Flykten från ansvar

Anders Leion

Regeringsförhandlingarna har hållit på ett tag. Inget har hänt. Inget verkar hända på ytterligare ett tag. Vad beror det på?

Den vanligaste förklaringen pekar på den dubbla låsning som utgår från mittenpartiernas vägran att ens ta emot ett passivt stöd från SD och samtidigt vägra att ha något att göra med S. Detta senare uttryckt framförallt av Annie Lööf.

Och naturligtvis. Med dessa förutsättningar blir det svårt att räkna ihop en majoritet. Men detta låsta läge kan inte vara någon överraskning. Inte heller är det något som skedde av misstag i valrörelsens överhettade debattklimat. Så orutinerade och valhänta är inte våra politiker.

Läget är avsiktligt skapat. Det är ett sätt att i det fördolda fortsätta med en politik som man inte öppet törs visa för väljarna.

I själva verket vill man inte ha makt. Man söker ett sätt att smita från ansvaret utan att denna önskan blir för uppenbar.

Här är deras – förvisso ur snävt partiegoistiskt perspektiv – rationella kalkyl.

Sjukvården, skolan och polisen är i kris. Den kommer att bli värre som en följd bland annat av ökande brist på personal. Bostadspolitiken har efter årtionden av försummelser hamnat i ett läge där den aktivt motverkar ett länge uttalat mål: att alla, inte bara de mest välbeställda, skall ha en bostad. Detta är omöjligt av olika skäl, men främst därför att tillväxten per invånare är så urusel – i botten bland EU-länderna.

Dessa brister är alltså omöjliga att rätta till under kommande mandatperiod, även om inget exceptionellt inträffar. Men det kommer sannolikt att ske.

De svenska hushållen är mycket överbelånade. De klarar sig så länge den extremt låga räntan fortsätter. Men den dag räntan höjs, vilket kan ske samtidigt som arbetslösheten ökar, kommer många ha svårt att bära sina stora åtaganden.

En av mina lärare i nationalekonomi, Erik Dahmén, sa alltid att folk inte minns. De vill inte minnas. Därför måste varje generation lära sig på nytt. De lär sig också. Den hårda vägen.

Efter att de hårda regleringarna av bankernas utlåning släppts under andra hälften på åttiotalet skedde en häftig låneexpansion, som användes för privata och kommersiella satsningar på fastighetsmarknaden.

Sedan kom den krasch på nittiotalet som resulterade i konkurser och i låneskulder som vissa hushåll ännu inte kommit ur. Nybildade bostadsrättsföreningar gick omkull och folk förlorade både pengar och bostäder.

Men det har man glömt. Nu får man lära sig på nytt. Desperat försöker företagen bli av med sina nyproducerade lägenheter. Lika desperat försöker köparna krypa ur sina beställningar, med hänvisning till orimliga fördröjningar och annat. Snart kommer konkurserna. Värdet på fastigheterna kommer att minska drastiskt – inte bara som en följd av den här beskrivna mekanismen, utan också som en följd av att e-handeln kommer att tömma många kommersiella lokaler. På mycket kort tid kommer företagen och hushållen att bli mycket mer försiktiga och ängsliga. Den lågkonjunktur som ändå hade kommit kommer nu att bli mycket svårare. Arbetslösheten kommer att öka. Det kommer bli omöjligt för många i den stora mängd invandrare som kom i mitten på tiotalet att få ett arbete. Kostnaderna för att bistå dessa individer och hushåll kommer att mångdubblas.

Inget parti vill sitta i en regering som kommer att få skulden för detta förlopp – hur lite ansvariga de än tycker sig vara.

Men det är bara den enkla delen av det förutsebara förloppet. Svenskarna har stått ut med den oönskade invandringens följder under tider av ekonomiskt lugn. Denna förståelse – eller försagdhet – kommer att försvinna när många, samtidigt som de blir arbetslösa och mister sina hem, ser invandrargrupper som hålls skadelösa av olika för dem gynnsamma förmånsregler.

Också den av unga invandrare utövade brottsligheten mot gods och människor kommer att uppreta mer.

I trettio år har brittiska myndigheter vetat om de oerhört grova sexualbrott som pakistanier bedrivit mot vita flickor. Man har tigit, av olika skäl. Nu, efter alla dessa år, kan inte längre denna brottslighet förtigas.

I många år har samma slags, och annan brottslighet, förtigits, förminskats och bortförklarats här i Sverige. Här, liksom i England, har ”toleransen” gått så långt och verkat så länge att också den politiska apparaten har infiltrerats av grupper med invandrarbakgrund, som verkat för sina egna värderingar och intressen. Därmed är ”toleransen” ett sätt att skydda partiintresset: ”vi måste gå försiktigt fram för att våra invandrarväljare – särskilt våra muslimer – inte skall lämna oss”.
Nu avslöjas denna praktik. Det Johan Westerholm och andra länge har försökt få upp på dagordningen diskuteras nu. Det kommer att bli många fler och hårdare diskussioner.

Vad gör partierna i detta läge? De hukar sig och hoppas att någon annan skall träffas av vreden. Ingen vill sitta i regeringen.

Om nu Sverige ändå skall ha en regering – hur skall en sådan komma till stånd?

Det finns en naturlig lösning. De sju partier som tillsammans varit ansvariga måste bilda regering. Det mesta har beslutats i enhällighet. De skiljaktigheter som funnits har varit obetydliga och mest till för att det varit klädsamt. Dessa partier får axla ansvaret och dela på den vrede som kommer att riktas mot dem.

SD kommer inte få vara med. Och varför skulle de? De har inget ansvar. De kommer att stå bredvid och nöjda räkna in nya medlemmar och röstande.

Så får alla som de vill. De sju kan fortsätta att isolera SD och SD kan fortsätta att växa.

72 reaktioner på ”Flykten från ansvar

 1. Palle9 skriver:

  Anders: en enligt min mening mycket klar beskrivning av tillståndet i riket, och samtidigt skrämmande. En gradvis försämring på alla de områden du nämner kan mycket väl accelerera i samband med en förväntad ekonomisk nedgång från den långa högkonjunktur vi genomlevt, men även den så länge uppskjutna återgången till något som liknar normala räntenivåer kan räcka.
  De ansvarssmitande partiernas nya modeord har blivit ”anständig” resp. ”oanständig”. S började använda detta gentemot SD under slutet av valrörelsen – tanken var uppenbar: genom att så starkt som möjligt peststämpla SD ville man göra det så svårt som möjligt för en ev. borgerlig regering att ens passivt stödja sig på detta parti. Läs gärna följande bloggares kommentarer (5 nov) till ett debattinlägg i aftonblaskan, signerat av gruppledaren för L (Christer Nylander).
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/

  Gillad av 5 personer

 2. Lars skriver:

  Några frågetecken med analysen:

  1) Bostadskrisen beror delvis på den finansiella sektorn, på bostadsutvecklares upplevelse av risk med byggande för vissa element (som beroende av bostadsbidrag), på markpriser och monopol både kring mark och byggnation och naturligtvis på bristande investeringar i kommunikationer. Bostadsrätter och villor kan byggföretagen snabbt avhända sig, det är lägre risk. Bostadskrisen och övriga problem beror även på invandringens omfattning.

  2) Den verkliga splittringen inom politiken är att hantera migrationen, det tycks omöjligt ompröva och gör det omöjligt regera med C, L, Mp, V och samtidigt har M och övriga varit drivande för frågan och S är splittrat. Småpartierna vågar inte ändra sin politik,

  3) Endast en S, M, Kd regering skulle kunna ta kommandot och tillsammans driva ut småpartierna ur riksdagen, men de har svårt hantera de egna väljarna och svekdebatten.

  4) Nyval kommer inte att ge en lösning.

  5) Om en månad och röstning i riksdagen så kanske man visat upp för folket att man inte kan regera, men alla lösningar utom en S, Kd, M regering blir handlingsförlamad kring de problem Lejon tar upp. Det är också en lösning som skulle neutralisera SD och troligen göra dem överflödiga i nästa val.

  6) Jag kan ha fel!

  Gilla

  • Palle9 skriver:

   Lars: Angående punkterna 3) och 5): både S och M har avfärdat idén om en sådan typ av samlingsregering, och med viss rätt menat att en sådan lösning bör förbehållas krigs- och kris-lägen (inte omöjligt att landet hamnar i så allvarlig kris under nästa fyraårsperiod att denna lösning kan bli aktuell).
   Angående att ”göra SD överflödigt”: verkar helt orealistiskt mot bakgrund av de undersökningar, som visar att SD-väljare är de mest partitrogna. De väljare, som kommit fram till ett beslut att rösta på SD har säkert övervägt noga innan de tagit detta steg. Snarare blir väl frågan hur mycket ytterligare som framför allt M och S kommer att tappa till SD i takt med att den rad av samhällsproblem, som i hög grad är knutna till den extrema migrationspolitiken, blir allt mer accentuerade. Personligen är dock frågan om vilket riksdagsparti, som växer resp. minskar inte det viktiga – viktigast är att en vettig politik förs i detta land – som omväxling.

   Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Bostadsbyggarna är alltså, som du ser saken, osäkra på lönsamheten, vill se garantier från staten och bankerna om bidrag och lån till boendet. En samlingsregering skulle lösa problemen, säger du: S, M och KD. Skulle ”neutralisera SD”. Men en regering med SD är lösningen. Den stora frågan i svensk politik är varför det tredje största partiet inte får vara med. Listar du ut svaret på den frågan, så har du en början till lösningen på det största politiska problemet här i landet. Och alla följdproblemen, som detta med bostäder.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Christer L. Fram till 80-talet subventionerade Sverige och andra länder som GB byggandet av bostäder , man expropierade mark eller köpte upp innan man detaljplanerade kommunikationer och stadsbyggnad. Därefter avvecklade man den typen av ingripande och ersatte med bostadsbidrag för att höja efterfrågan från marginella grupper. Min hypotes är att dessa bostadsbidrag även påverkar utbudssidan genom riskbedömning dvs en produktionssubvention ger en omedelbar överföring av medel till byggaren precis som vid försäljning i form av bostadsrätter, medan bostadsbidrag bygger på en framtida ström av intäkter och det ger ett riskmoment för byggande av hyresrätter.

    Jag menade inte att en S + M regering skulle ha insikt och förmåga att lösa problematiken på bostadsområdet som delvis tycks avse en konflikt mellan nyliberala ideer om privatisering och självläkande marknad och en mer socialdemokratiskt efterkrigspolitik som ser på behov av samhällsingripande (som att planera nya städer i Stor Stockholm och styra arbetsplatslokalisering – t.ex. Södertälje och Upplands Väsby, där strukturer redan finns), men att de borde kunna skapa kompromisser som de sedan kan gå till riksdagen med.

    Jag tror inte en regering med SD är en lösning på detta och andra områden utan de skulle få problem att få igenom förslag i riksdagen, men att en S+M regering skulle ha bättre möjligheter och bland annat på bostadssidan och migrationssida kunna luta sig mot röster från SD (de är generellt ganska pragmatiska, men inte politiskt-ekonomisk fullt genomtänkta). En M+ KD + SD regering skulle ha mycket svårt få igenom förslag i riksdagen.

    Var SD finns om fyra år är en annan sak. Kanske de mognat ekonomiskt-politiskt,

    Gilla

  • 5ven55on skriver:

   ”…en S, Kd, M regering… …..en lösning som skulle neutralisera SD och troligen göra dem överflödiga i nästa val”

   Det är en underbar lösning. Chansen är stor att skiten träffar fläkten under dessas tid vid makten och att vi då blir av med både S&M. Småskuttar som Mp, L, VPK och C försvinner av bara farten. Sen kan SD, AfS och andra nykomlingar börja ställa saker till rätta.

   Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Jag ville nog mest belysa eller försöka belysa vad jag tror är det riktiga dilemmat för partierna, vad som ligger i fatet, i spelet, som gör att de inte klarar att bilda regering. Migrationen är den stora frågan där splittringen inom partierna och mellan partierna är fundamental, pestsmittning av SD handlar just om det, och man måste för samhällsekonomin strypa migrationen. De har målat in sig i ett hörn. Både nyliberaler och socialdemokrater. Verkligheten har kommit ikapp.

   Sannolikheten är hög att någon slags minoritetsregering bildas och att frågorna sopas under mattan, men verkligheten kommer att tränga på precis som Lejon beskriver.

   Jag undrar förstås om M, V,. C, L är medvetna om problemet, de framhärdar ju i migrationsfrågan, så kanske brist på insikt och kunskap är vad som får det till detta.

   SD å andra sidan har en fråga på agendan de är ensamma om, invandringen, och tar man den ifrån dem så minskar skälen att rösta på dem.

   Gilla

 3. bengtakewennberg2017 skriver:

  En mycket rimlig och dyster analys. De flesta insatta håller säkert med Dig – men vad tjänar den till? Det vore roligare att höra några tankar om en tänkbar väg framåt. Problemet är väl att det inte finns några i maktapparaten som tycks ha några sådana.

  Gilla

  • Richard skriver:

   Detta är vägen framåt! Kolla bara på C’s slogan. Eftersom de håller SD borta, och SD fortfarande är för små kommer det att vara gammelpartierna som har makten när skiten träffar fläkten ordentligt.

   Det kommer att leda till att de gamla krymper ihop som smältande is och lämnar plats för SD och andra (AfS, Med m.fl) att, med brett folkligt stöd bland etniska svenskar och skötsamma invandrare, slänga ut alla som inte har här att göra och återuppbygga Sverige.

   Gillad av 6 personer

 4. svenne skriver:

  ”Bostadspolitiken har efter årtionden av försummelser hamnat i ett läge där den aktivt motverkar ett länge uttalat mål: att alla, inte bara de mest välbeställda, skall ha en bostad”.

  Utdrag ur Boverkets hemsida:

  ”Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande”.

  Nu ropas det att man måste bygga ikapp bostadsbristen på grund av att vi har fått en lag som kräver att kommunerna skall ansvara för att ”nyanlända” skall kunna få tak över huvudet och detta trots att det, i många fall, krävs årtionden av bostadsköande för urbefolkningen.

  Jag anser det ohållbart att skattepengar först skall bidra till uppförandet av nya bostäder och sedan – i många fall – betala hyreskostnaden därför att målgruppen av potentiella hyresgäster inte har den ekonomi som krävs för att betala hyran.

  Det borde klart och tydligt deklareras att: ”nu kommer vi att, med skattepengar, först subventionera nybyggnation, ”nyanlända” skall få gå före i bostadsköer och få bostad utan att själva betala hyran, finns det inte lägenheter så köps det villor och i nödfall anordnas det med boende på hotell”. Detta är ju så sjukt att det är obegripligt och visar verkligen att bostadspolitiken fullständigt har havererat.

  Gillad av 13 personer

  • Sven Dufva skriver:

   Bostadsminister Peter Eriksson (Mp) som tror sig kunna öka byggnationen av bostäder genom att moralisera över kommunernas i förhållande till efterfrågan låga nybyggnation är symptomatisk för den naiva migrationspolitikens totala avsaknad av konsekvensanalys. Det är en sak att ta emot immigranter och härbergera desamma i förläggningar och en helt annan sak att erbjuda långsiktigt boende på den svenska bostadsmarknaden. – ”Tänkte inte på det”, är vad Peter Eriksson och miljöpartiet i praktiken ger uttryck för.

   Oundvikligen kommer skattekollektivet slutligen tvingas att stå för kostnaden för denna nybyggnation och de panikartade, kostsamma kortsiktiga lösningar i form av bl.a moduler som kommunerna tvingas upphandla. Detta bostadshaveri innebär uppenbara undanträngningseffekter för socialt boende och för unga som söker sitt första egna boende. Den förljugna svenska moralistiska politiken kommer fortsatt inte våga tala klartext om problematiken utan låtsas som om det bara rör sig om ett vanligt utbudsunderskott och att den oundvikliga förtur i bostadskön som ges nyanlända inte existerar.

   Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  Att den s.k. Alliansen inte vill regera, denna gång heller, verkar tydligt. Det finns ingen Allians idag. L och C visar nu det tydligt. Det är nog bara S som vill regera. MP kniper käft för de vet att de ryker om det blir nyval. Mitt tips är att S och V kommer att regera (även efter eventuellt nyval). Med stöd av C och L och (om inget nyval) MP. Det kanske kan funka. Värt att pröva V. De ska inte bara komma undan med prat på läktaren. En Alliansregering, med förädarna L och C skulle ju bli en katastrof.

  Gillad av 1 person

 6. Hosianna skriver:

  Men Anders, varken SD som parti eller den dryga miljon pålästa och självständigt tänkande, ansvarsfulla väljare som röstade på Jimmie Åkesson för en sund och nödvändig förändring av ett fullkomligt ohållbart massimmigrationsstressat samhälle…

  … lär vara nöjda med att stå bredvid och växa medan Moder Svea utarmas och dör.

  Gillad av 5 personer

  • min strand i samarkand där satt jag med ett hål i en tand och petade navelludd i en rand, och undrade vad som hänt med mitt land, och silade lite sand med min hand skriver:

   Så fullständigt absurt är det.

   Sök på grooming gang uk och tryck på bilder så förstår du varför.

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Kunde man inte nyttja det till Hunger Games istället? Ta betalt av folk från USA och andra länder som vill leka på riktigt? Några av de som bor där idag kan få vara med för att höja spänningen en smula. Pengar in och lugnt runtomkring eftersom vi givetvis inhägnar områdena ordentligt.

   Gillad av 2 personer

 7. brrr skriver:

  Önskelista:
  1. Nyval
  2. Bara EN valsedel där ”Övriga partier” står överst, och sedan riksdagspartierna i storleksordning med det minsta överst och det största längst ned
  3. Valmyndigheterna i Norge, Danmark och Finland sköter hela genomförandet, inkl. rösträkning
  4. Ingen valkampanj, utan bara tydlig information om läget i landet, även denna information sköts av våra grannländer
  5. När valet är genomfört, hyr in militär från länder i östeuropa
  6. Ställ alla ansvariga politiker från åtminstone de tre senaste mandatperioderna inför icke-PK:iga domstolar

  Gillad av 10 personer

 8. olle holmqvist skriver:

  ”En av mina lärare i nationalekonomi, Erik Dahmén, sa alltid att folk inte minns. De vill inte minnas. Därför måste varje generation lära sig på nytt. De lär sig också. Den hårda vägen.”

  En nära bekant inom nära bransch säger: ”Mannaminnet är sex år”. Därför kommer nya villor att byggas så källarna dränks och leran tar dem med sig ut i älven. Framtiden är inte högprioriterad.
  Fast den gamle som flttade berg, han var väl allmänmänsklig ?

  yu gong yi shan 愚公移山 (Den dåraktiga gamlingen flyttar på bergen). Detta talesätt refererar till en berättelse om en gammal gubbe som bor nere vid en dal där två berg blockerar deras färdrutt ut ifrån dalen. Därför beslutar personen att jämna bergen till marken genom att gräva upp berget och tömma jorden i en sjö. När detta arbete pågår så påpekar en vis man att pågrund av mannens gamla ålder så kommer han inte hinna förflytta ens en liten del av berget innan han hinner bli för gammal för att fortsätta. Den gamla mannen svarar med att säga att även om han inte hinner flytta berget under sin livstid så kommer hans son och sonsöner att fortsätta med arbetet och eftersom berget inte växer sig större så kommer en dag att berget jämnas till marken. Denna berättelse slutar med att himlen blir så rörd av mannens starka vilja att de skickar två gudar att förflytta bergen.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag minns inte tid, plats och andra detaljer, men för några år sedan såg jag en kort dokumentär om en man (i Kina?), som började hacka ut en tunnel genom ett berg för att byborna skulle få kortare väg bl a till skolan. Han blev hånad, men fortsatte envist dag efter dag, år efter år. Hans barn fortsatte arbetet och till slut kunde man inviga en bred och fin väg genom hela berget och hedra mannens minne. Kanske har vi något att lära av detta? Även apropå goda värderingar…

   Jag kom att tänka på ett finskt uttryck – ”läpi harmaan kiven” = ”(om så) genom gråsten / urberget” – som formulerar den envishet och uthållighet nära nog bortom all sans som äldre generationer kunde göra bruk av. (Sara Lidman och andra har gestaltat svenska motsvarigheter). Just detta karakteriserar naturligtvis sjuklövern, landets elit? Eller kanske en gammal finsk beteckning på svenska män: ”pullapojat” = (pösiga, degiga) bullpojkar, bagarbarn (utan balle)”?

   Gillad av 2 personer

  • Berias fragmentationspolitik skriver:

   Det är helt fel.Den genomsnittlige väljaren minns endast fjorton dagar tillbaka.Politikerns bästa vän är glömskan.Den genomsnittlige medborgaren utsätts idag för en störflod av impressioner varje dag vilket tydligen har betydelse för minnesfunktionen.Mycket likt ett djur som lever i en värld av ständigt växlande sinnesimpressioner.

   Gilla

 9. MartinA skriver:

  Sverigedemokraternas sammanhållningspolitiska inriktningsprogram:
  Utöver att stärka det direkta samhällsbygget skapar denna form av medborgarplikter också naturliga arenor för möten med individer från andra delar av samhället än den egna. Social bakgrund, KÖN, ekonomisk ställning eller HÄRKOMST – ingen sådan faktor tas hänsyn till vid mönstring eller efterföljande tjänst. Genom att gemensamt lösa uppgifter och fullfölja en plikttjänstgöring byggs starka band och klyftor i samhället överbryggas

  Det här är fascism. Ren och skär. Det är ett politiskt förslag som hade kunnat genomföras i Maos Kina. Möjligen också i nazityskland, även om jag är skeptisk, medlemskap i hitlerjugend var ändå i någon mån frivilligt.

  SDs lösning på att det inte finns tillräckligt många svenskar i sverige för att deras åttiotalside om ”assimilationspolitik” ska vara gångbar längre. Är att utrota den svenska etniciteten. Med statsfascism.

  Min förhoppning är att SD på något sätt blir delaktiga i regeringen. Så att inte de svenska åsnorna springer rätt i famnen på dem när det blir kärvt. Det skulle vara helt fruktansvärt om SD dominerade en regering i sverige. Det skulle innebära slutet på svenksarnas fyratusenåriga historia.

  Bra analys dock.

  Gillad av 2 personer

  • Bengt Eriksson skriver:

   Intressant kommentar om SD:s uttalade önskan om att individen skall underordnas staten. Men, nog är det redan idag så på många områden. Mönstring till värnplikt finns redan, skolgång är inte frivillig, skatt är inte frivillig etc. Faller dessa företeelser också in under begreppet fascism?
   Mvh

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Värnplikt syftar till försvar mot främmande makt. Statens grundfunktion. Där det är befogat med tvång. Eftersom alla som bor i en stat skyddas ytterst av militärt våld. Att bo på ett område och inte vara redo att hjälpa till med detta är att vara en snikare. Miltären kan inte selektivt skydda medborgare, det ligger i uppgiftens natur.

    SD däremot tänker använda tvångslagstiftning för integrationsskäl. För att blanda bort den svenska etniciteten för evigt. Med tvång. Det är fascism.

    Gillad av 2 personer

   • Berias fragmentationspolitik skriver:

    Begreppet fascism används idag endast som allmänt skällsord avsett att ingjuta skräck och fasa i befolkningen.Mussolini som ju var fascist definierade fascism som sammansmältandet av statsmakten med storindustrin i Italien.Med utgångspunkt från denna definition är så gott som alla politiska partier i Sverige i grunden fascistiska-i synnerhet SAP och M.

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det kan väl vara rimligt att den som inte hittar något jobb som går att leva på, ställer upp med samhällstjänst under samma tid som den heltidsanställde måste ägna att jobba ihop till skatten. – Detta för att utan att skämmas få tillgång till de skattefinansierade förmånerna. – Som bidrag till sjukvård, boende och försörjning.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Ja, samhällstjänsten i den ordning jag rekommenderar, är alltså inget tvång utan något man ställer upp med mot förmåner man vill ha del av. – Och man får välja bland uppgifter där man kan bidra med sin kompetens.

    Den som har ett riktigt jobb, betalar istället med sin inkomst fram till skattefridagen men med existensminimum som grundavdrag.

    Det definitiva skattesystemet: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det här gäller alla medborgare, det är modellerat på värnplikten. Det uttalade syftet är att blanda bort den svenska etniciteten. Eftersom svenskhet är ett beteende enligt SD, inte en etnicitet.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Med den modell jag rekommenderar, är alltså träning i krigsberedskap en samhällstjänst av många att välja bland.

    Den ordning man kan se då i utvecklingens riktning med skattebetalarens makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, är en där skatt blir mera som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

    Man kommer kanske att gruppera sig efter etnisk tillhörighet. – Det får bli som det blir. – Man kommer inte att skyffla pengar över dem som hatar oss och önskar vår död. – De får hjälpa varandra.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det är inte den modell som SD rekommenderar. De har Medborgarplikt under de förutsättningar som jag beskrev. Det här är också något som alla medlemmarna i valstugorna försvarar. Ingen SDare jag pratar med anser att den svenska etniciteten existerar eller att den är skyddsvärd.

    Vidare, idag får inte nationalister göra lumpen. Det finns ingenting som tyder på att det skulle ändras. Att legitimera samhällssystem är därför en dum ide, eftersom de bara kommer användas emot oss. Idag söker staten medvetet efter att träna våra nya landsmän militärt medan de förbjuder de som vill att vi svenskar skall finnas till. Allt tyder på att våra härskare hatar oss och tänker utrota oss. Den enda vägen framåt är sönderfall. Att legitimera de system som ofelbarligen kommer användas emot oss är mycket tanklöst.

    Gilla

  • Lars Lagerberg skriver:

   Så länge det inte finns ett bättre alternativ för protesterande medborgare än SD kommer partiet att växa.
   Det som 7-klövern bjuder på – inte minst i dagens totalförvirrade agerande – finns inga andra alternativ. Tala om att bjuda upp till dans.

   Gilla

  • Jan Molin skriver:

   @Martina: jag begriper mig inte på dig! Det citat du skriver från SDs program är ju detsamma som rådde i landet för alla oss som gjorde värnplikten innan landet utsattes för 1975 års landsförräderi i form av propositionen SOU 1975:26, den SOU jag kallar mångkulturpropositionen och som påbörjade hela omgörningen av Sverige till dags dato med stöd hos alla partier. 1988 bildades SD som ett motstånd mot detta.
   Så småningom avskaffade sjupartierna ju helt försvaret avsiktligt, eftersom en krigsmakt ju kan vändas mot regimen själv, vilket de naturligtvis är medvetna om.
   Alla länder med försvar har väl någon liknande skrivning som du kallar fascistisk!

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Ytterligare en info-snippet är att NMR gnydde om det här förslaget när det lanserades. De sa att SD hade snott det här från NMRs partiprogram utan att ge cred. Kunde inte hitta detta när jag googlade men finns på någon av deras poddavsnitt (svårt att googla sig ned i vad som sagts på en podd).

    Gilla

   • MartinA skriver:

    VÄRNPLIKT. Är att försvara landet. Alla människor är beroende av att de lever under ett våldsparaply. Militär försvarar inte enskilda medborgare, de försvarar territorium. Alla som lever på territoriet får sina liv och sin egendom försvarade mot utländsk makt. Den som lever på territoriet och inte bidrar till försvaret blir per definition en snikare. På grund av uppgiftens natur.

    SD däremot vill införa MEDBORGARPLIKT. Och de definierar inte denna plikt i deras försvarspolitiska program. De definierar den i deras Orwellianskt döpta ”sammanhållningspolitiska inriktningsprogram”. Alltså INTEGRATIONSPOLITIK, något de påstått i tio år att de inte sysslar med. Detta är väsenskilt från värnplikt. Det är inrikespolitik.

    I programmet går de ur sin väg för att säga att de inte tar någon hänsyn till KÖN eller HÄRKOMST. Förslaget går alltså ut på att tvinga alla unga kvinnor att bo på logementen där deras familjer inte kan skydda dem ihop med främmande män. I syfte att tvinga medborgarna att blandas.

    Att SD kan komma med såna här kommunistiska/fascistiska förslag och samtidigt kalla sig ”konservativa”. Vad ska man säga?

    Gilla

 10. min strand i samarkand där satt jag med ett hål i en tand och petade navelludd i en rand, och undrade vad som hänt med mitt land, och silade lite sand med min hand skriver:

  Jag tror du gör felet att tro att något parti bryr sig om alla de problem du pekar på. Tror du valfri afrikansk diktator, en Mugabe eller Amin, bryr sig om det folk han styr över? Allt de brydde, eller bryr sig om, är utbetalningarna från SIDA och sitt eget depraverade liv, folket är till för att serva diktatorn, att vifta med flaggor, att tillhandahålla lämpliga unga kvinnor eller män, precis på samma sätt är det i Sverige, se på Lööf eller Bah-Kunke kanske ännu tydligare. Nej, hade 7-klövern kunnat så hade de gärna fortsatt som tidigare, för hur dåligt det än går för ett land så finns det ändå nog att skumma av, även i Zimbabwe. Så om Lööf fått bli statsminister utan SD så hade hon gärna blivit det, och fortsatt att köra Sverige och svenskarna i skiten. Du tror dem fortfarande om gott, de styr gärna, bara folks vilja inte hörs via SD i detta fall.

  Gillad av 10 personer

 11. Lars Bernhoff skriver:

  Bra att Anders ger ett scenario om hur det kan gå om partierna håller på som de gör nu. Inte självklart för mig att de inte vill välja men de vill välja förutsättningarna för att regera och de väljer de tyvärr orealistiska förutsättningar. Konsekvensen blir då att de agerar som om de inte vill regera vilket de förstås kommer att förneka.
  Det är Sossar och M/KD som kan regera men det är just nu två tuppar när det enbart ska finnas en. Tyvärr tycker de också ganska olika i många frågor men ligger just nu nära i migrationspolitiken. Det räcker inte. Ett parti vill göra folk ännu mer beroende av staten, medan den andra grupperingen fortfarande har viss tilltro till att enskilda kan ta en del viktiga beslut själv.
  Bostadspolitiken är så sönderkörd att det endast går att skapa blocköverskridande överenskommelser direkt efter ett val. Alla förslag strax före ett val skjuts sönder på någon enskildhet som ska väcka känslor om att någon blir förlorare.
  C och L måste bestämma sig för att välja det minst onda när idealet inte existerar. Annie Lööf borde förankra sina ambitioner med MP i korridorerna utan att ha alla ögon på sig och se Fridolin krumbukta sig ytterligare offentligt eller låsa MP trots att han är avgående efter förbrukat förtroende.

  Gilla

 12. Linden skriver:

  Det är viktigt att fler söker polisutbildningen och att de som söker och sedan blir poliser har en blandad bakgrund, säger Niclas Andersson, chef för lokalpolisområde Rinkeby som innefattar områdena Rinkeby, Tensta, Akalla, Kista och Spånga, i ett uttalande.

  – Vi behöver mångfald inom polisen. Nu bjuder vi in för att berätta mer och för att svara på frågor för att få fler som bor i våra områden att söka, fortsätter han.

  http://www.friatider.se/polisen-rekryterar-i-rinkeby-viktigt-med-blandad-bakgrund
  Vi ser vad som händer i politiken. Vad händer när klanerna tar makten i polisväsendet?

  Gillad av 7 personer

 13. Pelle skriver:

  Jag tror nog att Annie Lööf längtar efter att få regera oinskränkt. Hon har inte minsta avsikt att lösa några praktiska problem. Det är helt enkelt för tråkigt. Vad hon vill ha är statsministertaburetten som en tribun från vilken hon kan mästra och uppfostra befolkningen, lysa med sin egen godhet. Evita Person är väl den som kommer närmast i åtanke. Annie Lööf är ju den mest medmänskliga människa som någonsin har satt sina fötter på denna jord, det ska vi ynkliga svenskar minsann inte förglömma. Tänk vilken ynnest att få leva i samma tidevarv som denna skapelsens krona. Om vi inte kan inse det förtjänar vi bara undergången och förintelse då vi inte är goda nog för en sådan gudomlig varelse. Sådan är Annie Lööfs världsbild, helt i linje med Hitlers när det totala sammanbrottet för Tredje riket stod för dörren. Annie Lööf vill oss inte väl. I hennes värld finns bara Annie Lööf och hennes totala godhet.

  Gillad av 6 personer

  • Pelle skriver:

   Det parti som går till val på parollen ”Lås in henne!” (underförstått Annie Lööf) kommer oreserverat att få min röst – oavsett andra ståndpunkter eller ideologi.

   Gillad av 1 person

  • Berias fragmentationspolitik skriver:

   Jämförelsen med Evita Peron är grovt missvisande och kränkande mot Evita Peron.Argentina då är absolut ej Sverige idag.Framförallt var ju Peron en glödande nationalist – Lööf är en medioker köpt partigängare som med hull och har sålt sig till de anti-nationalistiska Globalisterna för att för deras räkning genomföra Kalergi-planen i Sverige.Evita Peron var heller absolut ej feminist-dessa betraktade hon med fasa.

   Gilla

  • Berias fragmentationspolitik skriver:

   Annie Lööf är inte endast sk Bilderbergare utan även medlem i den öppet genuint fascistiska Trilaterala Kommissionen som bl a låg bakom morden på 100.000-tals kommunister i Chile och även morden på Allende och Victor Jara i samband med militärkuppen i Chile och installerandet av militärjuntan i Chile.Det som Lööf suktar efter är dock ej att i första hand mörda kommunister i Sverige utan att med hjälp av Kalergi-planen marginalisera,tränga ut och svälta ut etniska svenskar.Hon är en för alla etniska svenskar ytterst farlig person.Detta förstår dock ej de av Media förvillade svenskarna.

   Gillad av 2 personer

 14. Bo Svensson skriver:

  Den sortens demokrati vi har nu, har gjort sig irrelevant. – Normalitetens återställande kommer av allt att döma att realiseras oberoende av den väv av regler och konventioner som man ordnat i avsikt att förhindra den. – Alternativt efter sammanbrottet bortom avgrundens rand.

  Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Klart att dom som skapat oredan, inte vill börja städa upp.
  Nu när det visar sig att storhetsvansinnet inte fungerade. Utan att att resurserna börjar sina , och att våldet ökar.
  Den enda hållbara lösningen vore, att sparka varenda ledare som varit med och skapat bekymren.
  Men det lär knappast ske, så långsamt självmord av landet är tyvärr det som är troligast.
  Önskar att det inte blir så, men är rädd att det är oundvikligt.

  Gilla

  • Berias fragmentationspolitik skriver:

   Inte ”storhetsvansinne” men ett slugt och dolskt genomförande av EU:s europeiska folkmordsplan-Kalergi-planen- som speciellt riktas mot svenskar,tyskar,britter och fransmän.Det är korrupta svenska politikerna som agerar bödlar i Sverige då det gäller implementeringen av denna folkmordsplan..

   Gillad av 2 personer

 16. Jan Andersson skriver:

  Hade Sverige drivits som en företag så hade de som haft ansvaret för en nedgång med stora ekonomiska problem fått lämna företaget – avsked på grått papper, snabbt och utan pardon. Det är en viktig symbolfråga för de som är kvar i organisationen och skall reda ut alltsammans.

  Det är en oerhört viktig symbolfråga för hela Sverige nu – de ansvariga för den katastrofalt misslyckade politiken måste alla lämna sina uppdrag, annars är ingen förändring och ingen återställning möjlig.

  Partierna är kvar, det är i huvudsak dem vi har röstat på. Men de måste ta fram nya ledare, eller försvinna. Vill man inte ställa upp, avgår man frivilligt. Den enda utan skuld och som kan stanna kvar är Jimmy Åkesson.

  Men vem är styrelseordförande i landet Sverige?

  Gilla

 17. Samuel af Ugglas skriver:

  58 dagar utan en för landet förödande regering som kom till genom en statskupp 2014 när BATRA gav sitt samtycke.
  Njut i fulla drag, livet ter sig underbart.
  Kan Riksdagen bara ena sig om en grovsanering bland de mest socialistiska/kommunistiska tjänstemännen så går Sverige en ljus framtid till mötes.

  Gilla

 18. Lars*** skriver:

  Sanningen är att en slags laglöshet råder i Sverige. Särskilt inom migrationspolitiken. En lag upphöver en annan ex gymnasiepajaseriet. Illegala blir papperslösa med rätter osv.. 7klövern borde få fortsätta styra – ja. Att ta och styra det de skapat så att vi alla ser vilka som lagat soppan åt oss. Det enda vi vet säkert är att ödesspiralen fortsätter. Att skattefinansierad invandring sker dryga 100000/årligen och att kommunernas ekonomi är i gungning. En lågkonjunktur snart och våldet och s k segregation ökar samt islamisering av politiken ävenså. Det är detta politikerna velat och det har styrts hårt gnm media. Våld, nedgång i ekonomin och äkta diskriminering folkvalda politiker som SD och mycket snart kommer de öven sluta prata m varann 7klövern, anklaga varandra hårt. Vi har bara fortsatt eskalering av det vi redan har som närmaste framtid. ”Sverige” har valt väg redan för några år sedan. 7klövern fortsätt och genomför världens största expriment. Det goda samhället.

  Gillad av 1 person

  • Berias fragmentationspolitik skriver:

   ”Global compact on migration” kommer att antas av de köpta politikerna i Sverige redan den 10.12.2018.Det är bara några dagar dit faktiskt.Laglösheten kommer då att kunna ersättas av en legal och av FN sanktionerad migrationsflod till Sverige som på kort tid kan utplåna Sverige som en svensk nation befolkad av i huvudsak etniska svenskar.Detta skamliga folkmordsfördrag placerar i legalt avseende alla ”migranter” över svenskarna som endast har skyldigheten att försörja dessa floder av migranter.All kritik mot dettaa folkmordsfördrag kommer att bli kriminell och betraktas som ”rasistisk”.Demokratins fiender och dödgrävare finns nu framförallt i de svenska regeringarna.

   Gillad av 2 personer

   • Lars*** skriver:

    Det kommer bli oroligt i framtiden. Laglösa områden. Dels för de vansinniga och onödiga besluten med migrationen. Dels för att svenskar aldrig fick riktiga fakta genom media/politiker. När detta kommer fram hur sparsmakad informationen varit, ibland rena lögner samt det sociala och ekonomiska priset för samhällsexperimentet ”det goda samhället” utan ”murar”, då utbryter ett jugoslavienlikande tillstånd. Ävenså i övriga västeuropa. Då kommer antagligen nån diktator fram el liknande. Jag läser att några anser Lööf och Löfven vara osmarta och obildade. Jag är benägen hålla med detta. Men framför allt är de besatta. Besatta av ideologier istället för verkliga fakta och människors verkligheter. Besatthet kanske hänger ihop med just svag verklighetsuppfattning. ”30 miljoner invandrare hit och gymnasielagen dit”. Verkligheten tränger nu på och det är det 7klövern är rädda för eftersom de är arkitekterna bakom icke återväxt, våld, manligt överskott och en outbildad generation samt krockande värdegrunder (islam bl a) och drenerade kommuner. De är besatta. Gode Gud hjälp oss avsluta denna utveckling för precis motsatsen.

    Gillad av 2 personer

 19. S skriver:

  Hos Skavlan framstod Annie Lööf som blåst. Intressant att hon sa emot honom med personliga åsikter som argument mot vetenskapliga undersökningar. Hon är antingen mentalt handikappad eller kass på engelska. Annie Lööf retorik fungerar enbart i det sjuka klimatet som råder i Sverige.

  Det måste sitta någon på SVT som klipper i program, innan de läggs ut. När vår kära Annie Lööf blev helt bortgjord hos Skavlan, klippte SVT bort det frånprogrammet.

  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/
  Efter det att Jordan Peterson krossade Annie Lööf, så lär han ju inte bli inbjuden till någon TV-kanal i Sverige för att debattera, det vågar dom inte längre. 

  Gilla

  • Berias fragmentationspolitik skriver:

   Ja!Annie Lööf framstod som helt blåst.Det är hon uppenbarligen också.Kanske en sk MK-ultra i likhet med Merkel-”automatons” i trance som lydigt men även hängivet gör sin tjänst åt de yttersta makthavarna.Lööf=Helt blåst.Chockerande men sant.

   Gilla

 20. lookslikeanangel skriver:

  “EKVATIONER ÄR LÄTTA”

  hörde jag en tjej i tonåren säga när jag passerade.
  Bra, seriöst med skola och kunskap här!

  Detta var i söndags.

  Men nu har jag retat upp mig. Om det vore lika intelligent
  bland våra politiker.
  Hur kan man tillåta en så låg nivå bland s.k. styrande?

  MÅSTE man inte klara av att; “Do the math” någorlunda.
  I lite vidare betydelse, tack!

  Gilla

 21. Berias fragmentationspolitik skriver:

  Det mest frånstötande med det politiska geschäftet i Sverige är den korrupta poltiska elitens uppenbara brott mot elementära demokratiska grundregler-det bisarra,groteska och faktiskt djupt kriminella ”kameraderiet” som aktivt går ut på att helt fräckt utesluta ett legitimt politiskt parti med över en miljon väljare från inflytande och detta därför att detta parti motsätter sig den folkmordspolitik gentemot de etniska svenskarna som nu hänsynslöst och mordiskt genomförs med implementeringen av EU:s Kalergi-plan i Sverige.Hur kan dessa köpta och korrupta politiker se sig själv i spegeln?Hur kan de understå sig att föra en politik som i alla avseenden är folkmordisk gentemot den etniskt svenska befolkningsgruppen?Hur kan dessa korrupta springpojkar och springflickor ha mage att helt medvetet montera ned både yttrandefriheten och tankefriheten i Sverige?Man spyr.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.