Patrik Engellau: Sommartid

Patrik Engellau

EU flaggar nu för att det här med sommartid – gör som med trädgårdsgrillen: flytta fram på våren och tillbaka på hösten – kanske ska upphöra. Därför har jag motvilligt beslutat att genomföra ett projekt som jag skjutit upp under flera decennier, nämligen att försöka förstå vad sommartid handlar om.

Jag har aldrig begripit varför Sverige och en del andra länder överhuvudtaget besvärat sig med två olika tidsinställningar per år, men jag har lydigt flyttat klockorna – det blir ett antal om man räknar alla klockor som får plats i ett hem varav en del sitter högt så det blir bök med stolar och stegar – framåt och tillbaka de dagar då morgontidningen har aviserat rutinförändringen. Då och då har jag frågat andra medborgare om de fattat poängen med tidsförskjutningen, men ingen har begripit. En vanlig teori har varit att det haft något med bönderna och korna att göra.

Men den teorin sköts omedelbart i sank sedan jag inlett sommartidsförståelseprojektet. Sverige gjorde ett första försök med sommartid år 1916 men det blev så starka protester från bönderna – på grunder som jag inte kan förklara; när kor börjar påkalla mjölkning och hur det hänger ihop med klockan vet jag inte, det är överkurs – att Sverige inte gjorde något nytt försök förrän år 1980. Sedan dess har timförskjutningsrutinen genomförts två gånger om året utan att någon, vad jag kunnat upptäcka, begripit varför.

Det finns troligen två typer av tänkbara förklaringar. Den ena typen handlar om rationella argument såsom det här med korna (även om just ko-teorin visade sig vara fel). Den andra typen handlar om makt, exempelvis att överheten vill dressera medborgarna till lydnad ungefär som man tränar hundar att göra olika trick bara för att det är så kul att visa sina polare vilken kontroll man har över jycken.

Mina studier, som troligen är alldeles för ytliga vilket jag hoppas att den bildade läsekretsen i så fall ska påpeka och komma med tillrättalägganden, pekar på två rationella argument, ett teoretiskt och ett praktiskt. Utgångspunkten för båda är att ljus är bättre än mörker och att om det finns outnyttjat ljus från solen så är det klokt att ställa om sig för att ta solljuset till vara i stället för att besvära sig med kandelabrar och motsvarande.

Det teoretiska argumentet kom först från Benjamin Franklin som är en av mina historiska hjältar för att han var så insiktsfull, oprententiös och humoristisk. När han var USA:s ambassadör i Frankrike före revolutionen sa han självironiskt att han, som brukade stiga upp klockan 12 på dagen, till sin förvåning hade upptäckt att solen lyser redan från soluppgången och att man borde komma på något sätt att utnyttja detta faktum. (Att jag säger att detta var självironiskt beror på att Franklin var den sköt- och företagsamma medelklassens profet och därför egentligen skojade om sina nya franska vanor när han var USA:s sändebud i den dekadenta L´ancien régime vid 78 års ålder.)

Det praktiska argumentet var att det var enklare att föra krig när det var ljust varför de krigförande länderna under både det första och det andra världskriget införde sommartid (där alltså Sverige hängde på en misslyckad sommarsäsong under första världskriget). Man kunde ju inte ge fienden fördelen av att ligga och sova när han anföll i fullt solljus en timme tidigare än man själv tänkt vara uppe och slåss.

En fredligare variant av samma observation framfördes av amerikanen George Vernon Hudson som menade att arbetarna borde börja arbeta tidigare när det ändå var ljust för att sedan ha mer ljus tid efter arbetets slut.

Fast då förstår jag ändå inte varför man inte kunde ha sommartid året runt. Människors vakna tid är ju inte centrerad enligt principen att klockan tolv på dagen sammanfaller med solens högsta punkt. Om folk går upp klockan sex på morgonen och går till sängs vid tiotiden borde det ju jämt vara sommartid. Det naturliga hade varit att solen stod som högst klockan ett eller två på dagen.

Så därför drar jag slutsatsen att idén med att flytta klockan inte har någon annan förklaring än att överheten velat visa sin överlägsna makt över medborgarna: Se, jag kan få dem att göra helt onödiga grejor bara för att jag ger ett kommando!

56 reaktioner på ”Patrik Engellau: Sommartid

 1. Lars Strömberg skriver:

  Det kanske är som det brukar vara emellanåt:
  Man får för sig saker. Fast man tror att man vet. Nä, man VET att man vet. Såklart.
  Man får för sig något, tar detta förfådda för givet, och hoppar därefter genast och ivrigt iväg till metod- och genomförandedelen av det hela. Typ:
  ”Såhär måste det ju vara, juh! Jaa, såklart att det är på det viset, juh! Så, vilka datum är bäst att ställa om klockorna på? Och ska vi köra tolv på natten? Nä, två kanske… Eller, det där måste utredas noga! Det är viktigt med en väl genomtänkt metod, vettö!”
  Lite ungefär som med förfådda klimatförändringar; ”skogsdödar”, ojämlikheter; istider; oljesinanden och kanske även islamiseringskatastrofer. Nä, det sistnämnda är kanske inte förfått.
  Vad vet jag.

  Gilla

  • Tina skriver:

   Skogsdöden var reell. Surt nedfall i form av svavelföreningar. Margaret Thatcher räddade de skandinaviska skogarna åt oss. Det sura nedfallet föll över våra skogar för att sydvästliga vindar dominerar, och när Thatcher stängde de olönsamma kol- och stålverken i England upphörde också nedfallet.

   Gillad av 3 personer

   • Erik Björn-Rasmussen skriver:

    Fast skogsdöden berodde inte på surt nedfall. Den hade andra orsaker. Även det sura nedfallet är en myt. Den berodde på mikrobiologiska angrepp på stora skogsområden. Vissa delar av avrinningsområdena ger ifrån sig surt vatten. Detta är känt av SGU sedan mycket länge.

    Gilla

 2. Tritonen skriver:

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Normaltid
  Av praktiska skäl är världen indelad i tidszoner med samma tid inom zonen. Alternativet med soltid blev efterhand för bökigt när fr a järnvägarna krävde tidtabeller som var likformiga. Sverige införde normaltid i hela landet redan 1879. Då blev klockan 12 samtidigt i hela landet.
  Det är också rationellt att ta vara på solljuset, speciellt i Nordeuropa, för att t ex spara energi.
  Men att nu, som EU verkar vara inne på, låta varje land bestämma sin egen tid inom unionen verkar dumt. För Sveriges del vore i vilket fall ständig sommartid vara att föredra som ny normaltid. De flesta föredrar nog mera sol på eftermiddagen.
  Läs mera på länken överst.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Ljusets infall på jordytan påverkas inte av vilken siffra du råkar ha på din klocka. Det som händer om man råkar ha solen som högst först klockan ett på eftermiddagen, ungefär, är tvenne saker:

   1. Man börjar förlägga aktiviteter senare på dagen. Redan nu har problemet med att skolan börjar för tidigt på dagen uppmärksammats. Dygnsrytmen är mycket viktig, liksom att man får tillräcklig sömn sammanlagt. Propåerna att sova mindre för att vara vaken mer är skadliga. Man kan inte ändra människans biologi, och själva ambitionen att göra det är missriktad.
   2. Man måste hela tiden förklara tidens förhållande till solen med hur dumt det är att solen står som högst klockan ett och inte klockan tolv. Man kan inte utradera historien, och själva ambitionen att göra det är missriktad.

   Du får gärna förlägga dina dagliga aktiviteter vid vilken tidpunkt du själv behagar!

   Gilla

  • Dandersan skriver:

   Omställningen är ett sätt att få mer ljus när vi är vakna.
   Det har relevans för vissa delar av världen på lägre breddgrader men för oss så är det ett sätt att luras. Vi har en ojämn tillgång på soltimmar mellan vinter och sommarsolståndet.
   När dagen ändras som mest får vi i Stockholm 3 min förändring på både morgon och kväll.
   Omställningen förskjuter solens uppgång med en timme, något som förändringen återför på 20 dagar.
   Vi har därtill fått 17% fler soltimmar tack vare färre moln-men det är en annan historia som somliga tror vi kan förhindra genom att äta mindre kött. Den som inte tror på det kallas förnekare.Så tidsomställningen är ett mindre problem för oss som tror på solens påverkan av temperaturen!

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det är ett sätt att få oss att sova mindre. Ljuset ändrar sig inte. Solen flyttar sig inte. Jorden flyttar sig inte. Bara klockans visare flyttar sig, och detta har ingen magisk effekt.

    Gillad av 1 person

 3. Aurora skriver:

  Jag håller på fortsatt sommar/vinter-tid. Förstår inte att en timmes tidsförskjutning 2 ggr/året ska vara så dramatiskt. Men att åka till Kanarieöarna och ändra klockan en timme tycks inte vara ett problem. Många unga idag vet inte ens vilken ’tid’ som är den ursprungliga (vintertiden alltså). Vi ska inte ha sommartid på vintern därför att då blir det för mörka mornar för länge. En forskare sade tt vi få skulle får 70 dagar då vi inte hade dagsljus förrän senare än 9 på morgonen. Lämnar ute sol/mörkersituationen norr om polcirkeln nu. Och dagsljus på morgonen är viktigt. Däremot är sommartid bra på sommaren. Vi märker redan när våren nalkas att vi vaknar tidigare för att det är ljust ute. Utan sommartid skulle vi ha solsken i sovrummet redan lite efter kl 02. Med sommartid är ändå kl 03. Och när vi ändå inte kan sova längre kring kl 05 (ordinär tid) så kan vi ändå stiga upp och känna oss nöjda med att klockan är 06. Och vi får långa härliga kvällar.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Äkta jet lag och en förskjutning på plats är inte samma sak, eftersom solen inte flyttar på sig. Tankegången att något bara är lite skadligt och därför kan tillåtas eller uppmuntras är irrationell och försåtlig. Du kan ju hugga av ditt ringfinger om du vill, det har du ingen störra nytta av. Vår dygnsrytm har större inverkan på vår hälsa än du kanske inser.

   Men säg mig, vad är nyttan med sommartidsomställningen? Det finns nämligen ingen. Vi måste motivera våra åtgärder med uppenbar nytta. Politiken måste vara positiv.

   Gillad av 3 personer

 4. På grottnivå skriver:

  Bor man nära ekvatorn är dag och natt ungefär lika långa året runt. Men det gäller inte långt uppe i norr eller söder. Där kan solen skina flera månader i sträck. Och natten vara lika lång.

  För rätt länge sedan utförde man ett försök i en djup grotta i Frankrike. Man lät isolerade ett antal försökspersoner under jord. Utan kontakt med yttre påverka, under flera veckor. Man upptäckte då att människan har två sömnperioder per dygn. En kraftfull, som motsvarade natten. Men även en mindre puckel, som speglade vår eftermiddag. Att ta sig en liten tupplur, senare på dagen, låg i oss, som en del av den biologiska rytmen.

  Det som triggar vår biologiska inre klocka är ljuset, via ögonens näthinna. I det moderna livet är vi utsatta för stora mängder av artificiellt ljus. Både från lampor och dataskärmar. Men även av mer mörker, än om vi levt helt utomhus.

  Vår biologiska klocka styrs inte längre helt av solens upp- och nedgång. Som förr. Likväl kräver kroppen och hjärnan perioder av återhämtning, som följer en given dygnsrytm.

  Samhällets effektivitetsnormer kräver att stora mängder av nattarbeten utförs. Det innebär att rätt många människor tvingas leva långt bortom samhällets naturliga sociala rytm. I en slags social ofas med alla övriga. Många är de som tvingas våldföra sig på sin inre biologiska klocka.

  Riktigt vad det gör med oss vet vi inte i alla sina detaljer. Men helt nyttigt är det inte. Mer sjukdom och för tidig död har konstaterats hos de grupper som under ett längre arbetsliv tvingats arbeta på mer oregelbundna arbetstider.

  Ett lågmält psykiskt våld drabbar nog de flesta inom arbetslivet. Och även barnen från tidig ålder. I vad mån man tagit hänsyn till individuella biologiska behov – ställt i relation till eventuella samhällsvinster – i samband med sommar- och vintertid – har jag ingen aning om. Men jag ruvar på mina egna tvivel.

  Gillad av 5 personer

 5. A skriver:

  Jag tycker det är helt naturligt att minska det lilla ljus som finns på vintern P.E, och sen köra med strålkastarna påslagna på dagen.. 🙂 Rationalisera fram en logik att göra allt på ett ologiskt och bakvänt vis, så kan du sen bygga en fantastisk jättebyråkrati runt det. ”Det finns inga enkla lösningar”.. ju.

  Mvh A

  Gilla

 6. Göran Holmström skriver:

  Patrik svaret är precis som du gissade, ”Sitt vackert, Vacker tass, skall”,
  Bilprovningen är även det en del i fostran, till det 0,2 promille och deklarationen inte att förglömma.
  Med små stegens tyranni vann socialdemokraterna herraväldet över landet,
  Benjamin Franklin, är bara ett svepskäl, i och för sig så var han frimurare och dom är ju av naturen svekfulla, det visar ju alla filmer och goda böcker exempel på.
  Åter till förtrycket, nu har ju dom flesta vovvarna (folket) accepterat både bilprovningen och alla andra former av förtryck, klart att EU lockar med att skrota ”Sommartid” vilken känsla av frihet att slippa det tvånget.
  En del av mig undrar hor vårt land skulle se ut utan alla regler och byråkrater?
  Förmodligen så skulle allt fungera bra mycket bättre och som bonus så slapp man alla surmular som ständigt ska lägga sig i folks göranden.

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Bilprovningen, ja nu har man infört rullande 14 månaders perioder mellan besiktningarna så nu kommer jag äntligen att slippa besiktiga nån bil eller kärra under vintern. Jag hörde av en i den branschen att vissa stationer får allt mindre att göra på vintern. Jag vill ha normaltid. Är det mörkt, tänd en lampa. Är det ljust, dra ner rullgardinen. Sena sommarkvällar i Stockholm var inte så mörka i min ungdom på 70-talet. Det är lika mörkt i Kiruna i jultider oavsett vad klockan visar.

   Gillad av 1 person

 7. Steven Jörsäter skriver:

  Nu håller jag för ovanlighetens skull inte med Patrik. Jag gillar sommartid och tänker förklara varför.

  Först en djupdykning i begreppet normaltid. När järnvägen kom i mitten på 1800-talet blev det uppenbart att lokal tid, som dittills hade tillämpats, inte var praktiskt. Världen indelades i tidzoner med utgångspunkt ifrån Greenwichobservatoriet. Varje zon är 15 grader i longitud. På en ort som ligger på tidsmeridianen står solen i genomsnitt under året (det varierar med en kvart) i söder kl. 12 på dagen. På övriga orter gäller det inte riktigt (I STHLM 11:48 i S).

  Detta passade Sverige bra eftersom 15-gradersmeridianen går rätt igenom Sverige. Vi har alltså tidzon +1 timme (sk Europeisk normaltid)

  Europa är ganska smalt och därför krävs få tidszoner. Av praktiska skäl brukar tidszoner följa landsgränser.

  Men många länder tenderar att ”fuska” och fusket går oftast åt samma håll. Tiden sätts till ett högre värde. Ett bra exempel är Spanien som faktiskt ligger nästan helt till väster om Greenwich men som ändå har samma tid som vi. I Ryssland finns många tidzoner och alla är ca en timme förskjutna mot vad de borde vara. Man kan säga att Spanien och Ryssland (och många andra länder) har ständig sommartid.

  Varför det? Jo, för att människor är lata! Det är smart att lura dem att gå upp tidigare så att de bättre kan utnyttja dagsljuset. Men det finns förstås en gräns.

  Nu till sommartiden. Varför ställa fram klockan? Jo, på sommaren är dagarna längre och medger en tidigare start på morgonen. Såväl arbete som rekreation gynnas. Spanien ställer också fram och får ”dubbel” sommartid. Men varför då inte sommartid året runt? Två skäl. Det ena är att det är opraktiskt att det ljusnar först flera timmar efter att man har gått till jobbet på vintern. Det andra är ”inflation” och där är Spanien exemplet. I Spanien med sin dubbla sommartid går folk ut och äter först kl. 22 på kvällarna! De har anpassat sig. Så skulle det ske här också. Om vi hade ständig sommartid skulle folks vanor så småningom förskjutas en timme och fördelen uppäten. Det händer inte om vi ställer om klockan 2 gånger om året!

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur förklarar du det faktum att sommartid inte har någon som helst inverkan på mängden solljus under den normala vakentiden när man befinner sig så långt norrut som i Sverige? Det är tillräckligt ljust på kvällen ändå! Du kan ju räkna efter. Det har jag gjort. Se essä länkad i annan kommentar!

   Gilla

  • observatör skriver:

   Fel om Ryssland!
   För några år sedan införde president Putin vintertid året om i Ryssland, med resultat att folkhälsan generellt förbättrades vad gäller exempelvis hjärtinfarkt, trafikolyckor på morgonen blev färre, folk och fä mådde allmänt bättre.
   Dessutom – vintertid är den astronomiskt riktiga tiden som naturen är anpassad till. Sverige bör införa vintertid året om – inte minst för morgontrötta såsom tonårsbarn; om de morgonpigga vill gå upp klockan tre morgonen står det dem fritt att göra det! Men tvinga inte andra till det – vi har nog med tvång i Lööfs och Björklunds liberala idealstat, administrerad av Löfvén.

   Gillad av 4 personer

 8. Dnam eksnad skriver:

  Det tar sig sa Ystadspyromanen, det goda samhället förklaras nu vara fel ute på SvDs ledarsida, artikel bakom betalvägg men något måste du göra rätt Patrik, annars hade de ju bara fortsatt att ignorera DGS.

  Grattis DGS!

  Gillad av 8 personer

  • Argus skriver:

   Nåja, legalitetsprincipen är viktig.
   (”Vi”, våra politiker, har helt enkelt varit klantiga och sena med lagstiftning i fallet terrorism.)

   Rensa cache och kakor så bör det gå bra att läsa (ännu).
   (I vissa fall ett tag, tills en artikel blir populär; i andra fall ligger de permanent bakom betalvägg.)

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Dessutom, Krister Thelin som artikelförfattaren framställer i ett fint ljus har vi ju redan sågat här. Krister Thelins motto är ju att man alltid måste följa lagen. Eller i alla fall att vi som har fel måste följa lagen. Att Krister Thelin saknar ryggrad har vi förstått. Vad saknar Ehrenkrona?

   Gilla

  • Dnam skriver:

   Ja, jag tycker det visar att DGS börjar bli relevant, folk smygläser och får så klart in artiklar i systemmedia vid första sakfel. Patriks budget är väl en tiotusendel av SvDs, så de kan ju släppa några faktagranskare till DGS då.. KaterinaMagasin har drabbats på liknande vis, man får göra sitt bästa men sådana eldsjälar som Patrik och Katerina är ju inte mer än människor med begränsad budget. Det är så typiskt att man slår ner på ett förvisso viktigt faktafel och ignorerar alla andra relevanta diskussionstrådar. Det tyder på rädsla. Så jag vidhåller, grattis DGS!

   Gillad av 4 personer

  • Dnam skriver:

   Jag minns att det var på detta sätt jag upptäckt hela alternativuniverset, jag tyckte hela systemmedia var galet då för 12 år sedan, ingenstans fanns det rätta perspektivet, och då skrevs det något negativt i systemmedia om Avpixlat, som jag så klart kollade in, och insåg att det fanns folk som inte höll med om konsensus och som främst verkade drivas av att sanningen kom fram, vilket så klart innebar att det talades om de negativa effekterna invandring och islam allt som oftast eftersom det var på dessa områden som lögnen var mest uppenbar, men detta kunde ju en intelligent läsare ta höjd för.

   Så förhoppningsvis så fick DGS idag ett antal nya läsare! Välkomna alla!

   Gillad av 4 personer

 9. Argus skriver:

  ”En vanlig teori har varit att det haft något med bönderna och korna att göra.”
  Det är väl det sista det har att göra med, vilket din inledande undersökning visade.

  Det blir ju knappast ljusare på morgonen av sommartid … beroende på väder kan man t.ex. få börja skrapa rutorna på bilen om morgnarna när man precis har slutat, förvisso en kort period innan våren slår ut fullt. Så ser inte just den (äldre) kopplingen till att föra krig.

  Sedan skiljer det en hel del var man befinner sig (i avstånd från ekvatorn). Vi här i norr har rejält ljusa dagar under sommarhalvåret. I dag gick solen upp (i Sthlm) kl. 05:40, ned 19:58; i standardtid hade det varit sedvanlig ljus vårmorgon 04:40 och ned 18:58, och redan till Valborg 19:38 (utan sommartid). Dessa solens nedgångstider betyder förstås inte att det blir becksvart, natt; i slutet av april har vi ”bara” astronomisk skymning (solen 12–18° under horisonten), i maj och till augusti nautisk skymning (6–12° under horisonten). Detta är förstås känt, det blir inte riktigt mörkt.

  Vi behöver inte sommartid. Personligen anser jag att antingen fortsätter vi som nu, med skiften, eller (hellre) återgår till normaltid. Det är som någon forskare kommenterade ett experiment att införa sommartid (att de facto byta tidzon) året runt vad avser vinterhalvåret. Är det så eländigt att solen går ned strax före 15:00 (i Sthlm) i december att man föredrar att solen går upp 09:45? Sedan kan förstås en del ha svårt med abstrakt tänkande och går på känsla, att sommartid låter bättre.

  Gilla

  • Kronblom skriver:

   I USA har alla stater i ”Lower 48” utom Arizona sommartid. Fast inte hela Arizona då Navajo indian nation har sommartid. Öarna har inte sommartid. De har också ändrat datum för omställning sen jag senast var där.

   Gilla

 10. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Sommartid är väl inte en förutsättning för att stiga ur sängen tidigare på morgonen! Arbetsplatser med fast arbetstid kunde fastlägga denna olika sommar / vinter om så önskas. Där flex-tid tillämpas är detta ju ”so wie so” ett icke-problem!

  Gilla

 11. Dnam eksnad skriver:

  Dessutom är det skadlig för hälsan att laborera med dygnsrytmen. Jag håller med, det är en del av den gudlösa hybris vi lever med där staten skall in och pilla i allt. De kan helt enkelt inte låta saker bara vara, allt skall underläggas maktens hybris och barnsliga insikter för dagen, som oftast är fel. Idag så är massinvandring och att alla kulturer och människor är lika och skall blandas, klimatet, och avsaknaden av kön de värsta.

  De låter oss inte vara ifred för sina Mengele-experiment, nu har de verkligen kommit igång och måste stoppas.

  Gillad av 6 personer

 12. Hans Högqvist skriver:

  Tanken var att vi skulle kunna njuta mer av sommaren på eftermiddag och kväll. Det är få av oss som hoppar upp tidigt för att njuta en stund av naturen på morgonen medans många vistas utomhus på eftermiddag och kväll, vilket vi kan göra en timme längre med sommartid.

  Gillad av 2 personer

  • Argus skriver:

   ”Tanken var att vi skulle kunna njuta mer av sommaren på eftermiddag och kväll.”
   Inget fel i det i sig, men vi behövde det knappast.

   Den 25 juni, för att ta ett exempel, går solen upp 03:32 och ned 22:08 i Stockholm, med nuvarande sommartid.

   I normaltid innebär det 21:08, det är inte så förfärligt tidigt. Därtill har vi ingen natt, ej heller astronomisk skymning, nautisk skymning inträffar mellan 23:00 och 01:00 och borgerlig skymning mellan 01:00 och 02:32. Det sistnämnda då solen ligger 0–6° under horisonten. Denna innebär, citat Wikipedia: ”… ungefär spannet då det även utan dagsljus går att läsa en normal text utan extra belysning.

   Det är med andra ord, och som redan sagts av flera, och borde vara känt av alla, rejält ljust med normaltid i Sverige så det räcker. Vi var kända för våra ljusa kvällar och nätter långt innan första försöket med sommartid. Om något berodde införandet i Sverige på en harmonisering med övriga länder (vilket i synnerhet märktes efter EU-medlemskap då start- och slutdatum flyttades), en harmonisering som rationaliserades med att vi fick än trevligare och ljusare kvällar, när faktum är att det runt midsommar endast är lite skumt mellan 23:00 och 01:00, för att spetsa till det.

   Gilla

 13. Jan Norrby skriver:

  Jag tycker vi borde införa William Willets urspprungliga förslag om att införa sommartid. Nämligen att under April månad vrida klockan framåt med 20 minuter varje söndag, dvs oftast totalt 80 minuters framflyttning. Sedan gör man om proceduren under September fast åt andra hållet.
  Varför?
  Jo, det skulle vara karaktärsdanande för folket. Allmänheten skulle behöva skärpa till sig lite.

  Gillad av 2 personer

  • Anders L. skriver:

   Håller med. Och tvinga dem att klistra skattemärken på bilens nummerskylt, bötfäll dem om den smutsas ner. Och ställ de nyfödda i bostadskö om de ska kunna flytta hemifrån 30 år senare. Och kräv leg om de vill sätta in pengar på banken. Och visitera dem och provta dem för sprängämnen om de, trots klimatinformationen, vill flyga. Ta ut skatten i förväg och kalla den ”arbetsgivaravgift” så att de inte ska fatta. Och se till att de skäms om de tror att barnen bara är pojkar och flickor. Och se till att de gamla skäms ännu mer om de tar resurser från nyanlända. Det är karaktärsdanande.

   Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    Bra Anders L, det här grenar ut sig i nästan allt. Det var när jag såg detta samlat i en enda tanke som jag insåg vidden av vad de har gjort med landet och vad det går ut på. Det är nästintill ofattbart. Det är så oerhört sjukt och ondskefullt. Det verkar som att du förstått eller är på väg att förstå vad socialdemokraterna sysslat med. Svenskarna har varit som aningslösa små barn.

    Mvh A

    Gilla

 14. Svante Jonsson skriver:

  För min egen del låter jag den biologiska klockan råda, mycket riktigt är jag uppe med tuppen och en liten lur på eftermiddagen är legio. Jag har jobbat 28 år under jord och i princip våldfört mig på den biologiska klockan varje arbetsdag under ett 42- årigt skiftgående yrkesliv, eller var det ett löneslavsliv? Förutom ärren från det livet mår jag numera som en prins. Ett slags självläkande trots tidens gång. Jag tror på makthypotesen när det gäller att plocka fram och ta in trädgårdsgrillen. Därför står min ute året runt.

  Gillad av 4 personer

 15. Jari Norvanto skriver:

  Härligt med den extra timmen när vintertid börjar, men det uppväger inte förlusten när sommartid börjar. Låt klockan vara och spara tid från denna onödiga omställning som fuckar upp den inre klockan och övergången från förkortad helg till arbetsvecka varje attans vår.

  Gillad av 1 person

  • Dnam skriver:

   Ja, och frugans hysteri om att ställa om alla klockor. Klockan i min bil är inte omställd än. Jävla aber. För att ställa om klockan på ugnen så måste jag bryta strömmen:

   When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
   Speaking words of wisdom, let it be
   And in my hour of darkness she is standing right in front of me
   Speaking words of wisdom, let it be
   Let it be, let it be, let it be, let it be
   Whisper words of wisdom, let it be
   And when the broken hearted people living in the world agree
   There will be an answer, let it be
   For though they may be parted, there is still a chance that they will see
   There will be an answer, let it be
   Let it be, let it be, let it be, let it be
   There will be an answer, let it be
   Let it be, let it be, let it be, let it be
   Whisper words of wisdom, let it be
   Let it be, let it be, let it be, let it be
   Whisper words of wisdom, let it be
   And when…

   Gillad av 2 personer

 16. kvellulvblog skriver:

  Att flytta visarna på klockan på väggen var något som barn ägnade sig åt förr i tiden, för att skoja med sina föräldrar, när få hade egna ur. En tid i samma land är önskvärt, även om länder starkt utsträckta i öst-västlig riktning måste ha flera tidszoner. MEN självklart skall klockan 12, så nära som möjligt, svara mot att solen står som högst. När man skall arbeta, eller gå till skolan, eller när tågen skall gå, kan man förstås variera efter önskan och vad som är praktiskt.
  Låter vi barnen bestämma, som tydligen blivit allt vanligare, så väljer de sommartid, för då kan man sola och bada …

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.