Ilan Sadé: Greta – martyren, kulten och förnekarna

Människan har ett behov av mål, samhörighet och – vad det verkar – uppvisning av egen fromhet som stärker samhörigheten och den egna ställningen i gruppen. Den organiserade religionsutövningen har i det här avseendet spelat en viktig roll i mänsklighetens historia. I synnerhet den protestantiska kristendomen förefaller ha en särskild dragning till den enskildes renlärighet och självspäkning.

Den protestantiska delen av världen består, som bekant, av synnerligen framgångsrika samhällen, men det tycks mig som att den också är särskilt känslig för plötsliga utbrott av kollektiva fromhetsritualer utanför den klassiska religionens domäner. Kanske är detta rentav olika sidor av samma mynt, det vill säga att samhällena är framgångsrika till följd av stor ömsesidig tillit, samhörighetskänsla och individuell företagsamhet, men av samma skäl också är känsliga för företeelser som liknar masspsykoser.

Att dessa länder i dag är höggradigt sekulariserade och att många säger sig vara ateister spelar ingen som helst roll. Trons föremål kan ändras, men mönstren är seglivade.

Egentligen är det inte särskilt förvånande att ett fenomen som Greta Thunberg, som nu har skapat ringar på vattnet i hela världen, dök upp i just Sverige. Strävan efter fromhet är stark här. Ett PR-maskineri och inflytelserika människor runt omkring den 16-åriga flickan har gjort sitt för att få igång vågorna.

Själva handlingen att skolka från skolan sittande på gatan med en skylt framför sig har någonting asketiskt och martyrliknande över sig, som helt uppenbart åkallar gamla tankefigurer hos folk. Thunberg har ju dessutom själv beskrivit att hon sedan ett tag marteras svårt rent psykiskt av klimatförändringarna. Att ”strejka för klimatet” är en typ av självuppoffring, ungefär som att fasta eller, för den delen, hungerstrejka. Om än inte 40 dagar i öknen, men i alla fall framför riksdagshuset. När fler ansluter sig, blir det en gemensam ritual med ett högre syfte, som påminner om en gudstjänst.

Det mediala etablissemangets reaktion är också säregen, för att inte säga bisarr. Greta Thunberg har på kort tid blivit hyllad som en frälsare. Uppmärksamheten är massiv. Medelklassbarn som vill ”offra sig” genom att hoppa över skolan på fredagar har blivit en kult som drar över västvärlden. I SVT:s Agenda i söndags bedömde miljöminister Isabella Lövin att ”det här kan bli en vändpunkt för mänskligheten”. Ja, det är faktiskt ordagrant vad hon sade. Vändpunkt för mänskligheten.

Men frälsaren kan också bli profet. Det var hårda bud i Davos:

”Vårt hus står i lågor. [—] Men jag vill inte ha ert hopp. Jag vill inte att ni ska vara hoppfulla. Jag vill att ni ska få panik. Jag vill att ni ska känna den fruktan jag känner varje dag.”

Jag tror inte att Jeremia hade kunnat komma med någonting mer svavelosande.

När hela det mediala etablissemanget kör på med full gas på det här sättet och skapar sig en frälsarfigur, är det naturligt att det uppstår knorr ute i leden. Somliga är trötta på att tvångsmatas av någonting som liknar en kult med starka pseudoreligiösa inslag. Även många av oss som inte ser någon rimlig anledning att misstro att mänskligheten har en inverkan på jordens ökande medeltemperaturer.

Då slår de fromma tillbaka mot kättarna. Man tar till ett mäktigt vapen. Det heter nämligen att kritiker ”hatar Greta”. Vi, vuxna människor, anses förakta en 16-årig flicka som bär på ett genuint engagemang. Hur kan vi? Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski lät i söndags publicera en ledarkrönika där Greta Thunberg och förintelseöverlevaren Hédi Fried ställdes bredvid varandra, med det uttalade budskapet att båda utan någon som helst grund påstås ha blivit utnyttjade – frivilligt eller ofrivilligt – som bulvaner av krafter som har snöda intressen för ögonen. Men där fanns förstås också ett outtalat budskap. Som ni vet, finns det personer med extrema antisemitiska uppfattningar vilka förnekar att Förintelsen har ägt rum. Som ni också vet, har begreppet ”klimatförnekare” kommit att användas mot personer som inte delar IPCC:s med fleras slutsatser. Dessa förnekare, som hela tiden dyker upp i nya skepnader. Vik hädan!

Som jag nämnde tidigare tycks det mig vara ganska klart att stigande medeltemperaturer delvis, eller kanske till och med huvudsakligen, beror på människans nettotillförsel av växthusgaser i atmosfären. Hur stort bidraget är och vilka följderna blir är en annan fråga. Jag finner det dock angeläget utifrån försiktighetsprincipen att föra en politik för en minskning av utsläppen.

Beroendet av fossila bränslen för dessutom med sig vissa geopolitiska nackdelar.

Samtidigt kan jag inte annat än häpna inför och – för att använda ett populärt uttryck – ta avstånd från kulten kring Greta Thunberg och att skolelever skolkar på grund av en övertygelse om att vi har ett drygt årtionde på oss innan Ragnarök är för dörren. Det finns andra miljöproblem som också behöver hanteras. För egen del sätter jag nedskräpning av haven och den biologiska mångfalden högt på listan. Sansen måste helt enkelt tillbaka i debatten om klimatet.

97 reaktioner på ”Ilan Sadé: Greta – martyren, kulten och förnekarna

 1. Johan Karlson skriver:

  Den här antagonismen mot Greta Tunberg och kraven på fortsatta politiska förändringar för en snabb klimatomställning – är inte det minsta sund. Högerhögern känner sig hotad och provocerad av att se en massa potentiella hot torna upp sig för dem. Vad Greta Tunberg har med det att göra är högst oklart. Men hennes krav på politiska förändringar är sunda och rimliga.

  Gilla

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Jag skrev för några veckor sedan ett inlägg där jag förklarade (för dem som möjligen inte själva förstod det) att en viss signatur med säkerhet var ett ”troll” som producerade fullkomligt ologiska inlägg! Detta mitt inlägg blev emellertid inte publicerat. Förmodligen en ”policy” att olika signaturer inte får angripa varandra med ”troll” epitet.

    Om ”trollen” får betalt eller bara tycker det är kul att störa och förvilla lämnar jag därhän!

    Gillad av 1 person

   • Sten och sten och sten skriver:

    @mats

    Aha, ja, jag har bara noterat att det blivit vanligare, vid en viss frekvens så blir det som en störsändare som hindrar oinformerade läsare att finna och förstå de resonemang som förs. Jag tycker mig ha noterat ett antal nya, det verkar vara så att man ligger och väntar på rätt ämne. Lite knepigt att rensa bort men en vaken redaktör borde klara det, om man väljer att göra det.

    Se bara så många, inklusive mig, som slösar energi på Johan. En vanlig taktik är ju att lägga sig först, eller sist.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Fråga till dig som officiell representant för Centerpartiet: Står hela Centerpartiet bakom demokratiens och rättsstatens avskaffande, det du eufemistiskt kallar ”politiska förändringar”, eller är det bara du som är despotiskt inriktad?

   Gillad av 11 personer

  • Pelle skriver:

   Nej, det är inte ”sunt” eller ”rimligt” att tro att en tonåring sitter inne med lösningen på världens problem. Det är bara naivt och larvigt. Nu är jag dock inte förvånad. Här hemma har vi en religiös-politisk sekt med ca 7,5% av rösterna som har blind dyrkan av ett överårigt, rödhårigt flickebarn som bärande ritual. Låt oss bara hoppas att den sektens medlemmar inte till slut hävdar att hela befolkningen måste dricka spetsad läskeblask i en glänta i Guyanas djungler tillsammans med det överåriga, rödhåriga flickebarnet och någon motsvarighet till Jim Jones. Den galna blicken som förebådar något liknande finns tyvärr där hos oroväckande många av sektmedlemmarna.

   Gillad av 6 personer

  • patriotzz skriver:

   Politiska förändringar motiverade av att en pr-man vid namn Renzog planerat och genomför en drive där de hänsynslöst utnyttjar ett barn för egen ekonomisk vinning medför inte att politiska förändringar är rimliga. Greta som du hänvisar till är helt oskyldig. hon får färdiga manuskript och färdiga skyltar att visa upp. De som planerat och genomfört operationen är de som du etiketterar högerhöger, så du är också manipulerad.
   Varken Greta eller barnen hon skall dra med sig känner till hur klimatet fungerar.
   Det kan vara orsaken till att man valt klimatet som mål i stället för miljön där det verkligen behövs insatser.
   Men du behöver inte vara orolig för klimatet det har skött sig själv i långa tider och kommer att sköta sig självt fortsättningsvis..

   Gillad av 9 personer

  • Peter skriver:

   Jag motsätter mig dyrkan av Klimatgreta av samma anledningar som jag skulle ha motsatt mig ett deltagande i barnkorståget eller att följa råttfångaren från Hammel.

   Gillad av 8 personer

  • olle reimers skriver:

   Det finns ingen antagonsm mot personen Greta thunberg. Antagonismen gäller sådana personer som du dom uynyttjar okunniga barn för att främja er agenda.

   Klimathotet är i första hand en politisk handling som går ut på att få kontroll över människor. Det vetenskapliga underlaget för att påkalla alla de åtgärder som ”Greta” står för är torftigt, minst sagt!

   Gillad av 4 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  ”Jag finner det dock angeläget utifrån försiktighetsprincipen att föra en politik för en minskning av utsläppen.” — Vilken ”försiktighetsprincip” har du här i åtanke? Kan du beskriva den i allmängiltiga termer? Hur vet man att stora insatser av statens våldskapital leder till mindre och inte större skador och/eller risker? Borde inte en försiktighetsprincip, om en sådan alls kan formuleras rationellt, motivera frånvaron av handling snarare än dennas paniska stegring?

  Gillad av 13 personer

  • Ulf Wiger skriver:

   Skrev Ilan att han utifrån försiktighetsprincipen förordar en panisk och totalitär politik?

   Medborgerlig Samlings miljöpolitiska program ger en god fingervisning om hur en frihetlig och långsiktig miljöpolitik kan se ut, bl a med förslag om hur vi kan bidra till bättre miljö i utvecklingsländer snarare än att späka oss på hemmaplan.

   Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Han vill att vi tillämpar försiktighetsprincipen. Den betyder att vi ska tro på vad Greta och andra säger, alltså att koldioxid är skadligt för miljön och därför måste begränsas. Om Medborgerlig Samling, ett parti som inte vill synas, har en vettig politik på miljöområdet så är det väl bra. Lite märkligt då att partiledaren företräder nåt annat.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Totalitär får stå för dig. Panisk är definitivt ett träffande adjektiv.

    Jag upprepar: Det är inte möjligt att formulera en allmängiltig princip som påbjuder aktiva handlingar och som är förenlig med något slags försiktighet. I vissa fall är handling bättre än passivitet, det kan till och med innebära lägre risk, men det är inte detta vi menar när vi säger ”försiktig”. Det är inte försiktighet att springa undan från ett fallande träd. Försiktighet hade varit att hålla sig på avstånd redan i förväg.

    Det är ett uttryck för den lägsta formen av polemisk retorik när man helt utan saklig grund hänvisar till något slags ”försiktighetsprincip”. Det väcker den akuta misstanken att de sakliga argumenten för de föreslagna handlingarna är mycket svaga och saknar trovärdighet och övertalningskraft. Varför skulle man annars gripa till de osakliga argumenten?

    Gillad av 8 personer

   • olle reimers skriver:

    Enligt din tolkning skulle försiktighetsprincipen innebära att man alltid utgår från att det kan finnas någon sanning i alla stollerier? Är det inte snarare så att man först ser till att man har på fötterna som är den riktiga försiktighetsprincipen?

    Om man tillämpar försiktighetprincipen på invandringspolitiken, innebär inte det då att man begränsar invandringen av främmande kulturer till ett minimum?

    Klimatförändringarna i jordens geologiska historia är legio men de kommer av fysikaliska omständigheter som människor inte kan påverka. Försiktigheteprincipen tillämpad med detta faktum i bakhuvudet innebär väl attman ska vara ytterst skeptisk mot sådana påståenden somm ”Greta” kommer med?

    Gillad av 4 personer

 3. Susanne skriver:

  Håller med dig. Mitt sätt att vara orolig över framtiden är nedskräpning av våra hav och marker. Dessa nanopartiklar av plast, som vi och djuren (som vi sedan äter) får i sig och alla utsläpp av t.ex. mediciner od är för mig en mycket viktigare angelägenhet.
  Vuxna som hellre lyssnar på en 16-åring än på vetenskapsmän är för mig en gåta.

  Gillad av 10 personer

  • Emeraldgreen. skriver:

   Varför tar exempelvis inte MP,Miljörörelsen och även dess profetissa Greta upp exempelvis den chokerande sprayning av ”människoboskapen” som sker via sk Chemtrailing som innebär ständig
   chemtrailing av alla befolkningscentra med Chemtrails bestående av tungmetaller,virusrester och även radioaktiva ämnen?En sprayning som numera gör den förut klarblå himlen evigt gråvit?Är det eftersom Greta är en marionett upphaussad och avlönad av samma pseudo-elit som låter genomföra dessa attacker mot mänsklighet?Varför agerar ej MP och Miljörörelsen mot den förgiftning av människor och miljö som sker genom användandet av plastflaskor, plastbärkassor och plastemballage som i förlängningen leder till cancerepidemier orsakade av sk nano-plastics som tar sin in i den mänskliga organismen?Är i realiteten profetissan Greta,MP och Miljörörelsen där för att säkerställa att miljöförstöringen och destruktionen av människorna kan fortgå i intensifierad takt?Är Greta,MP-”De Gröna”-och Miljörörelsen måhända endast smaragdgröna marionetter, hjärntvättade sk ”Monarch-slaves” som är där för att effektuera och förverkliga den globala elitens infernaliska utplundrings- och folkmordsplaner?

   Gillad av 1 person

   • Sten och sten och sten skriver:

    Ännu ett troll. DGS är helt klart utsatt för allt mer systematiska troll. Något att diskutera på redaktionen för om de blir tillräckligt många så förvirras nog läsaren.

    Gillad av 4 personer

   • Sten och sten och sten skriver:

    Betalt troll. Använder sig av precis den teknik med ”krok” jag beskrev under dagens Patrik där man låtsas hålla med för att få medhåll men sedan antingen sprider sin egentliga agenda, eller som här, försöker ge sken av att DGS består av galningar.

    Gillad av 7 personer

   • Sten skriver:

    @uppstigersolen

    Jag tror du tar fel, lägg märke till att man försöker ge sken av att man inte är en del av Mp-etc i första raden. Självklar trollning, som att pinka i en annars vällagad soppa.

    Gilla

   • Maja Dacke skriver:

    Om barnmisshandeln av Greta har bla Rebecca Uvell skrivit utförligt. Det är en familjetragedi som bla MSM utnyttjar känslokallt. Låt detta få ett slut innan flickan hamnar under en sten.

    Kemiska spår på himlen är värre i USA än här. I Italien har det förekommit demonstrationer mot nedskräpning från ovan. I Sverige har det tonat bort möjligen pga ointresse för vår miljö.

    Jo, chemtrails med farligt innehåll har tom erkänts av NASA, så det är inget hittepå som vissa försöker få det att framstå som. I Sverige pågår sedan åtminstone 2012 datainsamling som faller till föga för ointresset på riksnivå. Allt tonas ner och precis som här i tråden förlöjligas. Men Sverige är Sverige – utrikes är folk mer på alerten. Tack för Internet!

    Miljöpartiet är inget – som väl alla nu känner till – miljöparti. Det är lika socialistiskt för att inte säga kommunistiskt som S och V, och lika girigt. Men det behövs inte heller skrivas om när alla vet hur det ligger till. Och de som styr S likaså … alla här i tråden har nog inte förankrat sig allenast vid Det goda samhället. Nätet ligger ju än så länge fritt att leta sig fram på. Gör det och utvidga den personliga kunskapen!

    Gilla

   • Benjamin Dhover skriver:

    Maja Dacke skriver: ”I Sverige har det tonat bort möjligen pga ointresse för vår miljö.”

    Jo men visst, Sverige är väl ungefär lika ointresserat av statsreligionen Miljö, som Saudiarabien är ointressat av Islam.

    Vissa troll är klumpigare än andra.

    Patrik: Lyssna på vad som sagts om trollkampanjen på sistone. Det förstör intrycket totalt för nytillkomna som inte känner igen trolleriet, vilket lär hämma sajtens tillväxt framöver om detta inte stävjs. Det är knappast att tumma på principen om ”högt i tak” att släppa igenom sabotörer.

    Gilla

 4. Aurora skriver:

  Sverige och svenskarna är pga närmast maoistisk antireligiös vänsterpolitik ett svårt kulturellt och andligt rotlöst land och befolkning. Jag tror snarare att denna brist och fattigdom är anledningen att man i vårt land är så lätt att fånga upp med allehanda andra skenbara välmenade aktioner. Många söker något men vet inte riktigt vad. Svenska kyrkan har förvandlats till vänsterpolitisk socialpolitisk agitationsbyrå med prästerskapet som hbtq, och islamiserings-orakel. Ett vilset och lättlurat folk som genom tv-sänd vänsterpolitisk propaganda inbillar sig, och tröstar sig, i tror att vara goda. Som att försörja tillresta tiggare som sedan regelbundet reser hem och bygger palats i sina hembyar i Rumänien. Det är märkligt att se svenska pensionärer ge pengar till dessa. När många av dess pensionärer med all sannolikhet är fattigare än ’tiggaren’.

  Gillad av 10 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Just det. Artikelförfattaren missar att folk hela tiden faller för mystiska extremrörelsers budskap JUST DÄRFÖR att samhället numera är sekulariserat och saknar en övertygande meningsfull kollektiv berättelse — typ en religion.

   Då blir många människor så förvirrade att de enkelt snärjs av ljusskygga sekter typ ”PK-sekten” eller som just nu, ”Klimatgreta-sekten”.

   Klimatgreta-sekten kommer att vara bortglömd inom några år, men PK-sekten är långt farligare då den lyckats suga sig fast i hela samhället och drivit fram en självmordsmässig migrationspolitik. En idiotpolitik som hotar att rasera hela vårt samhälle.

   Gillad av 6 personer

   • W skriver:

    Självmordsmässig migrations politk så sant.

    Den konservativa EPP-gruppen i Bryssel har beslutat stänga av det ungerska regeringspartiet Fidesz under ledning av premiärminister Viktor Orban.
    Det är främst företrädare för M och KD som krävt uteslutning.

    Den stora stötestenen är troligen Ungerns vägran att ta emot muslimska flyktingar.

    Intressant att två konservativa partier från Sverige lägger så stor vikt vid ett lands vägran att ha svängdörrar för migrationen.
    Inte då märkligt alls att SD behandlas som det gör.

    Vi kan väl av detta dra slutsatsen att så länge SD vill stoppa invandringen så är ett svenskt konservativt block en chimär.

    Gillad av 3 personer

 5. Lars Bernhoff skriver:

  Det är helt rätt att reagera på den roll som Greta T har fått. Att så har varit möjligt underlättas av att så många lyfter fram att vi måste ändra vårt liv radikalt för att klara de mål som tex Parisavtalet lade fast. Vår dåvarande miljöminister från MP gråter av glädje när det är underskrivet och nuvarande Lövin anser att det kan vara en vändpunkt för mänskligheten. Greta reagerar moraliskt, om det är så avgörande varför gör ni politiker inte som ni säger och följ vetenskapsmännen (dvs IPCCs) rekommendationer? Oklanderligt logiskt och så uppenbart att det behövs ett barn för att reagera.
  Det är då vi vuxna behöver hämta information från andra källor. För oss DGS läsare så har vi lättillgängligt Lennart Bengtsson. Ta tex artikeln 5 mars. . Där citerar jag detta:
  ”Sverige har lyckats med bedriften att förvandla en vetenskaplig fråga till ett moraliskt ställningstagande. För att lyckas med en sådan bragd krävs att hålla vetenskapliga företrädare utanför och överlåta debatten till lekmän. Detta har lyckats över förväntan. En följd blir förstås att man får lämna naturvetskapen med dess strikta regler och istället röra sig med olika former av skambeläggning som flygskam, köttskam och SUV-skam”

  Greta är en lekman som hävdar att frågan om klimatet ska hanteras på moraliska grunder och därmed rättfärdigar skolk på fredagar för det högre moraliska ställningstagandet om att de räddar världens överlevnad när de vuxna inte klarar det själva.
  Läs mer av tex Lennart Bengtsson när du hoppas att det ska finnas andra sätt att förhålla sig till klimatfrågan än vad Greta och vår klimatminister Lövin drömmer om.

  Gillad av 18 personer

 6. K. Ulvert skriver:

  Vill bara komma med kommentaren att det är tröttsamt och inte så lite sårande att bli kallad förnekare, rasist, nazist med mera av dem som man snart förstår vet betydligt mycket mindre om själva sakfrågorna men som tycker sig ha det moraliska övertaget.
  Tomma tunnor bullrar mest, gäller även huvuden.

  Gillad av 15 personer

  • Alberto Moravia skriver:

   Att kallas för ett ”betalt troll” är också mycket kränkande-inte minst när målet är att belysa ett ämne ur många aspekter.Nazist-,rasist- och troll-etiketteringen kan användas för att slippa debattera väsentliga frågor.Detta gäller naturligtvis även termer som klimatförnekare och andra beteckningar som avser att demonisera och utesluta och visar sist och slutligen på att de som styr den offentliga debatten ej egentligen tror på vare sig yttrande- eller tankefrihet utan egentligen endast är intresserade av fora där deras egna uppfattningar anses som giltiga.Det är en smula trist,men visar på de klara begränsningar som finns då det gäller vad som får och inte får sägas i EU-Sverige.Alberto Moravia:”En demokrati är inte en enkelriktad autostrada”.Så sant.

   Gillad av 2 personer

   • Sten skriver:

    Trollet dyker upp igen, man kan se det på att man egentligen inte engagerar sig i argumentet, plötsligt dyker svar på mitt ”betalt troll” upp under Ulvert, inte där jag framför argumentet. DGS får se upp, argumenten är inte alltid lätta och nya läsare kan stötas bort.

    Hej förresten betalda troll.

    Gilla

 7. lottaakre skriver:

  Klokt skrivet. Man undrar var sans och förnuft tagit vägen? Det blir ju helt omöjligt att föra en vettig debatt om ett så viktigt ämne när allt blir så polariserat och känsloladdat. Klimathotet är ju inte precis en nyhet redan när jag gick på universitetet på 80-talet talade vi om detta och frågan har ju aktualiserats mer och mer, men nu har det gått över styr och blivit en fråga om vem som är Goooodast och mest moralisk bland de vuxna och bland barnen är det ett jippo.

  Gillad av 4 personer

 8. solbergaord skriver:

  Kvasivetenskap har ersatt reflektion och ätit sig in i våra universitet. För några år sedan försvarades och godkändes en doktorsavhandling vid psykologiska institutionen, Uppsala Universitet: Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? Den var skriven av Kirsti Jylhä. I sin sina slutsatser skriver hon bl.a.: ”Godtagande av ojämlikhet mellan olika grupper tycks förklara varför människor med högerideologi, kallhamrad och trångsynt personlighet och manligt kön är disponerade för klimatförnekelse.” Jag granskade avhandlingen i efterhand och anser att den aldrig borde ha släppts upp pga. konstig frågeställning, litet material med dåligt urval samt svag statistik och ogrundade slutsatser.

  Gillad av 10 personer

  • Hans Jonsson skriver:

   ”Bra, men låt bli att halka in på miljöfrågorna i vetenskaplig mening” Javisst, det är inte en ny sanning precis!. En liten travesti är på sin plats:
   ”Kom inte här och förstör debatten med en massa vetenskapliga resultat”
   Själv älskar jag ”Greta-kulten”. Vem minns inte Maranata-rörelsen på mitten av 1950-talet. Då joddlades det och talades tungomål i tälten på den svenska landsbygden. Härliga tider, nu är vi där igen!

   Gillad av 5 personer

 9. Eva Danielsson skriver:

  Rent vetenskapligt kan man lägga klimatet som en fråga om mänsklig påverkan till handlingarna. Vi borde kunna ägna tid och resurser åt sådant som gagnar mänskligheten i stället. Förintelseförnekare har kunnat bemötas av vittnesskildringar och lägeranläggningar, som då visat att de bara bedriver lögnaktig propaganda. Men klimatförnekare och vetenskapsförnekare – begrepp som är valda för att kunna associeras med förnekarna av nazismens judeutrotning – behöver att folk har grundläggande kunskaper i fysik och ork att läsa på, för att kunna förstå vad som är sanning. Med fräckhet och lögner har man sålt in klimathotet som en sanning och skapat onödig oro och ångest inför framtiden. Och kunnat tjäna enormt mycket pengar och makt på frågan som också är i linje med globalismens totalitära visioner av ”grön” planekonomi för västvärlden. Den riktiga och verkliga oron för framtiden handlar om andra saker. Om politik – om migrationsfrågan och energiförsörjning och yttrandefrihet och rättssäkerhet och trygghet i samhället och nationellt självbestämmande och om statens makt i förhållande till medborgerlig frihet och det ”demokratiska” systemet… osv. Där är det också mycket pengar och makt och prestige som står på spel, så där frodas också lögner och propaganda. På skattebetalarnas bekostnad..

  Gillad av 21 personer

  • Emeraldgreen Joseph Mengele. skriver:

   Varför alltid ”grön”?Emeraldgreen.En färg som aktivt av programmerare används i det som kallas ”MK-ULTRA mindcontrol” dvs den hjärntvätt som avser att förvandla människor till marionetter i händerna på en infernalisk global elit.Joseph Mengele sägs ha varit en av dessa infernaliska programmerare och lär ha utfört framgångsrik MK Ultra-programmering på lägerfångar.Dansa!Dansa!Är Greta en sk ”monarch” dvs en stackars människa som tidigt fått sin personlighet nedbruten och ”omstrukturerad” genom en barndom fylld av traumatiska chocker?I så fall är hon inte endast en marionett utan även ett offer som s a s fås att dansa efter en koreografi utformad av dessa infernaliska elitister som numera driver inte endast fångläger utan även-tycks det- har hand om massmedia-propagandan och hjärntvätten på hela fångplaneten Jorden.

   Gilla

   • Maja Dacke skriver:

    ”Är Greta en sk ”monarch” dvs en stackars människa som tidigt fått sin personlighet nedbruten och ”omstrukturerad” genom en barndom fylld av traumatiska chocker?”

    Vad som ligger i botten på en autismrelaterad sjukdom vet man väl ännu inte. Bara att den är ärftlig – om nu detta stämmer. Samma diagnos kan ställas på fler i släkten när det gäller ‘aspbergers’ vilket förekommer i det här fallet.

    De som inte tror på ärftliga sjukdomar utan att allting kommer utifrån borde läsa på. Detta är en familjetragedi som alla borde låta vara i fred och inte utnyttja i vinstsyfte, vare sig man är PR-byrå eller förälder eller lösnummerförsäljare.

    Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Återigen ett klart och tydligt budskap från Eva.

   Ett budskap med starkt politiskt innehåll, som har ringa resonansbotten i våra ”vanliga” partier, eftersom Du underförstått förordar ett kunskapsbaserat och logiskt angreppssätt på högaktuella svenska samhällsproblem.
   Ska de uppräknade frågeställningarna kunna lösas tillfredsställande, krävs en svenskanpassad lösning och därför inte särskilt tänkbar så länge Sverige är lydstat i EU.
   Föreslår att Du utvecklar dessa politiska frågeställningar och föreslår en möjlig/önskvärd problemlösning och diskuterar i vilken utsträckning den är förenlig med nuvarande EU-lagar.

   Är inte säker att plats upplåtes här på DGS för ett sådant uttalat klart politiskt budskap, men positivt gensvar borde kunna förväntas hos AfS.

   Gilla

 10. Burnt at the Stake. skriver:

  Ren genuin humanitet riktad mot hela mänskligheten-även mot den utplundrade och vilseförda majoriteten – har aldrig varit det globala etablissemangets kännetecken.Tvärtom är just exploateringen av ”människoboskapen” under falska förespeglingar och lögnaktig fake-news-propaganda något som alltid utmärker etablissemanget.Även i detta fall ,eftersom den egentliga avsikten med föreställningen om ”climat change” och dess koppling till mänsklig aktivitet är införandet av en exploativ och utplundrande klimatskatt som ytterst hamnar på bankkonton och i fickor tillhöriga medlemmar av den globala eliten.Mänskligheten dräneras så på samma sätt av klimatskatten som den gör av the Feds fractional reserve banking.Eliten är i grunden mycket lat utom då det gäller att konspirera mot mänskligheten,att vilseföra den och att hitta på nya sätt att utplundra människoboskapen på eller s a s ”mjölka” människoboskapen på energi och ”pengar” som kan omvandlas till det som den globala eliten älskar över allt annat nämligen guld.Eliten är durkdrivet och frenetiskt konspirativ och lögnaktig och är alltid professionella konspirationspraktiker.Då det gäller dess nya profetissa Greta Thunberg är hon även s a s ”genetiskt” en av dem ,eftersom faktiskt Greta även kunde bära efternamnen Ernman eller Arrhenius.Hennes mor är Malena Ernman och på fädernet är hon en Arrhenius-alltså en nära släkting till den svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius vars intresseområden var synnerligen breda och innefattade inte bara det som vi idag skulle kalla ”klimatfrågor” utan också frågor rörande människans ursprung.Greta Thunberg-”en av oss”-kunde man säga.Symptomatiskt nog lider denna av den globala eliten utnyttjade vilseförda människa även enligt uppgift av en neuropsykiatrisk ”åkomma” nämligen Asperbergers-en ”störning” som Asperberger själv säger att han uppfann delvis i kompanjonskap med företrädare för Big Pharma för att öka dess vinstnivå.Asperberger:”Den sjukdom som bär mitt namn är en bluff,en illusion som jag skapade för att tillgodose vissa gruppers vinstintressen”.Två fräcka lögner således koncentrerade i en enda person:Klimathotslögnen och Asperberger-lögnen.De kan när de vill-den globala utplundrareliten.

  Gillad av 3 personer

 11. Jari Norvanto skriver:

  Var och en blir salig på sin fason. Vad det gäller Mångfald™ och Klimathotet™ så har massor blivit saliga på samma fason. Bara att följa pilarna.

  Gilla

 12. Sten och sten och sten, alla får de ben, danske mand, sig som bixi nu befann, på sköldpaddas rygg bärs över land, vad nu? Av pipande padda blir puttad i sand, Uj, väldig mandom ur svans tittar fram, släkt med elefantiand? skriver:

  Jag tycker kanske det mest intressanta är att Ilan skriver att han tycker det är ”ganska klart” att det är mänskligt skapade utsläpp av CO2 som ligger bakom, för här är han ju offer för precis samma mekanism som han beskriver, bara i något mildare grad. Det principiella misstaget är dock detsamma, man låter tron och konsensus i tron bilda ett fundament där endast vetenskapen har svaret. När jag mätte neutroner eller försökte få en laser att fungera i en pulskärnreaktor, ja då trodde jag ingenting. Antingen mätte man fotoner eller inte. När man tittade in genom en halvmeter tjock blyruta på sin Co60 gammakälla så baserar man sig inte på tro, utan istället på beprövad erfarenhet och matematiska argument man kan följa, om man orkar, ända till källan. Detta saknar slutsatserna om CO2, man måste basera sig på tro, och därmed bör man i varje läge avhålla sig från sådana ordvändningar. Frågan är avgjord, sök på Nir Shaviv, svängningarna i klimatet på skalor från hundratals miljoner år till de korta cykler då solen ändrar polaritet kan ses experimentellt i data. Det är också möjligt att göra förutsägelse och dessa tyder på en mycket mild temperaturhöjning under nästa 20år, långt under domedagsscenarierna. Pk-isterna kan mycket men solen och galaxen styr de inte över. Kanske i en ny version av 1984, 2024, så blir det förbjudet att äga termometrar?

  Gillad av 12 personer

 13. STEN OCH STEN OCH STEN, ALLA FÅR DE BEN, DANSKE MAND, SIG SOM BIXI NU BEFANN, PÅ SKÖLDPADDAS RYGG BÄRS ÖVER LAND, VAD NU? AV PIPANDE PADDA BLIR PUTTAD I SAND, UJ, VÄLDIG MANDOM UR SVANS TITTAR FRAM, SLÄKT MED ELEFANTIAND? skriver:

  Det ligger kanske ändå något i att den dogmatiska delen i religionen gjorde oss mera mottagliga för dessa tiders vansinne, fast jag är inte säker på att förklaringen ligger där, både katolska länder som Italien men också kalvinistiska som Schweiz, verkar kunna stå emot bättre än vad vi gör. Nej, jag skyller på socialdemokratin, att denna av olika skäl fick fäste i Sverige, inte minst för att vi undvek andra världskriget och S kunde på så sätt rida på en våg av ekonomisk framgång som man oförtjänt kunde ta åt sig äran av. Så länge folk får mer i fickan så kan en apa styra, men detta är nu slut och repressionen ökar förutsägbart.

  Jag tror ytterst att det vi sakta (inte så sakta kanske, givet Greta) ser formas är en dödskult, en uråldrig religion, där människooffer krävs, livet saknar värde. Det var barnet som åkte ut med badvattnet, nästan omedelbart när religionen försvann så rann socialismen in, och folk massmördades i dess namn i nazityskland och Sovjet och Kina och Kambodja. Vem kritiserade man i Sverige, jo USA, inte de kommunistiska staterna, de har frikort för mord. vad är det som kännetecknar mångkulturkulten och klimatkulten, jo att liv inte betyder något, våldtagna och mördade i terrordåd skall man ”vänja sig vid”. Det finns något högre. På samma sätt så är det vi människor som är problemet för en jord som vi inte kan förstå, det är trädandar och solgudar som skall blidkas.

  Ta ett steg tillbaks igen och kisa kära vänner, vad är den innersta mekanismen i klimatkulten som Wolodarski gör sig till präst och förkunnare för? Vad är den innersta mekanismen i mångkulturen och ”allas lika värde”? Är det inte en URVALSMEKANISM? Detaljerna är som Ilan skriver, absurda, men de fyller funktionen att dela upp oss i de som tror, och de som inte tror, dvs i de som kan offras och de som offrar, i de som får hjärtat utskuret och huvudet avhugget och måste lämna sina barn som offer, och de som sparkar ner de huvudlösa liken nedför pyramiden.

  Gillad av 9 personer

 14. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  ”Som jag nämnde tidigare tycks det mig vara ganska klart att stigande medeltemperaturer delvis, eller kanske till och med huvudsakligen, beror på människans nettotillförsel av växthusgaser i atmosfären. ”
  Där har du ett svårt deficit. Var och en med den nödvändiga naturvetenskapliga bakgrunden (för att kunna förstå och och självständigt värdera argumenten) och intresse att in inhämta information i detta ämne är numera på det klara med att detta INTE är fallet! Man måste bara kunna skilja mellan charlataneri och seriös forskning!

  Gillad av 9 personer

  • Sten och sten och sten skriver:

   Ilan är jurist, i min erfarenhet så är deras hjärnor sällsynt dåligt lämpade för vetenskapliga resonemang och de brukar vara usla på matematik och praktisk tillämpning.

   Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Jag är också jurist. Det ena utesluter inte det andra.

    Juridiken går ut på att analysera och komma med slutsatser. Precis som naturvetenskapen.

    Det finns jurister som låtsas att de kan något och sprutar ut moln av ord. De är charlataner, inte jurister som tillämpar juridekens principer.

    Gillad av 1 person

   • Sten skriver:

    @Olle

    Självklart så utesluter inte det ena det andra men jag rycker mig ha sett med jurister några som har mycket gott minne, och därmed kan skapa långa logiska ord-kedjor, men dessa kedjor saknar matematisk stringens och den kvalitet som matematiker och fysiker kräver i varje steg, i fysik och matematik så styr verkligheten, i juridiken så är det mänskligt skapad logik som i princip skulle kunna börja med axiom som är gallimatias. Jag har mött jurister som inte förmår att förstå basal mekanik. Så det verkar på mig som en viss typ av intelligens dras till juridiken, de får högt på den språkliga och minnesdelen men lågt på rumslig förståelse och mönsterigenkänning på IQ-testet gissar jag.

    Gillad av 2 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Rekommenderat för Ilan Sade (och andra)

   Obama tyranni

   Demokratisk senator

   Marc Morano

   Tekniska detaljer om förfalskade data

   Min kommentar till de ”förfalskade data”

   NASA, NOAA och andra publicerar kurvor som visar jordens medeltemperatur. Sådana publicerade kurvor förmodas nästan alltid stämma! Vad icke-fackmän kanske inte förstår är att det alltid har varit omöjligt och fortfarande är omöjligt att beräkna exakt och sanna värden för jordens medeltemperatur! För äldre tider gäller att mätställena var ytterst ojämnt placerade över världens yta. Nästan alla i USA och Europa! Jag tror att man bara hade 8 mätställen på södra halvklotet. Men även för nutiden med satellit data är det ytterst delikat att beräkna en sann ”medeltemperatur”. Mätningarna av IR-radiation måste räknas om till temperaturer med hjälp av kalibreringskurvor. Många mätvärden samlas upp men de är för olika punkter och för olika tider på dagen. För t.ex ERS gick det precis 35 dagar mellan succesiva mätningar för samma punkt på jordytan! Alltid för en och samma tid på dagen! Omräkningen av detta till en jordens medeltemperatur är svår och lämnar en hel del osäkerhet. Detta är förvisso en del av förklaringen till datafusket! När man ändå inte känner till det sanna värdet kan man likaväl fiffla så det stämmer med det önskade narrativet!

   Gillad av 3 personer

 15. Håkan skriver:

  Det kan vara dax att tala om vad IPCC själva säger:
  Temperaturökningen sedan 1860 till idag, alltså på 160 år är 0,8 grad K.
  Jordens medeltemperatur är 288 grad K.
  0,8/288 är lika med 3 pro mille på 160 år!
  Makalöst stabilt!
  IPCC består av två delar, ett vetenskapligt råd och ett ”politiskt” som fattar beslut

  Gillad av 5 personer

 16. Sten och sten och sten. skriver:

  För övrigt så håller jag med om att konkreta åtgärder mot nedskräpning och bevarande av biotoper är av värde, men en första konsekvens om Greta får mer genomslag det är nerhuggande av urskog för att odla palmolja och annat till biobränsle så att Greta kan flygas till klimatmöten jorden över.

  Jag tar oftast med mig plast hem från stranden som jag hittar.

  Gillad av 5 personer

 17. thojak skriver:

  Avgörande viktigt är, att skilja på begreppen miljö och klimat, där klimat i vädersituationer under minst 30 år och miljö handlar om ren luft, vatten, sot (från förbränning t.ex.) m.m. Alarmisterna blandar gärna ihop begreppen för att förvilla och förleda.
  Att åberopa ‘försiktighetsprincipen’ förutsätter explicit, att en risk för något är klart identifierad och ett ‘klimathot’ (=risk) föreligger inte. I den mån där öht finns ett ‘klimathot’ så är det att det blir kallare – världen är på väg mot en ny istid bl.a. pga solens avtagande solfläcksfrekvens.
  CO2 är livets gas och atmosfären håller f.n. ca 0,04% CO2, människans utandningsluft håller ca 4%, dvs. ca 100x atmosfärens halt. Att CO2-molekylen skulle påverka atmosfärens temperatur är en grav lögn och rent hitte-på för det s.a.s. ‘passade’ in i skräckscenariet som bl.a. Club of Rome myntade, dessutom är det vetenskapligt motbevisats. Av atmosfärens CO2-mängd står mänsklig aktivitet, dvs. bl.a. all förbränning av fossila bränslen, oavsett, för ca 3-4% och resterande är av naturliga orsaker och nu ska det på ‘död-och-pina’ till varje pris begränsas med följder, inte minst ekonomiska, som ingen kan få eller har grepp om. Det ‘hela’ handlar inte ett dyft om klimat utan om ett gigantiskt projekt att ställa om världsekonomin, googla på Christina Figueras & hennes uttalande som chef för området inom FN. Drivande syfte är införandet av NWO (New World Order) och där har ‘man’ redan avverkat en del, bl.a. signerande av Agenda21 och dess efterföljare Agenda2030 – googla även dessa.

  Den stackars 16-åringen utnyttjas brutalt för dunkla syften inte minst business scam och hennes föräldrar borde åtalas för barnmisshandel. Tyvärr kommer hon att krocka med verkligheten vad det lider och hur en flicka med mentala disorders då kommer reagera är definitivt en allvarlig risk, varför ‘försiktighetsprincipen’ borde appliceras där.
  Arma flickebarn – Arma Land ! 😦

  Gillad av 11 personer

 18. Dandersan skriver:

  Bra om klimatet kommer i fokus lite mer.
  Tyvärr är det brister i kunnandet som leder till dessa nervösa barns reaktioner.
  Klimatångest en diagnos som är lätt att förstå.
  Kallar mig numera inte längre klimatskeptiker eller förnekare.
  Mitt nya epitet är klimathotsförrädare.
  Dvs jag ser hur media och vissa forskare driver en kampanj som har svag vetenskaplig grund. Vi drivs mot en osäker framtid.
  Vad vet vi om den solenergi som når oss på jorden och som ÖKAT med 10% sen 1983?
  Mer än vad som skrivs är jag fri att skriva, med SMHI FÅR inte berätta det på sina klimatsidor!

  Gillad av 2 personer

  • patriotzz skriver:

   Skulle vara intresserad av referenser på ökningen av solens instrålning.
   Dessutom motsvarande avstånd mellan solen och jorden med inlagda kurvor över solfläcksvariationen.

   Gilla

   • Dandersan skriver:

    SMHI-Det gäller moln eller bristen på dessa!
    Det kan kopplas till Aerosoler-eller bristen på dessa.
    Sök på solar brightening eller gå in på Stockholmsinitiativet som diskuterade detta i onsdagens tråd.
    SO2 är en mer potent växthusgas eftersom den tillsammans med vatten ger moln-är min försiktiga spekulation som fler vet mycket mer om.
    TSI som mäter solens variationer sedda från ett molnfritt land? visar på 1 W skillnad
    Strålningsökningen är ca 11 W/kvm eller 100 KWH7Kvm och år.

    Gilla

 19. Yvonne Rosenthal skriver:

  Inför kärnkraftsomröstningen djupintervjuade vi ( psykologer) ” svenska folket” på uppdrag av Lennart Daleus, Linje 3 som var för avveckling. Jag personligen röstade på linje 1. Har inga problem med kärnkraft men jag har problem med manipulativa , ojusta och ” civil olydnadskampanjer ” a la Greta vilket är typiskt för miljörörelsens kampanjer på temat klimathot, milljöhot sedan årtionden tillbaka. Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988 tack vare valaffischer med supersöta små knubbiga kutar vilka enligt mp hotades av döden p.g.a människan . Sälar hade dött men det var ett virus som orsakade säldöden. Maria Ludvigsson SvD 21 mars om den extrema miljörörelsen ” Extinction Rebellion”.Greta är medlem enligt den svenska hemsidan. Jag har en stark tilltro till att ” naturvetare” och forskare kommer att komma på något. Oavsett om det blir varmare eller kallare .

  Gillad av 2 personer

 20. Göran Holmström skriver:

  Mycket välskriven krönika, tackar.
  Greta är vår nya profet, ty hon skola frälsa världen från ondo och elände.
  Ty allt gott strömmar från Gud och hans sändebud.
  Vi borde alla vara tacksamma för att hon föddes i vårt land, hon är räddningen och hoppet i en kall och förstörd värld.
  Hell Greta den insatta och oförstörda!
  Eller så stämmer inget av det jag skrev, utan det var endast ironi och sarkasmer.

  Gillad av 2 personer

 21. Jag bara undrar skriver:

  Tack! En frisk och sund röst! Som lekman kan jag inte yttra mig om klimatet, som jag misstänker är en extrem komplex företeelse. Men jag avskyr moraliserandet, att lasten att rädda världen läggs på våra barns axlar och att de aldrig mer ska få bli glada i sina livs dagar. Ja avskyr att det skapas icke-existerande fronter mellan oss och våra barn – jag är inte mina barns fiende! Jag avskyr hyckleriet. Jag avskyr att vi alla ska agera Gretas therapeuter för nu, när hon har vältrat över sin ångest på alla andra, mår hon enligt föräldrarna mycket bättre.
  När ingen ville lyssna på Jeremia och när det trots alla varningar inte blev som han ville föll han i en djup depression. Han förbannade sitt liv som profet liksom dagen då han föddes. Jag önskar inte Greta detta, men hur ska det gå för henne när hypen är över och världen rullar på i sina fossildrivna bilar som vanligt?

  Gillad av 3 personer

 22. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Mänskligheten har i alla tider, särskilt sedan 1600-talet pendlat mellan tro och vetande. Den nuvarande utbrottet av klimatångest är troligen det djupaste återfallet till tro kombinerat med icke-vetande. Ilan Sadés inlägg är balanserat skeptiskt med vittnar trots detta mera om tro än vetande. Temperaturekologiska regleringen av vår biosfär inbegriper ett stort antal vetenskapliga kompetensområden (discipliner). Inte bara meterologi som många tycks tro utan också fysikalisk kemi, astrofysik, geologi mm.

  Här nedan punktar jag upp tämligen enkla naturvetenskapligt grundade mekanismer som sammantagna förklarar de både lång- och kortsiktiga klimatvariationerna.

  1. Oceanerna som temperaturregulator över tid: Med nuvarande CO2 -halt, med flera växthusgaser, i atmosfären tar det 400 år för solen att värma oceanerna 1 grad över nuläget.
  2. Oceanerna som regulator av CO2-halten i atmosfären: CO2 löser sig vatten och bildar kolsyra som sedan i sin tur släpper ifrån sig CO2. Detta fenomen njuter vi av när vi dricker bubbelvatten. Kallt vatten löser CO2 bättre än varmt.
  3. Vatten som står under tryck löser CO2 bättre än vatten som endast står under normalt atmosfärtryck 1000 millibar. För var elfte meter ner i havet stiger trycket med 1000 millibar. Detta pågår hela vägen ner. I Marianergraven 8000 m djup är trycket således enormt. Totalt sett innehåller oceanerna en gigantisk mängd karbonater (CO2).
  4. Kalkbildning: I vattnet står gasen CO2 i kemisk jämvikt med olika sorters karbonater, via marina skaldjur som mest består av karbonater, till sedimenterade skaldjur = kalksten. Denna kemiska jämvikt avlägsnar i oceanerna oerhörda mängder CO2 ur havet och därmed även ur atmosfären.
  5. Djuphavsströmmarna är gigantiska och mycket långsamma. Det tar 500 år för de långsammaste havsströmmarna i djupet att omsätta sina halter av CO2 och komma i kemisk balans med atmosfärens CO2-halt.
  6. Ständigt pågående vulkaniska utflöden i djuphaven, sk vents, tillför havet oerhörda mängder av olika näringsämnen. Däribland CO2.
  7. Det är den värme solen genom årmiljarderna bidragit med som givit oss vår ekosfär och vår nuvarande civilisation. Det är just genom växthuseffekten som vår nuvarande ekosfär tillåtit den evolution som vi nu håller på att lära oss förstå ända bak till den tid då vår jord bildades.
  8. Klimatet har förvisso under geologiskt perspektiv varierat betydligt. Det är bland annat dessa variationer som drivit på evolutionen under devisen ”survival of the fittest”.
  9. Vår ekosfär har trots vissa temperaturvariationer varit konstant livsvänlig ända sedan livets uppkomst för ca 4 miljarder år sedan.
  10. Alla de temperaturvariationer ekosfären genomgått förklaras av en varierande balans mellan växthuseffektens styrka och solenstrålningens förmåga att tränga igenom molntäcket.
  11. Huvuddelen av den kosmiska strålningen avleds av en kombination av jordens och solens magnetfält. När vi observerar färre och mindre solfläckar vet vi att solens magnetfält försvagas. Därmed ökas inflödet av kosmisk strålning.
  12. Molnbildningen underlättas på i princip två olika sätt: Dels vulkanutbrott el dylikt. Och dels ökad kosmisk strålning. Därmed finns det ett klart samband perioder av solfläcksminimum och köldperioder. Den senaste av dem var den så kallade lilla istiden.

  Dessa punkter diskuteras för närvarande inom den grupp som står bakom http://www.lastips.se

  Gillad av 3 personer

 23. p kohlin skriver:

  Klimatalarmister vare sig de är vuxna eller barn skapar ångest hos troende (icke vetande) som i sin tur skapar gyllene tider för medicinindustrin (antidepressiva läkemedel) och vårdpersonal inom VIK. Dessutom riktas blickarna bort från samhällets viktiga frågor/problem, vilket makthavarna i Väst önskar eftersom de inte kan lösa/hantera dem.Vilka de viktiga problemen är behöver inte ens nämnas, vi vet. I denna samhällsupplösande tid i Väst är allt som kan bli PK välkomnat.

  Gillad av 1 person

 24. Tina skriver:

  Att Greta fick en karriär till skänks av sin mamma vet vi. Men att tro att planeten kan bebos av allt fler miljarder människor som alla vill konsumera på västerländsk nivå och att det ska fungera på sikt är vansinne. Självklart påverkar det klimatet och utrotar en mängd andra arter. Däggdjurens epok är slut, människan lägger beslag på all beboelig mark med sina städer och odlingar. Sverige har ingen skog, vi har sterila virkesåkrar. Barnen vet inte hur riktig skog ser ut. Plasten i haven, hormonerna och utfiskningen gör slut på marina livsformer. Man blir trött på foliehattarna här i bubblan på DGS som idisslar sin självglorifiering och sin livsstil.
  Den ångest Greta pratar om har jag levt med dagligen sedan 1960-talet på grund av utrotningen och förstörelsen. Från den tiden var jag ensam som pratade om den pågående katastrofen. Klimatfrågan är förstås en senare företeelse. De så kallade vuxna förstod ingenting på den tiden, journalister i sina dåvarande antropocentriska bubblor skrev att världen blev allt bättre. Inget barn idag har rätt att vara glad, det finns inget att vara glad för. Problemen ska läggas på deras axlar.

  Gillad av 2 personer

  • Sten skriver:

   Tina ser jag faktiskt inte som troll, utan förvirrad, men distinktionen är ibland hårfin. Hon babblar om människan som problem men vad är då åtgärden? Visst finns miljöproblem och många andra, vad tillför det att göra en lång lista över dessa? Vilken konkret åtgärd är du för Tina? Stackars människa, hon skulle levt i vilket århundrade som helst och jämfört, en modern Ida från Raskens. Eller ett troll.

   Mitt stående förslag är att Tina börjar med sig själv, köp ett miljövänligt hamparep. Fast hon tycker nog att någon annan skall börja.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Kära Tina,

   för etthundrafemtio år sedan rymde vår planet 800 miljoner människor varav 90 % levde i fattigdom; d.v.s. de visste inte om de kunde få ihop till maten nästa dag. Så hade det i princip sett ut under de föregående seklerna.

   150 år senare lever det nästan tio gånger så många människor på jorden varav mindre än 20 % lever på fattigdomsgränsen.

   Om det var du som hade fått bestämma hade du berättat att detta var omöjliigt och gjort allt för att förhindra en sådan utveckling.

   Marknadsekonomi parad med vetenskap har åstadkommit detta underverket TROTS förödande världskrig och av människor framkallade katastrofer.

   Är det inte bättre att verka för att människor samarbetar mer så kanske jorden kan rymma och föda lika många till?

   Gillad av 2 personer

  • Benjamin Dhover skriver:

   Instämmer med Sten. Trolldetektorn ger ej utslag.

   Men… Tänk om det kanske bara är de där listiga ryska hackarna som lurar i varje buske som gett sig på min mjukvara i detektorn..?? Ahhhh!!

   Gilla

 25. Hans skriver:

  Det som borde få var och en att reagera då det gäller den svenska pseudoelitens sätt att bära fram sitt budskap är dess raseri och dess startegi att alltid demonisera sina motståndare.Lägg till detta deras manierade affekterade sätt och deras bisarra ”signalpolitik” som innebär att man klär sig i färger som ofta kan tolkas symboliskt som tex rött-svart,gront,vitt och inte minst sk checkerboard-mönster.Ett bisarrt men på sätt och vis underhållande skådespel.

  Gillad av 2 personer

 26. Patria Amissa skriver:

  Mycket välformulerat Ilan. Det framgår med all tydlighet att indoktrineringen av dagens ungdom har nått en nivå som är minst sagt skrämmande, precis som beskrivet av t ex Blanche Jarn 190319 i en Timbrokrönika. En stor del av Europas unga tågar för att rädda klimatet. Det vore synnerligen intressant om man kunde få fram uppgifter på hur många av dessa som också önskar en global diktatur.

  Visst kan man ha en viss förståelse för denna utveckling eftersom det dagligen skanderas om jordens snara undergång i alla former av media. Undergången har man pratat om sedan 1970-talet och när detta av någon outgrundlig anledning inte blev av, flyttade man undergången 10 år framåt och nu senast fick vi veta att det är 12 år till domedagen (år 2030). Hur skall man som ung och naiv kunna bedöma om detta är sant eller ej, om det är något att oroa sig över eller inte? För att få extra skjuts i indoktrineringen överöser våra politiska institutioner och influencers väl utvalda personligheter, helst barn med den rätta tron, allsköns utmärkelser. Greta har nu tilldelas roller som Messias, årets kvinna, nästa statsminister, och nu senast nominerats till Nobel fredspris. Får man gissa ligger hedersdoktor vid Södertörns högskola och professur på Stockholms Universitet inte alltför långt bort. Samtidigt gör man allt i sin makt för att tysta de som resonerar annorlunda (t ex anti-Greta, Izabella Nilsson Jarvandi); allt enligt ett mycket välkänt mönster vid det här laget.

  Vi har med all tydlighet en bra bit in i en fas i utvecklingen där politiker inte längre lyssnar på folket. Istället har våra politiska institutioner höjts sig över massan och självutnämnt sig till en intellektuell elitgrupp. Det är måhända komiskt att det är just dessa formidabla ljushuvuden som fått denna uppenbarelse men resultatet är desto mer skrämmande. I denna nya roll, som allvetande supermänniskor, är resonemangens och saklighetens tid förbi och den har fått gett vika för undervisning av massan. Denna undervisningen är baserad på osanningar och total avsaknad av sakkunskap, fakta och konsekvensresonemang. Kunskapsnivån bland landets ledare är uppenbarligen så pass begränsad att forskare och experter för dem numera ter sig fullständigt obegripliga med sina multivariabelstudier. Bäst att till varje pris hålla dem i schack så att de inte förgiftar den sanna tron och känslosamhällets himmelska regim. SVTs uttalande om varför man inte bjöd in några av Sveriges flera klimatexperter till klimatdebatter var att ”Det vore intressant men det skulle samtidigt ge dessa forskare en slags legitimitet och uppmärksamhet som helt enkelt skulle innebära att SVT skulle sprida osaklighet.” (SwebbTV, Fjärde statsmakten med Lars Bern om SVTs klimatbedrägeri i ”Ekdal och Ekdal”). Läs gärna detta citat en gång till; ett sällan skådat exempel kunskapsförakt.

  För SVT känns det tydligen bättre att ge ordet till självutnämnda förståsigpåare. Dessa människor, med obefintlig kunskap i ämnet, får helt oemotsagd delge sin syn på situationen som om detta är sanningen. Och så barnen; mängder av barn skall redovisa sina känslor i hopp om att man nu skall minsann politikerna ta rätt beslut så att de små liven slipper oroa sig.

  Gillad av 3 personer

  • gmiksche skriver:

   En insikt som är central för förståelsen av de västerländska ideologiernas utveckling. PERMANENT REVOLUTION – THE REFORMATION and the ILLIBERAL ROOTS of LIBERALISM. James Simpson, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge etc, 2019, ISBN9780674987135
   Med tyngdpunkt på den anglikanska protestantismen, men det lokala kan man bläddra förbi.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.