Jan-Olof Sandgren: Det stora klimatsprånget

Jan-Olof Sandgren

Det är minst 30 år sen jag rörde mig i akademiska kretsar, så jag blev lite chockad när jag upptäckte att klimatforskning inte längre är exklusivt förbehållet naturvetenskapen. Klimatforskare kan i många fall vara samhällsplanerare, jurister, statsvetare, sociologer eller till och med psykologer.

På min tid gick en någorlunda skarp gräns mellan naturvetenskap och humaniora. Naturvetare sysslade med den ”yttre verkligheten” – där sinnesorganen avläste mätinstrument och den mänskliga hjärnan processade informationen för att skapa en bild av hur världen därute fungerar.

Humanisterna fokuserade på ”den inre världen”. Det vill säga alla de komplicerade processer som omvärlden triggar igång i vårt sinne. Extrapolerar man det till kollektiv nivå, kan det även inbegripa samhällsvetenskaperna. De är visserligen högst verkliga, men behöver inte ha något att göra med fysiska realiteter som atomer, huruvida det är varmt eller kallt, eller åt vilket håll molekylerna rör sig.

Jag minns att denna uppdelning ifrågasattes redan på 80-talet, och man talade om Tvärvetenskap som framtidens sätt att lösa problem. Det nya ämnet ”humanekologi” fick till och med en egen professur på Chalmers 1981. Idag finns en uppsjö gränsöverskridande forskningsfält att välja mellan; hållbarhetsvetenskap, genusvetenskap, helhetsstudier etc.

Detta ”helhetstänk” är på sätt och vis en återgång till Aristoteles tid, då kunskapen sågs som en och odelbar. Ett enda medvetande kunde omfatta allt.

Efter renässansen splittrades denna aristoteliska helhetssyn och naturvetenskapen gick sin egen väg. Galileo Galilei hävdade envist att jorden rörde sig runt solen, medan företrädare för ”den inre världen” (kyrkan) argumenterade emot. Eftersom ingen av åskådningarna ville kompromissa gick de skilda vägar, vilket troligtvis gynnade den vetenskapliga utvecklingen. Kanske också humaniora tjänade på den skilsmässan.

Sammanblandning av naturvetenskap och ideologi kan ibland få ödesdigra konsekvenser. Den sovjetiske genetikern Trofim Lysenko höjdes till skyarna av Stalin, för att han i sitt arbete med jordbruksgrödor upptäckte att förvärvade egenskaper kunde gå i arv – en teori som passade som hand i handske med den tidens sociala vetenskap, där målet var att skapa en ”ny människa”, Sovjetmänniskan. Lysenkos teorier visade sig senare vara luft, men innan han avslöjades lyckades han övertyga självaste Mao Tse Tung, som tillämpade teorierna i full skala under ”Det stora språnget” – en jordbruksreform som i slutändan kostade miljontals kineser livet. Vissa talar om tiotals miljoner offer.

Tillbaka till klimatforskningen. Om jag förstått saken rätt består den av två kategorier forskare. Dels naturvetare, som faktiskt studerar klimatet, läser av mätvärden och försöker förstå hur de varierar, samt grubblar över vilka slutsatser man kan dra. Dels av en stor skara tvärvetenskapliga experter inom vitt skilda områden, som var och en på sitt sätt försöker utreda hur vi ska förhålla oss till en kommande klimatkatastrof.

Vad man kan säga om den första gruppen är att den skulle fortsätta registrera sina mätvärden, oavsett om förändringarna är stora, små eller inga alls. Det är deras jobb. Från det hållet kan man heller inte vänta sig några tvärsäkra uttalanden, eftersom man vet att man kan ha fel. En hypotes må vara mer sannolik än en annan, men är fortfarande en hypotes.

Den andra gruppen, som nog är ganska stor och inflytelserik, verkar mer säker på sin sak. Å anda sidan skulle man inte ha något existensberättigande alls, om det inte vore så att vi rör oss i riktning mot avgrunden. Visar det sig att temperaturhöjningarna inte är så farliga, eller att de beror på annat än mänskliga aktiviteter, förvandlas hela deras forskning till luft. Elaka rykten gör gällande att klimatmötet i Köpenhamn havererade just av den anledningen, att tillgängliga mätdata inte stämde överens med det klimatpolitiska program man hade gjort upp. Så i dom kretsarna kan man förvänta sig lite mer alarmism. Får man inte tillräcklig uppbackning från naturvetenskapen, kan man alltid vända sig till folket.

När man så kommer till Greta Thunberg och hennes tiotusentals meddemonstranter har alla tvivel försvunnit. Där kunskapen är som lägst är vissheten som störst. Tillsammans med de delar av klimatforskningen som egentligen inte vet något om klimatet, vill man få världens ledare att satsa alla resurser på ett enda kort. Ett jätteprojekt, som ifall termen inte redan hade varit upptagen skulle kunna kallas… det stora språnget.

27 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Det stora klimatsprånget

 1. Göran Fredriksson skriver:

  ”Där kunskapen är som lägst är vissheten som störst”.

  Detta synes vara en allmängiltig iakttagelse som inte bara gäller klimathotet. Att ”vissheten” om just klimathotet nu nått extrema höjder har naturligtvis att göra med att det både finns sanslöst stora pengar och personliga moraliska vinster att hämta klimatshotssektorn.

  Ett betydande ansvar för denna obalans har SVT, SR och övriga MSM som en följd av att naturvetare som studerar klimatet på vetenskaplig grund inte släpps fram på lika villkor som de forskare och tyckare som sysslar med annat.

  Gillad av 8 personer

 2. solbergaord skriver:

  Bra analys. De naturvetenskapliga klimatforskarna har inga förslag på åtgärder om 1) klimatförändringen är verklig och 2) den är orsakad av mänsklig aktivitet. Det förväntas andra funktioner bidra med. Problemet är att samordna klimatforskning och åtgärdsteknik. Samt att hålla okunniga alarmister på mattan.

  Gillad av 2 personer

  • observatör skriver:

   Ja, en bra analys – men….. senaste decenniets forskning inom epigenetiken har visat att det kanske ändå finns en del substans i Lysenko´s teorier. Bl.a. har en studie från Umeå universitet konstaterat att förvärvade egenskaper hos människor tycks kunna överföras genetiskt till nästa generation. Lysenko accepterade huvuddragen av cellbiologin (t.ex. kromosomteorin) och var f.ö. angelägen om att boskap och nötkreatur skulle behandlas väl på de kollektivjordbruk i Sovjetunionen, där han utförde sina fältförsök.

   Gilla

 3. Anders F1 skriver:

  Bra Sandgren!
  (Klimat är föränderligt och kloka personer anpassar sig till detta. Vad ändringen beror på är underordnat. T o m Homo sapiens ingår i ekosystemet.)

  Gillad av 1 person

 4. Laggar skriver:

  Om inte kartan stämmer med geografin, så skall man hålla sig till kartan. Naturvetarna håller sig till geografin, medan kartritarna inte är naturvetarna. Klimatexperter säger sig författarna, humanisterna och sociologerna vara, men det enda dessa gjort är att de läst lite om klimatet och sen tror de att de är naturvetare. Dessa grupper har inte förtroende för naturvetarna, som om naturvetarna skulle sakna samhällsansvar. Politikerna tror sig kunna kriga bättre än generalerna, som har till yrke att kriga. Sociologer tror sig kunna biologin om könen bättre än biologer och bättre än psykologerna. Biologerna och psykologerna tror sig kunna samhället bättre än sociologerna. Andras förtroende för experterna är liten, ingen erkänner experter, som har en icke-anpassad åsikt. Experterna kan inte göra så mycket annat än tiga, annars går piskan. Se på alla mediadrev, som tror vad som är vetenskaplig sanning.

  Gillad av 1 person

   • Laggar skriver:

    Du har så rätt, men biologer o psykologer har fått det om bakhuvudet, medan sociologerna har helt fel. Skall rätta till det i senare skriverier som är på kommande.

    Gilla

 5. Lars Thylen skriver:

  I https://anthropocene.live/2019/03/25/klimatdomedagssektens-prognoser/ finns en utmärkt sammanställning av undergångsprofetior, enligt dessa har vi gått under upprepade gånger , vilket gått mig förbi. Denna sammanställning är myket bra för att belysa vår Orwellska situation. MEN det finns en utväg för klimatsekten: att hänvisa till kvantfysikens parallella världar, https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation, varur jag hämtar: “Many-worlds implies that all possible alternate histories and futures are real, each representing an actual ”world” (or ”universe”). In layman’s terms, the hypothesis states there is a very large—perhaps infinite—number of universes,” för att ge en mycket kort framställning av denna komplexa teori . Har varit lite svår att falsifiera . Så den passar bra till sekten: Sekten och vi andra lever sålunda i distinkt olika världar.
  Egendomligt nog är Al Gores havshöjningar inte inkluderade, de gav ju ändå ett fredspris.. Slog upp det engelska ordet gore i NE: ” mest litt.: levrat blod”, ”a horror film full of gore: en bloddrypande skräckfilm”. Stämmer på något vis

  Gillad av 2 personer

 6. Yvonne Rosenthal skriver:

  Så bra att detta kommer fram. Ante mig. Rätta mig nu om jag är ute och cyklar! Kan man likna dessa klimatprognoser med beräkningar och uträkningar inom nationalekonomin? Ett antal variabler och ett antal antaganden om hur dessa skulle förändras baserat på ditt eller datt och så en prognos för kronans utveckling, världshandeln etc.

  Gilla

 7. Matts Ekman skriver:

  Tack för utmärkt artikel. Den borde verkligen få utrymme i MSM. Undrar vilken av SvD, DI, DN m fl som vågar ta in en artikel som denna och äntligen tillåta en rak och öppen vetenskaplig debatt? Som den nu är grs utrymme åt miljöpsykologer och -sociologer (vad nu dessa innebär) liksom allsköns artister o andra kulturarbetare samt influencers. Däremot full avsaknad av riktiga klimatforskare.

  Gilla

 8. Lars-Olof Svensson skriver:

  Klimatalarmisterna är en skara för sig och de kommer snart att vara glömda. Kvar står det faktum att även Lennart Bengtsson accepterar 1) att koldioxid är en växthusgas och bidrar till uppvärmning av jorden och 2) jordens medeltemperatur har ökat under efterkrigstiden och som en följd av koldioxid, men inte så mycket som det påstås och framförallt är prognoserna väldigt osäkra. så har jag förstått honom. Som jag ser det är valet att lämna debatten och fältet fritt för MP och bidrag till elcyklar på Södermalm och hundratals nya skatter på än det ena eller det andra, eller att universiteten i förening med industrin forskar fram nya tekniker,där har alarmisterna inget att komma med. Ta tex de norska försöken med CCS, https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sa-ska-norge-bli-varldsledande-pa-att-lagra-koldioxid/ Enkelt uttryckt, välj mellan skatter och ny teknik. Klimatet är religion och uppvärmningen och dess potentiellt farliga konsekvenser är i varje fall tills vidare en myt. Vi kommer inte ifrån det.

  Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   ” 2) jordens medeltemperatur har ökat under efterkrigstiden och som en följd av koldioxid,”
   Nja, jordens medeltemperatur har ökat något sedan mitten av 1800-talet, förmodligen beroende på ökad koldioxidhalt i atmosfären. Koldioxid ”binds” i växter och haven så där finns enorma mängder koldioxid som frigörs från växter när de förmultnar eller bränns. Hur de frigörs från haven minns jag inte och är för lat för att ta reda på nu. Koldioxid är också bunden i olja, kol och naturgas vilket betyder att den där bundna koldioxiden någon gång ingått i koldioxid mängden på jordytan. Hur stor del av ökningen av koldioxid i atmosfären som kommer från kol, olja och naturgas är ytterst osäkert. Lägg till detta att mängden koldioxid som frigörs från träskmarker är mycket stor och det finns fler osäkra ”utsläpp” av koldioxid som t. ex vid vulkanutbrott.
   Ökning av koldioxidhalten i atmosfären kommer högst troligt till en del från människans förbränning av ved, kol, olja, gaser, fisar, utandningsluft och säkert fler vägar – frågan är hur stor del? 0,1%, 5% eller kanske 10% av den totala ÖKNINGEN av koldioxid i atmosfären. Jag gissar i det lägre intervallet.
   Dessutom åren 800 till 1300 var jordens medeltemperatur högre än nu.

   Gilla

 9. KENNETH skriver:

  Forskarvärldens dialog med statens och skattebetalarnas kassa ändras över tiden.

  På 70-talet sattes etiketten ”energi” på anslagen.
  På 80-talet ändrades texten på etiketten till ”miljö”.
  På 90-talet var kassan tom och samhällsomstörtarna mogna så det blev kaos.
  På 00-talet tog man nya tag med identiteter och tvärvetenskap.
  På 10-talet blev allt gränsöverskridande och globalt.

  När tro och vetande sedan blandas ihop med klimatet öppnas porten till evigheten,
  men den avgörande frågan väntar på svar. Vad händer om pengaströmmen till staten sinar?

  Gilla

 10. Rockburken skriver:

  Tack för en mycket bra och klargörande text. Vi får hoppas på stora landvinningar inom genusvetenskapen så att vi kan överleva klimatkatastrofen. Södertörn är vårt sista hopp.

  Gillad av 2 personer

 11. Arne Groningsson skriver:

  Hoppas att någon kan översätta inlägget till barnspråk, så även lilla klimatklotet Greta fattar vad det står…

  Gilla

 12. Ulf skriver:

  Så här beskrev FN klimatkommissarie forskningsläget strax innan IPCC bildades. https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0
  Som ni kan se är den uppåt väggarna fel. Det är oerhört förvånande att eländet fortgår nu 30 år efter denna sammanfattning. Alla som vill kan ju se att kejsaren är naken! Men få vill.

  Vad jag förstår tillsätter nu USA en kommission som ska granska klimathotarindustrin ordentligt. Till alla er som är intresserade av klimatet så följ vad som händer i USA. Ni lär aldrig få reda på något i svensk media möjligen att deras slutsats är fake news.

  Gillad av 1 person

 13. styggestig skriver:

  Precis! Greta har själv berättat att hon för ett år sedan blev djupt deprimerad och inte kunde gå till skolan för att hon tänkte så mycket på klimatförstörelsen och jordens undergång. Denna typ av ”forskningsmetod” brukar kallas för introspektion och förkastades av Academia för bra länge sedan.

  Gilla

 14. Mats Lindberg skriver:

  Hej Jan – Olof!
  Jag delar din uppfattning att klimatfrågan måste tas seriöst med innovativa tekniklösningar i frontlinjen och aktiva investeringar som bygger framåt.

  Ser Greta som en radikal kraft och representant för den generation som är vuxna om 20-40 år och ska hantera det dagens vuxna generation lämnar efter. Som hon säger själv, ”Vill ni inte lyssna på mig, fine. Men lyssna då på de 100 tals forskare som beskriver vad som är på väg att hända”

  Förändring är per default jobbigt, i synnerhet en förändring av beteende och levnadsvanor som grundar sig i ett brett konsekvenstänkande.

  Det är denna ”jobbighet” som skapar klimatförnekare och personer som vill skjuta budbärare och personer som inte delar sin egen uppfattning.

  Så kloka, innovativa, och lite radikala beslut tror jag är nyckeln till framgång för att förändra och få med sig den breda massan.

  Ha det gott i förändringens tidevarv …

  Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Jag har sysslat med energifrågor sedan folkomröstningen om kärnkraft 1980, då jag stred för linje 3. Resultatet blev, vadå?
   Kärnkraften skulle vara avvecklad 2010, men tuffar på. Den här vintern konstant med 8 000 MW.
   Det är inte lätt eller rätt att ta radikala beslut, när man inte har beslutsunderlag. Vi har ingen aning om hur klimatförändringarna sker. Är det då inte lite förmätet att då tro att vi kan förändra klimatet?

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.