GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: ETT PERSPEKTIV INIFRÅN PÅ LÄGET I DANDERYD

”Vaaars ä Hans”, teaterviskade hustrun och gav mig mobilen. ”Hej, Hans här. Hur är det i Storuman kommun?” Tyst ett bra tag och därefter, ”Jag flyttade från Storuman till Danderyd för 15 år sedan”. – ”Jaha, då har du några år kvar till femtio!”, var mitt svar.

Det stämde också och Storuman (som jag kallar honom från och med nu) hade flyttat från Storuman i efterdyningarna av statsminister Perssons stora utjämningsreform mellan våra 290 kommuner gällande skatteintäkter och kostnader under 1900-talet sista år. I sin nuvarande form började allt detta 1996.

”Storuman, så du tillhörde ungdomarna som fick nog av skattehöjningarna ute i glesbygden och landsorten och flyttade till en lågskattekommun i Stockholmsregionen?” Och så var det. Ett syfte med skatteutjämningen var att kommunerna ute i landet, som hade höga skatter skulle få en omfördelad högre skattebas och kunna sänka sina skatter och bli attraktivare och överleva. Till stor förvåning för rikspolitikerna fungerade de sossestyrda kommunerna tvärt om. Med ökade bidrag, så som de såg det, kände de sig utpekade som ”fattiga” och som fattiga kunde de höja redan mycket höga skatter ännu mer. Fyrtiotalisterna, de äldre jublade i vanlig solidarisk yra och de unga, för vilka onödiga skattehöjningar var obegripliga flyttade till lågskattekommuner i storstadsområdena.

”Jag har sett dina videos på Youtube och säg till om jag tänker fel om krisen här i Danderyd”, fortsatte Storuman. Han tänkte gå till botten med att försöka sammanställa Danderyds kommuns ekonomi.

Han ansåg att Danderyds kommun på ett rätt unikt sätt gjort avsteg från svensk kommunal förvaltningstradition genom att systematiskt sälja ut kommunens mark för att finansiera löpande verksamhet och detta, dessutom betydligt under marknadspris. Jag verifierade att om det var så var det inte förnuftigt men tveksamt om det var olagligt.

Danderyd var inte ensam om att ha exploateringsverksamheten inom förvaltningens ekonomi. Enligt Moderat ideologi ska inte stat och kommuner äga tillgångar som inte ”behövs”. Kan sådana läggas ”nära” verksamheten och säljas kan investeringsinkomster ses som driftintäkter och skatten kan hållas nere tills sista tillgången är såld.

Storuman fortsatte, och menade att politikerna insett att detta var en omöjlig strategi speciellt när invånarna insåg vad som skedde. De hade fått nog och gjort revolt för att rädda sin villastad. Moderaternas väljarstöd hade rasat med 40 procent under de senaste tre mandatperioderna. Men betalar man nästan 600 miljoner kronor till skatteutjämningen, som man uppfattar som orättfärdig, är drivkrafterna att försöka runda systemet starka. Nytt för mig. Storuman sammanfattade läget med att det var fråga om politisk tondövhet och ekonomisk vanskötsel. Pampfasoner!

Innan jag han kommentera att detta var fullt möjligt med tanke på Fredrik Reinfelds envisa fasthållande för öppen massinvandring så kom de kommunplacerade invandrarnas kostnader in i bilden. Storuman menade att samtidigt med detta pågår en trend, gemensamt för alla kommuner och inte bara för Danderyd att rikspolitikernas flyktingpolitik havererar kommunernas ekonomier. Nu händer det som jag förutsagt i mina många videos på Youtube sedan tre år tillbaka.

Jag fick reda på att Danderyds kommun till dags dato byggt flyktingbostäder för 100 miljoner kronor samtidigt som man ser tydliga trender i förvaltningen. Den enda nämnd som budgeterat en ökning 2019 var Socialnämnden. Mest minskar man på Fritidsnämnden där det togs 10 miljoner kronor vilket var det belopp som Socialnämnden ökade med och där flyktingarna finns. Man kan säga att kommunens medel flyttas från att stötta våra egna ungdomar till att i stället ge dem till flyktingar och ensamkommande.

Storumans terminologi störde för det rörde sig inte om flyktingar i UNHCR:s mening, det vill säga enligt FN:s flyktingkonvention. Det gäller mest ekonomiska emigranter som i andra länder inte får uppehållstillstånd. Sverige kör alltid hemsnickrat.

Samtidigt ser jag i budget att medel inte bara flyttas mellan nämnderna utan också inom Socialnämnden. Medel tas från de äldre, som man sparar in på till att i stället flytta över till ökade kostnader för flyktingar. Alltså! Danderyd lägger ner hemtjänsten. Jag ställde mig undrande till detta. Hela hemtjänsten? Det var dramatiskt men Storuman var säker på sin sak. De måste ju höja skatten med 1,4 procent 2020 och hade höjt 0,2 procent i år och har ändå inte pengar till hemtjänsten! Jag hade haft rätt i vad jag beskrivit i mina videos, att just äldreomsorgen är invandringens alternativkostnad.

Storuman gled över till det generella och menade att just detta, som han såg i Danderyd nu, var den långsiktiga skillnaden i kommunernas verksamhet allt eftersom kommunerna inte får några statsbidrag för flyktingar efter två års etableringsstöd. Hur skulle det gå? Flyktingarna från Nordafrika och Mellanöstern hade i snitt i bästa fall fyra års skolgång. Detta var inget unikt för Danderyd.

Jag skulle kunna ha stört Storuman med erfarenheter från finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Sverige lånade då tills man tappade kreditvärdigheten och inte fick låna längre. Bidrag betalades då det var riktigt krisigt för att rikspolitikerna skulle framstå som räddande änglar. Det kommer att ske nu också. De kommer att belåna framtida generationer under flera år. Men de gillar inte att det nu är Danderyd som hänger på gärdesgården som en av de första lidande kommunerna. Det ger inte många röster i Robin Hood-Sverige.

Bortsett från tidsaspekten hade Storuman inte fel, som fortsatte med att kostnader, avgifter och skatter kommer att skena. En bedrövlig äldreomsorg blir nästan obefintlig framöver samtidigt som kultur- och fritidsverksamhet får tas över av det privata.

Det blev ett långt samtal om kriskommunen Danderyd och det slutade med en nu vanlig refräng som jag formulerade i en video för snart tre år sedan att 2025 skulle alla kommuner se ut som Malmö idag. Danderyd hann lite före. Det är nog inte bara Storuman som bär på stor ilska i Danderyd.

Storuman, nettoskattebetalaren, hade gjort tyst sorti ur Storuman. Storuman, nettoskattebetalaren, kommer att göra tyst sorti ur Sverige men där är han inte än. För övrigt anser jag att Helgeandsholmen ska döpas om till Cyklopernas ö.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH.

67 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: ETT PERSPEKTIV INIFRÅN PÅ LÄGET I DANDERYD

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Man behöver knappast vara expert på nationalekonomi för att inse att landets ledande politiker och befattningshavare har ruinerat landet genom en fullständigt ogenomtänkt och planlös migrationspolitik. Det vi nu ser är bara början på ett allt djupare elände. Det är närmast obegripligt att massmedia forfarande lyckats hjärntvätta befolkningen att tro att att den förda politiken är riktig när den i stället är en katastrof för landet.

  En del av problemet är enfaldiga politiker som inte begriper vad de håller på med, men en god del av skulden är passiva och mentalt förslöade medborgare som inte bryr sig. Media bidrar aktivt genom att ständigt servera dramatiska väderhändelser för att folk skall koncentrera sin oro på jordens klimat och inte märka den tilltagande vanvården av deras eget land .

  Gillad av 24 personer

  • Richard skriver:

   ”Man behöver knappast vara expert på nationalekonomi för att inse att landets ledande politiker och befattningshavare har ruinerat landet genom en fullständigt ogenomtänkt och planlös migrationspolitik”

   Är du säker på att den är ”ogenomtänkt och planlös”? Vissa aktörer verkar snarare ha planerat det. Visst finns många nyttiga idioter uppe i ledning (och ännu fler bland de resten av folket) men jag tycker det snarare ser ut som en avsiktlig plundring och bortskänkande av våra gemensamma tillgångar.

   Men oavsett om beslutsfattare och de som tjänat på det handlat i uppsåt eller ”naivitet” så ska de återbetala det vi förlorat. Med tvångsarbete om så krävs. Sen kan vi diskutera om vissa ska ha ytterligare straff utöver det.

   Gillad av 10 personer

   • Linden skriver:

    Flykten pågår för fullt.
    Analfabeter och somalier stoltast över Sverige visar en undersökning enl.svd
    Alla är inte lika nöjda med landets utveckling, knappa 40% procent av svenskarna säger att de är mycket stolta över Sverige.
    Utvandringen av etniska svenskar är sedan ett decennium tillbaka större än under Amerikautvandringen runt förra sekelskiftet.

    Man kan fråga sig hur detta ska sluta, det lär inte vara de minst driftiga som flyr landet.

    Gillad av 9 personer

   • akelaslair skriver:

    En anekdot från mitt lokala Lidl dagen före nationaldagen. Det var fullt med kunder i affären och då vi bor mitt emellan två s.k. utsatta områden med stor diaspora från MENA var många av damerna klädda i hijab och fotsida kjolar. De flockades kring stället med blombuketter och de valde de svenska buketterna med flaggor och blågula band. Trots att det fanns billigare blommor än de ”svenska” var det blågult som favoriserades. Jag hade god lust att krama om dem allihop.

    Gillad av 1 person

   • Dandersan skriver:

    På Nationaldagen firas nya medborgarna med en mottagning på slottet där kommunen ser sina nya arbetsgivare.
    Därav blomprakten i gult och blått från Lidl

    Gillad av 1 person

  • Lars Bernhoff skriver:

   Det kommer att skrivas många reportage om kommuner som har försatt sig själva eller tack vare regeringens misslyckade migrsgionspolitik i ett svårhanterlugt läge. Det behöver spridas positiva exempel som underlättar för medborgare och politiker att göra kloka saker istället för att behöva rada upp naiva eller dåliga beslut och brister i beslutsfattandet. Att byta kommun är en orealistisk och mindre praktisk strategi.

   Gilla

 2. malmobon skriver:

  Det som inte kan hända, kommer att hända.
  Vi har hört talas om hur städer i USA har gått i konkurs. Detroit.
  I takt med fler kommuner går i underskott, kommer alla kommuner tvingas höja skatten. Utjämningsbidragen har spelat ut sin roll.
  Konstgjord andning är och skall vara tillfällig lösning. Ändrad inte beteendet dör patienten till slut.
  Är vad som kommer hända kommuner om ca 3 år. Kommuner kan tvingas bli tvångsförvaltas och sättas i konkurs.
  Öppna hjärtan har därmed tvingats se verkligheten.
  Det är när folk ser vad som blir kvar i plånboken alla till slut blir Sverigedemokrater utom studenter som då blir kommunister.
  Muslimerna har sitt eget parti då.
  Finns redan i Belgien ok en och Nederländerna. Sharialagar. Grattis naiva svenskar.

  Gillad av 17 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Inte bara städer. Den verkliga katastrofen är vänster-nästet och klimathots-nästet California. Där Republikanerna inte ens bryr sig om att kandidera, Demokraterna har säker majoritet. På grund av asociala hippies överallt och koncentrationen av bögar i San Fransisco! Och mexikanska invandrare. Och en del ”super-rich” som inte bryr sig och bara tycker det är ”hip” att vara vänster! Se till exempel https://www.youtube.com/watch?v=zKkJB8Etq54 eller googla på ”California bankrupt”. Fult med olika typer av artiklar!

   Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    De ”super-rich” som bryr sig har flyttat till Nevada och Arizona.

    Jag nämnde för 8-9 år sedan att ca 2025 kommer kommunalskatten att vara 60% och 10 år senare kommer landets befolkning vara färre än 5 miljoner.

    Gillad av 1 person

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Några kommentarer till ovanstående Youtube bidrag! Kunde ha gällt Sverige lika väl som California!
    1
    Ahh the Demoncrats will bring you ten thousand immigrants to help you out.
    2
    well you can thank polosi liberal gov for that
    3
    import the third world, BECOME THE THIRD WORLD
    4
    California is an experiment in socialism. Seems to be working just as history predicted. Hard to feel sorry for California
    5
    What about all of the bleeding heart movie stars? Where u at, Hollywood? U stay poppin off at the mouth but won’t pop open your wallet. Frauds.
    6
    California is a sanctuary state, ”FOR ILLEGAL IMMIGRANTS” … CA. Imported the third world and became a third world…!
    7
    Liberal Democrats have run the state into the ground, spending taxes on taking care of immigrants and minority’s instead of paying off their bills and letting drugs go rampant with homeless people everywhere.

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Med tanke på San Andreas-förkastningen kanske du inte skall vara ledsen att det ser ut som det gör i södra Kalifornien?

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 3. Aha skriver:

  Annie Lööf och media reagerar på att SD-”topp” har kallat henne för folkförrädare på Facebook. Well rent definitionsmässigt blir man väl det om man som skribenten skriver använder äldreomsorgen som alternativkostnad till migrationskritikerna, dvs skär ned insatser för gamla och sköra till förmån till unga och friska invandrare. Det är ett förräderi mot de äldre.

  Sorgligt att så många svenskar fortsätter att rösta på denna utveckling.

  Gillad av 10 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Jag skulle inte se med blida ögon genom pincenén, på ett sådant genomskinligt tillgrepp av ett ljusgenomsläppligt objekt.

   Gilla

 4. Bjarne skriver:

  Svensk politik bygger på tomma floskler som
  – Sverige är ett rikt land
  – Man kan inte förbjuda fattigdom
  – Mitt Europa bygger inga murar
  – Man får inte ställa grupp mot grupp
  – Vi talar om baaarn
  och så vidare.
  Det är helt förbluffande att se hur landet faller samman framför ögonen på en och det finns inget man kan göra.

  Gillad av 12 personer

   • Anders L. skriver:

    Den kan ju ha uppstått på flera ställen oberoende av varann liksom den multiresistenta och dödliga svampen Candida aureus som sprider sig över världen och för vilken ingen bot finns.

    Gilla

 5. Loke skriver:

  Majoriteten av Danderydsborna har varit varma anhängare av massinvandring till andra kommuner. Så länge de inte drabbades av synliga kostnader eller otrygghet så gick det bra att pådyvla mångkultur till andra fattigare delar av landet.

  Vad som inte heller framkommer i debatten är att kraschad kommunal ekonomi och höjda skatter inte berör de Danderydsbor som räknas. Lever man av utdelning så kan kommunen höja skatten hur högt som helst då skatten på utdelningar beskattas av staten. De kommunala tjänster man behöver köper de sedan för egna pengar av privata aktörer.

  Det är inte synd om Danderydsborna. Tvärtom är en kraftig levnadsförsämring för dem helt nödvändigt för att utvecklingen i Sverige ska kunna vändas. Kan de fortsätta att leva i en bubbla så kommer de flesta att fortsatt stödja massinvandring till andra delar av Sverige.

  Gillad av 7 personer

  • akelaslair skriver:

   Jo, men de som lever i en bubbla i Danderyd kan knappast ensamma beskyllas för stödet till massinvandringen till Sverige. De är helt enkelt inte tillräckligt många. Det stora stödet finns bland vanligt hyggligt folk. Jag har massor av dem i både familj, bekantskapskrets och sociala medier. De konsumerar inga andra nyheter än stats-TV och MSM. De tror blåögt på ”solidaritet” och vill alla väl. Samtidigt som de förfasar sig över cykelstölder, bilbränder, barn som rånar andra barn osv ser de inte alls några samband med importen av nya värdegrunder eller vad man skall kalla det. De pratar om jämställdhet och tvekar att gratulera på nationaldagen samtidigt som de gärna högt och tydligt säger Ramadan mubarak till alla och envar.

   Gillad av 7 personer

   • Anders Nilsson skriver:

    När skattehöjningarna kommer, kommer säkert dina vänner fråga varför och då förstå vad som är på gång.

    Gillad av 1 person

 6. plq017 skriver:

  Vill man göra något åt saken (och det törs man förmodligen inte), så inför man ett frivilligt bidragssystem, exempelvis med en ruta på deklarationsblanketten, där varje skattebetalare får ange hur mycket han vill ge till flyktingars kostnader.
  Sedan får stat och kommun använda dessa pengar, och endast dessa, för flyktingars kostnader.

  Gillad av 5 personer

  • akelaslair skriver:

   Ha ha. Det kommer att få samma resultat som när en talare under en av demonstrationerna på Medborgarplatsen i Stockholm frågade hur många i publiken som kunde tänka sig att öppna sin dörr för en ensamkommande. Många godhetssignalerande händer viftade frenetiskt i luften men när det sedan kom till kritan var det ett fåtal som verkligen ställde upp.

   Gillad av 1 person

 7. Östrahult skriver:

  En aspekt på denna soppa är att de känsliga inslagen som HJ nämner inte har nämnts överhuvudtaget. Vare sig av koalitionen eller oppositionen. Alla mörkar alla kostnader som kan kopplas till invandring och vilka som får betala priset. De senare är de som befinner sig i underläge pga ålder, köpkraft etc.

  Gillad av 1 person

 8. Hans Nilsson skriver:

  Tyvärr är det så att den del av befolkningen som fortfarande har förståndet i behåll blir mindre och mindre för varje år som går. Detta har pågått sen mitten av 1970 talet utan att någon har reagerat nämnvärt. Jag hoppas på en finanskris helst massivare och långvarig än 90 talskrisen så det svider rejält i hela kroppen på stora delar av Svenska folket.

  Gillad av 3 personer

 9. Loke skriver:

  De människor du beskriver bor troligen inte i Akalla, Hjulsta eller i Hallunda. Jag har också fullt av dem i mitt flöde och vet att det uttalade stödet i tjänstemannaklassen är stort , men inte så utpräglat inom arbetaryrken.

  Min poäng är att Danderydsbor och andra boende i välbeställda områden är de som har mest inflytande i Sverige. Skulle Ax:son Johnsons, Lundbergs, Wallensbergs m.fl. finansfamiljer bestämma sig för att massinvandring av lågutbildade på allvar skadar deras intressen i Sverige så skulle kursen läggas om inom en månad. Inom ett år hade all import upphört och den moderata partiledningen skulle vara utbytt. Den som tror att massinvandring i första hand är ett politiskt projekt har inte räknat på företagens vinster.

  Gillad av 3 personer

 10. Jaxel skriver:

  Hans! Det du skriver om är oerhört viktigt. Det förblir dock av karaktären anekdotiskt än så länge.

  Vad som skulle behövas är någon form av systematisk genomgång av hur kommunerna finansierar de ökade kostnaderna för asylinvandringen.

  Helst en ekonomisk genomlysning av alla landets kommuner. Alternativt ett hyfsat stort slumpmässigt urval. Även ett systematiskt urval av worst cases skulle vara talande om dessa är hyfsat många.

  Var kommer pengarna ifrån? Skattehöjningar? Från nedskärningar i helt andra verksamheter, vilket nämns i krönikan. Eller kanske rent av det allra värsta – från nedskärningar i äldreomsorgen.

  Om det sista är fallet och det kan visas så är det fruktansvärt omoraliskt. Ruttet är i så fall rätt ord. I så fall blir det alltså de svagaste i samhället, de som resten av samhället dessutom står i skuld till som får betala priset för politikernas storslagna humanitära stormaktsprojekt.

  Om Jan Björklund, Annie Lööf med flera som driver detta projekt inte kan genomföra det på annat sätt än att de gamla och svaga drabbas så är deras handlande grovt omoraliskt. De anser sig vara moraliska föredömen när man egentligen måste fråga sig om det inte är tvärtom. De låter andra betala priset för deras storslagna så kallade godhet.

  Kanske ett projekt för Det Goda Samhället. Jag är utan vidare beredd att slanta upp fyrsiffrigt, kanske rent av mer, för att stödja ett sådant projekt.

  Gillad av 4 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Jaxel
   Det finns många små vardagliga exempel på hur kommuner/landsting sparar och höjer avgifter. Fler barn i varje förskolegrupp/skolklass, avsevärt längre väntetider för tid på vårdcentral eller på provsvar eller på operation,  högre avgifter för bygglov och en dubblering av avgift för vatten- och avlopp, skola bara fyra ( längre) dagar per vecka som blir en skolskjutsbesparing, noll chans till äldreboende utan demensdiagnos som några exempel. Mindre försämringar som kan vara svårt att koppla ihop med invandringskostnaderna.
   Det vore också intressant att få siffror på andel av den infödda befolkningen som är över 65 nu jämfört med säg för tjugofem och tio år sedan. Eftersom man säger att det är ökat antal äldre som är orsaken till belastningen på sjukvården.

   Gillad av 2 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Hej Eva. Mer Jenesvik är nog till hjälp med din önskan om statistik angående antalet äldre och kostnaderna för kommuner. Flen och Filipstad analyseras. 47 minuter plus alla stopp för att smälta / förstå statistiken. 🙂

    Gillad av 3 personer

   • Jaxel skriver:

    Eva!
    Det cirkulerar en hel del dåligt belagd information kring detta. Kanske går det att ta fram ”hårda” data.

    Åldersfördelning i riket respektive landets kommuner kan väl rimligen inte vara svårt att ta reda på.

    Hur detaljerade siffror som finns tillgängliga på exempelvis kostnader för äldreomsorgen har jag ingen aning om. Alldeles omöjligt kan det knappast vara att ta reda på. Frågan är väl hur mycket arbete som krävs.

    Gillad av 2 personer

   • Jaxel skriver:

    Har tittat mycket hastigt i SCBs statistikdatabas som i det aktuella fallet täcker åren 2014-2018. Ser i denna hastiga titt inget som tyder på att äldreomsorgen fått stå tillbaka.

    Möjligen är 2018 för tidigt. Kanske syns eventuella effekter först i budget för 2019 och 2020. När skall budget för 2020 finnas färdig?

    Gilla

   • Igor skriver:

    Var inte de äldre friskare nu för tiden? Det borde väl innebära att inte så många belastar sjukvården, eller? Eller är det lika många sjuka nu när de är fler som när de var färre?

    Gillad av 1 person

  • Elof H skriver:

   ”Förr” var det 5 miljoner som försörjde sig själva plus 3 miljoner (barn, pensionärer + övriga). Nu är det 5 miljoner som försörjer 5 miljoner. Mer komplicerat än så är det inte.

   Gillad av 4 personer

 11. Styggestig skriver:

  I meningen ”Innan jag han kommentera att detta var fullt möjligt med tanke på Fredrik Reinfelds envisa fasthållande för öppen massinvandring så kom de kommunplacerade invandrarnas kostnader in i bilden”. gäller följande:
  ”han” skall vara ”hann” (böjs ”hinna, hann, hunnit”
  ”fasthållande för” skall vara ”fasthållande vid”
  Redaktionssekreteraren på DGS verkar vara ledig idag.

  Gilla

 12. Anders Nilsson skriver:

  Du skriver så bra men tänker kanske inte tanken till slut. Storuman lämnade Storuman p.g.a. bättre levnadsvillkor i Danderyd. Migranter kommer till Sverige för att få bättre levnadsvillkor. Svenskarna vill nog också ha bättre levnadsvillkor., eller?

  Gilla

 13. Anders Nilsson skriver:

  Sveriges problem tycks enorma, men finns det en lösning? Kanske, mitt förslag är att övergå från bidrag tills skatteavdrag. Barnbidrag ersätts av barnskatteavdrag t.ex. Om detta görs successivt kommer de som inte arbetar men vill arbeta, få gott om tid att hitta ett jobb. De som inte vill arbeta och är i arbetsför ålder utan handikapp får då söka sig till ett annat land för att få sina bidrag.

  Gilla

  • Hans Jensevik skriver:

   Vi har haft bidrag som löneavdrag och då var Sverige en tigerekonomi tillväxtmässigt sett. Incitamenten att jobba och bygga ett bra samhälle var starka. Beträffande ekonomiska data om äldrekostnader så finns dessa i en databas som heter Kolada. Glöm inte att ni ska studera serier som sträcker sig över lång tid och att senare år varit lite överhettad högkonjunktur. Vi har tuffare tider framöver. Hur svåra vet vi inte. Kommuner är också mycket olika p g a av vilken kultur som sitter i väggarna när det gäller att sköta sin ekonomi. Analyser av alla kommuner för att rätta upp läget hjälper inte. Före 1970 styrde förnuftet och man ville veta (vetenskap). Idag styr hjärtat och därmed godheten och verben är tro, tycka och anse (vidskepelse).

   Gillad av 3 personer

  • M skriver:

   Skatteavdrag gynnar de med högre inkomster och är inte jämförbart med ett bidrag per barn som utgår till alla. Många till höger vill ju inte ha inkomstöverföringar dvs utjämning (själv tror jag ett samhälle annars likt det amerikanska lämnar åtminstone 20 % i relativ fattigdom (absolut enligt amerikansk terminologi). Samtidigt är ett bidrag per barn, en klumpsumma, inte snedvridande av resursallokeringen. Moderaterna drev ju länge tesen om skatteavdrag (implementerades ju även som jobbskatteavdrag) kring barnbidragen, men har vad jag sett släppt den delen av retoriken de senaste 15 åren. De vill inte ha inkomstutjämning! Skillnaden blir naturligtvis störst vid progressiv beskattning, idag har vi ju närmast platt skatt och regressiv om vi ser på punktskatter (belastar de med lägre inkomst mer som andel).Avdrag slår naturligtvis hårdast mot sjuka och arbetslösa.

   Ser vi på bostadsbidrag blir ju bilden annorlunda dvs det skapar kilar vid utgång på arbetsmarknaden dvs det blir mindre mellanskillnad mellan lön och arbete. Här kan man ju också ifrågasätta det meningsfulla i att människor inte rättar ”boendet efter plånboken”. Barnbidraget är ju mer att se som en direkt kostnad kopplad till barn som ersätts solidariskt pga. värdet för samhället i sin helhet. Borttag måste givetvis följas av höjda pensioner generellt och de har ju släpat efter lönerna kontinuerligt sedan ATP infördes och sedan Bidlt regimens förändring av pensionssystemet så är det definitivt underfinansierat, (tjänstepensioner (ITP2) följer ju inte heller löneindex utan prisindex och de nya varianterna (ITP1 börsutveckling). Den statliga är inte heller helt följsam till löneindex utan släpar ungefär en månadsinkomst på tio år (liksom ITP2). Pensions systemet kan ju aldrig, som man hävdar, vara frikopplat från allmän beskattning och offentlig budget. Man tar in 18 % av lönesumman från de arbetande och betalar till pensionärerna och en hel del (minst 30 %) går tillbaka till statskassan (jag har aldrig sett någon artikel kring detta, men jag antar att man ser pensionssystemet brutto, som bruttobetalningar (pensionärer som inte arbetar bidrar ju aldrig till samhället utan är en nettokostnad, det är enbart arbete som genererar samhällsintäkter).

   Antingen höjer man pensionsavgiften eller sänker skatten, så man kan ta bort bostadsbidraget, det går lika bra oavsett, men dagens system håller inte. Istället höjer man pensionsåldern och tror man ska lös de demografiska problemen den vägen. Man negligerar att få ut ungdomarna genom utbildningssystemet snabbare och få ut mer arbetskraft av de högproduktiva (åtminstone starkare och friskare och mer flexibla). Likaså har man i årtionden trott att invandring ska lösa problemet, men det kostar mer än vad det bidrar med och självklart kommer kostnaden för deras ålderdom till. Ullenhag Liberalerna tror ju fortfarandet att invandringen räddar oss!

   Så avdrag är inte någon generell lösning på problemet med ökad inkomstspridning och ökad fattigdom och ökade kostnader för basvaror. Bostadspriser och hyror skenar ju! Utan någorlunda balans på den marknaden kan man inte genomföra några förändringar avseende avdragsrätt eller bidrag utan att få en prischock. Avdrag för välfärdsstaten (sjukvård, skola, omsorg) som i USA permanentar inkomstspridningen trots att de som vi lägger ungefär 26 % av BNP på det (dras upp av att sjukvården är dubbelt så dyr till samma effektivitet).

   Gilla

   • Anders Nilsson skriver:

    Skatteavdrag gynnar höginkomsttagare men kan faktiskt utformas så att det gynnar alla lika. Antag att skatten räknas utan avdrag och därefter erhålles ett avdrag t.ex. per barn. Skatteavdraget blir då lika för alla med barn men skatteavdraget kan bara kvittas mot betalda skatter.

    Gillad av 1 person

   • M skriver:

    Anders: Om skatteavdraget är säg 10 tusen per barn så blir det lika för alla, men om en har 50 % skatt och en annan 30 % skatt så minskar skatten med 3000 för den senare och 5000 för den första så avdrag gynnar höginkomsttagare. Barnbidrag är däremot neutralt och billigt att administrera. Det utgår även till arbetslösa och sjuka (och en massa invandrarfamiljer som saknar försörjning).

    Gilla

 14. M skriver:

  Bara en anmärkning. Upplåning av staten belastar inte kommande generationer förutsatt att medlen används så att produktiviteten ökar, men om så inte är fallet, vilket det inte är i Jenseviks beskrivning, utan lån för konsumtion….så är det en belastning. Generellt om upplåning vid budgetunderskott så är det 1) med egen valuta ett mindre problem vid inhemsk upplåning och 2) inte alltid nödvändigt särskilja hur medlen används eftersom ökad efterfrågan (konsumtion) drar igång hjulen i ekonomin.

  Att dra på sig kostnader för aktiviteter som minskar landets produktivitet både på kort och lång sikt (invandringen) är förödande.

  Gilla

 15. cmmk10 skriver:

  ” 2) inte alltid nödvändigt särskilja hur medlen används eftersom ökad efterfrågan (konsumtion) drar igång hjulen i ekonomin.”

  Konsumera dig rik! 😉

  Genom att skapa mängder av nya konsumenter, via invandring och generösa bidrag, har vi nu lyckats med att få en evig högkonjunktur och evigt välstånd, eller … ?

  Här är en till: 🙂

  ”Socialdemokraterna har visst en jobbpolitik. Vi vill öka bidrag, och detta ger samma effekt som sänkta skatter, som ju ger jobb.” ~ Anders Sundström

  Gillad av 1 person

  • M skriver:

   Tänk nu på att samhällsekonomin är en kaka av produktion som antingen ägs offentligt eller privat men alltid skapar någon form av varor och tjänster, mer eller mindre effektivt, men där offentliga tjänster inte har ett pris satt på marknaden i någon (troligen imaginär) jämvikt mellan utbud och efterfrågan där efterfrågan alltid begränsas av en budgetrestriktion (inkomst). Frågan är alltså om den inkomstfördelning som en helt frisläppt marknad utan regleringar och utan beskattning skulle ge en acceptabel inkomstfördelning sett utifrån samhällsbehov och samhällsvärderingar.

   När man på dessa sidor ”skriker” om indoktrinering och ”socialism” så bör man beakta att retoriken om ”bidrag” är av samma bristande kvalitet liksom talet om ”marknaden”.

   Försäkringssystemen, socialförsäkringar liksom pensioner och olika former av stöd vid t.ex. konjunktursvängningar är inte ”bidrag”. Kallar du det för ”bidrag” om huset brinner ned och du får utbetalningar från villaförsäkringen? Försäkringssystem är ett gemensamt skydd mot olycka.

   Jag tror du gör dig skyldig till, som ekonomerna säger ”fallacy of composition” dvs den enskilde ska självklart spara och inte slösa, men om ALLA sparar så konsumerar ingen och utan konsumtion så produceras inget, inte utan efterfrågan. Efterfrågan brukar man jämställa med nationalinkomst och eventuellt minus sparande dvs den totala inkomsten ger efterfrågan i ekonomin. Den inkomsten, bruttonationalinkomsten är lika med (bokföringsmässig enhet)) konsumtion plus offentlig konsumtion minus skatt plus investeringar (offentliga plus privata)plus export minus import. Det är värdet av vad som produceras i landet. Vid lågkonjunktur minskar inkomsten och produktionen minskar, om staten underbalanserar budgeten så ökar inkomsten antingen direkt via sänkt skatt, arbetslöshetsförsäkring eller via investeringar eller konsumtion som genom ökad efterfrågan ökar produktionen och inkomsterna i samhället i flera led. Det drar igång hjulen. Ofta har man använt bygginvesteringar motkonjunkturellt då det dels är mycket inhemsk produktion i det och mindre import och dels ger god multiplikatoreffekt och naturligtvis bostäder! Det blir svårt att få effekt naturligtvis när ledtiderna för byggande är ca 7 år, men rotavdrag och infrastruktur har man ofta fått igång snabbare.

   Så det förefaller mig att du inte förstått skillnaden mellan familj/företag/individuell ekonomi och samhällsekonomi. Det är inte samma sak!

   Men du kanske menar något annat? Det är hursomhelst mycket stor skillnad mellan produktiva investeringar och icke produktiva! Invandringen är inte en produktiv investering, det är ett läckage av resurser som minskar produktivitet per capita och har dolda kostnader som inte är direkt mätbara på kort sikt t.ex. urholkning av skola, kulturell homogenitet, tillit, brottslighet, sjukdom etc.

   Men hursomhelst, att i lågkonjunktur öka aktiviteten genom att påverka efterfrågan i ekonomin är vedertaget och troligen ger ”bidrag” som ökade pensioner till lägre inkomstskikt större effekt än skattesänkningar för höginkomsttagare t.ex. sänkt fastighetsskatt.

   Det är ingen som helst ”socialism” i vad jag skriver utan bara basen i nationalekonomi. I sammanhanget ska man väl nämna högerekonomers, nyliberalers ide om ”expansiv åtstramning” i Europa /EMU länderna) att man kunde strypa efterfrågan/offentliga budgetar och få ökad aktivitet genom att tilliten för staterna ökade….IMF trodde multiplikatorn var lägre än ett.

   Gilla

   • M skriver:

    Globalt är sparande ex post lika med investeringar! För ett land som Sverige kan ju stort sparande dvs främst kapitalvinster (företagsvinster) exporteras/placeras utomlands om bytesbalansen är positiv (bokföringsmässigt samband). Valutakursen rör sig med utbud/efterfrågan, men på sikt centrerad kring bytesbalansens utveckling dvs mer inkomst ger mer import ger mindre bytesbalans ger högre kronkurs.

    Grundkunskaper.

    Gilla

  • M skriver:

   CMMK10, dina invändningar är rimliga om man bortser från att jag skrev ”inte alltid nödvändiga”. Jag undrar själv över hur mycket av den svenska sk högkonjunkturen som är en chimär skapad av invandring, minusräntor och byggboom! De bidragen och investeringen i invandring är sannolikt inte produktiv utan ett dränage från samhällsekonomin och resulterar i skyhöga bostadspriser och hyror i en överhettad byggkonjunktur, i ett land med bristande konkurrens i den sektorn, med specialregler som blockerar utländska byggföretag, med regler för kollektivavtal nu även för utländsk byggarbetskraft Effekterna i populationen är ju i hög grad generationsbundna! Nyproducerade lägenheter fylls med invandrare som inte har råd utom via bostadsbidrag och samtidigt trängs svensken undan, alla de som inte gjort ”bostadskarriär” dvs inte bara ungdomar. Massor med pensionärer! Det är definitivt en bostadsbubbla om vi ser till byggkostnaderna och till efterfrågan driven av låga räntor utan motsvarighet i inkomst. Ändå sitter ekonomer som Lars EO Svensson och menar att det inte är en bostadsbubbla! Vad ska vi säga om ekonomer? Politiker vet vi ju vad vi säger om… Priser som fyrdubblats på 15 år!

   Undrar om det inte blir en smäll lik 2001 så småningom?

   Så jag skrev mycket ovan, men det förstod du kanske redan, får väl avse andra…men jag har följt debatt och skriverier flera decennier och de mest basala tycks vara okänt….

   Gilla

  • M skriver:

   Kom att tänka på en oklarhet i tanke och vad jag skrev, att investeringar avser både offentlig och privat. Jag är inte säker på hur man menar här. Förr i tiden så skilde man på statlig driftbudget och investeringar, sedan slopade man det. Det flöt ihop. Troligen dåligt. Sambandet är i alla fall:

   Y = C + (G-T) + I + X – M

   Och troligen ser man G som både offentlig konsumtion och investeringar, men jag vet inte.

   Gilla

 16. Per G Eriksson skriver:

  Bra att Danderyd drabbas av (eviga) underskott – i denna politiskt korrekta kommun har man varit för massinvandring av bidragstagare i tron av att det idylliska villasamhället skulle bestå genom att migranterna hamnade i Filipstad och Norberg – nu ska kalaset betalas och Danderyds låga kommunalskatt är ett minne blott, ständiga skattehöjningar väntar.

  Gilla

 17. Hans Jensevik skriver:

  Till M! Den kritiska faktorn är produktivitetsutvecklingen. Den har varit hög och då har det gått bra. Den kan vara fortsatt hög i urbefolkningsdelen om urbefolkningen av godhet sliter sig blåa för att betala för lågproduktiva invandrare och ekonomiska emigranter. Man kan bekymra sig om inkomstfördelningen som du gör men hur ligger incitamentet? Vill urbefolkningen betala för de som rikspolitiken importerar för att få bidragsfinansierade röster? Tror inte makroekonomin kan analyseras på traditionellt sätt. Nu är helt enkelt frågan om de högproduktiva vill jobba och få mindre ut av sina insatser. Tror inte jag. ”Vi betalar inte” är ett vanligt beteende. Och hur kommer de som fått allt dukat reagera när det inte längre blir möjligt? Och när och hur snabbt sker kommande ekonomiska svacka? Nu kommer anhöriginvandringen. Någonstans mellan 3 till 10 personer på varje ensamkommande. Vart tog försörjningskravet vägen? Politikerna räknar rösterna. Du betalar lille svensk på något sätt i framtiden för detta. Och du har röstat fram nuvarande läge i riksdagen. Här finns inga ångerveckor.

  Gillad av 5 personer

  • M skriver:

   Det har du rätt i Hans och den inkomstomfördelning som accepterats i ett homogent samhälle kan inte lika lätt få acceptans i ett heterogent samhälle. Det är väl vad nyliberal borgerlighet begrep när man använde invandring för att slå sönder välfärden! Det är en löjlig myt (från borgerliga skapare) att S importerar personer endast för att de ska rösta på dem. Då försvinner ju samtidigt de som tidigare röstat S. Är det en myt att borgerliga vill slå sönder? Det har ju varit uttalat i decennier! Och effekten av invandring tydlig! Så de visste väl vad de gjorde?

   Gilla

 18. Johan Wilson skriver:

  Vi har en vård, skola, omsorgs apparat anpassat för 8 miljoner invånare.

  Idag är vi 2 miljoner fler och det har hänt ffa de sista 20 åren dessutom minst lika många till som är papperslösa.

  I kommunerna har det i realiteten redan rasat.

  Redan om fem år kommer ALLA svenska kommuner sitta med samma relativa underskott som idag Malmö med sina 2 miljarder gör.

  Migrationsverket har redan och utan framförhållning dumpat kostnaderna för ex de ensamkommande på kommunerna helt chockartat och kommunerna måste nu akut omrioritera.

  Det är ffa äldrevården som pengar tas från för att finansiera social omsorg dvs bostads och bidrags uppehälle till ekonomiska migranter.

  Med i snitt ca 4 års skolgång i bästa fall tar det i snitt 7 år för hälften av dessa att komma ut i arbetslivet samtidigt som inflöden av arbetslösa ökar radikalt med anhöriginvandringen.

  Det vi kommer se är kommunala skattesatser på max nivåer, vi är redan där när nu människor med arbete väljer fritid istället för att betala mer skatt för att arbeta mer, där i stort sett all kommunal skatt kommer gå åt till att finansiera sociala omsorgen av arbetslösa migranter.

  Antingen via de direkta bidragssystemet eller indirekt när kommunerna nu massanställer ekonomiska migranter för att få bort dessa ur bidragsstatistiken.

  Samtidigt kommer större delen av ffa fritids nämnden (läs barn och ungdomar) och äldre omsorgen läggas ut på privata alternativ som man då kommer tvingas betala extra för.

  I realiteten bedriver nu migrationsverket ett utrotningskrig ffa mot våra svenska äldre och deras aktivister är nu i färd med att helt nedmontera svenska välfärdssystemet.

  Det här tugget om att de som byggde upp Sverige som svensk industrination och skapade vår Välfärd och rikedom på något sätt är problemet är bara ren och skär dessinformation, lögn och propaganda.

  Hade vi haft kvar systemet med 8 miljoner invånare som det är anpassat för och inte idag fyra miljoner extra hade det fungerar alldeles utmärkt.

  Istället för som nu den explosivt eskalerande ohälsan bland alla de anställda idag verksamma inom vård, skola och omsorg hade de då kunnat behålla hälsan istället för att som idag drabbas av utbrändhet och stress utmattnings relaterad sjukdom.

  De enda som verkligen tjänar på den här utvecklingen är ffa de politiker som mha skattefinansierad massmigration av bidragstagare kunnat öka sin väljarbas men även de kriminella verksamma inom trafficking och droghandel samt dessutom privata quasi entreprenurer verksamma inom vård, skola och omsorg, dvs migrations miljardärerna, som nu kapitaliserar genom att sopa upp resterna av den välfärd du tror du redan betalat för, ofta i kombinationer av skattefinansierad flyktingboende och ex hemtjänst/vård erbjudanden.

  ”Att sommaren i förlossningsvården är en slitsam tid för personalen är ett välkänt faktum. Den som hoppats på en förändring kommer bli besviken.

  I år kommer listningsstopp att användas på sjukhusen.”

  https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hart-tryck-pa-forlossningsavdelningarna-i-sommar/repsfd!O@6vk9VFXw8tojvgSQ1DEA/

  ”I år har hittills 19 barnmorskor sagt upp sig. I början av maj stängdes dessutom en hel BB-avdelning på grund av hög arbetsbelastning.”

  https://omni.se/krislarm-19-barnmorskor-har-sagt-upp-sig/a/kJdQEX

  Gillad av 2 personer

 19. Johan Wilson skriver:

  Har ni missat Hans Jenseviks genomgång av Flens kommun, ca hälften så många kommuninvånare som Danderyds 33.000, men där grundproblemen är identiska bara tyvärr så mycket större, är det hög tid nu att leta fram den presentationen på Youtube.

  Trenden är dock den samma över hela kommun Sverige.

  Rikspolitiker driver igenom beslut, får internationella brownie points, framstår som moraliskt överlägsna men smiter nu från notan som de nu utan förvarning lägger i knät hos kommunerna.

  Extremt pressade kommunpolitiker måste nu därför och akut revidera sin budget för resten av året och dra in på ffa äldre vård och fritidsnämnder.

  Oförståelsen från kommuninnevånarna som hela tiden matats med mantrat från ett agendadrivet media om migrationens förtjänster är total, men insikten om att så verkligen inte är fallet börjar nu så sakteliga komma.

  Om du själv nu begär in din kommuns faktiska resultat för Q1 inkluderande budget för resten av året ser du hur det står till. Gör det!!!

  För vilka verksamheter har man kraftigt tvingats justera i budgeten, vilka verksamheter drar man nu in på? Vilka ökar och får tillskott?

  Social demokraterna som nu förlorat stort i kommunerna får sin hämnd.

  De låter Migrationsverket bedriva utrotningskrig mot våra äldre, dumpar kostnaderna på kommunerna helt utan förvarning, får det att framstå som deras egna statsfinanser sköts exemplariskt medans kommunpolitikerna som ska ta reda på eländet rikspolitikerna ställt till med hamnar i en helt omöjlig situation och framstår som helt inkompetenta.

  Gillad av 1 person

 20. Göran Holmström skriver:

  Kopparberg en del av Ljusnarsbergs komun.
  Ljusnarsberg, andel på bidragsförsörjning 22,9% femte högst i Sverige medel 13,3%
  andel arbetslösa 10,1% förtidspensionärer 9,2 högst i Sverige.
  Skatteintäkter komun 38735 kr per invånare 45531 kr riks snitt
  Statsbidrag 21940kr Snitt 9368 kr.
  Komun kostnader 57187 kr snitt 54234 kr
  Utan statsbidraget så är pengarna i princip slut på tre år, vinsterna kommer sedan, eller Hur!
  Skattesatsen på 32,57 procent lär stiga till 50-55 om kostnaderna ska täckas,
  lite sorgligt är det att se hur hus i Kopparbergs Centrum som saknar fönster och dörrar, nej inte ett hus såg flera när jag var där sist. Osb skivor satt där istället.
  Trots digert barnafödande bland pensionsräddarna så blöder Ljusnarsbergs komun folk minus 1,7 procent per år just nu, det indikerar att vanliga flyttar därifrån,
  vilket kommer leda till ännu sämre ekonomi.

  Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Ja, det stämmer mycket väl. Kopparbergs bryggeri är enda stora arbetsgivaren, med många låglönejobb Nackdelen är den multikulturella matlukten över hela centrumet, alla billiga hus huserar migranter. Ställdalen är ännu billigare, pundarnas favvoställe i nedre dalarna, enligt mina vänner i svängen.

    Gilla

 21. Thomas Karlsson skriver:

  Vi kommer att gå samma väg som våra grannländer som redan har implementerat en stram invandringspolitik. Skillnaden är att det i Sverige har gått långsammare för polletten att trilla ner.
  När majoriteten av svenskarna verkligen blir drabbade ekonomiskt så kommer de också vidta åtgärder via valurnan.
  Precis som main stream-politiker som alltid reagerar då katastrofen redan är ett faktum.

  Gillad av 2 personer

 22. Per S. skriver:

  Två(2) klargörande frågor till Hans Jensevik:
  1) Har nuvarande avgifter och skatter i Danderyds kommun hittills räckt till, därför att kommunen beslutat om ett kassaflöde från balansräkningen (sälja av fasta tillgångar) för att stärka intäkterna i resultaträkningen?
  2a) Beror kommande skattehöjning i Danderyds kommun på att, ytterligare försäljning av tillgångar inte kan ge tillräckliga stärka intäkter i resultaträkningen?
  2b) Eller, har kommunen plötsligt nu fått 200 milj. kr i nytillkommen ökning av utgifterna för driften av kommunen?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.