Klimatläran och Gud

Jan-Olof Sandgren

För sådär hundra år sen var det populärt att förklara skillnader mellan olika folk med hjälp av klimatet. Att vi nordbor var så melankoliska och arbetsamma berodde förstås på att det var kallt och mörkt där vi bodde, medan sydlänningar är mer sorglösa för att de året runt kan plocka frukter från träden.

”Klimatläran” är ett arv från antiken, men vidareutvecklades av den franske 1700-talsfilosofen Montesquieu – vars största bidrag till idéhistorien är den så kallade ”Maktfördelningsläran”, enligt vilken den lagstiftande, verkställande och dömande makten bör separeras från varandra. Allt i syfte att förhindra uppkomsten av despoti. ”Makt kan bara hejdas med makt”.

Montesquieu var alltså med tidens mått en demokrat. Ändå sammanföll hans lära med många av de rasistiska idéer som spirade under 1800-talet, och kulminerade i nazismens vurm för rashygien. Under efterkrigstiden behäftades klimatläran med dåligt rykte och placerades längst in i det nazistiska giftskåpet. Numera föredrar vi att tala om socioekonomiska faktorer när vi vill förklara varför alla inte är stöpta i samma form.

Ändå tycker jag klimatläran har en poäng. Under nästan hela vår utvecklingshistoria var vi strikt beroende av naturen, vilket naturligtvis gjort avtryck i våra gener. Samtidigt har vi på bara ett par decennier gjort oss oberoende av samma natur. Från att ha betytt ALLT, eller nästan allt, betyder naturen idag knappt någonting för individens överlevnad.

Aboriginers extremt goda luktsinne till exempel, var säkert en framgångsfaktor så länge man levde av naturen, men knappast någon spetskompetens på dagens arbetsmarknad. Hade Australiens naturförhållanden istället gynnat utveckling av exceptionellt bollsinne hade de kanske alla varit miljonärer.

Vi bär alla på egenskaper som i modern kontext kan te sig irrelevanta, eller rent av skadliga. Läste nyligen en teori om varför kulturer kopplade till ökenlandskap så ofta uppvisar aggressiva drag. Teorin gick ut på att livet på sådana platser kräver tillgång till vatten, och varje vattenhål kan bara försörja ett begränsat antal individer. Klanerna blev med nödvändighet ganska små och därmed sårbara, vilket kompenserades med större aggressivitet. Det är lätt att föreställa sig hur samma egenskaper ställer till problem när man vill bygga mer komplexa samhällen. Tröskeln för krig, våld och intolerans blir låg.

På liknande sätt kan man förklara skandinavers höga beredvillighet till samarbete. En gles befolkning som under halva året tvingas överleva i mörker utan vegetation, kanske inte slösar onödig energi på att slåss med sina grannar. Samarbete lönar sig helt enkelt bättre. Däremot har vi felaktigt fått lära oss att samarbete alltid är en dygd. När samhällen expanderar och grupper kommer i kontakt med varandra kan överdriven samarbetsvilja vara lika destruktiv som överdriven aggressivitet. I mötet mellan svensk och arabisk kultur ställs klimatläran på sin spets.

Klimatlärans svaghet är förstås att den är deterministisk. Den förutsätter att människan inte förändras. På 1700-talet skilde man inte så noga mellan kultur och arvsanlag, man visste inte vad genetik och evolution var för något, och hade förstås inget begrepp om hur kultur kan påverkas av till exempel IT-media. Människorna var som dom var, och hade av Gud placerats ut i sina respektive klimatzoner.

Lustigt nog verkar Gud i det här avseendet mera modern än Montesquieu. Redan för 3000 år sen presenterade han ett 10-punkts-program för mänsklighetens utveckling. De stentavlor han överräckte till Moses på berget Horeb, beskriver i korta ordalag hur vi med hjälp av kulturella koder kan upphäva primitiva och mordiska impulser som vår natur belastat oss med, oavsett vilket klimat vi råkat växa upp i. Det är tydligt att Gud i det här fallet är optimist, annars hade han väl knappast besvärat sig med en sån sak – kanske heller inte valt att publicera stentavlorna just i Mellanöstern.

Om vi leker med tanken att Gud istället valt Sverige som plattform, och överräckt de tio budorden på Kebnekajses topp till någon av Stefan Löfvéns företrädare. Hade de i så fall sett likadana ut? Eller hade han infogat någonting om att umgänget med andra inte alltid bör präglas av största möjliga tolerans? Efter det inledande talet om att vi ska ta hand om våra mammor och pappor, låta bli att mörda, våldta och stjäla andras egendom, kanske han hade tillagt: ”I skolen icke vara naiva”.

20 reaktioner på ”Klimatläran och Gud

 1. Helig fakir spelar musik så sann, flöjtens ton får kobrorna att svänga av och an, danske man, i sig centrum han fann, fingrar peka många ibland, dansk lyfter på skägg, vad fan? dans alá elefantiand, ormdans av mandom fram skriver:

  Japan påminner lite om Sverige, anledningen till att så många bor i Tokyo-regionen och runt Osaka är att Japan består av berg som är nästan omöjliga att bruka produktivt, jag har aldrig läst en vetenskaplig förklaring över det men svårigheten att odla kanske kan förklara att man började äta tång och rå fisk, ungefär som surströmming och gravad lax. Så en karg natur som kräver arbetsamhet har uppenbarligen till dels format japanerna, men är de som svenskar? Inte då, eller åtminstone inte som svenskar innan socialdemokratin. Tidigare när gamla blev en belastning så gick de upp i bergen för att dö, alternativt så bar sonen upp farmor för att dö. Japanerna har inte alls samma känsla för individens värde och livet som vi har, möjligen var de gamla vikingarna mer lika japanerna i detta, men idag så är vi kristna. Vi är kristna på djupet, så djupt att folk kan bygga en hel världsbild utan att inse att hela grunden är kristen och innan dess hellenistisk. Harris, Dawkins, Hitchens och Brook är sådana som likt en Gary Larson-teckning har ett mirakel i mitten och så kommer upplysningen. Man måste förstå att de allierade inte dödade fler beror av kristendomen, hade rollerna varit ombytta så hade japanerna utan tvekan dödat 100 miljoner, och nazisterna kanske nästan lika många. Japanernas moraliska regler är inte kristna, och det är inte heller socialisters, nazisters, eller muslimers så klart. Kollektivet går först och livet har inget speciellt värde, det är detta som är anledningen till att dissidenter och vanligt folk har så svårt att förstå pk-ister, men jag har bott länge i Japan och till sist sjönk det in, det är inte som kristna eller kulturkristna västerlänningar, de är kollektivister, de är fundamental annorlunda. Det är nog för att väldigt få har levt länge bland folk där själva kärnan är annorlunda, som i muslimska länder eller i Japan, eller Kina, som det är så svårt att förstå att de vill ha det så här. Det är nästan omöjligt att ta in. Jag tror och anser som Östman att det vi nu ser i pk-ismen med totalitär kollektivism som ursäktar allt från IS till våldtäkter och könsstympning, var inbyggt från början, det är socialistiska principer som bryter med vårt kristna och grekiska kulturarv med ifrågasättande och där individens frihet och egenvärde sätts i mitten. Socialdemokratin har bäddat för detta från början.

  Gillad av 13 personer

 2. Helig fakir spelar musik så sann, flöjtens ton får kobrorna att svänga av och an, danske man, i sig centrum han fann, fingrar peka många ibland, dansk lyfter på skägg, vad fan? dans alá elefantiand, ormdans av mandom fram skriver:

  Jared Diamond försöker göra gällande att det var omgivningen som gjorde att västerlandet kom att dominera, kort, vi hade hästar, inte zebror. Jag tycker detta är krystat, en bortförklaring återigen från vänster, där målet är satt från början, att bortförklara antingen en genetisk överlägsenhet eller en kulturell. Victor David Hansons anser jag kommer närmare sanningen, exempelvis i boken ”Culture and Carnage det är helt enkelt det unika i den västerländska kulturen, som uppstod i Grekland och filtrerades i kristendomen som är orsaken till västs dominans, att hela världen följer ett västligt paradigm utan att vilja erkänna det. Värdet av fri reflektion och att alla kan använda sin hjärna för det är västs ”killer-app”. Vad gäller genetiska förklaringar är ju väldigt politiskt inkorrekta men de som lämnade Afrika och begav sig norrut eller mot Asien är ju de mest intelligenta, kanske det helt enkelt var de mest företagsamma som gav sig iväg? De mest nyfikna, som till sist hamnade på månen?

  Idag styrs vi av ett etablissemang som till 100% är dogmatiskt och inte nyfiket, det står ju klart, vi får hoppas att de ramlar ur sadeln snart.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, dikotomin ”maps or chaps”, geografi eller ras, är påhittad och bortser helt från mytologiens inverkan på en kultur, en civilisation. Utgår man från ”maps or chaps” hamnar man där Diamond hamnar, så långt är det nog ganska riktigt. Men den utgångspunkten är, som du säger, ett vänsterperspektiv.

   Gillad av 1 person

  • Tina skriver:

   Glöm inte heller bort Jared Diamonds bok Collapse där han går igenom att stora civilisationer har gått under genom att de sakta över tid förstörde sin omgivande natur. Där hjälpte inga innovationer.

   Gillad av 1 person

 3. Göran Holmström skriver:

  Behövs Gud i ett land där ”profeterna” flyger högt bland molnen i höjd med gudarna för att sprida den heliga miljöns sanna budskap till likasinnade.
  Även stentavlorna behövs ju inte, då ”Visionerna” kommer till tolkarna direkt eller via deras barn.

  Gilla

 4. Niklas R skriver:

  Nu skulle jag inte påstå att svenskar eller skandinaver var speciellt fredliga eller samarbetsvilliga historiskt sett.
  Historiskt sett har vi alltid varit pragmatiska men fredliga? Knappast. Först med införandet av kristendomen antog skandinaverna en mer förlåtande och ”civiliserad” syn på sina medmänniskor även utanför den direkta familjen och klanen. Detta förklarar bland annat avskaffandet av slaveriet på 1100-talet, införandet av Helige Andens Hus och Hospital för sjuka, gamla, resande och ensamstående, med mera.

  Gilla

 5. Hovs_klipphällar skriver:

  Jaha, jag ser det lite annorlunda. Kärnan till den PK-sekt som håller på att riva ner vårt samhälle ligger i att Sverige under lång tid marinerats med föreställningen att vi är bäst — och att vi därför, för att citera Astrid Lindgren, måste vara ”väldigt snälla”.

  För all del, redan i kristendomens föreställning om gudomens ställföreträdande offer finns ett embryo till den ondska som säger att vi ska offra oss själva för att släppa fram en helt främmande och fientlig folkstam.

  Onda människor behöver utnyttja några redan ingrodda kulturella idéer som hävstång för sin destruktivitet.

  Och detta har de gjort med stor framgång. PK-sekten är i grunden en ny-kommunistisk rörelse med kristna inslag, som hatar västerlandet inklusive Sverige och därför vill förstöra vårt samhälle. Den ”gooodhet” som de hela tiden idisslar är en Stor Fet Lögn — en lögn som ska dölja att de vill utplåna oss etniska svenskar.

  Makthavarna har till stor del blivit indragna i PK-sektens agenda, och maktens huvudlösa agerande blir endast begripligt när man förstått vad de egentligen vill uppnå — bakom alla de skärande lögner om ”godhet” som de hela tiden upprepar.

  I grunden är PK-sekten ett symtom på västerlandets förlorade självkänsla, den västerländska kulturens självmordsimpuls.

  För min del kommer jag att söka stoppa detta vanvett så länge jag kan. Jag vill inte att mina efterkommande ska hamna i ett ruinerat Sverige i stil med delar av dagens Mellanöstern.

  Gillad av 6 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”Klimatlärans svaghet är förstås att den är deterministisk. Den förutsätter att människan inte förändras.”

  Men vi har ju Klimatförändringarna™… Om klimatet kan förändra sig så kan människan ändra sig. Måste ändra sig! Lika flexibelt förhålla sig till naturen, de existensiella villkoren och s k eviga sanningar som politikerna till löftena och verkligheten.

  Gilla

 7. Minnen skriver:

  Vill man förstå skillnaden mellan kultur och genetik, på ett enkelt sätt, kan man tänka på ”minnen”. Var de lagras och på vad sätt. DNA är ett minne som inte kräver någon hjärna. Minnet sitter inne i våra enskild celler.

  Kultur är minnen som lagras i en hjärnas nervsystem. Ingen hjärna förs vidare genom delning, som cellers minnen gör. En mänsklig hjärna dör med individen.

  Cellminnen tar sig fram bortom den egna döden, via ens avkomma. Men även en del av våra personliga enskilda minnen kan ta sig över dödens barriärer.

  Minnesspår kan överföras mellan olika hjärnor. Och överskrivas till andras nervbanor. Inte som exakta kopior. Utan mer som liknande nervbanor. På så sätt kan en del av våra minnen transkriberas. Det är detta som vi kallar för kulturell överföring. Förr huvudsakligen muntligt. Numera även genom text och bild. Och övrig mer sinnerlig stimulans.

  Till detta kommer den enskilda individens egen personliga inlärning. Som alltid överlagrar och interagerar med den kulturellt överförda kollektiva minnesbanken. Allt sker dock inom hjärnans begränsade nervsystem. Om vi undantar text, bild och ljudkällor vid sidan om.

  Men vissa klimatanpassningar är genetiska. Som liten näsa och korta extremiteter i extremt kallt klimat. Och mörk pigmentering vid starkt solutsatt hud. Som cellers minne, där fördelaktiga gener ansamlas via ett selektivt urval.

  Men man måste komma ihåg att människan fortfarande är en tropisk varelse. Än i dag. Innanför sina kläder tar hon alltid med sig ett tropiskt mikroklimat. Även arktiska kulturvarelser fryser snabbt ihjäl om de lämnas nakna i fukt och stark kyla.

  Gilla

 8. m skriver:

  Artikelförfattaren kanske är en profet? En Jesu man? En nyskapare av förklaringen om värden?

  Slutsatsen är väl att många ideer och teoretiska system skapats under tidernas lopp och många har fått stryka på foten, men inte ideen om maktdelning (hur i herrans namn kan författaren koppla det till den totalitära nazismen?) eller dagens klimatforskning för den delen.

  Kristendomen har å andra sidan haft många inriktningar under historiens lopp, det är inte så entydigt. Men själv tror jag inte på religionerna.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Unitarianism

  Gilla

 9. olle holmqvist skriver:

  ”Hedra din fader och din moder, på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.”
  Mkt att säga här ! Till st börja med, varför finns ett budord om mina gamla föräldrar men inte om mina barn ? Därför att det är av genetik och evolutionsbiologi inskrivet i vårt biologiska arv, den allmänmänskliga naturen. Den härskar via känsla. Vi behöver inte lära oss.Annorlunda med de gamle.

  Motiveringen är rättså krass och går till förnuft och analys: Du slipper emigrera.Kodifierade seder tuktar och justerar naturen. När vi sedan lärt oss, så beter vi osss nart rättfärdigt. Fast vi glömt motiveringen, det där med emigrationen. Evolutionens mäktiga redskap – känslan – gör att det ”känns rätt”.

  Gilla

Lämna ett svar till Jari Norvanto Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.