborgerliga frizoner, utan om att människor påstods ha ekonomiska rättigheter som överheten hade en skyldighet att tillgodose.

Detta var en anmärkningsvärd metamorfos, en oerhörd vidareutveckling av den politiskt valda överhetens uppdrag. Tidigare hade den endast varit skyldig att respektera medborgarnas friheter, nu skulle den dessutom garantera ett antal ekonomiska förmåner åt medborgarna.

Låt mig för att exemplifiera tjata om mitt favoritexempel, nämligen Artikel 24 i FN-deklarationen som hävdar att alla människor i hela världen har rätt till regelbunden betald ledighet. Inser du den fundamentala skillnaden mellan denna ”rättighet” och ”rättigheten” till yttrandefrihet? Skillnaden är att den politiska överheten i det förra fallet måste tvinga andra medborgare, som inte är inblandade, att betala för semesterersättningen.

De nya rättigheterna är ett helt annat slags djur än de gamla rättigheterna. De nya rättigheterna erbjuder de valda politikerna möjligheter att utan gräns flytta fram sina positioner och, i takt med att de hittar på nya likartade ekonomiska rättigheter, ta hur mycket ekonomisk makt som helst genom skattehöjningar för att tillgodose de nya mänskliga rättigheterna. Förändringen tar visserligen en hel del tid för nya doktriner måste finna acceptans i medborgarnas sinnen.

1974 års nya svenska regeringsform erbjuder ett nästan parodiskt exempel på hur detta nya synsätt har kunnat förverkligas, särskilt i första kapitlet, andra paragrafen, som ger de valda politikerna frisedel att uppfinna nästan vilka nya rättigheter som helst:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Denna tolkning av de mänskliga rättigheterna gör med nödvändighet politikerna till aktivister för ökat eget inflytande och makt vilket är något helt annat än den begränsning av deras ambitioner som var syftet med 1789 års mänskliga rättigheter. 1789 år mänskliga rättigheter betydde begränsning av de valda politikernas makt. 1948 års mänskliga rättigheter erbjuder näst intill obegränsad utveckling av de valda politikernas makt och handlingsutrymme.

Nu kommer jag äntligen till min poäng – om den nu är en poäng – som handlar om hur en vald politiker kan välja att bete sig. Här är ett dilemma som troligen kommer att bli alltmer besvärande framöver. Ska han lyda sina väljare enligt den demokratiska principen att väljarna är hans huvudmän eller ska han följa det nya reglementet om att alla människor i hela världen har ett antal ekonomiska rättigheter på den lokala väljarens bekostnad?

Eller mer konkret: ska en politiker i Staffanstorp lyda sina väljare som inte har lust att betala för betald semesterledighet åt alla människor i hela världen eller ska han lyda FN som tycker att han ska ålägga staffanstorpsborna att betala för allas semesterledighet (eller eget boende i kommunen eller vad som helst som enligt 1948 års FN-tänkande anses vara en ekonomisk eller social rättighet)?

Det här är inget teoretiskt, barnsligt och påhittat exempel på konflikter som inte finns i verkligheten. Det här är verkligheten här och nu. Frågan är om vi ska följa demokratin eller den utvidgning av de mänskliga rättigheterna som någon hittade på till FN-deklarationen år 1948 och som sedermera har vidareutvecklats och normalt har inkorporerats i svensk lag, se exempelvis barnkonventionen.

Det är farligt att tänka. Ovanstående tankar får mig att överväga om vi borde säga upp FN-deklarationen från 1948. Rent praktiskt är det enkelt. De flesta FN-deklarationer kan stater säga upp med ett års varsel genom ett brev till generalsekreteraren. Men tanken skrämmer mig eftersom jag inte överblickar följdeffekterna. Det här tål att tänka på.

78 reaktioner på ”Patrik Engellau: Vad är demokrati och mänskliga rättigheter?

  • Vax skriver:

   Här har vi facit:

   https://www.nyatider.nu/regeringens-siffror-over-nyanlandas-sysselsattning-ar-ren-fake-news/

   Fakta från Arbetsförmedlingen pekar dock på en annan verklighet bakom Ylva Johanssons falska nyheter. Hur många procent av de nyanlända hade ett ”riktigt arbete”, det vill säga ett arbete utan statlig stödfinansiering? Rätt svar är 5,9 procent för 2017.
   För perioden januari till mars 2019 är siffran 6,6 procent. Det ”trendbrott” som Ylva Johansson skriver om i pressmeddelandet syns överhuvudtaget inte i den riktiga statistiken.

   Etableringsreformen beräknades kosta 1,4 miljarder kronor fullt utbyggd, men har under de senaste åren kostat staten och skattebetalarna cirka sex miljarder kronor årligen.

   6,6% skrämmande resten försörjer redan hårt beskattade arbetsträlar. Och värre ska det bli Anderssonskan har aviserat om skattehöjning på 90 miljarders de närmaste åren.
   Idag är skattefridagen den 1 juli.
   Nu lär den väl skjuta fram till höstdagjämningen……….
   Samtidigt är ett nytt Västerås på ingång.

   Gillad av 4 personer

 1. laogong2018 skriver:

  Ju mer som krävs av ”samhället” (”samhället måste ta sitt ansvar”, etc.) ju mer makt måste vi avstå. Om vi inte vill ta något ansvar för vårt eget liv, kan vi låta politiker ta hand om allt, och hoppas de sköter ditt liv bättre än du själv, sköter matförsörjning, alla företag, etc. bättre. Löntagarfonderna gick inte som planerat, men nu finns en bra chans att ta över allt genom ”klimatångest”, ”godhet” och ”antirasism”.

  Gillad av 8 personer

 2. Tomas skriver:

  Giv oss en klok pragmatisk ledare som väljer vilka av paragraferna i FN:s eller andra internationella överenskommelser man ska följa. Det finns vad jag läst ett antal länder som selektivt uppfyller orimliga texter. Ta bara Dublinförordningen som exempel. Men med Margot och Morgan som sliter i sargade skutan Sveas roder är väl grundstötningen oundviklig.

  Gillad av 5 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Efter franska revolutionen sa alltså medborgarna till makthavarna: ”Håll tassarna borta och hindra oss inte från att sköta oss själva”. Sedan kom FN med: ”Lugn, vi tar tar hand om er, ni behöver inte anstränga er om ni inte har lust”.

  Hur gör en svensk bonde för att få betald semester?

  Jag vill gärna återigen påminna om denne persons existens; vi kunde tänka i Sverige också på den tiden. Numera verkar det omöjligt svårt.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Forssk%C3%A5l

  Gillad av 5 personer

 4. solbergaord skriver:

  En regeringsförklaring inför riksdagens öppnande efter ett val stöder sig på den regerande partikonstellationens uppfattning om väljarnas uppdrag. Ingenting tvingar ett parti att i sitt program ta hänsyn till FN-deklarationen. Partier gör det i den mån man tror att det ger väljarstöd.

  Gillad av 5 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Demokrati kan inte fungera utan en (fungerande) opposition (på alla nivåer). Det var mycket längesedan vi hade ett sådant system. Alla håller till sist med S-partiet, inte för att de har rätt, utan därför att man blir utkastad till vargarna annars.

  Demokratur?

  Gillad av 7 personer

  • Lars Bernhoff skriver:

   Riktigt så enkelt är det inte. Sossarna vet knappt vad de själva tycker längre.
   Däremot har S varit beredda på att offra mycket för att vara kvar vid makten som de bedömde vara det viktigaste. Det är avgörande för då påverkar man väldigt mycket vad som ska uträttas i samhället. Och håller sina politiska tjänstemän kvar vid de attraktiva tjänsterna.
   Sossarna lyckades bryta alliansen, bla genom att utmåla SD som mänsklighetens fiende, dvs tillräckligt för att C och L skulle anse att de måste gynna sin tidigare motståndares maktambitioner.

   Gillad av 3 personer

   • Min strand skriver:

    Offra!?? Ja inte sig själva utan oss! Vi styrs av ett förrädarvälde.

    Vårt språk betyder inte samma när pk-ister använder det, offra för mig innebär att jag offrar något, inte att jag får andra att lida.

    Gillad av 6 personer

 6. M skriver:

  FNs deklaration måste bli svensk lag för att gälla i Sverige och FN deklarationen har inte tatus av lag i Sverige.

  Målen i regeringsdeklarationen är satta för regeringen, de ska arbeta för folkets väl.
  ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

  Jag ser inte problemet med målen så att de skulle ge regeringen med makt. Medel för att uppnå målen är inte specificerade den eventuella makt Patrik vill se i detta måste ligga i medlen, för målen är ju rimliga. Frågan är alltså hur man uppnår sådana mål och enligt Patrik här går det enbart skattevägen! Men är det så?

  Medlen kan ju avse insatser för att få de privata marknaderna att fungera bättre! Viktigast konjunkturinsatser, insatser inom näringslivspolitik, reglering av bank och finans etc Personlog välfärd implicerar skolor och socialförsäkringar, skolor, utbildning.

  Regeringsförklaringen tar upp mål som ska ge ett bättre liv för medborgarna och visst har man då gått längre än vad de fransk revolutionärerna kunde genomföra, men inget sägs om finansiering, producenter, lösningar, staten omfång eller ens något om nivåerna av vad man betraktar son välfärd i dessa avseenden.

  Demokratisk sätt så kan det ses som en uppgift för media, akademier och vanliga människor att överväga regeringens arbete i dessa avseenden. Står t.ex. utbyggnad av snabbtåg inte i strid med målet för den enskildes personliga och ekonomiska välfärd med tanke på att dessa kostar mycket och är olönsamma? Står inte målen för välfärd i strid med migrationspolitiken? Står inte dagens bostadsmarknad i strid med välfärden när kommuner säljer mar så dyrt man kan, monopolbildning på producentmarknaden och ingen öppning för utländska byggföretag? Står inte kreditgenereringen för bostadsändamål i strid med målet att säkra bostäder som en rättighet? Rätt till utbildning kan ske på många sätt, på en avgiftsbelagd privat skolmarknad eller en offentligt finansierad, likadant med vården, som definitivt bör vara gemensamt finansierad,

  Regeringsförklaringens mål talar om för dessa politiker vad de ska sträva mot nämligen ett fungerande samhälle för folkflertalet. Det ger inge rätt att höja skatter. Rätten att ta ut skatt ligger sedan länge hos riksdagen som i teorin måste försvara det och annan politik i val vart fjärde år, men också kontinuerligt förankra beslut inom landet via de mer kooperativa formerna med olika organisationer och genom att föra ut och förklara sina politiska visioner och strategier för i längden sitter de på förtroendeuppdrag och måste hantera opposition och olika intressen.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   M, jag anser att du har helt fel på den punkten.

   Det är uppenbart att ”rättigheterna” enligt FN-deklarationerna är av ett fundamentalt annat slag än de som skapades efter 1789 års revolution. De senare är tillkomna för att skydda individerna; de senare för att ge politikerna makt.

   Européerna tog inte chansen att skapa konstitutioner som amerikanarna gjorde. De hade studerat de franska förhållandena noggrant på plats och förstod vad det skulle krävas för att en maktbalans skulle uppnås.

   I den rasande kamp som nu pågår mellan Trump och Deep State America är konstitutionen ett trumfkort för Trump. Folket förstår att det är deras fri-och rättigheter som står på spel och tar frågan på största allvar.

   Medborgarna kan när som helst och i specifika sammanhang be sina politiker att utföra vissa frågor. Att ge dem ett generellt mandat att begränsa medborgarnas rättigheter, som det har framställts i FN-deklarationen, är en helt annan sak.

   FN-deklarationen bör därför aldrig kunna åberopas av en politiker för att införa vissa lagar. Den har aldrig varit föremål för medborgarnas bedömningen utan är ett dokument av politiker och för politiker, i det uppenbara syftet att ge de sistnämnda mer makt.

   Det viktigaste steget synes därför vara att ta fram en konstitution, med den amerikanska som förebild, och sätta den i ansiktet på politikerna.

   För oss gäller deklarationen från 1789, som är grundad på medborgarnas önskan. Våra svenska grundlagar har aldrig satts under folkets lupp.

   Gillad av 13 personer

   • M skriver:

    Eftersom du är jurist så kanske du kan besvara vad jag skrev ur den synpunkten?
    1) Gäller FN deklarationen som lag hos oss eller andra medlemsländer?
    2) Ger mål om färdriktning för en generering, mål som avgränsar syfte, samtidigt resurser?

    Gilla

   • M skriver:

    Jag är ju inte jurist, men du kan kanske förklara hur man läser sådana här texter som regeringsförklaringen? Jag har skrivit rätt många projektdefinitioner som beskriver ansvar och befogenheter, mål och syfte mm och utan att det är en vattentät tolkning av juridiska spörsmål så kan jag ändå konstatera att vad Patrik tar upp som exempel på att individens rättigheter inte är med är naturligt för en beskrivning som avser regeringens syften. Vanligen delas en projektdefinition upp:

    Syfte
    Mål (operationella)
    Organisation
    Roller, ansvar och befogenheter
    Resurser
    Tidplan med milstolpar

    Du blandar in konstitutionella frågor, Trumps USA och någon form av nyliberalt frihetsbegrepp i det hela. Det har väl inte att göra med hur regering och riksdag organiserar sitt arbete i detta avseende? Och inte kommunernas arbete, som styrs av kommunallagen och inte av regeringsförklaringen….

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Vi européer skapade faktiskt konstitutioner ungefär som amerikanarna. Sverige hade faktiskt världens näst äldsta konstitution (regeringsformen från 1809 (eller var det -10)). Den amerikanska maktbalansen harr tre komponenter, presidenten, kongressen och högsta domstolen. Sveriges konstitution från 1809 hade bara två, konungen och riksdagen, men det ansågs tillräckligt till långt in på 1900-talet.

    Jag håller inte med om att konstitutionen är ett trumfkort för Trump; snarare ett vapen för kongressen att hindra de grövsta övergreppen. The Deep State är en ganska osynlig maktfaktor, mer en sorts tröghet, motstånd mot 180-graderssvängningar som är ett av Trumps favoritåtgärder.

    Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Rätten att ta ut skatt ligger också hos kommunerna.
   Tyvärr ligger inte rätten till att välja utgifter hos dem.
   Staten ålägger kommunerna uppgifter, som gör deras existens omöjlig. T ex lagar om invandring och klimat.

   Gillad av 7 personer

   • M skriver:

    Jo, men jag diskuterar inte den frågan utan Patriks artikel om att jämföra FNs deklaration om mänskliga rättigheter med andra paragrafen regeringsformen.

    Det finns ju en gammal tradition och antagligen skrivningar om att folket äger rätt att beskatta sig själva, men det leder ju utanför Patriks artikel och endast den som tror att frihet är detsamma som låg skatt kan väl tycka att det är ett bra angreppssätt på frågan om mänskliga rättigheter och svensk regeringsform?

    Men det är ett intressant ämne naturligtvis hur förhållandet mellan riksdag och kommunala församlingar ser ut, men jag backar ut från den diskussionen här och nu.

    Gilla

 7. Ulf skriver:

  Det kommer mig att tänka på första filmen ”pirates of carrebian” angående hederskodexen mellan pirater. Man måste ha en pragmatisk syn. Det kan vara bra med FN regler men de måste användas såsom piratkaptenen lite flexibelt använde pirathederskodexen, inte som tvingande regler utan som ”more of a guideline”.
  Så för Staffanstorp är det bara att helt enkelt uppfatta FN som vad det är nämligen guideline och inte något man strikt behöver följa utan man gör en egen rimlighetsbedömning.

  Gillad av 6 personer

 8. Richard skriver:

  ”Frågan är om vi ska följa demokratin eller den utvidgning av de mänskliga rättigheterna som någon hittade på till FN-deklarationen år 1948”

  Vi ska följa demokratin (och inte sådan oligarker och politikers påhitt för att förtrycka oss som FN idiotier)!

  ”Ovanstående tankar får mig att överväga om vi borde säga upp FN-deklarationen från 1948”

  Ja, vi borde snarast säga upp den!

  ”Men tanken skrämmer mig eftersom jag inte överblickar följdeffekterna”

  Varför? Vad är skrämmande? Jag ser inga som helst problem.

  Gillad av 10 personer

  • Kjell Eriksson skriver:

   Ang FN rent generellt så påminns jag om ett citat av den legendariske sovjetiska utrikesministern Andrei Gromyko. Han ansåg att FN var en helt tandlös organisation, men en bra plantskola för blivande diplomater. Och detta förmodligen redan på 60- eller 70-talet.

   Gillad av 5 personer

 9. Eva Danielsson skriver:

  FN består till allra största delen av skurkstater, som inte ens tänker tanken att deras folk ska ha något att säga till om, varken om överheten eller ens om sina egna liv.
  Arabstaterna slapp skriva på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och formulerade Kairodeklarationen i stället, som tydligen i stort sett motsvarar sharia.
  FN är, har blivit, en korrupt maktorganisation, vilket är tydligt för många av dess organ: UNCHR, IPCC eller just rådet för mänskliga rättigheter…FN blir ett alibi för härsklystna stater och maktmänniskor.
  De mänskliga rättigheterna bör naturligtvis inte innehålla något om utfall, hur folk ska ha det, bara slå fast vad man har rätt att slippa, att slippa bli någon annans eller någon regims slav.
  De medborgerliga rättigheterna kan väl vara mer detaljerade fast även där måste man undvika specifika rättigheter i form av utfall, utan slå fast sådant som exvis oinskränkt yttrande-och åsiktsfrihet, äganderätt, juridisk likabehandling och rätt att utse och avsätta dem som ska få beskatta och lagstifta. Varje nations självbestämmande som kan ge fungerande demokrati, där folk kan arbeta ihop grundläggande välfärd åt alla medborgare i goda tider. Och med lägre skatter kan få större egenmakt och valfrihet och betala för mer av samhällsservice ur egen ficka.
  Man får intrycket att de gamla franska och svenska grundlagarna liksom den amerikanska konstitutionen är bättre (för oss undersåtar) än nyare varianter. Inklusive FNs deklaration från 1948 som skrevs med så naiva alternativt förslagna formuleringar.

  Medan vi har dessa diskussioner håller enpartistaten Kina på att erövra den ekonomiska makten över hela världen och räknar med att ha återupprättat ett nytt Mittens rike år 2049, hundra år efter kommunismens seger i Kina och ca hundra år efter FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Läs Ola Wongs artikel i Kvartal från 18/6.

  Gillad av 15 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Den här debatten fördes på sjuttio- och åttiotalet. Men sedan Kalla kriget tog slut vet vi att liberalismen inte alls står på de godas sida, utan är en del av vänstern. Så hela debatten är passé.

  Vårt samhällssystem bygger inte på demokrati, utan på kristendomen. De franska revolutionärerna respekterade inga som helst mänskliga rättigheter utom de rättigheter de tog sig mot andra, speciellt katolska kyrka och dess egendomar och präster, adeln och dess egendomar och medlemmar, men även folk man ogillade och som råkade vara färre eller svagare än den egna mobben.

  Gillad av 6 personer

 11. Min strand skriver:

  Ja en församling med länder där det värsta barbari råder, där den starkes rätt gäller på ett sätt vi aldrig haft, ens på stenåldern, där kvinnor stenas ihjäl, homosexuella slängs från tak och rent allmänt kvinnor förtrycks (har ni sett muslimska kvinnor i sociala media, ett bra tema för Omar, ett mera uppenbart exempel på att slöjan är skapad just för att kväsa kvinnan där det gör mest ont är svårt att finna, fåglar i bur som vill flyga) och där hela statsapparaten är korruption för att sko de rika, en församling där hela fokuset verkar vara att hata judar och att skapa välbetalda jobb åt politiker, att lämna denna församling verkar inte vara ett svårt beslut. FN är som Vatikanen i dess värsta delar, det ger alla biskopar och kardinaler en självklar överhöghet där de är ute i sina provinser och länder.

  Allt är motsatsen mot vad man lärt sig, FN är ondska rakt av, inte bara FN-soldaternas våldtäkter. Jag var personligen bekant med en av Carl Bildts talskrivare i Geneve, en arrogant man var hennes omdöme. Historierna från de ”hjälpaktioner” de varit ute på med topless-fester var intressanta, inget jag upplevt vare sig inom forskning eller finans precis. Deras fester i Geneve var också trevliga och påkostade, det blir ju så när man inte betalar skatt.

  Inse fakta, sluta fråga, vi är lurade på en monumental skala, INGET är som vi trodde, allt är motsatsen, ju förr vi inser det dess bättre för ingen kommer att lämna FN, de vill ju ha det så här. Först nu upptäcker vi att vi styrs av våra fiender. I andra länder så vet de detta, antingen känner man den som styr, eller så är det ens fiende, så det dom förenar i FN är att väststaterna vet att de är lika goda kålsupare som de värsta diktaturerna, de har bara varit bättre på att lura sin befolkningar så att de slipper att bli avsatta stup i kvarten.

  Skatt är stöld, alla andra vet det.

  Gillad av 12 personer

  • A skriver:

   Alltså M.S, det jag har lyckats med när det gäller min omgivning, är att visa att tvärtomet finns, hela tiden i nästan allt. Jag har monterat in begreppet systematiskt i deras huvuden och de ser att det stämmer. Flera av dem formulerar nu själva tvärtomet när de betraktar sin omgivning! De ser att incitamentet inte ligger där det först verkar. En ryggmärgsreflex. Det visar att det går att medvetandegöra tex en sådan sak. Det går att uppnå mål. Men för att uppnå mål, så måste man först ha dem formulerade för sig själv. Det jag försöker göra nu är att få ett bättre grepp om vad som är viktigast och sen föröka uppnå det, bättre, effektivare, mer systematiskt och i större skala. Jag tänker att vi är klarvakna när det gäller hur världen fungerar men sovande när det gäller mål och metoder. Jag sover själv också, men försöker väcka mig själv så gott jag kan. Jag har även gjort andra liknande experiment med begrepp/tankeverktyg som har lyckats, och nu reproducerar sig självt. Jag föreställer mig, kanske felaktigt att det ger mer hävstång att ge folk bättre verktyg än att bara tala om vad som är fel i varje stund. Folk kan tänka och förutse, om de får en struktur till hjälp. De verktyg som bevisas dagligen i det lilla går sedan lika lätt att applicera på det stora som har en sämre och längre återkopplig. Den bevisar och reproducerar sig i det lilla individuella. Kalla mig gärna insnöad men sådana tankar har jag.. 🙂

   Mvh A

   Gillad av 4 personer

 12. svenne skriver:

  ”Låt mig för att exemplifiera tjata om mitt favoritexempel, nämligen Artikel 24 i FN-deklarationen som hävdar att alla människor i hela världen har rätt till regelbunden betald ledighet.”

  Applicerar man detta på svenska förhållanden så blir det ju ganska sjukt. Begreppet ”ledighet” innebär ju en tillfällig paus i arbetet som man skall ha betalt för. Men hos oss skryter politikerna om att vi har en mycket hög ”sysselsättning” – som av någon anledning mer eller mindre tolkas som arbete – men i praktiken innebär detta att man pysslar med något under en timme/vecka, och veckans återstående timmar (167 av 168) är en ”regelbunden ledighet” som det skall betalas för.

  Den kategori som mest gynnas av denna ”betalda ledighet” har i de flesta fall inget förflutet som svenska skattebetalande medborgare, men kan ändå tillgodogöra sig denna ”mänskliga rättighet”.

  Jag förstår att Patrik kan ha Artikel 24 som ett favoritexempel på orimligheter och tyvärr finns det en uppsjö av dylikt i olika typer skrivelser som fastslår ”hur det skall vara”.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Svenne — Ja ta bara detta att jag som frilans-översättare skulle ha rätt till ”betald ledighet”!!

   Eller om jag hade egen firma… Vilket förbannat vansinne!!

   Rena kommunismen. Och sådan j-la kommunistpropaganda har man skrivit på!

   Gillad av 5 personer

 13. Elisabeth G skriver:

  FN-deklarationen är en paradox. Uppfyllandet av vissa punkter innebär en kränkning av andra. Man kan inte ge människor ekonomiska rättigheter på andras bekostnad utan att kränka de senares rättigheter, ytterst deras rätt till liv eftersom intjänade pengar är ett utflöde av satsad tid (alltså tid av liv).

  Gillad av 14 personer

 14. educaremm skriver:

  Men, men med formuleringen om rättigheter till betald – semester – för alla, måste väl ändå innebära en (automatisk?) förutsättning, nämligen att människor har anställningar och arbeten?

  Det är endast där, vid lönearbetares egna löneutbetalningar, som regelbundna avdrag för årliga semesterdagar kan göras? Alltså på vederbörande arbetares egna inkomster för sitt eget arbete?

  Det innebär väl ändå inte per automatik att några semesterersättningsavdrag kan göras på någon annans egna arbetsinkomster för deras egna arbetsinsatser, för att betala någon annans semesterdagar?

  Utan lönearbete kan man ju heller inte ha någon – semester – ?

  Gillad av 4 personer

 15. Min morgontrötta hjärna har lyssnat till Patriks uppmaning skriver:

  Har morgontrött läst Patriks text och anvisad länk. Gjorde det långsamt, som Patrik efterlyste. Och ut kom dessa tankar;

  Interna motsättningar och större privilegier har lätt för att utvecklas inom snart sagt vilket samhälle som helst. Även så inom demokratiska. Det är mycket lätt för människan att se om sitt eget hus. Att mänskligt prioritera det egna, framför det folkligt mer breda, som ju alltid ligger på större avstånd och är tämligen anonymt.

  I Frankrike gick privilegiesamhället och maktkoncentration för långt. De mer undertryckta kände sig då tvingade att kastade av sig detta ok – för att börja om på nytt. Den franska revolutionen steg då upp på historiens himmel.

  Man såg i dess efterspel även ett behov av att komplettera det framtida folkstyret med ett antal heliga principer. Så inte ett nytt destruktivt privilegiesamhälle skulle upprepa sig.

  Dessa nya tillförda och kompletterande principer handlade primärt inte om det materiella, även om egendom nämns, utan mest om en intellektuell frihet i tanke och uttryckssätt. Att fritt få kritisera och uttala sig, som ett av sätten att förhindra att nya maktkoncentrationer tog över.

  Alla privilegiesamhällen vilar ytterst på att individer inte behandlas likvärdigt. Därför såg man ett behov av att införa begreppet medborgare. Som en slags likställighetsprincip, människor emellan. Som en framtida ympning mot att ingen grupp skulle kunna tillskansa sig obefogad och kvävande makt. Och börja förtrycka den andre.

  Detta medborgarskap lät man vara giltigt inom det egna landet. Man krävde först och främst en lojalitet med och inom det egna landet. Medborgarskapet knöts därför till det egna samhället som en medborgaridentitet. Omslutet av nationens gränser. Därmed kom medborgarskapet att knytas till nationalism. Till en övergripande lojalitet med det egna landet. Till nationen i sig.

  De medborgerliga fri- och rättigheter man beslutade om måste kunna användas till att förhindra att ett nytt kvävande privilegiesamhälle tog form.
  Det var viktigt. Medborgarskapets innehåll fick inte hotas så det gröptes ur.

  Det som skett i en efterkrigstid är att mänskliga rättigheter även knutits till resurser i sig. Nu med mycket högt ställda ambitioner. Att man tvingande kan beskatta i ett land, för att utjämna socioekonomiska skillnader inom en global värld. Och även göra det via folkomflyttningar. Som hotar både enskilda länder och deras interna kulturer. Och därigenom överger man själva nationsbegreppet, som sådant. Det som i en praktik omslöt den franska revolutionen.

  I namn av global utjämning har dagens politiker tillskansats sig makten att leka världsliga gudar. Hela folk har förvandlats till pjäser i ett större schackspel.
  Där den ursprungliga medborgaridentitet stämplas som något fult och mycket vedervärdigt. En elit arbetar idag återigen bortom en folkvilja. Eller snarare försöker invagga människor i att det inte är goda människor, om de inte följer maktens egna ambitioner. Vi har kommit mycket långt från stormningen av Bastiljen. Eller kanske närmare? Den stora motsättning som kom att utlösa den franska revolutionen.

  Gillad av 14 personer

  • M skriver:

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarskap

   Det är endast stater som har beskattningsrätt idag. Annars en vettig och bra text, men det finns endast stater som har lagstiftande makt och kan ansluta sig till överstatliga samband (som EU) eller FN och endast staters egna lagar gäller för dess medborgare.

   Givetvis finns traktat av olika slag t.ex. anslutning till Nato etc. men staten dvs inte nationen (om det inte är en nationalstat som Sverige en gång var) är den enda instans (riksdag och regering) som kan ansluta staten till olika traktat.

   FNs deklaration om mänskliga rättigheter är en relativt välövertänkt samling punkter som kan inspirera världens stater att anamma liknande principer, men det är ingen lag som styr över stater och medborgare.

   Staten är inte död och kommer inte att bli det under vår tid. Kan förändras naturligtvis som de federala systemen inom fd Sovjetunionen eller i EUs utveckling, men staten som juridisk enhet med makt över lagstiftning och medborgerliga fri och rättigheter försvinner inte även om man t.ex. ansluter sig till WTO.

   Gilla

 16. Lars Bernhoff skriver:

  Medborgerliga rättigheter från 1789 måste ha varit ett stort framsteg. Det som tillkommit via FN kan vara bra men medlemskapet i FN verkar inte ha någon kravställning att alla regler ska efterlevas. Sverige tar allt bokstavligt och gör enligt reglerna men ibland på ett naivt sätt.
  I praktiken så verkar länderna åberopa FNs regler när det passar deras egen agenda.

  Att säga upp dessa regler verkar vi inte mogna för. Vi vill ju framstå som FNs bästa vän och försvarare. För oss skulle det vara ett stort steg framåt om vi öppet kan kritisera när det är korrupt och missbrukar sin makt genom en korrupt och överdimensionerad administration. Att USA ibland visar frustration när de är största bidragsgivare men kan bli nerröstade för att korrupta och shariavurmande stater i stora antal röstar emot är inte förvånande.

  Gilla

 17. Erik2 skriver:

  Bra observationer. När jag funderar på detta så kommer jag till frågan, vad ska vi ha FN till? Ju mer jag läser om FN och ju fler människor jag känner till som har haft kontakt med FN desto mer ser jag att vad FN erbjuder är en karriär med utmärkta villkor i andra spännande länder för de som får plats inne i organisationen. I övrigt är det kommunismens värdegrund som styr. För hur ska artikel 24 annars implementeras i praktisk politik? Den kräver ingrepp och övergrepp i enskilda personers rätt till egendom (skatt) för att kunna genomföras. Den kräver att rätten till att fritt styra sig själv som individ också överrides för att kunna genomföras. Kommunismens dubbellogik, eller kanske det totalitära styrets dubbellogik.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   ERIK2 –Det kallas ”dubbeltänkande”. Som i Orwells välkända bok, ”1984”.

   Hela FN-vanvettet verkar påhittat av någon politruk ur den boken.

   Krig är fred!

   Gillad av 3 personer

 18. Göran Holmström skriver:

  Första frågan som jag ställer är. vilken demokrati?
  Den som belönar parasiter och uppenbara charlataner?
  Den där en medelmåtta får betyg eller belöning för sin ansträngning, där samma ”demokrati” förtrycker den som kunde gjort skillnad, men väljer att hantera det som ett hot.
  Nej Patrik systemet är korrupt, det behövs byggas om, hur och till vad vet jag inte,
  jag är endast en lysande mekaniker, och bra på felsökning.
  Hade Sverige varit en bil så hade jag skrotat den för delarna, motorn är är ok för att använda en metafor. (Folket)
  Men karossen och inredningen är både rostskadad och möglig. (Di styrande)
  Men det är bara min enkla åsikt.

  Gillad av 9 personer

 19. Samuel af Ugglas skriver:

  De flesta förstår att det är fel att stjäla andras pengar. Men om man ber staten (socialisterna) att göra det, och kallar det för SKATT, så tycker många helt plötsligt att det är OK att stjäla pengar.
  När min granne kan utnyttja en papperslapp man kallar “RÖSTSEDEL” för att plundra mig, dig och alla andra på inkomster och tillgångar, har man dömt mänskligheten till UNDERGÅNG!!! Amen.
  Kommer SOCIALISTERNA någonsin att garantera medborgarna rätt till LIV och rätt till EGENDOM?
  ALDRIG, om de inte får uppleva hotet att bli utsparkade av väljarna när de missbrukat sitt/vårt mandat!!!

  Gillad av 5 personer

  • M skriver:

   Det skulle bara intressant om du utvecklade tankegången utifrån premissen ”att folket har rätt att bestämma över sin egen beskattning”. Du är väldigt enformig in din retorik om att skatt är att ”ta” från de som producerat. Det är en retorik som hör hemma i 1500-talets Europa, Har du sett mycket på filmer om Ivanhoe eller Robin Hood? Sherwood skogen rymmer många exegeter…. Tror du England lyckats bygga ett imperium utan skatter? Jag ger dig en ledtråd, ”dynamiska system” dvs de förändras över tid,

   Gilla

  • M skriver:

   Förstår du inte att Patrik gapskrattar när han läser dina sentenser? Du visar ju upp den korkade borgerlighetens infama ignorans. Lättledda till stupstocken eller någon form av borgerlig propaganda. ”Egendom är stöld” myntade Proudhon
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon

   Patrik förstår filosofin bakom, men gör du?

   Patrik är nyliberal. Tror på det. Friheten ligger i marknaden. Själv anser jag frihet har att göra med möjligheter,

   Skatt är stöld! Hur makaber är inte din ignorans.

   Gilla

   • Ms skriver:

    Du måste ändå ta in att folk tycker detta, du kan tycka vad du vill. Så om någon anser att du är en tjuv så kan du förställa dig hur de anser du bör behandlas.

    Gilla

   • M skriver:

    Förvisso MS, men om vi är ense om att Sverige regeras dåligt och framförallt kring invandringsfrågan, så skulle jag vilja se alternativ till S på den politiska paletten och av den anledningen är det skrämmande med borgerligt sinnade som inte förstår det mest grundläggande – och deras partier gör det inte heller i sin politiska retorik.

    Gilla

 20. Mats Jangdal skriver:

  Den ursprungliga texten för de mänskliga rättigheterna av år 1945 innehöll såvitt jag förstår de negativa rättigheter som återfinns i §§1-21, medan de positiva rättigheterna från §22 hade lagts till av socialistiska regeringar och tjänstemän under resans gång till det slutgiltiga beslutet 1948.

  Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Önskar att Du utvecklar tillkomsthistorien för FN:s mänskliga rättigheter. Kan kasta ljus och skugga över inblandade personer. Vilka fler än Eleanor Roosevelt var inblandade i tillkomsthistorien?

   Gilla

 21. Errol skriver:

  FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna är inte problemet. Det är den huvudlösa utvidgningen och tolkningen/tillämpningen av dem nationellt i Sverige. Extensiva tolkningar av
  ”mänskliga rättigheter” och det huvudlösa inkorporerandet av Barnkonventionen som lagtext.
  Barnkonventionen är striven just som en konvention och är inte hanterlig som lagtext. Svenska politiker synes helt sakna förmågan att skilja mellan politiska avsiktsförklaringar och lagtext.
  Fungerande lagtext fordrar klara rekvisit och väldefinierade begrepp för att satisfiera legalitetskrav och förutsebarhet/ rättssäkerhet. Gymnasieamnestin karaktäriseras av total rättsosäkerhet då dess av politisk kompromiss präglade odefinierade blomsterspråk lämnar bl.a. myndigheter som skall tillämpa ”lagen” helt rådvilla in casu (det enskilda fallet).

  Att som Patrik förespråka (med tvekan) ett upprivande av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är minst sagt huvudlöst när muslimska länder genom Kairodeklarationen försöker underminera densamma som utslag för västlig demokrati och västliga mänskliga rättigheter. De negativa rättigheter (skydd från staten och makten), som FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen innefattar är inte minst i Sverige med sitt rättspositivistiska arv av synnerlig vikt för att rida spärr mot den gränslösa politikermakt Engellau fruktar. Såväl FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Europakonventionen stadgar exempelvis äganderätten och yttrandefrihet/ mötesfrihet som centrala rättigheter. Att Sverige med svag maktdelning och i avsaknad av Författningsdomstol skulle frånträda dessa deklarationer som kompletterar och stärker den rättighetskatalog som Sverige sent om sidor kompletterade RF med, vore tvärtom mumma för tokvänstern som aldrig accepterat äganderättens centrala betydelse. Ett frånträdande av dessa konventioner skulle dessutom innebära en seger för de islamister, såväl nationellt som internationellt, vilka enbart föraktar de föregivet universella mänskliga rättigheterna som varandes uttryck för det perfida, ogudaktiga väst.

  Det är slutligen meningslöst att tillskriva den allmänt hållna avsiksförklaring som man kan tycka misspryder RF någon vidare konkret rättslig betydelse. Denna allmänt hållna preambel ger inte gränslöst stöd för rättighetslagstiftning. Det är tvärtom just för att värna den ensklide emot den lagstiftande majoriteten som konventionerna är centrala.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Det är ett bra argument, det där om att FN kan hjälpa oss att värna om de negativa rättigheterna. Men sker detta faktiskt? Får vi någon draghjälp av FN? Många anför samma argument till försvar för EU. Allt detta är kanske sant. Jag vet inte. Troligen har dessa yttre krafter ingen påverkan om vi inte lyckas bygga ett starkt inre försvar för de (negativa) demokratiska rättigheterna.

   Patrik

   Gillad av 2 personer

   • Errol skriver:

    FN konventionen verkar normerande för de negativa rättigheter som bör betraktas som universella. De tjänar som ett memento och stöd för demokratiförkämpar i exempelvis Venezuela och Kina. Vill man ge kulturrelativister och islamister samt vänsterextremister som vill kunna bortse ifrån äganderätt och den ”borgerliga demokratin” vatten på sin kvarn då skall man tillsammans med de muslimska ländernas Kairodeklaration underminera de universella mänskliga rättigheterna, vars fundamentala kärna är och förblir de negativa rättigheterna.

    Europakonventionen som inkorporerats i svensk lag, EKMR, har av naturliga skäl en annan direkt verkan för svenska medborgare då Europadomstolen har direkt jurisdiktion;
    svenska medborgare kan således instämma den svenska staten vid Europadomstolen för att värna exempelvis äganderätten i expropriationsärenden, den negativa föreningsrätten (kollektivanslutning), skyddet för privatlivets helgd, yttrandefrihet, dubbelbestraffning (skattetillägg) osv. Den svenska staten har i ett antal fall tvingats hörsamma denna lagprövningsrätt och denna rättsutveckling har dessutom av naturliga skäl påverkat svensk rättstradition i en mer kontinentaleuropeisk riktning. Rättspolitiskt har SAP länge förespråkat en vulgär rättspositivism; ”makt är rätt” och som paternalistiska socialister inte varit beredda att begränsa statens makt överhuvudtaget, speciellt som staten ansetts vara god a priori. Det var typiskt nog mycket sent och närmast som en pinsam nödvändig harmonisering med internationell rätt som fri- och rättighetskatalogen tillfogades RF. Det finns fortfarande en uppenbart låg konstitutionell medvetenhet i Sverige, till skillnad från exempelvis Tyskland, vars moderna historia visat att staten och politiker inte per definition är godheten inkarnerad.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Med ju tveksammare metoder något åtkommits, desto mindre helig blir äganderätten därtill.

   Värt att begrunda särskilt i ett läge där pengar trollas fram ur intet vid kreditgivning och berikar oförtjänta.

   Vad gäller ägandet till mark och naturresurser generellt, bör vi sätta kurs mot en ordning Henry George skulle gillat.

   Gilla

 22. Bo Svensson skriver:

  Man skall inte lyda en överhet utan lagen. – Rättsordningen-marknadsekonomin ger en vad man har rätt till, sedan kan de högproduktiva bjuda de lågproduktiva på vad de känner för men man kan inte ha en demokrati som handlar om de slöas snyltande på de högproduktiva i kraft av att vara flest.

  En redig ordning får man lättast från det läge som råder via direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Gillad av 1 person

 23. Laggar skriver:

  Det är en viktig distinktion som skrivs. Franska revolutionen ville begränsa statens ingripande i människornas fria liv. FN 1945 med Elenor R ville befästa vissa sociala relationer som länderna skulle tillämpa för sina medborgare främst kanske på arbetslivets område, för att inte förslava människorna. Det nya är verkligen den nya tolkningen, som ses som en lagstiftning för ett visst partiprogram. Staten skulle arbeta för partiets program och det skrevs för att tolkningarna skulle bli möjliga. Om staten skall göra det så förlorar partierna sitt existensberättigande, varför skall man ha detta dubbelarbete. Det som blir kvar för partierna är att mana folket till valurnorna för att berättiga den politiska elitens maktinnehav. Makteliten kan för sin del tolka rättigheterna hur den vill med alla kufiska tolkningar för att distrahera den allmänna opinionen.

  Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  Så illa är det, fast ännu värre! 8:e stycket i Patriks text: ”De nya rättigheterna är ett helt annat slags djur – -” beskriver exakt den utveckling inom politiken som förklarar mycket av bidragsindustrins och PK-ismens tillväxt de senaste 70 åren. Den bygger på en sociomental innovation, där parasitism kläs i en snäll- och godhetsmantel beundrad av kejsarna själva och av deras lakejer och undersåtar.

  Själva utvecklingen styrs knappast av deklarationer, idéer, idépaket. Ord indikerar bara tidens vind- och strömriktningar och kan avläsas som termometrar i samhällskroppens diarréiska ändor. Brukbara idéer används i det tysta eller formuleras då tiden är mogen och många gynnas av en viss utveckling, gärna klädd i förförisk dräkt.

  Motsvarande utveckling skedde på den akademiska sektorn och inom byråkratin. Akademiker och byråkrater drivs också att motivera sin behövlighet och expandera. Massmedia och reklamvärlden horar av liknande skäl. Efter 50-talet kom allt fler samhällssektorer att verka i samma riktning och begagna tidens geniala innovationer:

  Utvalda grupper beskrivs som underordnade offer, resursrika grupper skuldbeläggs även retroaktivt och pungslås. Verkligheten tolkas schablonmässigt. De egna lösningarna kläs ömsom i känsloladdat, ömsom i sofistikerat språk. Så kom saga efter saga att smälta samman till en kollektivistisk samtidsberättelse, PK-ismens virtuella värld, där allt kan lösas med magiskt tänkande och alla reella konflikter kringgås eller förnekas in i det sista.

  Gillad av 5 personer

  • A skriver:

   Det här var jäkligt bra Sixten. Kraftigt steg framåt. En grov känsla säger mig att ungefär 80% av allt är en kuliss, bedrägeri, saga, stöld, retorikmässigt alltså. Det är väldigt speciellt när man sen med verklig inblick i något kan se hur saker utspelar sig på ett sådant vis man förutsett. Jag har vid särskilt ett speciellt fall kunnat förutse ett slags bedrägeriförsök (utan att ha en aning om vem det skulle bli) tio år innan (universum/verkligheten) så att säga satte fram denna som på ett fat. Exakt så kändes det. Och sedan kunnat vänta på rätt tillfälle att ta itu med det, och lyckas. Det är en jävla häftig känsla efteråt kan jag säga. Eufori. Appropå dolda incitament Sixten. De finns överallt hela tiden. 🙂

   Mvh A

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   A (18:04), många har ju sett att mediabilder av det område man själv råkar vara insatt i innehåller fel och skevheter. Samma gäller politikernas verklighetsbeskrivningar. Men akademiker och byråkrater producerar också hela tiden felaktiga och skeva beskrivningar och lösningar, som mer subtilt gynnar deras egna intressen i stället för samhällets. Det här strider mot grunderna i vårt samhällssystem, för vi förutsätter vetenskaplig strävan efter sanning och byråkratisk oväld.

   Ofta är det politiska sympatier och anslagsberoende som får akademiker och byråkrater att agera aktivistiskt, men PK-ismen har också utvecklats självständigt, särskilt i den akademiska världen. Den baseras på ett vinnande koncept, som har finslipats och fått nya tillskott sedan 50-talet och kunnat tillämpas parallellt på många områden.

   En finess är just att verkligheten kan ersättas med signalord och kulisser och med sagor, som med tiden flyter ihop. Vi har matats med sagor om att unga och kvinnor kan skapa en bättre värld, sagor om att allt våld kan avskaffas, att alla kan läras eller tvingas att tänka rätt, sagor om den onde vite mannen, den goda kvinnan och den gode vilden, om kollektiv skuld hos alla resursrika eller resursfattiga vita som kan mjölkas på sina orättmätiga pengar, osv. I den avancerade babbelismens verktygslåda ingår ett maskerat känslospråk, ett skräddarsytt schablontänkande som gynnar egenintresset samt alla abstraktionsnivåer som osynliggör obehagliga målkonflikter och olösliga dilemman.

   Gilla

   • M skriver:

    Det låter ju fint, men om lagstiftningen tillhör en samhällelig organisation som har tillräcklig nimbus och där det råder förtroende så är det väl rimligt att dessa lagar har genomslag och bekräftar rättigheter och skyldigheter för medborgaren (central begrepp för att koppla individ till samhälle)? Psykologin faller samman till frågan om lojalitet och förtroende, till frågan om auktoritet och befogenhet. FNs deklaration har inte status av lag i Sverige, men deklarationen visar på syften för staters politik som det är svårt att i en västerländsk liberal demokrati att inte ställa sig bakom! I grunden så är det ändå malt, det beväpnade makten, som ger möjlighet att genomdriva denna anbefallda samhällsordning.

    Vad är det för fel, för frihetsinskränkning, i att FN deklarerar ett syfte för staters politik att ta hänsyn till människors intresse? Individen kan ju inte ha rättigheter och skyldigheter utanför de sociala sammanhang som staterna och den legala makten i dessa stater judicificerar?

    Gilla

   • M skriver:

    Ditt resonemang bygger på harmoni som ideal, men verkligheten är pluralistisk med olika intressen som fond för en samhällelig jämkning i den parlamentariska processen. I alla sådana system som finns möjligheten av att en social, politisk eller ekonomisk klass utkristalliseras och att denna klass bildar ett homogent nätverk med egenintresse och visioner av samhällets utveckling i viss riktning (som de tror på). Människor är dödliga, men de sociala klasserna lever vidare,

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Tack för ditt svar! Detta är den verksamma kärnan, i högsta grad väsentligt. Bra Sixten. Allt förenas i systematiskt ljugande, att flytta fokus från det väsentliga(relativa) mot det absoluta(utopiska). En stor illusion som inte finns, i utbyte mot en anonym mindre belöning som finns. Det som intresserar mig är att medvetandegöra tex detta. Och vad alternativet är.

    Mvh A

    Gilla

 25. Rikard skriver:

  Hej.

  Demokrati är ett samlingsnamn för olika former av hur man legitimerar partidiktatur via allmänna val; det har aldrig varit något annat.

  Mänskliga rättigheter är en illusion.

  Inga rättigheter finns, annat än de man själv kan hävda i kraft av sin egen makt. Om denna makt sedan är en egen arms styrka; hur djupt man kan gräva i pungen; hur finurligt man kan vränga tolkningen av påbud, budord och lagar, eller något annat är egalt. Makt är att få andra att följa ens vilja, och de medel man kan använda är den makt man kan utöva (och tvärtom).

  Detta är sant, oavsett om man vill tillskriva det moraliska aspekter eller ej.

  Om alla har rätt till liv, vem har då rätt till den enda livbojen när två drunknar i oceanens mitt?
  Om alla har rätt till fred, hur skapas denna fred utan våldsmakt?
  Om alla har rätt till framgång, hur skall denna definieras, garanteras, och implementeras utan att den med mer makt påtvingar den med mindre sitt system?
  Om alla har rätt till frihet, så måste alla antingen kunna trygga denna frihet själva och då blir graden av frihet avhängig olika förmåga – eller så måste en central auktoritet trygga en grundläggande frihet, och då blir de med överkapacitet ofria.

  Den enda dylika rättighet som kan sägas existera är rätten att söka lyckan, ty det kan envar göra så länge själva hjärnan fungerar.

  Det är därför vi här nere aldrig bör rösta utifrån visioner, fagert tal om värderingar och värdegrund eller dylikt som bättre lämpar sig för präster, profeter och andra besvärjare, utan efter konkreta gärningar redan begångna av sagda parti och person.

  Har partiet konsekvent år efter år sagt A, och gjort A, är det fortsätta göra så – har det sagt A och gjort B gäller detsamma, och om det ständigt hänvisar till andra partier som skäl till att det själv inte fått något gjort: tja, hur hade du bemött en kollega, ett barn , en anställd eller en chef som använt den undanflykten gång efter annan?

  Det är med rättigheter och friheter som med skillnaden mellan bönor och böner. Plantera en rad med vardera, och se vad som växer opp.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 8 personer

  • M skriver:

   Ett parti har makt efter väljarutslaget. Om de inte har majoritet så kan de inte besluta enligt partiets vilja. Vad är partiets vilja? Ledningens eller medlemmens? Det är omöjligt förutsätta att partiet representerar något annat än vad de för till torgs som vision av hur de vill att samhället ska utvecklas och hur de ser på konkreta frågor, Partier är en organisation av människor.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Målet för alla partier är:

    1) Mer makt
    2) Se 1)
    3) Minskat ansvar
    4) Begränsad tillgång till makt för andra partier
    5) Se 1)
    6) Repetera 1-5
    7) Skydda den egna klassens resurser från beskattning
    8) Skydda den egna klassen från demokrati
    9) Repetera 1-8
    10) Flytta makt dit val inte ändrar ägandet av densamma

    Detta gäller alla partier i parlamentarisk demokrati. Alla partier eftersträvar alltid avskaffandet av demokrati, just därför att demokrati är ett hot mot deras makt, väl den är erövrad. Alla politiker vill kunna röstats fram av folket: ingen politiker vill kunna röstas bort av folket.

    Partier har inte makt efter väljarutslaget: partier har makt utifrån hur de träffar rätt brytpunkter för mandatfördelning. Antalet mandat uträknas och utjämnas mellan partierna enligt system som finns att läsa hos Valmyndigheten: att våra röster representeras direkt motsvarande antal föreligger alltså inte. Olika röster är olika mycket värda beroende på i vilka valkretsar de läggs.

    Alla svenska partier är toppstyrda: ledningens och endast ledningens vilja representeras. Ett av kommunistpartierna försökte ha verkligt medlemsstyre, pikant nog. Ledningen fick endast föreslå och verkställa vad lokalgrupperna med 75% majoritet per grupp och som helhet röstat för; även lokala grupper kunde lämna förslag.

    Det råder mer demokrati i ett aktiebolag än i svenska partier.

    Alla organisationer består av människor, så den poängen får du utveckla.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

   • M skriver:

    Din beskrivning är giftig och jag säger inte den är fel – en kompis som organiserade sig i moderaterna och sedan lämnade pga bristen på insikter och intresse för välfärdsfrågor (sådant som utförsäkring av sjuka mm) konstaterade att det enda man var intresserad av var makt. Den slutsatsen drog han. Samtidigt frågar jag mig vad man ska ha makt till om man inte vet hur man vill använda den. Du ger svaret här: skydda den egna klassen, det sociala nätverket och därmed sammanfallande ideologier t.ex. nyliberalismen.

    Jag har alltid upplevt de borgerliga väljarna som sprattlande i ett nät utlagt av överklass/övre medelklass som inte är speciellt intresserade av småfisken hos denna medelklass utan slänger dessa överbord. Å andra sidan har du haft den stora, moderna trålaren S som plockat så mycket fisk så inget blir över!

    Gilla

   • M skriver:

    Kanske ska nämna den andre kompisen som var organiserad i S och konstaterade att om man valde Mona Sahlin till partiledare så skulle han lämna partiet och har väl gjort så. Efter Mona kom Juholt och så Löfven. Trålarens besättning behöver bytas ut!

    Gilla

 26. phnordin skriver:

  Ja, FN- deklarationen liksom den svenska Grundlagen av 1974 är gjorda som hand i handske för att skapa en maktelit som efter eget skön och utan att fråga folket skapar egna lagar i självsvåldig upphöjdhet. Dessa regler är i det långa loppet skadliga för samhället och mänskligheten. Stort Tack till Patrik Engellau som skarpsynt lyfter fram dessa missförhållanden.

  Gillad av 3 personer

 27. L xson skriver:

  I väst bygger vårt ekonomi på en trust based ekonomi.

  Varken Uber, tradera, ebay, amazon, ikea, volvo skapades i somalia eller o afghanistan.

  Nä det krävs stor tillit att köpa av en anonym säljare på tradera och på riktigt förvänta sig att den skickar sakerna till dig som du köpt precis som säljaren litar på att du kommer betala för de varor du beställt. Detta är UNIKT i några få länder.

  I 90 % av världens länder hade inte det varit möjligt att genomföra alls. Folk tar varandras pengar och lurar varandra. Ju mer du lurar ju bättre får du själv.
  I väst har byggt upp hela våran ekonomi på att kuna lita på varandra och vilja ha ett gott pålitligt rykte.

  Kan vi lita på denna snickaren ? litar vi på att det verkligen är en liter i mjölken vi köper? Detta är ingen självklarhet i 90% av världen.

  Så när folk kommer hit och har 4 identiteter och får bidrag för 4 pers njuter den personen av det……..men den fattar inte att det tagit oss över 2000 år att bygga upp ett tillits samhälle som hela våran ekonomi hänger på.

  Det finns ca 20% fria demokratiska länder i hela världen. Resten är regimer, militär juntor, diktatorer, kungar etc.
  se demokrati index 2018: http://graphics.eiu.com/upload/topic-pages/democracy-index-2018/Democracy-map-2018-website.gif

  90% av alla världens länder är korrupta. Luras eller bli lurad…..äta eller ätas…….leva eller dö……mentalitet.
  se korruptions index 2018:
  https://www.transparency.org.nz/corruption-perceptions-index/

  Att bara säga att ”sverige” är rasistiska är lite väl enkel förklaring till hela problemet. Det finns va 15% länder i hela världen där det finns välfärd, rikedomar, fred, mänskliga rättigheter, demokrati. VI är i MINORITET.

  Vi tar emot folk från de MEST korrupta länderna i HELA VÄRLDEN som aldrig upplevt demokrati. Är det vårt fel? nej. Vi ger dem en chans…..

  …….och nu sitter vi här helt ekonomiskt dränerade i ett jätte kriminellt samhälle där nysvenskar inte vill jobba och IS återvändare startar skolor för våra skattemedel………

  Gillad av 4 personer

 28. Göran Holmström skriver:

  Har funderat mycket på vår så kallade demokrati, hunnit burit ris till återvinningen, slängt skräp och byggt lite på en mc och grillat, med andra ord en bra dag, lite vänner med.
  åter till demokratin, fint ord det där , hur länge har det varit giltigt? Kanske 800-900 år i bästa fall, av 350000 år som vi känner till.
  Återgår till mina älskade naturfolk, och deras seder. Influencer, politiker, hr person,
  management ansvarig, ja listan kan bli hur lång som helst.
  Men ingen av dessa grupper är nödvändiga för överlevnad eller välmående.
  Ändå så har dom sålt in sig som mänsklighetens frälsare och problemlösare nummer ett under dom sista säg 20 åren.
  Varför ska vi avlöna individer som, inte arbetar för gruppen?
  backa till naturfolken, om några i flocken klipper sönder näten eller bryter av spjuten,
  så hade ju inte lösningen varit att ge dom extra med mat, eller hur.
  Utan i snällaste fallet så vore utvisning ur gruppen, risken hade mer varit offer till gudarna för jaktlycka.
  Varför ska vi gulla med, individer som hotar flocken och vill förstöra allt som är gott?
  varför ska vi ens försörja dom eller lyssna på dom?
  lösningen är enkel och inte svår, exkludera dom ur gemenskapen, låt dom klara sig själva. inga pengar eller mer latte! Låt dom förtjäna det på egna ansträngningar.
  Att ljuga eller manipulera, för egen vinning är fult och ska straffas hårt och omedelbart.
  Vi behöver en bra flock att ty oss till, vi är vilse.
  I alla fall känner jag så.

  Gillad av 1 person

 29. jsandwall skriver:

  Vadå demokrati?. Det har vi väl aldrig haft. Bankernas pengar (de skapar alla pengar som skuld) styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Allt är teater. Våra 149 riksdagsmän är bara B-skådespelare. Manus och regi styrs från Investors kontor. Torsten Nothin skrev i sina memoarer 1955 att ”en dag kommer svenska folket vakna och inse att deras välfärd är offrad på den falska solidaritetens altare°. Han lär ha varit den ende som Wallenberg var rädd för. Själv förstod jag bedrägeriet först i mitten på -60 talet då jag läste ekonomi på universitetet.

  Gillad av 2 personer

 30. Johan skriver:

  Märklig tid vi lever i. Det talas från etablissemanget vitt och brett om vissa människors rättigheter medan man inskränker rättigheter. Och ingen talar om skyldigheter som följer med rättigheter. Håller inte ihop. Något att ägna tankeverksamhet åt eller lägga åt sidan eftersom det förefaller inkonsekvent och ogenomtänkt?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.