Patrik Engellau: Sociologi

Patrik Engellau

Fransmannen Émile Durkheim var tillsammans med tysken Max Weber sociologins grundare. De var ungefär lika gamla, Durkheim föddes 1864 och Weber 1858. Ibland räknas även Karl Marx, född 1818, till grundarna.

Det sena 1800-talet var besatt av vetenskapliga ambitioner. Den industriella revolutionen pågick för fullt och en helt ny värld rullades ut inför människornas häpna ögon. Inget gammalt gick att lita på. Durkheim ansåg att alla idéer som folk tidigare haft om samhället var fördomar. Han uppfattade sin egen lära som lika revolutionerande som när den heliocentriska världsbilden ersatte den geocentriska. Allt skulle genomforskas med vetenskapliga metoder. Det är ingen tillfällighet att man i samma anda började mäta skallar på samer. Ej heller är det en tillfällighet att Marx kollega Engels kallade herrarnas gemensamma lära för den vetenskapliga socialismen till skillnad från alla tidigare sorters primitiv och fördomsfull socialism.

Själv har jag aldrig begripit mig på Durkheim (som jag i alla fall tror att jag gjort med Weber och Marx). Men en sak han som skrev i sin bok om vetenskapliga sociologiska metoder har jag lagt på minnet:

De stora vågor av entusiasm, indignation eller medlidande som uppstår i en folksamling, kan således inte härledas till något enskilt medvetande. De kommer utifrån till var och en av oss och har förmågan att gripa tag i oss mot vår vilja. Det är frågan om ett grupptillstånd som upprepas hos individerna, därför att det tvingar sig på dem. Det finns i varje del därför att det finns i helheten, snarare än att det finns i helheten för att det finns i delarna.

Durkheim arbetar med föreställningen att det finns ett slags organiskt väsen som han kallar samhället ”som finns utanför individen och som har en tvingande makt” över individen. Detta väsen skapar ”normer” hos samhällsmedborgarna som gör att de kan samexistera.

Troligen feltolkar jag Durkheim men av citatet drar jag slutsatsen att det kan finnas en motsägelse mellan vad folk känner i kollektiv och vad de känner privat i sin egen erfarenhetssfär. Själv tror jag att det ligger till på det viset ty många människor verkar inte lida av att de av samhället inspirerade värderingar de hyser ofta går på tvärs emot de dagliga erfarenheterna och det sunda förnuftets innebörd. Samhället uppmuntrar människorna att inta olika politiskt korrekta uppfattningar, till exempel om hur undervisning ska gå till och om hur utanförskap och brottslighet ska bekämpas, exempelvis med terapi och bidrag, trots att det blir alltmer uppenbart att de politiskt korrekta idéerna inte får avsett resultat utan tvärtom ofta förvärrar problemen. (Läs Lars Åbergs bok om Framtidsstaden Malmö om du inte tror mig.)

Men Durkheim verkar tycka att kollektivets påtryckningar normalt är bra eftersom de bidrar till att uppfostra medborgarna så att det uppstår en ”organisk solidaritet” i ”socialisationsprocessen”. På det sättet kunde balans upprätthållas och balans var enligt Durkheim det viktigaste för samhällsmedlemmarna.

Det kan jag inte förstå ty den sovjetiska socialisationsprocessen och den svenska PK-istiska motsvarigheten kanske åstadkommer någon sorts balans mellan individer som låter sig uppfostras men det är knappast en balans som jag önskar mig.

Durkheim inser dock, med viss oro verkar det, att den sociala kontroll, som är den abstrakta och opersonliga samhälleliga helhetens mål med den uppfostran medborgarna bibringas, inte alltid funkar enligt detta svårförståeliga väsens avsikter. Normerna försvagas och då inträffar ett samhälleligt sjukdomstillstånd som Durkheim kallar anomi. Anomin splittrar samhället och människor börjar ge starkare uttryck för sina ”djuriska drifter” ty människor, hävdar Durkheim, mår bättre när de har gemensamma normer att hålla sig till. Till exempel har grupper med svagare normer fler självmord säger han.

Kanske ligger det trots allt en del i vad sociologen påstår. Kanske är det anomi Sverige lider av. I varje fall är det nog sant att det gamla homogena Sveriges enhetliga och fasta normpaket befinner sig under attack och upplösning. Durkheim ansåg att sociologer skulle verka som ett slags samhällsläkare. Jag vet inte vilken medicin han hade ordinerat idag. Kanske konstgjord andning på det gamla normpaketet i förhoppning om att det ska spritta till av nytt liv.

28 reaktioner på ”Patrik Engellau: Sociologi

 1. Tomas skriver:

  Det kan ju vara så att olika befolkningsgrupper har ett behov av traditionella åsikter även om de objektivt sett är märkliga. Titta på Ryssland som borde anammat den kapitalistiska frihetsidén fullt ut efter Sovjetunionens fall men som fallit tillbaka och röstar på den småvuxne despoten.
  Om svensken likt ryssen så småningom gör uppror kanske vi har en ny Morgan efter en kort period?
  Läste förresten att EBT gråter ut i Expressen för att alla andra partier är elaka mot KD, det låter bekant….hmm. Bra att moderaten Uvell på sin blogg letat upp KD´s idéprogram för att ytterligare berika Sverige.

  Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  ”Ibland räknas även Karl Marx, född 1818, till grundarna.” — Upp som en sol och ned som en pannkaka. De jävla kommunistsvinen hittade på allt möjligt: marxistisk sociologi, marxistisk texttolkning, marxistisk värdeteori och så vidare. Det är precis som med politisk, eller för den delen marxistisk, korrekthet: adjektivets syfte är att ändra begreppet till dess motsats. Det är ju detta vi dissidenter strider emot! Detta är ju clownernas honkande, lögnerna, propagandan, indoktrineringen som så lömskt har smugits in i våra liv. Karl Marx har inte bidragit med en enda tanke eller text till sociologin! Riv indoktrineringens slöja från dina ögon!

  Gillad av 5 personer

  • slaszlos skriver:

   Sociologi är bland annat beteende vetenskap grundat på Darwins teori om ” On the origin of species ” och psykoterapins undermedvetandets drömtydning och fria associationer, enligt Sigismund Freuds teorier samt C.G Jungs ” det kollektivt omedvetna ” arketyper…George Orwell , socialist och författare ( 1984 , Djurfarmen ) ger bilden om ” när grisarna uppför sig liksom människor ” stämplar vilket samhällsordning som helst oavsett ideologin att skapa offerlamm och makts utövningarnas galenskapare.

   Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   De enda Marx som har tillfört något gott för mänskligheten var 5 bröder.
   Den enda Weber jag har haft nån användning av var Eduardo.

   Gilla

 3. Gunnar Eriksson skriver:

  Kittet är sociala system och rättvis fördelning av produktionsresultat. Dessutom att alla människor som kan arbeta får ett arbete. Om alla dessa kitt fallerar uppstår indignation och splittring .

  Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Genetiken, den evolutionära biologien, ger som vanligt svar. Om vi använder modellen med det snabba system 1 och det långsamma system 2 av vårt medvetande, så är det klart att system 1 till stora delar är gemensamt för större grupper medan system 2 är betydligt mer individuellt, om det så beror på slumpmässigt uppstånda skillnader. När vårt system 1 triggas till en stark reaktion är det inte svårt att tänka sig att detsamma inträffar hon andra som befinner sig i en liknande situation. Det är detta fenomen Durkheim beskriver. Däremot uppstod relativitetsteorin bara i Einsteins system 2 trots att många fysiker sedan hundra år hade befunnit sig i samma situation.

  Gillad av 5 personer

  • Min strand skriver:

   Har aldrig läst om detta men nog verkar det ligga något i det. Det är ju därför konservatismen är så essentiell. Bygget består av en process där system-1 lösningar över lång tid jobbats bort så att mera eftertänksamma stabila system-2 lösningar kan få plats, som i kristendomen, som i den västliga civilisationen. Det vi har emot oss, socialism och islam, verkar vara byggda på system-1 och blir därmed formidabla motståndare, inte förrän allt raserats så verkar folk åter söka system-2 lösningar. Hur kan system-2 bryta system-1? Hur kan ärlighet bryta lögn?

   Gillad av 2 personer

  • Alkoholisten blir kidnappad av system 1. System 2 får kämpa sig ur denna kidnappning skriver:

   System 1 återfinns hos djuren. Inklusive människan. Det är snabbt och reaktivt. Det som förr betecknades som instinktivt. System 2 är vuxet ur och överlagrat System 1. System 1 ersätts inte av System 2. Det kompletterar varandra. System 2 är till sin natur långsamt, sökande, lärande är och av mer symbolisk natur. Detta System 2 innefattar även vårt språk. Det som utmärker människan är att system 2 växt sig extra stort. Och detta system ligger även i botten på all kulturell anpassning. Men det går ingen skarp gräns mellan System 1 och 2 inom det högre djurriket. Även fåglar, primater, elefanter och tandvalar har klättrat relativt högt inom System 2.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Bravo en logisk förklaringsmodell, komplettera det med amygdalas påverkan genom repeterande hantering av upplevda trauman, inte exakta trauman utan individens upplevda känsla och lösning av det.
    Där hittar vi människan och dess 1,2 kilo ständigt överarbetande köttbit till hjärna.

    Gilla

   • En kajas mem skriver:

    ”FREDRIK ÖSTMAN – vad tyder på att djur har ett System 2?”

    Stort ämne..! Därför bara ett kort exempel taget från zoologen och etologen Konrad Lorenz forskning – på något kulturellt överfört – här hos en kråkfågel.

    Kajor har en mängd olika läten. Vissa läten identifierar en fiende, för alla övriga i flocken.

    I boken ”I samspråk med djuren” beskriver Lorenz en viss händelse.

    En man går förbi en kajflock med en svart trasa i handen. Kajorna uppfattar trasan som en död kaja. Kajorna utstöter läten som identifierar mannen som en fiende.

    Vid alla senare tillfällen, när mannen går förbi, ropar de fiende, fiende, fiende. Fast han aldrig någonsin mer bär på en svart trasa/kaja i sin hand.

    Och inte nog med det. Fem kajgenerationer senare utstötte ”samma” kajflocken lätet för fiende. Fast ingen av dessa kajor någonsin själva sett mannen bära på någon svart trasa.

    Detta utgör ett exempel på kulturell överföring. Mellan fem successiva och olika generationer.

    Detta brukar Richard Dawkins beteckna för en mem.
    Detta för att skilja på direkt arvsgång och något inlärt och kulturellt överfört.

    Denna lilla kaj-mem kan betraktas som tillhörig en kajas ”system 2” – i din egen termologi…

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Fredrik alla djur har även dom system 2,
    Sedan så tolkas dom med andra tolkningar än vad vi tolkar.
    Min älskade flat coated hade mot slutet många ord i sitt språk, hon visade fåfänga på många fina och roliga vis.
    En crosströja på henne i garaget dock med uppkavlade armar då hennes hundben inte skulle snubbla på tröjan. Hon kråmade sig och bar den stolt svansen stod rakt upp. Vi har fina foton på när hon både visar sig stolt i tröja eller,”Pratar” Korv eller skinka hade hon två läten för som var rätt snarlika vårt språk. Morsans tax, har under våren efter vi fått tyvärr ta bort Molly börjat snacka, han är ung, men Korv fattar han klockrent, bara ordet eller en association av ordet får han att slicka sig om munnen.
    prekognition, är det då system 3?
    Alla som levt med djur, eller varit med om lite saker över det vanliga inser att det finns mer mellan himmel och jord att fundera över.
    Allt är inte enkelt eller linjärt och kan beskrivas med matematiska formler.
    Citerar den utsökta filmen Blade Runner på detta Roy Batty Nexus 6,
    ”Sebastian We’re not computers, Sebastian, we’re physical”.
    Övrigt så i filmen så lärde han sig alla drag i schack bara av att titta på spelet, 🙂

    Gilla

 5. Lika röster skriver:

  Allt grupptänkande slår lätt undan benen för självständigt tänkande. Och därmed för individualitet. Gruppens styrka är alltid större än den enskilde individens. Med några få undantag. Om det inte varit så hade människan inte klarat av forntidens djurvärld i Afrika, i vårt eget urhem. Men enhetlighet i gruppdominans fungerar också kvävande för den enskilde individen. Att tänka självständigt förflyttar en lätt bort från gruppens kärna, mot mer av ensamhet. Vill man utgöra en del av gruppen tvingas man därför till viss återhållsamhet. För grupper ser sin rätt i kraft av sin storlek. Och om grupptänkande når över en viss kritisk massa, speciellt i farofyllda situationer, så kan avvikare börja betraktas som ett hot. ”Ni är antingen med oss eller emot oss”, sa George W Bush när han förklarade krig mot terrorismen, och fick igenom sin patriot act. Självständigt tänkande kan snabbt förvandlas till ett hot. Som det blir tillåtet att ge sig på. I sin snälla form enbart genom att marginalisera dem. Där mobbningens inneboende tendenser ges ökat utrymme. Och gruppen börjar betrakta den avvikande som ett svaghetstecken. Och ger sig på de utpekade. Är det inte just detta som sker inom politiken? Lyssna till vissa högre politiska företrädare. Mig skrämmer de med sin jakt på ”felaktigheter och avvikelser”, som de själva uppfattar dem. Vad kan komma i släptåget efter samtidens extremt höga verbala tonläge? Det som sociala medier och politiker piskar upp? Där orden snabbt töms på sitt innehåll. Vad kommer att ersätta denna verbala repressionen, när den tappar i effektivitet? Mer av tvångslagar? Mer av övervakning och kontroll. Ett strypt internet? Mer av sanktionerad förföljelse via olika semikontrollorgan? PK-ismen tycks numera fungera som ett slags samhälleligt RoundUp. Världens mest sålda ogräsmedel. Som tar död på allt, utom det kollektivt accepterade. Det som PK-ismen håller för rent och sant. Där de bärande idéerna kräver en aktiv strömlinjeformning. Och att man därigenom tror sig själv om att bygga en mindre konfliktfylld värld. Men där andra tankar och idéer i praktiken bara tvingats gå under jord. PK-ismen strävar efter en slags upphöjd monokultur. Där det udda och avvikande betraktas som vresiga tjuriga tallar. Som står i vägen. Och därför behöver sågas ned. Man inbillar sig att om alla tycker lika dant, försvinner alla mänskliga och faktiska konflikter. Men att den största samsynen återfinns inom sekter och mer hårda diktaturer, tycks man inte reflektera över. Ord som högerextrem, populist, högerpopulism och nationalism, används i dag för att etikettera alla avvikelser från en fastlagd norm. Men i en verklig demokrati räknas alla röster lika. Även de olika. I en verklig demokrati utgör själva avvikelsen normen. Att alla röster räknas lika.

  Gillad av 7 personer

 6. Rikard skriver:

  Hej.

  Läran om hur människor beter sig i grupp och beskriver för varandra detta gruppbeteende, förstår det, tolkar det, översätter det mellan grupper och förmedlar det generationsvis. Utan datainsamling och positivistisk stringens är sociologi en självrefererande syssla som säger mer om sociologen än det studerade. Sociologi är väl egentligen att anse som en gren på antropologin, där man inte studerar en specifik mänsklig stam utan (tror eller anser sig) försöker finna och studera underliggande allmänmänskliga fenomen.

  Alla grupper av människor har vissa regler, normer kallade för att dels skilja från regler i mer juridisk mening dels för att anknyta till att dessa normer också är normativa; alltså moraliska.

  Betänk att Durkheim och de andra verkade i en tid där en för oss självklarhet som plattektonik och evolution var extremt kontroversiella koncept. Det var också en tid präglad av positivistisk och modernistisk framtidstro: allt var mätbart, kunde vägas och göras instrumentellt. Teknologin och vetenskapens instrument skulle föra oss alla till frälsning i den sköna nya värld som hägrade bortom år 1900; bortom krig om territorium mat, religioner eller Europas kungahus och adelsfamiljers eviga trätor.

  Anomi är (om jag minns rätt -studierna ligger mer än tjugo år bakåt i tiden…) när dessa normer inte så mycket uppluckras eller individen ges/tar mer frihet – utan att de blir/upplevs som godtyckliga och meningslösa. Då blir också återgången till naturtillståndet – Homo Homini Lupus – självklar. Individen, och sedermera grupper av individer med samma upplevelse av anomi, söker skapa nya meningsfyllda normer, och via dessa omdana samhället (inte staten eller nationen) runt dem. Ett sätt att förstå grundandet av sekter är just att det rör sig om för deltagarna meningsskapande verksamhet: man kan titta på allt från genustroende till Jehovas vittnen till Scientologer eller bokstavsvänster. Man söker skapa rigida låsta normer och regler i en värld där friheten att vara och göra på eget ansvar är ren terror för själen.

  Vi skall heller inte glömma att Durkheim verkade i en tid när skrällen av guds död ekade runt den civiliserade världen, där nihilism och anarkism sågs som hoppfulla nya framtidsläror och där spiritister och kulter kring allehanda gurus och frälsarläror från orienten var legio i Durkheims samhällsklass: om det låter bekant är det inte konstigt.

  Feminismen fanns även då, lika galen som nu. Den prototypiska kommunismen, kommunarderna fanns där. Gryende nationalism hos folk som ingick i mångkulturella stater (Österrike-Ungern). Global kapitalism med snabbt och starkt ökande korporativ ägarstruktur – titta på USA:s bankväsende vid den här tiden t ex. Det är också under Durkheims levnad som Swedenborgs spiritism går i grossess bland Europas intellektuella.

  Störtas skall det gamla ned i gruset, i sanning. Historien upprepar sig, först som parodi och sedan som tragedi, var det visst någon som sade.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Sedan kan man ha sociologi till en hel del matnyttigt, men just nu bör den ses som en diskrediterad disciplin, åtminstone i Sverige. Den nyfikne bör som introduktion välja professor Johan Asplunds (relativt nyligen bortgången tyvärr) små avhandlingar. DS

  Gillad av 7 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Det är ingen slump att `Emile Durkheim och August Palm är lika till utseendet.
  Att den moderna psykologin bars fram av en man som missbrukade opiater och föredrog prostituerade är heller ingen slump. Hans studie personer gick under exempelvis Objekt eller subjekt A.
  Nu ska jag inte spåra iväg på den tråden utan hålla mig till den röda, dessa män för i historien så är det män som satt dessa avtryck. Så finns tråden missnöje med som en ständig följeslagare i bakgrunden.
  Även om jag ser mig som en misslyckad individ på det mesta, så är jag absolut inte missnöjd med livet och dess varierande resa, och där kommer den röda tråden igen missnöjda personer finner nöje i att förstöra för alla i sin omgivning. DOM är inte skapare utan i bästa fall bromsklossar, men än mer så drivs dom av att förstöra.
  Nu känner jag inte dessa historiska herrar, men resultatet av deras ansträngningar är ju enkla att studera, lever vi i en bra och öppen verklighet?
  NIX, och där kan vi göra en liten skillnad, vem tror sig styra över Sverige idag? Japp Löven, inte drivs han av skapande, utan likt sina föregångare så är han missnöjd! Och missnöjda personer kan inte känna tacksamhet eller empati, alltså skulle vårt land må bäst av han blir ersatt av någon som har dom förmågorna.
  Vår politik behöver glada skitar som vill skapa, bort med förstörande individer som bara vill sko sig eller få mer makt.

  Gillad av 1 person

 8. Göran Holmström skriver:

  Fortsättning, jag funderade över vilka politiker som drivs mer av skapande än förstörelse lusta i vår nutid,
  Annie Lööf avskyr högerkrafter och vill till vilket pris som helst stoppa dom,
  Löven hatar nazism och SD, älskar korv dock.
  Nej hittar knappt någon som stolt säger, ”Jag älskar Sverige och dess folk”, nu bygger vi ett bättre land och reder ut bekymren, Jo en eller två har den attityden
  Åkesson och Kaselstrand, verkar vara mer skapare än hatare.
  Det finns några lokala förmågor med.
  Varför ska vi tillåta hatande människor spy ut sitt hat och tjäna pengar på det?
  Är vi ett folk av masochister ?

  Gillad av 4 personer

 9. M skriver:

  Det är nog ganska enkelt. VI är sociala djur, vi formas socialt. Individualitet står i ett dialektiskt förhållande till sociala system, till helheten. Vi har mycket mindre av självständigt tänkande än vi inbillar oss och med det faller mycket av det (ny)liberala patos som finns om individen.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Falsk motsättning! – Det finns väl inga mer sociala djur än myran men myror lever i en extremt liberal ordning där de hela tiden gör det de helst vill. – Ingen har någonsin sett polismyror kontrollera att arbetsmyrorna gör sin plikt.

   Tittar man noga efter, ser man även drogmissbruk och myror som bara latar sig och njuter av tillvaron. – Mina ingefärssyltburkar som ligger odiskade, är fulla av myror som bara sitter overksamma i timmar och njuter av doften.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.