Richard Sörman: Svenska Dagbladet skryter utan att leverera

Richard Sörman

Svenska Dagbladet driver sedan länge en reklamkampanj där tidningens journalister skryter över sin objektiva och stimulerande nyhetsrapportering. Richard Sörman köpte tidningen i pappersformat och fick ta del av okritiska reportage om välvilja och engagemang. Någon nyhetsförmedling fanns knappt.

Svenska Dagbladet har under lång tid drivit en reklamkampanj på sociala medier där tidningen sägs stå för fördjupande kvalitetsjournalistik. Tongivande journalister intervjuas och berättar att de vill ge sina läsare en objektiv bild av verkligheten. Läsarna ska bli smartare av att läsa Svenska Dagbladet.

Jag prenumererar inte längre på någon dagstidning. För första gången på flera år går jag därför till ICA och köper Svenska Dagbladet som papperstidning. Jag vill få mig lite objektiv verklighetsbeskrivning till livs. Jag vill bli stimulerad, jag vill bli smartare.

Det är primärt nyhetsförmedlingen som intresserar mig och jag noterar att det finns nio sidor i tidningen med rubriken ”Nyheter Sverige”. Det bådar gott. En enda sida har rubriken ”Nyheter Världen” och där är alla artiklar, just idag i alla fall, inköpta från TT.

När jag börjar ta del av den svenska nyhetsförmedlingen märker jag dock snart att det inte bara handlar om Sverige. Det börjar på sidan sex med rubriken ”Svensk matbutik vill få med fler i bojkott av brasilianska varor”. En mindre svensk butikskedja har tydligen förklarat krig mot den brasilianske presidenten och vill nu få med sig Ica, Axfood och Coop. Temat Brasilien, matproduktion och vad vi svenskar kan göra för att rädda regnskogen fortsätter med en kompletterande artikel på sidan sju med rubriken: ”Matproduktionen driver på skövling av regnskogarna”. Sverige ska alltså rädda regnskogen och det är en butikskedja som ska leda oss framåt. Att kampen mot de profithungriga brasilianarna skulle kunna vara ett smart – medvetet eller omedvetet – marknadsföringsknep verkar inte ha förespeglat Svenska Dagbladets engagerade journalister.

På sidan åtta blir det lite mer konkret svenskt för nu får vi veta att ”Allt fler pensionärer [i Sverige] vill jobba vidare”. Tydligen arbetar 26 procent av 70-åringarna och 10 procent av 77-åringarna i någon utsträckning idag. Ja det kanske är en nyhet värd att förmedla. Vi får veta att uppgifterna kommer från en studie gjord av försäkringsbolaget Alecta, men det nämns märkligt nog inte i artikeln att Alecta är ett försäkringsbolag inriktat på tjänstepensioner och att Alecta därför rimligtvis har allt intresse i världen av att äldre människor jobbar vidare och inte tar ut sina pensionspremier. Vore det inte på sin plats med information i artikeln om Alectas eventuella intressen om man nu vill få människor att tänka? Vill verkligen äldre människor jobba vidare? Eller vill Alecta att människor ska vilja jobba vidare?

Nästa ”nyhet” som vi får oss till livs är att ”Järvaveckan siktar på rekordpublik”. Det handlar alltså om det politikerjippo som sedan några år tillbaka varje sommar äger rum i Stockholms norra förorter. Politiker, makthavare och journalister kommer ut och möter verkligheten i orten. Allt beskrivs som en framgång och inte ett enda ifrågasättande eller åtminstone nyanserande perspektiv anläggs i artikeln. Texten framstår snarast som tagen ur Järvaveckans egen reklambroschyr. Så här skriver journalisten Carl Cato på TT i vad som alltså publiceras som en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet:

Insikten om de utmaningar som möter många av dem som bor i så kallade utsatta områden, men också om den potential som finns i samma områden, är kärnan i det initiativ som blivit Järvaveckan. Ahmed Abdirahman [chef för Järvaveckan] återkommer ofta till just möten och den kraft han ser i att människor från olika delar av det svenska samhället träffar varandra.

Formuleringarna skulle kunna vara tagna ur Livets Ords broschyr om sitt sommarläger med temat socialt ansvar. Inget nämns exempelvis om det potentiella hyckleri som finns i att politiker och lobbygrupper kommer ut i förorten en vecka på sommaren och låtsas vara engagerade och folkliga. Inga andra perspektiv finns i artikeln än de som arrangörerna själva vill sätta på sitt event. Nyhetsrapportering? Knappast. Politisk reklam är en bättre beskrivning.

På samma sida (s. 10) får vi för första gången några notiser ute i marginalen som är mer nyhetsrapporterande. En berättar att över 90 knarkbrott har rapporterats på en festival i Göteborg. En annan att det redan råder brist på fläktar i elhandeln på grund av värmen. En tredje notis berättar att en man har knivskurits i ett tvättstugebråk och en fjärde, längst ned, berättar mycket kort att alla de som fått uppsöka sjukhus efter explosionen i Linköping nu har fått åka hem.

Men på nästa sida (s. 12) blir det fördjupande information igen. Här handlar det om föräldrars rätt gentemot sociala myndigheter när det gäller omhändertagande av vanvårdade barn.

Bakgrunden till ”nyheten” är ett uppmärksammat fall i Ystad där det nyligen uppdagades att fem barn under lång tid hållits isolerade från omvärlden av sina föräldrar. Vad som beskrivs som problematiskt i artikeln är att föräldrars ställning i Sverige är starkare än i vissa andra länder. Och slutsatsen av artikeln blir att det kan finnas anledning att se över rutinerna på socialkontoren runt i landet när det kommer till orosanmälningar. Jaha, då vet vi det.

På sidan 13 presenteras ännu en helsidesnyhet. Nu får vi veta att ”Lönegap i jobbet och idrotten får facket att ryta till”. Det handlar om att fackförbundet Unionen i samband med dam-VM i fotboll lanserat en kampanj mot de astronomiska löneskillnader som finns mellan den manliga och kvinnliga fotbollseliten. Återigen är det en rapport från en intresseorganisation som ligger till grund för artikeln. Unionens kartläggning visar att elitkvinnornas löner för 2016 i genomsnitt låg 98,7 procent lägre än männens. Och i Svenska Dagbladets text återges vad Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, drar för slutsats av detta: ”- Det är viktigt att vi jobbar för ett jämställt arbetsliv, och fotbollen är en väldigt ojämställd del av arbetsmarknaden.” Ingen citeras i artikeln som tar upp frågan om inte löneskillnaderna helt enkelt avspeglar den skillnad i intresse från publik och sponsorer som finns rörande herr- och damfotboll. Svenska Dagbladet ställer med andra ord upp som okritisk megafon för en kampanj från ett fackförbund utan att man på något sätt relativiserar eller problematiserar det som fackförbundet vill att vi ska tänka. Kvalitativ journalistik?

På nästa sida möts vi fortfarande av rubriken ”Nyheter Sverige”. Och ännu en gång är det en längre och fördjupande nyhetstext som vi får till livs. Här handlar det om kärnkraftshaveriet i Tjernobyl 1986 som nu fått förnyad aktualitet med anledning av en nyinspelad TV-serie på HBO. Artikeln handlar dock inte primärt om vår svenska kärnkraftspolitik eller om det politiska efterspelet på 1980-talet av den faktiska olyckan. Artikelns fokus ligger någon helt annanstans. Syftet sägs vara att svara ”på tre brännande frågor efter serien”: 1. Vilka av figurerna i TV-serien fanns på riktigt? 2. Hur gick det för den trio verkliga personer som fick i uppdrag att dyka ned i radioaktivt vatten? (Och först på tredje plats:) 3. Hur mycket radioaktivt nedfall finns det kvar i Sverige? Och detta är alltså en helsida under rubriken ”Nyheter Sverige” i Svenska Dagbladet!

Efter en sida med mer händelse- och politikinriktad nyhetsbevakning från ”Världen” där alla artiklar är inköpta av TT kommer ännu en sida med ”Nyheter Sverige”. Här handlar det om Sveriges engagemang i EU för att förbättra tågresandets villkor i Europa generellt. Sverige agerar lok i frågan, men det går trögt. Övriga Europa visar föga intresse. Vi försöker alltså, men de andra är inte så intresserade.

Och allra sist kommer en sida med nyheten att polishögskolorna har utökat sin antagningskvot och att fler faktiskt söker. Men man är missnöjd med att det inte är tillräckligt många kvinnliga sökande och att så få av de med utländsk bakgrund som söker går att anta:

En annan utmaning handlar om att nå fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Wehlin [gruppchef på polisens HR-avdelning] berättar att de senaste åren har drygt 20 procent av de sökande haft utländsk bakgrund, men av de antagna ligger siffran i genomsnitt på bara omkring åtta procent. – Vi måste öka där- Vi ska spegla samhället i stort, och det gör vi inte så som siffrorna ser ut idag.

Det finns hur mycket som helst att diskutera här. Det mest anmärkningsvärda är ändå att detta knappast är någon nyhetsbevakning överhuvudtaget. Jag förstår att papperstidningarna får anpassa sig efter en ny situation där läsarna får konkreta nyheter via andra kanaler än morgontidningen, men ändå. Har det inte hänt någonting i Sverige som är värt att rapportera? Ska inte människor få en bild av saker som faktiskt händer i Sverige? En tidning ska väl ge information? Varför, exempelvis, bara några intetsägande notiser om de våldsbrott som ändå rapporteras? Finns det inget nytt att berätta om utredningen av sprängningen i Linköping? Har inte Svenska Dagbladet satt någon reporter på att bevaka utvecklingen i ärendet?

Och sedan detta märkliga med att intresseorganisationers uppgifter behandlas som objektiva fakta. Ska inte en seriös tidning behandla uppgifter från butikskedjor, fackföreningar, försäkringsbolag eller politiska eventföretag med distans och misstänksamhet? Varför fungera som okritisk megafon? Svenska Dagbladet 10 juni 2019 framstår mer som ett slags Kamratposten för vuxna med tillrättalagda reportage om ”viktiga” ämnen. Eller kanske som en fackföreningstidning där olika perspektiv på den gemensamma kampen för det rätta och goda okritiskt presenteras.

Det är som att de enda ”nyheter” som anses värda att förmedla handlar om att någon är engagerad, att någon driver en fråga, att en lösning är på gång, att det finns ett hopp, att det ser illa ut men att det finns någon som försöker. Miljön ska räddas, integrationen ska lyckas, kvinnliga fotbollsspelare ska också bli rika, de gamla vill jobba.

Det här är inte en seriös och allsidig nyhetsrapportering kring aktuell samhällsutveckling i Sverige. Och det är verkligen inte någon kritisk och tankeväckande fördjupning bakom någonting. Det här är sagor för barn. Eller kanske trevliga samtalsämnen för damerna på kafferepet.

Och apropå det. Det finns avslutningsvis en sak som kanske är betydelsefull i sammanhanget. Men jag ska nu göra som Svenska Dagbladets journalister säger att de gör: jag ska bara rapportera fakta och låta läsarna dra sina egna slutsatser.

Tidningen kommer i två delar: en huvuddel och en bilaga. Sitter man vid frukostbordet som make och maka kan man alltså dela upp tidningen mellan varandra så att var och en omedelbart får ta del av det som intresserar vederbörande mest. I huvuddelen av tidningen återfinner vi ledare, nyhetsrapportering, Idagsidan, de obligatoriska sidorna om familj och tv-program samt kulturdelen. Chefredaktören för tidningen i dess helhet heter Anna Careborg. Den politiska chefredaktören heter Tove Lifvendahl. Kulturchefen heter Lisa Irenius. I bilagan däremot hittar vi bara två ämnesområden: Näringsliv och Sport. Jag roade mig med att räkna hur många kvinnliga respektive manliga journalister som hade signerat någon artikel i de två olika delarna. I huvuddelen hittar vi tio kvinnor och åtta män. I avdelningen för Näringsliv och Sport har vi däremot fyra kvinnor och hela nio män.

76 reaktioner på ”Richard Sörman: Svenska Dagbladet skryter utan att leverera

 1. Tomas skriver:

  Min misstanke är som tidigare, inom kort tvingas vi betala helt för smörjan via skattsedeln likt för partiska SVT. Redan nu tvingas jag ju betala via presstödet för nyheter som är låsta av SVD. Kan dessutom fylla på med att man säljer inte minst sin journalistiska själ till företag/organisationer som får skriva sina partiska/felaktiga texter med bara en diskret smal bård överst där det står annons. De flesta analytiker kan nog hålla med om att många kommer uppfatta dessa löjliga texter som fakta. ”Köp en solfångare och bli rik” hahaa.

  Gillad av 6 personer

  • Jenny72 skriver:

   Ledarsidorna skriver om att SvT bör skäras ned:

   ”Med totalt drygt 4 000 anställda inom Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion innebär det runt 2 000 000, eller två miljoner kronor, per anställd. Naturligtvis är detta en starkt förenklad bild. De pengarna täcka en rad med andra kostnader såsom att hyra in journalisten och debattören Alexandra Pascalidou som programledare men beloppet är hisnande. Den genomsnittliga lönekostnade ligger på 640 000 enligt de egna redovisningarna men beloppet som återstår är ändock så pass stort att Public Service har de finansiella musklerna att slå ut vilken annan aktör som helst om de får fritt spelrum.

   Public Service har en roll att fylla. Om inte annat i civilförsvarsberedskapen. När strömförsörjningen upphör, då återstår endast etermedia för att hålla befolkningen informerade om vad som sker. Detta blev om inte annat uppenbart efter stormen Alfrida längs Upplandskusten under vintern. Men Public Service, eller P4, förstod inte det. Först efter 36 timmar började lokalradion komma med information var vatten och i förekommande fall husrum kunde fås för de utsatta.”

   https://ledarsidorna.se/2019/06/public-service-kan-halveras/

   Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Frontalangrepp brukar löna sig. Pravda exmerar inte pekande fingrar mot sin nakna och uppblåsta rumpa. Vi får hoppas att en ”hit piece” dyker upp inom kort på Svenska Digests före detta ledarsida, så att vi får oss ett gott skratt!

  Gillad av 3 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  I vilket land skulle föräldrarna ha en svagare ställning gentemot den statligt organiserade pedofilin och barnahandeln än i Sverige!? Det skulle väl vara Norge. Här i Wien organiseras regelbundet demonstrationer mot Børneskyddets övergrepp och barnmisshandel. 30’000 brottsfall om året producerar tydligen den myndigheten.

  Gillad av 3 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  I likhet med damfotbollsligan, som nu tydligen skall räknas till arbetsmarknaden och inte till hobbyverksamheterna i samhället, skall förstås ett Erikssona grundas med kvinnligt utvecklade mobiltelefonnät. Det skall förstås oavsett produktkvalitet ha samma prissättning som det riktiga Ericsson. Dess reklamslogan: En avig och en rät. Hälften av alla basstationer i Sverige skall komma från Ericssona. Så löser vi problemet med allt för mycket användande av 5G!

  Gillad av 4 personer

 5. Martin skriver:

  Touche’
  Vad avser nyheten att ”allt fler pensionärer arbetar allt högre upp i åldrarna” kan man ju tillägga att detta är en nödvändighet eftersom anständiga pensioner avskaffats som en rättighet och nu tvingas 500.000 -1.000.000 existera på pensioner under fattigdomsgränsen som otroligt nog BESKATTAS.
  Detta samtidigt som staten erhåller 9 miljarder direkt in i statskassan från pensionssystemet årligen.
  INGEN SKÄMS HELLER.! Absolut INGEN.
  Inte ens Jimmie Åkesson som skulle kunna ägt pensionsfrågan om han hade intresserat sig för rättvisa.

  Gillad av 6 personer

 6. Svante Jonsson skriver:

  Det är tydligt att TT är grindvakternas grindvakt i det nya landet. Så svenskan gör numera som lokalpressen har gjort länge, köper artiklar. Journalistisk inkompetens, lättja och löfvénsk likriktning i sin prydo. Till och med den där högerextrema Kamratposten (Kamratposten, ha, ha, den var en höjdare!) får en slant som stöd för sitt viktiga ”arbete”. Robotjournalistik.

  Gillad av 2 personer

   • Svante Jonsson skriver:

    Jo, jag brukar också skumma rubriker på omni. En annan variant är textteve och Flashback. Någonstans där mitt i emellan lär nyheterna finnas. Här finns ju ”händer på nätet”. Hursomhelst är det nog så att det som är verkliga nyheter, det får man reda på vare sig man vill eller inte.

    Gilla

  • Olle Boll skriver:

   Men så här kan det väl inte fortsätta för evigt? Nu när de fått konkurrens av DGS och andra nya aktörer? De nya kommer växa och bli större.

   Gillad av 1 person

 7. Min strand skriver:

  Jag minns första gången jag kunde VETA om det som skrevs i en dagstidning var sant, jag tror jag var 12 år och gick på seglingskurs och Sydsvenskan kom och intervjuade mig och två andra. Jag blev mycket förvånad när inget som skrevs var sant, inget. Jag kommer inte ihåg detaljerna men minns att jag var häpen över att de lyckades skriva fel om allt, sakförhållanden och vad vi sagt. Jag har nu äntligen sedan ett par år tagit till mig vad jag borde förstått när jag var 12år. Sverige är ett totalitärt land, som leker demokrati, kanske Mobergs demokratur är ett bra ord, men han skrev det ju långt innan dagens situation. Vi lever inte i ett fritt land och anledningen till att vi inte upptäckt det är stt vi inte testat frihetens gränser förr, vi är som marsvin i en bur. Vissa djur testar gränserna, de står inte ut instängda, det finns inget värre än att se en björn eller en tiger gå runt runt i sin inhängnad på zoo. Sköldpaddor är likadana, ett mycket dåligt husdjur, för de hatar att vara instängda, och försöker alltid expandera sin horisont. Vi svenskar vi är mer som marsvin, har vi hö och gräs så tuggar vi godmodigt och ser inte ens gallret, eller värre, vi gillar vår bur.

  Så svensk massmedia har ju i hela våra liv endast varit ett instrument för makten, det kunde bara döljas förr då vi alla tyckte samma. Idag som Sörman dissekerar så är indoktrineringen blatant, in your face, och man skall nog vara svensk för att inte inse det, det kräver lång träning för att fylla på en redan indoktrinerad kopp med Brandmän från Boden och att förortens problem beror på socioekonomiska faktorer.

  Så för de som vaknat så finns det ju ingen anledning alls att följa massmedia, många använder ursäkten att de måste hålla sig á jour med det som sker, även om man tror sig genomskåda lögnen men detta är ett misstag, dels därför att vi alla kanske är de djupast indoktrinerade människorna i världshistorien, ingen annan har matats med media på detta sätt, utan minsta opposition. Pravda backades upp med våld, det visste folk. Så frigör man sig inte så sitter perspektiven kvar, det kräver abstinens. Abstinens kan så få nya fria tankar att uppstå, i Sverige idag finns nästan ingen som tänker fritt, nästan alla som skriver artiklar på DGS, inklusive Patrik, har jag intryck av bor i Sverige, och har därför ett i grunden indoktrinerat perspektiv, bland kommentarerna så finns däremot flera som bor utomlands och därför tänker mera fritt.

  Det enda vapen vi har mot systemmedia det är att vända det ryggen, det måste bli en folkrörelse att lämna denna vidriga indoktrinering ryggen som tar ifrån människor det viktigaste de har, sina egna tankar. Sluta följ systemmedia, väx upp, och tänk själva, sluta använda systemmedia som referenspunkt, de indoktrinerar hela tiden, och ljuger om allt, som jag upptäckte när jag var 12 år.

  Gillad av 12 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Lite roligt att jag upptäckte samma sak när jag var 12 år. Som sjöscout hade ledarna tagit ut alla som var på sommarläger på en segling i halv storm. Några båtar kapsejsade men alla hade flytväst och de 16-åringar som var ”kapten” på varje båt var inga dumskallar så alla barn överlevde. Kalla och blöta men alla satt och huttrade på en liten ö tills det kom en större båt och hämtade oss. Givetvis blev det braskande rubriker i tidningarna men vi som var med visste att det inte hade varit så hemskt. Lite spännande kanske. Så att tidningarna ljuger har jag tidigt förstått.

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag instämmer, MS, med den allmänna reservationen att man heller inte bör skylla allt det här på den förhärskande politiken eller ideologin. Om man tränger djupare ser man att mycket beror på mekanismerna i de massmediala produktionssystemen, som förstås går ut på att i olika former få maximal vinst för minimal insats. Olika psykologiska faktorer formar och förstelnar sedan kårens konsensusoptik och praxis och läsarnas både naturliga och via utbudet gradvis inlärda förväntningar.

   Journalister hör till de yrkeskategorier som har allra lägst förtroende (och skråets företrädare vrider sig som maskar för att kunna krysta fram skruvade förklaringar). Men egentligen har massmedia ändå mer förtroende än de förtjänar. Någon (jag tror det var på Flashback) förklarade situationen ungefär så här:

   Människor i allmänhet kan vara väl insatta inom ett område motsvarande högst fem procent av tillvaron. Inom sitt lilla gebit eller intresseområde upptäcker de lätt en mediabilds fel och skevheter. Men omedvetet antar de att media återger de övriga 95 procenten korrekt. I stället är det så att mediabilderna genomsnittligt är lika missvisande på alla områden.

   Gillad av 11 personer

  • Matte skriver:

   Helt rätt. Folk måste sluta konsumera produkter från Bonniers Nyheter och Schibsteds Dagblad.

   MSM ska vändas ryggen. Alternativ måste fram.

   Det är troligen det snabbaste sättet att få ordning på Sverige. Genom att väcka och medvetandegöra folket, som då sätter tryck på politiska makthavare, som dessutom ska granskas av de nya medierna. Då börjar vi röra oss i rätt riktning.

   Gillad av 2 personer

 8. Staffan W skriver:

  ”Agenda journalistik” är det som gäller i Sveriges dagspress sedan 15-20 år. Klimatreporter är numera också nyhetschef så dagens klimathändekseb brukar ge stora rubriker. Nej SvD läser man för ledar och debattsidorna i början och sedan lite företagsnyheter och skumma lite TT rubriker om sport. Åsiktjournalistik genomsyrar alla s k nyhetssidor – tyvärr!

  Gillad av 3 personer

  • Fabbe skriver:

   Haha, ja Greta ja… alltså, jag tänker det som att tidningars uppgift är att granska makt å regering. Är det fel? Men då de så mycket slutat med det i gammelmedia läser jag hellre ny media, alternativ media. Som Det Goda Samhället m m… ja.

   Gillad av 1 person

 9. Anders skriver:

  Har heller inte längre någon prenumeration på en papperstidning och läser heller aldrig MSM på nätet. SvD sade jag upp i början av 90-talet. På ledarsidorna var den då en megafon för MUF (öppna gränser, fri Invandring). Har länge hoppats på konkurs men tyvärr finns ju presstödet….

  Gillad av 2 personer

 10. Lars-OIof Svensson skriver:

  Instämmer till fullo. När politiken är helt renons
  på något som liknar en plan eller idé om hur det förändrade Sverige ska se ut om säg 15-.20 år, borde det vara medias roll att ta initiativet till att den saken lyfts fram. Men det händer bara inte.

  Gillad av 2 personer

 11. Lars Strömberg skriver:

  Jag kom att tänka på ett par andra fenomen inom nyhetsvärlden:
  1 Ekonyheterna i radio.
  Nästan alla nyheter där – speciellt i de korta sändningarna vid heltimmes-slagen, handlar om brott, rättsfall, domar och liknande. Varför det?, har jag ofta undrat. Nyhetssändningar på några få minuters totallängd som har en emellanåt total dominans av notiser kring brott, kriminalitet och domar.
  2 Nyheterna i lokaltidningarna.
  Även där, spalter ytterst på sidorna med notiser huvudsakligen om diverse lokal kriminalitet.

  Är det såhär, helt enkelt bara för att det är så enkelt att bara abonnera på ett informationsflöde från polisen och ”dela” detta , som även är så poppis i sociala medier numera?

  PS
  Vi prenumererar på SvD fortfarande, men det beror nog till stor del på att (ambitionsnivån i ) tidningen har förändrats lite gradvis, och såpass långsamt, att man hinner anpassa sig och låta prenumerationen flyta vidare år efter år.

  Gillad av 3 personer

  • Tritonen skriver:

   Även jag har en miniprenumeration på SvD, men funderar på att avsluta. DN skippade jag för 10 år sedan. SvD har dock minimal sportbevakning. Det är bra, eftersom det är pseudonyheter.

   Gilla

  • plq017 skriver:

   Gradvisa förändringar är förrädiska. Var nyligen inblandad i en flerårsplan i ett stort småföretag, som borde en femårsplan, när en medarbetare i arbetet säger, varför sysslar vi med det här. Vår egen värld den kan vi ganska väl.
   Men hur är det med Sverige?
   Kommer vi att kunna driva vår verksamhet här om fem år? Med ytterligare våldtäkter, sämre skola, sjukvård? Vill vi verkligen vara kvar i Sverige?
   Resultatet blev att företaget flyttades till ett bättre land, med ett starkare politiskt system.
   Och en del av försörjningen till bidragsturismen försvann.
   Grattis Sverige!

   Gillad av 1 person

 12. Östrahult skriver:

  Det är rätt länge sedan jag slutade prenumerera på SVD, det är en riktig skittidning. Jag förstår inte hur någon vettig person kan betala för denna sosseblaska. SVD är en inkarnation av tidens galenskap. Den siste vettige som är kvar är Arpi. Det mest intressanta i SVD är dödsannonserna.

  Ett exempel från idag: ”I semestertider sprids vägglöss snabbt”. SVD skriver om ”kampen” mot vägglöss. Vägglöss invaderar tydligen av sig själva eller möjligen för att vi svenskar flyger. Här missar SVD den enkla lösningen man annars förespråkar, flygskam. Lösningen borde då vara enkel, förbjud flygande.

  Det skulle inte falla SVD in att relatera vägglöss till invandring. Expressen däremot hade nyligen ett reportage från Krylbo om kackerlackor och vägglöss i ett invandrargetto.

  Gillad av 2 personer

 13. Ms skriver:

  Offtopic: Sen får man ju viss info iallafall, här från Katerinamagasin ur Expressen:

  http://katerinamagasin.se/nyamko-sabuni-svavande-installning-till-islamism-rimmar-illa-med-ambitionerna-att-bli-partiledare/

  Sabuni är alltså en rökridå för muslimer. Dildoralerna förnekar sig inte, att Ullenhag skall framstå som det bättre alternativet.. Finns det någon aktiv svensk politiker i 7-klövern som inte frotterar sig med militant islam?

  Gillad av 7 personer

  • Kulturisten skriver:

   Nej det finns ingen aktiv svensk politiker i 7-klövern som inte frotterar sig med militant islam därför att det sedan decennier är militant islam som visar var skåpet ska stå. Prioritera muslimers rättigheter och trygga islams expansion eller försvinn. Eller har någon av er en annan förklaring till den svenska situationen?

   Gillad av 2 personer

   • T skriver:

    Under natten till tisdag inträffade två detonationer i Malmö. I båda fallen handlar det om kraftiga smällar. Nu tänker vissa fly från staden, då den börjar likna ett krig.
    Sverige ett land i förfall.

    I Irak döms IS terroristerna till döden.
    I Norge till 11 års straffarbete.
    I Sverige garanterar Jökarna mördarna socialbidrag och fri bostad.

    Vinge SD sade att det är orimligt att svenska skattemedel ska gå till terrorister och menade att Sverige har blivit det som Argentina var för nazisterna.
    Han pekade också på det faktum att skattemedel i form av olika bidrag bevisligen gått till IS-terroristernas vapen. Dessa vapen har sedan använts för att slakta civila och för att upprätthålla ockupation av syriskt samt irakiskt territorium.

    – Ungefär 300 människor har åkt från Sverige ned till Syrien för att strida för Islamiska staten, och Mikael Skråmo var en av dem. […] tidigare har han skrivit på Twitter: ”Svenska staten betalade min glock och kal­lash”, sade Vinge under sitt anförande.

    Finansinspektionen konstaterar i rapporten ”Finansiering av terrorism”, som publicerades redan 2014, att vapen och annan utrustning som använts av terrorister delvis finansieras genom bidragsutbetalningar. Detta till trots finns det än i dag inga lagar som kan förhindra att till exempel socialbidrag betalas ut till IS-terrorister.

    Ingår det i sossarnas överenskommelse med det muslimska brödraskapet?

    Gillad av 1 person

 14. Elisabeth skriver:

  Ja, det finns mycket att säga om svensk media. Jag häpnar oftast över urvalet av ”nyheter”, ofta är ”nyheterna” egentillverkade, man har gjort en enkät och prånglar ut resultatet. Just nu försöker man på alla sätt skapa intresse för den idiotiska damfotbollen.Inte ens kvinnor bryr sig, varför skulle männen vara intresserade av bollsparkning på den nivån ? Jösses, jag tittar i varje fall mycket hellre på ” Hela England bakar”.
  Jag har också noterat att kvinnor verkar ha tagit över redaktionerna. Det rör sig om kvinnliga aktivister med en rätt tydlig vänster-liberal agenda. Jag betonar, aktivister.Jag säger bara, Heidi Avellans ledare i Sydsvenskan den 6 juni……ni kan tänka er. Men dra inte alla kvinnor över den kammen, tack.

  Gillad av 7 personer

 15. Samuel af Ugglas skriver:

  Det är lite tragiskt att en bra artikel om SVENSKA DAGBLADET inte beskriver hur förfallet gick till och framför allt den hop av välutbildade, indoktrinerade socialister som har lagt beslag på alla tillbuds stående möjligheter att dra ner tidningen i det verkliga träsket.
  Det är den rena skattefinansierade vulgärsocialismen som rinner ur kloaken och jag är förvånad över att Arpi gör fåfänga försök att ätt förklara verkligheten för läsarna från den redaktionen.
  Jag hoppas att Richard Sörman listar alla dem som bidragit till eländet och framför allt dem som bidrog till att Reinfeldt och BATRA förrådde SVENSKA FOLKET.
  En av dem finns numera representerad i Skåne.

  Gillad av 1 person

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag har under flera år läst SvD regelbundet på nätet. Tyvärr får jag också konstatera att såväl innehåll som journalistisk kvalité är sjunkande jämfört med den spänst och det engagemang som man finner i icke-MSM media idag och som samtidigt gradvis förbättras. Det största problemet med SvD är den tilltagande tendensen till agenda-journalistik som inte minst framgår av alla skogstokiga klimat- och energireportage. Journalisterna, med några få undantag, verkar inte ens ha skuggan av någon naturvetenskaplig utbildning eller kunnande.

  Resultatet blir självfallet att folk slutar prenumerera och istället använder pengarna för att stötta god och uppriktig journalistik på annat håll. De flesta av oss är faktiskt kompetenta nog att avgöra vad som är fakta och vad som är ”fake news”. Vi behöver inte och gillar inte Pravda-journalistik från skattefinansierade media. Tyvärr tvingas SvD få konstatera att följden av den stigande graden av negativa kommentarer är tidningens eget fel och inget annat. Varför vågar tidningen aldrig ifrågasätta sina tabun? Varför aldrig våga skriva om sådant som verkligen oroar människor idag. Det är faktiskt inte Sverige klimat utan landets väldiga sociala och ekonomiska problem var sannolika orsaker ständigt sopas under mattan.

  Gillad av 6 personer

  • Wilt Chamberlain skriver:

   Det är bara att börja föra över din egen rikedom till de kvinnliga fotbolsspelarna, Thomas, vad väntar du på?

   Gilla

 17. ERROL skriver:

  Synnerligen träffande beskrivning av dagstidningarnas obefintliga integritet och den totala frånvaron av självständig journalistik. Dagstidningarna har blivit osjälvständiga plattformat för de pottklippta funktionärsmänniskornas utspel och pressreleaser. Journalister har förvandlats till passiva, inbilska informatörer och utspelsmäklare i den allt mer paternalistiska och provinsiella svenska samhällsbevakningen/ debatten. Samtidigt som nyhetsförmedlingen förvandlats till ”Anslagstavlan” så har ledarsidorna och kultursidorna helt övertagits av kulturjournalister utan djupare sakkunskaper inom ekonomi/ samhällsvetenskap som bara sysslar med moraliserande politisk symbolkritik. Kultursidorna har och sin sida devalverat kulturjournalistiken till ytterligare ännu en plattform för välmenande politiserande kulturjournalister som för korståg med den typiskt svenska instrumentella synen på kulturens roll i samhället. Från att tidigare ha premierat sakkunskap och integritet och den så kallade konsekvensneutraliteten i nyhetsförmedlingen så har agendajournalistiken banat vägen för ytlig, politiserande nyhetsförmedling och debatt. Förutsägbar paternalistisk värdegrundssäkrad samhällsinformation är det enda som tidningshusen vågar betro läsarna med, speciellt som det nya prästerskapet har en minst sagt förvriden syn på sig själva i den självtillräckliga uppsfostrarnit av läsarna som de påtagit sig i all sin inbilska självgodhet.

  Gillad av 2 personer

  • Pelle skriver:

   Det mest fascinerande av allt är att de flesta svenska tidningars ”kulturjournalister” är helt kultur- och historielösa. Likt tomma tunnor rullar de runt helt planlöst utan koppling till nation, historia, religion eller kultur och orsakar mest en vassa ointressant oväsen. Det är nog svårt att uppbåda en lika obildad samling ”kulturvetare” i något annat utvecklat – eller outvecklat – land.

   Gilla

  • Bertil skriver:

   Hade kunnat tänka mig fortsätta vara prenumerant om åtminstone kulturjournalistiken var intressant. Men även den har blivit infiltrerad, så nej tack till SvD. Tidningen som tidigare var känd för sin fina kultursida.

   Gilla

   • ERROL skriver:

    Numera så är understreckarna typiskt nog det avgjort mest läsvärda i Svenskan. Det vill säga det material som har störst möjlighet att undgå den syrefattiga flockmentaliteten som lamslagit den paternalistiska och dagismoraliserande svenska journalistkåren.

    Gilla

 18. plq017 skriver:

  I en diskussion med en journalist på SvD häromåret, så sade jag ‘jamen SvD är ju en borgerlig tidning’. Det bemöttes av henne: ‘Nej, en majoritet av journalisterna är inte borgerliga’.
  SvD är en propagandaskrift för invandring.
  Men så ingår man i den politiska innehållsstyrning som sköts genom stiftelsen Vinnova, där också DN och Public service ingår.

  Gillad av 3 personer

 19. Dandersan skriver:

  Mitt husorgan (SVD) som jag ägnar en timme om dagen med-ibland mer.
  Ibland finner man pärlor men oftast bara brödartiklar.
  Men vad skall man kräva av journalisterna?
  I Malmö sköts en man i benet eftersom han hade två väskor och sade själv att han skulle spränga en bomb. Centralen med omnejd stängdes av i flera timmar.
  Polisens presskonferens kan inte klargöra något mer att en utredning pågår.
  Var det vapen och bomber i väskorna? Inga kommentarer.
  Kanske kunde en journalist skriva att polisen säger så men vi tror något annat.
  Inte bara upprepa ”inte informationen”

  Gilla

 20. Yucatánhalvön skriver:

  Jag har en ytterst känslig seismograf inom mig. Den har blivit allt känsligare med åren. Detta efter att ha läst otaliga hyllmetrar om olika mänskliga kulturer. Både nutida och döda. Spridda i tid och rum.

  Det som där framkommer är att alla människor och kulturer lever inom en viss typ av värderingslandskap. Som skiljer sig åt. Extremt radikalt om sanningen skall fram. Med riter och synsätt som ibland kan få en att känna kväljningar. Som när fienden plågas ihjäl på grymmast möjliga sätt. Så långsamt det bara går. Så kulturell mångfald, historiskt sett, varierar något oerhört. Vår egen samtid utgör här endast ett litet exempel draget ut tidens och historiens stora mångfald.

  Även SvD utgör en samtidens kulturellt smala artefakt, som ett litet utsnitt ur en stor potential av möjliga värderingar. Skurna ur ett böljande värderingslandskap.

  En annan lärdom efter allt läsande om mänsklighetens kulturella storrymd är att var och en sitter fast i sitt eget kulturella perspektiv. Det fungerar som de uthuggna runorna på en runsten. De sitter där de sitter. Och väl inhuggna betraktas de som en överordnad sanning. Rentav den enda.

  Så de journalister som arbetar på SvD utgörs enbart av en tidens lilla utsnitt, uthuggna ur ett böljande hav, inom det stora värderingslandskapet. Med sin egen runskift att tänka på och förhålla sig till.

  Men så ser de inte själva på saken. De tror sig om att kämpa för det mer sanna perspektivet. Det som så lätt övergår till uppfostrarens självpåtagna roll. Och i detta perspektiv uppträder nyheter numera som pedagogiska korrigeringsinstrument.

  Mitt eget instrument är numera extremt bra på att läsa av vilken typ av värderingar som återspeglas i en tidning. Seismografen skriket med ett högt summerljud var gång en nyhet bekläds med värderingar. Och sedan länge skriker den mest hela tiden när jag öppnar både DN och SvD. Och även när jag tittat på SVT:s nyhetssändningar. Jag tror jag börjar få Tinnitus.

  Och det mer makabra består i att man hela tiden framhärdar i ett enda perspektiv – men samtidigt tror sig om att spegla en mångfald. Man tycks inte ha förstått att värderingslandskap skiftar något enormt. Så den monotona enhetligheten i det egna utvalda perspektiv – i en enda värdegrund – utgör i sig en paradox.

  Man är för all mångkultur, med i detta skiftande värderingslandskap hävdar man endast en värdegrund. Den egna. Ett litet utsnitt av något mycket stort. Och man tycks inte upptäcka denna blindheten. För annars skulle man inte klä om nyheter till en påverkanskampanj för det egna lilla utsnittet – men marknadsfört som stor tolerans.

  Pravda hade på sin tid sitt perspektiv. Och Tacitus sitt perspektiv på de folkstammar han kallade för germaner. Likväl som aztekerna och hängivna muslimerna har sitt perspektiv. Så kan skiftningarna se ut inom ett värderingslandskap. Från det inre av Yucatánhalvön till en redaktion på SvD.

  Gillad av 1 person

  • Durak skriver:

   – Jag har känningar i svanskotan.
   – Vad i hela friden?
   – Du vet att några känner i kroppen att det ska regna?
   – Ja.
   – Det känns som om svansen vill växa ut när jag läser dumpressen. De vill göra mig till en bisexuell bonobo eller en tjattrande chimpans.
   – Inte en jamande katt?
   – Nej, en voffande hund, kanske. En orm likt dem själva?
   – Vi är boskap.
   – Ja, vi försörjer ju dumpressen och de vill lära oss vår plats.
   – Står du i båset?
   – Nej, jag har rymt. Jag är vildhästen i Florida, den arga kon i den norrländska skogen, den luktande bocken i brunsttider, den…
   – Det räcker. Du har gjort dig oberoende.
   – Ja, till hjärta och huvud.

   Gilla

 21. Göran Holmström skriver:

  Att SVD ljuger är väl ingen större nyhet direkt? Ej heller att nästan samtliga inom media arbetar för en agenda, den agendan är totalitärt vänster.
  Den stora humorn i det är hur dom ska hantera alla muslimer som dom älskar att både skriva söta sagor om och lyfta fram som goda exempel.
  Det finns en tippning point på den övningen, och den har visat sig i princip samtliga länder där Islam har expanderat snabbt och aggressivt, så fort dom känner att makten är inom räckhåll så exploderar våldet och stoderna börjar.
  Varför tror,”Eliten” att det kommer ske på annorlunda vis här?
  Egentligen så slösar vi alla tid med att skriva och tycka vettiga saker o vilja förändra.
  Låt dårskapen eskalera, luta sig tillbaka och vänta tills kaoset kommer, men så fungerar ju inte normala vettiga människor, hur många gånger man än blir nerslagen så reser man sig upp och försöker följa sitt hjärta.
  Jag ler lite över hur fort explosionen i Linköping tystnade, för i princip så minimala notiser om den, tittade igenom flödet av propaganda, knappt något nytt om den,
  däremot så slår man på stora trumman för en Influencer som är döende i cancer och väljer att sövas ner för att slippa vara medveten in i döden, den finner jag mycket intressant! Där har vi propagandan i sin renaste form, ett livsöde som berör och plötsligt smyger sig en politisk agenda in, ”Lid inte av Döden”!
  Det är helt ok att önska smyga sig ur livet som en mjuk fis, Fegt ja bekvämt japp
  men under hela vår historia så har dom flesta fötts och dött på samma sätt kamp blod och smärta!
  Nu ska en Influencer visa sig bättre än så och smyga tyst ut bakvägen,
  till det så ska tidningarna göra en show av det, och lobba för dödshjälp.
  Och så fungera svensk media, små cirkushundar som rullar runt i manegen, och hoppar genom färgade ringar för att glädja direktören och några få utvalda i publiken.
  Ps jag har inga synpunkter om dödshjälp, det är individens val,
  däremot så kunde man gärna dödförklara hela vårt media och pressystem omgående, sätt samtliga inblandade på fas3.

  Gillad av 7 personer

 22. G. Persson skriver:

  Sveriges Radio skryter också. Artiklarna avrundas numera med följande besvärjelse: ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.”
  Jo tack! Så bra då. Men allt oftare ”göms” stora nyheter undan och kan enbart läsas på lokalradions sida. Syftet kan man ha misstankar om. Döljande av importerat våld?
  I går kväll var två svenska tonårskillar nära att mista livet i Ljungby, under en brännbollsturnering. Nu sitter fyra anhållna för mordförsök. Enligt min grabb har gärningsmännen sitt ursprung nära Afrikas horn. Endast P4 Kronoberg rapporterar,ej riksradion.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7239773

  Gillad av 6 personer

 23. Anders L. skriver:

  Richard avslöjar här att han är en dålig massmediakonsument när han skriver ”dam-VM i fotboll”. Den korrekta benämningen av pågående VM är fotbolls-VM. Sportnyheterna börjar nästan alltid med t.ex fotboll, hockey, tyngdlyftning m.m. där oftast kvinnliga reportrar refererar och intervjuar de kvinnliga utövarna. Eller ”atleterna”. På slutet kan förekomma notiser om herrfotboll, herrhockey, tyngdlyftning för herrar. Fast om där finns någon mut- eller dopningsskandal så kan det ha större nyhetsvärde.

  Gilla

  • Ulf skriver:

   Tror du tänker fel där. Svt har inte råd att täcka Herrfotboll man får hålla sig till skitsporter som Hockey. Kanske därför man vill ha ner herrarnas löner och pengakarusellen som man får råd att göra det igen.

   Gilla

 24. lookslikeanangel skriver:

  Var journalister intelligentare förr?

  Kanske inte, men grundutbildningen för alla i Sverige
  sänks hela tiden. Hur ska man kunna tolka statistik
  eller ekonomiska redovisningar om man knappt lärt
  sig matematik? Att då t.ex. sänka kraven på matematik
  gör det ju etter värre. I t.ex. Indien gör man tvärtom.

  Så, koncentration, analys, research, analys….
  Synd på så rara ärtor!

  Gillad av 1 person

 25. Rose-Marie Ahlström skriver:

  Det var länge sedan jag kastade mig över SvD för att ta del av intressanta och lärorika artiklar om världens gång. Numera helgprenumererar jag och tycker att det räcker. Ensidig rapportering från IS-lägren och andra zoner, snyftreportage från Medelhavet och en nästan total frånvaro av von oben-analys av det politiska tillståndet i världen, gjorde mig less på tidningen. Lägg därtill att man på kultur-och ledarsidorna finner språkfel och flumresonemang som skulle underkännas i en studentuppsats. Nej, av SvD lär man sig inte mycket, möjligen saxar man avskräckande exempel på opartiskhet och ber gymnasieeleverna analysera.

  Gilla

 26. Rutger skriver:

  Usch så mycket kritik mot SvD. Vi ska vara positiva. Vem vet, en dag kanske tidningen kommer i kräppat papper. Lämplig slogan skulle då kunna vara ; Nu ännu bättre på att fånga upp dagsaktuella händelser.

  Gillad av 1 person

 27. Pelle skriver:

  SvD är ett feministiskt kamporgan för bättre bemedlade och uttråkade hemmafruar vars intellektuella nivå ligger på en fjortonårings. Detta är i alla fall profilen de har på sina ”journalister” och redaktriser. Dessutom finansierar vi alla deras lilla hobby, närmare bestämt med 50 miljoner kronor per år i presstöd som går via skattsedeln. Patetiskt.

  Gillad av 1 person

 28. Lars Strömberg skriver:

  Lata (bekväma) medarbetare, kravlösa (karriärfokuserade) chefer, principlösa (vindflöjlande) ägare.
  Detta i kombination med ett EXTREMT överutbud av nyhetskanaler (av vilka de flesta bara delar vidare sådant de abonnerar på), en ofokuserad, splittrad, åsiktsängslig och ytlig allmänhet, ihopskyfflad i flockform…
  -Vad annat än skit kan komma ut ur sådana förutsättningar?

  Gilla

 29. MW skriver:

  Håller med.
  Dessutom skriver Svd mer om USA än vad som händer i Sverige eller i grannländerna och EU.
  Men så klart. Det är spännande att bo i USA på tidningens kostnad än att rapportera från Sverige.

  Gilla

 30. Ulf skriver:

  För några år sedan sa jag upp prenumerationen då agenda journalistik även erövrade denna tidning. Plötsligt blev nyheterna vänstervridna istället för neutrala. Läser ibland på nätet via jobbet och det har faktiskt blivit mindre vänstervridet rent generellt man förlorade väl läsare.
  Dock är klimatet undantaget precis som i alla tidningar eftersom folk inte fattar att klimathetsandet är ett lögnaktigt vänsterprojekt.

  Gilla

 31. Lasse Forss skriver:

  I januari 2014 fick jag prenumerationsavin. Jag skrev till Fredric Karén och berättade att jag inte hade för avsikt att avlöna femtekolonnare som bestämt sig för att jobba för regeringsskifte. Jag påtalade också att klimatrapporteringen var under all kritik. Inga värden. Inga fakta. Bara larm. Jag skrev att jag inte hade för avsikt att betala prenumerationen om jag inte fick någon förklaring från chefredaktören. Jag hade i alla fall haft tidningen i över 40 år. Jag skickade kopia på mailet till Kundtjänst och till ledarsidan.
  Karén svarade inte. Men tidningen fortsatte att komma. Belöning för lång och trogen prenumeration tänkte jag.
  I augusti fick jag en faktura. Det visade sig vara för tidningarna efter det att prenumerationen skulle ha betalts. Jag ringde kundtjänst och där förklarade man att enda sättet att säga upp prenumerationen är att telefonledes meddela kundtjänst. Jag berättade om mailet till Karén och kopian till både ledarsidan och kundtjänst. En person berättade att man loggat mina mail. Så jag sade att jag inte har för avsikt att betala och att jag ser fram mot att SvD gör ett rättsffall av det hela. Det måste vara bra att för en större krets få berätta om undermåligheten hos SvD.
  Fakturan avskrevs naturligtvis. Men efter 2 veckor kom en påminnelse. Jag skrev till kundtjänst konstaterande att administrationen var minst sagt lika undermålig som journalistiken. Jag skrev också till VD som menade att det var dåligt av Karén att inte svara på mitt mail. Självklart så avskrevs även påminnelsefakturan.
  Det är obegripligt att en tidning kan degenerera så till den milda grad. Och när man läser att man själv tycker att man tillämpar kvalitetsjournalistik så är det ju rent skrattredaande. Men så är det med hela mediamarknaden. Man säger att man är tredje statsmakten som ska analysera och avslöja maktmissbruk. I stället kryper man för makten och marknadsför deras lögner. Det är rent ut sagt för djävligt.

  Gillad av 4 personer

 32. schwedischkochen skriver:

  SvD är inte först ut med det greppet. Sydtyskan (SZ) har kört med det greppet i åratal. De köper reklamplats i radio (public service) med budskapet: Vill du bli smart? Förtjänar inte dina barn smarta föräldrar? Köp vår tidning! Dock med något mer raffinerat ordval.

  Gilla

 33. Fiskargubben skriver:

  Det misstänks att TT redan på 30-talet var statens megafon. Nuförtiden är det uppenbart. AP, Reuters och AFP har intressanta ägare och ska läsas försiktigt.

  Bland utländska språk uppmuntras bara engelskan. Några äldre kan lite franska eller tyska, men några av tidningarna på dessa språk är lika oläsbara som DN och SvD.

  Återstår alternativmedia plus Sputnik och RT. Det är därför de kläms åt. Våra bloggar är mycket bra. Här slipper jag läsa att kändis nummer ett har gift sig och att kändis nummer två vill gifta sig. Medias förfall under 50 år är förfärligt, men det gynnar ju de som söker sig till bloggarna.

  Gillad av 1 person

  • Fiskargubben skriver:

   Jag glömde skriva att tyska tidningar före kriget skrev samma saker och försäljningen dalade. Ska vi behöva jämföra vår tid med fascismen? Jag tror Churchill sade att fascismen kommer tillbaka i demokratisk förklädnad.

   Gillad av 1 person

 34. Arthur skriver:

  Svenskan toppar just nu webbsidan med PROs bokföring och – naturligtvis – ännu mer klimattjat. När tryckte de senast ett nummer utan recyclant klimattjat ?

  Det är ju inte så att ingenting händer:

  Jyllandsposten toppar med de där föräldrarna i Birmingham. Kyungyang shinmun med kärnvapenförhandlingarna och bärgningen efter den sorgliga olyckan i Budapest. Times of India rapporterar att en affärsman döms till livstids fängelse för att på skämt låtsas kapa ett trafikflygplan.

  Hindustani Times fyller på med strider med séparatister i kashmir och South China Morning Post insiktsfullt om handelsförhandlingarna och demonstrationer mot den nya utlämningslagen. Folha SP har att berätta att den korrumperade vänsterikonen, förre président Lula da Silva, kan komma att avtjäna sitt straff på öppen anstalt.

  Mainichi rapporterar att Takahama-3 kan nekas starttillstånd på grund av vulkanisk aska och Yomiuri toppar med att ett nyfött hittebarn upptäckts i en påse på en offentlig toalett och la Stampa med att Golunov inte åtalas.

  The Diplomat oroar med att en folkförförare från KMT som misstänks vara Pekings Quisling riskerar Taiwans demokratiska framtid, fusk med valmaskiner i det indiska valet och afghanska brottssyndikat. Addis Standard kommenterar ansträngningarna att förhindra ett sammanbrott i Sudan efter massakern förra måndagen.

  Läser vi svenskan får vi i alla fall veta att statsministern inte känner något agg mot sin mamma och därtill en hel extra-site betitlad Klimatskiftet. Varav hjärtat är fullt talar munnen och Svenskans hjärta är fi-v-mp.

  Gillad av 1 person

 35. Berni skriver:

  Tidigare retade jag mig på att SvD var så högerborgerlig. Men nu måste Jag nypa mig i armen. Det är något surrealistiskt över att tidningen blivet en altivistblaska.

  Negra Efendic skriver propaganda om åldersbestämningar.

  Och nu rapporterar en regissör från Paris -se nedan. Har de inga riktiga journalister?

  ”Jag är arg på Sverige – och jag älskar Sverige”
  Under broarna i Paris sover unga män som lämnat Sverige i jakt på ett bättre liv. Regissören Sofia Norlin har under flera månader följt de asylsökandes kamp för drömmen om ett riktigt hem – i en vardag präglad av osäkerhet och våld.”

  Gilla

  • Arthur skriver:

   Som jämförelse läser vi i Yomiuri om ett moratorium för nya student-visa sedan mer än tusen studenter försvunnit och misstänks olovligen uppehålla sig i landet.

   Gilla

 36. Lelle skriver:

  Vore intressant med en artikel kring hur massmedia ”bör” fungera. När kom de första tidningarna och hur fungerade de då?

  Vet bara att rika gentlemän satt på kaffehus i England och läste tidningar i början av 1700-talet.

  Men när Aftonbladet startade var väl journalisterna ”murvlar” med dåligt rykte som verkligen ägnade sig åt att granska makten. Idag har MSM tyckts ha fått en annan roll.

  Vad kommer hända framåt? Jag prenumererade både på SvD och DN tidigare, men har gett upp båda. Tycker kvaliteten är för låg.

  Funderar på varför man öht ska konsumera nyheter, vad är syftet. Var sedan barnsben van att det kom en tidning på morgonen, och sedan fortsatte jag själv med samma vana. Eller var det en ovana?

  Gilla

 37. garlbanke skriver:

  Både SVD och DN har blivit metrofierade sedan lång tid tillbaka. Orsaken är som vanligt ekonomin, vilken bara har blivit allt sämre. Man har inte råd med fasta journalister och ännu mindre att betala anständigt. Man får det man betalar för. Mer och mer blir syndikerat och är oftast det enda som är läsbart. Många har kvar dessa tidningar av slentrian och som sällskap. Varför inte läsa tidningar och tidskrifter med fördjupning. och lyssna på utländsk radio och poddar?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.