Är segregation en folkrörelse?

Patrik Engellau

Min tillvaro är på många sätt privilegierad. Ett av dessa privilegier, som tilltar med åren, är att jag inte behöver bry mig om vad andra människor tycker. Jo, av personliga och sociala skäl är jag känslig för andras uppfattning om mig, jag är trots allt en normalt snäll och konflikträdd svensk, men jag behöver inte rädas att chefer eller kollegor ska djävlas med mig och hota mig med indragna fördelar eller uteblivna avancemang. Av att bli kölhalad och rådbråkad av journalister har jag årtiondens plågsam erfarenhet så det biter inte längre.

Därför kan jag säga vad jag tycker vilket också passar min nyfikna och sökande själ. Till exempel kan jag filosofera över konflikten mellan integration och segregation som jag tror är motsatser. Integration betyder att olika folkgrupper ska blandas så att man inte märker någon skillnad mellan dem, segregation betyder att de ska hållas åtskilda så att det går tydliga gränser.

Begreppen integration och segregation är, som du så väl vet, kanske de mest värdeladdade – motsatt värdeladdade – i vårt samhälle. De är som pluspol och minuspol utan att man för den skull kan sätta en lampa mellan dem och dra någon nytta av spänningen. I stället leder spänningen bara till sprakande konflikt. Här utspelar sig vårt samhälles huvudsakliga motsättning som står mellan politikerväldet och medelklassen.

Av skäl som måste förklaras men som jag för tillfället lämnar därhän kämpar politikerväldet för integration. Politikerväldet är vår tids härskare och kontrollerar därför, tills vidare, tänkandet i nationen. Vad politikerväldet vill är definitionsmässigt moraliskt korrekt och vad det inte vill är enligt samma logik moraliskt fel. Därför anses integration vara bra medan segregation följdenligt är dåligt. (Blotta påpekandet av detta faktum kan rendera mig nya kölhalningar och rådbråkningar.)

Problemet är att medelklassen, det verklighetens folk som utgör en majoritet av befolkningen, sjunger integrationens lov eftersom detta är påbjudet medan det i sin egen dagliga praktik verkar för segregation.

När utomeuropeiska migranter flyttar in i ett bostadsområde börjar ursprungsbefolkningen snart flytta därifrån enligt en internationellt observerad princip som kallas ”white flight”. Det påstås räcka med att det utomeuropeiska inslaget uppgår till fem procent för att de vita ska börja fly. Jag tror att detta är sant för jag har personer i min bekantskapskrets som gjort ”white flight” eller pratar om att göra det.

Det är samma med skolor. Den rimligt dygdiga och nettoskattebetalande medelklassen vill inte att deras barn ska hämmas i sin skolgång av att det integreras migrantbarn som stör undervisningen exempelvis genom att inte tala svenska. Såklart att det även finns välanpassade migrantbarn, men blotta rädslan för att avigheter ska tillstöta kan förmå medelklassen att sätta sina barn i migrantfria friskolor. Vem kan anklaga medelklassen för detta? Ska de riskera sina barns framtid för något riskabelt och möjligen utsiktslöst projekt som politikerväldet har hittat på?

Nu vänder vi på kuttingen och betraktar det hela med migranternas ögon. En del migranter är högutbildade, integrationsbenägna och passar snabbt in i det svenska samhället bara de lär sig texten till ”Helan går” och ”Du gamla, du fria”. Men andra har inga som helst planer på att sjunga nationalsången. De värnar om sin medfödda och hitförda kultur och de har ingen lust att ändra på den. De vet att integration betyder underkastelse under den svenska kulturen och därför kämpar de mot integration. De vill segregation. Av samma men motsatta skäl som svenskarna vill de placera sina barn i friskolor, i det här fallet muslimska friskolor. Att bevara sin kulturs renhet betyder segregation.

Hur politikerväldet ska kunna försvara och genomdriva sitt integrationsprojekt om det vägrar att sätta stopp för fortsatt invandring av personer som inte lämpar sig för integration och inte vill låta sig integreras överstiger mitt förnuft. Integrationsprojektet utmanas från ena sidan av majoriteten av svenskarna, från den andra av, tror jag, majoriteten av migranterna.

Varför insisterar politikerväldet på att fortsätta integrationsprojektet? Jag kan inte hitta något annat skäl än att politikerväldet vill försvara sin ideologi och föreställning om att representera en humanitär stormakt – på den nettoskattebetalande medelklassens bekostnad – för att därmed bevara sin maktposition.

35 reaktioner på ”Är segregation en folkrörelse?

 1. A skriver:

  Ja PE det driver väl större delen av bostadsmarknaden. Motorn.
  Det räcker med några få korvar för att ta över en trappuppgång. Metod?
  Svensken lånar då upp sig duktigt och bygger nytt. Kilar diskret vidare.

  Mvh A

  Gilla

 2. Mangan skriver:

  Hör och häpna, jag håller nog med dig. Mycket bottnar i prestige att politiker och journalister har byggt hela sitt yrkesliv, sin tillvaro och identitet, på den heliga graalen – den multikulturella smältdegeln där alla världens motsättningar upplöses i ett humanitärt skådespel.

  Politikerna har höga internationella utmärkelser framför ögonen genom ett lyckosamt samhällsbygge som löser alla konflikter bakom sig. Att visa världen återigen hur det ska gå till.

  Anders Lindberg som skulle behöva en tvångströja innan han kan erkänna att det fanns en hel del felaktigheter i hans bokstavslika iver att undergräva all kritik mot samhällsbygget och smutskasta kritikerna.

  Och du nämnde inte ens det välfärdsindustriella komplexet. Tror jag. Kanske finns det enklare, typiska mänskliga tillkortakommanden som prestige och svårigheter att erkänna att man har fel bakom? Åtminstone delvis? Fast kanske inte hos alla? Förslagna kalkylerande individer existerar också.

  Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  För att begripa vad som händer i Mellanöstern läser jag Russia Today och för att begripa folkblandningspolitiken hittar jag ingen annan förklaring än den där allt faller på plats: Partiledningarna är köpta av fienden som även äger massmedia och infiltrerat rättsväsendet och alla centrala maktpositioner.

  Gillad av 6 personer

 4. Drutten skriver:

  Om Sverige skall vara multikulturellt som det står i grundlagen så borde segregation vara idealet och strävan efter integration betraktas som grundlagsstridigt. Att det förmodligen leder till demokratins fall och inbördeskrig har politikerna nog inte tänkt sig, de är ju naiva.

  Gillad av 13 personer

 5. MartinA skriver:

  De fortsätter integrationsprojektet eftersom det har blivit en industri, ett gruppintresse. En hel del av den sfär som upprätthåller och sprider dagens ideologi har ekonomiska intressen i alla integrationsprojekt. Det är dessutom en rekryteringsmiljö för nya propagandister och lobbyister.

  Det finns ingen politisk lösning i sverige. Systemet är inte gjort för dagens situation. Och gruppintressena har slingrat sig runt allt politiskt som en boaorm. Alternativet för alla grupper till att inte försöka få ut mer av staten är att inte få någonting alls, från pensionärer, bostadsbidrag, religiösa bidrag, föreningsbidrag, kontrakt med kommuner. Och floderna av renodlade politiska pengar såsom integrationsprojekt. För den som vill att den här vidriga staten ska fortsätta existera så är det en allmänningarnas tragedi. För oss andra är det allmänn skadeglädje.

  Gillad av 4 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”Vem kan anklaga medelklassen för detta? Ska de riskera sina barns framtid för något riskabelt och möjligen utsiktslöst projekt som politikerväldet har hittat på?”

  <20% vill inte detta, resten är för mer av samma. Medelklassen kanske inte är större än så… Antingen det eller så är de tappade bakom en vagn, eller lydiga lämlar i PK-samhället som tar kål på dem. 'Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.'

  Gillad av 8 personer

  • MartinA skriver:

   Anledningen till att medelklassen är så föraktad är att dess enda funktion är att förstärka härskarklassens makt. Jurister arbetar med att genomdriva härskarklassens lagar. Lärare och journalister sprider härskarklassens propaganda. Ingenjörer och dylikt tjänar in pengar till härskarklassen. Ekonomer räknar och administrerar härskraklassens verksamheter och förmögenheter. Etcetera. PEs tal om ”medelklass” är bara en ordlek.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Marx klassanalys säger mer om verkligheten och människosamhällen än PEs prat om Medelklass. För mig verkar det som PE bara tar Marx och sen döper han om Arbetarklass till Medelklass. Och tappar hela den underliggande analysen.

    Gilla

 7. Östrahult skriver:

  Jag tänker ibland på vad det kan vara som gör att politiker kan driva saker in absurdum för att gynna fortsatt ohämmad invandring. Jag kan inte se annat än att det måste finnas någon belöning som väntar den som gör detta. T ex att Lövén blir bjuden på Kennedy-bröllop, att Reinfeldt lätt får ihop 20 MSEK om året eller att Annie Lööf kan vara medlem i en privat intressegrupp för globalister utan att någon höjer på ögonbrynet.

  Hur kan det komma sig att moderater nu ser kommunister som en pålitlig allierad eller att Reinfeldt sa att svenskar har inget företräde till ägande av sitt land, dvs han underkände privat äganderätt?

  Hur kan det komma sig att ingen inom moderaterna vågar kritisera den typen av beteenden?

  Gillad av 5 personer

 8. Elisabeth skriver:

  Och vad säger den nettobetalande medelklassen om detta förslag ? Enligt en utredning om ny modell för kommunal utjämning så ska ”rika kommuner” betala mer till ”fattiga” kommuner. Fattiga kommuner definieras som glesbygdskommuner och – mycket viktigt och – kommuner som tagit emot många migranter. När jag hörde nyheten i radio så slog jag vad med mig själv om att media skulle fokusera på glesbygden. Mycket riktigt. I radion pratade man med företrädare för någon norrländsk kommun, I TV-nyheterna visades landsbygdskommuner med idel ljushårig befolkning upp. Alla var så glada över pengarna. Men vi vet förstås förstås vart huvuddelen av de konfiskerade pengarna ska gå. Exempelvis kommer de goda medborgarna i din stad, Patrik E, Stockholm, att beskattas än hårdare. Och det är förutsägbart om man som stockholmare envisas med att vara så fruktansvärt PK men samtidigt hyckla med integrationen. Man tror man kommer undan men det gör man inte om man inte är ekonomiskt oberoende. Eller politiker. Kanske är det samma sak.

  Gillad av 1 person

 9. Jan Ivarson skriver:

  Varför har vissa folk låglevnadsstandard och konflikter?
  För att de har en värdegrund med rötter i medeltiden.

  Om man låser in kvinnor så de inte kan arbeta och undervisar män i religion, i den mån de undervisas alls, kan man inte skapa välstånd. Information om det bör vara svenskt bistånd, inte att servera husrum och mat i Sverige och underlätta för invandrare att införa sina värderingar här.

  Gillad av 4 personer

 10. svenne skriver:

  ”Det påstås räcka med att det utomeuropeiska inslaget uppgår till fem procent för att de vita ska börja fly”.

  Det finns en del procenttal som är ganska talande då det handlar om invandring. ”White flight”- procenten är ett av dessa, liksom det faktum att i en kommun som består av ca. 15-20% invandrare så förbrukar dessa ca. 65-70% av budgeten för sociala kostnader. Andra områden där statistiken talar sitt tydliga språk är kriminalitet, skolresultat, arbetslöshet etc. och detta kallar våra odugliga politiker för ”utmaningar”.

  Kommer vi inom överskådlig tid att nå det sluttande planets lägsta punkt och börja hoppas på en vändning mot det bättre?

  ”Varför insisterar politikerväldet på att fortsätta integrationsprojektet?”

  Förutom att politikerna vill bevara sin maktposition så finns det nog en genuin feghet att ta tag i den heta potatisen med tanke på risken att förlora valboskap, hamna i rasistfållan och råka i onåd hos vår journalistkår och ”oberoende media”. Jag ser tyvärr inga tendenser som kan uppamma någon optimism och framtidstro och detta upplever jag som en sänkt livskvalitet.

  Gillad av 2 personer

 11. gmiksche skriver:

  Frågan är vad som menas med ”politikerväldets integrationsprojekt”. För min del står det klart att projektet går innerst inne ut på att integrera svenskarna i en artificiell multikulturell konstruktion. Oavsett vilka vackra fraser som används.

  Gillad av 8 personer

 12. Eva Danielsson skriver:

  Folk fungerar efter sunt egenintresse när de tillämpar white flight. Muslimska invandrare likaså med avståndstagande och särkrav utifrån sina speciella egenintressen.
  Politikerväldets överordnade mål om internationalisering medför att de infödda/välintegrerade medborgarnas egenintressen får stryka på foten. Muslimska invandrares ovilja och oförmåga, med hänsyn till sin religion, till integration döljer politikerväldet bakom rökridåer av tal om integration och enkla jobb.

  Alltså har politikerväldet bestämt sig för att offra de mer vålds-och konfliktovana svenskarna i detta påtvingade mångfaldsprojekt. Som globaliseringen kräver. Man skäller SD för rasister för det bättre skruv än att tillstå att man hatar dem för att de är nationalister och motståndare till det stora globaliseringsprojektet. Som använder massmigration och klimathotshets som redskap.

  Politikerväldet i Tyskland, Frankrike, England, Kanada håller på med samma sak, också utan att redovisa det egentliga syftet för sina medborgare. De pladdrar också på om tolerans mot de intoleranta, dvs islam.
  Just nu skulle Sverige och dessa länder behöva byta ut sina ledare och sina politikervälden.

  Som motvikt i den fria världen finns Trump, Polen, Ungern, Italien, kanske fler Visegradsländer och i viss mån våra skandinaviska grannländer. Jag hoppas de kan hålla ut. Att Sverige är än en feg följa-med-strömmen-regim, ivrigast att visa sig bäst i grenen hur man bedrar och motarbetar sitt eget folk, är ju sjäkvklart. Förarbetet med att sänka medborgarnas förväntningar och punktera stolthet över sig själva och sin nation är noggrant genomfört av både vänstern och högern inom politikerväldet.

  Gillad av 13 personer

 13. Laban skriver:

  I det nära släktskapet har människan alltid hittat styrka. Blodsband har fungerat som ett kraftfullt lim. I egna geners släktskap har klanen funnit ett försvar av den egna genpoolen. Det har kommit att prägla mycket av mänsklighetens historia. Även här hos oss. Före medeltiden utgjorde klansamhället också hos oss en naturlig företeelse. Som länge levde kvar inom adeln. Med blodsband som strukturell kärna.

  Klaners kontroll och privilegier har alltid byggts inifrån och utåt. Tillhörighet har utgått från det nära släktskapet. I en periferi har man även byggt allianser. Med besläktade klaner. Som även medfört vissa stridigheter.

  Vårt nuvarande samhälle har valt individualismens breda väg. Här kan inte ansvar påföras någon klan. Juridiken är helt personbaserad. Så fungerar det inte inom klansamhället. Ansvar och ansvarsutkrävande sker gentemot klanen själv, som står över individen.

  Det moderna Sverige har byggts upp utan några klanstrukturer. Vi har valt att bygga anonyma institutioner. Att organisera utifrån och in. Försvar, utbildning och åldringsvård har flyttats ut i en periferi. Samhället har tagit på sig det ansvar som förr återfanns inom klanen. Allt för att stärka individualismen och den individuella friheten.

  Men detta gör också samhället sårbart. Imploderar eller undergrävs våra institutioner står vi tämligen nakna och försvarslösa. Samma utsatthet har inte nya migrerade klanstrukturer. Varför skulle de välj att släppa denna inre kärna av trygghet? Dessutom kan de plocka fördelar från två håll. Dels från den frihet ett sekulariserat samhälle ger. Och sedan kombinera det med klanens mer stabila kärnvärden.

  Det är tämligen naivt att inbilla sig att svensk myndighetsutövning skulle klara av att nämnvärt påverka dessa ålderstigna klanstrukturer. Dessutom väl förstärkta av limmet religion.

  Till detta skall läggas den överkänslighet som omgärdar dessa frågor. Och även direkt okunskap. Tids nog kommer vi att få erfara vad integration och segregation är – och inte är.

  Gillad av 4 personer

  • En arbetsmyra skriver:

   Hela naturen genomsyras av en kamp om att föra de egna generna vidare. Parningsspel, uppvakning och könsurval går rakt igenom all biologi. Även mänsklig sådan. Richard Dawkins beskriver hur de enskilda generna egentligen enbart gör bruk av individer som tillfälliga transportörer. Att det är de enskilda gener som intar centrumpositionen.

   Ett myrsamhälle byggs till största delen upp av helt sterila individer. Varför kämpar de då på? Jo, för att de slåss för den genetiska likheten de har med den befruktade honan, som i princip styr hela myrsamhället.

   Klanen står också för genetisk likhet. Och ligger därför mer nära faktisk biologi, än det mer sekulärt fungerande samhället gör.

   Kampen för den egna avkommans framgång har hos oss reducerats till enbart den lilla kärnfamiljen. Som andras ungar – och egna barn. Även den mest frigjorda och politiskt korrekta kvinna räddar nog helst sitt eget barn, framför ett okänt barn, vid en gemensam fartygskatastrof. Lika värde viker då undan för egna gener. Detta ligger väldigt nära klanens mer täta struktur. Där genetisk likhet också utgör det centrala.

   Gillad av 3 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Tackar Patrik för en mycket bra text, För den som inte har din begåvning med text och ord.
  Så blir min kortare. Politiker är tjuvar, utan heder.

  Gillad av 2 personer

 15. Aha skriver:

  De två angivna exemplen på segregration; lykt från mångkulturella bostadsområden och skolor, torde gälla för alla även för de mest inbitna mångkulturella, t.o.m. för de mest rabiata försvararna av mångkulturen såsom journalisterna Anders Lindberg, Lars Lindström, Björn Wiman och Peter Wolordarski.

  De som väljer flykt och segregation har bevisligen underkänt mångkulturen. De som inte flyttar till mångkulturella områden har bevisligen inte sett några större fördelar med mångkulturen för då hade de gjort sig besväret att flytta till mångkulturella områden.
  Eftersom angivna journalister med hetta försvarat mångkulturen utgår jag ifrån att de valt integration och sålunda bor i mångkulturella bostadsområden.

  Man ska ju leva som man lär, annars är man ju inte trovärdig.

  Gillad av 1 person

 16. Hovs_klipphällar skriver:

  Det handlar snarare om att politikerna TALAR om integration — SAMTIDIGT som de även skriver in mångkultur i lagen!

  Vem som helst inser att detta är principer som inte går ihop.

  Man kan inte samtidigt behålla sin egen kultur OCH vara en integrerad del i den svenska kulturen. Eller visst, man kan behålla smärre delar av sin egen kultur — förutsatt att den inte skiljer sig radikalt från den svenska — och i övrigt leva som en svensk.

  Och det var kanske vad politikerna föreställde sig. På den tiden. Vad vet jag. ”Mångkulturen” skulle bestå av lite mustiga folkvisor och kryddiga maträtter. I övrigt skulle man fungera helt enligt vår svenska kultur.

  Så hade det kunnat bli, OM invandrarna för det första hade varit få till antalet, OCH för det andra hade kommit från länder med kulturer liknande vår egen, alltså mest från andra europeiska länder.

  Så som det blivit numera, så har invandringen — dvs. det som kallas ”asylinvandringen” alltmera kommit att likna en invasion — ett fientligt maktövertagande.
  Inför detta maktövertagande har vi svenskar inte så mycket annat att sätta emot, än att så långt möjligt hålla oss borta från de fiendeockuperade områdena.

  Denna strategi används även av de ”integrerade” invandrarna. Jag har ex-vis en granne som kommer från Grekland, kom hit som arbetskraftsinvandrare för länge sedan då svensk industri ropade efter folk, och nu röstar på SD. Han säger att Sverige var ett bra land men numera är ”förstört”.

  Själv trodde jag naivt på makthavarnas prat om ”mångkultur” förr i tiden, men det var många år sedan jag genomskådade de lögnerna. Jag har som det heter ”röstat med fötterna”, alltså flyttat till en bostadsort som tills vidare behåller sin svenska karaktär, för att avgränsa mig från ockupanterna — de nya härskarna, de som helt öppet säger att de kommit för att ta över vårt land.

  Medan makthavarna fortsätter stödja dem på alla sätt.

  Gillad av 5 personer

 17. Dandersan skriver:

  Valet nyss visade på vad som driver politiker att förändra ett samhälle.
  De får fler väljare om de lyckas.
  VP och S vinner väljare i områden med kaos.
  Rosengård och andra miljonprogramsområden skapades av S starke man Nils Yngvesson som glatt konstaterade att detta ger en bra väljarbas. Villor byggdes i Vellinge!

  Gillad av 1 person

 18. Into The wild skriver:

  Man kunde notera ursinnet mot Sveriges första gated community i Småland, journalisten kunde inte fatta vad folk var rädda för. Nå det räcker med några kommentarer inskolan, eller våld och hot, sen flyttar folk, det behöver inte vara mot ens egna barn. Jag tror nog, för att göra en spaning, att debatt om segregation kommer att bli hett, pk-isterna kommer att bli galna. Jag bor själv i ett område som växer enormt för att folk lämnar Malmö, barnfamiljerna flyr, samtidigt ser man alltmer migranter här, men de är ännu nya nog för att bara enstaka indigenous inträffar. Jag bodde tidigare i ett överklassområde i London, där har man lagt council flats av i detta område, men ”integrationen” lyste med sin frånvaro. På morgonen tog man hissen ner till tunnelbanan och ALLA visste vilka som inte hörde dit, inte minst de mindre bemedlade. Segregationen är oundviklig och den kommer när den inte kan döljas, som flytten till min kommun där många hycklare som röstar mångkultur men ändå, av någon anledning, väljer att flytta just till den kommun som har minst invandrare. Märkligt sammanträffande.

  Vi talar om grannsamverkan för att betala för vakter som patrullerar, det är nästa steg.

  Gillad av 3 personer

   • Into The wild skriver:

    Ja det är ett aber, en annan trend är att man börjat bygga höga murar runt sina hus, och här finns flera nya miljonärer som har företag som säljer övervakningskameror och tjänster, mycket populärt. Kanske något man kunde satsa på är pepparspray och liknande för det blir nog snart lagligt och är visst effektivt, den som chansar vinner. Man undrar när den första muren byggs med krossat glas på.

    Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   En person som nyligen varit i Sydafrika berättade hur den vita högutbildade familjen bor i Kapstaden. Inte i ett inhägnat område, men med en stor inhägnad tomt med en tre meter hög mur med en utåtlutande högspänningsledning på utsidan. Och alla sovrum på övervåningen med en låst gallergrind till sovrumskorridoren.
   Ett eget fängelse.

   Gillad av 2 personer

 19. Gösta Johnsson skriver:

  Politikerna inom främst 7-klöverparterna – måste inse fakta och börja lyssna på ”verklighetens folk” dvs vanliga hårt arbetande medelklassmänniskor och arbetare generellt i hela vårt avlånga land. Det nu genomförda valet visar på en betryggande majoritet röstmässigt för en borgerlig/konservativ övervikt med 60 – 40 % . Mandatmässigt dock ett annat utslag , 143 – 142 , beroende på matematisk proportionalitet vid mandatfördelningen.
  Nu måste de högtflygande humanistisk – stormakt – ambitionerna – upphöra eftersom detta inte omfattas av svenska folket generellt utan är ett utslag av elitism bland ett relativt fåtal i de högre samhällsklasserna. Att tjura som L och C- företrädarna gör är totalt tokigt och otroligt barnsligt och borde inte ges inflytande i en regering. De är helt enkelt inte vuxna sina påtänkta uppdrag!
  Om inte en omsvängning nu sker och alliansen och SD tar till sig av det förtroende svenska väljare har gett dem kommer knappast någon annan regeringskonstellation att hålla mandatperioden ut. Då blir det extraval innan år 2022!

  Gillad av 1 person

 20. W skriver:

  https://www.nyatider.nu/ett-grundlurat-folk-valde-bort-sig-sjalvt/
  Demografin är vår ödesfråga, också för att majoriteten invandrare röstar på socialism. Ju fler invandrare, desto rödare blir politiken. Men det är ingenting som gammelmedia berättar om. Här tar psykologiska mekanismer över: eftersom vi inte får våra egna intryck och upplevelser bekräftade i media avfärdar vi dem, vill inte tro på det vi ser med våra egna ögon, än mindre tycka någonting. Mörkläggning av fakta och ihärdig propaganda i media kan till och med övertrumfa de egna sinnena och erfarenheterna.

  Siffrorna talar för den som vill se. Sedan millennieskiftet har Migrationsverket och migrationsdomstolar generöst delat ut 1 664 575 uppehållstillstånd. Under alliansregeringen Reinfeldt utdelades nästan en miljon uppehållstillstånd, närmare bestämt 913 082 stycken. Stefan Löfvens S-MP-regering har på tre år, 2015-2017, lyckats slå alla rekord med 401 664 uppehållstillstånd.

  Sedan regeringens presskonferens den 24 november 2015 lever många svenskar i villfarelsen att migrationen har stramats åt och att det har skett en ”anpassning till EU:s miniminivå”. Det är ren lögn. Sanningen är att Sveriges invandring i dag är större än någonsin, större än rekordåren 2013-2015.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.