Den fasansfulla bristen på företagsamhet från våra ledares sida

Patrik Engellau

En allt starkare övertygelse hos mig, som jag också noterar hos andra där den i vissa fall närmar sig förtvivlan, är att saker och ting i Sverige på punkt efter punkt blir allt sämre utan att några övertygande motåtgärder inletts av, eller ens börjat diskuteras bland, våra politiska ledare.

Låt mig ge ett exempel, nämligen skjutningar. Våren 2018 presenterades en vetenskaplig studie i tidskriften European Journal on Criminal Policy and Research som baserades på statistik från tretton västeuropeiska länder för perioden 1996 till 2015 och handlade om skjutningar med dödlig eller icke-dödlig utgång bland personer mellan 15 och 29 år.

Det visade sig att sannolikheten för att råka ut för en skjutning för en man i det åldersspannet i Sverige ökat fem gånger under tjugoårsperioden, en snabbare ökning än i något annat undersökt land. Vidare visade det sig att Sverige låg högst av alla de tretton länderna vad gäller skjutningar per 100 000 manliga invånare och år. I bild blir det tydligare:

Forskarna drar slutsatsen att det ”endast kan beskrivas som en endemisk situation av skjutvapenvåld”. Det betyder nog att detta våld inte handlar om hanterbara tillfälligheter utan har blivit ett fast inslag i det svenska samhällslivet ungefär som vildsvinen i skogarna, i varje fall lokalt.

Rapporten kom i god tid före valet i september. Om det hade funnits något parti som haft något meningsfullt program mot brottsligheten så hade den sensationella statistiken kunnat lyftas fram som argument för nya tag mot kriminaliteten. Men i varje fall jag hörde inget särskilt trovärdigt om brottsbekämpning i valdebatten.

Jag tror detta beror på att vårt lands ledning har gett upp. Jag menar allvar. Politikerna tror inte att de kan göra något åt brottsligheten annat än att utfärda lama löften om fler poliser och att ösa på med mer socialpolitik (vilket de vid det här laget väl inte längre själva kan tro på). Även polisen har gett upp.

Att politikerna har gett upp är bara min känsla och gissning, men att polisen har gett upp finns det papper på. Papperet är en polisutredning från 2017 med titeln Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen.

Polisens inställning framgår redan på rapportens första sida. Där återges ett fotografi från 1948 av några killar som springer från polisen. Bildtexten förklarar:

Stenar, flaskor och föremål kastades mot polisen. Bilar sattes i brand. Tusentals personer deltog. Kravallerna berodde enligt intervjuade ungdomar som deltog på att de upplevde att de utsattes för trakasserier från polisens sida för att de var från Södermalm. Dessutom saknade man lokaler och någonstans att vara.

Polisens första budskap är alltså att vi har haft det så här i sjuttio år (vilket förstås inte är sant, men det är en annan sak). Det är svårt att läsa in något annat än att vi får räkna med att det fortsätter i ytterligare sjuttio år. Allraminst.

Under rubriken Slutdiskussion andas polisen uppgivenhet:

Problemen grundar sig i en social utsatthet som utvecklats under lång tid, och som inte kan förändras i grunden genom insatser mot enskilda kriminella. Strukturen och den sociala ordningen i områdena är långt mer komplex än en kriminell företeelse…

Förekomst av hederskultur och den radikalisering som sker i områdena är därtill två faktorer som gör bilden än mer komplex…

Problemen är sedan länge väl kända och många områden har varit föremål för olika insatser som dock saknat uthållighet. Insatser har inte alltid riktats utifrån en förståelse av hela problembilden och dess orsakssammanhang. Följden har då blivit att en kriminell förmåga har byggts upp och en ny lokal social ordning har fått fäste i områdena…

Det är en stor utmaning för samhällsaktörer att hantera det stora antalet kriminella och personer som befinner sig i riskgruppen. Individinriktade åtgärder för ett så omfattande antal blir nästintill ogörligt. I områdesdokumenten menar den lokala polisen att varken polis, socialtjänst eller skola är tillräckligt resurssatta för att ta sig an problemen långsiktigt. Utifrån det kan konstateras att det saknas en institutionell förmåga att hantera problemen när antalet personer är så pass stort. Även kriminalvården har lyft att de inte upplever att deras insatser hjälper denna kategori av kriminella utan det krävs nya angreppssätt [som naturligtvis ännu är okända; PE:s kommentar]…

En försvårande faktor i områdena är att brottsligheten i vissa fall är familjers enda inkomstkälla. På så sätt blir de kriminella aktiviteterna också en del i en försörjning av fler än de kriminellt aktiva…

I de utsatta områdena är inte staten lika stark som den traditionellt varit i det svenska samhället…

De kriminella sätter regler för vad som gäller i områdena genom att ta över det allmänna, genom att förvara narkotika i trapphus, i affärer och genom att öppet sälja narkotika. När väl makten har befästs behövs inte mycket för att upprätthålla den och styra och det krävs små medel för att få andra att göra som man vill…

Polisen upplever att våldströskeln har sänkts i områdena och hänsynslösheten har antagit nya dimensioner. Om inte samhället lyckas vända trenden finns det inget som tyder på att den våldsutveckling som ägt rum kommer avta. Sannolikt kommer den att fördjupas i takt med att problemen i de utsatta områdena ökar.

Polisen går så långt att den flaggar för möjligheten av ett framtida krig mellan muslimer och högerextrema och andra ”kontra-jihadister”:

Då radikalisering och rekrytering bland ungdomar med muslimsk bakgrund fortgår i många utsatta områden kan en konsekvens av denna oro vara att än fler radikaliseras som en motrörelse till högerextrema krafter. Detta kan i sin tur leda till att kontra-jihadistiska rörelser vinner fler anhängare och slutresultatet blir en ökad polarisering i hela svenska samhället.

Vad kan det hjälpa med ytterligare 10 000 poliser som tänker på det viset? Sverige verkar handlingsförlamat.

Förlåt om jag verkar opassande fascistisk men jag kan inte låta bli att längta efter en stark man som kan dänga näven i bordet och genomdriva ett antal självklarheter som politikerväldet inte ens törs uttala, till exempel att immigrationen måste upphöra tills vidare, att ungar som stör på lektionerna ska kastas ut i korridoren, att ämbetsmannaansvaret måste återinföras så att försumliga tjänstemän ska kunna ställas till ansvar, att lagen gäller och regler ska följas även i struntsaker som till exempel att cykelåkning på trottoarer ska bestraffas.

Det som skrämmer mig är att det officiella Sverige inte ens har börjat tänka på det slags enkla men ack så politiskt inkorrekta åtgärder som är nödvändiga.

88 reaktioner på ”Den fasansfulla bristen på företagsamhet från våra ledares sida

 1. Magnus Ström skriver:

  Det är väl ganska uppenbart att polisen givit upp, även på andra områden. Som gammal notorisk fortkörare(förlåt mig som syndare), kan jag konstatera att det numer är i stort sett fritt fram. Jag åker frekvent mellan Stockholm och Skåne, c:a 10 ggr per år. Det finns inga poliser på vägarna längre.Jag misstänker att polisens insatser även i övrigt(inbrott, stöld, snatterier och annat på samma skala) är mycket begränsade. Vilket vi kan läsa vittnesmål om så gott som dagligen. Det hänger förstås ihop med det som PE skriver om i det här inlägget. Den överväldigande mängd brott man utan resultat förösker stävja i zonerna, gör att allt annat läggs åt sidan.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Ja även jag gillar att köra fort. Riktigt fort. Jag kan som du konstatera att det inte innebär någon större risk. Givetvis kör jag inte slalom i rusningstrafiken som jag ser att vissa från utanförskapsområden gör utan mina bravader utförs under dagtid på större vägar. Ni anar inte hur kul det är att se att hastighetsmätaren passerar 250. Snart kommer sommarbilen ut igen. Då blir det åka av.

   Gillad av 1 person

   • Christer L skriver:

    Hoppas dom tar dig och att körkortet ryker för all framtid och att detta varken har med annans död eller skada att göra!

    Gillad av 1 person

   • Benjamn Dhover skriver:

    250 knyck? Då krävs inte mycket för att ambulanspersonalen får samla ihop dig med mopp och skurhink…

    Gilla

  • Linden skriver:

   Om jag har tre identiteter då kan jag starta ett företag och då få nystartsbidrag, sen kan jag vara arbetslös och få sjukpenning, sen kan jag ta lån i den tredje”, sade Marie Mattson Vangekrantz, samordnare för ID-relaterad brottslighet på Skatteverket, för två år sedan. Problemen har dock inte åtgärdats trots att det började utredas redan för elva år sedan, uppger Olle Felten, före detta ledamot i Riksdagens skatteutskott.

   Vad ska man det för slutsatser av en sådan handfallenhet.
   Att riksdag och regering kan ha fart på spelet är amnestin för ensamkommande ett belysande exempel på.
   Alltså måste man dra slutsatsen att politikerna vill ha det så här.

   Gillad av 8 personer

  • Kronblom skriver:

   Det funkar inte i Bergslagen. Manuella fartkontroller dygnet runt och massor av kameror. Blir själv ofta kollad både vad det gäller bil som nagelfars på varje millimeter och nykterhet trots att de vet vem jag är och att jag är nykter 24/7. Mina gamla bekanta i kåren tröttnade på farsen och sa upp sig för länge sedan. Men stålarna måste in oavsett, det ändlösa svarta hålet gapar ständigt tomt.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Dalarna likadant, rekordet var kontroll vid systemet senare vid Coop under samma dag
    trots olika adresser. Dom är inte så snabba vid inbrott dock det levererar ju ingen deg till statskassan så prion är låg.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Det är numera ett och samma distrikt, Dalarna, Värmland och Örebro län. De står ibland på McDonalds mitt på dagen och kollar nykterhet och bilar. Dålig omsättning på burgare till de åker vidare. Har även sett dem vid bilprovningen. 700 spänn för varje glödlampa som inte lyser. Degen ska in…

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Krav på ekonomisk garant som villkor för full rörelsefrihet ute i samhället, är problemets definitiva lösning. – Innan man landar där, blir det bara allt värre.

  Det handlar om att etablera ett reellt människovärde: Kostnaderna för att ta död på folk skall hamna på samma nivå som folks egna uppskattning av sitt värde mätt i pengar.

  Vilket faktiskt går att mäta genom tänkta scenarier där man riskerar livet för vinning.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   De rätta incitamenten för minimering av asocialt beteende får man då genom att alla, för att få låga kostnader för sin försäkring, blir angelägna om att distansera sig maximalt från allt som kan riskera att de klassas som högriskklientel.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det jag beskriver: Krav på ekonomisk garant, rösträtt efter godkänd grundskola, direkt makt för skattebetalarna över pengarnas fördelning och hur man får billig kriminalvård och utvisning, handlar allt om hur man skapar incitament för spontan repatriering.

    Det blir trivsammare där de hör hemma.

    Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Politikerna vill ju ha det så här. Det är inte fråga om att vara naiva eller utan initiativförmåga eller att det fattas kunskaper eller konsekvensanalyser. De vill ha det precis så här eftersom de tänker sig att rädda och osäkra och resurssvaga människor som utsätts för den här kriminaliteten och oförmågan hos polisen, ska ropa efter stark ledning. Precis som PE gör i krönikan.
  Jag skulle då önska en variant av en Trump, en stark ledare som utan politikertricksande kan totalstoppa invandring, genomföra utvisningar och starta ett ambitiöst återvandringsprogram. För att samtidigt halvera antal myndigheter och verk och låta polis och rättsväsende få uppdraget att verkligen sätta dit buset, tillämpa lagens strängaste straff (där kastrering för grov våldtäkt bör vara ett obligatorium) och hyra fängelseplatser i brottslingarnas hemländer och tillämpa familjeutvisning vad gäller omyndiga gärningsmän. Det finns också mycket kunskap om hur man kan stoppa gängbrottslighet. Om man vill.
  Men vad vårt politikervälde tänker sig, är att folk ska ropa efter att staten ska få ännu mer utökade befogenheter och att regeringsmakten ska bli orubblig. Alltså att nuvarande makthavare i praktiken ostört ska få fortsätta radera demokrati och individuella fri-och rättigheter och i lönndom slutföra den pågående statskuppen, utan militärt våld, med indoktrinering och massinvandring som effektiva vapen. Bakom dimridåer av fina ord.
  Deras mål är nått när har de lyckats införa ett totalitärt socialistislamistglobalistfascistiskt styre fullt ut. En regim som inte går att avsätta och som inte heller kommer att få kritiseras. Nästa fas därefter blir troligtvis att islamisterna gör sig av med de s k svenskarna inom maktskiktet och att Sverige helt igenom blir ett turkietliknande land eller ännu värre, som ett nordiskt Iran.
  Säg att jag har fel. Please.

  Gillad av 17 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Varför är det så svårt att få gehör för dessa tämligen självklara handlingslinjer?
   Svaret på frågan, blir också ett svar på varför Alternativ för Sverige INTE är det självklara valet, när framtiden ska utmejslas.

   Gillad av 1 person

  • Christer L skriver:

   Du tar fel, Eva! Du kan lugna dig med att det är maktlöshetens makt vi nu bevittnar, det är i alla fall vad jag ser. Maktlösheten som blivit ett drag i svenskheten, om man så säger. Det är ett formidabelt nederlag för socialismen i faggorna, precis som tidigare nederlag. Men grundprincipen bakom kommer att finnas kvar, och måste finnas, som alla fundamentala motsatser finns, ljus och mörker, hög och låg osv. Svenska socialister har identifierat sig med de mäktiga, som tackar för detta. De har velat stiga fram som förebild för allt det goda som de anser socialismen har att bjuda. Men finner nu deras ideal är illusion och att de blivit underhuggare och nyttiga idioter där nyttan inte alls är deras, annat än som usla korrumperade hycklare. Som mellanhänder kommer de att medverka till ärkefiendens, kapitalismens, mekaniskt autonoma strategi: att monopolisera hela världsekonomin. Se de ständiga anklagelserna och insinuationerna riktade mot SD och detta som kallas extremhögern osv. etc. och hela den retorik om rasism och trettiotal som tillgrips, se detta som svaghetstecken. Är detta vad de har att komma med, att skylla på andra som inte ens fått vara med? Världens smartaste tjejgäng osv? Hur känner sig det gänget nu när ditt gäng kan se dem för vad de är? Inte som segrare, tro inte det. De kommer att bli våldtagna och tvingade att bära hucklen. Vänsterns symtom på desperation är inte tecken på framgång.

   Gillad av 5 personer

  • Margareta skriver:

   Jag håller med dig, Eva. Men min gilla-knapp fungerar inte, den vill inte ta emot mig och registrera mig.
   Jag skulle tro att det är lika delar handlingsförlamning både till det yttre och till det inre. Skulle de börja agera som skulle behövas, innebär det att hela deras världsbild och deras bild av sig själva och landet Sverige skulle behöva stöpas om, och det är en lång och besvärlig process. Än svårare är det när man har något att förlora som här: röster, pondus, auktoritet, ekonomisk trygghet, hela det sociala, ekonomiska och kulturella kapitalet. Vem gör det frivilligt? Genom historien finns det exempel men Sveriges ledargarnityr har nog inte den styrkan. De verkar inte ens rubbas av alla förfärligheter som rapporteras nedifrån Syrien och angränsande länder. Totalt tondöva. Det kommer att vara fritt fram för IS-garnityret in i Sverige med barn och fruar och i kombination med Löfvén, Johansson, Lööf m.m. är kombinationen en ren skräck. Mitt enda hopp står till att omgivande länder till slut slår en ring runt Sverige och på något sätt, med vapenmakt också om det behövs, säger stopp. Sverige har länge varit ett sjukt land och med en sjuk persons uppblåsta självbild.

   Gillad av 9 personer

  • Lasse Forss skriver:

   För S är det en nödvändighet att behålla muslimerna eftersom man får deras röster. Det finns ju till och med avtal mellan S och Sveriges muslimska råd om saken. Alt förklaras i detta videoklipp. Kolla, förfasas och reagera.

   Gilla

 4. svenne skriver:

  ”En allt starkare övertygelse hos mig, som jag också noterar hos andra där den i vissa fall närmar sig förtvivlan, är att saker och ting i Sverige på punkt efter punkt blir allt sämre utan att några övertygande motåtgärder inletts av, eller ens börjat diskuteras bland, våra politiska ledare.”

  Ett uttryck som emellanåt användes då någon ohanterlig företeelse dyker upp är begreppet ”problematisera”, och då gäller det att ”problematisera” företeelsen innan några populister får gehör för sina ”enkla lösningar”. Detta ordvrängeri innebär är att man skapar en oändlig radda ”förklaringar till bakomliggande orsaker” – ofta med hjälp av Brå – som luddar in problemet i ett töcken som innehåller så mycket parametrar att man inte ens vet var man skall börja för att få rätsida på det hela. Man skapar sig en respittid i hopp om att problemet skall rinna ut i sanden.

  Om man vill så går det ju att ”problematisera” de flesta företeelser. Med lite god vilja skulle det säkerligen gå att ”problematisera” rattfylleri så att slutsatsen blir att en full förare som kör ihjäl någon själv är ett ofrivilligt offer för yttre omständigheter. Som grädde på moset konstaterar man att det finns bakomliggande orsaker till dödsolyckan som gör att föraren kan betraktas som oskyldig.

  Det påstås ju, av ”de goda krafterna”, att det inte finns något samband mellan den förda invandringspolitiken och brottslighet, men att påstå detta är ju lika verklighetsfrämmande som att förneka sambandet mellan alkohol och rattfylleri.

  Gillad av 6 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Jag noterar ordet ”kontra-jihadisk”. Polisen menar alltså, vilket jag anser vara korrekt, att den subvensionerade men okontrollerade massimporten av muselmaner till Sverige, och det våld dessa personer här utövar, är att betrakta som jihad, alltså ett religiöst utrotningskrig mot den nordiska folkgruppen, som Högsta domstolen så pikant rasistiskt kallar sina landsmän.

  Det är uppenbarligen tillåtet i Sverige att säga sanningen om folkmordet om man bara lindar in den i negationer tills det på grund av bristande begåvning blir för svårt för vänsterextremisterna i media och på åklagarämbetena att hänga med i svängarna och tolka texten. En räcker.

  Gillad av 13 personer

 6. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik. Vanstyret, som möjliggjort importvåldet skrämmer sannerligen. Bara en anständigt populistisk, svensk regering kan betvinga vansinnet.

  ”När väl makten har befästs behövs inte mycket för att upprätthålla den och styra och det krävs små medel för att få andra att göra som man vill… ”

  Precis så fungerade det svenska civilsamhället när det fortfarande fungerade; vuxna bestämde över barn och minsta tants tillsägelse respekterades.

  Gillad av 6 personer

 7. Sanningen.Plain Truth.De Varheit. skriver:

  Påståendet att ”politikerna gett upp” resp ”polisen har gett upp” förutsätter implicit ett antagande att ”politikerna” och ”polisen” inte är involverade i och en del av den nu inte bara i Sverige av den Pan europeiska EU-eliten med våldsam kraft implementerade Kalergi-planen.En plan uppkallad efter EU-grundaren pedofilen , rasbastarden och ”aristokraten” Coudenhove-Kalergi.Själva kärnan i denna Pan europeiska plan – som majoriteten av de svenska politikerna arbetar dag och natt på att drakoniskt förverkliga-trots att den påtvingats de etniska svenskarna utan att de på något sätt fått tillfälle att genom t ex folkomröstning ta ställning till dess vara eller icke vara – är helt enkelt staten Sveriges gradvisa nedmontering och de etniska svenskarna gradvisa etniska utplåning och ”utfasning” genom okontrollerad afrikansk och arabisk massimmigration.Men majoriteten av de svenska politikerna inklusive den svenska polisledningen kan dessvärre sägas vara helt korrumperade ,eftersom de frenetiskt ”hängivet” arbetar för just förverkligandet av denna infernaliska folkmordsplan.Majoriteten av de svenska politikerna inklusive den högsta svenska polisledningen har vänt sig mot dem som borde vara deras främsta klienter nämligen de etniska svenskarna och arbetar de facto på denna beklagansvärda folkspillras utplåning.Den ekonomiska och politiska eliten i Sverige är därför med största sannolikhet en av de mest korrumperade och slugt lögnaktiga eliterna i Europa.Lögnen,bedrägeriet och förräderiet är denna lilla klicks själva livsluft.De rasar som fradgande dårar om de tillfälligtvis för höra det som alla kan se är sanningen.

  Gillad av 8 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Rätt nära min bedömning av skeendet. – Journalister i MSM, partiledningarna, cheferna i alla viktiga maktorgan sprattlar som de som rycker i trådarna bestämmer.

   De kan verka starka och oövervinneliga men det saknas något: Intelligens. – Jag kan inte se någon genomtänkt plan för en ljusare framtid som är kompatibel med det befolkningsskikts undergång som hittills varit ledande. – Intelligensen finns där säkert men man använder den till att avsiktligt göra sig dum. – Man drivs väl av hat och skadar för att man kan liksom pyromanen.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Det är globalismens krav på fri rörlighet för arbetskraft som är det största problemet, men den vore inget problem kombinerad med krav på ekonomisk garant med innebörden att värdlandet aldrig belastades med några extra kostnader för migranterna.

    Gilla

  • Ormdans skriver:

   Måste anmärka på ”rasbastarden”. En alltför stor tilltro till ”rasens” betydelse är en snuttefilt, visst skiljer det sig men folk har flyttat runt förr, Kublai Khan var i Europa. Det är främst kulturen som är ett problem, och många svenskar följer idag en totalitär kultur som gör att jag känner att jag inte har något gemensamt med dem alls, även om jag tillhör samma ras.

   Gillad av 3 personer

   • Ormdans skriver:

    Så att Kalergi var halvjapan kanske är en psykologisk förklaring till hans ideologi och plan, men i övrigt ointressant. Fast i det stora hela så håller jag med.

    Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Vi ser att den polisman, eller ersättare därför, man får väl räkna med att det är en akademiker som aldrig har patrullerat, som skrivit texten sitter fast i den radikala diskursen. Han inbillar sig att han kan motivera sin indolens med väntan på revolutionen, som historiskt deterministiskt kommer att komma och befria alla från nödvändigheten att alls agera. Det är alltså likadant före och efter revolutionen, utom att det efter inte finns några problem att ens beskriva. Enligt radikalismen måste ondskan angripas i dess rot, allting har samma källa och denna källa måste torrläggas. På sätt och vis har de rätt, ty det är människans väsen som är denna källa. Ett torrläggande av denna källa betyder människorasens utrotning. Det finns förvisso en handfull radikaler som har fullföljt denna analys, men de flesta nöjer sig med att förbli naiva i sin dödskult. För en dödskult är det.

  Det riktiga svaret på problemet är att polisen måste göra sitt, polisen måste ingripa mot enskilda brottslingar. Rättsväsendet måste göra sitt, tillämpa lagarna för att bestraffa brottslingar, inte för att hylla det straff för den hederliga befolkningen som brottsligheten utgör. Skolan måste göra sitt, upprätthålla strikt ordning i klasserna. Föräldrarna måste göra sitt, uppfostra sina barn till goda kristna. Staten måste göra sitt och inte låta sig luras på alla dessa bidrag som utgör den största delen av de vinster som brottslingarna hämtar genom sin kriminalitet, så som beskrivs i polisrapporten. Gemene man måste också göra sitt och skydda sin kropp och sin egendom. Pressen måste göra sitt och beskriva verkligheten som den ser ut med sanna ord. SCB måste producera sann statistik med förklaringsvärde. Om alla drager sitt strå till stacken, så kommer de problem som nu förefaller oss ohanterbara och överväldigande att lösas inom ett årtionde och en ny svensk vår att avlösa vintern.

  Ett allvarligt fel som görs i polisrapporten och som tillåts motivera defaitismen är att tro att andra instanser i samhället inte gör sitt, att polisen måste lösa alla problemen på egen hand. Det saknas en förståelse av samhället som komplext system.

  Gillad av 10 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Fredrik 07:40, här lyfter du instruktivt upp till beskådande vår tids kanske destruktivaste utvecklingstråd. Den påverkar nu allting hela tiden, parallellt med eller intvinnad i resterna av en muterad socialism och liberalism (plus en verklighetsförvrängande konsumism). Den är en följd av medvetandets evolution, framför allt på det kollektiva planet.

   Märk väl att hela andra stycket (svaret på problemet!) handlar om att göra, inte om att prata. Vår tids stora, livsfarliga och samhällsdestruktiva vanföreställning är att själva tänkandet och dess verbalisering är nog för att producera verklighet, inklusive att förändra sig själv och andra. Tankar och ord är förstås utmärkta verktyg för problemlösning och kommunikation. Men en oupphörligt babblande apa i medvetandet är ett gissel, vilket har beskrivits redan för tusentals år sedan.

   När livet blev bekvämare för allt fler och det mesta vävdes in i verbaliseringens spindelväv, så göddes den tidigare svältfödda apan i medvetandet och har i vår tid blivit en evigt tjattrande och domderande härskare över hur livet ska upplevas, levas och beskrivas. De gruppdynamiska mekanismerna gjorde sedan att dessa babblande härskarapor i allas psyken utvecklade konsensusbubblor och tog makten över det kollektiva medvetandet och samhällsstyret. Så nu lever vi i babbelismens tidevarv, på denna kulturepoks högsta platå.

   Gillad av 3 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Ett klick på ovanstående röda rader blottlägger ett fascinerande politiskt program, med tre fundamentala punkter, vilka möjliggör en genomgripande funktionsändring i det svenska samhället. Texten är egentligen tidlös, men den utarbetades inför senaste svenska valet.

   Önskar se ett lika välskrivet och genomarbetat komplement avpassat till förestående EU-val!

   Gillad av 2 personer

  • Ormdans skriver:

   AFS, hmmmmmm , kan du inte hjälpa mig på traven, jag vacklar mellan principer och pragmatism, SD är ju fel ute men här hemma så tror jag varje förlorat jobb inom 7-klövern har effekt och det åstadkommas inte än med en röst på AFS, tyvärr.

   Gillad av 2 personer

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Principlösa människor har inget att sätta emot, när ondskefulla människor sätter agendan.

    Sluga röstmaximerande människor blir lätt borttrixade av politiker.

    Ett första steg mot en bättre värld är att ärligt rösta enligt samvetet – inget annat.

    Och kräv resultat därefter av DIN politiker, som självklart ska vara en person, som står för sina åsikter även efter ett val och när snålblåsten viner – och inte blir ett offer för någon taktisk partipiska.

    Gilla

 9. A skriver:

  Alltså P.E, jag tycker inte det verkar som etablissemanget tänker som du överhuvud taget. Hur menar du? De kämpar ju som djur för att få hit så många som det bara går,även så maximalt kriminella som människor kan bli. Ingen gräns alls alltså. Och man låter även systematiskt, grova brottslingar stanna istället för att utvisa. Det finns hur många exempel som helst. Den enskilda Polisen har i princip heller inget stöd uppifrån, så fort nåt ”känsligt” uppstår. Vari ligger politiker/etablissemangets försök att minska brottsligheten P.E? Vilka försök är det som de har gett upp menar du??

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

  • Sanningen. skriver:

   I och med att reperesentanter för Sverige nu ratificerat ”Den globala överenskommelsen om migrationen” som juridiskt ger varje människa på Jorden rätt att med stöd av den svenska statens välfärdsmaskineri bosätta sig i Sverige med finansiering genom svenska skattemedel blir det också den svenska polismaktens plikt att s a s ”inskrida” mot dem som kritiserar denna från högsta FN-ort högprioriterade massimmigration.Detta står för övrigt explicit i den globala migrations överenskommelsens text.Varje kritik som riktas mot denna överenskommelse skall-inte bör-klassificeras som ”rasism”.Denna överenskommelse har under relativt stort hemlighetsmakeri ratificerats av ”folkvalda” svenska politiker,Undertecknandet nämndes i förbigående i SR vid något enstaka tillfälle några dagar innan detta dråpslag mot den svenska nationen ratificerades.Konsekvenserna av denna politiskt bindande överenskommelse kan endast vara den sk välfärdsstatens förintande på sikt.Även självfallet de etniska svenskarnas garanterade förintande på sikt.Kommer även läger att inrättas för dem som med stöd av denna överenskommelse kommer att brännmärkas som ”rasister” och förlora arbete,bostad,försörjning och människovärde?Vilka kommer att bevaka dessa ”rasist-läger”?Den svenska polismakten såklart.Lätt som en plätt.Kommer Patrick Engellau att få det stora privilegiet att ”omhändertas”-”kärleksfullt”!-i något av dessa läger?

   Gillad av 3 personer

   • Christer L skriver:

    Att ta kontroll över migrationen, som detta GCM-dokument handlar om, innebär förvisso makt att fylla på med människor långtbortifrån i våra länder. Och det står i samband med en strävan att lösa upp nationell homogenitet. Så man kan befara det värsta.

    Å andra sidan ger det politikerna möjlighet att styra så att migrationen inte som hittills överväldigar de resurser som anses finnas att ta emot invandrare. Resultatet kan på litet sikt bli stora upptagningsläger dit migrantionen kanaliseras och där migranterna kan bli kvar tills det blir deras tur eller tills de får bidrag att återvandra. Det blir då miljonstäder på fattignivå, kanske hundra stycken utspridda i avlägsna områden där alla kan överleva och blir försörjda med bidrag. En passivisering av de krafter som driver migrationen. Om detta förenas med att Afrika köps upp enligt kinesisk modell, men av globalister i samverkan med FN, så skymtar Du sköna nya värld runt hörnet. Själv anser jag att centraliseringen inte fungerar annat än på tekniskt. Den verkställande makten måste ha lokal förankring, och det innebär självständiga nationer. Det är inte nationalismen som orsakat stora konflikter i världshistorien, utan vissa övernationalistiska maktambitioner.

    Gillad av 1 person

  • Ormdans skriver:

   Precis, det är ju det europeiska etablissemanget, inte minst det svenska, utan mest det svenska, som vill ha det så här, talen ovan är per automatik följande den invandring vi ser. De vill ha det så här.

   Man tar hellre hit IS-terrorister än pekar på islam som ett problem, man låter hellre folk bli nerhuggna på IKEA än pekar på afrikansk invandring som ett problem, och man sätter hellre Tommy Robinson i fängelse och försöker mörda honom än stoppar systematiska massvåldtäkter av minderåriga i England.

   Gillad av 6 personer

  • Redaktionen skriver:

   Jag tror att de har gett upp ambitionen att begränsa brottsligheten. Någon gång fanns en sådan ambition om man så får gå tillbaka till 1960-talet. Sedan försvagades den gradvis, vilket jag tror har att göra med att socialsekreterarstaten tog kommandot över Leviathanstaten, vilket jag skrivit om några gånger.

   Patrik

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    På vilket sätt betyder detta något annat än att SAP gradvis genomförde sitt program? Om det är SAP:s program att sluta upp att beivra brott, vilket det definitivt är, försåvitt inte klassfienden begår dem, så är det ju trivialt så att de vill ha det så här.

    Gillad av 1 person

 10. Kurre Halvardsson skriver:

  Alla problem startar med invandring av personer med en kultur som avviker från vår gamla svenska. Det är klar för många sedan länge att vi behöver först stänga våra gränser. Införa intern kontroll av personer, utvisning av de som inte har rätt att befinna sig här. Minska på alla typer av bidrag även för våra odugliga politiker. Obligatorisk utvisning på livstid vid brott, hyr fängelse platser utanför vårt land. Inför tjänsteman ansvar ge lärarna rätt att avhysa bråkiga elever. Låt de som har kunskaper berätta om det s.k. ”klimat hotet” och informera alla som har en fel inriktning på grund av EU FN och de som vill globalisera, återinför kontanter igen allmänt så vi tar bort bankernas påverkan och kontroll.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Ett trovärdigare alternativ till effektiva gränskontroller, består i tillräckligt obehagliga konsekvenser på att befinna sig där man inte får vara och på att underlätta tillvaron för illegala.

   Gilla

 11. En svensk senfärdighet skriver:

  Vi skiljer i dagligt tal på förebyggande sjukvård och akut vård. Den förebyggande vården måste byggs in i samhället självt. Även som en personlig inställning. Ett omfattande, svårt och långsiktigt arbete.

  Den akuta vården handlar om färdigställda operationssalar, ambulanser och helikoptrar, med utbildad personal, färdiga att sättas in. På samma sätt är det vid bränder. Brandmän sätts in vid en akut fas. Skogs- och fastighetsägare måste delta i den allmänna prevention. Även vår försvarsmakt tillhör den typen av organisation, som tränas för att sättas in i ett akut läge.

  Polisen tillhör även de denna akuta organisationstyp. Om man förväntar sig effektiva sociala insatser ifrån brandmän, poliser, militär, ambulanspersonal och kirurger i sina operationssalar, har man nog tänkt helt fel. Allmänprevention sprutas inte ur vattenslangar eller ges som hårda slag med hjälp av batonger.

  Alla sociala strukturer är svåra att penetrera. Att komma åt utifrån. Av externa aktörer. Den inre sammanhållningen hos grupper av människor är ofta omöjliga att göra något åt. För andra.

  Tänk på din egen familj. Tänk på släkten. Tänk IRA på Irland. Tänk Palestinakonflikten. Tänk Jemen. Tänk forna Jugoslavien. Tänk på alla olika typer av stammotsättningar i Afrika. Tänk på brottssyndikaten i Mexico. Tänk på de äldre religionskrigen i Europa.

  Inre mentalt sammanhållande strukturer i människors inre uppträder gärna som granit. Visst kan man hacka även i granit. Men lätt är det inte.

  De verkliga möjligheterna ligger i att tänka politiskt förebyggande. Innan något hunnit ta fastare former. Men den metoden varken vill eller förordar dagens politiker. Snarare är det tvärt om. Man skuldbelägger alla som förordar mer preventiva åtgärder och en ökad försiktighet. Särskilt när problemen har sitt ursprung i migrationen – i alla dess led. Som om inte ett starkt inflöde av olikartade värdegrunder, uppbyggda runt klanstrukturer, etnicitet och religiös tillhörighet, parad med kriminalitet, har förmåga att cementera och bli hård som granit.

  Detta märker vanliga människor av i sin vardag. Och kopplingen till geografi. Att höga politiska visioner och mer banala önskningar inte hjälper – om politikerna saknar verklighetskontakt. På sikt kommer därför förtroendet för våra politiker att sjunka – om dagens politiska utveckling får fortsätta. Det är inte särskilt svårt att se ett Libanon framför sig. Eller ett forna Jugoslavien. Om utvecklingen får fortsätta. Och eftersom vi är med i EU kommer detta även att bli Europas öde. Om inte EU:s västländer börjar följa EU:s östländer.

  Gillad av 9 personer

 12. Errol skriver:

  Vad som är synnerligen anslående är hur Tyskland med betydande immigration och relativt kulturellt närliggande har en så väsentligt bättre statistik i sammanhanget.
  Vad är det Tyskland gör rätt som Sverige uppenbarligen inte förmår? Nu lever vi ju i ett navelskådande självtillräckligt land som per definition är ett föredöme för alla andra länder, men någon gång kanske media rentav kunde ha ryggrad och intellektuellt och moraliskt betingat intresse av att ställa sig samma fråga.

  Gillad av 1 person

  • schwedischkochen skriver:

   Den stora förändringen vad gäller ”demografin” skedde 2015 i Tyskland. Vissa saker kommer synas i statistiken om ett par år. Men befolkningen upplever sedan dess stora skillnader vad gäller brottslighet och trygghet. Före 2015 var inte problemen synbara överallt på samma sätt som nu. Tyvärr får man inte intrycket i Tyskland att landet är på rätt väg. Det händer också mycket som bara har ”lokalt” intresse och inte kommer ut till allmänheten. Dessutom ska man i Tysklands fall alltid tänka på att federalismen innebär att det finns stora skillnader mellan de politiska regionerna.

   Gillad av 2 personer

 13. V för Vendetta skriver:

  https://www.youtube.com/watch?v=JipcKxOv5K8 Jo då, det finns partier som talat om våldet och dess eskalerande. Problemet har varit att Socialdemokraterna och numera även de borgerliga använder sina politiska plattformar till att skapa ett yrkesnätverk. Detta närverk har Dan Eliasson bland annat åtnjutit och han passade på att reformera polisen inifrån. Vi minns kanske hans uttalande om nåd för den unga man som bestialiskt slaktade en ung kvinna som arbetade på hemmet där han bodde eller att han svarade att det saknades politiska ambitioner att föra bort de utvisade afghanska männen på trappan vid Mynttorget. Sådana personer undergräver all verksamhet som syftar till ett upprätthållande av demokratiska beslut och det märkligaste är att de ständigt förnyar sig på varje post som är av nationellt intresse. Samtidigt arbetar de etablerade partierna för att förhindra en utveckling av SDs förslag om indragna medborgarskap utvisning, långastrafftider och indraget ekonomiskt stöd för importbuset och till sin hjälp har de sitt yrkesnätverk. Själv är jag inte säker på att alla skjutningar kan härledas till brottslighet, jag tror men bara tror för jag vet inte, att en del av dem också an härledas till rent religiösa övertygelser. Varför skulle konflikten stanna vid det forna moderlandets gräns? I ett framtidsperspektiv blir det nog att Sverige får se sig inlämmat i någon form av religiös konflikt av ett större eller mindre slag. det kommer inte minst att öka när Daesh-resenärer återvänder för i min värld kommer dessa inte att sitta overksamma. Problemet för ”den nordiska folkgruppen” är bara det enda lilla…. att vilka åtgärder vi än väljer att vidta så kommer alla vapen, även de vi själva betalat via skattsedeln, att riktas mot oss själva i första hand. Så vadan denna strävan då allt ändå är intet.

  Gillad av 3 personer

 14. W skriver:

  Stockholms stads nya och kostsamma datorsystem för kommunikation mellan skola och föräldrar kritiseras hårt för att inte fungera. Nu visar det sig även att kostnaderna för den redan dyra plattformen ökar med ytterligare en kvarts miljard. Det innebär att projektet blir dyrare än Indiens rymdsond som skjutits upp till Mars.

  Utlandssvensk skriver: Jag har arbetat både som uppköpare och leverantör av IT system till stora organisationer och statliga verk. Hur lyckas man spendera en miljard kronor på något som är ett ganska enkelt IT system?

  Är alla uppköpare tappade bakom flötet eller är korruptionen total?

  Gillad av 11 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Kommunalpolitikens essens är korruption. – Dels i upphandlingen men mest i makten över exploateringsgraden som påverkar markvärdena.

   Gilla

 15. Östrahult skriver:

  Är man dystert lagd så vill man nog hävda att risken för inbördeskrig är nära noll i Sverige. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med män som skulle våga mopsa sig. Och alla vi som skriver och klagar är nog inte kapabla att lämna vår trygghetszon. I Frankrike däremot finns större sannolikhet för inbördeskrig liksom i Tyskland.

  Om jag ser lite mera positivt på tillvaron så vill jag framhålla humorns betydelse, den kan rubba berg. Jag vill därför slå ett slag för satiravsnitten på lastips.se, se t ex https://jeanders-bilder.blogspot.com/, träffsäkert och underhållande

  Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Hej ÖstraHult är du redo att bli mer förslavad? För tro inte att våra folkvalda är färdiga ens när vi alla är veganer och cyklar längs landsvägen till det obligatoriska arbetet 2 mil bort.
   Ps Gillar Jeanders-bilder med, men tror inte det räcker för att vrida landet rätt tyvärr.
   Mvh Göran

   Gilla

 16. Bo Adolfsson skriver:

  2014 kom 7 000 och 2015 kom 35 000 s k ensamkommande flyktingbarn. Det största bedrägeri som Sverige har utsatts för. Ekonomiskt, socialt och kulturellt.
  Den större delen av dessa borde ha avvisats om Sverige hade följt sin utlänningslag. Man inser att detta är en omöjlighet eftersom de till 90 % består av unga män som vägrar att återvända. Därför anstränger sig de ”goda” människorna att i all hast stifta nya lagar så att de kan stanna.
  Hur skall en så stor manspopulation i en begränsad åldersgrupp kunna anpassas till samhället? Alla samhällen med så stort mansöverskott blir farliga samhällen. När det dessutom rör sig om en helt främmande kultur blir det explosivt.
  Alla unga kvinnor i Sverige har nu en stor uppgift framför sig. De bör ta till sig ett par av dessa unga män och integrera dem. Som vid alla främmande invasioner gäller de att kvinnorna anpassar sig. Var inte rädda!

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Nej, rätta ordningen är att kvinnor som attraheras av främlingar, får ta sig till deras land.

   Spelet, när det fungerar, består i att männen ordnar en civiliserad och angenäm tillvaro inom sitt gemensamma revir där de vinner inbördes rang och tillgång till attraktiva kvinnor genom att vara duktiga och trevliga och rätten att hämta en kvinna utrikesfrån beror på vilken ställning man har i samhället.

   ”Allas lika värde” seglar omkring i sin egen rymd. – I alla verklighetsrelaterade sammanhang är vi olika värda och det gäller också värdet av ens genetiska arv och lämpligheten att skicka det vidare.

   Billig utvisning/avvisning består i förpassning till enklav intill flygplats och konsekvenser på rätt nivå på att påträffas där man inte får vara. – Hur man tar sig hem igen, är den resandes ensak.

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   UNT, Uppsala nya tidning har idag ett reportage om de sanslösa kostnader som denna befolkningsökning har medfört.
   Endast 2016 var kostnaderna 26 mdr kr, d v s större än hela polisens budget! Den största delen av detta gick till vinster i privata företag. Har någon hört kommunisterna och Jonas Sjöstedt tala om dessa vinster i välfärden? Har någon hört Svenskt näringsliv klaga över dessa otroliga övervinster?
   Kommunisterna och direktörerna har alltså gemensamma intressen i detta.
   Var det någon som hörde Ebba Busch Thor tala om dessa enorma kostnader, när hon var kommunalråd i Uppsala? Nu skriver hon debattartiklar om följderna av denna befolkningsökning. De ”pojkar”, som togs emot med öppna armar för en miljon kr per år och individ, och blev bortklemade med iphone av senaste modell och märkeskläder förväntas nu sköta sig och skaffa sig enkla jobb och försörja sig.
   Det kostar på att vara en humanitär stormakt.

   Gillad av 5 personer

   • Observant skriver:

    Kollar nagon om de dar 8000 afghanpojkarns verkligen studerar. Hur manga har klarst hur manga examine? Eller ar det bluff alltihop?

    Kommer ihag en afghandemonstration pa Medborgarplatsen. En attraktiv kvinna, ca 50 ar, sitter och pratar med tva Afghanpojkar. Nar jag kommer tillbaka ca 2 timmar senare ar alla tre borta. Vad hande?

    Observant

    Gilla

 17. Helig fakir spelar musik så sann, flöjtens ton får kobrorna att svänga av och an, danske man, i sig centrum han fann, fingrar peka många ibland, dansk lyfter på skägg, vad fan? dans alá elefantiand, ormdans av mandom fr skriver:

  Ser man på liknande data för hela världen så är förklaringen självklar, Japan hade i nedanstående 0 döda i skjutningar, Korea och andra sinoistiska kulturer liknande låga tal. De andra länderna som ligger lågt är de europeiska, men som noteras så växer våldet snabbt här, jag gissar att det snart kommer att explodera, Patriks jämförelser med Brasilien är välfunna, det kan bli mycket mycket värre. Vad är då förklaringen? Den är kulturell (den genetiska kan vi bortse från eller baka in i den kulturella), endast europeiska och asiatiska kulturer har skapat tillräckligt med ordning och reda med disciplinerade samhällsmedborgare, andra kulturer har inte lyckats med detta, inte utan fullständig totalitarism. Det unika med den västerländska kulturen är att detta förr kunde fungera i relativ frihet, där sinoistiska kulturer lutade sig mer på ett auktoritärt styre. Muslimska länder, utom Turkiet saknas på wikipedia, man gissar att talen är stora hur som helst. Muslimska samhällen verkar pendla mellan fullständig totalitarism och kaos med ohämmat mördande.

  Där vi ser våld, förutom i Afrika och Mellanöstern, det är där kulturer är blandade, från USA, till Karibien och hela mellan och Sydamerika där afrikanska, indianska och europeiska kulturer blandas och Europa rör sig nu obönhörligen mot ett Sydamerikanskt tillstånd, men det är än värre, för det finns ett inbyggt hat mot väst i den grupp som kommer, det finns en sammhållande faktor i det våld som Europa importerar, man kan förvänta en sammansmältning av IS och gängen i Sverige, skall Morgan Johansson och Dan Eliasson hantera det? Det verkar inte troligt.

  Folk och kulturblandning leder obönhörligen till våld, slutsatsen är självklar.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate

  Gillad av 5 personer

 18. Göran Holmström skriver:

  Är det fascistiskt att önska ordning och reda? Nej tror inte det! Däremot så tror jag inte det kommer en Stark Man eller Kvinna och vrider allt rätt igen i denna sjuka saga vi alla lever i.
  Jag behöver inte ens använda mitt, Zigenar blod för att spå framtiden på vad som komma skall, Antingen så blir det värre innan det blir bättre eller så blir det bara värre innan det blir värst.
  Bättre lär det inte bli, den saken är det så låga odds på arr jag kan sätta mitt älskade garage som vad på att någon tillnyktring hos sittande regering lär inte ske under kommande 4 åren.
  Käbbel och lögner kommer varvas med nya lagar för att tysta eventuella protester av folket.
  Leif Östling hävdar bestämt att systemkollapsen dyker upp inom fem till tio år, där är jag helt enig med honom. Men det som följer där är jag oenig, han hävdar att allt kommer drivas i privat regi.
  Jag ser inte det som möjligt, önskvärt ja, även så vore det bra att alla parasiter rensas ut och systemen drivs som som borde göras.
  Men jag tror mer att vid eventuell kollaps, kommer kaos att följa, vi har inga beredskapslager att mätta alla hungriga med, inga förråd av drivmedel för att säkerställa transporter eller ge el till utsatta verksamheter som sjukhus och polisen. Polisen då? Ja om dom inte klarar lite skjutningar trots insatsstyrka med specialvapen, sniperbössor och militärfordon i form av Galten.
  Vad skulle dom klara i ett ”skarpt” läge då? Militären då kan vi lita på att Prideöversten ”levererar”
  Kanske om det gällde sällskapsleken fånga äpplet med munnen, men militärt med vad ska han leverera? Reinfeldt skänkte ju glatt bort nästan samtliga AK4 i sin iver att avväpna landet, hur många militära vapen det finns kvar har jag inte en susning om men kanske 20000 plus till samtliga anställda typ 100000 till hemvärnet, nu gissar jag grovt här.
  Men det räcker inte till ordning och reda.
  Nej jag ser inte ljust på ”Framtiden” alls.

  Gillad av 5 personer

 19. Elisabeth skriver:

  Likt många, många andra avskyr jag Macron men en och annan sak verkar han få till i alla fall. Som exempelvis hur man effektivt behandlar IS-medlemmar med franskt medborgarskap. Han låter specialteam åka runt i Syrien och ”ta hand om dem” tyst och stilla. En variant av det norrländska ” gräv och tig”. Även en stillsam konservativ som Johan Hakelius pratar uppskattande om detta förfaringssätt i en krönika. Det krävs ett mått av hänsynslöshet när det gäller att bemöta något så diaboliskt som IS.
  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/hur-ska-man-sta-ut-med-alla-krav-pa-en-andra-chans/

  Gillad av 7 personer

 20. Göran Holmström skriver:

  Forts SUCK Att, arr hittade mac på på egen hand.
  Jag är nyfiken på vilka framtida scenarion som alla andra ser framför sig.
  Kommer det kontantfria veganska och bilfria Sverige med Folkcykeln blomstra?
  Likt Kina med miljontals cyklister, en skillnad i klimat föreligger dock dom har inte vinter fem månader, men det fixar ju lilla Greta i en handvändning.

  Gillad av 1 person

 21. lenam skriver:

  Vi har tiggt om att få precis det här eftersom vi ville ha mångkultur. Nu är vi tagna på sängen av eländet. Tyvärr. Synd bara att de som införde eländet inte själva hann bli drabbade. Bara deras barn och barnbarn.

  Gilla

  • Margareta skriver:

   Jag frånskriver mig detta VI! Jag har varit emot detta sedan början av 1970-talet och alltid ogillat så kallad mångkultur. Men alla vet vad man blivit kallad om sådana åsikter uttrycks. I en inre liten krets förutspådde jag detta för ca 50 år sedan. När jag sedan i yrkeslivet mötte marxist-leninister och dito förstod jag inte vad det var frågan om och begrep inte hur de resonerade. Då var den kulturmarxistiska värdegrunden levande endast bland de vänsterradikala, sedan har detta spridit sig in i minsta por i samhällskroppen och där står samhället nu.

   Gillad av 4 personer

  • Jan Molin skriver:

   Vad menar du Lenam? Har du verkligen varit medveten om de svenska politikernas förräderi mot sin egen befolkning, dvs deras mångkulturbeslut 1975 i propositionen SOU 1975:26, under ditt liv? Och trots det fortsatt rösta på dem?

   Gilla

 22. Magnus Rosensparr skriver:

  ”I de utsatta områdena är inte staten lika stark som den traditionellt varit i det svenska samhället …”

  Så har vi alltså svart på vitt att den svenska polisen inte bara erkänner förekomsten av no-go-zoner utan även existensen av främmande enklaver inom det svenska samhället.

  Även om polisledningen generellt består av tandlösa PK-istiska nickedockor, är det inte polisens fel att de inte gör någonting. Det är inte i första hand resursbrist eller bristande numerär som hindrar polisen att göra sitt jobb på ett sätt som ger resultat. Det är politikerna som inte tillåter dem att göra det.

  Det hjälper således inte att gnälla på polisen. Det är minst 80 procent av politikerna svenska folket behöver byta ut.

  Gillad av 3 personer

 23. Yvonne Rosenthal skriver:

  Det finns en stark tro på att man kan ” tala folk till rätta” och att asocialt beteende beror på socialt utanförskap, ekonomisk misär och illa anpassad skola. Jag vet! Skolan är sannolikt ett av flera skäl till ” gangstervälde”. Skolan har sedan decennier tillbaka haft som mål att radera ut skillnader vad gäller kunskaper och ordning.. Alla kan inte passa tider och alla kan inte sitta still och hålla tyst. Lärare ska inte säga till , det vore nästan som att” bruka våld”. Polis och militär som på ett eller annat sätt ” brukar våld” har inte haft hög status under 70, 80 , 90 och 2000-talet? Det är lätt att raljera . Feministtrakasserier beivras, typ ovälkomna ryggstrykningar från belevad herre som borde veta hut , om nu ryggen tillhör någon dam med feministisk tyngd. Han förlorar arbete, inkomst . ära och heder . Då duger inte förstå och tala vänligt! Man silar myror och sväljer elefanter .

  Gillad av 1 person

 24. Kulturisten skriver:

  Det är inte bristen på polismakt och politiska krafttag som är problemet. Det är 30 år av värdegrundsindoktrinering. En diktatorial ledare, som vill utöka polisen våldskapital, lärares auktoritet, starta återvandring och höja kraven på de som vill stanna, skulle bli skjuten dag ett. Av en svensk godhetstaliban.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Men det stämmer ju inte. – Siffrorna visar på 10-20 gånger högre risk att dö av skottskador, om man är latinamerikan. – Även i länder med homogen befolkning.

   Gilla

   • Ormdans skriver:

    Ja, nu är ju många länder i Latinamerika blandade, spansk, portugisisk, indiansk och afrikansk kultur. Vilket land saknar kulturblanding där menar du, hela rasket var ju koloni.

    Självklart så är det inte hela bilden, blandar man kineser och svenskar så uppstår inga brott, utan brottsligheten springer ur vissa ursprungskulturer, där den antingen är mycket hög, eller där folk hålls på mattan av att staten utövar massivt våld, utan denna repression, som vi kan se i Sverige, så kommer det i kulturen inneboende våldet fram, förvärrat av kulturkrockar, vilket ger upphov till våldtäkter och balkongflygningar och terrordåd.

    Så visst finns det flera faktorer men det hindrar inte en proportionalitet mot kulturblandning, inte för att jag plottat det men det kunde varit intressant:

    Y=k*x+m

    där m är våldsamheten i ursprungskulturen, x är andelen människor från främmande kultur, Y är mängden våld i mottagarlandet och k är proportionalitetsfaktorn.

    Gillad av 1 person

 25. H Portell skriver:

  Trist utveckling. Inte bara vi i Sverige märker detta. Av många skäl läser jag bla BBC på nätet för att fånga upp informationer som inte delges av media här. Där publiceras en global undersökning, Quality of Living Survey and the Economist Intelligence Unit Liveability Index, uppdaterad i november 2018. I den uppmäts kriminalitet, vård och hälsa, infrastruktur, vattenkvalitet, korruption, kultur och utbildning och möjligheter till sport och motion till miljöangelägenheter. Med detta underlag tar de fram ranking mellan städer. I Europa kom Wien först följt av Köpenhamn. Av listans första 29 europeiska städer fanns ingen svensk stad. Samtliga våra nordiska grannars huvudstäder fanns dock med – ej Stockholm. Även visegrads ländernas huvudstäder fanns bland de 29 städerna med _ Europe´s Most Livable Cities.
  Lärdom!

  Gillad av 1 person

 26. Jaxel skriver:

  Krönikan ställer frågan varför ingenting görs. (Åt det skjutvapenrelaterade våldet och morden.)

  Vill man göra något åt ett problem är det i det närmaste nödvändigt att börja med att beskriva och analysera det.

  Med största säkerhet är det så att våra makthavare är övertygad om att en beskrivning och analys av detta våld skulle peka på att det är starkt relaterat till flyktinginvandringen. Men detta är ju tabu att prata om. Skulle man säga detta i klartext skulle man ju hamna tillsammans med dem som man flitigt kallat nazister, fascister eller liknande. De flesta makthavare törs knappt tänka på problemet. Eller med andra ord man törs inte bry sig om vart det svenska samhället är på väg. Eller för att säga det igen: Man bryr sig inte. (Om oss svenskar.)

  Gillad av 2 personer

 27. Jaxel skriver:

  Angående varför inget görs så kan det förstås också vara så här:,

  Makthavarna ser problemet och dess orsaker. De inser också att pratet om socioekonomiska faktorer och integrering har nått vägs ände. Detta prat har ju pågått i årtionden alltmedan problemet bara vuxit. Man ser att den enda lösning som skukle kunna fungera är den som krönikan föreslår. Ett principiellt stopp för flyktinginvandringen.

  Detta är dock tabu. Den som skulle föreslå något sådant har ju länge beskrivits som fascister eller nazist eller liknande. Följaktligen ignorerar man problemet. Det skulle vara alltför ångestframkallande att bry sig om vart det svenska,samhället är på väg. Man bryr sig inte om oss – svenskar.

  Gilla

 28. Jari Norvanto skriver:

  Barn upp till 8 år får cykla på trottoaren, om cykelbana saknas. Och de får ha skjutvapen upp till och med 14 år, innan bestraffning är möjlig. Dessförinnan, och långt senare för skäggbarn, är det Tant Socialsekreterare som står för den vädjande ”korrektionen”. Ve den viting som uttrycker sitt ogillande på ”sociala medier” över ”IS-resenärernas” göranden och låtanden, medan terroristerna själva har fri lejd att ”återvända” till ”den humanitära stormakten” och erbjudas frivilliga samtal i socialtjänsten. Nej, det finns ingen räddning för en strykrädd socialsekreterarstat. Gränslösheten och det nationella självmordet är även de ändliga processer.

  Gillad av 4 personer

 29. Thomas skriver:

  Apropå detta med olika kulturella skillnader.
  Jag hamnade mitt i ett japanskt turistsällskap vid ett tillfälle i Oslo.
  Flera busslaster med japaner, jag fattar förstås nada när det pratades japanska, det var
  trångt och svettigt men jag kände en behaglig känsla av tålamod, lugn och vänlig atmosfär.
  De var lågmälda och de nickade artigt och med den för japaner typiska kameran på magen, (mest Nikon såg jag) spatserade de runt på gatorna och inne på muséer.
  Det var visserligen mest pensionärer men även yngre var med i det japanska sällskapet.

  Jag har träffat på andra grupper i mitt dåvarande arbete, t ex araber och afrikaner.
  Det är omöjligt att vistas med t ex en busslast somalier, de gapar , viftar och skriker, de är ohyfsade och vill gå före i kön, de gnäller och kräver. Och hotfulla. Även gamla.

  Tänk om vi kunde byta somalierna mot japanerna? Jag vet , det är en tanke lek.
  Världens kanske mest lågutbildade och lataste folkslag jämfört mot ett av världens mest flitiga folkslag och ett av de mest intelligenta.
  Då skulle vi inte behövt ha så många socialkontor kvar i landet..

  Gillad av 1 person

 30. phnordin skriver:

  Polisen har givit up därför att dess chefer inte vågar stå upp mot den politiska makten. Att använda våld mot våldsverkare är inte PK. Maktens innehavare hoppas att allt ska lösa sig ändå-let’s muddle through.

  Gilla

 31. Sixten Johansson skriver:

  Förutsättningen för alla nödvändiga åtgärder är en genomgripande mental förändring, en tillnyktring och mognad till verkligheten, både i etablissemanget och hos folket. På grund av dagens multipla låsningar och maktelitens oduglighet, ryggradslöshet och ruttna moral kan en sådan process inte komma i gång utan en stark och målmedveten politisk och medial aktör, som ger impulser och försöker rikta förändringsprocessen.

  I dagsläget ser jag bara två sätt att möjligen påverka det politiska och mediala landskapet. Båda tar sikte på att skapa en konservativ koalition, som får riksdagsmajoritet vid ett extraval eller 2022. Även om dessa försök misslyckas skulle de påverka opinionen så att många fler får bättre verklighetskontakt.

  Ett sätt skulle vara att bombardera (m) och KD med krav på ett direkt samarbete med SD. Nödvändiga ledarbyten och eventuella partisprängningar och -byten skulle underlätta förändringsprocessen. En konservativ tankesmedja och samordning av alternativmedias utbud skulle behövas. Eventuellt köp av Metro eller annan papperstidning. Rekrytering av personal, samt insamling av medel för allt detta.

  Det andra sättet är att lansera ett eget personvalsparti med kanske 120 dissidenter och andra förtroendeingivande kandidater. Alla dessa skulle förbinda sig att utveckla maximal samsyn, att samarbeta med SD, att karaktärsmässigt inte missbruka folkets förtroende och inte tveka att genomdriva de drastiska åtgärder som behövs för att få ordning på landet inom en tioårsperiod.

  Gilla

 32. Snackademiens anständiga sekreterare skriver:

  Tack för dessa angelägna ord!

  För c:a 20 år sedan, då mina barn gick i grundskolan och jag var engagerad i skolans föräldraförening, var jag på ett seminarium i Landstingshuset i Stockholm, som Folkpartiet hade kallat till (som jag minns det) med ett flertal föreläsningar som behandlade barns uppväxtsituation i Sverige, och därtill associerade problem. Bl a höll barnboksförfattaren Mats Wahl en föreläsning som fick auditoriet att tappa alla hakor. Han berättade att han under en tid hade arbetat i Göteborgsförorten Angered, och sa att där pågår för närvarande en i Sverige aldrig tidigare skådad rekrytering till kriminella gäng. Han beskrev unga killars vilsenhet, där föräldrar hade svårt med auktoriteten eftersom killarna begrep mycket mer av det nya hemlandet och framförallt språket. Killarnas förebilder var gängledarna på gårdarna (det var vad som erbjöds). Han var uppenbart orolig och menade att detta är en tickande bomb. Det var ju Folkpartiet som hade bjudit in honom, men det verkade stanna därvid. Det gav upphov till många tankar och oro, men inte ändå inte så mycket mer just då.

  Förvarningar fanns.

  Samtidigt är det vi, folket, marknaden, som väljer våra politiker. I min omgivning upplever jag att en stor andel alltjämt hårt håller skygglapparna på plats. Beredskapen hos politiker för att hantera situationen saknas visserligen, men att flertalet medborgare alltjämt väljer att se bort, förringa el t o m förneka situationen ser jag som det grundläggande problemet, eftersom det är dem politikerna söker tillfredsställa.

  Gillad av 1 person

 33. Folke Lidén skriver:

  Frågan är om inte förändringen av normer, som massinvandringen i hög grad bidragit till, är ett minst lika allvarligt problem som brottsligheten.

  Attackera i grupp, slå på den som ligger, råna gamla, misshandla den som ber dig plocka upp ett kastat papper, …

  Hur kan ”fler miljoner till polisen” förändra det?

  Jag har sagt det förut och säger det igen – Vi som vill leva ett anständigt liv måste förbättra segregationen. I detta ”vi” ingår såväl etniska svenskar och invandrare med liknande värderingar. Jag känner ett förhållandevis stort antal invandrade personer som är lika upprörda som jag.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   En lysande analys, Fredrik! Skarpsynt iakttaget, djuptänkt och välformulerat. Som utomstående kan man se att ett team bestående av SD, m och KD i princip skulle kunna utvecklas så att delarna kompletterar varandra synnerligen väl och att teamet då skulle ha något helt nytt och mycket behövligt att erbjuda. Men i dagens politiska situation förblir allt bara önsketänkande, så länge de personmässiga förutsättningarna för klarsynthet, samarbete och handlingskraft saknas. För att citera din text på slutet:

   ”Även om en anslutning till konservatismen skulle vara ett självklart framgångsrecept för vart och ett av dessa partier, är det i dagsläget mycket lite som tyder på att de internt har vare sig insikten eller förmågan att taga detta avgörande och oåterkalleliga steg.”

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.