Två tolkningar

Patrik Engellau

Ola Larsmo är en framgångsrik och politiskt korrekt författare som ibland skriver i Dagens Nyheters kulturbilaga. En fördel med Larsmo är att han förmår konstruera sammanhängande resonemang i flera led som går att följa även om man kanske inte håller med. Nyligen skrev han en text i DN där han kom in på frågan om ett eventuellt samband mellan ökande inkomstskillnader och sverigedemokraternas framgångar.

Ungefär så här resonerar han (och jag tror inte att jag förvanskar hans argumentation). Varför blev Sverige inte fascistiskt på 1930-talet? frågar han. Jo, det berodde på välfärdssystemet: ”ett samhällsbygge grundat i en radikal fördelningspolitik som gav människor verktyg att skapa sina egna liv. I Sverige kan vi tänka på daghem, drägliga bostäder och tillgång till högre utbildning för människor med efternamn på -son”.

Men från och med 1990-talet började politikerna karva i välfärden:

Jag minns när jag för första gången hörde tongångar som senare skulle kallas högerpopulistiska bland människor i min omgivning. Det var under det nittiotal när bostadssubventionerna successivt skalades ned. Plötsligt stängdes en dörr för många som hoppats på ett bättre boende.

Då började inkomstskillnaderna att öka. Under de senaste tio åren har ”inkomstgrupperna i Sverige glidit isär betydligt mer än i till exempel Finland. Den fördelningspolitik vi i ett längre perspektiv förknippat med svenskt samhällsbygge står intakt på vissa områden, men monteras aktivt ned på andra… En framstegstanke smalnade alltmer för stora väljargrupper – samhällsutvecklingen hade inte längre en tydlig framåtriktning, mot bättre villkor för flertalet”.

Dessa ökande klyfter skapar livsrum för högerpopulismen:

SD har mycket medvetet mimat ord och begrepp vi förknippar med trettiotalets radikala fördelningspolitik och framställer sig gärna som ”folkhemspartiet”, utan att ha någon sådan politik att visa upp – ofta snarast tvärtom. Men själva mimandet går hem. Kodorden gör att de som lider mest av fantomsmärtorna efter en sådan politik vänder blickarna ditåt.

Sverigedemokraterna lurar alltså folk att partiet ska återföra Sverige till Per Albin Hanssons dagar och folk är tillräckligt dumma för att låta sig luras.

Vad gör man åt detta? Man bygger ut välfärdsstaten, säger Larsmo:

Jag är nog långt ifrån ensam om bedömningen att en solidarisk fördelningspolitik av samhällsresurser till boende, skola, polis och sociala insatser är det enda motgiftet mot högerpopulismen. 

Det är ingen dålig berättelse. Där finns logik. Men jag tror inte på den.

Det är inte bara det att Larsmos fakta är tvivelaktiga. Till exempel hör Sverige tillsammans med Finland och Danmark till de länder i världen som har minst ojämlikhet före skatt. Sverige och Danmark är de två länder där fördelningssystemen åstadkommer den största utjämningen. Vidare har jag inte upptäckt att sverigedemokraterna skulle försöka framställa sig som ett folkhemsparti annat än i bemärkelsen att exempelvis Tage Erlander tyckte att det var en fördel för Sverige att vara ett etniskt homogent land. Där finns en kontaktpunkt mellan sverigedemokrater och folkhemssossar.

Likväl tror jag att Larsmo har rätt i att inkomstskillnaderna har ökat i Sverige, om än ganska lite i jämförelse med andra länder, och att sverigedemokraterna går framåt. Hur kan detta hänga ihop om det nu inte hänger ihop så som Larsmo påstår?

Jag tror att det beror på en avgörande värderingsförändring hos svenska folket. Förr var svenskarna homogena. Inkomster och seder må ha skilt sig åt mellan befolkningsgrupperna, men de grundläggande värderingarna var gemensamma. Man skulle jobba hårt, ta ansvar för sig själv och familjen, göra läxorna och respektera kvinnan. Det gick därför problemfritt att skapa exempelvis gemensamma skolor för alla samhällsklasser. Klassresor var kanske inte enkla men fullt möjliga. I en expanderande ekonomi gick de oftast uppåt. Alla blev en sorts medelklassare. Ingen gjorde särskilt mycket motstånd mot integrationen i betydelsen hopmalningen av sociala klasser.

Nu har ett nytt slags underklass skapats. Varför vi fått en ny inhemsk underklass vet jag inte. Jag har svårt att föreställa mig att det skulle bero på brist på sociala insatser (om man inte, som PK-isterna, dogmatiskt föreställer sig att alla defekter i samhället beror på otillräckliga sociala insatser). Men jag tror det är ett faktum att många unga män som under folkhemsepoken läste Hermodskurser på kvällarna för att bli ingenjörer idag inte orkar gå ut grundskolan med godkänt i alla ämnen. Framför allt har vi fått en ny importerad underklass till följd av migrationen.

Konsekvensen blir att folk inte längre vill delta i något nationellt integrationsprojekt. Numera är det segregation, inte integration, som står på svenska folkets dagordning. Till exempel vill den skötsamma medelklassen utnyttja skolpengssystemet för att sätta sina barn i skolor dit den nya underklassen inte hittat.

Den förklaringen till löneskillnaderna och rösterna på sverigedemokraterna är mycket bättre än Larsmos om du frågar mig. Betänk då att Larsmos förklaring är ungefär i linje med vad hela det politiskt korrekta Sverige anser. Det är den sortens tänkande som ligger bakom alla politiska partiers engagemang för mer ”solidarisk fördelningspolitik av samhällsresurser till boende, skola, polis och sociala insatser” som vapen i kampen mot sverigedemokraterna. Men om jag har rätt så kommer politikernas försök att tvinga medelklassen att integrera sig med den nya underklassen att tvärtom öka folks benägenhet att rösta på sverigedemokraterna och motsvarande partier.

49 reaktioner på ”Två tolkningar

 1. Lars skriver:

  Inkomstskillnaderna har ökat i Sverige av flera skäl. Vi har under ett ar decennier haft statliga budgetöverskott som hållit ned inhemsk konsumtion och därmed hållit ned efterfrågan på arbetskraft, vi har haft lägre skatt på företagsvinster och på kapitalinkomster. När arbetslösheten är relativt hög minskar möjligheten öka lönerna. Vi har haft en stor migration. Det senare är intressant eftersom arbetslösheten är mycket högre i dessa grupper och därmed oftast i de mindre kvalificerade grupperna på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för akademiker har varit mycket lägre än för LO grupperna. Inkomstskillnader skapas ju också av att invandrargrupperna har så låg förvärvsfrekvens (barnfattigdomen man gjort stort numemr om beror ju på detta).

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Ola Larsmo har naturligtvis helt fel recept. Välfärdssystemen kan inte förstärkas när de överbelastats av migrationen som dessutom medfört att tillväxten sedan länge är knappt 1 % per capita. Vad man måste göra är att drastiskt minska migrationen.

   Sådana här recept eller S + C + L + Mp koalitionen vaktslående kring invandringen påminner starkt om brister i kunskap och kompetens och Venezuelas hantering av landets ekonomi.

   Gillad av 13 personer

  • Lars skriver:

   De låga pensionerna ökar ju också inkomstklyftorna liksom de skenande bostadspriserna (där lånebördan blir kapitalinkomster för andra.

   Man måste ju skapa utrymme för välfärdsystemen genom att skära hårt i andra delar av offentlig verksamhet (välfärdssystemen är ungefär av storlek 26 % av BNP medan skattekvoten är ca 44 %) Vad ingår? Oftast menar man pensioner och socialförsäkringar, skola, arbetslöshetsstöd, socialbidrag , äldreomsorg mm.

   https://www.britannica.com/topic/welfare-state

   Så vad kan man med fördel skära bort? Sida, stöd till NGOs, föreningar, religiösa samfund, idrott, besparingsprogram i stat och kommun för att identifiera låtsasprojekt och vad nu politiker anser bra, men konsumenten kan avgöra, partistöd,migrationskostnader, verksamhet i olika myndigheter etc. Men samtidigt se över ledningsformer och hur verksamheter sköts t.ex. skola, sjukvård.

   Kostnader och intäkter, få bort frälset, ständigt denna Vessla! – Kostnader och intäkter.

   Man

   Gillad av 4 personer

 2. Aha skriver:

  Larsmo sällar sig till många andra som förklarar SDs framgångar med att de är högerpopulister och i det här fallet också folkhemsljugare. Kritikerna till SD vägrar erkänna att de själva stått för en urusel invandringspolitik som lett till ett enormt utanförskap, vård- och bostadsköer, kriminalitet, dålig ekonomisk utveckling, minskad kvinnofrid etc.

  Invandringen är alla problems moder och SD har också fokus på detta. Det är förklaringen till deras framgångar. Verkligheten ger dem rätt (vilket besvärar media som försöker tona ner inslaget av invandrare i de många problem som uppstår).

  De s.k. intellektuella slår knut på sig själva för att slippa erkänna att invandringspolitiken måste läggas om. Så länge de och politikerna tycker samma sak kommer SD att växa.

  Gillad av 24 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   AHA — Ja exakt. Vill bara tillägga att Larsmo:s litanior är typiska för vänsterflygelns märkliga världsbild.

   Man låtsas som om Sveriges verkligt allvarliga problem — nämligen massimporten av improduktiva och kulturellt nedbrytande migranter — helt enkelt inte existerar, och det märkliga faktum att våra skattefinansierade trygghetssystem börjar svikta alltmera måste man då dra till med någon annan förklaring på.

   I sin verktygslåda hittar man då det gamla klassiska högerspöket — alltså att det är bristen på vänsterpolitik som gör att allt blir en trasa! Detta idisslas dag ut och dag in, såna som Göran Greider har abonnemang på tv-sofforna för att sitta och gnöla om hur borgarna (i maskopi med SD) förstör Sverige.

   Hur många tror längre på detta svammel? Ja allt färre svenskar, vilket framgår av sossarnas kraftigt vikande röstsiffror. Det är numera i ”ghetton”, flåt ”utsatta områden” som (S) har sin väljarbas.

   Gillad av 6 personer

 3. Drutten skriver:

  När den gamla arbetarklassen blivit medelklass behöver de partier som har som affärsidé att företräda proletariatet importera ett nytt proletariat. Därav de nästintill obefintliga kraven för medborgarskap. För en del högerpartier är en vidlyftig immigrationspolitik ett sätt att knäcka medelklassens vilja att betala skatt i världsklass och därmed avskaffa den generella välfärdspolitiken. Sverigedemokraternas politik är ett sätt att behålla sammanhållning och skattefinansierad offentlig välfärd.

  Gillad av 7 personer

 4. Hans Högqvist skriver:

  ”Varför vi fått en ny inhemsk underklass vet jag inte. — Men jag tror det är ett faktum att många unga män som under folkhemsepoken läste Hermodskurser på kvällarna för att bli ingenjörer idag inte orkar gå ut grundskolan med godkänt i alla ämnen.”
  Grundskolan av idag är starkt inriktad på indoktrinering av eleverna ( och lärarna naturligtvis ), eleverna ser ofta tydlig diskrepans mellan indoktrineringsförsöken och verkligheten, den nya underklassen överöses med pengar som överstiger vad hårt arbetande medelklassföräldrar kan erbjuda.
  Indoktrineringsundervisning blir ointressant, tvivlet på skolundervisningen tilltar allteftersom verkligheten förstås från egna iakttagelser och vad internet visar. Med politiskt korrekta mattelärare är inte ens det ämnet att lita på.
  När eleven får ett ”nja men nej” på en faktabaserad logisk betraktelse av ett samhällsfenomen, vilket min son, 15 år, har varit med om vid flera tillfällen, så bleknar tilliten för skolan och hela samhället – givetvis!
  Att skolan och politikerna inte förstår detta är ett tydligt tecken på det intellektuella förfall som råder i Sverige sedan 30 år.

  Gillad av 22 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Precis så Hans! Där är det roligt, som ren kuriosa, att följa fd GD’n på Statens skolverk vidare in i hennes roll som Utbildningsminister och hur hen (sic!), enligt rubrik Aftonbladet, över en natt kunde byta fot.

   https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/qnR2BL/darfor-har-anna-ekstrom-gjort-helt-om-i-friskolefragan

   Som mera kuriosa, men inte alls roligt, är att ta del av gällande programförklaringen från skolans myndigheter från 2011 som förklarar din sons fullt förståeliga bristande tillit ”nja men nej”:

   Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

   Där följande har hämtats:

   Under rubriken ”Läraren ska” finns följande fyra punkter:

   • klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser,
   • öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa,
   • klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet, och
   • tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen.

   Under rubriken ”Alla som arbetar i skolan” ska redovisas följande uppgifter:

   • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
   • i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land,
   • aktivt främja likabehandling av individer och grupper,
   • uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och
   • visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt.

   Visst hade punkterna ovan platsat på den gamla goda tiden öster om ”Die Eiserne Vorhang”?
   Och det vi hur det slutade.

   Allt punktat ovan förtjänstfullt uppspårat och nedskrivet av PE i nedanstående artikel från 16 september 2018.

   https://detgodasamhallet.com/2018/09/16/den-malmedvetna-forstorelsen-av-betydelsefulla-manskliga-erfarenheter/

   Läs hela artikeln igen! Den är verkligen läsvärd!!!

   Varför lyckas IES? Istället för att bara ”snacka” så lever de som de lär. Talk the talk and walk the walk. Inte bara det första. Det vet IES.

   Gillad av 2 personer

   • Kalle skriver:

    Jag har en dröm: Politiker öppnar upp alla sinnen så att dagens sanning går in i deras medvetande, som det har gjort för oss vanligt folk. Politikerna har ju indoktrinerats in i Adelskultur och överklasstänk. Egna tankar blir då: Vi är förmer än vanligt folk. ( Lööfs gäng som flög chartrat plan från St,holm till Umeå, ca 60 Mil) Inte att undrapå att det ser ut som det gör.

    Gillad av 1 person

   • fabricerad skriver:

    Det sorgliga är att dessa punkter är synnerligen effektiva som likriktningsmetod. Om vi hade tryckt upp dessa punkter i en ”håller-du-med”-enkät där barje punkt kan besvaras med ja eller nej, släpat våra tunga lekamen ut på städernas gator och torg för att fråga ett par tusen slumpvis utvalda skulle resultatet luta kraftigt till ja:s fördel. Sorgligt, men lika sant som skolans indoktrineringsmetod är effektiv.

    Deet allra finaste med dravlet som eleverna i skolan ska utsättas för är att punkterna är i teorin bra och resonliga på alla vis. Att ens få för sig att kritisera sådana fina idéer gör ju bara dödsknarkarnazister (tack Flashback för svenska språkets roligaste invektiv)

    Gillad av 2 personer

 5. Aurora skriver:

  Det brukar sägas, och ofta i dessa dagar, att kan man sin historia så förstår man sin nutid. Jag har vänt på det och säger numera att känner man sin nutid så förstår man historien.

  Gillad av 7 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Aurora kondenserar något som jag har märkt de senaste åren. Vi som verkligen har ansträngt oss för att ur alla möjliga vinklar urskilja och beskriva den formlösa nutiden och stämt av våra observationer med varandra har fått en unik nutidsskolning. Utifrån den kan vi gå till historien eller till klassiska verk inom olika vetenskapsgrenar och både känna igen mycket och få nya aha-upplevelser.

   Samtidigt ser vi att de som bara har sina titlar, teorier och standardmodeller att utgå ifrån är bortkomna inför nutiden. Delvis förklaras det av att de trippar extra försiktigt eller blundar i alla tabuområden. Men det avspeglar också en reell stor klyfta mellan den akademiska babbelismens olika byggen och verkligheten jämte praktiken. Utan egen nutidsskolning med lagom däng och duvning blir de skumögda och svävar utan markkontakt, i regel vända mot maktens penningkranar.

   Gillad av 4 personer

 6. Sven H skriver:

  När man talar om ökade inkomstklyftor jämför man vanligen de nedersta tio procenten med de översta tio procenten. I den nedersta decilen är det gott om bidragsberoende invandrare och i den översta decilen har andelen kapitalinkomster ökat och uppgår nu till ca 15 procent av den totala inkomsten. Inte så konstigt att klyftorna ökat om man gör den jämförelsen. Om man däremot gör jämförelser inom de resterande 80 procenten vilket politikerna aldrig gör därför det inte passar deras syften, så blir nog bilden en annan. Olika internationella jämförelser visar nämligen att det ökade välståndet under 2000-talet har fördelats ganska jämnt inom svensk arbetande medelklass vilket t ex inte alls är fallet i USA. Att SD går framåt beror förstås på att väljare inom den nettoskattebetalande (underbar term) medelklassen tröttnat på pengarullningen bl a till invandringen.

  Gillad av 10 personer

 7. Lenam skriver:

  I gårdagens nyhetssändningar kunde man se ett inslag där en (gravid) kvinna vägrar kliva av tåget som hon inte betalat biljett för, trots att 2 väktare krävde att hon skulle göra så. Hon kastade sig på golvet och gallskrek trots att hon hade ett barn med sig. Eller lät sig släpas ut eller hur det var. Kanske gjorde väktarna fel som krävde att hon skulle gå av? Vad skulle de annars göra? Även om väktarna gjorde fel så är det väl bara att gå av och inse sitt misstag och betala. Man blir chockad över hennes värdegrund av brist på respekt för samhällets regler. Vem skulle vilja ha sitt barn i samma klass som hennes barn? Min dotter som är PK ut i fingerspetsarna vill absolut inte att hennes barn ska gå i skola med denna nya ”underklass” som vägrar följa samhällets enklaste regler. Om man skulle införa ett integrationsprogram för våra segregerade skolor skulle hennes värdegrund krascha. Hon vill inte att hennes barn ska gå i en integrerad skola men det är helt okej om andra som inte har råd att välja skola för sina barn tvingas göra detta. Där har Patrik helt rätt i sin analys. Det nuvarande samhället passar tyvärr inte för den integrerade skola man kunde ha förr. Vi har inte en gemensam värdegrund i vårt samhälle längre vilket man hade för kanske bara 20 år sen.

  Gillad av 11 personer

 8. Den politiska björntjänsten skriver:

  När samhället utvecklas förändras även behovet av arbetskraft. Under 50- och 60-talet låg alla hantverksyrken vidöppna för svenska pojkar. Nu talas där mest ryska och baltiska språk. Behovet av högre utbildning växer med digitaliseringen av samhället. Likaså kraven på att fungera i komplexa sociala nätverk. Det gynnar kvinnorna. Särskilt yngre män släpar efter. Samtidigt utsätts arbetsmarknaden för konkurrens från låglöneländer. Man tvingas nog inse att klassbegreppen inte längre omsluts av svenska gränser.

  Och så har vi vi-känslan. Känslan och behovet av tillhörighet. Den som så framgångsrikt odlas inom publikidrotter.I länder med porösa gränser utsätts den typen av känslor för en försvagning. Men behoven av tillhörighet består.

  Den känslan kan ta sig nationalistiska uttryck. Mer av hur det såg ut förr. Där inga långtradarchaufförer bröt på främmande språk. Upplösning och blandning av identiteter bryter lätt ned känslan av tillhörighet. Det öppna globala samhället gynnar vissa, men marginaliserar andra. Speciellt på en arbetsmarknad som präglas av dynamik. Äldre termer lyckas inte fånga upp det nya. Sociala insatser och fördelningspolitik, från förr, har tappat i kraft.
  Var hittar unga människor likasinnade numera? I yrkesskolor? På ungdomsgårdar? Inom idrotten? I kvarteret? På bygget? I skolmiljön? Sverige från 1960-talet finns inte längre. Sverige 2019 har tillförts många komplexa dimensioner. De gamla och tydliga klassbegreppen läcker som såll. En följd av teknikutveckling och en ökad rörlighet. Som även äldre känner av som ett förstärkt främlingskap. Det finns inte längre någon patenterad social ingenjörskonst att ta till. Som rår på dessa nya mekanismer. Med innehåll av särskiljande etniciteter, klaner och religion. Och denna utveckling lär accentueras.

  Det är ur denna dynamiska brygd Sverigedemokraterna växer. Ur ett behovet av egen trygghet och närhet, innan den stora omrörningen tog vid.

  Vill man kalla detta sökandet efter stabilitet och trygghet för högerpopulism, gör man sig själv en björntjänst. För hur skall politikerna kunna hantera känslor av ökad alienation och marginalisering, när den utgör resultatet av deras förda politik? Man kan förtala nationalism och ropa högerextremism tills man blir blå i ansiktet. Det förändrar inget i sak. Inte så länge samhällsutvecklingen följer de spår den nu gör.

  Sverigedemokraterna kommer att växa så länge de traditionella partierna prioriterar mer av globalism och migration. Så länge tryggheten släpar efter kommer SD att fortsätta växa.

  Gillad av 9 personer

 9. Snö och snö och snö, här är det aldrig tö, kallt för både näsa fot och hand, klarar dansk detta berg, att detta företag ro i land, vad nu en mand, korsade ben, glatt leende utan en tand, utan en tråd, ändå varm som fan? skriver:

  Ja problemet politikerna ju har är hur de kan påtvinga andra att sätta sina barn i skolor med muslimer när de inte själva gör det, eller hur de skall kunna få in muslimer i innerstan utan att själva få dem som granne. För detta är ju exakt vad vi ser, hyckleriet är ett universellt vänsterbeteende. Då jag bodde i London så fanns det en svart kvinnlig politiker som mycket starkt argumenterade mot segregation i skolor, fast hennes egna barn gick på den bästa privatskolan och var antagligen de enda svarta barnen. Så gör de alla, Obama bor i ett nästan helvitt område. Så problemet för etablissemanget är hur de skall dölja att de inte lever som de lär.

  Ytterligare kontakt med mer invandrare kommer självklart att medföra fler röster på SD, eftersom hela det svenska politiska pk-bygget bygger på hyckleri och tramsiga utopiska drömmar, precis som hela det europeiska etablisemangets gör. I England så har man ett uttryck ”relative misery” och så fungerar människor. Man kan acceptera att ha det svårt, men orättvisa, som att man själv betalar när andra inte gör det, eller blir dömd för fortkörning, betalar böter för felparkering och viktigast av allt, varken hotar eller våldtar invandrare, men där det omvända inte gäller, sådan orättvisa kan inte bestå. Så på dessa sidor så debatteras skattetrycket ibland, och jag har alltid tyckt att det var kriminellt högt men fogat mig, jag har accepterat att vara en politisk förlorare hela mitt liv, men när min familjs och mina barns säkerhet står på spel, då är det nog. Så är det i hela Europa, detta handlar till 100% om invandring, folk ser sin trygghet försvinna och sina ekonomiska tillgångar gå till invandrare och det handlar inte om polska rörmokare. Man försökte få Brexit att låta som det handlade om rörmokare, men inte var det polacker i groominggängen, inte var det polacker som högg ner engelsmän på öppen gata, eller sprängde dem i tunnelbanan (som hände en dag på min linje när jag satt på jobbet, jag fick gå hem, 2 timmar tog det).

  Jag tror att de mest cyniska av våra vidriga ledare i 7-klövern inser att mera påtvingad integration och ännu mera invandring från MENA kommer att få dem störtade, men vet inte vad balansen mellan cyniska hycklare och vidriga utopister och globalister är, jag hatar dem alla. Mer kontakt med invandrare och i synnerhet muslimer kommer att leda till att hela Sverige röstar som områdena runt Rosengård, där SD har majoritet.

  Gillad av 13 personer

   • Varm som fan skriver:

    Jo precis, men även där handlar det om invandring, det är ju i huvudsak för att östereuropeerna vägrar att acceptera massinvandring från MENA som deras politiska ledning angrips och kallas illiberala demokrater. Dessa tillägg till ordet demokrati är så avslöjande, de står också före, som ”liberal demokrati” dvs massinvandring, muslimsk massinvandring talar vi ju om mera specifikt, trumfar demokrati. Vs ser ju redan nästa nyord, vad blir det, ”klimatanpassad demokrati”, eller ”hållbar demokrati” mot klimatförnekande demokrati eller ohållbar demokrati?

    Så det vi har att se fram emot är hållbar, genuskorrekt, liberal demokrati.

    Gillad av 5 personer

   • Elöd Szanto skriver:

    Bara som kort kommentar. På 80 talet hade de östeuropeiska länderna upplevt en påtaglig invandringa av studenter från MENA som inte ville åka hem. Med vissa privillegier i att hantera valutor har de tagit över stora delar av alla pengarika delar av den svarta marknaden. De har också bidragit (i kraft av betalningsförmåga) till att öka koruptionen i ett redan korumperat system.
    Folk har dock upptäckt detta och röstade bort på vissa håll dessa partier till förmån för mer nationalistiska. Andra folk sitter kvar i socialistiska drömmar och tror på principen om att ”den som böjer huvudet får inte halsen avskuret”.

    Gillad av 1 person

 10. Rutger skriver:

  Sjuklövern har inte längre nyttan för vårt folk som primärt mål. Istället lägger man minst 100 miljarder årligen ( alla budgetområden inräknade) på oefterfrågade icke anställningsbara migranter från dysfunktionella kulturer som vi förväntas anpassa oss till. Herr Larsmo verkar missat den lilla detaljen, men inte förvånande för hela PKgänget undviker alltid nogsamt den frågan. När därför välfärden utarmas, tillväxten per capita sjunker, Sveriges försvar borta och vi hemsöks av utländsk brottslighet så ska välfärden byggas ut enligt Larsmo. Alltså när familjefadern spelar bort hushållskassan och börjar köra rattfull så ska familjen fiska fram mer pengar så familjen ånyo får råd att äta middag och gå i hela skor. Varifrån ska pengarna komma och hur gör vi med rattfylleriet ? Mor skulle nog föreslå att sluta supa och spela först så ordnar sig nog resten av sig själv.

  Larsmo syn på SD visar också på hur PKs angrepp mot SD utvecklats under åren. Förut var SD sedda som rena nazister och därtill mentalt inskränkta för de var emot den kulturberikande och ekonomiskt lönsamma migrationen. Nu har verkligheten visat att argumenten inte bär så då får man hitta på nya. Det är att SD ljuger. Vidare påstås det allt oftare att SD har en hemlig agenda att avveckla demokratin. Konstigt att inte herr Larsmo tagit upp den vinklingen som säkert förmår lägga ytterligare dimridåer och skrämma folket att fortsätta plåga sig själva.

  Gillad av 8 personer

 11. Dandersan skriver:

  Att skillnaderna ökat har med att vi blir fler och att de sämst ställda är beroende av statligt stöd som regleras av prisnivån.
  Resten av befolkningen lever med inkomster som regleras av lönekningstakten.
  Vi har lägre inflation än löneökningstakt. Är det ett problem?

  Gilla

 12. Dandersan skriver:

  Att SD och CP inte är på samma våglängd kanske beror på fundamentalt olika syn på människor. Annie Lööf visade detta i går med all tydlighet.
  Som exempel på cyniska och hatiska människor tog hon upp dem som ville se Syriska familjer återförenas-i Syrien!
  Det säger allt om hennes syn på omvärlden! Tyvärr!

  Gillad av 7 personer

 13. Olle Holmqvist skriver:

  Märkligt hur väl S-C-L-Mp ligger – i munnen. Intonation och rytm faller helt naturligt:
  skanderat: en,två,tre FYRfem
  kan nån skruva ut som noter ?
  ”….kom från blå Atlanten…” S-C-L-Mp

  När Carlsson var skolminister demonstrerade lärarna: på Kungsgatan m samma (?) rytmik
  (heter väl dityramb eller nåt)
  Förskanderaren: Vad vill vi ha?
  Lärarflocken: Mindre klasser !
  Förskanderaren: Vad säger Ingvar ?
  Lärarflocken: Större klasser !

  Gilla

 14. christianpalme skriver:

  De gamla klassreseidealen har studerats av idéhistorikern Ronnie Ambjörnsson i den moderna klassikern ”Den skötsamme arbetaren”, där han med ett sprött källmaterial av protokollsböcker och intervjuer visar hur de utfattiga sågverksarbetarna i Holmsund utanför Umeå i början av förra seklet målmedvetet lyfte sig själva ut eländet genom studier och målmedveten självbildning. Det är ideal som dagens socialdemokrati tycks helt ha övergivit.

  Gillad av 2 personer

 15. Folke Lidén skriver:

  ”Man bygger ut välfärdsstaten”. Det både låter och är en god idé. Förutsatt att en stor del av landets medborgare arbetar och betalar skatt. Förutsatt att man inte inviterar flyktingar kvotflyktingar, skyddsbehövande, svårt sjuka, välfärdsmigranter, anhöriga som inte arbetar, arbetskraftsinvandrare som inte arbetar, klimatflyktingar, komhitändåflyktingar, eu-migrater, gangsters, mm.
  Jag tror att Larsmo, Annie Lööf, etc, etc tror att en utbyggnad av välfärden är möjlig för ALLA.

  Gillad av 1 person

 16. Varm som fan skriver:

  https://samnytt.se/illegal-invandrare-fran-uzbekistan-vaktade-fangar-at-kriminalvarden-morgan-johansson-skrev-under-undantag/

  Vad är det egentligen som pågår i Sverige? Jag har för länge sedan insett och ansett att vi styrs av implicita landsförrädare, 7-klövern och många på ledande poster agerar som landsförrädare och som förrädare mot våra mest fundementala värden, men det börjar ju allt mer se ut som vi har många explicita landsförrädare, som direkt agerar för främmande makt, eller muslimska organisationer som muslimska brödraskapet.

  Gillad av 4 personer

 17. Rolf H Carlsson skriver:

  Svensk ekonomi lider av låg produktivitet som i sin tur till stor del beror på bristande förnyelse – ett ovillkorligt krav i en ekonomi så beroende av utbyte med omvärlden. Sedan decennier tillbaka har vi löst ”sysselsättningsproblem” genom upprepade devalveringar och misskött penning- och finanspolitik som hela tiden sänkt värdet på svensk valuta och den individuella köpkraften. (tänk på vad byråkratigisslaren Parkinson gav för råd till den svenska regeringen på 70-talet: ”fokusera på tillväxt (=goda företagarvillkor) och du får välstånd – och sysselsättning; fokusera på sysselsättning och du får allt annat än välstånd och sysselsättning!” Följden har blivit att trycket på förnyelse har minskat i ekonomin som helhet, färre växande företag, sämre utbildning eftersom man kunnat nöja sig med, relativt sett, okvalificerad arbetskraft. Det har bromsat den allmänna löneutvecklingen. Parallellt finns det dock sektorer som blomstrar och där konkurrensen om tillräckligt kvalificerad arbetskraft ökat med åtföljande selektiv löneinflation. Men omvandlingen/förnyelsen av svensk ekonomi som skulle kunna drivas av dessa tillväxtföretag bromsas dock av bristen på kvalificerad arbetskraft, vilken – utöver skolans förfall – förvärrats av stora restriktioner för att importera kvalificerad personal. Istället har politiken drivits i motsatt riktning – översvämning av kulturfrämmande och totalt okvalificerade människor.

  Gilla

 18. Weasel skriver:

  ”Inkomstskillnaderna” stör mig inte ett dugg.
  Men helt fel tycker jag inte att Larsmo har.
  Jag är en av dessa högerextremistiska populistiska sd- väljare. Och jag säger inte att jag är representativ för gruppen , men mitt röstande på SD kan – aningen förenklat – sammanfattas ungefär så här ;
  Tidigare hade sverige snudd på världens högsta skattetryck , och detta kunde jag nätt och jämt finna mig i och acceptera eftersom man fick en åtminsyone skapligt fungerande välfärd för skattetrycket.
  Nu…har sverige fortfarande snudd på världens högsta skattetryck . Den enda skillnaden är att man nu får en icke fungrrande välfärd för detta skattetryck.
  Detta beror naturligtvis till stor del på att alla riksdagspartier förutom just SD under hela 2000 talet har bedrivit en ständig import av människor som belastar välfärden eftersom dom – i bästa fall – blir självförsörjande efter ”bara” några år.

  Om det vore så att sjukvården , polisen , bostadsmarknaden , skolan , äldreomsorgen och diverse andra välfärdsinstanser fungerade bra skulle ett av mina största argument mot massinvandringen falla.

  Detta betyder naturligtvis inte att SD är det perfekta partiet att rösta på om man vill ha en bra fungerande välfärd. Det betyder dock att SD är DET ENDA partiet som det går att rösta på om mman vill ha det. Helt enkelt eftersom SD är det enda partiet som inte anser att en ständig import av bidragstagare är bra för välfärden.

  Gillad av 7 personer

 19. Göran Holmström skriver:

  Min enda tanke blir, varför ska man kritisera maktapparaten om dom gynnar en.
  Det är inte svårare än så.
  Problemet ligger i den andra ändan, alla som inte gynnas av denna dårskap.
  Att samtliga är för fega för att säga ifrån. Misstänker att Östrogenet i dricksvattnet snott ballarna av dom flesta. Jag dricker öl och äter massor med kött det fungerar som motgift, till det så kör jag miljö-ovänliga tvåtaktare, både ylet och oset gör gott för själen.
  Men det stora frågan lyder VARFÖR sätter inte gemene människan ner foten,
  läste om en 85 åring som vart torterad under ett rån neråt landet, rånaren brände och slet bort ett öra. Mer sådant lär komma om ingen börjar agera.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Om inte samtliga röstberättigade i släkt och vänkretsen till denne äldre man röstar SD i nästa val så undrar man ju hur det står till hos dem. Eller så tänker de, där fick gubben så han teg.

   Gillad av 1 person

 20. Anders F1 skriver:

  Muslimer bryr sig inte om svenskar, eller några otrogna. De förstår inte vad samhällskontrakt betyder. De inser inte alltid skillnaden mellan socialdemokrat och socialbidrag. De tror på yitsa och dhimmi.

  Gilla

 21. Jari Norvanto skriver:

  ”Men om jag har rätt så kommer politikernas försök att tvinga medelklassen att integrera sig med den nya underklassen att tvärtom öka folks benägenhet att rösta på sverigedemokraterna och motsvarande partier.”

  Politikerklassen och deras globalistiska uppdragsgivare jobbar säkert på avskaffandet av demokratin. Problem solved. Tillsvidare får låtsasdemokratin med Sjuklövern – som väl med SD omsider blir Åttaklövern – fortgå. Kyndelsmässodagen ska vara en dag av glädje, inte demokratins likvaka.

  Den inflaterade 10 000-kronorsfrågan är hur länge en stat kan pusta och stånka sig fram innan sammanbrottet. Och hur i så fall sammanbrottet visar sig. Inbördeskrig? Inbördeskrig kräver organisation / organisering. Kan en stat helt enkelt smulas sönder utan en suck? Det kräver nog att det fortfarande finns mat på bordet, rinnande vatten, värme och pengar i någon form. Detta är funktioner som snabbt börjar fallera vid ofred eller samhällskollaps. Knappast någon gillar kaos, utom möjligen som en övergångsform för subversiva krafter. Tills de räddande änglarna kommer som en välsignelse.

  Gillad av 1 person

 22. Sixten Johansson skriver:

  Jag häpnar ofta över de analyser som görs även av välkända statsvetare och partianknutna. Allt talar för att de interna idé- och taktikanalyserna är lika verklighetsfrämmande. Ett exempel från vänstern:

  Klassbegreppet blev omodernt på 80-talet, men intresset för klassanalys har vaknat igen pga oron över SD:s växande. Många seminarier har hållits och den fackliga tankesmedjan Katalys gav i fjol ut 20 skrifter om klass. Huvudansvariga är Daniel Suhonen (vänster-socdem) och Göran Therborn (marxist, professor i sociologi vid Cambridge).

  Rapporten ”Klass, identitet och politisk mobilisering” (googla för PDF-fil) utgår från en Novus-undersökning i feb-mars 2017. På frågan ”Tycker du att Sverige är ett klassamhälle?” valde 34 % (av 1005 telefonintervjuade) svarsalternativet ”Ja, absolut” och 47 % valde ”Ja, i någon mån”. Detta tolkas så att 81 % av svenska folket anser att Sverige är ett klassamhälle (!).

  Motsvarande siffra för SD-sympatisörer var 74 %. Vidare vet man att SD:s sympatisörer placerar sig i mittfåran på vänster-högerskalan. För dem spelar alltså klassisk fördelningspolitik inte huvudrollen, utan andra frågor.

  Vilken taktik förordas då för att SD:s sympatisörer i stället ska rösta på vänstern? Jo, att prata klass! Ett identitetsbygge ska öka deras klasskänsla, så att de fattar att Sverige är ett klassamhälle och att de tillhör arbetarklassen, som ska rösta på vänstern.

  Vore jag analytiker hos SD skulle jag le i mjugg och önska identitetsbyggarna mycket pengar att vräka bort…

  Gilla

 23. K/Jens skriver:

  https://thoralfsblogg.com/2019/02/01/hederskultur-och-islam/comment-page-1/#comment-1328
  Undfallenheten gentemot islam är helt sanslös. Det bottnar i en kombination av politisk korrekthet och rädsla för repressalier, både från muslimsk men även från etablissemangets håll. Vi har nu ett riktigt farligt läge i Sverige där folk inom politik och media går omkring och låtsas att islamiseringen inte innebär något problem eller ens existerar, när det i själva verket sakta men säkert håller på att sända landet mot kulturell och humanitär katastrof.
  I takt med att gruppen muslimer växer kommer dessa problem tillta, och tar inte mediafolk och personer i maktpositioner sig själva i kragen och börjar göra sitt jobb så kommer Sverige snart vara kört på riktigt då den mentalt late svennebanan inte orkar göra egen research.

  https://kommentatorn.home.blog/

  Gillad av 1 person

 24. olle reimers skriver:

  Det man kanske inte kan veta är om Ola Larsmo bara är en av dessa nyttiga idioter som får en klapp på axeln när han skriver rätt saker eller om han är medveten om att han är en en del av arkitekturen bakom den sköna nya värld som globalfascisterna vill skapa.

  Förmodligen är han en blandning, som nog är ganska vanlig. Till att börja med en naiv idealist som så småningom fått mer insikt men som sitter för djupt insnärjd i systemet för att göra något åt saken.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.