Bitte Assarmo: Skatteverket granskar Swish-journalistiken

Bitte AssarmoI en ny satsning från Skatteverket ska man nu granska Swishdonationer, framför allt till skribenter och bloggare. Myndighetens omvärldsbevakning visar att det finns en gråzon, och man vill nu utröna vad som är rena donationer – gåvor – och vad som är betalning för en tjänst.

– Gåvor och donationer är skattebefriade så det här handlar inte om när man till exempel skänker pengar till en förening som Röda korset eller till kyrkans verksamheter. Utan det handlar om andra områden, där man tillhandahåller någon form av tjänst, säger Skatteverkets pressinformatör.

Hon förklarar att frågan gäller huruvida det verkligen är en förbehållslös gåva när man swishar pengar till exempelvis en journalist eller en bloggare.

– När man på en hemsida eller en blogg skriver att man tillhandahåller texter eller något annat som är gratis, till exempel ett datorprogram, men också skriver att människor gärna får donera en peng, då kan det betraktas som betalning för en tjänst. ”Ni kan få det här, det är gratis, men ni får gärna skänka mig en slant”. Då är det inte en förutsättningslös gåva, säger hon.

Hon förklarar att det finns flera exempel på när donationer i form av exempelvis Swish betraktas som gåvor, och tar upp flyktingkrisen 2015 som exempel:

– Då var det jättemånga som startade olika verksamheter och som bad om gåvor via Swish. Då var vår uppfattning att man gav pengarna vidare, så det granskade vi inte. Det är när man använder pengarna själv, när man lever upp dem, som det kan betraktas som en skattepliktig inkomst.

Hur ska man då som mottagare kunna bevisa att en Swish-donation är en gåva och inte betalning för en tjänst?

– Det är jättesvårt att bevisa. En jättesvår fråga. Då måste man nog nästan ta reda på hur givaren tänkt. Men det beror lite på hur webbplatsen ser ut, där Swishnumret står. Jag tror inte det händer så ofta att någon skickar en förutsättningslös gåva. Så det är nog inte så svårt att avgöra vid varje given situation.

Skatteverket menar att om någon aktivt söker donationer, som privatperson, så finns det en koppling mellan gåvan och ett arbete. Om någon exempelvis vill skriva en bok, och aktivt söker donationer, så finns ett samband mellan gåvan och tjänsten.

– En donation blir inte skattefri bara för att man kallar det för en gåva. Man kan inte ändra betalningens karaktär bara för att man kallar det en donation. Och ibland kan det finnas sådana missförstånd, säger pressinformatören.