Ett dramatiskt och tankeväckande diagram

Patrik Engellau

Häromsistens publicerade jag nedanstående diagram från Polisregion Stockholm. Diagrammet visar antalet skjutningar (”ärenden”) i regionen från 2011 till 2017. Dessutom visar bilden hur många av dessa som uppklarats (”redovisats”). Uppklaring betyder att ”polisen redovisat ett förundersökningsprotokoll till åklagare”, alltså inte nödvändigtvis att någon misstänkt gripits och än mindre satts i fängelse.

Att jag publicerar diagrammet igen beror på att det innehåller mer dramatik än jag tidigare lyckades pressa fram. Min nya dramatiska observation är så självklar att jag nästan skäms att jag inte gjorde den från början, nämligen att det inte finns någon korrelation mellan brott och uppklaringar. Dessa två storheter lever uppenbarligen sina egna liv helt oberoende av varandra.

Att detta är dramatiskt beror på sådana som jag har en förförståelse av situationen som inte stämmer med insikten att brotten och uppklaringarna i verkligheten inte samvarierar. Vi utgår från att polisen fungerar. Vi förutsätter att antalet uppklaringar går upp om antalet brott går upp, kanske inte fullt proportionellt men ändå i något slags rimligt förhållande. Vi startar utifrån antagandet att polisens verksamhet dimensioneras efter brottslighetens omfattning. Men så är det uppenbarligen inte. Polisen klarar upp ungefär åtta eller nio skjutningar om året oberoende av hur många skjutningar som inträffat.

Av diagrammet verkar det som om polisen de första åren gjorde något slags ansträngning att följa med brottsutvecklingen men sedan, från år 2013, helt tappat geisten. Om polisen släpat efter under ett år eller två år hade man kunnat skylla på att rättsväsendet blivit taget på sängen av en plötslig ökning av antalet skjutningar och bara inte hunnit med att anpassa sig. Men när antalet uppklaringar under många år tycks parkera sig på en viss nivå oavsett antalet skjutningar fungerar den ursäkten inte längre.

Man behöver inte ha så särskilt mycket fantasi för att dra ut trenden och föreställa sig att detta är den statliga våldsapparatens nya normaltillstånd, inte bara när det gäller skjutningar utan i fråga om all brottslighet. När polisens spaning, åklagarnas utredningar, domstolarnas kapacitet att döma och fängelsernas förmåga att husera dömda brottslingar är chokade stannar våldsmonopolet. Våldsmonopolet gör vad det kan och detta har inget med brottslighetens utveckling att göra.

Politikerna är nog vagt medvetna om situationen och talar om större anslag och fler poliser men i verkligheten, tror jag, är sådant tal bara munväder. Det har pratats länge nog om lösningar utan att några presenterat sig i verkligheten. Det kan vara så att det faktiskt inte går att bygga ut våldsapparaten efter Sveriges nya behov.

Om jag får spekulera lite till så kan jag dra två slutsatser. Den första är att risken att bli upptäckt, dömd och bestraffad för brott gradvis minskar. I takt med att det blir mindre riskabelt att vara brottsling kommer det att bli fler kriminella varpå risken för nytillkommande brottslingar sjunker ytterligare och så vidare i en ond cirkel. Risken att åka fast närmar sig noll. Därmed har brottsligheten i praktiken blivit legaliserad.

Den andra slutsatsen är att medborgarna gradvis kommer att inse att det statliga våldsmonopolet inte är att lita på. Om man vill ha någon trygghet så får man ordna den själv. Grannsamverkan mot brott är bara förnamnet. I Brasilien organiseras ibland privata brigader som anställer avhoppade poliser som ledare. Om Hell´s Angels erbjöd sig att mot ersättning skydda vissa villaområden skulle jag inte bli förvånad om många av de boende accepterade erbjudandet. I Brasilien förekommer likartade privata initiativ. De boende som inte accepterar erbjudandet trakasseras ibland av beskyddarna till den grad att de till slut väljer att anta offerten.

47 reaktioner på ”Ett dramatiskt och tankeväckande diagram

 1. Ulla skriver:

  Diagram kan säga mycket. Jag kan inte låta bli att fundera över varför antalet skjutningar som polisen redovisar till åklagare varje år är så stabilt, strax under eller över tio fall. Är det årets vådaskjutningar i jaktsituationer som polisen klarar av att utreda?

  Gillad av 3 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Det brott som överskuggar alla andra, är det som maktapparaten och massmedia begår och det finns inget gott att vänta därifrån. – Det som måste till, blir trots dem och inte tack vare.

  Numera är det ju rätt omöjligt att göra sig hatad. – Alla vet var man bor eller kan lätt ta reda på det och man är ju beroende av att infrastrukturen fungerar. – Den mobbningsdrive som satts igång mot oss som protesterar mot mordbrännarpolitiken kan ju lätt istället vändas mot mordbrännarna och tvinga dem att ta reson eller hellre att dra sig tillbaka från politik och maktpositioner.

  Av dom som håller allt igång, är det ju en avsevärt större andel som känner sig starkt obekväma med utvecklingen.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   För att få starkare motivation och kunna samla sig till att ta rodret, måste det till ett samförstånd om vad man skall göra sen. – Och alla som är missnöjda med rådande kurs, har olika uppfattning om vilken som skall sättas istället.

   Det är därför jag rekommenderar att man satsar på rättsordning. – Med genomtänkt rättsordning behövs det ingen rorsman utan kursen blir den rätta med automatik. – Det är detta som kan ses som definitionen på rättsordning: Att utvecklingen går framlänges.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Vad som måste till:

   Direkt makt för skattebetalarna över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

   Uppsägning av alla avtal och konventioner som står i vägen för ordningens återställande och underkännande av utländska domstolars överprövningsrätt av svenska domar i migrationsrelaterade ärenden.

   Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver. – Det finns ingen annan lösning under förhållanden där utfattiga finns uppblandade med rika och måste till för att bidragsflödet till de obehövda skall kunna strypas.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Det blir en logisk konsekvens av skattebetalarnas direkta makt över resursernas användning. – Man skickar bara pengar dit där de har chans att göra nytta.

    Allt som nu är myndighetsstyrt, får samma villkor som näringslivet i stort, att intäkterna beror direkt på allmänhetens bedömning av utbudet.

    Gillad av 1 person

   • Jan Molin skriver:

    Bo, om man kunde åstadkomma det du föreslår: ja då vore vägen dit skapligt oknagglig! Men, de flesta löntagare i Sverige eller pensionärer, får sina levnadspengar i någon form då skatten redan är dragen! De flesta har ingen möjlighet att innehålla skatten ju! Och att dra av pengar för statens invandringsprojekt i deklarationen, och motivera med att detta projekt aldrig har varit uppe i valdebatter, går ej heller. Jag har försökt några gånger, genom att helt öppet, med motivering, dra av en summa 13500 kr baserat på årets statliga invandringkostnad, dvs budgetposterna 8 och 13. Första gången bara avslag, nästa gång med straffskatt på 4000kr! Alltför många hade börjat med detta så man slog till hårt!
    Vi politiska avvikare sitter ”i hissen”! Vi måste vara medvetna om att sjukpartieliterna sitter på landets samtliga indoktrinerinskanaler och media och är alla ansvariga för Sveriges hela omgörning till mångkulturell nation och att vi skattebetalare ska betala hela notan år efter år. De helt enkelt struntar i oss!
    De varken kan eller vill backa, ty de känner det svenska folket utan och innan! 1975 införde man MK! 1988 efter 13 år, bildades motståndsrörelsen SD. Efter 43 år har ynka 16.7% förstått att vi blir av med Sverige!
    Behövs det inför de fler och fler för oss obehagliga lagar som ger oss allt högre och högre böter och/eller sätter oss i fängelse. Vi blir helt enkelt dissidenter, och Sveriges Gulag skapas någonstans.

    Gilla

 3. Palle9 skriver:

  Patrik: Det du pekar på är skrämmande nog. Men lägg därtill de påföljder, som utdöms i de fall, som verkligen går hela vägen till dom. Våra domstolar verkar konsekvent lägga sig i nedre delen av straffskalan med resultatet att förövarna påfallande snabbt är ute och i verksamhet igen. Så det brister i bägge ändar av rättskedjan.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är visst och sant, men det var visst och sant redan för fyrtio år sedan. Före Gun Hellsvik var straffet för mord maximalt tio år. Tio år utdömdes på den tiden förstås sällan för mord, men däremot för en studentikos tavelstöld på Nationalmuséum. Staten var ju offret! Svensken är själv ansvarig för att ha låtit rättsnihilismen bita sig fast.

   Det som är nytt och det som är helt uppenbart är ju att UTLÄNNINGAR inte kan lagföras för något alls och om det ändå råkar ske, så får de löjeväckande låga straff. En våldtäktsman får t.ex. straffbefrielse och evig asyl i Sverige tack vare att han våldtagit och detta motiveras med att han — ta-ra! — eventuellt skulle kunna utsättas för våldtäkt i hemlandet. Det hela är så absurt att det inte på något sätt förvånar eller nedvärderar juristkåren i landet när en spritt språngande handbollsspelare utses till årets jurist.

   När alla jurister bara lajvar är en juristlajvare så god som en ann.

   Situationen i Sverige är den, att grannsamverkan och medborgargarden inte har någon jordmån, eftersom hela våldsapparaten är redo att sättas in för att bestraffa vanliga svenskar. I länder som Brasilien är den upptagen med den verkliga brottsligheten och är oförmögen att stoppa denna art av sekundär kriminalitet dessutom. Men det gäller inte i Sverige. Därför är det uppenbart vad som kommer att ske i stället: Det blir UTLÄNDSKA banditer som anställs för att beskydda den utdöende resten av svenskar i Sverige mot andra UTLÄNDSKA banditer. Som Florens en gång mutade alla angripande arméer måste svensken nu utöver redan rekordhöga skatter betala både jizya och andra beskyddaravgifter och stoiskt se på när hans döttrar missbrukas och den ena eller andra massakern på hans sort utövas trots utfästelser från de nya herrarna om beskydd.

   Som man säger här i Österrike: Ni har själva lagt det i er soppa. Ni får själva sleva i er det.

   Gillad av 5 personer

 4. Lars Bernhoff skriver:

  Skrämmande statistik. Det finns troligen en faktor till utöver polisens egna begränsningar. Tyvärr är det troligen så att folk inte vågar vittna. Då är det naturligtvis svårare frågeställningar än antalet poliser som måste hanteras. De som klarar att lösa problemen är i de städer/områden där alla myndigheter samverkar. Allt för länge har vårt integritetsskydd gjort att myndigheter inte fått utbyta information.
  Förhoppningsvis är en förbättring på väg. Som skattebetalare struntar jag i myndighetsuppdelning. Använd pengarna på bästa sätt oavsett myndighetsgränser. Positiva exempel finns.

  Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Till och med Beck har nu inslag om utlänningar som begår brott. HVB-hem är givetvis med. Men Beck (Peter Haber) säger att nej för tusan ingen genomsökning av HVB-hem, då får vi JO på oss. Lite subtilt kommer det till även de som tittar på TV4.

    Gillad av 2 personer

  • If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever skriver:

   Vad i grafen får dig att tro att en förbättring är på väg? Man kan ju se en mycket stabil divergens, det är ju hela poängen med Patriks inlägg.

   Gillad av 1 person

 5. svenne skriver:

  ”Det kan vara så att det faktiskt inte går att bygga ut våldsapparaten efter Sveriges nya behov………..Risken att åka fast närmar sig noll. Därmed har brottsligheten i praktiken blivit legaliserad”.

  Om brottsligheten ”legaliseras” innebär detta att den tolereras inom normerna för det rådande ramverket. Men det är nog värre än så och detta därför att det statliga våldsmonopolet inte hinner – eller har kapacitet – att ”upprustas” i samma takt som brottsligheten ökar. Detta innebär att vanliga medborgare successivt får retirera allteftersom mark förloras till figurer som inte är kapabla att leva i ett högteknologiskt och fredligt civiliserat samhälle.

  En legalisering innanför ramverket tror jag inte på utan i slutänden kommer nog myndigheternas möjligheter att påverka skeendet att inskränkas så kraftigt att makten i realiteten kommer att ”överlämnas” åt dem som besitter den största aggressiviteten och det största våldskapitalet.

  Gillad av 2 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  Ett tydligt diagram som nog skulle vara än mer förskräckande vad gäller uppklaring av våldtäkter.
  Men att politikerna bara skulle vara vagt medvetna om situationen och att det skulle vara s a s omöjligt att göra något åt den och därför bara lite munväder om större anslag osv..Det tror jag är fel, Patrik.
  Politikerna i toppen är väl medvetna om situationen. Pladdret om ökade anslag och fler poliser som inte blir till plus detta att inte avsätta en hårt kritiserad Dan Eliasson förrän han behövdes för att i stället underminera MSBs verksamhet under valåret – allt detta visar bara att man accepterar sakernas tillstånd. Fel uttryckt, det visar att man vill ha det precis så här.
  De som i partierna sliter daglidags med dessa frågor är säkerligen inte invigda i att det inte är meningen att de ska lyckas med någonting. De som egentligen styr i partitopparna gör det bakom rökridåer av vanliga fina ord om integrering och liknande, både inför partianhängare och allmänheten. Man tillämpar dubbel politisk bokföring.
  Det finns ingen annan förklaring eftersom det finns hur mycket kunskap som helst om vad man bör göra för att stävja gängkriminalitet t ex. Vi har inte sett minsta försök till att vilja göra något faktiskt åt någonting på politikernivå och chefsnivå. Poliser i yttre tjänst sliter utan att ens få rätt direktiv eller förutsättningar att göra ett bra jobb. Eller ens anständig lön. De styrande vill inte ha en framgångsrik poliskår. Och rättsväsendet är tja…
  Den mest uppenbara första åtgärden för att stävja brottslighet måste ju annars vara att stänga gränsen för all sorts invandring, anhöriginvandring inte minst, samt att påbörja återvandringen av alla som kommer från länder där det inte längre är krig. Vilket betyder de allra flesta av dem som kommit de senaste femton åren. Återkalla uppehållstillstånd och även medborgarskap vid kriminalitet. Ett första steg för att få fart på det kan vara att slopa alla bidrag utöver existensminimum.
  Follow the money.

  Gillad av 10 personer

  • If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever. skriver:

   Just det, det är därför ovetenskapligt att tro att de inte vill ha det så här. Också på dessa sidor så är folk djupt indoktrinerade, hur många år, hur många våldsbrott, och hur många våldtäkter kan man betrakta och dölja och ändå komma undan med att folk tror att detta inte görs medvetet mot svenskarna? Redan för 30 år sedan så dominerade invandrarna våldsbrott och överfall i Malmö. En kväll såg jag ett helt gäng slå ner en ensam svensk killa utanför rådhuskällaren. Han låg avsvimmad, då går en av invandrarna fram och sparkar honom i huvudet med full kraft, alla skrattade, sedan sprang de. Ljudet var när foten träffade huvudet var kväljande. Det finns en mycket stor mängd människor i Sverige som vet precis hur det förhåller sig, sedan minst 30 år tillbaks, men vi har varit i greppet av en indoktrinerande vämstersekt i Sverige i hela våra liv, och det största sveket var när vad som skulle gälla för sunt förnuft, högerpartier, gjorde gemensam sak med vänstern mot det egna folket, strecket i sanden togs bort. I Sverige är ju Reinfeldt tydligast men det står klart att det började med Bildt eller tidigare. Vilse i pannkakan syftade till att vi skulle få fotbollsparkar i huvudet.

   Dessa staplar växer och växer och växer, vi är i greppet av den värsta indoktrinering, men hur man kantänka över detta och sedan inbilla sig att våra politiker inte vill att dessa staplar skall växa är för mig oförståeligt.

   Gillad av 4 personer

   • Sörman skriver:

    Precis. Ständigt dessa godtyckliga gränsdragningar i stil med ”bara riktiga flyktingar”, ”max 10000 flyktingar om året”, ”indraget uppehållstillstånd men bara för grova brottslingar”, ”har man lärt sig svenska ska man få stanna” osv.

    Rätt fråga är naturligtvis: Varför ska utlänningar få existera (i Sverige)?

    Gillad av 1 person

 7. If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever. skriver:

  Vi styrs av våra fiender, det kan det väl inte råda något tvivel om, och de vill ha det så här, de har väl funnit en bekväm nivå att jobba med, för poliserna själva, det är bara vi som tror att de är där för att lösa våra problem, det är ju alldeles fel, de är där för deras egen skull, för VIK. Det positiva med ovanstående det är ju att eftersom ingen åker i fängelse så missar de kriminella denna möjlighet till att nätverka, vilket väl är den enda effekten av mesiga svenska straff och fängelser. Vänstern har ju lurat alla att fängelse inte hjälper, men det är ju nys. Utvisar man alla man kan och sätter i resten på livstid eller tills de blir 60 i arbetsläger i Bulgarien så är jag ganska säker på att brottsligheten fallit dramatiskt, men först måste man fånga dem. Nästa steg i kedjan är ju att man inte dömer dem, om de inte är svenskar, då dömer man och lägger ut med namn och bild i alla dagstidningar

  Min konklusion är att den fas vi nu är i politiskt är postdemokratisk. Det är ingen som funderat eller skrivit om vad man kan göra åt detta (kanske från gamla Grekland, jag läser just Victor Davis Hansons ”Carnage and Culture”). Jag tycker mycket avslöjande sades på Twitter som delades på Samhällsnytt av Carl Bildt och Jan Eliasson, min konklusion: de är våra fiender. FNs migrationsavtal verkar bra för dem, ordning och reda, men det som står väldigt klart är att de inte alls reflekterat över om folk gillar avtalet, eller över att folk kanske skall få reda på lite mer om det. Bildt och Eliasson tänker inte i dessa banor, alls. Jag tror att de allihop är postdemokratiska, de ser det som förlegat, de har ju i praktiken inte agerat demokratiskt på mycket länge, de bara låtsas, för de vet inte hur vi skulle reagera om de säger att: vet ni, vi skiter i det här, vi skiter i demokrati va? Det är bara jobbigt. Nu bereder man marken på olika vis för att detta skall bli en rumsren åsikt, FNs avtal, Torbjörn Tännsjö om klimatet, och lilla Greta åker till Polen och säger att politikerna agerar som barn, ja det gör vi ju säger de, minsta barn inser ju att detta inte går med demokrati.

  Gillad av 8 personer

 8. Rutger skriver:

  Alla vet vilka som ligger bakom den exploderande brottsligheten. Det är sjuklövern. Orsakerna är ingående i Schengen, borttagande av gränskontroller, acceptans av massmigration, underlåtenhet att lagstifta om upphävande av uppehållstillstånd och givet medborgarskap vid icke god vandel, underlåtenhet att utvisa de som fått utvisningsbeslut samt underlåtenhet att lagstifta om ovillkorlig utvisning vid icke god vandel.

  Eller för att uttrycka det annorlunda. Vad gör du om du regnar in i ditt hus ? Svabbar upp vattnet, samlar i hink och efter en tids lagring i hink tömmer du ut vattnet på vardagsrumsgolvet ? Eller tätar du takläckan, svabbar upp vattnet i hink och tömmer i vasken.

  Bara en galning väljer den första metoden. Hur mycket av den uppsvabbade importerade brottsligheten hälls då ut i vasken idag ? Fakta från från BRÅ är att endast 0,5 % ( 0,005 ) av i tingsrätt dömda utländska medborgare, skrivna i Sverige, får också påföljden utvisning. För icke i Sverige skrivna dömda utländska medborgare är siffran ca 10%. Kort sagt så töms hinken ut på ditt vardagsrumsgolv. Behovet av hinkar och moppar blir oändligt och för var dag blir rötan i huset allt värre.

  Hur motivera då galningen sitt agerande ? Visst känner man igen begreppen tolerans, det öppna samhället, kampen mot rasism och främlingsfientlighet och tesen om allas lika värde.

  Gillad av 7 personer

 9. Lenam skriver:

  Det kostar med multikulti. Sverige är ett multikulturellt land. Det som vi tyckte var så fint på 70 talet. Det lät så fint, så globalt, så världsvant, så vidsynt. Någon konsekvensanalys fanns så klart inte. Det tog 40 år att förstöra landet. Vad kan vi göra nu annat än att öppna plånboken och betala. Betala för fler poliser, fängelser, sjukvård och försörjningsstöd.

  Gillad av 2 personer

  • If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever. skriver:

   Du har ju missat poängen med Patriks inlägg, det kvittar vad vi betalar, det ser du ju på grafen. De VILL ha det så här, politikerna VILL ha brotten. När skall denna pollett trilla ner?

   Gillad av 6 personer

   • Palle9 skriver:

    If you spell Chuck Norris osv: Du kan ha en poäng med att det hela urartat till den grad att det inte längre fungerar med att enbart satsa mer pengar på att försöka lösa problemet med den eskalerande brottsligheten. Men den ofta återkommande förklaringen ”de vill ha det så här” klingar för mig falsk. Jag tror snarare att önskan var att verka tolerant och vidsynt, få stoltsera i internationella sammanhang med att vara något slags moraliskt föredöme, ligger närmare till hands. När konsekvenserna blir alltmer tydliga, blir beteendet att först förneka problemet, därefter att föreslå verkningslösa åtgärder, som dock retoriskt kan fås att låta förtroendeingivande. Sjuklöverpolitikerna är helt enkelt ute på för djupt vatten, deras inkompetens lyser igenom.

    Gillad av 1 person

   • If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever skriver:

    @palle, visst, självklart vill de ha allt det men vi talar om vuxna människor, det du säger, och många med dig, det är att man, idag, skall bli förvånad om man dör av lungcancer om man röker, eller får hjärtproblem om man super, du säger, man gillar smaken av tobak och tycker det är coolt att röka och kul att supa, men man VILL inte ha lungcancer eller fettlever och hjärtinfarkt. Det jag säger, till första ordningen, är att vuxna utbildade människor som styr Sverige inte kan säga att de inte ser utvecklingen. Nästan alla symptom vi ser i Sverige beror direkt på invandringen, utan invandrare så hade Svartenbrandt fortfarande varit det värsta Sverige sett. Idag gängvåldtas barn, det gjorde inte Svartenbrandt mig veterligt. Är man för den invandring vi ser, och i fallet med brottsligheten, för att invandrare inte döms, att polisen inte får utöva våld i proportion till problemen, inte finansierar vattenkanoner och gummikulor, ja men då vill de ha det här.

    Jag tror personligen att det är än värre, att de faktiskt vill ha våldet, på exakt samma sätt som Hitler, inte alla men det vi ser lockar fram det värsta i alla, och de värsta av de värsta styr. INGEN i etablissemanget kan tvivla på orsaken till att alla svenska flickor nu riskerar våldtäkt. Ditt resonemang haltar, men är det gängse.

    Du kallar rökaren som dör av lungcancer inkompetent.

    Gillad av 4 personer

   • If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever skriver:

    Även delen om moraliskt föredöme klingar falskt, alla vet att pengarna hjälper många fler i flyktingläger, men där gör flyktingarna ingen nytta för VIK. De måste komma HIT, och de som vanligt folk vill ha hit minst av allt, våldsamma män, är den vanligaste typen, gamla, barn och kvinnor är undantaget. Så även här har du fullständigt fel, att vilja framstå som god betyder inte att man tror sig om att vara god, alla med hjärna vet att det är våldsamt mycket dyrare att hjälpa folk i Sverige, vilket betyder att vi, med givna resurser, hjälper så få vi överhuvudtaget kan. Detta vet etablissemanget. Du har köpt deras världsbild med hull och hår när du ger dem denna utväg.

    Gillad av 4 personer

  • Rune skriver:

   Ja du får ”Betala för fler poliser, fängelser, sjukvård och försörjningsstöd.” Men du kommer inte att få: ”fler poliser, fängelser, sjukvård och försörjningsstöd.”

   Gillad av 1 person

  • Rutger skriver:

   Jo, vi kan stoppa ytterligare migration, gå ur Shengern, utvisa de ska som ska utvisas ( internera om det ej går), införa lag om upphävande om uppehållstillstånd och givet medborgarskap vid icke god vandel, införa lag om ovillkorlig utvisning vid alla brott över viss nivå samt införa hårda gränskontroller. Billigare och mer effektiva åtgärder går förmodligen inte att uppbringa. Då är det inte heller huggit i sten det behövs en enda polis till. Allt är sådant som sjukklövern är emot – bra att veta vilka som är det största hotet mot vår trygghet

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Utvisning skall bestå i förpassning till bevakad enklav intill flygplats, varifrån man är fri att ta sig hemåt, tillsammans med konsekvenser på rätt nivå att påträffas här igen och på att underlätta för illegalas boende och försörjning.

    Gillad av 2 personer

   • Sörman skriver:

    ”införa lag om upphävande om uppehållstillstånd och givet medborgarskap vid icke god vandel”

    Ska Sverige och svenskarna överleva måste uppehållstillstånd och medborgarskap upphävas oavsett vandel.

    Gilla

  • Palle9 skriver:

   If you spell Chuck Norris osv: Jag kan försäkra att min uppfattning om de styrande politikerna i detta land är i nivå med bottenskrap. Du övertolkar mitt inlägg å det grövsta. Frasen ”de vill ha det så här” betraktar jag som helt otillräcklig för att förklara situationen, den kan möjligen passa in på en del extremister i V och Mp samt enstaka individer i de övriga sjuklöverpartierna (i C och L i första hand). Unga män är av naturliga skäl lättrörligare än familjer, vi och Tyskland har i princip alla som anlänt till våra gränser. Att resultatet blivit det värsta tänkbara kan nog ingen sansad bedömare förneka liksom att hjälpen hade gjort betydligt större nytta om den givits i närområdet.

   Gilla

   • Chuck Norris originally appeared in the "Street Fighter II" video game, but was removed by Beta Testers because every button caused him to do a roundhouse kick. When asked about this glitch, Norris replied "That's no glitch." skriver:

    Du försöker inte förstå vad jag menar.

    Gilla

   • Chuck Norris originally appeared in the "Street Fighter II" video game, but was removed by Beta Testers because every button caused him to do a roundhouse kick. When asked about this glitch, Norris replied "That's no glitch." skriver:

    Jag menar inte att frasen skall förklara allt men det är viktigt att placera skulden, att identifiera den rena ondskan i den förda politiken. Den första svenska kvinna som blev våldtagen av en invandrare borde upprört Sverige, de första 10 än mer, de första 100, de första 1000, 10,000 och nu räknar vi kanske hundratusen kvinnor som blivit våldtagna av invandrare om vi ser de många tusen anmälda om året (7300 förra året) och antar låg anmälningsfrekvens, och att kanske 300-500 blev våldtagna om året för 40 år sedan, innan invandringen, svenskarna har inte blivit fler, om något så super man mindre. Men som sagt den första borde redan den upprört svenskarna, de första 100 borde stoppat invandringen totalt från många länder, som man gjort i Japan och Ungern och som Trump försöker göra.

    Föreställ dig att Sverige varit drivande i Vietnamkriget, eller Irak, hur många döda soldater hade det svenska folket accepterat? En, tio, eller hundra? Inte många fler gissar jag. Varför tänker man inte över våldtäkterna och de andra brotten på samma sätt? Det är för att folk inte placerar skuldbördan och inte ser den systematiska ondskan i det som sker, det är slumpen eller får tusen förklaringar om inkompetens och naivitet och önskan att visa godhet, när det egentligen är en ond fientlig handling gentemot svenska folket. Därför menar jag att ”de vill ha det så här” är viktigt, inte för att det förklarar allt. Att det inte alls gäller bara de mest extrema i Mp och V försöker jag förklara ovan och nedan då någon skrev att politikerna inte ser orsak och verkan, men herregud, Bildt, Reinfeldt, Kristersson, Lööf, Ullenhag och Fridolin och Löfven och Wallström och de andra, de ser så klart orsak och verkan, det är ju därför de hatar SD, för de pekar finger, SD säger att någon är skyldig till detta. 7-klövern vet själva att de gjort något ont, varför skall det vara så svårt för oss att acceptera det som de själva så tydligt vet.

    Gillad av 2 personer

 10. Bengt-erik skriver:

  När väl bredden i erosionen av ett samhälle tar vid blir förstörelsearbetet svårt att stoppa.
  Det blir som när en kropp utsätts för en organkollaps. Där svagheten hos ett organ löper vidare och försvagar alla de övriga. Samhällsprocessen för detta lever vi under. De har initierats av ett otal politiska beslut. Där man har prioriterat omvärlden mer än omsorgen över den inhemsk befolkning. Nu sitter vi fast i allmänt skenande processer – som inte går att stoppa. Detta har skett i ljuset av ett överförfriskat övermod. I dag saknar vi de genuint jordnära politikerna. En del påstår att politikerna vill ha det så här. Det tror jag inte ett ögonblick på. De är enbart så petrifierade i sitt ideologiska övermod och politiska tänkande att de blivit helt blockerade. De tänker inte längre i termer av orsak och verkan. De har alla övergett verklighetens djupa mylla, utom med några undantag. De har kapat av rötterna till en reell verklighet. De har förfört sig själva med illusionen om en optimalt bättre värld. Och nu vägrar de, i sin ideologiska nit och trångsynthet, att erkänna sina egna och samhällets misslyckanden.

  Gillad av 1 person

  • If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever skriver:

   Du har fel. Vilket är den oupptäckta mekanism i politikers hjärnor som gör att de kan stänga av sin förståelse av orsak och verkan på jobbet? Det är istället så att det som sker är så hemskt att din fantasi inte rymmer att de kan vara så medvetet onda, precis så såg man på Hitler. Hur kan det vara så att INGA politiker och journalister, en nästan 100%-ig sanning, bor i områden med mycket invandrare? Hur kan det vara så att INGA politikerbarn går i invandrardominerade skolor? Hur kan det komma sig, att 2015 när man sökte frivilliga i Stockholm till att tillfälligt husera tusentals migranter mot ersättning, att endast 50 (om jag minns rätt) anmälde intresse? Är det inte konstigt att det verkar som politiker och journalister mycket tydligt ser orsak och verkan i dessa fall? De ser tydligt att om de bodde i Rinkeby att de kanske blir rånade, deras bil brinner och att deras barn får på käften och får mobilen stulen och inte får adekvat utbildning. Du tror inte politikerna inser detta, att det är en slump att de inte bor i Rinkeby? Denna snuttefilt, som en majoritet även av de som börjat se problemen går runt och suger på, är gigantisk. En enorm snuttefilt som frikänner de skyldiga i etablissemanget från medvetet ansvar. Jag finner det otroligt, om man tror att man styrs av folk som inte ser orsak och verkan..

   Gillad av 3 personer

   • Vetekatten skriver:

    Men åkomman måste drabba bra mycket fler än enbart politiker! Trots allt röstar 4 femtedelar på en destruktionens allenarådande politik. Kan det möjligen handa om en smitta av parasiten Toxoplasma gondii? Ett encelligt urdjur. En bland världens vanligaste parasiter. Toxoplasma gondii gör råttor mindre rädda för katter. Smittade råttor blir dessutom mer aktiva och nyfikna. Men vad värre är – råttorna börjar dessutom dras till lukten av katturin. Söker sig mot de farliga djuren. Parasitsmittan är också vanlig bland övriga däggdjur, inklusive människan. Som riskerar att drabbas av beteenderubbningar, psykiatriska sjukdomar, olyckor, depressioner och personlighetsförändringar. Det sägs att var femte svensk är infekterad av parasiten. Kanske är det snarare 4 av 5? Det kanske finns fler, ännu okända parasiter, som fungerar på motsvarande vis som Toxoplasma gondii – som ökar på statistiken. Det stämmer bättre med årets valresultat. Män och kvinnor påverkas dessutom på olika sätt. Män blir mer inåtvända och misstänksamma. Det omvända gäller för kvinnorna. De blir mer tillitsfulla och benägna att ta kontakt. Även här går det att referera till politiska skillnader mellan könen. Vad säger feministerna om det? Kanske måste de ivrigt hävdade socioekonomiska förklaringsmodeller ersättas av ett litet urdjur, som påverkar män och kvinnor olika. Att Toxoplasma gondii ökar på riskexponeringen torde i varje fall vara uppenbart. Biologi, urdjurssmitta och valresultat kanske hänger samman på ett direkt försåtligt sätt. Mer än vi någonsin anat. Är det detta som är förklaringen till att vi så villigt stoppar huvudet i tigerns käftar?

    Läs gärna artikeln från Forskning och Framsteg. Det är den värd;

    https://fof.se/tidning/2013/2/artikel/katter-sprider-parasit-i-hjarnan

    Gillad av 1 person

   • Chuck Norris originally appeared in the "Street Fighter II" video game, but was removed by Beta Testers because every button caused him to do a roundhouse kick. When asked about this glitch, Norris replied "That's no glitch." skriver:

    Har alltid ogillat Katter. Vidrigt,

    Gilla

  • Chuck Norris originally appeared in the "Street Fighter II" video game, but was removed by Beta Testers because every button caused him to do a roundhouse kick. When asked about this glitch, Norris replied "That's no glitch." skriver:

   Det är ju det grafen visar, det är ju meningslöst med polis.

   Gilla

 11. Anders L. skriver:

  Ja, en viktig iakttagelse om detta diagram. Innebörden skyms av det orwellska nyspråket: vad är ”ärenden” och ”redovisat”? Orsaken till fenomenet är systemkollaps av rättssystemet. Här nedan länkas till två chefsåklagare i Malmö och Linköping som bekräftar:
  https://www.sydsvenskan.se/2016-11-26/chefsaklagare-i-malmo-slar-larm-polisens-brottsutredningar-pa-vag-mot-kollaps
  https://nyheteridag.se/chefsaklagare-varnar-for-krackelerande-rattsvasende-forsta-tecknen-pa-att-systemet-kollapsar/

  Gilla

 12. Björn skriver:

  En polis på Tv för en liten stund sen, om att det bara sista dygnet varit fyra skjutningar i Malmö; ”Vi ser inget samband mellan skjutningarna”! DET gör däremot JAG, och många med mej…….!

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   ….ett samband inte bara mellan dessa skjutningar, utan även mellan alla andra skjutningar som förekommit de senaste åren runt om om i landet, OCH alla våldtäkter, personrån och bilbränder m.m….

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.