Världsmästerskapet i ”guilt by association”

Patrik Engellau

Guilt by association betyder att koppla någon som man vill smutskasta till något erkänt avskyvärt så att synden och omoralen smittar, till exempel, om man levde på 1600-talet, genom att påstå att grannfrun, som man hatar, brukar flyga till Blåkulla för att bli påsatt av djävulen.

Nu ska det avhållas VM i denna gren. Dagens Nyheter har publicerat ett blytungt inlägg som säkert kommer att nomineras och bli en av favoriterna till mästerskapet. ”DN kan avslöja”, står det i ingressen, att sverigedemokraterna hyr ett kontor vid Slussen och Rysslands ambassadören en villa på Lidingö – och att båda fastigheterna ägs av samme man! Där fick du så du teg, va?

Detta scoop får tre helsidor plus tre fjärdedelar av förstasidan vilket man kan förstå ty det har väl aldrig kommit så säkra bevis för att sverigedemokraterna styrs från Kreml (eller om det är Kreml som styrs av Jimmie Åkesson, här behövs mer forskning).

Fastighetsägaren heter Johan Lundberg. Om du inte tycker det räcker för att vid en samlad bedömning ställa saken bortom allt tvivel så kan jag citera fler synnerligen graverande omständigheter från artikeln vars författare ”flerfaldigt prisats för sin journalistik”. Den här till exempel:

DN:s kartläggning visar att Johan Lundbergs bolag också äger hotell- och konferensanläggningen Villa Söderås på Lidingös östra sida… Lidingöbor har berättat för DN att ryska diplomatbilar synts vid huset.

Sådan information skingrar all skepsis.

I mitt eget grävarbete har jag kommit fram till en del andra saker som jag hoppas någon vill nominera till sagda internationella tävling. En artikel tänker jag ge rubriken ”Annie Lööfs kopplingar till nazismen”. Den grundas på ett obestridligt empiriskt faktum, nämligen att Lööf har setts flyga från Bromma flygplats vilket också Hermann Göring gjort! Jag har själv besökt flygplatsen vid flera tillfällen för att säkerställa fakta. Jag har kontrollerat att det även på Görings tid fanns ett stationshus ehuru ett annat än nu. Som bevismaterial har jag i min ägo en kopia av ett gammalt fotografi av flygplatsen och i min mobil finns en helt nytagen bild av densamma. En svensk historieprofessor, som uttalat sig anonymt till mig i telefon med röstförställning, säger, ordagrant, att ”Hermann var en ganska kul typ”. Jag påpekar detta särskilt eftersom exakt motsvarande yttrande fälldes i DN-artikeln om fastighetsägaren Johan Lundberg. Även detta anser jag vara en försvårande omständighet för Annie Lööf. Dessutom bodde Görings svenska fru Carin på Rockelstad slott som ligger bara 25 mil flygvägen från Värnamo där Annie Lööf föddes. (Jag säger ”flygvägen” eftersom Göring var flygare, se hur bitarna faller på plats!)

Ett annat gräv som jag sysslar med handlar om kopplingen mellan Jan Björklund från Liberalpartiet och den kinesiske massmördaren Mao Zedong, även han partiledare. Det som fick mig att ana ugglor i mossen var att Björklunds parti – under Björklunds ledning, nota bene – bytte namn från Folkpartiet till Liberalerna, vilket såklart var ett försök från Björklunds sida att sopa igen spåren. Mao Zedong pratade hela tiden om ”folket” vilket naturligtvis måste vara genant för Björklund. ”Folket” och Folkpartiet är liksom samma. Det kan dock behövas ännu säkrare bevis för personkopplingen. Ett spår jag jobbar med är att jag hört att båda andas luft. Om detta indicium kan säkras är jag nog hemma.

För övrigt kan jag vitsorda att det är jättejobbigt att vara grävande journalist. DN-journalisterna konstaterar bistert att de ”ställt frågor till den ryske ambassadören Viktor Tatarintsev, men ännu fått något svar”. Jag vet precis hur frustrerande det är. Till exempel har jag tillskrivit Mao Zedong för att höra hans syn på Björklundhärvan, men han vägrar att svara.

Kanske jobbar du själv med något betydelsefullt avslöjande som du har lust att dela med dig för eventuell nominering till världsmästerskapet?