Muhammed var också en hädare

Mohamed Omar

Koranen ser sig själv som det tredje testamentet. Först kom Toran, judarnas skrift, sedan kom evangelierna, de kristnas skrift, och till sist kom Koranen, muslimernas skrift. Men Koranen ser samtidigt sig själv som den första skriften, som alla skrifters urmoder. För den fysiska bok som vi håller i våra händer är bara en kopia av den himmelska skriften.

I Patrik Engellaus bok Guds tredje strategi – ska Han lyckas den här gången? funderar han över varför Gud uppenbarat sig på olika sätt i olika skrifter, framför allt i de judiska och kristna skrifterna. Men han kommenterar också Koranen. I en not skriver han:

”Den som läser Koranen kan för övrigt inte undgå att slås av hur angelägen Muhammed är att framställa sin skrift som något av ett Tredje Testamente efter det Gamla och det Nya och sig själv som en profet i Mose och Jesu efterföljd.” (s. 11)

I boken menar Engellau att Gud har valt olika strategier för att få tillbaka människan till ett paradisiskt tillstånd. Den första strategin beskrivs i Gamla Testamentet och gick ut på att få fram bra människor genom att utplåna de dåliga. Den andra strategin beskrivs i det Nya Testamentet och gick ut på att själv komma ner till jorden i Jesu gestalt. Den tredje strategin hittar du dock inte i Koranen. Den går i stället ut på att färre människor tror på Gud och i stället förlitar sig på sitt eget förnuft för att skapa ett gott samhälle här och nu: ett jordiskt paradis. Det är kanske är vad vår skapare vill? Är Gud hjärnan bakom ateismen? Det är en rolig och hädisk teori.

Det verkar också vara så Engellau uppfattar Jesus – som en nytänkare och ”hädare”. Det kan vara därför han inleder sin bok med ett citat av teologen och bibelforskaren Robert W Funk (1926-2005):

Den Jesus vi skymtar i evangelierna var faktiskt varken religiös, vördnadsfull eller from. De första ord han sa… var utfall mot religionen i dess etablerade form. Eftersom han var likgiltig för religionens formaliteter vanhelgade han templet och sabbaten och bröt mot renhetslagarna och – viktigast av allt – talade om Gudsriket i världsliga, icke-religiösa termer.

När vi formulerar oss om Jesu budskap bör vi anstränga oss för att utnyttja samma register som han själv använde i sina liknelser och aforismer: paradox, tillspetsning, överdrift och metafor. Vidare måste våra rekonstruktioner av hans visioner vara provisoriska och ständigt öppna för förändring och rättelse.

Jag måste erkänna att jag för en vecka sedan inte hade en aning om vem denne Funk var. Han visade sig vara en amerikansk professor, författare till flera böcker och arkitekten bakom det så kallade ”Jesusseminariet” där ett hundratal teologer skulle ta reda på vad Jesus verkligen sagt. De ska bland annat ha kommit fram till att bönen ”Fader vår” inte kom från Jesus. Tydligen avgjordes frågan genom en omröstning.

Det åsido, så verkar det som om Funk i sitt citat försöker framställa Jesus som en hädare. Han följde inte sin tids religiösa auktoriteter och lagar. Han var ”varken religiös, vördnadsfull eller from”. Det Funk tycks vilja förmedla är att de som kallar sig kristna idag bör återupptäcka denna sida hos Jesus och därför inte vara så vördnadsfulla mot sina kyrkliga ledare och mot religionens traditionella tolkningar.

Men det här resonemanget går inte ihop. För Jesus hädade inte mot sin egen religion. Han hädade mot den traditionella, judiska religionen. Hans hädelse handlade om att han utropade sig själv till Gud, vilket var en stor synd i den strikt monoteistiska, judiska religionen. Jesus hädade aldrig mot sin egen religion och han uppmanade heller aldrig sina lärjungar att häda mot den. Tvärtom befallde han dem att följa hans religion i lydnad och med hängivenhet, även intill döden. Den första kristne martyren hette Stefan och han blev stenad för just hädelse. Inte för hädelse mot Jesu religion, utan för hädelse mot den traditionella, judiska religionen. Kom ihåg: detta är den kristna versionen vad vad som hänt.

Funk skriver vidare att tolkningarna av Jesu budskap bör vara ”provisoriska och ständigt öppna för förändring och rättelse” för att Jesus själv förändrade och rättade sin tids religion. Nu kan jag bara bedöma detta citat lösryckt ur Funks hela författarskap, men om det betyder vad jag tror det betyder så är det inte rimligt.

För Jesus förändrade och rättade inte saker som han betraktade som rätta. Han rättade bara det som han ansåg vara fel. Jesus själv säger att det han säger är sant och att man ska tro honom. Om du verkligen vill följa Jesus, bör du då gå efter hans ord eller bör du göra vad du tror han gjorde och därmed gå emot hans ord? Alltså, ska du i vad du tror är ”Jesu efterföljd” sätta dig upp emot din tids religiösa auktoriteter, såsom han satte sig upp mot sin tids religiösa auktoriteter?

Jag menar att denna tolkning av att följa Jesus är orimlig, helt enkelt för att det inte handlar om en konflikt mellan en religiös auktoritet och någon som ifrågasätter den auktoriteten, eller med Funks ord religionen i dess etablerade form mot religionen i dess oetablerade form, utan om en konflikt mellan två olika religioner. Det är två olika sanningar som står mot varandra och Jesus är själv en religiös auktoritet som uttalar sig om vad som är sant.

Det handlar alltså inte om att ifrågasätta religiösa auktoriteter för ifrågasättandets skull, utan om att rätta det som är fel och ersätta osanning med sanning. Varför ska du sätta dig upp mot en religiös auktoritet som säger sanningen? Var finns logiken i detta? Jesus har aldrig uppmanat sina lärjungar att ifrågasätta honom utan i stället att fromt ta emot hans undervisning. Varför? För att han, till skillnad från till exempel fariséerna, sa sanningen.

Tittar man på islams profet, så blev även han anklagad för att vara hädare. Han satte sig upp mot sin tids religiösa auktoriteter och ifrågasatte idén om många gudar, polyteismen, som var den rådande bland araberna före islam. Hans eget folk, araberna, försökte till och med mörda honom. De såg honom som en ”polyteistofob” som förolämpade och kränkte deras heliga tro på många gudar. Innebär detta att begreppet ”följa Muhammed” bör innebära att man ska ifrågasätta Muhammed och hans Koran på samma sätt som han ifrågasatte polyteisterna? Självklart inte. Att följa Muhammed innebär att tro att det han kom med var sant och hålla sig till det.

Tanken är dock rolig och jag har själv lekt med den i någon artikel, men det är inte ett rimlig sätt att tolka Muhammeds budskap på. Man kan liksom inte som god muslim säga: ”Jag ska göra som Muhammed. Han förkastade polyteismen och kom med en bok. Jag ska förkasta islam och komma med en egen bok.” Gör du så har du inte följt Muhammed så som han ville att en muslim skulle följa honom och kommer av muslimerna att uppfattas som antingen en dåre eller en hädare mot islam. Det senare kan innebära döden.

8 reaktioner på ”Muhammed var också en hädare

 1. Ulla L skriver:

  Usch för medlemsklubbar, vilka man absolut inte får kritisera eller lämna utan att drabbas av ett mer eller mindre kännbart straff. I värsta fall döden.

  Hur kan världssamfunden godta sådana sammanslutningar? Sverige tar till och med av våra begränsade skattemedel för att underhålla några av dem.

  Och varför kommer jag att tänka på EU-fällan?

  Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  Nej, Jesus hädade inte mot den judiska religionen. Han pekade på några exempel på orimliga tolkningar. Han visade att ortodoxi inte fungerar och inte är sannare än en tolkning som syftar just till sanning i den rationella bemärkelsen. Enligt kristendomen är den gamla religionen före Kristus samma religion, inte en annan.

  På Thomas Thorids tid förstod vi ännu det där.

  Gillad av 2 personer

 3. Rolf Lampa skriver:

  GUDOMLIG SJÄLVDISTANS

  Muhamed Omar skriver: ”Är Gud hjärnan bakom ateismen? Det är en rolig och hädisk teori.”

  Hädisk? Kanske ur islams perspektiv, men ganska mycket annorlunda inom kristendomen. Låt mig citera Jesus som berättar en liknelse om en gudlös domare i syfte att åt troende förklara hur de bör resonera ifråga om vissa andliga förhållningssätt (Spoiler warning: Jesus hade självdistans):

  Luk 18:1  Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: 
  2  ”I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 
  3  I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! 
  4  En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor  5  ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.” 
  6  Och Herren sade: ”Hör vad den orättfärdige domaren säger”. 

  Som sagt, vissa gudar och gudasöner har mer självdistans än andra gudar och gudasöner. Och som Fredrik Östman påpekar här ovan, kristendomen och Jesu försoningsverk, var förutsagt och skulle bara fullbordas, vilket också var bland Jesus sista ord i sin fullt ut mänskliga gestalt. Som fullt ut människa fullbordade han också människans ursprungliga kallelse, dvs det syfte som Gud, enligt GT, hade med att skapa oss, vilket enligt skaparen var: Till att vara en ”avbild” av Gud själv (och där ”avbild” är ett antikt hebreiskt idiom för ”att efterlikna eller återspegla någon annans natur” (i detta fall, Guds egen natur).

  Och följaktligen sade också Jesus: Har ni sett mig har ni sett fadern. Cirkeln är därmed sluten.

  // Rolf Lampa

  PS: Att efterlikna Gud innefattar alltså även ett visst mått av självdistans, kanske till och med en viss ironisk sådan också. Och ja, jag hoppas läsaren jämför den bibliska gudens självdistans med en annan guds dito, men jag säger inte vilken av dem jag särskilt tänker på.

  Gilla

 4. Jayant Bäckström skriver:

  Jesus försökte aldrig starta en ny religion – han försökte bevisa att han var judarnas förutskickade Messias – men han lyckades inte med det. Sen startades religionen av Paulus, som senare hyfsades till och perverterades under namnet ”Katolska Kyrkan”. Men, Jesus tycks ha krävt blind och okritisk lydnad av sina efterföljare.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.