Den vite mannens börda

Patrik Engellau

Jag brukar hävda att alla starka idéer om samhället kommer från USA, men det är inte riktigt sant, för innan de började komma från USA så kom de från England, exempelvis idén om den vite mannens börda, som växer sig starkare år för år och på något vis verkar ha smugit sig in i självaste Värdegrunden.

Rudyard Kipling var det viktorianska Englands imperialistiske nationalpoet. År 1899 skrev han dikten The White Man´s Burden och år 1907 fick han nobelpriset i litteratur, inte bara för den dikten såklart, utan också för Djungelboken och åtskilliga andra skrifter.

Alla, jag med, har fått lära sig att dikten om den vite mannens börda ingår i en litterär tradition av nakna försök att hylla och ursäkta Englands och andra västländers koloniala gärningar. (Dikten skrevs med anledning av USA:s ockupation av Filippinerna.) Så här står det i en typisk C-uppsats från Göteborgs universitet:

Genom att den vite mannen uppges vara den som kommer med civilisation till Afrika, kan detta också tolkas innefatta ett civiliserat styrelsesätt som ska ersätta det ociviliserade, lågt stående despotiska styrelsesättet, vilket var vanligt förekommande i Afrika. Den vite mannen ska också bilda de lågt bildade och därmed ociviliserade afrikanerna. Att den vite mannen ska förmedla ett västerländskt levnadssätt uttrycks inte.

Det är mycket möjligt att Kipling var en struttande, tropikhjälmsklädd apologet för kolonialismen, men att döma av den här dikten var han i så fall en masochistisk apologet ty de koloniala äventyren, själva bördan, framställs som en på alla sätt avskyvärd och otacksam sysselsättning för den vite mannen som satts att hantera uppgiften. Här är en av stroferna på svenska (den handlar om koloniserade folken som helst inte vill veta av någon västerländsk utveckling utan längtar tillbaka till sitt gamla slaveri och kulturella mörker):

Tag upp den vite mannens börda –
och skörda vad han alltid får:
hån från dem ni bättrar,
hat från dem ni skyddar,
skri från skaror ni tillmötes går.
O, långsamt! hän mot ljuset:
”Varför för ni oss från träldom,
från vårt älskade egyptiska mörker?”

Kipling menade att kulturmöten tär på krafterna och uppmanar den vite mannen att bita ihop och uthärda de vedermödor som mötet med andra kulturer nödvändigtvis medför. Den vite mannen får inte fega ur trots att det enda han kanske har att vinna efter många års påfrestningar är erkännandet från sina bröder i tjänsten (”Through all the thankless years, Cold, edged with dear-bought wisdom, The judgment of your peers!”).

Nu för tiden är det inte skalderna, till exempel Svenska Akademiens ständige sekreterare, som uppmanar vita män att bära motsvarande bördor, utan det är hela det PK-istiska etablissemanget. ”Uppmanar” är för övrigt inte rätt ord. Det handlar mer om att tvinga den vite mannen att betala sina skatter och hålla god min och under tiden behöva utstå ”hån från dem ni bättrar, hat från dem ni skyddar, skri från skaror ni tillmötes går”, i detta fall i gestalt av en skattefinansierad lektor som heter Hübinette vid ett svenskt statligt högre lärosäte:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället!

Sett så här på lite tidsavstånd får man erkänna att Kiplings grundläggande idé om att den vite mannen ska bära vissa självpåtagna bördor har haft en lysande framgång däri att uppfordran numera inte bara kommer från den vite mannen och hans bröder och likar utan unisont från hela samhället, till exempel från samtliga tänkbara kön (inklusive hans eget; det var ju så det började hos Kipling) samt från alla hittills kända identiteter och troligen även från djurvärlden, polarisarna och Sveriges utrikesminister (i den feministiska tjänsten). Men det är inte bara antalet häcklare av den vite mannen som ökar exponentiellt utan även hätskheten i anklagelserna. Som exempel vill jag bara återge några rader i den kampsång mot mannen som det i vissa valda församlingar demokratiskt representerade partiet Feministiskt initiativ brukar framföra: ”Vi hatar dig så mycket, vi ska slita dig i stycken”.

Det började med Kipling och det slutade, förhoppningsvis, med #metoo-kampanjen. Kanske bör man som alternativ pröva tesen att den vite mannen, av vad historien hittills lärt oss, är den främsta gåvan till mänskligheten.

33 reaktioner på ”Den vite mannens börda

 1. Aurora skriver:

  Om den börda som den vite mannen påtagit sig ändå inte kommit någonstans på de drygt 100 år som gått sedan Kipling så kanske man ska fundera på varför man fortsätter. Varför envisas väst med att ’med allehanda olika ’humanitära’, finansiella och politiska (lära ut demokrati) insatser ’hjälpa’ en mängd olika folk och länder i stora delar av världen? Rent krasst (cyniskt enligt vissa) så skjuter man ändå bara oundvikliga problem på framtiden. Man löser ingenting. Man ger sig och världen ännu lite andrum. Men katastrofen, där många folk grävt som egen undergång, kommer till slut. Varför, t.ex, kan aldrig ledare i Afrikanska länder ta hand om sitt land och sitt folk så de inte svälter utan lägger alla resurser på krig? Men ’hjälper’ vi enbart att humanitära skäl? Är det så att de globala finanserna och världshandeln styr?

  Gillad av 6 personer

 2. fabricerad skriver:

  Allt detta tror jag handlar om att den som skriver historien äger makten över vårt förflutna och därmed vår nutid och vår framtid. Att vinnaren skriver historien är både väl beprövat och det vanliga förfarandet men nu sker något annat. Vad vi ser nu kan på ett sätt beskrivas som att en ny historia skrivs utan att något slag har vunnits. Ett fysiskt slag skulle troligen västerländska män vinna liksom för 200 år sedan. Kanske har vissa förstått att det fysiska slaget inte går att vinna och istället sett ut andra, icke fysiska slagfält. Metoo-rörelsen kan på många sätt liknas vid ett gammalt slag och istället för att skjuta generaler har man på andra vis oskadliggjort män i högre ställning. Likheten finns där för på olika sätt, bl.a. genom att liksom ingen menig soldat nämns från slaget vid t.ex. Poltava är dagens fotsoldater i form av elektriker, rörmokare, parkarbetare och andra män utanför maktsfären inte av intresse. Metoo och den typen av kampanjer är för kvinnor med maktambitioner vår tids slagfält och hittils har de varit väldigt framgångsrika vilket ger dem möjligheten att nu skriva om vår historia, nutid och framtid. Handlar det inte om tillgång till maktsfären så handlar det om tillgång till de statliga bidragen.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   HENRIC ANKARCRONA Hübinette skrev nog detta före sin akademiska karriär (Googla!). Nu för tiden är han sysselsatt med att hjärntvätta studenter med sina ”vithetsstudier” på anrika universitet typ Södertörns högskola.
   Individen verkar även vara verksam på Uppsala universitet — du vet, det universitet som bland annat anordnade ”fittpyssel”.

   ”Your tax money at work.”, som di säjjer i Amerika.

   Gillad av 2 personer

 3. Farlig, farligare, farligast skriver:

  Enighet inåt förstärks av en yttre fiende. Mönstren är arkaiska och utgör centrum för alla in- och ut-grupper. Som uppstår igen och igen, där människor finns. Medlen för dess berättigande hittar hela tiden nya vägar och former. Plockar delar från det omkringliggande samhället. Även inom de mest avancerade. I dess mitt återfinns alltid en självupplevd identitet. Sann eller falsk spelar mindre roll. Det är gränssättandet som utgör det viktiga, som ringar in en själv.

  I det multietniska samhället uppstår mer incitament för detta sökande och i dess bekräftelse. Gränserna mellan människor riskerar att förstärkas. Och då faller logik och fakta platt till marken. För identitet byggs huvudsakligen upp av känslor, av en upplevd tillhörighet. Inte av krass logik.

  Att i detta identitetsbygge hänvisa till den vite mannens börda, blir som att införa arvsynden på nytt. För hur skall nyfödda vita flickor och pojkar kunna axla äldre tiders bördor och eventuella försyndelser? Och vad värre är. Eftersom hudfärgen ärvs så kedjas den vite fast i arvsskuld oavsett vad han tar sig för.

  Samma typ av skuldbörda ligger även förborgad inom feminismen, med sitt rabiata tal om manliga förtryckande strukturer, emanerade från det manliga könet, per automatik. Samma genetiska koppling. Men nu till en könskromosom. Och inte till vit hud. Men med samma arvssyndtänkande. Utan flyktmöjlighet.

  Samtidigt är det bland dessa ut- och in-grupper man ständigt hör att man ”inte får ställa människor emot varandra”. Att ”alla har lika värde”. Att det är ”i egen gränslösheten den egna friheten ligger förborgad”. Medan en utpekad motståndare låses in i sitt genetiskt fängelse.

  Så kan det bli när logiken slinter. En mycket, mycket farlig utveckling. Eftersom identifieringen av den andre, som fiende, kan leda till allvarliga handlingar.
  Inte bara mot den enskilde, utan även mot ett helt kollektiv, det kollektiv som identifierats som ens fiende.

  I Libanon, forna Jugoslavien, i Uganda och gamla Tyskland förvandlades det här till praktisk politik, med kollektivt blod och död som följd. ”Leken” med överdriven och förstärkt identitet bär på mänsklig sprängkraft. Inom det multietniska samhället ökar dessa faror påtagligt. Om detta säger PK-samhället ingenting. En tystnadskultur som gjort sig av med bromsen måste betecknas som direkt farlig.

  Gillad av 5 personer

 4. Aha skriver:

  Vänstern och PK-isterna får se upp. Oförskämdheten att gapa och skrika på den som håller samhället igång, som får det att utvecklas, kan få den vite mannen att tröttna att bli förbannad och sluta sig samman. Hur det ska gå till är väl skrivet i stjärnorna. Till att börja handlar det kanske om att ett parti bildas för vita män, eller så börjar de på ett organiserat sätt favorisera varandra. Bort försvinner då inkvotering av kvinnor, bort försvinner mångfald på arbetsplatser. De exkluderade får sedan se hur bra de klarar sig i sina företag i konkurrens mot den vite mannen.

  Vänstern och PK-isterna biter den hand som föder dem.

  Gillad av 5 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   AHA
   Vi är nog några kvinnor som gärna sällar oss till arga svenska män om de står upp för sig själva och försvarar och vidareutvecklar de landvinningar västvärldens män bidragit till och för den kultur som har följt i spåren på den vite mannens flit och uppfinningsrikedom. ( Tillsammans med lika uthålliga och skickliga kvinnor som gjort sin del av teamarbetet för en bättre värld. Måste tilläggas).
   Om du vill ha en kamp mot kvinnor för att feminister beter sig illa, så ber jag dig tänka om. Några män på DGS uttrycker sig ibland som om kvinnor överlag manipulerar och smiter från ansvar. Jag väljer att se det som slarv i stundens hetta eller att det står för mycket trista enskilda erfarenheter. Män och kvinnor har allt att vinna på samarbete utifrån varandras förmågor och särskildheter.
   Aldrig kvotering. Konkurrens med meriter, lämplighet och bevisade resultat måste gälla och att man får välja väg efter håg och intresse. Blir troligtvis en ganska traditionell könsuppdelning. Gott så.
   Och aldrig könskrig. Vi har alla i någon mening både söner och döttrar som ska bekräftas och få bli stolta och kapabla.

   Gillad av 4 personer

   • Elisabeth skriver:

    AHA och Eva, jag är också kraftfullt emot kvotering. All kvotering. Den leder till minskad respekt för dem, kvinnor eller andra ”grupper”, som får smörfiler.Och allting blir egentligen bara sämre. Offerkoftan är ingen bra klädsel. Innerst inne tänker nämligen nog de flesta :” ”En bra karl/kvinna reder sig själv”.

    Gillad av 5 personer

   • Aha skriver:

    Jag ville visa vad den ultimata reaktionen skulle kunna bli. Kvinnor och andra som inte föraktar och inte hatar den vite mannen skulle självklart vara välkomna i den vite mannens företag.

    Varför föda den som föraktar en?

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Son Jordan P säger: vi lever i det bästa samhället någonsin och det är skapat av den vite mannen, så han har väl sina förtjänster. Dock är detta inte gjort oberoende av kvinnan. Alla som lever tillsammans med en kvinna vet att hon påverkar utvecklingen väl så mycket och att nästan allt vi män tar oss för handlar om att skapa ett bättre liv för vår familj.

    Män går (antagligen ”gick” beträffande den svenske mannen?) t o m ut i krig och offrade sina liv för sina familjer.

    Gilla

 5. Lars skriver:

  Kommer att tänka på hur status och gruppbeteende driver denna, som jag betraktar det som, lilla sekt av påstridiga människor som tar så mycket plats i media, sådana som Hubinette. Samtidigt finns det strömningar inom andra skikt av samhället, även här någon slags intellektuell förening av likasinnade, och dessa har troligen mer att säga till om i samhällsfrågor. Sekten är mer någon slags tolererad avledare för de tunga förändringarna. Men ack så jobbiga och dimridåskapande.

  https://www.adlibris.com/se/bok/the-theory-of-the-leisure-class-9780486280622

  Handlar om ”the lesiure class” och dess tjänare och den mer ”industrial” verksamma befolkningen, hur de övre skikten ägnar sig åt överdriven konsumtion för att visa att de inte arbetar och har råd och hur det sprids nedåt till medelklassen och vidare.

  Det är lätt se att vad som beskrivs om ”the leisure class” kan se drivet som självhävdande och rollrelationer. Även intellektuell verksamhet hör dit, särskilt om den är onyttig! Behovet att visa fasader för andra, att visa att man har råd, tom genom att visa att man har råd med en fru som inte gör något! Han är lite kvinnoförkämpe gubben (boken publicerad 1899) och ser kvinnorna som längst ned på skalan, i lägsta position, och pekar på sådant som modets svängningar mm, hur det opraktiska premieras, hur kvinnors roll vara att tjäna mannen, även när hon inte gjorde något!

  Han diskuterar överdriven konsumtion och påpekar att funktionell nytta når man mycket tidigare än vad som verklig konsumtion avspeglar, men att det förklaras statusmässigt och det i sin tur ger ett tryck att öka konsumtionen, men svårare minska den på individuell nivå.

  Kul bok! Status är lite bortglömt av psykologin tror jag eller?

  Gillad av 1 person

  • Vad är det jag ser genom ögonfransar fulla av sand, är detta? Jo! tidens tand, gjorde så jag snubblade på denna strand, över skatten från samarkand? Ur mitt land, Ett svärd, en kavel för min hand! skriver:

   Ja och islamismen inom S, och SSU, det är väl inte så bra?

   Gillad av 1 person

 6. Leif V Erixell skriver:

  Nu ska vi förstås inte gå i kollektivisternas fälla och prata hudfärg som merit (förstår den lätt komiska/ironiska vinkeln). Vad som menas är förstås att de samhällssystem med lagstyre, makrknadsekonomi och demokrati som pga unika historiska händelser/innovationer skapades på ett visst ställe i den norra hemisfären av i första hand män (vissa män) med en specifik mix av melanin i huden (som möjliggjorde ett bättre upptag av D-vitamin och som gav vit hud) på grund av det mer begränsade soljuset – är en gåva till mänskligheten.

  För övrigt kan jag rekommendera ”Den svarte mannens börda” av Fredrik Segerfeldt. I den sprängs alla dessa ”koloniala studier” i luften efterlämnade det livlösa stoft som falsifierade teorier består av.

  Gillad av 2 personer

 7. Ulf skriver:

  Senast det begav sig med svenskt vansinne var under 1970 talet. Förföljelse av entreprenörer hyllande av folkmordsregimer etc etc.
  Det finns en mycket intressant skillnad. På den tiden röstades iofs eländet bort men det var hårfint så hårfint att borgarna tvingades driva en halvsosse politik, Åsa nisse marxism if you will.
  Men titta på dagens väljarbarometer i Aftonbladet. Vänstern har ca 40 procent varav MP åker ut med sina 3,5.
  Ok det finns motsättningar inom de andra 60 procenten helt klart. Men ingen kan anklaga någon av partierna för att stå för ett irrationellt hat mot vita män. Ej heller att motarbeta entreprenörer eller för den delen stödja mördarregimer.
  Så upp med hakan, vi kommer att få en regering som har förutsättningar att ta tag i tramset.

  Gillad av 1 person

 8. Dandersan skriver:

  Varför kommer jag in på flyktingtåget från Centralamerika?
  Kanske för att USA tar emot dessa med ovilja.
  USA brukar agera i Centralamerika som de vita männen, med ansvar.
  Nu har de koncentrerat sig till att rädda sina medborgare från den misär som utflyttade industrier lämnar efter sig. De har avsagt sig ansvar för andra länder.
  Men resultatet blir då kaos som många vill fly från.
  Den vite mannens ansvar och börda.

  Gilla

 9. 5ven55on skriver:

  ”Kanske bör man som alternativ pröva tesen att den vite mannen, av vad historien hittills lärt oss, är den främsta gåvan till mänskligheten.”

  Ja, de kommer nog sakna oss när de väl lyckats utplåna oss.

  Är det någon här som känner till rötterna till ”vit skuld” och slikt? Vem/vilka började först föra fram tankar om att det vita västerlandet skulle vara ondskefullt etc?

  Gillad av 1 person

 10. Fredrik Östman skriver:

  Jag tolkar Kiplings dikt helt annorlunda, som en sarkasm riktad mot de idealister som på hemmaplan med sin pompösa uppwöwdhet driver denna process, ställer dessa krav på kolonisterna att taga på sig alla världens problem. Det är ju precis white man’s burden som är det enda uttalade motivet för att vi skall taga emot miljontals okända utlänningar och invasionssoldater till vårt land. Inget annat än white man’s burden. När en föräldralös sexåring påstås inte skola återföras till det barnhem i Ukraina som han hade hamnat i om hans mor aldrig hade utvandrat till Sverige — hur många sådana fall finns världen över som vi inte känner till? — så är det white man’s burden. Detta är de emotioner som Kipling talar om och beklagar sig över. Senil imbecillitet, empatilöshet (!), sentimentalitet, hyckleri, oförmåga att tänka och agera i system och enligt fastställda regler, tendensen att vilja tvinga andra att taga ens egna moraliska ansvar och bekosta ens egen moraliska högstämdhet. De sociala fördelarna i att vara efterbliven och tärande och kostnaden för att vara framstående och närande.

  Kipling såg denna process redan vid denna tid. Vad vi, eller åtminstone inte jag, inte vet är hur stor vikt han fäste vid den. Kanske var det bara ett litet sprätt med floretten, kanske var det djupaste Weltschmerz.

  Gillad av 5 personer

 11. Vad är det jag ser genom ögonfransar fulla av sand, är detta? Jo! tidens tand, gjorde så jag snubblade på denna strand, över skatten från samarkand? Ur mitt land, Ett svärd, en kavel för min hand! skriver:

  Jag har en svaghet för böcker som utspelar sig under kolonialtiden, Conrad, Stevenson, Maugham och liknande, det måste ju har varit helt fantastiskt att resa till dessa länder innan man visste allt, som att vara fysiker då kvantmekanik och relativitetsteorin skapades. En bra bok om denna tid är Tim Jeals ”Stanley” som handlar om letandet efter Livingstone. Livingstone var kanske de första pk-isten, och han gav aldrig upp försöken att påföra sin kultur på Afrikanerna. Att läsa denna bok kanske är jobbigt för dagens pk-ister för man förstår att slaveriet var big business i Afrika långt innan den vite mannen, afrikaner och araber klarade det alldeles själva. En av de farorna med att resa runt i Afrika var också att man kunde bli uppäten, inte av lejon, utan av kannibaler, ett öde som drabbade flera av expeditionens medlemmar.

  Jag kommer att tänka på Obama, i Sverige hör man inte talas så mycket om Dinesh D’Souza, jag läser hans bok ”Death of a Nation” nu om demokraternas eviga rasism (till exempel att demokraterna, nästan unisont, röstade nej till 14e, 15e och 16te tillägget till konstitutionen där de svarta gavs lika rättigheter som vita, och Woodrow Wilson idé om Aryans som kanske inspirerade Hitler och att KKK var alltigenom demokrater). Nå, Obama, D’Souza är också filmmakare och har gjort en film om Obama, som ju gillade att prata om ”my Brother”, men på sedvanligt vänsterliberalt hycklarvis så menade han inte SIN EGEN bror. D’Souza letade upp Obamas bror som bodde fattigt i en hydda i Afrika, han sade att Obama aldrig lyft ett finger för honom. För denna lilla pik så satte Obama igång hela ”the deep state” och satte D’Souza i fängelse för ett mindre brott, Trump gav D’Souza en ”presidential pardon” när han kom till makten.

  Gillad av 6 personer

 12. Brunte skriver:

  PK: ismen är en TÄRANDE del i samhället. Den finanseras nästan uteslutande med skattemedel.
  NÄRANDE är den vite mannen genom företagande och entreprenörskap, jobbskapare för välstånd.
  Feminismen. En agenda med globalistisk människoimport. När männispoimporten inte accepterar vår kultur och levnadsätt, vänder feministerna trots det, andra kinden till, den vite mannens fel är svaret.
  Muslimernas syn på kvinnor är tänkvärd nu när det kvinnliga försvinner mer och mer. Heneriet upprör även delar av oss vita män. Feministerna i heltäckande klädsel, kanske inte är så dumt trots allt.
  Länge leve den vite mannens förträfflighet. (Dokumenterat)

  Gillad av 2 personer

 13. Elisabeth skriver:

  Kipling hade ett underbart språk. Kiplings litteratur lever och berör fortfarande. Som exempelvis den storslagna ”The white man´s burden”. När Aghanistankriget rasade citerade ofta amerikaner och britter Kiplings verser om soldatens grymma öde : ” When you are wounded and left on Aghanistans plains….”. ( The young British soldier ). Men en sak störde mig när jag läste ”Djungelboken” som liten. Jag tyckte det var fruktansvärt att Shere Khan, tigern, blev brutalt dödad. Jag var ju heller inte så förtjust i lille Mowgli, jag gillade väl inte idén att människan skulle dominera och vara allas överhet. Ja, för se nu som det gått, människan har ju nu nästan utrotat världens alla Shere Khans.

  Gillad av 1 person

 14. Linden skriver:

  Sloveniens före detta premiärminister Janez Janša anser att FN-migrationsavtalet är ”motsägelsefullt, skadligt och suddar ut vissa tydliga lagar som har varit på plats” – exempelvis Dublinreglerna.

  I intervjun med Nova24TV Studio förklarar han att migrationspakten tydliggör att det finns två sidor i frågan om invandringen. Å ena sidan de som har insett vilket hot invandringen innebär och vill komma åt problemet i grunden.

  – Å andra sidan har vi de som ser importen av så många invandrare som möjligt som en fortsättning av projektet från Kommunistiska manifestet, där det står skrivet att ett socialistiskt och klasslöst samhälle endast kan skapas efter att man har slagit sönder familjen, nationen, religionen, den privata egendomen och den privat utbildningen.

  Är det vad Lööf och Björklund, de som kallar sig liberaler, siktar på?
  Björklund förresten som som lovat Gud och sina barn att inte ge SD någon makt.

  I aktuellt igår, hårt ansatt av gräsrötterna i partiet, darrade han på manschetten,
  när programledaren frågade om han ställer sin plats till förfogande om nu SD trots allt skulle få stödja ett borgerligt styre.
  En sådan vämjelig ryggradslös vindflöjel. Makten framför allt.

  Gillad av 2 personer

 15. Leo Kramár skriver:

  Kipling var imperialist och han trodde på den vite mannens ”mission civilisatrice”, den ofta svåra uppgiften att förmedla västerlandets civilisation till mindre utvecklade folk. Men få västerlänningar har visat en sådan förståelse, respekt för och beundran av dessa folk som Kipling. Läs bara ”Kim” eller någon annan av hans berättelser, för att inte tala om hans dikter som Fuzzy-Wuzzy, Gunga Din eller The Ballad of East and West.
  Vi påminns dagligen om kolonialismens onda sidor, men de som så kritiklöst kritiserar dess ondska borde ändå kunna minnas att allt inte var nattsvart, att den vite mannen förde med sig också annat: vägar, järnvägar, broar, dammar och annan infrastruktur som initierade en ekonomisk utveckling, västerländsk hälsovård som har räddat miljoner liv, en human västerländsk lagstiftning där förbud mot änkebränning i Indien är bara ett exempel. Och de idéer om frihet och demokrati som blev upphovet till politiska frihetsrörelsen och motståndet mot kolonialismen lärde man på universiteten i Paris eller London.

  Gilla

  • Vad är det jag ser genom ögonfransar fulla av sand, är detta? Jo! tidens tand, gjorde så jag snubblade på denna strand, över skatten från samarkand? Ur mitt land, Ett svärd, en kavel för min hand! skriver:

   Det var inte lätt för britterna av få indierna att sluta bränna sina fruar om mannen gick bort först. Inte heller att få ordning som den ganska utbredda stryparsekt som var en en slags religion där praktiken var den att man ströp folk lite då och då.

   Gillad av 2 personer

 16. Asta skriver:

  Den vita mannens börda i all ära, men de vita flickornas utsatt nämns ogärna.

  Joakim Lamotte skriver följande på facebook.

  ”Kvinnan jag pratar med är förtvivlad. Hennes 11-åriga dotter har blivit utsatt för våldtäkt av två män. Flickan har tvingats till såväl analsex som till avsugningar.

  Samtalet med kvinnan är research till ett reportage som jag just nu jobbar med. Jag lyssnar, men kan knappt ta in vad mamman säger. De två unga männnen som våldtagit hennes dotter häktades först, men går nu fria i samhället där de bor. Flera gånger har dottern tvingats möta killarna, när hon går till och från skolan. Då hånskrattar de åt henne.

  Via målsägandebiträdet har mamman precis fått veta att utredningen har lagts ner och att dottern inte kommer att få någon upprättelse.

  Enligt mamman har den 11-åriga flickans liv blivit förstört och den enda utväg de ser är att flytta från orten. Hon är starkt kritiskt till hur polisen hanterat fallet.

  Hur många flickor måste bli våldtagna i Sverige innan politikerna agerar kraftfullt?…”

  Svar anhålles av Annie Lööf, vars sakpolitik är att öppna famnen för potentiella våldtäktsmän. Nästa gång kan det vara hennes egen dotter, men framtida sällskap för henne till och från skolan blir nog två stadiga vakter.

  Stureplans ideologin skrämmer med månggifte, pedofili/barnäktenskap och öppna dörrar för allt som kan förstöra och upplösa generationers klokskap. Med 8 % av väljarna bakom ryggen, så riskerar vi få denna hycklerska till statsminister. För har man Bilderbergarna och den Trilaterala kommissionen bakom ryggen, då kan man lyckas med allt.

  Herre förbarma Dig över oss!

  –https://www.nyatider.nu/mikaela-efter-det-grova-valdtaktsforsoket-polis-och-media-vagrade-ga-ut-med-signalement/

  –http://www.friatider.se/verfallsv-ldt-kt-vid-skola-i-stockholm

  osv, osv med den dramatiska ökningen av förstörda liv för flickor, pojkar och kvinnor som offras på mångkulturens altare. Steget Efter vet hur avtrubbningen sker från SVT.

  Gillad av 3 personer

  • Vad är det jag ser genom ögonfransar fulla av sand, är detta? Jo! tidens tand, gjorde så jag snubblade på denna strand, över skatten från samarkand? Ur mitt land, Ett svärd, en kavel för min hand! skriver:

   Etablissemanget är alla skyldiga, varenda en, alla, alla. Vi glömmer aldrig vad de gjort dessa våldtäktsförespråkare.

   Gillad av 4 personer

 17. olle holmqvist skriver:

  efter 40 sek se de som ror
  säg sedan -raser finns inte –
  ”’
  men att de finns betyder icke att e är annorlunda värda

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.