Ekonomiprofessor: Skillnad på falska och äkta samhällen

När vänstermänniskor lägger fram politiska förslag säger de ofta att det är för samhällets bästa. Men det är skillnad på äkta och falska samhällen, och skiljelinjen går vid den punkt där man med politiskt tvång där oliktänkande hotas med bestraffningar.

Det skriver den amerikanske ekonomiprofessorn Robert Higgs i en artikel på Independent Institute.
Higgs menar att ett äkta samhälle kännetecknas av att människor erkänner och respekterar varje människas naturliga rättigheter. De växer fram spontant och fungerar på frivillig grund medan falska samhällen kännetecknas av att vissa grupper använder politiska medel för att diskriminera människor utanför gruppen och därmed kränker deras rättigheter.