Mohamed Omar: Bra att militanta salafister frihetsberövas

Mohamed Omar

Skolchefen Abdel-Nasser El Nadi har blivit frihetsberövad efter ett ingripande av Säpo. Det är glädjande att säkerhetspolisen äntligen börjar ta tag i det växande hotet från den salafistiska miljön i Sverige. El Nadi, 54, har länge funnits på radarn hos oss som granskar denna miljö. Jag skrev om honom och hans så kallade ”Vetenskapsskola” i Göteborg på min blogg den 16 oktober 2018: ”Vetenskapsskolan är inte så vetenskaplig”.

I artikeln påpekade jag det orimliga i att en skola med kopplingar till salafistisk fanatism kunde komma undan med att kalla sin skola ”Vetenskapsskolan”. Salafismen är en rörelse som i sitt tänkande står i total motsättning till modern, västerländsk vetenskap.

Salafismen, den extrema sunnitiska rörelse, som ligger till grund för terrorgrupper som Al-Qaida och Islamiska Staten (IS), anser att allt som står i Koranen är sant. Står det att Gud skapade den första människan av lera, så betyder det exakt det. Det är inte poesi, alltså. Det är därför man kan höra salafistiska ”tänkare” som Saleh Al-Fawzan, en av Saudiarabiens viktigaste religiöse ledare, säga sådant som att solen roterar kring jorden.

När Skolinspektionen besökte den så kallade ”Vetenskapsskolan” frågade de vad eleverna fick lära sig i religionsundervisningen. En elev svarade då: ”man får lära sig mycket om arabiska, bön, islam”. Eleverna kunde i intervjuerna med inspektionen inte redogöra för något annat inom ämnet religion förutom islam.

Men det är inte på grund av falsk marknadsföring som El Nadi nu har frihetsberövats. Det är snarare hans roll inom den militanta, salafistiska miljön som gjort att Säpo agerat. I oktober förra året kunde Doku, ett journalistiskt projekt som granskar islamism, avslöja att El Nadi pekades ut som jihadrekryterare.

Doku har följt El Nadis arabiska postningar på Facebook och av dem framgår det att han är vänligt inställd till en teokratisk stat byggd på Koranens grund.

De senaste veckorna har Säpo sett till att El Nadi och fyra andra ledande figurer inom den militanta salafismen tagits i förvar. En av dem är Gävleimamen Abo Raad som jag skrivit om vid ett flertal tillfällen här på Det Goda Samhället. Jag har själv träffat Abo Raad, både i Uppsalamoskén och i Gävlemoskén. Han är ingen ytterkantsfigur utan är djupt respekterad och omtyckt av de muslimska församlingarna i både Uppsala och Gävle och på andra orter där han bedriver sitt missionsarbete.

Trots att Uppsalamoskéns ledning kände till att Abo Raad hyllat jihadterrorgruppen Islamiska Staten, så lät man honom fortsätta predika och undervisa i moskén. Hans missionsarbete har framför allt varit riktat till unga män.

Därför är jag inte förvånad över att det nu organiseras demonstrationer till stöd för Abo Raad och de andra frihetsberövade. Detta bekräftar den bild jag under många år försökt förmedla, nämligen att den militanta salafismen inte är ett avskytt ytterkantsfenomen i de svenska moskéerna. Vad jag vet har inga muslimska demonstrationer någonsin anordnats mot Abo Raad , ja, inte en protest har hörts från Uppsalamoskéns församling eller ledning mot att en IS-imam har fått predika och  undervisa ungdomar.

Att Säpo vidtar sådana här åtgärder är bra för att:

1) det hindrar dessa personer från att bedriva sina aktiviteter, vilket ökar vår säkerhet
2) det avskräcker andra
3) det visar att det svenska samhället kan reagera bestämt – det inger respekt
4) salafister känner sig mindre välkomna i vårt land, vilket kan minska inflödet

Men frihetsberövanden – och till och med utvisningar – av en jihadistfigur här och där – kommer inte att kunna stoppa den militanta salafismens tillväxt. Vi behöver drastiskt förändra vår invandringspolitik.

Vänstern, som påstår sig förespråka ett sekulärt och tolerant samhälle, har i decennier haft en invandrings- och integrationspolitik, som tillåtit islamismen att sprida sig. Vi har en vänster som gärna skanderar ”krossa sionismen”, men aldrig ”krossa islamismen”. Krossa sionismen betyder i praktiken att utplåna Israel.

I en debatt i förrgår  (15/5) frågade Charlie Weimers, som kandiderar till Europaparlamentet för SD, Nasra Ali, ordföranden för S-studenter, om hon kunde säga ”krossa islamismen”. Kunde hon det? Nej, i stället så sa hon ”krossa sverigedemokraterna”. Det här är typiskt för vänsterns hållning: man lägger all kraft på att bekämpa det man kallar ”högerextremism”, som i många fall bara handlar om att bevara ett tolerant och sekulärt Sverige, samtidigt som man är blind för hotet från den globala islamismen som orsakar så mycket förtryck, lidande och död.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie)