Lennart Bengtsson: Ett försök att förstå den pågående “klimatgalenskapen”

Lennart Bengtsson

Redan under tidigt 1800-tal försökte fysikerna förstå varför jordens klimat var så gynnsamt. Anledningen var att strålningen från solen omöjligt kunde förklara jordens höga medeltemperatur. Enligt tillförlitliga beräkningar borde jorden snarare ha en temperatur på minus 20°C i stället för de nästan lika många plusgrader som observerades. Vad var orsaken till detta? Var det helt enkelt Herren Gud som i sin välvilja hade skänkt människorna ett klimat som det gick att leva i? Fysikerna är envisa rackare, som ibland inte drar sig för att förneka vad som står i de heliga skrifterna, fortsatte likafullt med sina mätningar och beräkningar. Kan man tänka sig, till slut listade de ut att det fanns gaser i luften som vattenånga, koldioxid och ozon som faktiskt absorberade såväl solstrålning som jordens värmestrålning mot rymden och som därmed gav oss temperaturer som det gick att leva i.

Senare under 1800-talet blev man övertygat att åtminstone stora delar av Europa måste ha varit täckt av is vid något tidigare tillfälle och alla oroade sig att isarna skulle breda ut sig igen. Man kunde också observera att bergsglaciärer på flera ställen växte och förstörde betesmarker och annat. När sedan vädret blev varmare under 1900-talets början gladde man sig därför. Inte minst var detta fallet mot slutet av 1930-talet då man hade upplevt en värmeperiod som pågått i mer än tre decennier. Den 18 september 1938 skrev den framstående geografen Hans W:son Ahlmann en understreckare i SvD om den aktuella klimatförbättringen. Glaciärerna drog sig tillbaka, Landisarna smälte i rekordtakt och isen i Arktis var på rask tillbakagång. Bara på Spetsbergen hade vintern blivit 7°C varmare bara på några decennier.

Samtidigt visade den engelske ångmaskiningenjören och uppfinnaren Guy Steward Callender att värmen skulle kunna bero på att koldioxiden som hade ökat i atmosfären med någon procent. Han menade att detta bekräftade Arrhenius beräkningar. Arrhenius hade själv inga förhoppningar att växthusgaserna skulle kunna öka så mycket att det kalla och bedrövliga klimatet i Skandinavien någonsin skulle kunna bli bättre.

Sedan blev det världskrig och folk fick annat att tänka på. Efter kriget blev klimatet kallare och under 1970-talet var det många forskare som hävdade att istiden var på väg tillbaka. Folk blev rädda och diverse politiker gjorde allvarliga uttalande. Under mina första år i England i mitten på 1970-talet visade BBC ett verkligt skräckprogram där nedisningen var på full gång att förgöra hela Nordeuropa. Tidningarna skrev, klimatforskare uttalade sig och påminde om att detta har vi varnat för hela tiden, folk oroade sig och en del blev hysteriska och höll på att förlora förståndet.

Befolkningen på jorden växte, det stora flertalet fick det bättre och nästan alla i västvärlden fick elektrisk ström. Eftersom värme och ström producerades med ved, kol och olja så fortsatte koldioxiden och en del andra växthusgaser att öka. Mot slutet av 1980-talet upptäckte forskarna att det hade blivit varmare igen. Gradvis och i stigande takt började man oroa sig för värmen och att detta berodde på växthusgaserna blev alltmer troligt. Många har skickligt varnat och skrämt upp folk vilket i vår tid har urartat till allmän hysteri i synnerhet i välbeställda västländer. Internationella konferenser pågår ständigt och de stackars delegaterna blir helt utslitna av sitt ständiga flygande från konferens till konferens. Helst vill de åka tåg då de fått för sig att detta är bättre för klimatet. Detta är dock inte möjligt eftersom konferenserna oftast är förlagda till exotiska platser som på ön Bali.

Nu har man emellertid försatt sig i en fullständigt omöjlig situation.

Bakgrunden är följande.

Forskarna har länge försökt med hjälp av olika modellexperiment beräkna hur mycket jorden temperatur kommer att stiga om den antropogena (människoskapade) växthusgaserna fördubblas. Detta har man hållit på med i mer än 40 år med allt mer avancerade datormodeller. Resultatet visar att temperaturen kan stiga med mellan 1,5°C och 4,5°C. Säkrare än så har ännu inte gått att bestämma även om observationer indikerar den lägre delen av intervallet. Konferensen i Paris 2015 tyckte att en ökning av temperaturen jämfört med den som rådde 1750 på 1,5°C eller högst 2°C var tillräckligt mycket och bestämde att jordens länder måste genomföra detta. Nu har jorden redan blivit 1°C varmare varför den fortsatta ökningen måste begränsas till ytterligare 0,5°C eller högst 1°C till. Sedan bad man IPCC att räkna ut hur denna politiska trollkonst skall kunna genomföras och vad konsekvenserna blir om man misslyckas.

IPCC levererade sin rapport i oktober förra året. Det är intressant läsning. För att lyckas med denna herkuliska uppgift att begränsa jordens uppvärmning till 0,5°C måsta man till 2030, det vill säga på ungefär 10 år, minska jordens koldioxidutsläpp från dagens 37 miljarder ton (2017 var de 36,183 miljarder ton) till ungefär hälften. Om detta inte lyckas har världens vuxna förstört Gretas och alla barns framtid. Detta är inte bara barnens uppfattning utan även 270 svenska ”klimatforskares” uppfattning.

Nu var det inte alla länder som skrev på löftet från Paris om att minska sina koldioxidutsläpp. Tanken var att västländerna skulle gå i spetsen och hjälpa utvecklingsländerna med teknisk kunskap samt omfattande penningöverföringar. Ett viktigt land som Kina som faktiskt nu står för drygt 25 procent av de globala utsläppen, eller nära nog det dubbla mot USA, kommer inte att kunna göra något före 2035. Efter att ha tänkt igenom situationen bestämde sig Trump-administrationen från att hoppa av Parisöverenskommelsen och icke ratificera avtalet. Detta ogillas av många med är trots allt begripligt.

För att få ett mått på utmaningen kan man studera hur mycket länder som Japan, Tyskland och Frankrike minskat sina utsläpp från 2007 till 2017. Det visar sig att de klarat en minskning på omkring 10 procent. Tyskland, till exempel, har trots gigantiska satsningar på förnybar energi bara klarat av en minskning från 852 miljoner ton till 799 miljoner ton eller ungefär procentuellt detsamma som USA.

För att klara Parisavtalet måste man under samma tid inte bara reducera alla utsläpp från exempelvis OECD:s 15,3 miljarder ton (2016) utan även ytterligare ett par miljarder ton till och detta måste komma från länder som nu bygger ut sin fossila kraft.

Man kan inte begära, trots de stora framstegen inom den svenska skolan, att flickan Greta och hennes efterföljare skall kunna hålla reda på allt detta men åtminstone någon av landets klimatforskarundertecknare borde klara av en dylik kraftakt. Det finns ju även framstående matematiker bland undertecknarna.

Sedan kan man reflektera var som händer i samhället om man stänger av energiproduktionen och därmed tvingas återgå till ett fossilfritt samhälle och detta med en befolkning som är 10 gånger större än 1750. Hur kommer det att gå med arbeten, vad händer med statens och kommunernas skatteinkomster. Hur skall välfärden finansieras och var skall försäkringsbolagen investera pensionspengarna? Kanske man kunde förväntat sig att man kunde ha reflekterat över detta?

Det går faktiskt att leva på jorden även om temperaturen skulle gå upp litet mer än 0,5°C. Vi har ju utan allt för stora svårigheter redan överlevt en uppvärmning på en hel grad?

28 reaktioner på ”Lennart Bengtsson: Ett försök att förstå den pågående “klimatgalenskapen”

  • PerH skriver:

   Resistent blev jag 1958 då vi ungdomar av media avkrävdes välja mellan Elvis eller Tommy.
   I dag ger media oss inget val, enbart klimatskam, jag är en ond fördärvlig person som gillar Lennart Bengtsson.

   PS, gillade också ämnena fysik, kemi och matte,.

   Gillad av 7 personer

   • gmiksche skriver:

    Krävdes inte av mig, fast vid det här laget hade jag just fyllt 20, så jag var märkt av det som Karajan, Jascha Haifetz, Oscar Peterson och Ella Fitzgerald hade i sin låda. Jag tackar ödet för att jag slapp att befatta mig med det som kom efter.

    Gillad av 1 person

 1. Eva Danielsson skriver:

  De som driver på för att få ännu större makt över människor och tillgångarna i västvärlden, kramar ur varje droppe av klimatfrågan. Och ångar på för att i allt förvirra våra sinnen. En spade är inte en spade fast den går att gräva med – en IS-terrorist är inte en mördare fast vi har sett halshuggningen på video – en flicka är inte en flicka och kanske är hennes far snart hennes mor – invandrare har mer rätt till allt än svenska skattebetalare för det har staten bestämt – islam är en fredlig religion fast man dödas eller fängslas om man inte håller med om det – demokrati är inte bra för folk för de kan få för sig att tycka något… osv. Upp-och-nervända världen. Vi lever i ett sinnenas krig.

  Gillad av 20 personer

 2. Lars Bernhoff skriver:

  Extra uppskattning till Lennart B som lyckas på denna korta artikelförfattaren fram både historik och dagens viktiga vägval i klimatfrågan. Om vi slapp miljömoralister som regeringsbildare och mer av Bengtsson kan vi få en mer realistiskt synsätt på de frågor som förenklingar a la Greta ska vara vårt senaste utslag på PK barometern.
  Klimatfrågorna ska tas på allvar men om vi ska behöva välja mella Rockström eller Bengtsson som rådgivare så lägger jag min röst hos Bengtsson som får proportion på de frågor där de flesta idag blir förvirrade och tror att vi löser världens klimatproblem genom att vi svenska går före och blir stugsittare i en skogsdunge.
  Vi har mycket miljökunnande i Sverige. Låt oss erbjuda den hjälpen utomlands. Våra företag kan förbättra andra länder tvåsiffrigt istället för att med skattemedel göra ensiffriga förbättringar i Sverige, trots att klimatet inte känner några landsgränser..

  Gillad av 5 personer

 3. Flax och flax och flax, räv som kråka utan krax, märkligt land, minsann, så tänker danske mand, i tät palmdjungel tar sig fram, nej nu!? som i Kathmandu, i djungel många bakar föröver fram, bruna, stora som fan, tur skall man ha ibland skriver:

  Dessa växlingar i domedagsscenarierna får en ju att inse att vi inte kommit så långt, det är fortfarande ett prästerskap, en leopardtrollkarl, en shaman, eller någon som kan tolka solgudens vilja som skall hålla oss i tukt och förmaning. Den svenska hysterins senaste crescendo med barnsoldaten Greta liknar scenen i Solens Tempel där inkan flyr när Tintin förutsäger en solförmörkelse.

  Jag tror att vi måste se det så, som religion använd för att få makt, Lennart försöker se de logiska felen, gott så, men ingen med makt lyssnar, de ignorerar det aktivt. Lennart verkar tro att de bryr sig om konsekvenserna för vanligt folk av sitt handlande, men så är det ju inte. Precis som i Sovjet, detta är vår 5-års plan, den är långt värre än att bara odla gurkor ett år, eller att få alla att döda sparvar som under Mao.

  Gillad av 9 personer

 4. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Lennart Bengtsson beskriver den grundläggande klimatvetenskapliga frågeställningen ännu en gång!
  Intressantare är väl vad som ligger bakom de totalitära strävanden att till varje pris eliminera oppositionen! Det liknar föga en vetenskaplig debatt utan snarare ett krig/revolution där kontrarevolutionärer blir skjutna på stället

  Man kan likna det med Lysenkoismen som Rolf Oward gör:
  https://morklaggning.wordpress.com/2019/02/18/koldioxidskracken-var-tids-lysenkoism/

  Men det är av intresse att medvetet fusk används:

  Vad är det som driver de ”mörka krafterna” som med alla medel försöker lura allmänheten?

  Gillad av 5 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Märk särskilt från minut 14 av den sista videon ovan

   Min formulering av vad Judith Curry beskriver:

   Adminstrationen fungerar som ”politisk kommissari” för att i ”Lysenko-stil” förhindra fri forskning!

   Man är rädd att ens umgås och tala med de ”spetälske” för att fruktar att själv hamna på den ”svarta listan”. Påminner om de metoder som använts och används mot SD/AFS. Frågeställningen helt annan men de totalitära metoderna de samma!

   Gillad av 2 personer

 5. Bo Ek skriver:

  270 klimatforskare!

  Det fick mig att börja fundera. När jag hör ”forskare” så tänker jag på en person med en dyr utbildning, en hög lön och ett arbete med mycket höga omkostnader – allt finansierat av skattebetalarna.

  Har vi verkligen över 270 ”klimatforskare” i Sverige? Behövs det verkligen så många? Vad sysslar de alla med om dagarna? Vad har de åstadkommit hittills? Vad har jag fått för mina skattepengar?

  Gillad av 9 personer

 6. Errol skriver:

  Om man antar att klimathysterikerna har rätt, så är det fantastiskt hur provinsiella de svenska miljötomtarna är. De svenska klimatprofeterna tror att Sverige kan lösa det globala miljöhotet – Sverige skall om inte annat gå före och vara det självtillräckliga föredöme som alla andra stater per automatik skall följa – naiviteten är total. Samtidigt som Kina bygger sex nya flygplatser per år så skall vi i Sverige införa motbok för flygresor. Miljöpartiet talar ständigt om alla de miljontals miljöflyktingar som står för dörren. Vad Miljöpartiet är fullständigt ointresserad av är bristen på demokrati, religiös intolerans och folkmord på ”otrogna”, som drivit den senaste flyktingströmmen. I Miljöpartiets nihilistiska och antivästliga famn är tvärtom de krafter som driver människor på flykt välkomna. De får spela rollen som ”klimatflyktingar” och bekräfta det patetiska ativästliga skuldkomplex som de postkoloniala gröna khmererna plågas av i sin blinda och naiva självgodhet.

  Det är uppenbart att det bakom klimathysterikernas primalskrik, dväljs allmän civilisationskritik och vetenskapskritik, denna allmänna föregivet antiauktoritära och antikapitalistiska hållning gifter sig väl med postmodern pseudovetenskap som genusdoktrinen och den postkoloniala diskursens antipati mot Väst. Detta förklarar det provinsiella navelskåderiet kopplat till postkolonial skuld, det totala ointresset för ny teknik som fjärde generationens kärnkraft och den för genusvetenskapen och identitetspolitiken typiska föraktet för vetenskaplig akribi och falsifierbarhet. Vetenskap och teknikoptimism är som det heter ”manligt kodat”.

  Gillad av 4 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Nyfiken som jag är, så kollade jag upp Co2 halten under Krita perioden enligt Anthony Watts så låg den på 1700 ppm cirka fyra gånger så hög som idag, vilket helt välter klimatalarmisternas panik och domedagsrop.
  Men att förvänta sig sans och reson med en domedagskult som utsett en 16 åring som den ”Nya Messias” är väl att hoppas på underverk.
  Så håller tyst och trimmar mina tvåtaktare i smyg, risken är ju förmodligen stor att man blir bränd på bål för kätteri om Kulten fick kännedom om det.

  Gillad av 5 personer

 8. Tina skriver:

  LB förklarar inte hur klimatforskarna har fel, han menar bara att vi ska strunta i konsekvenserna. Det är ett helt annat argument. Det högsta, bästa och vackraste på planeten är dess biodiversitet. Den förstör människan på alla tänkbara sätt. Framför allt genom vår exponentiellt ökande mängd, och att tro att denna mängd och dess maskiner som sprids alltmer inte påverkar klimatet verkar befängt.

  Det hölls en befolkningskonferens 1980, jag hade förhoppningar om den. Men ingenting kom ur den. Jag tror DN skrev att egyptiska kvinnor hade ställt sig upp och sagt att ”vi ska minsann ha hur många barn vi vill”. Men det verkar för fjuttigt. Starkare krafter än så måste ha stoppat debatten om befolkningsökningen. När problematiken kom i dagen igen gjorde demagoger som Hans Rosling superkarriär genom sitt enkla och falska påstående att befolkningsökningen bara handlar om ekonomi. Lätt att ta till sig för de godtrogna, medan djur och växter som vi delar planeten med dagligen trängs undan. Återigen stoppades debatten. Människorna kan fly från klimatförändringarna, det kan inte djuren och växterna, deras evolution hinner inte med. Det är en katastrof.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Han behöver inte förklara att ”klimatforskarna” har fel utan han visar på det orealistiska mål som politikerna satt upp. För min del semestrar jag hellre i södra Europa än på Spetsbergen. Det synes mig som om jag inte är ensam om detta. Dessutom är det ju gott om mat där så på något sätt verkar varmare klimat vara bra för matproduktion. Varför finns det så många veganer i Umeå? Det har jag funderat på. Äter de bara potatis och rotfrukter som odlats däruppe eller äter de, gud förbjude, importerade udda grönsaker från jordens alla hörn?

   Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Grönsaker förpackade i argonfylld plastförpackning. Man kanske borde driva med dem om att det frigörs argon när de öppnar förpackningarna men inte talar om för dem att atmosfären består av 0,934% argon, en gas som det finns 27 gånger mer av än koldioxid. Eller att 3-glasfönster innehåller argon mellan glasen. Eller att deras älskade elcyklar svetsas ihop med argon som skyddsgas. Sen kan man börja med att skriva artiklar om argonutsläppen som kommer att leda till jordens undergång.

    Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Exakt. Och det kan inte vänta. Och många gånger är det redan för sent. När sista noshörningen dött. För en bråkdel av de pengar som slösas på olika ”miljövänliga” åtgärder skulle en stor del av biodiversiteten kunna räddas. Dess förlust är irreversibel.

   Gilla

  • Flax skriver:

   Vad gör du personligen? Vilka åtgärder önskar du se? Jag gissar att du inte har barn och ur denna sorg bygger du hela din världsbild.

   Gilla

 9. Håkan Hanson skriver:

  Bengtsson vänder upp och ner på allt. Temperaturen stiger icke. Människan påverkar inte. CO2 ger ingen uppvärmning. Isarna växer. Det är naturliga variationer. Han stöder inte alls dessa stensolida argument. Är det någon mer som tycker detta är oroväckande? Tänk om han har rätt? Vem är denne man?

  Gilla

  • Omichron skriver:

   ”Han stöder inte alls dessa stensolida argument. Är det någon mer som tycker detta är oroväckande?” Nej! Ingen med minsta vett och förstånd innanför pannbenet och som har mer än gymnasial utbildning i kunskaps- och kompetensbagaget, tycker det är oroväckande.

   Gilla

 10. olle holmqvist skriver:

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AdLbvn/popular-sjo-borta-i-chile–bara-oken-kvar
  En motsvarande bild – uppsprucken uttorkad sjöbotten – ur boken
  Klimatet och Människan under 12 000 år (2017) av Fredrik Charpentier Ljungqvist (sid 161)
  kommenteras av förf: ”Under tidigare varma och torra perioder i området (Folsom Lake, Kalifornien), senast under den medeltida värmeperioden, blev dessa sjöar helt eller delvis uttorkade trots att människan då inte tömde dem på vatten”

  Alltså samma uppvärmningseffekter som kan ses idag lokalt har uppträtt för några hundra år sedan, utan både mänsklig avtappning och mänskligt CO2.

  Detta är alltså inget bildbevis för effekt av nyligt mänskligt CO2.

  Gillad av 2 personer

 11. Yvonne Rosenthal skriver:

  Vilka kan konsekvenserna bli av det blir 0,5 grader varmare? Positiva och negativa? Vad kan man göra- utveckla, ersätta? Att tvinga den utvecklade demokratiska världen att backa bakåt så långt att den går i stå borde väcka misstänksamhet och
  borde förmå klartänkta ledare att sätta klackarna i marken. Likt Trump. Katten Garfield.

  Gilla

 12. UlfH skriver:

  Förstår man inte kunskapen om den pågående klimatkatastrofen så skall man läsa DN:s och SVD:s dagliga artiklar om hur nära slutet världen är. Där får vi också veta att vuxna skall lyssna på barnen, ty de vet bättre.

  Gilla

 13. Stig Rosenlund skriver:

  Klimathotsskeptikerna har olika uppfattning om temperaturens koldioxidberoende. Lennart Bengtsson (LB) skriver 2019-03-23 ”temperaturen kan stiga med mellan 1,5°C och 4,5°C” vid en fördubbling av de antropogena växthusgaserna. Vidare att observationer indikerar den lägre delen av intervallet.

  Gösta Walin (GW) anger 2019-03-24 kanske en halv grads temperaturökning beroende på ökad växthuseffekt.

  William Happer har angivit fördubblingseffekten till 1,1 grader.

  Vilken av ECS (ekvilibriumeffekten) och TCR (den transienta effekten) avser LB respektive Happer (om LB eller annan här kan svara för Happer)?

  Jag har räknat ut följande, vare sig ECS eller TCR avses. Jag har utgått från att atmosfärens koldioxid har ökat från 280 ppm strax före industrialismen till 407 idag och att hela ökningen är antropogen.

  ECS eller TCR 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
  Temperaturökning 0,43 0,54 0,65 0,76 0,86 0,97 1,08 1,19 1,30 1,40 1,51 1,62

  Om jag antar att ECS gäller under de c:a 250 år som gått (LB, är det korrekt?) så antar GW att ECS är c:a 1, dvs ungefär som Happer.

  Vissa klimathotsskeptiker vill frånkänna koldioxiden nästan all temperaturökningseffekt och menar att temperaturen ökar luftens koldioxid i stället för tvärtom. Detta genom utgasning av koldioxid från havet. Såvitt jag förstår av ett tidigare svar från LB till mig ansluter sig inte LB till det synsättet, åtminstone inte i det korta perspektivet. Kan det gälla på mycket lång sikt?

  Jag menar att koldioxidens temperaturökning är välgörande genom att den fördröjer och dämpar den lilla istid som just har inletts pga solens minskande aktivitet. Även den stora istid som snart (50, 100, 200 år?) kommer. En mellanistid varar c:a 12000 år och så lång tid har gått sedan förra istidens slut. Jag stöder mig bl a på Lars Franzéns (död 2013) forskning. Dock synes Franzén har varit för optimistisk, eftersom ECS då troddes vara större än den tros vara idag. Kan vi få en Kommentar från LB?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.