Patrik Engellau: Den kanske hetaste potatisen

Patrik Engellau

Regeringens proposition 26 år 1975, som enhälligt antogs av riksdagen, brukar kallas mångkulturlagen och hållas för det aktstycke som införde mångkultur i Sverige. Det är inte riktigt sant eftersom staten inte genom lag kan etablera alla jordens kulturer i Sverige. Vad propositionen däremot stadgar är att staten ska anstränga sig för att skapa en god jordmån för främmande kulturer som vill plantera sina frön i den svenska myllan. Ingen representant för främmande kulturer ska behöva ge upp sin medhavda kultur och anpassa sig till den svenska, det ska staten efter förmåga se till:

Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten… Invandrar- och minoritetsorganisationer, som är att anse som riksorganisationer, föreslås få statsbidrag för sin verksamhet. Vidare föreslås att statsbidrag bör kunna utgå till invandrar- och minoritetsorganisationer, trossamfund och svenska organisationer för avgränsade projekt, som främjar invandrarnas sociala och kulturella situation.

Det luriga med dessa ambitioner är att de bygger på en troligen världsunik föreställning, nämligen att alla kulturer är lika mycket värda. Det är de inte.

Observera att jag inte, inte här i alla fall, ifrågasätter den lika världsunika svenska föreställningen, som finns inskriven i regeringsformen, att alla människor är lika i värde. I alla andra länder (utom Norge) och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är uppfattningen att människor är lika i värdighet, inte i värde. Men nu talar jag alltså inte om människor utan om kulturer.

Ingen känd lära, ideologi eller internationell traktat stadgar kulturernas lika värde. Det enda undantaget som jag känner till är Prop. 1975:26. Hela tanken att alla kulturer skulle vara lika mycket värda och därför ha samma rätt till statsbidrag, hemspråksundervisning, tolkar och föreningsstöd på svenska skattebetalares bekostnad om de lyckas etablera ett brohuvud på svensk mark är vad jag kan förstå absurd.

Det är inte bara jag som tycker den idén är absurd, utan det tycker alla. Fråga de latinamerikaner som vill ta sig in i USA om de föredrar att leva i den amerikanska kulturen eller om vid närmare eftertanke vill åka hem igen. Fråga en slumpvis utvald svensk på gatan om du kan locka honom att byta den svenska kulturen mot den somaliska.

Att säga som jag säger nu, alltså att alla kulturer inte alls är lika bra utan att det finns sådana som är bättre än andra, är naturligtvis tabu i Sverige. Detta tabu förhindrar oss att använda vårt förstånd och tro våra sinnens vittnesbörd av samma skäl som H. C. Andersens danskar inte kunde erkänna att kejsaren var naken.

I sagan var det två skurkaktiga skräddare som av egennytta hade lurat i danskarna att kejsarens kläder var underbart vackra. I vår svenska verklighet är det politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet som av egennytta hittat på teorin om alla kulturers lika värde. Om du inte tror mig kan du läsa remissvaren i Prop. 1975:26 där det välfärdsindustriella komplexets samlade apparater hyllar proppens tankegångar. Varför gillar komplexet sådana idéer? I sista hand för att felaktiga idéer skapar problem och om det finns problem så finns det nya uppgifter och utvecklingsmöjligheter för politikerväldet och dess lydmyndigheter.

Häromkvällen lyssnade jag på ett föredrag tillsammans med ett femtiotal andra stockholmare. Till frågestunden skulle svenskheten diskuteras. Det urartade. En invandrare i salongen klagade över att svenskar aldrig bjuder hem migranter till sina hem. Men i stället för att stolt säga att vi svenskar är de fria viddernas folk som ofta inte gillar att umgås med någon alls så stack publiken svansen mellan benen och skämdes. En man erkände att han inte vågade prata om svenskhet i vänners lag eftersom han fruktade att undslippa något som kunde vara nedsättande för någon annan kultur. Samtalet kom ingenstans. En annan invandrare sa att han hade blivit diskriminerad i en nattklubbskö. Då hördes en skammens suck från svenskarna i lokalen och all luft liksom försvann.

Allt vore mycket enklare om man fick säga som det är, till exempel att den svenska kulturen är bättre än de som finns i Mellanöstern. Då skulle vi inte heller behöva vara så otydliga gentemot invandrare – det var ett annat klagomål – om vilka regler som gäller i vårt land. Vi bör sluta skämmas över att vi är bra och i stället utan övermod erkänna detta. Räta på ryggen, svensk.

109 reaktioner på ”Patrik Engellau: Den kanske hetaste potatisen

 1. A skriver:

  Om nu den svenska kulturen vore så bra, så kanske den skulle haft ett motstånd mot all denna skam P.E. Just nu ser den inte ut att vara uthållig. En stor brist tycker jag..

  Mvh A

  Gillad av 9 personer

  • Dnam skriver:

   Alla spel måste ha regler. En regel var att man kunde tolerera dessa kulturer då de befann sig där, och vi här. Väst behövde inte atombomba bort dessa regioner även om dessa kulturer på många sätt är vidriga med vårt sätt att se det. En annan regel var just att det finns ett där, och ett här. Båda dessa regler bröts av vänstern och pk-ismen, den sjuka utopiska universalismen, det finns en idé för alla, och alla skall följa den är den första, det betyder att alla måste få en stövel i ansiktet, vänstern kunde ha valt att sätta stöveln i ansiktet på den mest kvinnoförtryckande kulturen på jorden idag, men valde istället oss. Sedan bröt man regeln om att varje sport utövas på en plan, man blandar inte basket och fotboll och ishockey, men nu så spelar vi basket med folk med hockeyklubbor.

   Så vår första fiende är vänstern och dess tankar som styr allt nu, den importerade kulturen är endast ett derivat av detta problem. De kan komma för att vi styre av förrädare, hade så inte varit fallet så hade det varit lätt att stoppa dem. Så vänstern tvingar väst obönhörligen till att försvara sig, vi styrs av förrädare nu men inte länge till, sedan börjar försvaret, så att alla kan spela sin egen sport på sin egen plan, för självklart om allt är tillåtet så hade ju väst som gensvar på varje terrodåd kunnat atombomba en stad i Mellanöstern, vänstern för oss närmare detta varje dag, vem vet vilka ledare vi får i framtiden?

   Vänsterns nuvarande styre illustrerar att man inte kan styras av förrädare, en basal insikt som väl är många tusen år gammal, förrädarstyre är inget stabilt statsskick.

   Gillad av 13 personer

   • A skriver:

    Visst Dnam, men man skulle också kunna reducera allt till socialiseringsprocessen: ALLA människors lika VÄRDE. Om tillräckligt många är insocialiserade från dagis och uppåt med detta som ett mantra, och utan eftertanke ser det som självklart att löpa linan ut och aldrig rucka på detta. Att driva detta explicit. Det är vad vi ser. Grundbulten. Denna princip ursäktar allt, och som jag ser det, upplöser allt. Förstörelsen måste fortgå tills tillräckligt många inser att detta INTE är en möjlig väg. Än så länge finns för många som intalar sig att de inte kan tänka sig att leva i en sån värld, alltså en ganska stor mängd fanatiker. Vid någon punkt kommer detta ändå att ske, frågan är om vi kan tidigarelägga detta. Jag tror att vi kan det, men då måste vi vara mera strukturerade. Jag menar att vi inte utnyttjar våra möjligheter särskilt bra alls. Det finns egentligen ganska mycket att gå på, och att utveckla.
    Jag har även experimenterat med några verktyg.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

 2. Tomas skriver:

  I nätverkens tidevarv där alla skall tycka lika och vänsterns gaphalsar är gravt överrepresenterade i PK media samt offentlig förvaltning krävs många fler raka ryggar som riskerar sin position i samhället och familjen för att vända utvecklingen.

  Gillad av 5 personer

 3. olle reimers skriver:

  Vi har hamnat i en situation där vi tvingas att ljuga för varandra precis som i HC Andersen exemplet. De som tvingar oss är politikerna med alla sina absurda beslut. Som anställd kan man inte avstå från att genomföra besluten även om man anser att de är absurda eller omoraliska.

  De allra flesta i Sverige tycker att den svenska kulturen överträffar den från Somalia t.ex. Det kanske inte gäller de somalier som flyttat hit för att islamisera Sverige, men det är ju liksom det som är poängen. Vi kan och ska inte acceptera att nyinflyttade anstränger sig för att planten ra in sin kultur på den svenska kulturens bekostnadt; särskilt inte om det sker under föregivande av att deras kultur är bättre. Jag kan bara föreställa mig om jag, som bor i Thailand skulle försöka säga något sådant till thailändarna!

  Uppfattningen om vilken kultur som är den bästa är ingen objektiv vetenskap. Här gäller tycke och smak. Men det handlar inte om någon tillfällig nyck utan om sådant som är fast förankrat i folksjälen. När våra politiker förringar den svenska kulturen gör de sig i praktiken skyldiga till landsförräderi eftersom de inte står upp för själv den grund som vi alla står på.

  Gillad av 13 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Som anställd kan man inte avstå från att genomföra besluten även om man anser att de är absurda eller omoraliska.” — Vad är det för dumheter! I ett land som har haft en stark arbetarerörelse! Det var alldeles fantastiskt möjligt för den tidens arbetare att vägra att genomföra det de blev ålagda att göra. Det kom till generalstrejk 1909. Det kom till en inskränkning i arbetsgivarens rätt till enbart att leda och fördela arbetet. Det kom till förhandlingar och förbättrad arbetsmiljö och gynnsammare villkor för arbetarna.

   Självklart kan vi vägra att genomföra moraliskt och socialt farliga och skadliga order på våra arbetsplatser!

   Gillad av 10 personer

   • Dnam skriver:

    Jo precis, det som Olle kanske menar det är att vi kan inte kämpa mot felaktigheter och omoral utan konsekvenser. Jag måste säga att VDHs resonerande om Trump slår an en sträng, han skriver i sin nya bok om hur Trump är som en tragisk cowboyhjälte, Shane i Searchers, min referens är Clint i High Plains Drifter, problem löses som folk inte ens formulerat var ett problem så lösningen kommer innan folk ens inser att det var ett problem eller att det kunde lösas, men när problemet så är löst eller mindre så börjar man ifrågasätta detaljer om personen och lösningen, kan han inte vara artigare, kunde han inte döda färre? Jag har mött exakt detta i min egen karriär, när man löser ett olösligt problem som ingen ens sett eller vågat tala om då kan man räkna med att resten av ens karriär blir knivar i ryggen.

    Gillad av 3 personer

   • Björn skriver:

    Fredrik får allt att verka så enkelt! Som om alla, på alla arbetsplatser, skulle nära en gemensam vilja att resa sig mot ”absurda beslut”, tagna av ”överheten”! SÅ är det verkligen INTE! Det är ju bara att kolla resultaten från de senaste riksdagsvalen! Man får väl ändå anta att de flesta har sagt sin personliga åsikt, i den ”skyddade miljö” som vallokalen utgör! Att sen hoppas att de skulle visa, stå upp och kriga för en helt annan åsikt på sina arbetsplatser, och dessutom riskera trakasserier och kanske tom avsked, är ju bara sjuka fantasier! 80 procent av väljarna har ju fått precis vad de röstat på/för!!!

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Jag själv är mest en betraktare, och det jag läser, ser och hör om hur ”de 80 procenten” resonerar, inger inga större förhoppningar om ”konsensus” vad det gäller logik och ickeabsurditeter….

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Väl talat Fredrik! Du har givetvis helt och hållet rätt – den som opponerar sig är inget annat än feg och omogen, då den vill kunna protestera utan konsekvens.

    En lärare jag hade gav oss följande att begrunda:

    ”Jobbar du kvar vid järnvägen även när du vet som fraktas på tågen?”

    En moralfilosofisk fråga som var mycket nyttig och ledde till rejäla protester i salen – de flesta inväntar som du skriver konsensus.

    Till er som kritiserar Fredrik: ni vet att ”jag lydde order” inte är en giltig ursäkt, eller hur? Det är den ultimata konsekvensen av att tiga och samarbeta med något man egentligen anser fel – men Thailandssemestern, villan och det sköna livet väger tyngre än samvetet antar jag.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

   • Hass skriver:

    De tre största förlorarna i dagens samhälle är barnen, fattigpensionärerna och kvinnorna, de sistnämnda hara bara inte fattat det ännu.

    https://samnytt.se/samnytt-tv-darfor-kom-svenska-aldre-ut-for-att-demonstrera/
    SVT nämner i sin rapport om detta inte att Jimmie Åkesson närvarit
    och fått mycket applåder från åhörarna.

    I motsats till Löfven som vägrade infinna sig. Ingen representant från S eller L eller C.
    Nu måste väl den mest inbitne socialdemokraten börja reagera.

    Ett typexempel på hur SVT osynliggör och fryser ut SD.

    Tyvärr går många SD fiender på det, när de anklagar SD för att vara passiva.
    De verkar inte förstå att det är en medveten, hela tiden pågående strategi från SVT och all övrig lögn-media. SD får inte synas.

    Gillad av 7 personer

   • Benjamin Dhover skriver:

    Hass: Glöm inte de handikappade. Jag har svårt att tänka mig något mer förtvivlat än att ha ett gravt handikappat barn som får sin assistans indragen, utan att själv ha ekonomiska eller praktiska resurser att ordna något på egen hand.

    Gilla

 4. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Svensk kultur, i bemärkelsen sedvänja hatten av!

  Svensk kultur i bemärkelsen Amanda Lind, DN:s kultursidor, diverse vänsterpropaganda förklädd till konst och kultur – Gud bevare oss!

  Gillad av 7 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  ”Ingen representant för främmande kulturer ska behöva ge upp sin medhavda kultur och anpassa sig till den svenska, det ska staten efter förmåga se till:”

  Aha, nu fattar jag! Våldtäktskulturen, stenkastningen, ungdomsrånen med mera är VÄLKOMNA kulturinslag i Sverige.

  Det kan bara finnas en person som kunnat genomdriva detta: Olof Palme med sina dödspolare på Kuba, i Sydafrika och Palestina. Fyrtiotalisternas röster köptes med tjugofemprocentiga lönehöjningar varje år i början av 1970-talet.

  Gillad av 6 personer

 6. Bo Svensson skriver:

  Häromkring gäller att: Man skall vara redlig, ärlig, öppen, pålitlig, omdömesgill, ansvarsfull, empatisk, välvillig, generös, intelligent, konstruktiv, energisk, flexibel, flitig, modig, vidsynt, överseende, tolerant, positiv och gladlynt.

  Men inte dolsk, lömsk, opålitlig, brutal, hatisk, hämndlysten, grym, sniken, korkad, destruktiv, slö, parasiterande, feg, inskränkt, rigid, gnällig, dyster, slapp, trögtänkt, ansvarslös, flummig och slapp.

  Gillad av 3 personer

 7. Tritonen skriver:

  På tal om Kejsarens nya kläder och förhärskande paradigm, har en utomstående betraktare, ekonomen Tino Sanandaij, observerat följande:
  ” I Iran begärde man att jag skulle tro på något som jag INTE kunde se. I Sverige vill man att jag INTE ska tro på något som jag KAN se”.

  Gillad av 15 personer

 8. Matte skriver:

  Bra text.

  Alla människor är lika mycket värda, men alla kulturer skapar inte lika mycket värde.

  Man kan se kulturer som en fråga om processer.
  Processer ger resultat.
  Bra processer ger bra resultat.
  Dåliga processer ger dåliga resultat.
  X processer ger X resultat. (Sätt in valfri kultur för X.)

  Vissa människor röstar med fötterna. (Kanske är det dom som kan beskyllas för ”rasister”?) Man bör kunna lägga ett ansvar på dem att ta del av mottagarlandets kultur/processer, även om det vore bekvämt att fortsätta med den man är uppvuxen med. Invandrare bör avkrävas ansvar att anpassa sig.

  Lagen från 1975 om mångkultur var nog skriven i en tid då det var otänkbart att den svenska kulturen skulle kunna ersättas av islam.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Bra text!
   Olof Palme förstod nog helt och fullt vad han ämnade göra, han var ju internationalist och ville göra om Sverige i någon sådan riktning. Trots att han vsr hatad i stora kretsar så lyckades han ju ändå få igenom denna ”mångkulturlag”. Samtliga övriga partiet var ju eniga om detta beslut att glra om Sverige i grunden. Ingen debatt, varken i teve, radio eller i tidningar. Det var helt tyst. Svensk demokrati i sin prydno! S, M, C, FP(L), KD(KDS) stödde omgörningen. De är således alla landsförrädarpartier och de vet om det, därav deras oförsonliga hat mot SD som bildades som motkraft 1988 mot vansinnesbeslutet. Varför SD inte använder i sina pläderingar begriper jag inte?

   Gillad av 6 personer

   • Jan Molin skriver:

    Att de förstod problemen med främmande kulturer är helt säkert: redan i slutet på 60-talet ”övade man sig på en främmande kultur” i form av de kristna assyrierna man tog hit i slutet av 60-talet. Det var den första maffiakulturen som de ”berikade” Sverige med och den berikningen fortgår än i dag.
    Nästa maffiakultur kom på 90-talet i och med FPs och dess partiledare Bengt Westerbergs krav för att stödja Bildts anspråk på makten 1991-1994. Kravet var att släppa in alla som ville komma hit från Jugoslavienkrigen. Då kom även dessas maffior hit och även de berikar oss än idag.
    Sådana partier röstar de okunniga svenskarna på. Det är ju solklart att de sju partierna ogillar allt vad svenskar heter och den svenska kulturen!

    Gillad av 7 personer

   • Underdog skriver:

    Nja. Anna Greta Leijon har erkänt att de visste att en grundläggande förutsättning för det hela var att Sverige är ett avlägset land och att det därför, av rent geografiska skäl, inte kommer så många hit. De förutsåg inte vad globaliseringen skulle medföra. I själva verket har vi att göra med den svenska paradgrenen hyckleri.

    Gillad av 4 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Kd kom in i riksdagen först 1991. Alf Svenson hade en plats 1985.
    VPK satt i Riksdagen 1975 och stödde beslutet.

    Gilla

   • larslindblog skriver:

    Det var svårt att förstå att en ledare som Palme , ständigt for runt och gullade med kommunistdiktaturer . Nord Vietnam , Kuba , DDR osv….dessutom var det Palme som började med att skicka miljarder till kommunistiska gerillor i Södra Afrika.
    Jag var uppriktigt förvånad när jag såg att andra än Palmes familj sörjde hans frånfälle.

    Gilla

   • Gösta Johnsson skriver:

    Alla partier…undantag av KD och SD …tryckte på ja-knappen…men visste troligen inte vad de röstade för….utan såg upp till Palme och S-partiet som var starkt vid den tiden. Nu när insikten om detta tokiga beslut insetts bör en ny omröstning ske och ändra detta beslut med ett val emellan.
    Men vågar man det? Knappast. Utan detta får rulla på och succesivt fördärva vårt en gång så fina homogena land med dess arbetssamma befolkning. Om inte en radikal tillnyktring sker..snart!!

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Visst ska det vara så Gösta. Men jag tycker inte att varken Stalin, Hitler eller Mao hade nån värdighet att tala om. Så för min del gör jag som jag brukar när jag träffar nya människor som man ska göra nåt tillsammans med. Jag tar det försiktigt och ger dem inte lillfingret förrän de bevisat att de inte tänker sno hela handen.

    Gilla

   • Gösta Johnsson skriver:

    Olof Palme och hans gelikar har ställt till det för vårt en gång så fina stolta land! Usch tvi!

    Gilla

   • Karl Johansson skriver:

    Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter…..

    Jag har inga problem med det påståendet,men en diskussion om ett översättningsfel mellan ”dignity” och ”värde” kommer ofta upp.
    Det är fel fokus. För min egen del anser jag att ”födda” är nyckelordet.
    Vad man sedan gör av livet,vad man åstadkommer och hur man beter sig mot andra människor, avgör enligt min mening om man är en värdefull medborgare eller en värdelös skitstövel. Den som inte kan göra den distinktionen utan alltid hävdar ”allas lika värde” är, anser jag, lite för god för denna värld. Eller som vi sa i Göteborg för länge sedan när någon sagt en dumhet:
    ”E du go eller?”.

    Gilla

 9. Aurora skriver:

  Det världsunika är att Sverige är ett land som inte kan eller vill stå upp för sin egen historia och kultur. T.o.m FNs flyktingkonvention stipulerar flyktingens skyldigheter att anpassa sig till värdlandets kultur, samhälle och lagar.

  Gillad av 7 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Den svenska attityden är obegriplig för en tänkande människa. Ett lands kultur är de fakto vad som definierar ett land tillsammans med dess geografi och natur. Kultur är något som människan utvecklat så tar man bort kulturen så återstår bara naturen. Man kan ju för att sätta sig in i begreppet jämföra den europeiska kulturen med den i Brunei och Nordkorea eller stamkulturen hos ett primitivt folk på Nya Guinea. Att jämställa dessa fyra kulturer måste ju betraktas som absurt. Man kan ju fråga sig var man helst vill sätta sina barn i skola och var man vill låta sig opereras. Skulle man ha en avvikande sexuell läggning vore likaledes valet ganska lätt antar jag. Eller om man önskar uttala sig kritiskt om den egna ”kulturen”.

  När det gäller magnifika dumheter och stolligheter får man faktiskt till slut sätta ner foten och säga: ”Nu får det vara nog, vi har faktiskt viktigare saker att ta itu med än att syssla med struntsaker. Vi har en kultur som i stort sett är bra och den tänker vi behålla”

  Gillad av 14 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det borde stoppas redan vi den triviala insikten att vi inte KAN välja kultur. Historien har redan utspelat sig. Allt vi kan göra är att förändra vår kultur utgående från det tidigare oomkullrunkeliga och historiskt fastlagda tillståndet.

   Gillad av 5 personer

 11. Thomas Ek skriver:

  Ajj aj aj
  Det här, var en riktigt bra, användbar och efterlängtad analys från Patrik Engellau. Här ser ju i vart fall jag ett riktigt användbart verktyg för att kunna föra sansade och fruktsamma samtal framåt, i syfte att nå en lösning på det här vansinnet Sverige befinner sig i.

  Tack så mycket Patrik.

  Gillad av 1 person

 12. Johan Persson skriver:

  ”En invandrare i salongen klagade över att svenskar aldrig bjuder hem migranter till sina hem.”

  En riktig klassiker, minsann, och ett av många bevis på att svensken inte kan samexistera med dessa människor. Svensken vill inte ha invandraren i sitt hem, som i sin tur kräver tillgång till svenskens hem i kraft av att han…är invandrare?

  Nej, käre herr Invandrare, ta detta som ett tecken på att du inte du inte är välkommen här, du passar helt enkelt inte in och får helt enkelt söka ditt samkväm någon annanstans, varför inte i hemlandet? Där du i lugn och ro ägna alla dina dagar åt att bjuda in främmande folk till middagsbordet.

  Gillad av 11 personer

  • li br skriver:

   är invandraren alltid ett offer eller är är alla kulturer lika värda?
   Jag har aldrig blivit inbjuden till en invandrar familj.

   Min vännina fick flytta från ett utanförskapsområde för hon blev kallad för svenskhora…..svennefitta……..jävla svenne……..i ca ett år innan hon knäcktes.
   Hon bodde där ”först” innan området fylldes på av mångkulturen.

   Gillad av 3 personer

   • Gösta Johnsson skriver:

    Mångkulturprojektet kommer inte att lyckas. Det visar sig gång på gång att den tanken är en utopi. Varje land och stat vill ha sin egen kultur som dominerande rättesnöre. De som vill bli en del av den och assimileras klarar sig bra. Andra icke och vill man inte bli en del av landets kultur traditioner, sedvänjor och framförallt lära sig landet språk då bör man söka sig till ett annat land eller återvända därifrån man kom!

    Gillad av 1 person

 13. Dnam eksnad skriver:

  Jag vet inte om jag har torgskräck, jag har ingen diagnos och jag har fört ett normalt liv, men jag trivs inte i folksamlingar där man tvingas interagera, i synnerhet inte dessa tillställningar där folk visar åsikter. Jag drar mig numera alt mer tillbaka. Fysiken, den teoretiska och kärnfysiken var ok, där styrde objektiva regler. Jag har varit på konferenser med allt från forskare från det amerikanska flygvapnet till Stephen Hawking, jag har också varit på många konferenser med den internationella bankeliten, också det acceptabelt eftersom moral inte diskuterades, den mest intressant var kanske 2006, i Geneve, den handlade om när marknaden för CDOer skulle hämta sig. Så torgskräck har jag väl inte då, men föräldramöten eller liknande är horribla, för de tas alltid över av självutnämnda ledare som sätter sina åsikter på piedestal och genom det sjuka moraliska paradigm som varit vägledande hela mitt liv, ett vänsterparadigm, så har de ALLTID fel. Så vartenda sådant möte vaskar fram den som har mest fel av alla, sedan skall man lyssna på denna person. Jag undrar Patrik, sade du något på mötet? Jag kommer fram till att jag inte har torgskräck, jag har bara aldrig upplevt en tid där själva de principer som byggt västerlandet är de som styr mötet, utan den underliggande sjuka vänstertonen, och ingenstans är den värre än i Sverige. Fysik och finans har varit mera känslobefriat och meritokratin mera välfungerande, därför kunde man stå ut med möten i dessa ämnen. Jag var inte intresserad av politik speciellt förr, och min moralfilosofi höll jag för mig själv. Jag läste en del av de stora filosoferna för fysik och filosofi var nästan samma sak förr, och rätt och fel intresserade mig, jag studerade ondskan en del, och tror att jag alltid såg den tydligt, så jag delar omedvetet upp folk i goda och onda, eller rättare jag ser dessa egenskaper hos folk som viktiga, jag vet inte om alla har det på detta vis, jag tror inte det. Det är hursomhelst ett handikapp i det dagliga livet.

  Så i sådana möten som Patrik deltog i så blir det för mig så att ofta den värsta personen ställer sig upp, man känner det på sig, den mest egoistiska, lögnaktiga, lismande, och på alla sätt mest avskyvärda personen tar kommandot, så en hel värld av invändningar växer inom mig, jag har lust att säga:

  -Ursäkta mig, men du är ju en dålig person, en ond person, dina avsikter och drivkrafter är onda, men du är inte inte intelligent nog för att en enda gång ha tänkt igenom detta, du följer onda och dåliga principer, och det är de näst värsta här i rummet som håller med dig. Enda anledningen till att ni dominerar är att hela västvärlden under snart 50år börjat följa onda socialistiska vänsterprinciper, där svaghet skall uppmuntras och där logos ständigt nedvärderas, känslor över fakta, och dessutom känslor som oftast drivs innerst inne av ondska, avundsjuka och parasitism. Så precis allt du sagt idag är fel, men jag förstår faktiskt inte hur du ens har mage att öppna munnen, alla andra här inne är mer eftertänksamma än vad du är, det är bara för att du är en så dålig person och att vi lever i dåliga tider som du öppnar munnen.

  Det värsta nu med vår tid det är att både de personer som är dåliga rent tekniskt, klantskallar, styr, eftersom den vetenskapliga metoden och meritokrati är nedvärderad, så vi har kakokrati, men värre än det, så har vi också malokrati, där de moraliskt lägst stående blir dominerande. Sverige styrs av en kakomalokrati, fast det är riktigt illa nu för exempelvis i USA, Tyskland och Frankrike som är större länder så vaskas det fram de som är tekniskt dugliga men som använder sin duglighet i ondskans tjänst, rent malokratiska personer, som Macron, Merkel, Obama, som alla följer ett ondskans paradigm, och vi klarade oss med en hårsmån från Hillary men Trump räddade oss. Som vanligt så gäller motsatsen till vad etablissemanget hävdar, Trump var räddaren i nöden.

  Så jag anser att själva det moraliska paradigmet som outtalat ligger under hela det offentliga samtalet, i alla möten, måste vändas till vad det en gång var. Då kanske jag räcker upp handen.

  Gillad av 13 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Äh du är bara allergisk mot skitsnack.
   Problem löst.
   Var glad att du trots det kunnat verka, i så intressanta branscher.
   Själv vart jag förvisad till mörka pannrum i massor med år, en fördel är att oljebrännare,
   Inte har massa åsikter.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag var ung när jag bodde i Sverige. Men jag har skällt ut en del sådana där idioter, och jävlar vad paffa de blir när någon säger emot. Minns ett par töntar som satte upp käppar i slalombacken, tvärs över backen trots att de inte hade fått den för sig själva. Hur tänkte de att vanliga åkare skulle taga sig förbi? Barn som halkar in i spåret och blir ihjälåkta av hjärnlösa sportfantomer? De bara stammade. Men de byggde väl vidare. Sport är ju sa fint.

   Inser inte varför du INTE skall haspla ur dig den där drapan. Lite för abstrakt, kanske. Du kan arbeta pa formuleringarna.

   Gillad av 2 personer

 14. Gösta Johnsson skriver:

  Det är dags och nödvändigt att ompröva denna tragiska prop xrån 1975. Det är dags att vara stolt över vår svenska kultur. I Sverige är det självklart att svensk kultur är bäst och skall bevaras och försvaras och vara stolt över. Allt annat är oförsvarligt och kommer på sikt att utplåna vår svenska kultur och ge ett vilset folk dödsstöten.

  Gillad av 10 personer

   • Gösta Johnsson skriver:

    ..grundlagen kan ändras i vissa delar med ett val emellan…efter två beslut i den aktuella frågan alltså. Nar det gäller mångkulturen och proppen år 1975 i februari som riksdagen – ovetande om dess framtida allvarliga effekter på våra samhällen – bör den återkallas och det genom ett nytt beslut två gånger med ett val emellan.
    Mångkultur i en nation kommer inte att fungera…ställer bara till oreda och elände!

    Gillad av 2 personer

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Lagar har både förkastats och ändrats tidigare – understundom på ett våldsamt sätt!

    Så länge vi svenskar lever är inget omöjligt!

    Gillad av 1 person

 15. Dandersan skriver:

  Hur kan man tro att kulturer kan leva sida vid sida, när en del av kulturen är just särskiljande av de värden vi har vad gäller jämlikhet och kvinnans rätt i samhället.
  Vi stiftar lagar som stärker dessa rätter men gör då andra kulturer skyldiga till lagbrott.

  Gillad av 3 personer

 16. Eva Danielsson skriver:

  De stråk av ursäktande och fjäskande och andra uttryck för låg självkänsla och bräckligt självförtroende som finns i vår svenska kultur är dysfunktionell. För både oss själva och för dem som har flyttat hit och vill försöka ingå. Dessutom finns misstanken att det här till stor del bara är yta och att det undertill pyr en känsla av att nog vara bäst. Som inte blir verklighetsanpassad när den inte vädras och utsätts för blickar. Något vi bör ta oss an och utveckla till något sundare. Man kan vilja möta världen med öppenhet och tolerans. Eller med misstänksamhet och avoghet. Men verkligheten avgör och vill man överleva resp inte missa chanser, så bör man i båda fallen vara beredd på att ändra sig och kunna agera. Snabbt troligtvis också. Men att förutsätta att andra människor och kulturer alltid är goda resp alltid dåliga är dysfunktionellt. Fördomar hjälper oss att orientera oss i tillvaron men blir ett hinder om man inte också är beredd att ändra uppfattningar.
  Självklart är kulturer olika bra. Självklart är religioner olika bra. Självklart är människor olika bra.
  Allt annat prat är oärligt ”hittepå”. Svensk kultur är bäst i Sverige just för att den är svensk. Det behövs inga jämförelser eller andra argument. De som inte gillar svensk västerländsk protestantiskt-kristet präglad sekulär kultur bör flytta någon annanstans där man kan gilla kulturen. Och vi behöver räta på ryggen och säga nej till ”gäster” som ogillar oss och vårt sätt att leva. Det är ingen mänsklig rättighet att få bo i Sverige.

  Gillad av 14 personer

  • olle reimers skriver:

   Angreppen på den svenska kulturen kommer givetvis från vänster.

   Min känsla är att angreppen kommer ur en känsla av underlägsenhet. De känner att kulturen är sprungen ur en överklass som de inte har någon samhörighet med; snarare är det fråga om ett rent hat.

   Mona Sahlins berömda kommentar är et bra uttryck för det Palme kansk kände att han med sin överklassbakgrund var tvungen att ta avstånd från dess kulturella uttryck och implantera något annat för att bli godkänd som rörelsens ledare.

   Gilla

 17. Claudia de Longueville skriver:

  Allt är bara för bedrövligt, Patrik.
  Den okultur och det barbari, som inte hör hemma i ett fritt demokratiskt land är här.

  Efter att ha bidat sin tid, har horderna väntat in ett gynnsamt tillfälle för att attackera.
  I de länder, där dumheten var som störst och vaksamheten som lägst hamnade de flesta av inkräktarna.
  Intränglingar från de sekunda kulturer och samhällssystem, vilka är dömda till att stjäla och snylta på bildning och vetenskap fjärran från den egna prestandan.

  Inkräktare medförande en dogmatisk och närmast hjärndöd dyrkan av en högre makt, som med krumbukter, svepskäl och allehanda bortförklaringar skall påtvingas det godtrogna folket vid polcirkeln.
  En elakartad och rent djävulsk övertygelse, som är helt oförenlig med den svenska nationen och dennas välordnade och överlägsna samhällsskick.

  Hur gick det till när det lilla landet vid polcirkeln drabbades av ohälsa?
  Vad var det, som hände med den lilla nordliga folket?
  Vad var orsaken till att Sverige gick in i en process, där problemen bara växte och blev alltmer ohanterliga?
  Att man hamnade i ett läge där svårigheterna skenade och till slut blev så stora att statsmaskineriet började urarta och förfalla?
  Hur kan den plåga beskrivas, som det förr så blomstrande landet hemsöktes av?

  För inte så längesedan var Svea rike välordnat, lugnt och stabilt.
  Ett av världens mest homogena länder.
  Ett enhetligt folk med, praktiskt taget, ett språk och en enda religion.
  Ett land, med en över 1000-årig historia och därtill en högtstående kultur.

  Under Frihetstiden var den svenska naturvetenskapen internationellt ledande inom praktiskt taget alla discipliner.
  Under den gustavianska perioden stod vitterheten och de sköna konsterna nästan lika högt.
  Allt skapat av en outsäglig liten folkspillra i ett av Europas allra nordligaste riken.

  Detta är fakta och sanningar, vilka i dag inte får beröras eller utsägas och som av rikets politiskt korrekta till varje pris måste förnekas.
  Var det där allt började?
  Vid bestridandet och det öppna ifrågasättandet av den svenska kulturen?
  Var det upprinnelsen till att en av Europas, mest välmående stater, hamnade i ett så svårt och kritiskt läge?
  Att Sverige så oerhört snabbt råkade in i ett tillstånd, där stora delar av befolkningen känner olust, förtvivlan och missmod.

  Hur kunde det gå så illa för det lilla väna landet?
  Nu, ett rike i upplösning, urartning och förfall.
  Varför var ödet så omilt mot det lilla ihärdiga, strävsamma och hårt kämpande folket i Norden?

  Allt är ett tragiskt haveri, vars djävulska följdverkningar totalt, till fullo och för överskådlig framtid kommer att påverka och behärska nationen.
  Hur stor kan sorgen bli?

  Gillad av 5 personer

   • Claudia de Longueville skriver:

    Inte måste man förflytta sig till 1800-talet för att bli av med de horder, vilka stör lugnet och stabiliteten i rikets stadskärnor, för att no go-zonerna skall förflyktigas och för att skolvåldet skall försvinna.
    Backa en generation och du skall befinna dig i en tid då vi hade ”välskötta och slumfria städer och en ovanligt enhetlig och välbalanserad befolkning.”

    Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   ”Hur kunde det gå så illa för det lilla väna landet?”

   Det enkla svaret är, att svensken röstat på de ekonomiska locktonerna, utan att förstå eller vilja inse de bakomliggande idéerna eller de finstilta villkoren.

   Gilla

  • Palle9 skriver:

   Claudia: Igår kväll såg jag på TV3:s program Efterlyst. Enligt kriminologen Leif GW är detta program mycket populärt bland kriminella, som betraktar det som något av sitt ”hänt i veckan”. Det som slår mig är att vid praktiskt taget alla de grova brott, som tas upp i programmet har vi att göra med första eller andra generationens invandrare som förövare. Trots att detta upprepas vecka efter vecka verkar programledningen inte kunna samla sig till någon som helst slutsats av typen att massinvandringen försatt oss i helt oöverstigliga problem. Elefanten står mitt i rummet vecka efter vecka, men inte en stavelse angående vad grundproblemet består i, patetiskt att skåda.

   Gillad av 1 person

 18. Dnam eksnad skriver:

  Jag tror att Patrik gör rätt i att fokusera på lagarna men de senaste dagarna så har jag funderat på själva strukturen i det förräderi mot väst, mot folken i väst, mot vår kultur, som pågår. Väldigt mycket fokus läggs på politiker, det är ett litet persongalleri, men jag lyssnar inte på svensk media men om jag undantagsvis skulle göra det så tar man sig för pannan, är det SÅ illa, är de så korkade. Exempelvis så kanske man ser en del av en ”debatt” mellan SD och någon från 7-klövern där 7-klöverrepresentantens själva dumhet är så monumental att bara det bevisar att det är de som styr, annars hade de inte släppts in i kammaren. Eller så tittade jag på Skavlan med Jordan Peterson, Lööfs ”ej dånt ägri” är i samma linje som ”argumenten” i riksdagen. Vad vill jag ha sagt? Jo, detta persongalleri är ju pajasar, det är som vi styrs av Muppet Show, Sverige, de delar som fungerar, fungerar ju inte pga dessa, utan de behöver hjälp med sitt förräderi mot svenskarna. Vem skrev lagen som Patrik refererar ovan? Ännu viktigare, vem tolkar lagen:

  https://ledarsidorna.se/2019/04/hogsta-domstolen-upphaver-utvisningsbeslut-pa-losa-antaganden-sverige-avreglerar-sin-migrationspolitik/
  http://www.friatider.se/domarnas-kupp-tv-rstoppar-utvisning-av-v-ldt-ktsm-n

  I USA förstod man vikten av detta och alla där känner till betydelsen av Högsta Domstolen, någon delade en video med Dan Pena igår, där han talar om hur Trump lyckats få högsta domstolen konservativ i kanske 40år, därav att demokraterna släppte de kvarvarande (om man tror de har några) moraliska spärrarna i utnämnandet av Kavanaugh. Hur är det i Sverige, känner ni till namnen på de som listas på Friatider? Nej, jag tror ni uppfattar det som att FriaTider hänger ut dessa, men i USA så vet man betydelsen av dessa personer, de kan inte få lov att gömma sig. Beslutar man att svenska kvinnor nu är fritt villebråd för vilken okänd invandrare som helst så måste man väl för Guds skull vara en offentlig person!?

  Så detta är min tanke, vi fokuserar alldeles för mycket på dessa muppar till galjonsfigurer som Löfven, Lööf, Ferm, Kristersson, Bush-Thor osv, de är ju pajasar, de kan inte formulera lagar eller tolka dem, de kan inte organisera om polisen så att den blir pk, utan förräderiet mot svenskarna det genomförs utan insyn av alla Eliassons och Danielssons och Rambergs, av namnlösa domare och verkschefer som till skillnad från politikerna ofta har fullgjorda universitetsutbildningar och till och med kan engelska. Förräderiet genomförs och designas av namnlösa teknokrater. Alla dessa människor, själva maskineriet, kommer undan, genom att all kritik fokuseras på inkompetenta galjonsfigurer och media. Jag ser det som att huvudsyftet med våra ledande 7-klöver politiker och media är att stå framför själva maskineriet och dölja det, de bildar en ogenomtränglig mur, men de kan inte genomföra detta förräderi själva.

  Låt dessa anonyma domare och jurister och verkschefer istället offentligt bära det ansvar som är deras, de utför inte bara order, det är de som skapar orderna och sedan genomför dem, politikerna och media är bara megafoner och kulisser.

  Gillad av 11 personer

  • li br skriver:

   Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande.

   Vi har ingen fristående domstol i Sverige.

   När Löfven säger att Sverige är en rättsstat så stämmer det inte alls. En rättsstat är:
   ””En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. Definierande drag är självständiga domstolar och en verkställande offentlig makt som verkar inom ramen för positiv rätt tillkommen genom en allmänt vedertagen metod.””

   I Sverige bestämmer sittande regering vilka som ska döma i HD högsta domstolen. Så då dömer de som regeringen vill…..eller regeringen tillsätter dom som företräder regeringens politik.

   http://www.hogstadomstolen.se/Justitierad/

   Gillad av 11 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    LI BR
    Tack för klargöranden om Högsta domstolen. Vilket visar att de svenska partiernas kritik i EUgruppen mot Orbans borde falla platt, eller åtminstone visar att Sverige inte har något att yvas över vad gäller rättssäkerhet och demokrati.
    Är det inte också så apropå USA att deras Högsta domstol inte kan ändra en dom eller lägga sig i en pågående rättsprocess? Att deras arbete handlar om att pröva lagen och olika domslut för att tydliggöra tolkningar av lagen och skapa prejudikat? Att de inte skulle ha kunnat lindra domen och ta bort ett utvisningsbeslut? Det amerikanska statsskicket och konstitutionen verkar kunna skydda medborgarna lite bättre mot politikerväldet.

    Gillad av 4 personer

   • li br skriver:

    Eva Du har rätt. Därför försöker sverige smutskasta usa och deras domstol.

    Vi i sverige vet mer om usas rättsväsen än vårt egna!

    Gilla

   • Dnam skriver:

    Jovisst är det så, HD har inget oberoende och Sveriges kritik av Polen är en fars, men teknokrater har ändå mycket makt, de kan sträva emot eller med, min poäng är att de kommer undan för lätt, de borde göras offentligt ansvariga som publika figurer. alla borde veta att det nu blir omöjligt eller svårt att utvisa våldtäktsmän och vem som tagit det beslutet. De borde vara glada för uppmärksamheten, de vill väl ha det så? Anonymiteten är mycket skadlig, domarna kan skylla på att de utför order från regeringen och regeringen kan skylla på teknokrater.

    Gillad av 6 personer

 19. Richard skriver:

  Mongokulturlagen är en vidrighet som genast bör avskaffas tillsammans med den likaledes vidriga häst mot soffgrupp.

  I övrigt struntar jag i om svensk kultur är ”bättre” eller ”sämre” än slumpmässigt vald annan kultur. Jag föredrar svensk kultur och tycker att den är bättre men det har inte mycket med saken att göra. Om folk flyttar hit ska de assimilera sig. Det är vi och våra förfäder som byggt detta land. Vi har all rätt på vår sida oavsett om vår kultur är objektivt bättre eller sämre (om det nu skulle gå att mäta).

  Gillad av 7 personer

 20. Arne E skriver:

  Det är intressant att Sverige annars är så piggt på att anamma det mesta från FN (senast migrationsramverket) och samtidigt inte alls anpassat sig till asyldirektiven om att man ska anpassa sig till den kultur man kommer till.

  Proppen från 1975 måste självklart snarast skrotas!

  Gillad av 4 personer

 21. Den naive turisten skriver:

  ”Det luriga med dessa ambitioner är att de bygger på en troligen världsunik föreställning, nämligen att alla kulturer är lika mycket värda. Det är de inte”.

  Jag ser det inte alls så. Men ändå så, fast på ett annat sätt. Låter det konstigt? Låt mig förklara.

  Under 70-talet tog vi svensk kultur som en självklarhet. Men allt eget har en tendens att förbli osynligt. Det är i skillnader vi bäst synliggör oss själva.

  Under 70-talet hade vi kommit en bit in i vårt resande. Vi upptäckte andra kulturer. Så där på lagom avstånd som turister brukar göra. I dessa skillnaderna kittlades vi. Nya dofter, ny musik, annorlunda kläder och traditioner. Om detta även kom till Sverige vill vi inte förstöra dessa skillnader. Pikanteriet skulle bestå.

  Ingen tänkte på att svenskheten själv skulle kunna utsättas för en fara. Den skulle alltid bestå som en klippa omgivet av ett stormpiskat hav. De övrigt kulturellt mer aparta skulle endast fungera som mindre satelliter kretsande runt den naturliga svenskheten.

  I den andan var det lätt att understödja all olikhet även på svensk botten. Det gav även en större internationell fläkt åt en svensk isolering långt uppe norr. Ingen tänkte sig att ett långt vintermörker och kyla någonsin skulle kunna attrahera några större folkmassor. Särskilt inte av mer kulturellt särskiljande natur. Det var i den självklara andan 1975 års proposition skrevs.

  Sverige av i dag har kommit långt från denna mer naiva syn på olikhet i kultur. Från turistens mer tillfälliga besök vid sina längre resor. Nu är plötsligt allvaret här. Att kultur verkligen betyder något, även på djupet. Egentligen allt. Att vara eller försvinna.

  Det går inte längre att, från en högre sfär, förhålla sig kulturrelativistiskt. Eftersom alla präglas av en kulturell tillhörighet och egen hemvist. Alla kulturvarelser sätter sin egen kultur högre än andras, när det kommer till den egna levnaden.

  Det är dessa motsättningar som nu kommer i dagen. Kultur i sig vilar alltid på ett ställningstagande.
  Ett ställningstagande för det egna. I det ställningstagandet behöver man inte alls laborera om vilken kultur som är bättre än någon annan – i en slags objektiv mening.

  För mig själv som svensk är min egen kultur bäst.
  För andra är det just deras kultur.

  Nu har vi varit så korkade att vi likställt alla kulturer med varandra – i en slags övergripande intellektuell mening. För att det låter vackert och tjusigt. Rentav så där tolerant som tidsandan bjuder.

  Men om sanningen skall fram ställer alla kulturer sig lite högre än andra. Det är detta dilemma som de politiskt korrekta kämpar så hårt med. Och i en allt starkare motvind – när svenskheten själv trängs tillbaka på allt fler fronter.

  Att uppge sin egen kultur brukar vara det sista människan gör. Vad kämpade egentligen Nordamerikas indianer för – en gång i tiden? Varför föll gamla Jugoslavien samman? Vilka motsättningar gror i Mellanöstern?

  Dags att ta även den svenska kulturen på allvar innan det blir för sent. Själv har jag fått nog av naiva politiker som saknar mer djupa kunskaper om vad kulturella olikheter egentligen innebär, och vilat på -djupast sett. Den egna kulturen utgör den plattform våra personliga liv byggs på. Och dessa olika plattformar kan faktiskt krocka. Svårare är det inte.

  För att ta ställning för den egna kulturen behövs inga jämförelser i övrigt. Något högt eller lågt. I det egna fångas alltid det mest naturliga. Det ofta osynliggjorda. Svensk, Inuit, Same, Mohawkindian – spelar egentligen ingen roll. Var och en försvarar det egna. Med samma rätt. Och nu är svensk kultur utsatt för ett stort hot.

  Gillad av 8 personer

 22. Folkhemsfilosofen skriver:

  Riksdagsbeslutet om alla invandrares rätt till bidrag till sina särkulturer är en tragedi för detta land. En framtid med ett alltmer splittrat och kaotiskt land ligger framför oss. Respekt för människovärdet är en sak, men när det kommer till kultur och sociala värderingar i detta landet Sverige, så ska helt enkelt majoritetskulturen, den svenska, gälla som orubblig grundsten. De stora beloppen till särkulturer och hemspråksstöd ska krympas rejält. Dags att visa lite självkänsla i detta mjäkiga godhetsland!

  Gillad av 2 personer

 23. O.T skriver:

  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/2019/04/har-mediekriget-mot-staffanstorp-bara.html
  Allt fler har börjat inse, att i lilla Staffanstorp finns fröet till en verklig förändring av samhället och det gäller inte bara i Staffanstorp, utan även i hela Sverige. Detta har fått vänstermedia att vakna rejält och sätta ChristianSonesson under rasistluppen. Det kommer bli ett smutsigt flerfronts krig för Staffanstorp. Lokala partier, vänstern och media kommer att göra allt som står i deras makt, för att se till, att rasismen inte ”normaliseras.”
  Det är mer komplicerat än så. Drevet mot Staffanstorp är också en attack på Christian Sonesson, med syfte att försvaga hans ställning i den interna maktkampen inom M som står främst mellan Kristersson-Dousa på ena sidan och Sonesson-falangen på den andra sidan.

  Gillad av 3 personer

 24. lars-olof svensson skriver:

  En kommentar på nästan samma tema. Enligt franska postkolonialister och intersektionalister är MENAs belägenhet dvs frånvaron av demokrati och närvaron av repression en frukt av kolonialismen och beror således på Frankrike och England. Den strukturella rasismen i Frankrike och England sägs bero på samma sak, kolonialismen.(Den förklaringsmodellen är svår att tillämpa på den strukturella rasismen i Sverige, även om Sverige ägde St Barth i 104 år och Cabo Corso i drygt tiotalet år – endast i Cabo Corso förekom slavhandel under svensk ägo men det var på 1600-talet. Men givetvis förfäktar den DN den teorin ändå). Men varför är det då till sina forna kolonialherrar MENAs folk vill komma? Det är ju en paradox. Någon borde upplysa dem om den strukturella rasismen så att de kan undvika att komma hit och blir utsatt för den och de allmänt högerextrema krafter som håller på att fördärva godhetens stamort på jorden. Och varför kan inte MENA anta en demokratisk utveckling som ger folket goda livsbetingelse? I andra fd kolonier har det ju gått att göra, i Indien tex. Ja,vad finns det för gemensam, kulturell nämnare som färgar allt från vaggan till graven i MENA. Den senaste och nu pågående ansträngningen att införa demokrati lär utspela sig i Sudan, men motarbetas av Saudi och UAE, https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2019/0423/Why-the-Arab-battle-for-democracy-now-runs-through-Sudan

  Gillad av 2 personer

  • li br skriver:

   samtidigt glömmer man bort att hela det osmanskariket var värre än kolonialism. De tog över länderna i mellanöstern helt och utrotade folkslag, religioner och olika ideologier helt och tvingade folk att bli muslimer. Det var en masslakt som pågick under 100 tals år.

   Hur har dessa länderna hämtat sig idag?

   Gillad av 2 personer

   • Lars-Olof Svensson skriver:

    När turken stod utanför Wiens portar var budet konvertera eller dö.Men Jan Sobieski räddade det kristna Europa. – Har ni förresten tänkt på Christchurch. Då rapporterade media om att dådet riktades mot muslimer i en moske. När det däremot gäller Sri Lanka talas det inte om att dådet riktades mot kristna, utan mot påskfirare eller easter prayers. Så talade även Annie Lööf.

    Gillad av 7 personer

 25. Ga Ort skriver:

  På tyska finns ett utmärkt ord: Spielverderber
  Behövs lite fler sådana i de pk-arrangemang Patrik beskriver.
  Någon som vältaligt säger just de saker som Patrik skriver.

  Gillad av 3 personer

 26. Sixten Johansson skriver:

  Prop 1975, socialdemokratins roll och 2000-talets vänsterliberala liturgi är viktiga bitar i förståelsen av Sverige. Men dagens psykosocialt sjuka idéer började växa fram redan ur efterkrigstidens stämningar. Fasorna härleddes ur två onda ting: rasism och nationalism. Dessa måste utplånas genom att främja motsatserna: antirasism och gränslöshet.

  I över 70 år har denna allt mer tvingande lösning fått verka med stöd av enorma ekonomiska och politiska insatser. Att ifrågasätta den är fortfarande tabu i väst. Men varje idé byggd på principer som strider mot verkligheten får omvända och destruktiva effekter.

  Gruppidentitet och gränser baserade på olikheter är nödvändiga för flockvarelsen människan. Om de utplånas, försvinner människans kärna. En lösryckt, atomiserad människa faller igenom kulturens och civilisationens skyddsnät ner i primitivism och psykotisk sjukdom. Den processen pågår nu i västvärlden, men omärkligare, därför att den sker mobbkollektivistiskt, under en illusion av social gemenskap.

  USA, England, Frankrike kunde stödja försöken att integrera olika grupper på ett gemensamt språk och delvis gemensam kolonial historia. Ändå har deras massiva insatser sedan 50-talet misslyckats. Endast separering fungerar hjälpligt, hur tabuerat det än är. Sveriges hybris framgår ur tanken på en multikultur utan gemensamt språk eller annat sammanhållande. Eftersom grundpremisserna strider mot naturen leder varje 2000-talsidé baserad på dem till desintegration, samhällelig upplösning.

  Gillad av 5 personer

  • li br skriver:

   kommunisternas mål att införa en utopi som aldrig lyckats i verkligheten.

   Jugoslavien blev 8 olika egna länder efter kriget.
   Folket ville inte leva i mångkulturism alls. De ville ha egna länder med egna lagar, egen kultur, egen tradition, egen ekonomi, kunna utöva sin egna religion.

   Mångkulturen i Jugoslavien ledde till konflikter, bråk, osämja. Där en kultur ville ta över andras kulturer och visade intolerans mot andras kulturer. Där en religion ville utrota andras religioner och visade intolerans mot andras religioner. Det blev ingen utopi där kulturerna smältes samman och acceptans och kärlek frodades.

   Alla folkgrupper som inte har eget land som:
   Kurder, samer, palestiner, tutisier, tartarer etc vill bara ha ett eget land som deras folkgrupp kan få leva i och bo i utifrån sin egna ideologi och kultur och bli accepterade precis som dom är.

   Jag fattar inte varför socialdemokrater – Sverige tror att detta kommer lyckas i Sverige. Vilka bevis finns det för att det någonsin gått bra med mångkultism?

   Gillad av 4 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Det är sant att mångkultur bara kan samexistera under en mycket hård totalitär regim eller då icke-expansiva, kompatibla subkulturer förstår och accepterar varann. Det finns mycket dokumentation om misslyckade integrationssatsningar, men eftersom de oftast handlar om ras- eller religionsmotsättningar sprids inte kunskapen, utan stämplas som rasism, ända sedan 60-talet ett minerat eller tabuerat fält även inom human- och statsvetenskaperna.

    Startpunkten kan sättas vid FN-deklarationerna efter kriget eller vid ett tungt vägande segregeringsförbud från USA:s högsta domstol 1954. Efterkrigsgenerationen fick ett outtalat mandat att skapa en fredligare värld genom att skapa en bättre, liktänkande människa. De enda som på 60- och 70-talet kunde fånga upp detta var kulturmarxisterna och kulturradikala liberaler, som redan höll sig med likhets-, normlöshets- och frihetsaxiom. De tillförde ytterligare psykosocial förljugenhet under 1900-talet och den sociala idékonservatismen slogs ut.

    Sedan 1990 började vänsterliberalismen hybridiseras till något ännu sjukare. Sjukdomen gäller mycket mer än massmigrationen och kriminaliteten. Hela liturgin och de flesta absurda idéer som producerats under 2000-talet kan ändå härledas ur historien och bristen på förståelse för människan som gruppvarelse. Kultur kan helt enkelt ses som det normalitets- och förutsägbarhetsintervall som varje grupp måste etablera och värna. Olika grupper kan inte samsas, om inte intervallen är tillräckligt överlappande.

    Gillad av 4 personer

 27. Lenam skriver:

  I vår kultur hjälper man varandra och samarbetar. I andra kulturer lurar och bedrar man varandra. Nu har vi fått en blandning. Tyvärr, för det är bedragarna som ser sig som segrare. De man lurar anses lite dummare. Får skulle sig själva.

  Gilla

 28. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Jag tycker utgångstanken om bättre och sämre kulturer SOM HELHET fallerar i debattinlägget. Vad som är sämre, bra, bättre, bäst är också alltid relativt. Ur miljösynpunkt vore nog den samiska kulturen att föredra som majoritetskultur i Sverige..sedan tror de mer på jojk och trummor än kristendomen, tja då skulle de vara sämre än vi.. nja.. vet inte det.. ut social synpunkt skapar klankulturer färre ensamma äldre.. osv osv.

  Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Samerna bra för miljön! De skapade ju en formlig ekologisk öken uppe i Norrland genom hänsynslös jakt på allt som kom i deras väg. Det var ju därför de var tvungna att börja hålla renar för det fanns inget kvar att jaga.

   Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Om samisk kultur hade härskat skulle inte ett enda vattenkraftverk ha byggts.
   Det kanske är bra för miljön utan el, men är det bra för människorna?

   Gilla

 29. li br skriver:

  palmes PLO kramande…….Nu lever vi i efterverkningarna av detta.

  De hittade gemensamma fiender som:

  kapitalistiska länder

  kristna länder

  länder som främjar individualitet framför kollektivism

  länder som har fristående rättssystem framför totalitär statligt styrt rättssystem

  Länder som sätter kunskap, fakta, forskning före ideologi och känslor

  Länder som strävar efter fred och utveckling istället för att odla en stor oro och rädsla för yttre krafter, fiender och förövare och förstörare.

  Länder som vill höja den inre standarden för sin egna befolkning vilka befolkningen även är med att arbetar för detta av fri vilja.

  Att just socialkommunisterna och islamisterna fungerar så bra är att de har massa gemensamma nämnare och mål de arbetar för. Folk glömmer bort den politiska delen inom islam. Islam är inte bara ett sätt att be till gud utan ett ideologiskt sätt att styra en befolkning inom alla områden.

  Gillad av 4 personer

 30. li br skriver:

  När jag bodde i usa bakade jag och bjöd grannar på semlor, chokladbollar, kanelbullar, glögg och lussebullar, jordgubbstårta, chokladoppade julmarsipansfigurer vid valda högtider och enligt svenska traditioner. Grannarna i usa älskade allt svenskt och tyckte det var oerhört exotiskt ! Det var ingen som sa att försöker du kränka oss med din kultur eller sluta vara så nationalistisk och rasistisk. Nepp grannarna älskade att få ta del av en ”ny” spännande kultur.

  Grannarna i usa delade med sig av sin kultur som amerikansk kultur, amerikanskirländsk kultur, amerikanskindisk kultur, amerikanskkinesisk kultur, amerikanskitaliensk kultur, amerikanskbrittisk kultur etc etc Alla grannarna i usa hade antingen ”förfäder” eller invandrande föräldrar eller släktingar som kom från en annan kultur som de stolt visade upp på olika sätt. Genom mat, bakverk, genom olika firanden och högtider, genom att visa bilder och berätta historier om vilka förfäder som var i från och när i tiden. Jag har aldrig varit med om sådant stort kulturutbyte och sådan kulturell stolthet någonsin! Alla var så stolta över sin historia och sina förfäder. Jag lärde mig oerhört mycket och fick uppleva så spännande saker för att folk var så öppna och inbjudande och fantastiska.

  Jag var även på olika midsommarfirande i usa och ett midsommar firande minns jag speciellt. De var en gammal svensk koloni som firade midsommar som man gjorde på sent 1800 tal tidigt 1900 tal. Jag kunde inte en enda sång. De sjung på gammelsvenska ! Hahaha. Som jag inte fattade alls. De åt mat som jag inte kände igen alls men enligt gammal svensk kultur. Jag kände mig inte ”hemma” alls i detta svenska midsommarfirande. Men vilka fantastiska människor som var så stolta över sin kultur och sina förfäder och så de välkomnade mig och ville berätta allt om om sverige från deras perspektiv och ville veta allt om sverige från mitt perspektiv.

  Att sitta som ett offer och säga att ingen vill bjuda hem mig samtidigt som de själva inte bjuder in andra som det stod i texten är oförskämt !!!

  Gillad av 7 personer

 31. Laggar skriver:

  Om man bara visste vad kultur är. Som det uttrycks tycks kultur vara skillnaden mellan människor, även det säger så lite. Kulturordet är ett bra medel för att uttrycka det diffusa som man inte vill göra klarare. Så är det någon som kan säga vad som menas, då menar jag inte förklaringar i typ av att beskriva skillnaden. Avarter i beteende är en betydelse, men det är ett sätt att se på skillnaden inte att beskriva innehållet.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Man behöver inte beskriva innehållet, utan kan definiera fenomenet ganska kliniskt just för de här sammanhangen. Jag föreslår en kulturantropologisk definition: ”Kultur är allt som man tänker, säger och gör i egenskap av gruppvarelse”. Särskilt för vår feminiserade samtid måste vi även tillägga ordet ”känner”! Ytterst viktigt är ”i egenskap av gruppvarelse”. Om denna psykosociala aspekt faller bort, så har sådana atomiserade individer inte längre någon kultur och snart ingen civilisation heller (som är ett slags mänskliga pyramider, byggda genom att man symboliskt står på varandras axlar).

   Man kan också se kultur som en grupps ”fönster”, vilket visar vad som är normalt och därigenom förväntat beteende. Ett sådant ut- och inlärt normalitetsintervall är en förutsättning för tillit och samarbete. Gruppens ”tolerans” kan då beskrivas som de små avvikelser strax utanför intervallet som t ex barn, unga och andra gränstestande individer och främlingar alltid kommer att göra. De accepteras utan strängare bestraffningar, men gruppen tenderar alltid att vilja föra de egna avvikarna tillbaka in i det normala beteendefönstret. Om ”gränslöshet” och ”normlöshet” tillåts och t o m eftersträvas slås hela systemet sönder. Även enligt det här synsättet ser vi att gruppen då förlorar sin kultur.

   Gillad av 1 person

 32. Alfred E Neumann skriver:

  förtjänar ju också nämnas att i nämnda prop står ngt i stil med att media bör rapportera positivt om invandring, då folket kan tänkas vara negativt till invandring.
  Enligt min mening oerhört häpnadsväckande skrivning i en prop!! – märkligt inte det tas upp, OFTA!!

  Gillad av 5 personer

 33. Lennart Bengtsson skriver:

  Kommentar till Samuel af Ugglas

  NIMBY: Not in my back yard. Alla svenskar vill var snälla och goda men huvudsakligen bara i princip och helst inte på riktigt. Ingen vill helst inte säga vad de innerst inne menar av rädsla för vänstermobbens häckel och personförföljelse . Media har tyvärr här föregått med dåligt exempel. Hyckleri och Feghet är mänskliga svagheter och dessa har stärkts av bristen på en öppen debatt där personangrepp har ersatt ett rättframt och sakligt tankeutbyte.

  Gillad av 5 personer

 34. Stig Hagstad skriver:

  Vi behöver alls inte oroa oss över proposition 26 .1975. Den kommer självfallet att tas bort när muslimerna vunnit livmoderkriget och i majoritet kan införa sin monokultur.

  Gillad av 1 person

 35. Göran Holmström skriver:

  Underbart, läste alla kloka kommentarer och tankar, och tappade fullständigt den heta potatisen.
  Läste om, och kom fram till, samma sak igen, prop 26, är bara ett vapen som socialdemokraterna uppfunnit för att behålla makten!
  Dom nästlade sig in med lögner, och byggde ett låtsas välfärdsland på lögner.
  Kontroll och minskad frihet, är det enda dom står för.
  Kommunisterna hade i alla fall vett att ta vara på talangerna, den som var schackgud fick spela schack, hade man talang för ishockey, så gällde det.
  Vetenskap likaså, I Sverige så ska alla dras ner till samma låga nivå, plus förmodligen världens högsta skatter.
  FY FAN.
  Bäva månde sossarna för Dalmännens raseri, när ölen sinat och bensin priset rasar över 20 spänn!

  Gillad av 4 personer

 36. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Det är ett ödets ironi att vi nu har klimatister, alarmister, socialister, feminister som blir allt mer ivriga på den senaste ”krigsfronten” – att MOTVERKA med alla för tillfället till buds stående medel att européerna och i synnerhet svenskarna ska tänka på familjebildning och barnalstrande. Istället ska vi förverkliga oss själva och helst aldrig bli vuxna för familjebildning, åtminstone inte efter den traditionella familjebilden.

  Detta gäller alltså uteslutande för människor tillhörande den svenska och europeiska kulturen.

  Övriga har – frikort! Sju-klövern logik. Socialistlogik, kommunistlogik. Så verkar dem som går mörkrets ärenden.

  Och vilket ramaskri när vissa länder inte bara genomskådat illviljan bakom detta (som alltid med något hittepå-skäl) utan också aktivt gått in för att restaurera det som minst 60 års systematisk indoktrinering lyckats fördärva.

  Gillad av 4 personer

 37. phnordin skriver:

  Att inte stå upp för sin kultur är att utplåna sig själv. Det hindrar inte att vara öppen för andra kulturer men basen för individens existens är tillhörigheten till en kultur och en samfällighet. Om man viker sig för en annan kultur överger man sin själ.

  Gillad av 2 personer

 38. Snackademiens anständiga sekreterare skriver:

  Men allt detta hänger ihop som jag ser det.
  Skon kanske klämmer på många ställen, men kanske det ömmaste är där teori möter praktik. Många av oss befinner sig (bevisligen) i övertygelsen att den enda anständiga hållningen är den gränslöst tillåtande toleranta, och med det följer att man bör banna alla uttryck för motsatsen. När det förhållningssättet resulterar i olika typer av elände, bl a eftersom inte alla kommer ifrån kulturer som hyllar tolerans.

  (Då menar jag inte att människor ifrån andra kulturer saknar moral, men de kan lägga andra värderingar i det begreppet än vad vi som svenskar gör. I detta hänseende verkar ett otippat stort antal svenskar sakna distans, och i något slags hybris utropar de vår svenska moral till universella värderingar. Att denna svenska moral knappast går att frikoppla ifrån kristna värderingar är också en delikatess – jag är ateist, men förnekar inte kristendomens inflytande över våra värderingar.)

  Denna hybris ställer till det. Att vi i grunden är övertygade om att vi har rätt (och i stort är rätt överlägsna) i kombination med att vi är utrustade med ett skavande samvete (ett bidrag fr bl a kristendomen) gör att vi hamnar i en svårbemästrad situation, och vi löser problemet genom att klämma in oss en smal, näst intill anorektisk åsiktskorridor. I den bekvämlighetszonen finner vi ro, eftersom vi där med hjälp av flotta åsikter kostar på att ta höjd för dåliga samveten, och problem som orsakas av just dessa fenomen, åsiktskorridorer/bekvämlighetszoner, förlägger vi utanför.

  Rent konkret köper vi helt enkelt ut vårt dåliga samvete och det visar sig att vi har en överraskande stor beredskap att betala för det. Det är så ömtåligt att vi inte ens vågar fråga vad vi får för pengarna. En modern och effektiv avlatshandel.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.