Klimathotet handlar inte om global uppvärmning utan om vem som ska bestämma

Patrik Engellau

När man betraktar klimatfrågan – alltså frågan om i vilken mån människan har anledning att frukta att hon riskerar sin egen och planetens framtid genom att släppa ut koldioxid i atmosfären – med det perspektiv som tiden ger oss förefaller klimatalarmisternas höjdpunkt ha inträffat år 2007. Då fick världens främste klimatalarmist Al Gore tillsammans med FNs klimatkommitté IPCC Nobels fredspris. Samma år hade Al Gores hyllade bok An Inconvenient Truth, som var det främsta skälet till premieringen av författaren, spelats in som film och vunnit en Oscar för bästa dokumentärfilm. Det såg ut som om klimatalarmisterna sopade banan med de få återstående klimatskeptikerna.

Sedan vände det. Al Gores bok blev avslöjad med ett antal pinsamma felaktigheter. En engelsk domstol beslöt att filmen inte fick visas i engelska skolor om lärarna inte samtidigt framhöll att Gore misstagit sig på nio avgörande punkter. År 2009 briserade den så kallade Climategate-skandalen, där någon hackare hade kommit över och publicerat ett antal emails mellan världsledande klimatforskare som visade att forskarna fuskade med sina resultat och spred mer alarmistiska budskap än deras forskning gav fog för. Samma år misslyckades FNs klimatmöte i Köpenhamn.

Men klimatalarmiströrelsen är en social kraft av sådan styrka att den inte spårar ur bara för att den eventuellt har fel. Den tog sats igen och kom tillbaka med Parisavtalet år 2015. Al Gore kände sig inte mer slagen än att han uppvaktade Donald Trump efter valsegern 2016 för att övertyga den nyvalde presidenten om behovet av skarpa åtgärder för klimatet. Men han lyckades inget vidare. I stället lämnade USA Parisavtalet.

Min uppfattning är att klimatfrågan inte handlar om något vetenskapligt utan om vem som ska ha makt (ungefär som att trettioåriga kriget handlade om makt även om det framställdes som en kamp mellan religioner). Vetenskapen ger inget säkert besked om hur det ligger till med en eventuell global uppvärmning och dess konsekvenser för planeten. Men den politiska striden pågår likafullt. Att studera den striden är mycket lärorikt för den visar oss hur de politiska skärningslinjerna nu formerar sig inför våra ögon.

Alarmiströrelsen består inte bara av klimatforskare som värnar om sina jobb och positioner, utan även av exempelvis akademiska forskare inom samhällsvetenskaperna. Varför en samhällsforskare skulle koppla armkrok med en klimatalarmist är långtifrån självklart men dock ett faktum som är intressant i sig.

Jag skrev nyligen om en doktorsavhandling från Uppsala universitet som försökte koppla klimatskepsis till psykiska defekter hos skeptikerna, i första hand ofta framgångsrika vita män över 40. Jag trodde att avhandlingen var ett enstaka klavertramp av akademin, men jag hade fel. Jag har sedermera blivit uppmärksammad på att det här är en trend. Chalmers i Göteborg har nyligen inrättat Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED), alltså ett institut som ska forska i varför vissa, jag till exempel, har en annan uppfattning i frågan än en sådan som Al Gore. ”På senare år”, skriver CEFORCED, ”har klimatförnekandet – förnekandet att klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan på miljön – ökat vilket gör att man måste försöka förstå en sådan utveckling.”

Att denna forskning inte handlar så mycket om vetenskap som om politik inser man snabbt. Hypotesen att klimatskeptikerna kanske har fog för sin inställning ingår inte forskarnas begreppsapparat. I stället tycks forskarna syssla med att identifiera de sociala sammanhang där skeptikerna återfinns (och att, som i avhandlingen från Uppsala, koppla skeptikerna till något stigmatiserat, till exempel psykisk otillräcklighet eller extremhögern).

Den här typen av forskning, om det nu kan kallas forskning, började förstås inte i Sverige utan i USA av det enkla skälet att alla nya idéer uppstår i USA. Redan 2011 gjorde två amerikanska forskare en studie på temat ”klimatförnekande bland konservativa vita män i USA”. Studiens utgångspunkt var att ”klimatförnekandet ökade mellan 2001 och 2010”. Forskarna fann att ”konservativa vita män är klimatförnekare i större utsträckning än andra amerikaner” samt att, och detta tål att tänka på, att ”konservativa vita män som uppger att de förstår frågan mycket bra är ännu starkare klimatförnekare”. (Det kan vara så att personer som läst på och tycker sig förstå lite bättre än andra faktiskt också gör det, men detta struntar jag i just nu.)

En norsk studie tar ytterligare ett steg. Först konstateras att 63 procent av norska konservativa män är skeptiker (eller ”förnekare” som det står i studien) mot 36 procent hos den norska befolkningen i övrigt. Sedan görs en annan koppling. Dessa klimatskeptiker visar sig också i hög utsträckning vara ”xenoskeptiker”, alltså ”främlingsskeptiker” vilket sannolikt betyder att de är tveksamma till fördelarna av snabb invandring av folk från Mellanöstern och Afrika.

Om man emellertid ett ögonblick bortser från att den här forskningen verkar vinklad så kan det hända att den närmar sig en sanning som de flesta av oss har på känn men ingen riktigt beskrivit eller belagt. Den sanningen är att folks åsikter i betydelsefulla politiska frågor som inte uppenbart har någon logisk förbindelse med varandra ändå tenderar att klustra sig i två distinkta grupper.

Den ena gruppen utgörs av medelklassarna vars kärna består av klimatskeptiker, migrationsskeptiker, konservativa samt män över 40 år. Den andra, som kan kallas PK-isterna, omfattar till exempel klimatalarmister, migrationsaktivister, unga kvinnor som tycker om djur, journalister (särskilt i statsmedia) och anställda inom det välfärdsindustriella komplexet.

Man kanske trodde att striden handlade om klimatet och jordens framtid. Men det gör den inte. Den handlar om huruvida det är medelklassarna eller PK-isterna som ska ha makt.
Glöm det där med höger och vänster för det är här de nya förkastningslinjerna går i vårt samhälle. Till min förtjusning har Jan-Olof Sandgren kommit på samma sak.

97 reaktioner på ”Klimathotet handlar inte om global uppvärmning utan om vem som ska bestämma

 1. Bo Svensson skriver:

  En annan närliggande förklaring till framgångsrika vita män över 40 -s klimathotskepsis kan vara svårigheten att tro på hemska risker med fortsatta och ökande utsläpp samtidigt som den livsstil man inte är beredd att ompröva är oförenlig med minskande utsläpp om den skall rådande norm globalt.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Vi som har jobbat hela livet i riskfylld industrimiljö är vana att bedöma sannolikheten för att något obehagligt verkligen händer, och i de fall som en risk bedöms vara på den övre skalan, vidta rimliga och möjliga åtgärder för att det inte skall hända något. I själva verket finns ett omfattande regelverk av normer, föreskrifter och anvisningar som oftast följs till punkt och pricka, annars väntar rättsliga åtgärder. Personsäkerhet kommer alltid utan undantag först, sedan säkerheten mot oönskade driftstopp och andra ekonomiska bortfall. Så det är mycket arbete men inte så svårt att följa regelverket.

   Man kan notera att ingenstans i något regelverk beskrivs vilka hemskheter som skulle kunna hända om något händer; det förutsätts givetvis att man kan föreställa sig konsekvenserna själv. Däremot står det detaljerat beskrivet på vilka sätt erfarenheten har visat att risksituationer kan leda till verkliga olyckor och haverier och hur man upptäcker och undviker sådana faror.

   Viktigt är att kunna lita på att alla yrkesmän sköter sitt jobb, börjar alla misstänka alla för fusk eller slarv faller hela idén med att driva en komplicerad produktionsapparat.

   Vi accepterar varje dag stora risker; varje bil du möter på vägbanan kan teoretiskt köra över på din väghalva och ni frontalkrockar. Är det en buss eller lastbil, så dör du. Men skulle du tänka på det varje meter du kör så slutar du med bilkörning och börjar kanske att trumpeta ut risken till alla andra. Men hur stor är sannolikheten, för det är den bedömningen som du har gjort som gör att du fortsätter med bilåkandet; fördelarna överstiger risken.

   Varje gång du tänder ett stearinljus så har du frivilligt ökat risken för att ditt hus kommer att brinna ner, men kanske fördelarna överstiger risken för dig.

   För oss är klimatlarmen hittills mest flum, eftersom bara de hemska konsekvenserna utmålas, men ingen erfarenhet har hittills BEVISAT att det överhuvudtaget finns en risk värd att åtgärda eller som är möjlig att åtgärda. Forskningen skall givetvis fortsätta, men inga larm utfärdas förrän alla forskare ser några odiskutabla bevis på antropocen påverkan.

   Det är hedervärt att vara försiktig, men även inom industrin finns individer som ser jätterisker överallt fast sannolikheten för att något skall hända är nära noll. Skulle vi inte kunna hantera alla riskmoment och leva med dem, fick vi slå igen alla industriföretag i morgon.

   Skall vi sluta att leva i ett välfärdssamhälle bara för att klimatlarmen plötsligt har fått så orimligt hög prioritet? Skulle inte tro att speciellt många ser en risk värd att åtgärda, om det får avgörande negativa konsekvenser för deras egna livsval.

   Gillad av 9 personer

   • Lars skriver:

    Håller med, men inte om att erfarenhet kan ge svar om framtiden. Det är detsamma inom industrin. Huruvida t.ex. balkar av olika dimensioner riskerar brista är inte en förmansfråga utifrån att de brukar brista utan en fråga som är beroende av forskningen och av hållfasthetsberäkningar och därmed av experiment. Men vi kan inte experimentera med hela klimatsystemet, men samtidigt kan vi se mätdata över tid och ske förändring och på det sättet urskilja effekter av olika variabler på klimatet.

    Annars är det väl som så att både du och jag mår lite illa av att se dessa troende miljöaktivister på gator och torg som tvärsäkert säger att jorden går under.

    Gillad av 2 personer

   • Gösta Walin skriver:

    Tack för ett förnuftigt resonemang om risker, ack så sällsynt. Jag har alltsedan kärnkraften introducerades i Sverige funderat över hur man kan bedöma risken för en kärnkraftsolycka. Enligt sakkunskapen är denna risk otroligt liten tack vare ambitiösa och dyrbara insatser. I egenskap av synnerligen välutbildad vetenskapare och tekniker så tvivlar jag på dessa ”tekniskt grundade uppfattningar”.
    Jag tänkte så här: Ett kärnkraftsaggregat kan jämföras med ett stort lastfartyg. En oändlig massa pumpar och rör förutom kärnreaktorn som är lite speciell; en ovanligt stor burk med högt tryck. Hur är det med fartyg? Då finner man att ett typiskt lastfartyg slutar på havsbotten efter i genomsnitt 100 år, dvs chansen är 1% per år för ett stort haveri. Kan denna erfarenhet tillämpas på kärnkraftverk; jag tror det Det är människor som kör både kärnkraft och fartyg. Man tänker att detta får inte hända mig! Men, ok en risk på 1 % per år är väl ok. Sen agerar man därefter. Man släpper frågor som verkar mindre farliga och fokuserar på mer närliggande hot. I frågan om kärnkraft så blev min slutsats att risken för en stor olycka ligger vid 0.1% per år, alltså en faktor 10 lägre en för lastfartyg, en långt ifrån acceptabel risknivå. Jag motiverade detta med att det faktiskt finns en ovanligt kraftfull ambition att förhindra en stor kärnkraftsolycka. Å andra sidan framstår det som extremt svårt att pressa olycksrisken under en nivå som för aktörerna är helt ointressant.
    Vi får hoppas att denna inställning till att kärnkraftens risker motiverar särskilda ansträngningar inte minst när det gäller personalens kvaliteter kommer att överleva den kärnkraftsboom som klimatalarmismen dessvärre kan leda till.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Vid riskbedömning är det väsentligt väga risk + negativt utfall dvs konsekvenserna om det ändå går snett. Kan skadeverkning begränsas?

    Gilla

   • Egon skriver:

    Håller med dig att fortsatt forskning är nödvändig.
    Tyvärr hamnar alla pengarna hos de som passar den politiska agendan bäst.
    ”Förnekare” göre sig icke besvär.
    Detta gör att metreologer,över en natt,kan bli ”klimatexperter………….

    Gillad av 1 person

 2. Lars Bernhoff skriver:

  Allt som är vetenskapligt svårt drabbas lätt av humbug, missuppfattningar och ger PK-folket ytterligare en chans att bre ut sig. Som Patrik är inne på så blir det lätt att smutskasta oss över 40 för att vi inte är lättövertygade. Att nedsmutsning är dåligt och farliga avgaser måste minimeras är självklart. Hela klimatfrågans lösning är inte självklar. Låt oss behålla ett öppet sinne i dessa frågor och det finns plats för innovationer med smartare energi med mindre farliga restprodukter än vad kol och olja har orsakat

  Gillad av 2 personer

  • Rhenguldet skriver:

   Precis som Bo ovan så blandar du bort den logiska tråden, du skriver om farliga utsläpp, det är INTE det debatten handlar om, det är CO2, ditt ”öppna sinne” är helt enkelt oförmåga eller lathet. Allt som är vetenskapligt svårt drabbas INTE av humbug, utan om det verkligen ÄR vetenskap så finns det påvisbara effekter, alternativt så kan man matematiskt följa resonemangen. Du har just skrivit ditt inlägg på resultatet av väldigt svår fysik och matematik, kvantmekanik och fasta tillståndets fysik, Einstein, Bohr, Schrödinger, Dirac och Heisenberg finns i din dator, inte humbug.

   Jag tycker Dan Brown, kanske omedvetet, återigen hittar ett guldkorn, hans senaste roman handlar om en supersmart datavetare som lyckas ”bevisa” att Gud inte finns genom att skapa en mycket intelligent AI som kan simulera livets uppkomst. Men hur skall folk veta att han inte bara spått i teblad och hittat på allt? Så är det med klimatforskning, man hänvisar till ”komplexa simulationer” men kan inte trovärdigt bryta ner resonemangen och göra experiment, man simulerar hela systemet men bortser ändå från många effekter och vi måste ”lita” på simulationerna. Nå, alla kan se att man inte kan förutsäga vädret, vad får en att tro att man kan förutsäga klimatet? (plats för förutsägbar repetitiv kritik).

   Bo ovan har köpt vänstermyten att män vill ha sina SUVar, och blandar ihop en svensk i en stor skog med 170 kineser och 130 indier, han ser inte träden för alla kineser.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Tror du har en övertro på forskning och bevisbarhet. Se på neurosedyn skandalen som exempel på hur medicinsk forskning inte kan ge säkra svar utan sannolikheter för att något hjälper med så och så mycket biverkningar sannolikhetsbedömt och hur först fullskalig användning visar upp biomedicinska konsekvenser.

    Bevisbarhet i domstolar bygger inte på experiment utan ofta på individuellt bedömd sannolikhet av möjliga alternativa förlopp och konsekvenser.

    Modeller och simulering har naturligtvis stora begränsningar i möjligheten att förutse ett förlopp så även om de bygger på mätserier över t.ex. uppvärmning och koldioxidutsläpp och korrelation med solaktivitet som skiftar och naturliga växlingar i klimatet och hänsyn taget till sådant som vulkaner mm så kommer det nog aldrig de kausala sambanden helt att kunna redas ut.

    Fysikaliska experiment tillkommer självklar och kan ge olika samband för t.ex. hur mycket koldioxid som kan tas upp av vatten eller hur mycket metangas som frisläpps i Sibirien eller koldioxidupptag i skogsbältena.

    Kausala samband är inte enkla att identifiera. Ett experiment i sluten miljö måste ge resultat som kan överföras till en öppen miljö med fler variabler även motverkande sådana.

    Du som är naturvetare kanske kan beskriva den här problematiken bättre än en IT människa som jag? Eller Dan Browns ide om att när man kan skapa intelligens och medvetande så har man samtidigt förklarat hur medvetande uppstår i naturen utan Gud?

    Gilla

   • Rhenguldet skriver:

    Övertro, det var det dummaste jag hört. Det är svårt för mig att ta något du skriver på allvar när du inte förstår helt grundläggande mekanismer. Jag tror för att du hoppade över att teoretisera helt basala effekter som kan observera med dina egna ögon (släppa ett äpple från ett träd) och gick direkt på komplexa system där den vetenskapliga metoden väldigt ofta missbrukas eller missförstås och misslyckas (ekonomi) att hela ditt tankebygge står på lerfötter. Falsifierbarhet fungerar utmärkt. Det är inte så svårt, fungerar det eller inte, och kan du reproducera det?

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jag har ju inte sagt annat än det du skriver och du tror jag inte förstår. Det är skillnad på system och system. Naturvetenskapen gör experiment för att påvisa ett lagbundet samband i ett slutet system där man minimerar påverkan från andra variabler än de man undersöker och det fungerar vid överföring till verkligheten då tydligen naturen är lagbunden och de förhållanden, de tendenser, man identifierat och mätt upp har en motsvarighet i verkligheten. Det är sannolikt att man även i ekologiska system och biosfären och mänskliga system på motsvarande sätt kan identifiera tendenser, men även motverkande krafter och förstärkande krafter. Om du har invändningar mot detta så var vänlig redogör för hur du ser på saken. Oavsett vad titel du har (som tydligen Stefan Schiller är varm beundrare av) så är det värdefull, om man vill kommunicera, att redogöra och försöka skapa ömsesidig förståelse, inte att döma ut (ens om det är en slarvig eller otillräcklig text).

    Gillad av 1 person

   • Erik2 skriver:

    När det gäller Neurosedyn så har jag förstått det så att problemet var att den verksamma molekylen fick en spegel, en siamesisk tvilling, i produktionen. Därför kom läkemedlet att få även katastrofal inverkan på fosterutvecklingen. Det var inte nödvändigtvis fel på teorierna.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Vi måste skilja på klimat och miljö. Ingen har ifrågasatt att miljöfarliga utsläpp lokalt bör minimeras när så är möjligt, däremot ifrågasätter de flesta att klimatet kan påverkas av utsläppen.

   Gilla

 3. Lars skriver:

  Det är väl inte första gången en fråga kidnappats av olika intressegrupper? eller att man med en väsentlig fråga i toppen driver andra frågor?

  Inte heller ovanligt att människor bildar sig en uppfattning om något de inte har möjlighet bedöma pga brist på kunskap.

  Eller att man försöker manipulera opinionen.

  Många gånger måste ju tillvaron och åsikterna baseras på auktoriteters utsagor, det gäller massor med ämnen. Allt kan inte baseras på att man kan smaka på det, lukta på det, röra vid det.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Vanligt att man bildar sig en uppfattning eller förnekar något när man associerar med någon grupp eller person. Reklamen är fylld av det.

   Makt – att människor vill göra egen karriär genom att använda rätt kodord, driva vissa frågor, som anses rumsrena, det är väl så? Se på miljöpartiet. Se moderaterna.

   Utnyttjar frågor med som är viktiga som människor inte förstår. Se på Björklund. Se på Gösta Boman. Se på Palme.

   Frågan är kanske varför ”konservativa” förnekar och varför de bildar egna konspirationsteorier? Kanske de insett hur mycket felaktigheter och propaganda som sprids så de förnekar allt som inte passar med den egna verkligheten på precis samma sätt som invandringsförespråkarna.

   Tänk när eliterna samfälligt ville att vi skulle rösta ja till att införa Euron. Vad byggde de det på? Och vad blev resultatet i Europa med Euron.

   Gillad av 2 personer

   • Rhenguldet skriver:

    Varför är det inte så att det är du som förnekar? Att du väljer politisk och vetenskaplig preferens baserat på DIN livssituation? Du måste väl se att makthavarna världen över torgför detta, det är etablissemanget som styr som skapat detta ”forskningsfält” så varför ligger inte bevisbördan hos dem?

    Jag förnekar inget, jag bejakar, jag tittar ut genom fönstret och ser väder och vind, samma som alltid, året efter jag föddes drog den värsta stormen in på 50 år där jag bor, stenarna och betongpirarna där jag bor har varit samma i 50 år, vattennivån stiger och sjunker, och om jag kan se någon förändring så är det att stränderna växer. Det är istället du som förnekar, du förnekar det du ser utanför ditt fönster och tror mer på det som skrivs i tidningarna, som vi väl åtminstone kan vara överens om, är ideologiskt bundna vid global uppvärmning?

    Kort sagt, jag är en bejakare av en experimentellt verifierbar verklighet, du är förnekare.

    Gillad av 6 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Det finns inga konservativa politiker i Sverige och har inte funnits på mycket länge. Så vilka åsikter de skulle ha haft kan många nog bara gissa sig till (till exempel, ”Förstör inte det som är bra i Sverige”). I dagens Sverige finns bara vänster och extremvänster med devisen ”Bunta ihop dom och sno deras pengar”.

    Gillad av 6 personer

   • Lars skriver:

    Jag förnekar inget, jag vet att jag inte kan bedöma hur klimatet utvecklas, jag är beroende av forskningen. Att tro att världen kan skådas i sin helhet i det lilla livsrum vi har omkring oss är att missförstå världen, den är större, krafterna större, tidsförloppen längre och jag kan inte uttala mig om vädret t.ex. pga sommarens skogsbränder. Regeringen kunde det däremot! SÅ de utnyttjade människors oförmåga och brist på kunskap om de stora förloppen för att miljöpartiet skulle komma in i riksdagen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jan Andersson, det finns inte bara extremvänster, det finns en höger som oftast benämns nyliberaler och det var nyliberalism som drev Alliansens politik med avregleringar, ökade inkomstskillnader, angrepp på välfärden (pensioner, fas 3), globalism (invandringen).

    Kanske det var en bra politik? Vad vet jag. Kommande generationer kommer kanske att vara överlyckliga. Etiketter som konservativ är oftast bara etiketter för komplexa förhållanden eller har demagogiska syften t.ex. att måla ut alla som vänster och rycka ett attribut, skatter, som förklarande variabler varför allt är dåligt. Man kan lika gärna anse att Svensk politik är dålig för att politikerna äter för lite gröt till frukost.

    Gilla

   • Rhenguldet skriver:

    Herregud, det du ser som avregleringar är i mitt sinne den minsta lilla tummetott, att några partier i Sverige lyckades sänka skatten en millimeter lägre än den högsta nivån mänskligheten skådat ser du som höger. Du har aldrig varit i närheten, du har alltid levt i ett system med små svängningar runt socialism, alltid.

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Rhenguldet, tagga ner, lämna det känslomässiga och din egen bias när du ser på världen och andra människor. Du lägger din fantasi som ett töcken för ögonen och tolkar in vad som inte finns där. Ett resonemang är ett resonemang och du svarar inte på mitt eftersom du, när dina egna tankar inte håller, väljer att förbigå och slå under bältet med något verktyg t.ex. att du hävdar att jag inte förstår det grundläggande när det är du själv som inte har fast mark under fötterna. Sluta pladdra så mycket strunt och håll dig till samma signatur. Logik är kanske inte din starka sida? Må väl vara hänt, men man kan försöka förstå sig själv och hur man kommunicerar med andra.

    Gillad av 1 person

 4. Den Sista Karolinen skriver:

  Jag tror att Patrik har många rätt här. Min erfarenhet av folks åsikter – om de kan tänka självständigt och inte per automatik vad regimen säger – är att det inte är kopplat till utbildning eller stor mental skärpa.
  Känner flera personer som är mer än välutbildade men som är fullständigt osjälvständiga i sina tankar; de följer vad som predikas uppifrån.
  Tror helt enkelt att det snarare är frågan om personlighet och karaktär, kanske t o m överlevnadsinstinkter.
  Vissa vägrar helt enkelt se det uppenbara. Därmed kan man lättare förstå exemplvis 30-talets Tyskland.
  Omöjligt att bevisa men jag hade kunnat slå vad om allt jag äger på att dessa som köper klimathysterin och multikulti också hade gått längst fram i dåtidens Tyskland.

  Gillad av 11 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Är också inne på att det har med vilken typ av personlighet man har.
   Vissa kan bara inte tolerera de undergångskänslor som aktiveras om de skulle gå emot maktens åsikter.
   Andra måste tänka själva och bottna i den åsikt de brottas med.
   Övervägande majoriteten av de som dväljs här på DGS, är jag säker, tillhör den senare kategorin.

   Gillad av 1 person

   • Karl Oskar skriver:

    Och behov ha något att tro på.
    För att få struktur på tillvaron.
    Djupt känt behov hos människan.

    Det behovet fyller PK-ismen.

    Gillad av 1 person

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Det har alltid funnits människor som anser att de tillhör en elit som är utsedd att bestämma över hur andra människor skall leva. Och som tack för detta även anser att andra människor skall försörja dem. Religiösa ledare, fascister och kommunister. Vart tog alla kommunister vägen som hyllade sovjetkommunismen? De flesta återfinns nu i den gröna totalitära rörelsen.

  Gillad av 6 personer

 6. rolfholmen skriver:

  Intet är nytt under solen.
  Vad jag kan se av historien har Makten alltid använt sig av skrämsel för att hålla ”folket” i schack. Tänk bara på religioners hot om helvetet om man inte inordnade sig. Häxjakt, berättelser om troll, oknytt, skogsrået och andra hemskheter som kunde drabba en om man inte var lydig. Hotelser med sotaren som jag själv upplevde som barn.
  Som kronan på verket kommer nu hoten om den annalkande miljökatastrofen. ”Einordnen” eller så är ni fördömda!

  Tack så mycket. En viss skepsis är nyttig.

  Rolf

  Gillad av 6 personer

 7. V for Vendetta skriver:

  Ordet klimatförnekare har fått samma klang som t e x rasist eller antisemit. Det kommer med all säkerhet också att devalveras så som sina företrädare inom lingvistiken. När inte längre kulturargumenten kring mångfald biter för att skapa en identitetspolitik så måste man ta till nya tag så som klimatförnekande för att stabilisera värdegrunden. Det skulle vara roligt i en spaning få en uppfattning om vad framtidens identitetsord kommer att handla om, själv gissar jag på att det kommer att landa inom någon religiös ram. Precis som orden rasist och antisemit så hamnar en klimatförnekare i en obehaglig situation där denne skall försvara sin position först och främst genom att uppmanas göra upp med sina fördomar, vilka mycket väl kan vara den rena sanningen. Vidare landar man också i svaret att det är den vita mannens skuld att världen ser ut som den gör. Just detta delar klimatfrågan med rasistkortet och mångkulturen. Ve den som försöker värja sig.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   ”Ur riktlinjerna som drogs upp av Sovjetiska Kommunistpartiets centralkommitté år 1943:
   Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterande, stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett ‘faktum’ i det allmäna medvetandet.”

   Gillad av 8 personer

 8. Göran N skriver:

  ”Nihil sub sole novum est”. Var det inte så att när Romarriket föll blev den kristna kyrkan om inte stark så åtminstone etablerade den sig då och växte sig därefter snabbt stark? Makt som makt. Den tidens motsvarighet till Al Gore (Number two is the first loser) måste ha varit de fd styrande i och av Rom.
  Och vilken makt har visat sig ha större påverkan på den västliga kulturen än kristendomen?

  Gillad av 1 person

 9. LORENTZ BRYDOLF skriver:

  Lysenkoismen når nya höjder i Göteborg. Där härbergeras ju redan Nationella sekretariatet för genusforskning, ett annat dårskapssammelsurium signerat Bengt Westerberg.

  Gillad av 7 personer

 10. Rhenguldet skriver:

  Jag minns klimatmötet i Köpenhamn väl, idel trafikstockningar för att polisen spärrade vägarna där limousinerna skulle fram från Kastrup i snödrivorna, det var svinkallt.

  Gillad av 2 personer

 11. Hans Högqvist skriver:

  Det finns säkert folk som tror att myror påverkar det lokala vädret också. När de små luringarna stänger ut / ingångarna på sin myrstack så börjar det ju faktisk regna en stund senare.
  Klimatet styrs av solaktiviteten och av de kosmiska krafter som, till synes ologiskt, förskjuter planeternas banor ibland så solen kommer längre från jorden ibland och närmare ibland.
  För mig är det helt orimligt att tro att förbränning av olja kan förändra klimatet – människans tro om sin ”gudomliga” makt, speciellt i det sekulära Sverige……

  Gillad av 6 personer

 12. svenne skriver:

  ”Varför en samhällsforskare skulle koppla armkrok med en klimatalarmist är långtifrån självklart men dock ett faktum som är intressant i sig”.

  Det finns även annat armkrokande som är lite mystifikt:

  – Vad har kulturjournalister och artister för bakomliggande kunskap som gör att de kan anses vara kunniga i politiska frågor?

  – Varför försöker statsvetare – och andra samhällsforskare – kartlägga egenskaper hos de väljare som sympatiserar med SD då det finns minst lika underliga egenskaper hos t.ex. Mp-väljarna?

  – Varför försöker så kallade ”feminister” – som vill värna om kvinnliga rättigheter – med emfas bortförklara att muslimska kvinnor totalt är underkastade sina mäns godtycke?

  Det finns givetvis fler exempel som verkar fullständigt ologiska, och som orsakar irrationella utspel av de troende, men dessa motsägelser verkar vara helt ointressanta för grävande journalister och andra som befinner sig på ”den goda sidan”.

  Gillad av 1 person

 13. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror inte att du tänker långt nog. Det handlar inte om att bestämma så mycket som om att utrota den vita rasen. Klassisk radikalism: Man söker källa för det onda och det man finner det utrotar man. Endlösung. Vi har sett det förut och vi kommer att se det igen. Den här gången är det den vita rasen som skall sändas till gaskamrarna och brännugnarna. Detta är den materiella basen. Allt annat är överbyggnad.

  Gillad av 10 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En usonisk barnläkare twittrade att hon gav alla vita blivande mödrar en diagnos utan terapi för barnet för att få mödrarna att abortera sina vita barn så att den vita rasen dör ut.

   Detta är, om det är sant och lyckas, mord.

   Svarta sjuksköterskor har filmats medan de har torterat en vit äldre man för att han var vit i stället för att ge honom den omvårdnad som deras ”kall” skulle ha motiverat. Han var deras patient, men de torterade honom för att ge utlopp för sitt vänsterhat.

   Detsamma kommer att ske i allt öppnare former även i den svenska socialiserade sjukvården. Ättestupan har redan börjat. Svenska patienter som kräver svensk personal slängs i fängelse och svälts ihjäl, medan utländska självklart har en mänsklig rättighet till motsvarande. Pengarna tas från äldervården inte bara för att utlänningar är viktigare, utan för att de gamla skall dö fortare. I samband med Brexit-folkomröstningen och valet av Donald Trump vädrade vänstern utan att riskera fängelsestraff för hatbrott önskemål om att gamla vita skall dö.

   Men detta är hatbrott. Det är folkmord. Det är national-socialism. Det är här kampen står, inte på någon politisk sportarena med fair play, vem som skall ”bestämma” om småsaker som skatteuttag, invandringsvolym och antalet karensdagar i sjukförsäkringen. Det är en fråga om liv och död, om hat och mord. Socialismen har vaknat igen, och den känner lukten av blod. Den vill mörda, döda, förstöra.

   Vakna!

   Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Anledningen till att man vill utrota den vita rasen ska man kanske uppehålla sig vid en stund.

   Globalismen förutsätter, för att den ska lyckas, att det finns en foglig befolkning. Det finns många sätt att nå det målet. Samtidigt måste man tänka sekvensiellt; d.v.s. i vilken ordning man ska ta de olika stegen för att nå den önskade effekten.

   Den vita rasen är den dominerande i den mest utvecklade delen av världen. Det är också i den delen man kan förvänta sig att de flesta motståndarna mot globalismen finns. Det gäller alltså att bli av med dem först.

   De som är bäst skickade att se till att jobbet blir gjort är islamisterna. De flesta motståndskraftiga vita männen är kristna eller något diåt. För islamisterna är de fienden nr 1. Det är därför naturligt att mobilisera det islamska hatet för att bli av med det hindret.

   Eftersom globalisterna redan lierat sig med de islamska ledarna i Saudiarabien och på andra platser återstår bara att göra slag i saken med andra totalitära krafter som det kinesiska kommunistpartiet. De har också fördelen av en tradition av att effektivt utrota meningsmotståndare.

   Planen är enkel: bli av med den vite mannen först (feministerna vill gärna vara med på ett hörn också) så löser det sig ganska snabbt.

   Gillad av 1 person

   • Rhenguldet skriver:

    Ringarna. Men det är inte den vite mannen lika mycket som det den vite mannen uppnått man vill nullifiera.

    Gilla

 14. Rhenguldet skriver:

  Här en annan vinkel på samma sak, nämligen hur stora mängder unga nu luras att ta en universitets- eller högskoleutbildning som inte ger dem någon chans alls att få jobb, detta gäller även exempelvis juridik, eller rättsmedicin som fått ett uppsving via alla TV-serier.

  Vissa högt betalda jobb inom finansbranschen och inom juridiken kan man endast få med ett diplom från Cambridge eller Oxford, det kvittar om du lärt dig samma sak från annat ställe. Detta sker, förutom att det är ett sätt att lura studenter på pengar, så klart också för att det tjänar politikerväldet, man sväller sina led, för de jobb som alldeles inte behövs, som de inom de sociala vetenskaperna eller rent hitte-på som genus och klimat, dessa jobb måste skapas, så man sprider sitt ideologiska gift i företagen och inom administrationen, visst måste snart alla företag ha en genus-och-mens ansvarig, en klimatansvarig och kanske en person med ansvar för att kontrollera klimatskepticismen? Universiteten är idag enormt vänstervridna och får därför lov att svälla över alla bräddar, man skiter i att inte alla få jobb, bara man får väljare.

  Denna insikt verkar inte alls ha sjunkit in i Sverige, jag brukade tycka att vi var mer demokratiskt avancerade än korrupta Sydamerikaner eller Italienare, men vad är egentligen primitivt med dessa länder? Befolkningarna där VET att politikerna skiter i dem och att det är en huggsexa, och röstar därefter. Endast i Nordeuropa, med Sverige som värsta exempel, så har vi varit så dumma att vi trott att L eller C eller M eller S på något sätt företrätt och brytt sig om de som röstat på dem, allt man läser nu har fortfarande denna villfarelse inbyggd. Det är en mycket mera sofistikerad och bättre experimentellt belagd hållning att ta som utgångspunkt att alla politiker tjänar sig själva först och att vi väljare endast är ett medel. Massinvandring och klimat är bra exempel.

  Gillad av 6 personer

  • Mr X skriver:

   På ett stort företag jag känner till så kan chefen för, låt oss kalla det, ”hållbar utveckling” ofta ses på intranätet dykandes på barriärrev eller besökandes isbjörnar, någon måste ju ta skitjobbet att informera alla om klimatet!

   Gillad av 1 person

 15. Rolf H Carlsson skriver:

  Det som fick mig att bli klimatskeptiker var alarmisternas påstående att ”science is settled”. Då förklarar man sig inte vara en riktig forskare. Kanske den mest grundläggande vetenskapliga värderingen/normen är att ”Science is never settled”. Karl Popper som är min favoritfilosof byggde vidare på upplysningsfilosoferna i detta avseende och citerade ibland även de försokratiska grekiska tänkarna att ”in the end we know nothing” (jämför också Victor Rydbergs Tomten när han spanar ut i midvinternatten!), men Popper menade också att vi kan komma sanningen närmare genom att ständigt utsätta det vi tror oss veta för kritisk granskning och falsifiera våra kunskaper, seriöst och systematiskt. Endast om alla falsifieringar misslyckas kan vi hävda att vi etablerat en temporär kunskap – tills nästa falsifiering lyckas. Popper inspirerades ursprungligen av Einsteins falsifiering av Newtons universella ” temporära sanning” (relativitetsteorin, som för övrigt 1931 utsattes för ett upprop från 100 forskare som hävdade att den var ett ogrundat påhitt, men det var inte forskning utan nazistsympatisörer och antisionister) Alarmisterna vägrar utsätta sina teser för seriös granskning, för seriösa falsifieringstester. Därför kan dessa självdeklarerade ”forskare kallas för pseudoforskare. Alarmisterna med sin AGW är religiösa förkunnare och det är betecknande att de också övergått till ett religiöst språk. AGW är en religion, inte en vetenskap. Kolla också följande länk där en Nobelpristagare föreläser på temat: https://www.youtube.com/watch?v=SXxHfb66ZgM. En annan högt rankad vetenskapsman, professor Richard Lindzen, MIT, expert på atmosfärforskning som ger en grundläggande orientering om vad som bestämmer klimat till skillnad från väder. Finns på nätet.

  Gillad av 7 personer

 16. Rhenguldet skriver:

  forts.

  Vidare så blir ett mera korrupt system mera robust mot den slags ideologiska hysteri vi nu ser i Sverige, väljare, som vet att politiker luras, är inte så lättköpta vad gäller politikernas senaste mode, och vi kan se exempelvis hur Viktor Orban förmår stå emot Soros, tror ni inte Soros har erbjudit Orban pengar? Så klart, men Orban och hans anhang kan göra det de tror på och sko sig i processen, men Sverige, ”landet utan korruption” är enormt sårbart, för en som Soros kan ju med några få miljarder kontrollera hela det ledande skiktet, han kan utlova utbetalningar på 25 miljoner kronor i nutidsvärde till 40 politiker för sketna 100 miljoner euro, för en miljard euro så kan han köpa hela riksdagen, och gudarna skall veta att han har en miljard, de som lyckas startar sällan från noll och Soros började med den bästa mecenaten av alla, Rothschilds, familjen som finansierade imperialism med maskingevär.

  Det tydligaste exemplet här nu är Annie Lööf, som garanterat har stora utbetalningar att vänta, det är så uppenbart så att till och med gamla miljöpartister har upptäckt det. Men gräver svensk media i det? Icke, varför, jo för att alla svenska topp-politiker sitter med tungan ute och hoppas att de blir utvalda, endast nationalister göre sig icke besvär, men det är kanske nästa steg?

  Gillad av 7 personer

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror detta är en rimlig förklaring. När en maktsträvande politisk rörelse söker vidga sitt inflytande, vilket är politikens drivkraft, så söker den en fråga som kan tjäna som baner. Det har hävdats att Hitler avsiktligt använde den latenta antisemitism som fanns i Tyskland och Europa som ett samlande begrepp inom nationalsocialismen.

  Säkert skulle landets akademiska aktivister inom klimatpolitiken gärna se att kritiskt tänkande individer överlämnades åt vårdsamhället för lämplig behandling. Hittills har de lyckats nästan 100%-igt att stänga ute alla kritiska vetenskapliga tankar ur MSM media och de arbetar oförtröttligt att stampa ut det ur övriga ,hittills fria, medier.

  Inget är viktigare att bekämpa denna, som det ser ut, akademiska sjuka.

  Gillad av 7 personer

  • Rhenguldet skriver:

   Tack Lennart, jag är imponerad över din energi i detta, du har dessutom som professionell i frågan mer att förlora än oss andra tyckare. Jag undrar om du försöker få alster publicerade i MSM? Kan du inte försöka? Det hade varit mycket intressant att se skälen till varför SvD, DN, Aftonbladet, Expressen och GP refuserar dig, du hade kunnat publicera svaren du får på DGS.

   Gillad av 2 personer

  • Erik2 skriver:

   Ja, första stegen är ju tagna i och med upprättandet av enhet i Göteborg för att studera samband mellan klimatförnekelse (vilket ord), konservatism, kön, hudfärg osv. Sedan på det den avhumanifiering som skett på senare år i den politiska debatten. Är man t ex SD-anhängare är man inte riktigt en fullvärdig människa som det verkar. Rälsen är snart färdiglagd.

   Gillad av 2 personer

 18. Östrahult skriver:

  Forskningen är politiskt styrd, särskilt inom inexakta vetenskaper och då slår modetrenderna igenom. Forskning är nog politiskt styrd i många länder men jämfört med Sverige finns troligen en viss spridning på finansiärer, i Sverige utgår alla medel från offentlig sektor.

  Förutom detta förhållande tror jag det finns en faktor till som gör att klimathysterin når högre i Sverige än i något annat land. Orsaken är förekomsten av ett stort antal feminiserade män som tillägnat sig kvinnliga beteenden. Dagens exempel: ”DN:s kulturchef Björn Wiman samlar sina texter om klimatet i ny bok. Läget är nu akut och ämnet överskuggar allt”.

  Det är nog bara i Sverige som mer eller mindre självutnämnda kulturprofiler anser sig veta bättre än naturvetenskaplig forskning.

  Gillad av 3 personer

 19. En grundbult skriver:

  Att utse en yttre fiende har alltid förenat människor. Till den egna gruppen. Är ni inte med oss – är ni emot oss! Klassisk psykologi för att samla människor.
  Det kan ske i olika steg.

  Steg ett; Man kan utse män till fiende. De kan inte smita undan sitt kön. Så praktiskt. De är fångade i sin genetik.

  Steg två; Vit hud är också den genetiskt betingad. Alltså, samma sak här. Fångad i en genetisk fälla.

  Nu har fienden börjat ringas in. Men mer behövs.

  Steg tre; Lägg till det ålder. Medelålder. Visserligen inte genetiskt kopplat. Men ålder är en faktor man inte kan ändra på.

  Nu har vi snart fienden i en liten ask. Bara att slå igen locket och skriva en etikett. Men vi är inte riktigt där än.

  Steg fyra: Koppla gener och ålder till miljöfaktorer.
  Det är där frihetsgraden plötsligt blir mycket stor.

  Steg fem; Det finns dock ett litet aber. Samma människor som skriker i högt om rasism, med rätta, har själva just utnyttjat sig av ”steg ett till fyra” – där genitiken utgör kärnan i att definiera en fiende.

  Steg sex; Det är då det börjar spricka isär.
  I epicentrum av all rasism – hittar man alltid kopplingen mellan genetik och miljöfaktorer.
  Där genetisk determinism används för att förstärka en animositet. Rasismens kärna är att påföra en hel människogrupp miljöfaktorer kopplat till genetik.
  Som inte går att fly ifrån. I det ligger gruppens fastnaglande.

  Steg sju; Dessa steg har samhällsforskarna tagit, när de fångar klimatskeptikerna i en ask.

  Steg åtta; Samhällsforskare försöker sig på något i grunden mycket ovärdigt. Man kopplar klimatskeptikerna till hård genetisk determinism.
  Och går därmed i samma fälla som de äkta rasisterna. Samtidigt som man själv anser stå fri ifrån rasism.

  Steg nio; Var finns självinsikten? Var finns självrannsakan? Ser man inte att man fiskar i mörka vatten? Frammanar fiendskap och animositet med hjälp av genetiska faktorer kopplade till väl valda miljöfaktorer. Likt den äkta rasismen gör.

  Gillad av 1 person

 20. Enough skriver:

  PK’s mantran, man ska inte ställa grupp mot grupp, allas lika värde mm., upphör helt när man ska försvara sin religion. Det är så falskt och genomruttet, tråkigt att inte fler förstår och motarbetar denna religion.

  Att den stora frågan hur många människor jorden kan bära aldrig tas upp i samband med klimat- och hållbarhetsfrågan för planeten, visar bara hur ihålig argumentationen är. Tål den 15 miljarder, 30 miljarder eller kanske 50 miljarder? Ganska sannolikt finns det en övre gräns, och innan den är nådd, kommer det att ha utlöst både krig, svält och smittsamma sjukdomar.

  Gillad av 1 person

 21. Göran Holmström skriver:

  Bravo Patrik bit makten i knävecken bara 🙂
  Inget nytt under solen dock, Niccolo Machiavelli beskrev mekanismerna rätt bra i fursten, Den klassiska boken i härskartekniker. Minns för 30 år sedan då jag arbetade i ett av stadens stora fastighetsbolag, trenden då var utförsäljning av dylikt. Det tillsattes en ny VD han citerade Machiavelli så fort det gick, även så skickade han hela företaget på (omskolningsläger) Förändringskurs hette det med finare ord. Denna process vände upp och ner på hela företaget under två år Folk mådde eländigt, ingen vågade ifrågasätta den nya despot. Jag fick nog en dag konfronterade VD i garaget och frågade,”Vad fan håller du på med”.
  Svaret vart,” Dig kan man inte lura va?” och ett garv, han fortsatte kör ditt race jag bryr mig inte så kör jag mitt.
  Jag tjänade för bra på mina sidospår så det var bara att tiga och bli smartare.
  Denna VD gick vidare till järnvägen senare. Hur den fungerar nu vet ju dom flesta.
  30 år senare så nya gurus, mer slöseri med skattebetalares medel, mindre tillbaka till dom som ger bort bitar av sina liv frivilligt i god tro för det allmännas bästa. Nej detta land hade mått mycket bättre av ett kort blodigt inbördeskrig, där frihetens träd vattnats av tyranners och patrioters blod.

  Gillad av 1 person

 22. Lars-Olof Svensson skriver:

  Stephen Hawking trodde på man made climate change. Det finns andra fysiker som inte tror det. Men vi kommer kanske aldrig kommer få ett säkert svar så vi måste agera utifrån risk och sannolikhet. Plus en sak till, att köra huvudet i sanden kommer aldrig att funka. Som PE är inne på, klimatalarmisterna är en social rörelse vars kärna är makt. Satsa på teknik, företag och grön energi så kommer debatten och den sociala rörelsen dö sotdöden. Alternativet är bara höjda skatter, förbud och olidliga Rapport och Aktuellt-sändningar med Rockström som överstepräst. För att inte tala om klimatflyktingar. Grön energi har dessutom det värdet att vi kan tjäna pengar på den. Ett lite längre skott är att det kan medföra lite stabilitet i MENAs oljestater, om nämligen folket där måste börja samarbeta istället för att slåss om oljepengarna. Var så god välj: antingen tar näringsliv och teknik täten eller så kommer Fridolin & Co hem och talar om för Dig vad Du ska äta hållbart, hur Du ska köra hållbart, om Du får flyga hållbart till Luleå, hur Du ska cykla hållbart eller hur många klimatflyktingar Du ska betala för. Uppfinningsrikedomen kommer att vara gränslös när det gäller att detaljstyra oss åt det hållbara.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Kanske trodde Stephen Hawking på att människan oavsiktligt ändrat klimatet.

   Men tron att människan avskiktligt kan laga klimatet igen är en helt annan tro.

   Det är som skillnaden mellan att tappa en Ming-vas i golvet och att göra den hel igen. Inte nog med att man inte lyckas särskilt bra och att det inte är samma förmåga, verksamhet eller skicklighet som leder till framgång i de två skedena, tappandet och lagandet. Själva lappandet och lagandet ökar oordningen, ökar entropin. Det minskar den inte.

   Mot människogjord klimatförbättring måste vi ställa energieffektivitet.

   Varifrån skall all denna energi tagas om fossila källor inte duger?

   Gillad av 1 person

   • Lars-Olof Svensson skriver:

    Jag svarar med en hekt annan sak. På Netflix går en amerikansk produktion om Vietnamkriget. Så här 50 år senare måste jag erkänna att FNL hade rätt. Det gick bara inte erkänna det då för de som stod på gatorna och samlade in pengar i Sverige var kommunister och allmänt korkade, tyckte jag. Att USA ärvde Frankrikes kolonialkrig var galet när det enda Vietnam vill var självständighet. Istället drev USA Vietnam ännu hårdare in i Fållan Sovjet och Kina.
    Och jag var inte ensam att reagera så. Vad värre är, det är på samma sätt idag men med klimatfrågan. Många ogillar Fridolin och det får den följden att osvsett vad han säger så är det fel. Kommer vi inte ur det tänkandet eller snarare brist på tänkande så kommer klimatalarmisterna vinna på wo. Antingen ställer vi in oss på att tjäna pengar på klimatomställningen eller så kommer klimatalarmisterna ta våra pengar.

    Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Eftersom miljörörelsen är ett verktyg i maktkampen saknar det betydelse vad du gör, det är inte möjligt att tillfredsställa kraven eftersom dessa alltid förändras och utökas.
   Att som företagare och innovatör se affärsidéer i miljörörelsens krav är förnuftigt och påskyndar bara klarsynen i konsekvenserna av kraven.
   Detta kan och bör göras utan politisk hänsyn eller påverkan.
   Om miljörörelsen förbjuder bensin är det inte fel att börja tillverka cyklar, men att stödja MP i avsikt att sälja fler cyklar är moraliskt och intellektuellt fel, och det är här vi nu ser kulturvänsterns och en stor del av företagsSveriges agerande.
   Ett annat ord för detta beteende är prostitution.

   Gillad av 1 person

 23. Matts Ekman skriver:

  Hade det tvivelaktiga nöjet att läsa avhandlingen vid Uppsala Universitet. Att något sådant, typ identitetspolitisk skrift, baserad på intervjuer av ett par hundra personer i Sverige och Brasilien (!) ska kunna rendera en doktotshatt är för mig helt absurt. Vad händer mef våra universitet? Var fanns opponenterna? Är alla invaggade i identitetsflum? Som forskningsområde är det säklart undrrbart – ta vilken ide’ som helst och relatera till grupp av individer – se där så är doktorshatten din!

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Upplever det som att teoribidraget har tonats ned; forskarstudenten skall snarare visa metodkunskap och förmåga att koka soppa på en spik (dvs. skriva ett pek(oral)) och få det publicerat.

   Gillad av 1 person

 24. Morgan´s tankar... skriver:

  Agendan för FN 2030 är redan bestämd utan debatt eller demokratisk inblick, för Sveriges del har redan en Dansk från säkerhetsrådet först signerat avtalet sedan två regeringar som gått med på att staten Sverige upphör 2030. Det är själva kontentan av klimathotet att facister i en ny form vill ta över makten via FN & EU. Folk vill bara inte tro att det faktiskt är sant om vi inte agerar nu.

  Gillad av 1 person

 25. Erik2 skriver:

  I all denna diskussion tycker jag mig så inse följande. Löfven får två veckor på sig att sondera terrängen. Visar oväntad kompromissvilja. C och L är mer än välkomna. Det är riktigt bra förhandlingsinviter som på en gång plockas upp. Påminner mig om att Löfven från början inte tyckte något särskilt om SD, som jag minns. På senare år har avståndstagandet varit närmast aggresivt. SD-hatet har förstås sin rationalitet i att det ger en möjlighet att splittra alliansen. Den är strategiskt viktig endast av den anledningen. Och vilken strategi det har varit. S är på väg att rensa ut identitärer, men har fortsatt kvar högreligiösa. Och S håller på att splittra alliansen på det mest lysande sätt. Löfven måste omvärderas och det ordentligt. Det här är politisk fingerfärdighet av hög klass. SD har sedan fåtts att spela med genom att tro sig se en M och KD och SD allians. Konservativt block i Sverige? Ja, det önskar ju jag men det är nog i mitten regeringsmakten fortsätter vinnas. Så här kommer en socialistisk skördetid tack vare totalblåsta alliansföreträdare. Än en gång.

  Gillad av 3 personer

 26. MartinA skriver:

  Jag förstår att PE identifierar sig med vita män över 40. Men varför så ogin PE? Varför inte utvidga dina stamlojaliteter till alla vita? Eller, om det känns för radikalt, alla vita nordeuropeer i vart fall? Du vet, vita män över 40s funktion och syfte och existensberättigande är ju att skydda de övriga av vår grupp. Gör vi inte det, ja, varför finns vi då?

  Gillad av 5 personer

 27. Gösta Johnsson skriver:

  Bra skrivet och analyserat Patrik.
  Det mycket stora hotet för jorden och världen – till skillnad mot klimathysterin – är den enorma befolkningsökningen som kommer att innebära stora folkomflyttningar och stora påfrestningar på jordens klimat. Bara med att konstatera befolkningsökningen i Afrikas folkrikaste nation Nigeria: 1990; 95.3 miljoner till 2017; 190.9 miljoner inser man var det verkliga problemen med klimatet finns. Sedan har vi utvecklingarna i Asien med Kina, Indien, Indonesien, Pakistan med flera vad gäller befolkningsexplosionen för att förstå de påfrestningar på klimatet – inte vädret – som kan förväntas. Lösningarna måste ju i första hand inriktas på att försöka påverka dessa länder och stater att införa stopp på denna skenande och skadliga utveckling genom barnabegränsningar till högst 2 barn/familj under flera årtionden framöver eller till dess att balans mellan mattillgång/ naturexploatering/ arbetsutbud/teknisk utveckling mm uppstått både nationellt och globalt. Därmed inte sagt att inte åtgärder mot onödiga nedskräpningar i marker och vatten måste pågå oavbrutet av oss enskilda människor, företag och organisationer generellt.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Helt dödfött projekt. Vi måste se till att dessa länder behåller sin befolkning på sitt eget territorium. Dessutom måste vi se till att vi kan föda vår egen befolkning. Vi lever farligt nu när vi bara gör mat till hälften av vår befolkning samt importerar resten. Vi sköter vårt och de sköter sitt. Misslyckas de, so what? Misslyckas vi? Inte kul.

   Gillad av 2 personer

 28. Kristina von Heland skriver:

  Då jag blev skeptisk till hela klimathysterin var då Al Gore höll talet då han fick priset. Då han tog fram blädderblocket med statistiken och började peka och mästra medan en film med isbjörnar och kalvande isar visades fick jag diktatorskänslorna konfirmerade.
  Då man nyligen la fram att jorden skulle gå under om 10 år-Rockström fick stor och okritiserad plats i medierna tänkte jag på laestadianerna som hade en undergångspastor. De sålde sina hemman och stod på stranden vid floden och väntade på arken. Eller sekterna i USA med kollektivt självmord ute i djungeln.
  Då alla fåren bräker i samma tonart i flocken löser man inga problem direkt. Rättning i leden ett två och sedan marscherar man samstämmigt mot undergången. Tron på mänskligheten och sig själv är obefintlig.
  Som jordbrukare är jag mycket skeptisk till dem. De sa försurning, de kalkade, jag la på svavel på oljeväxterna…
  Vi som varit med några vändor sedan tyst vår är skeptiska helt klart. Det finns problem och de ska lösas. Att lägga sig ner och dö är ingen lösning.
  ”Experterna” är såpaskådisar, avdankade politiker, trötta mediamänniskor med stadig lön. Självutnämnda småpåvar.

  Gillad av 8 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Att lägga sig ner och dö är ingen lösning? Inte för dig och mig. Men för de som är rädda för jordens undergång innebär ju att den som tar livet av sig gör inget klimatavtryck i fortsättningen. Blir man utlagd i skogen blir man mat åt djuren. Så, Fridolin och Lövin, vad väntar ni på? Ni vill ju gå före. Här är chansen att visa hur man snabbast minskar sitt klimatavtryck till noll. Alltså NOLL!!!!

   Gillad av 2 personer

   • Karl Oskar skriver:

    Tanken att just du inte ska existera ligger mycket nära kärnan i MPs miljölära.
    Mycket nära kärnan.

    Gilla

 29. Gregor Samsa skriver:

  Klimatfrågan är synnerligen komplex och naturvetenskapens förmåga att isolera den mänskliga faktorn från den naturliga temperaturväxlingarna och de olika klimat som exempelvis medgav bosättnig på Grönland under medeltiden, är långtifrån självklar.

  Just på grund av frågans komplexitet i kombination med dess ideologiska, civilsationskritiska potential gör att den ”korrekta uppfattningen” inte försvaras på vetenskaplig grund med sakargument; tvärtom har påbjuden korrekt uppfattning upphöjts till en trosartikel. Denna trosartikel är så primitiv i sin karaktär att den självklara frågan om graden av mänsklig påverkan reduceras till frågan om för eller emot. Ingen nyansering är tillåten och likt katolska kyrkans förföljelse av gudsförnekare ska nu klimatförnekare om inte förföljas så i vart fall identifieras och psykologiseras i samhällskroppen; varför inte utveckla en diagnos så att dessa avvikare kan sjukdomsförklaras.

  Att Chalmers inrättat en institution enkom för att studera klimafförnekare; CEFORCED, är helt enkelt skandalöst och skrämmande aningslöst. Chalmers har helt enkelt institutionaliserat det faktum att en viss vetenskaplig teori anses ofalsifierbar, denna överideologi får inte ens nyanseras eller ifrågasättas – därigenom har Chalmers kortslutit och underkänt själva den vetenskapliga metod som utgör grunden för dess verksamhet.

  Gillad av 5 personer

 30. Rolf Wasén skriver:

  Miljöengagemanget har en viktig funktion, vid sidan av den som Engellau nämner . Nämligen att dölja mera svårhanterliga miljöproblem, samtidigt som det är ett bekvämt sätt att visa sitt engagemang på. Desto bättre om det samtidigt stärker makten.

  Om allt detta nu de facto leder till sämre miljö och andra negativa konsekvenser med magert resultat i pluspotten. Vem tar då det reella ansvaret? Det gör det stora flertalet. Fler borde alltså sätta sig in bättre i frågan. Personligen konstaterar jag att upplysningstiden är till ände, om nu inte ett mirakel inträffar!

  Gilla

 31. Stig Rosenlund skriver:

  Klimatvetenskapens rimligaste hypoteser just nu:
  1. ECS (temperaturökning pga fördubblad CO2) är drygt 1 grad, inte 3. CO2-ökningen från 280 ppm år 1780 till ca 410 nu innebär ca 0.6 grader.
  2. Vi är på väg in i ett Maunder minimum för solaktiviteten med en ca 30-årig liten istid. Därefter eller samtidigt är vi troligen på väg in i nästa stora istid om ca 100 000 år.
  Slutsats: AGW finns men är mindre än vad IPCC och Rockström hävdar. Oavsett nivå är den av godo genom att dämpa nedkylningen.
  Rätta mig om jag har fel!

  Gillad av 3 personer

 32. Sixten Johansson skriver:

  Ja, klyftan går mellan PK-ister och medelklassare, Maktens folk kontra Verklighetens folk. Maktens bästa redskap är lakejerna som formar orden och fostrar anpasslingar till det politiskt bestämda rätta tänkandet.

  När nu kyrkans folk, härolderna och akademikerflocken lierat sig med lagstiftarskrået, lika oavsättligt och ansvarsfritt som lakejföljet, kan den rätta läran spridas snabbare, mer unisont och från högre predikstolar än någonsin i historien. Förkunnelsen går ut i varje klassrum, alla hem, hela det publika rummet. Via alla vrålande megafoner nås hela riket av outsinliga varianter av det aktuella, likformiga budskapet. Det behöver aldrig prövas mot verkligheten och det som gällde i går behöver inte gälla i dag och definitivt inte i morgon. Maktens korporativ gäspar åt de maktlösas invändningar, men de maktlösa kan utpekas som Satans tjänare, så att godheten alltid tillskrivs Maktens och Ordens folk.

  Verklighetens folk är realister, automatiskt i ett underläge mot alla som med ordens makt och magi skapar egna, färggranna verkligheter, lättare att torgföra än den gråa. Varje charlatan, trollkarl och förförare vet hur lätt man kan lura folk, t o m göra dem bergfast troende. Riktigt så lättlurade är inte vi realister. Det vi har gemensamt oavsett utbildning, kön och samhällsställning är både en sund skepsis mot makten och att vi har tampats med verkligheten och samlat hudnära erfarenhet av livets mödor, fysiskt arbete, naturvetenskap eller andra kulturer och levnadsmönster.

  Gilla

 33. torssan skriver:

  Intressant artikel. Men slutsatsen ger kanske ett bipolärt intryck, om uttrycket tillåts, dvs en traditionell dialektisk förklaring. Förmodligen finns det fler grupper än bara två.

  Gilla

  • Rhenguldet skriver:

   Nej, det är hela poängen, det kanske finns det men socialism, etnofascism, liberalism och islam håller på att sammansmälta till en enda ring. Mot detta står individens fria tankar och fritt skapade gemenskaper.

   Gilla

 34. Brunte skriver:

  Bas fakta. Jorden är för liten för liten. Inom 6 år uppnår populationen på jorden 8 miljarder. Kreatur uppgår till 1.5 miljarder. 9,5 miljarder 37 – 38 graders radiatorer. (Kreatur har 38- 38,5 gr)
  Finns det forskning som påvisar att populationen och kreaturen kan bidra till den globala uppvärmningen?
  Vi människor bidrar också med metangas, speciellt efter måltider med bla bruna bönor.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Nja, yttemperaturen är kanske 10*C lägre; men visst ligger det något i att alla däggdjur, bara genom sin existens, omvandlar energi till värme.

   Är kanske därför, som tankar verkar finnas på att utrota alla andra däggdjur (utom hundar och katter) och äta insekter istället. 😉

   Gilla

 35. leif stern skriver:

  Jordens uppvärmning räknas ofta från slutet av lilla istidens slut i mitteln av 18hundratalet,
  enkallperiod då massor av europeer svalrt ihjäl. Themsen var frusen och svenska armeen tågade på isen över stora bält. Den lilla istiden orsakades inte av människan utan av solens låga aktivitet. Solfläckarna finns beskrivna av den tidens astronmer och påminner om dagens låga solaktivitet. Ingen talar om solens cykliska aktivitet trots att en ny liten istid fått oerhörda konsekvenser för jordens nu enormt mycket större befolkning i form av massvällt.
  Koldioxidökningen ökar skördarna och tillväxten av jordens skogar. en lätt temperaturökning
  ökar nederbörden vilket också ger ökat kolupptag i skogar.
  https://docs.google.com/presentation/d/1683vl92eEiPso2IrA_HL6gqe1YN0H3RjKPp0xq51_Jc/edit#slide=id.p
  Klicka på text med avvikande färg så syns aktuell länk
  Leif Stern

  Gillad av 1 person

 36. Rolf H Carlsson skriver:

  Först berövades skolan kraven på verklig kunskap. Nu är universiteten inte längre centra för forskning och utveckling av ny, meningsfull kunskap. Grundläggande vetenskaplighet är nonsens, kan möjligtvis betraktas som ett av många perspektiv, osv. Allt inordnas i postmodernismen och relativismen, men allt ska bli bra när PK-isterna helt tagit över och Jordens befolkning reducerats med några miljarder pga av svält o kyla. Kanske vi kan hoppas på tillnyktring när en ny liten istid är här – om det inte blir försent.

  Gilla

 37. Rolf H Carlsson skriver:

  För att inte enbart sluta i apokalyptisk pessimism: ett hoppfullt tecken är ändå att så många reagerar emot klimathysterin och den massiva greuelpropaganda vi får oss ständigt till livs av Wijkman, Rockström et co, och från gammelmedia

  Gilla

  • Sune Mangs skriver:

   Varför inte instifta ett speciellt forskningsinstitut som kunde granska Björn Wimans (kulturchef DN) klimatångestgenererade klimatpekoralism.

   Gilla

 38. Rolf Wasén skriver:

  Ett annat och kanske allvarligare miljöhot är mot vår psykosociala miljö. Det verkar komma från de som arbetar mycket aktivt mot det (påstådda) fysiska miljöhotet!?

  Gilla

 39. Utvandrad Emil skriver:

  För mycket att läsa allt just nu … men: qui bono? Genom att med en sådan teori som den vaga om global uppvärmning kan man lätt skrämma hela befolkningar till att acceptera väsentliga inskränkningar och därmed öka sin makt över dem, vilket de inte utan vidare skulle göra annars. Är det inte till sist detta som det är fråga om?

  Gilla

 40. Utvandrad Emil skriver:

  TTill exempel (och nu hör jag redan „Konspirationsteori!“ ropas bakgrunden… fastän detta kan betraktas som en cortègeprogrammässig satir):
  Nya Världsordningen är en känd men nedtystad plan som sedan ett halvt århundrade verkar – långsamt men intensivt – för att politiskt korrekt manipulera globalt för en samhällsform som liknar Orwells förutsägelse och som tyvärr har nått ganska långt med det. Man vill med tiden stoppa all privat biltrafik och börjar redan nu med dieselfordon. Varför? Till inskränkt frihet hör inte bara strypt yttrandefrihet (får texten stå kvar?) utan också bättre övervakning och kontroll av befolkning och individer, bl.a. med inskränkt rörelsefrihet. De skall använda statliga och kommunala trafikmedel istället så att man bättre vet vad de gör, vilket är svårare om alla far omkring självständigt. Men hur skall man få dem till det? Jo, man skapar först ett problem: i detta fall kallat global uppvärmning. När man har fått de flesta att tro på det, ”förstår” snart alla att det där med bilkörning är av ondo för miljö och planet och är beredda att till slut acceptera att den förbjuds för privat bruk. Sedan förbjuds bensinfordon. Men elektrofordon? De belastar ju elnätet starkt genom alla uppladdningar och måste begränsas till kommunal trafik. Sedan kan du inte åka ut i skogen och plocka svamp och bär utom med cykeln, men med tiden hittar man säkert på någonting mot den med. Storebrors datornät med konstgjord intelligens måste ju alltid veta var du är och vad du har för dig så att du inte gör någonting otillåtet. Visserligen populariseras just nu att alla skall ha ett chip för identifikation, lokalisation och mobilitetsövervakning, men man vill veta precis allt om dig. Folk kan ju vägra att bli chippade och de hittar nog medel att skärma av chippen mot utläsning. Så det är ännu inte bra nog.
  Oj, nu kommer de tydligen redan: ”They’re coming to take me away, ho ho hee hee ha haaa, to the happy home with trees and flowers and chirping birds” (https://genius.com/Xiv-napoleon-theyre-coming-to-take-me-away-lyrics). Bäst att jag slutar och försvinner snabbt…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.