Patrik Engellau: Svenska folkets gud

Patrik Engellau

Häromdagen bevistade jag ett seminarium arrangerat av en förening med samhällsintresserade och nyfikna medlemmar. Flera talare var inbjudna varav jag var en. Det började med att en teologiprofessor sa att visserligen är svenska folket det mest sekulariserade av alla folk (utom möjligen nordkoreanerna), vilket visar sig i olika internationella undersökningar, men paradoxalt nog, hävdade professorn, samtidigt mycket religiösa. Han la fram ett antal bestickande belägg för sin tes. Jag har glömt allihop utom att svenskarna tydligen till 85 procent anser att det ”finns ett högre väsen” även om de förklarar sig inte tro på Gud.

Sedan professorn rivit av sitt föredrag lämnade han seminariet vilket var synd för jag avsåg att förklara den skenbara paradoxen att svenskarna inte tror på Gud men samtidigt är mycket religiösa. Men jag fick i stället tillfälle att framföra mina synpunkter till den samhällsintresserade föreningen och det kändes viktigare.

Jag tror nämligen att det är sant att svenskarna är religiösa i bemärkelsen att vi tror på ett högre väsen med magiska krafter. Det är bara det att denna gud är en annan gud än den traditionelle kristne guden. Men svenskarna har fullt lika stor tillit till den nye guden som 1500-talets svenskar hade till Jesu och allas vår kristne Fader. Vilken gud är det nutidssvenskarna tror på? frågade jag auditoriet. Det visste de inte. Det gör ni visst, sa jag.

En gud är ett i de troendes ögon allsmäktigt väsen som de troende kan vända sig till för att få hjälp, tröst och hugsvalelse i livets svåra stunder. Om skörden slog fel eller ett barn riskerade att dö i svält eller sjukdom kunde 1500-talssvensken be innerliga böner till sin gud om hjälp. Ibland funkade det och ibland funkade det inte men om det inte funkade slutade man inte tro på Gud för den sakens skull ty det kunde ha kommit annat emellan så Gud var ursäktad.

Det kostade på att ha en gud. Det var tionde och andra skatter till kyrkan och sedan skulle kyrkobyggnader uppföras och underhållas. Ibland pålades särskilda skatter för att kungen skulle ut i främmande land och kriga för den rätta tron.

Vem är det dagens svensk vänder sig till när det kniper, när det är tomt i plånboken, när han blir sjuk, när barnen far illa, när han blir arbetslös? Vem är det som ska styra upp alla slags sociala skavanker som brottslighet, fattigdom, okunnighet och hot om jordens undergång på grund av utsläpp av koldioxid? Den offentliga sektorn naturligtvis, politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Politikerna är lika villiga att hjälpa till som gamla tiders präster.

Prästerna bad förböner och politikerna ”skjuter till” några miljarder kronor av det troende folkets egna pengar eller stiftar någon lag som förbjuder saker som man inte gillar, kanske just okunnighet och farliga klimathot som flygresor.

Det är precis samma spel nu som tidigare, vi är lika religiösa, men vi har konverterat till en annan religion. Politikernas tillskjutna medel är som ett slags offer. För länge sedan, på Gamla Testamentets tid, kunde folk offra får och getter till Herren för att få hans bevågenhet. De politiska partierna tävlar med varandra om att framstå som det parti som kan offra skattebetalarnas pengar på det mest verkningsfulla sättet.

En besvärande känsla börjar emellertid sprida sig i landet, nämligen att den gud som tillbes av det prästerskap som vi numera kallar eliterna – de högre politikerna, ledarskapet inom det välfärdsindustriella komplexet samt ideologiproducenterna inom de statskontrollerade media och en del andra PK-ister såsom Svenska kyrkan – att den guden har börjat tappa sin kraft. Våra böner och offer funkar inte. Folk misstänker att den här gudstron kostar mer än den smakar.

Jag tror att det är farligt. Ett i grunden religiöst folk som börjar tvivla på sin gud kan hitta på vad som helst. Det står faktiskt så i Bibeln, Ordspråksboken 29:18: Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst.

44 reaktioner på ”Patrik Engellau: Svenska folkets gud

 1. Bo Svensson skriver:

  Alla är religiösa, även de som tror sig nyktrat till från sånt.

  Själv navigerar jag fritt mellan olika föreställningar efter hur de fungerar i sammanhanget. – Tro på förfäders andar, reinkarnation, skyddsänglar som vakar över oss, att Kristus verkligen är vår frälsare men förlitar mig på rationellt tänkande för att bedöma rimligheten i fantasierna.

  Vad som än gäller, måste det fungera likadant för djuren. – Vi är bara en väldigt speciell sorts apa.

  Gillad av 1 person

  • Schreck skriver:

   ”Vi är bara en väldigt speciell sorts apa”.Darwin igen.Apor har ingen tallkottskörtel.Tallkottskörteln är alla despoters skräck ,eftersom den kan ses som en sändare/mottagare som s a s knyter an alla människor till Sanningen-det som new age-människor kallar ”The Source”.Inte ens censuravdelnngarna har lyckats att permanent avlägsna den.Tallkotskörtelns mystik inspirerar bl a den katolska kyrkan som i sina monumentalbyggnader ofta har stiliserade bilder av detta gåtfulla organ som är alla despoters,tyranners och censuravdelningars Schreck.

   Gillad av 1 person

   • Pip och pip och pip skriver:

    Hej betalda troll. Inga chemtrails idag, taktiken är klar: få läsare att tro attbloggen befolkas av knäppgökar, samt locka att skriva de knäppgökar som läser men inte skriver, så att bloggen kan avfärdas. En annan taktik som jag själv gå på det är att provocera så att man föreslår aggressiva åtgärder. Alltsammans välkänd vänstertaktik.

    Gillad av 5 personer

   • A skriver:

    Jamen kan du inte bara lugna ner dig nu PIP. Du är så uppe i varv att du inte kan tänka klart ens. 🙂 Vi har hyfsad koll på trollen, men Jagoda är inte ett av dem även om han skriver lite konstigt. Jag är intresserad av vissa saker som han vet, du behöver ju inte sabba det din slåtterkross. 🙂 Ta med segelbrädan och kom över till mälaren i sommar, vet jag. Du kanske behöver lite avkoppling. Det kan blåsa skapligt här också.

    Mvh A

    Gilla

   • Agnew skriver:

    Hej scheck här får du lite information om dina själsfränder i M

    Den moderata gruppledaren i riksdagen Tobias Billström uttrycker sitt gillande till MUF-kritiken mot partikamraten Christian Sonesson för en skattehöjning med 40 öre.

    Samtidigt är Billström knäpp tyst om att han själv tvingade igenom drygt åtta skattemiljarder årligen till public service.

    Gilla

 2. A skriver:

  Vissa revor finns P.E, men de står fortfarande ändå bakom sin gud fullt ut. Jag har ett mycket känsligt instrument i min närhet så jag behöver inte spekulera. 🙂 Ganska intressant faktiskt.

  Mvh A

  Gillad av 6 personer

  • Axel skriver:

   Hade Löfven samma syn på samhällsutvecklingen i Sverige som vi boende i landet för övrigt.
   Då hade han fått sådana samvetskval att han hade ställt sig i skamvrån och stått där hela kongressen.
   Nu är han berusad av makten den heliga, halleluja halleluja, så han bröstar sig våldsamt.Titta på honom!!

   Gilla

 3. Östrahult skriver:

  I ett långsiktigt perspektiv löses problemet av sig självt genom det påbörjade bytet av befolkning i Sverige. Om tre-fyra generationer så finns inte så många urinnevånare kvar men det finns nya innevånare som tillber Allah, svenska kyrkan har redan påbörjat denna strukturomställning.

  Gillad av 7 personer

  • Sven-Erik Nordin skriver:

   Vi får vad vi ber om.
   Tyckte vi att Jesus var ett problem så skall det bli intressant att se vad folk säger om Alah.
   Ingenstans kan jag se att Jesus förordar dödande av dom som tror olika. Följaktligen så har väckelserna på 1800-talet lagt grunden till det trygga samhälle vi fått erfara intill nu.

   Gillad av 1 person

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    Sven-Erik Nordin: 100% klarsyn! Länderna där folkväckelser förekommit; där är samhällena mest påverkade av budskapen i bibelord som ”tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras, älska din nästa som dig själv” Det har fungerat som rättesnöre. Tom ”älska dina fiender, be för dem som förföljer er, förlåt dem som talar illa om er”.

    De som hyllar hedendomen och andra religioner är välkomna att framhålla deras för allmänheten positivt samhälls-omdanande influenser.

    Däremot har Statsreligionen historiskt mången försyndelse på sitt samvete, ty den följde inte Jesus uppmaningar och exempel, utan var istället besläktad med fariséerna och de skriftlärda som i praktiken ”korsfäste” Jesus, men använde romarna till grovjobbet.

    Den levande tron däremot, gör inget ont mot nästan, utan tvärtom! Läs exemplet om den barmhärtige samariern, exemplet Jesus gav oss att följa.

    Gilla

 4. Att koka en gryta skriver:

  Att ta och befästa makt har i alla tider skett genom att bygga och kanalisera fram ett våldskapital. Att skapa och bygga ett samhälle med muskler. Och så har en överordnad berättelse behövts för att sanktionera denna jordiska makt. Makten har därför alltid lierat sig med trons aktörer. Det har handlat om fysisk kontroll över människor – och deras tänkande. Förutom den mer raka kontrollen över resurser. Då med starka kopplingar till geografi och olika handelsvägar. Makt och kyrka/religion har alltid sökt och ingått den typen av win-win-alianser. Och då måste folket avväpnas. Både i eget fysiskt försvar – och i riktad mental lydnad. Makt och religion har hjälpt och bistått varandra. Tidigare låg styrkan i det nära släktskapets starka band. Och gör så alltjämnt inom dagens klansamhällen. Men i Sverige bröts långsamt klanstrukturerna ned hos allmogen. Men de försvann aldrig helt. De stärktes istället hos adeln, som lät sig enrolleras inom krigsmakten – och genom det framgångsrikt lyckades delta i en allmän resursöverföring. Kontrollen samlades på relativt få händer. Både som makt över handel och trons mer högre sfärer. Läser man svensk historia kan man lätt se den här typen av mönster utveckla sig. Kontrollen över alla former av vapen är idag reglerad. Allt fysiskt försvar har delegerats ut till statliga aktörer. Medborgargarden får inte förekomma. Som djävulen läser bibeln, ligger det även makt i att hjälpa och ta hand om människor. Att skapa ett beroende. Åter en win-win-situation. Denna process har hjälpts fram i Sverige eftersom vi i etniskt hänseende varit så enhetliga, som folk betraktat. Staten har i gengäld levererat trygghet. Och långsiktig överblickbarhet. Men nya ingredienser tillförs nu Sverige i rasande tempo, som hotar att rubba denna balans. Med det multikulturella har en mängd särintressen injicerats in i moder Sveas kropp. Skapat mångfald, samlat runt olika erbjudna kondensationkärnor av upplevd identitet. Hemhörighetens känslor kretsade inte länge runt landet självt och olika hembygder. Som förr. Nu fördömer nya generationer alla former av nationalism. Globalismen har öppnat en Pandoras ask. Och ut strömmar HBTQ, etnicitet, klan och allmänt nischade särintressen. Som djurs rättigheter. Nya ekologiska och klimatologiska inriktningar. Identiteter av olika slag har rentav utvecklats till ett slags mode. Där ytlighet blandas med djupaste allvar. Attentat av olika slag driver fram nya skiljelinjer och slår in kilar mellan människor. Den kristna tron i sig utmanas. Samtidigt blir politiska makthavare allt yngre. Och förebilder letas fram bland barn. Upplösningstendenserna blir mer och mer uppenbara för var dag som går. Vi lever mitt uppe i en brytningstid. En omvälvningens tidevarv. Vars slut vi inte vet särskilt mycket om. Vi deltar alla i ett stort samhällsexperiment. Allt skall ned i grytan. Kokas, vändas och röras i.

  Gillad av 7 personer

 5. Bengt Holmgren skriver:

  Patrik rapporterade att vi läsare bidrager med 8000 i månaden till DGS.. 80 personer med en hundralapp eller knappt 300 med en krona per dag eller 30 per månad.

  Patetiskt. Det borde vara minst tio gånger fler vid det här laget.

  Gillad av 8 personer

   • Rune skriver:

    Jag har bestämt mig för 100kr varannan månad till Det Goda Samhället. Den andra månaden går hundralappen till Swebb-TV. Det är det som jag kan avvara av min lilla pension. De som har större kassa kanske kan ge mer?

    Gilla

  • Dandersan skriver:

   Pengar är inte allt.
   Våra bidrag kan vara att se lyssna och sprida samt att ge bloggen tyngd.
   De flesta folkrörelser klarar sig inte utan frivilliga engagemang där mängden medlemmar ger tyngden.
   Hur kommer jag då in på Kyrkan och religionen?
   Jante Akelen eller vad biskopen heter-tar tydliga ställningar och fjärmar åtminstone mig från kyrkan. Migration och klimat är omstridda rörelser och bör hållas neutralt för att fler skall känna sig hemma i kyrkan!

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   20kr/dag är en låg kostnad för det utbyte man har av DGS. – Jag skulle gärna se en ordning där man betalade ett öre per nedslag. – Inläggen skulle bli mera kärnfulla och där blev lön åt kompetenta och snabba granskare.

   Gilla

   • Pip skriver:

    Och varje gång man upprepar vad man tidigare sagt så går priset upp med 1öre per nedslag. Du ligger nu på 237 öre per nedslag.

    Gilla

 6. Pip och pip och pip, i en paddorgie i sand, många sköldpaddor ibland, nästan som hos kejsaren i kinaland, sig danske mand befann, nu mot högsta topp på land, vad nu? rävar i träden, uppochner minsann skriver:

  Mycket bra Patrik:

  Ordspråksboken 29:18: Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst.

  Det var nämligen precis detta jag saknade i Rolf Owards inlägg idag, visst Romklubben, peak oil, klimatet och så vidare, men varför!? Varför måste folk ständigt hållas uppskrämda? Svaret finns i Ordspråksboken då alltså, för om vi inte behöver oroa oss för terror, våldtäkter, eller klimat och onda vita män, ja då kanske vi får tid att börja betrakta hur usla, eller nästan värre, hur helt enkelt mediokra de som styr oss är, och kanske avsätter dem. Hötjugorna kommer fram och komockorna.

  Du kan ju bjuda in teologiprofessorn hit. En annan idé kunde vara med en anslagstavla för kommande evenemang på DGS, det känns som man missade något, jag vill också vara med:

  Gillad av 4 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  De foro över himmelen i sina guldglänsande farkoster, ty gudarna hör inte till människan.
  Dessa ord är direkt ur Döda Havsrullarna, föregångaren till vad som enligt vissa vart Gamla testamentet senare.
  I Rigveda cirka 1500-2000 före kristus nämns Vimanas och deras flygande farkoster, dom finns avbildade på tempel i Indien.
  Om folksagorna pratar om ”Gudar” eller gröna män från yttre rymden är jag inte alls säker på. jag tror mer på att människan är både äldre och har kravlat sig upp från grottstadiet fler än en gång, men vi har tyvärr bara nått till där i är idag cirka!
  varför jo samma misstag har gjorts om och om igen. Krig och elände har sabbat civilisationen om och om igen, dom få överlevande har fått börja om på grottstadiet. Har jag ”Bevis” ? Nej men rätt goda indicier i boken ”Guds namn” så berättar en svensk matematiker om måtten på Giza pyramiden där det matematiska sambandet bildar ordet Jahve denna pyramid är betydligt äldre än GT, Han påvisar även det ”gyllen snittet” samt vissa stjärnteckens placering i måtten.
  På andra sidan jorden så finns geometriska former som syns från flyghöjd, varför karvade man ut symboler som syns från luften annars?
  Göbekli Tepe i Turkiet är daterat till 12000 år före oss, stenblock som väger uppemot 30 ton har mejslats ut som pelare där ursprungsvikten var cirka det dubbla och detta innan metall verktyg fanns.
  Finne det mycket spännande.

  Gillad av 1 person

  • Pip och pip och pip skriver:

   Du motsäger dig själv, samma misstag har begåtts men samma klokskap har också uppstått, så det behövs inga utomjordingar, folk var i stort sett lika intelligenta som vi är nu för 12,000 år sedan, vad skulle de använda sin tid till? Alla den tidens Einsteins, Teslas och Steve Jobsar?

   Gillad av 5 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Jag påstod inte att det behövs utomjordingar, för våra teknik språng.
    Jag utesluter dom inte heller, utan det jag hävdade var att jag tror att vi nått samma eller högre tekniska nivå flera gånger under dom cirka 350000 år människan existerat.
    Funderade lite över ditt påstående om dåtidens genier.
    Jag är ju inget geni, men rätt händig törs jag påstå, jag kan bygga en mc motor från scratch tillverka kugghjul till lådan kamaxlar osv, med endast en fräs och en svarv till hjälp, har ju även några uppfinningar under bältet med.
    Men leker jag med tanken att bli skickad säg till vikingatiden och dom inte slog ihjäl mig. Så skulle jag inte kunna bygga säg en generator ( i vår tid är det simpelt att orientera järnplåtar och linda en kärna)
    Där skulle tiden och råvarubristen sätta stopp för mer avancerade lösningar.
    Visst skulle en mynningsladdare gå att påta ihop, krutet skulle även det gå att lösa, Svavel ur urin, salpeter ur ruttnande kadaver, träkol vore det enklaste.
    Men leta bly till kulorna där går jag bet på hur och var.
    Med det långa resonemanget så tror jag dåtidens genier suckade och drack sig fulla på jästa produkter. Med andra ord som idag 😉
    Mvh Göran.

    Gilla

  • Palle9 skriver:

   Göran Holmström: Du tar upp flera olika trådar. Instämmer i att det finns mycket i vår förhistoria, som kan förvåna nutidsmänniskan, som ofta tar för givet att människans utveckling varit rent linjär. Har du författarnamnet till den av dig omnämnda boken ”Guds namn”?
   Själv har jag med intresse läst böcker av Graham Hancock, t.ex. ”Magicians of the Gods”.
   Stort ämne …

   Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Hej Palle9 Peter Caspersson hette författaren, han är tyvärr avliden.
    Mycket matematik i boken, men en intressant infallsvinkel på pyramiderna,
    Graham Hancock har jag oläst i mitt lilla bibliotek, ska sätta tänderna i den när jag kommer hem igen,
    Bokt tips Leonardo da vincis samlade verk, den boken ger en intressant vinkel på konstnären.
    Mvh Göran.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Tror man på utomjordingar så måste man också tro på att det finns en hel del kvar att upptäcka inom naturvetenskapen eftersom det med känd teknik är omöjligt att resa levande mellan planeter och att få ihop tillräckligt med bränsle till starten och ta med lika mycket till för att bromsa till stopp när man vill kliva av efter 100 års färd.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Kan bara hålla med, det är mycket som är outforskat och kvar att upptäcka, och tyvärr så är PK och miljörörelsen arroganta och ser bara hinder, istället för möjligheter.
    Mvh Göran.

    Gilla

 8. li br skriver:

  Svenska staten har gjort svenska kyrkan politisk eller ”demokratisk” som de hellre väljer att kalla den och försökt forma dem efter sin ideologi. Så sedan svenska kyrkan och staten skiljdes åt år 2000 så infördes politiska kyrkoval. Så de beslutande organet inom svenska kyrkan enligt svensk lag är politiskt valda partier !!

  ””Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet på lokal nivå för församling eller pastorat (flera församlingar med gemensam styrning). Stiftsfullmäktige är del av den regionala nivån, stiftet, som har till uppgift att stödja församlingarna. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå.””

  Allt fler har gått ur den svenska kyrkan för att den ger inte tillfredställelse inom det andlinga/religiösa/spirituella för att det är ideologier som styr i kyrkan. Precis som inom regerings politiken så har svenska kyrkans politiker tappat bort kontakten med sin väljare, prästen har ingen nära kontakt med sina församlingsmedlemmar och det saknas gemenskap. Då väljer folket bort att vara med i svenska kyrkan för den är mer byråkratisk än andlig.

  Men som du skriver så betyder inte det att svenska folket är folk som inte tror eller som saknar förmåga att vilja ha en andlig kontakt. Men svenska folket vill inte bli uppläxade av ideologiskt styrda kyrkor som går statens ärenden.

  Gillad av 2 personer

  • Palle9 skriver:

   LI BR: Det stämmer. En liten självupplevd illustration: på en konferens förra året kom jag i samspråk med en högt uppsatt befattningshavare inom svenska kyrkan. Han frågade mig om jag brukade bevista denna årliga konferens, vilket jag bekräftade. Speciellt nämnde jag en pensionerad teologiprofessor, som hållit föredrag där vid ett par tillfällen och frågade om han var bekant.
   Jodå, men det var inga vackra ord han hade att säga om denne professor, som representerar en traditionell tolkning av kristendomen och ett passerat bildningsideal. Nu, menade han, har vi rensat ut sådana personer, och vi har nu kontroll över alla högre positioner inom svenska kyrkan. ”Vi” uppenbart betecknande de politiskt korrekta – det är inte bara inom public service som 68-vänstern gradvis infiltrerat olika organisationer.

   Gillad av 4 personer

   • li br skriver:

    Svenska kyrkan har tappat bort det andliga helt. Alla mässor måste följa samma byråkratiskt fastlagda agenda över hela sverige. Ingen präst/församling får göra annorlunda eller på sitt sätt. Församlingen ska vara åskådare i mässan och lyssna och följa alla regler till punkt och pricka inte vara deltagande eller medverkande tillsammans alls. Det finns inte ens möjlighet att få önska en pslam man vill sjunga. Allt är toppstyrt. Kyrkan bestämmer aktiviteter som församling kan få deltaga i och kyrkan bestämmer vart kollekten ska gå.

    Församlingsmedlemmarna är nedtystade och ska bara tyst se och höra och får ingen möjlighet att bli inbjuden för att vara med att forma sin egna församling. Vi kan ens inte ha en kollekt för någon församlingsmedlem i nöd utan hela tiden ska man påminnas om hur alla andra har det värre särskilt muslimer och ensamkommande. Att vi som bor i sverige är priviligerade och bortskämda. Ingen i sverige får lida av att ha förlorat sitt barn, blivit änka, varit i skilsmässa, blivit arbetslös, lida av missbruk. Nä det är förbjudet utan det finns alltid andra som har det värre och skam den som vågar ha några svagheter i församlingen.

    Vem vill bli dömd som en dålig människa och svag och ogenerös ? Ingen som deltar i en svensk mässa iallafall. Vi i församlingen får ingen möjlighet att lära känna varandra eller hjälpa varandra. För i Svenska kyrkan ska alla vara starka, självständiga och oberoende av av varandra. Nåde den församlingen som har gemenskap och ifrågasätter hur svenska kyrkan gör och behandlar sina medlemmar. Bättre att splittra och berätta hur svagheter gör ddig till en sämre människa och hur mycket värre alla andra har det än bortskämda svenskar.

    Jag har gått i och varit med i församlingar i usa. Där är församlingen din familj, din stöttepelare, dom du umgås med, där dina barn går i förskola, där man firar högtider, där man får hjälp, där man ger hjälp, där gud är god och omsorgsfull, där prästen känner sina församlingsmedlemmar vid förnamn, där prästen åker och stöttar församlingsmedlemmar i nöd som sjukdom, dödsfall, där alla delar glädje med varandra. Man hjälper varandra med allt. Om någon behöver flytthjälp, måla om hemma, är sjuk, behöver mat, behöver barnvakt allt ! I usa åker man runt och intervjuar präster och församlingsmedlemmar innan man väljer vilken församling man vill tillhöra i. Kyrkor/församlingar ger allt för att visa vilka de är och står för för att de vill ha nya medlemmar. De vill erbjuda och innesluta dig i sin gemenskap om du vill och just de passar dig. Där man tror på en andlighet, en gud, en gemenskap. Där man lär sig av varandra och lär sig med varandra.

    Har man upplevt sådan glädje och omsorg och kärlek blir det svårt att ens vistas i Svenska kyrkan igen. Så hårt, kalt, ensamt.

    Gillad av 2 personer

 9. rolfholmen skriver:

  Apropå teologiprofessorn, så påmindes jag om en liten novellsamling av Heinrich Böll – Dr Murkes samlade tystnad. I en novell är huvudpersonen redigerare på en radiostation. Dvs. hans uppgift är att klämma in ett inspelat föredrag inom uppsatt sändningstid. En mycket känd ”tyckare” har talat in ett program där han talar om Gud. Men så drabbas vederbörande av religiösa tvivel och insisterar på att ”Gud” byts ut mot ”det högre väsen vi tillbedja”. Med besvärliga och dråpliga konsekvenser för vår redigerare.
  Detta har öht inget med PE.s text att göra. Utom kanske en småelak förhoppning att någon/några av PK-sektens främsta tillskyndare plötsligt skulle drabbas av tvivel och gå ut med det offentligt.

  Gilla

 10. Lars skriver:

  Patrik, välfärdsstaten är inget högre väsen definitionsmässigt utan en mänsklig skapelse så i att värdera och förlita sig på välfärdsstaten är rationellt, men givetvis, som alla mänskliga sociala konstruktioner så kan det urarta. Men visst, det är väl dags att riksdagen lagstiftar bort döden, tycker du inte?

  Men att tro eller veta är det intressanta och du Patrik har en glödande tro på att Sveriges alla problem beror på välfärdssystemen. Intressant. Du kvalificerar dig som pseudoreligiös fanatiker.

  Var tog intelligensen vägen på dessa sidor? Är det PIP som fått fnatt? Tror sig vara intelligent men otillräckligt för att kunna veta vad som är intelligent eller inte?

  Trollet PIP är en uppenbar skvader.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, det är just det som är poängen, det är en mänsklig skapelse, ett beläte som numera är så behängt med löften att det börjar falla samman av all tyngd som lagts på dess kropp. Alla är nu framme och roffar åt sig det de kan medan deras skapelse faller samman.

   Gilla

 11. Jan Andersson skriver:

  Det var nog inte så förfärligt religiöst i Sverige förr i tiden heller. Fråga alla som emigrerade till Nordamerika. Men man hade kyrkogångsplikt under lång tid. Prästen stod också för den världsliga ordningen och var myndigheternas förlängda arm i varje socken. Kanske också en av de få som kunde läsa och skriva, tillsammans med soldaterna och deras befäl.

  Gilla

 12. Sven Björnsson skriver:

  Skulle man inte kunna avgiftsbelägga kommentarsfälten? Så slipper man allt tjafs och alla troll. Pengarna kunde stötta DGS och kanske gå till att avlöna en moderator. Tänk så mycket mer läsvärda kommentarerna skulle bli om det kostade 100 kronor att skriva!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.