Koranen och den geocentriska världsbilden

Mohamed Omar

Föreställ dig att en gud, allvetande och allsmäktig, har skapat universum. På jorden har han satt mänskligheten. Denne gud har gjort flera försök att vägleda människorna genom att uppenbara sin vilja för olika profeter. Vissa lyssnar på profeterna och börjar leva såsom Gud vill, men många fortsätter att leva som de själva vill. Det händer till och med att profeter blir ihjälslagna.

Så en dag bestämmer sig Gud för att han ska ge människorna en sista chans. Han ska skicka ett sista budskap till dem. Där ska allt de behöver finnas med. Följer de budskapet, kommer Gud att löna dem med paradiset efter döden. Vägrar de, så blir de stekta i helvetet.

Detta skedde på 600-talet e. Kr. och det sista budskapet fick namnet Koranen. Den beskriver sig själv som fullkomlig och utan fel, en vägledning som ska gälla fram till Domens dag. Och så borde det ju vara om författaren faktiskt var en allvetande gud som skapat universum.

Men Koranen innehåller många fel som i stället visar att det är en mänsklig skrift, skriven av ofullkomliga människor med begränsade kunskaper. Jag ska ta upp en sak här: Koranens geocentriska världsbild.

Den geocentriska världsbilden var den vanliga synen på universums uppbyggnad under antiken och medeltiden, från ungefär 500 f. Kr., innan den heliocentriska världsbilden fick genomslag i Europa på 1500-talet och 1600-talet. Aristoteles, som levde på 300-talet f. Kr, menade att jorden låg i universums mitt. Runt jorden kretsar solen och planeterna.

Denna geocentriska världsbild utvecklades av den grekiske astronomen Ptolemaios, som på 100-talet e. Kr. beskrev planeternas rörelser över himlavalvet, och den kallas därför även den ptolemaiska världsbilden. Det var när den italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei i början av 1600-talet riktade sin kikare mot himlen som denna världsbild föll samman och ersattes med den korrekta världsbilden, den heliocentriska, som satte i solen i centrum.

På flera ställen nämner Koranen att solen och månen löper i banor över himlen, men ingenstans står det någonting varken om att jorden roterar runt sin egen axel eller att den roterar runt solen. Solens omlopp nämns nästan alltid tillsammans med månen och i samband växlingen mellan dag och natt. Ett exempel:

”Ett tecken hava de ock i natten, från vilken vi skilja dagen, och då befinna de sig i mörker. Och solen vandrar till en viloplats; detta är den Väldiges, den Vetandes anordning. Och för månen hava vi inrättat viloställen, tills den åter varder som en gammal krökt dadelstjälk. Det är ej solen givet att upphinna månen, och natten kommer icke heller före dagen, utan var och en vandrar i sin egen bana.” (Zetterstéen 36:37-40)

I andra verser framgår att Koranens författare trodde att månen följde solen i en liknande bana. Det sägs att månen aldrig kommer att hinna ikapp solen, men att de kommer att kollidera vid tidens slut, vilket tyder på att författaren uppfattade att de var ungefär lika stora: ”När månen förmörkas och solen och månen förenas” (Zetterstéen 75:8-9).

Författaren trodde också att solen var mindre än jorden eftersom det i kapitel 18 talas om en figur, förmodligen legendernas Alexander den store, som reste både till landet där solen går ned och landet där solen går upp. I landet där solen går ned upptäckte han att solen sjönk ner i en dypöl: ”Tills han kom fram till det ställe, där solen går ned, och fann, att den gick ned i en grumlig källa, och fann människor bredvid den.” (Zetterstéen 18:84)

Det är tydligt att Koranens författare uppfattar solen och månen som ett par, på samma sätt som dag och natt, himmel och jord. I Koranen nämns de båda himlakropparna tillsammans med andra saker som Gud ska ha skapat i par.

Man kan konstatera att Koranens författare tog den geocentriska världsbilden för given och det är just vad man kan förvänta sig av människor som observerade himlen med blotta ögat, men knappast från ett allvetande väsen som ska ha skapat alltihop. Sedan den islamiska världen kom i kontakt med modern vetenskap från väst har apologeter försökt rädda Koranen genom långsökta och krystade tolkningar. För tidigare muslimer var den geocentriska världsbilden självklar.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie).