Om det varit på allvar

Patrik Engellau

SAAB hette en svensk bil som tillverkades i Trollhättan och under lång tid, tills verksamheten tog slut, hade svåra problem. Onödigt att detta utdragna lidande skulle behöva inträffa när en sådan som Jan Björklund eller Gustav Fridolin lätt hade kunnat styra upp situationen.

Om Fridolin hade varit chef i stället för en massa klantar från bilindustrin hade han grejat det på hundra dagar. För det första hade han höjt ingenjörslönerna. Det är klart att SAAB hade otillräckligt kompetenta ingenjörer. Om man duger något till vill man väl inte bo i Trollhättan.

Dessutom skulle han ha beordrat näringsdepartementet att garantera att alla nyanställda ingenjörer fick ett introduktionsår då de jobbade med en erfaren ingenjör som mentor. För övrigt var luften så dålig i fabriken att arbetarna blev trötta och fick koncentrationsproblem. Det skulle Fridolin greja med ”klimatsmarta, moderna lärmiljöer”, jag menar produktionsmiljöer.

Björklund hade satt in ännu skarpare åtgärder för att rädda biltillverkaren. Bilproduktion är ju en kunskapsbransch och då måste man se till alla som jobbar där är behörigen examinerade. Lösningen är medarbetarlegitimation. Alla medarbetare måste ansöka hos näringsdepartementet att få sin utbildning vidimerad, godkänd och stämplad. De som saknar medarbetarlegitimation får gå extrakurser på Högskolan Väst i Trollhättan eller sluta på företaget. Ett annat kraftfullt initiativ från Björklunds sida hade varit att införa ”försteingenjörer”. Dessa fick utses av företagets olika avdelningar och erhålla extrabelöning av staten. Precis vad försteingenjörerna skulle göra kanske man inte visste, men det skulle nog så småningom komma vägledande föreskrifter från Vinnova.

Men det hade inte bara varit Fridolin och Björklund som kunnat reda upp situationen för det sargade bilföretaget. Man hade behövt göra Tomas Tobé, moderat, till styrelseordförande. Med sin erfarenhet av att vara talesperson för det ena och det andra hade han den kunskap och kontaktnät som skulle ha krävts. Dessutom borde SAAB ha förstatligats för att minska det inflytande som kommunen och andra lokala krafter hade över företaget. Då hade också näringsdepartementet kunnat utöva en strängare och mer vetenskaps- och evidensbaserad kontroll över sådant som växellådor och kardanknutar. Till SAAB skulle också knytas ett vetenskapligt råd bestående av välmeriterade fordonsforskare.

Om detta slags idéer, som idag presenteras som lösningar i debatten om skolan, således hade tillämpats på SAAB så hade SAAB idag sannolikt varit i klass med Audi och BMW. Eller?

Nej, ingen kan tro att de åtgärder som partierna – och de finns inget parti som i sin skolpolitik annat än marginellt avviker från de gängse ”lösningarna” – presenterar i skolfrågan hade kunnat rädda SAAB. Men hur kan vi då tro att den sortens åtgärder ska kunna rädda den svenska skolan?

Ett tänkbart svar är att vi tror det för att vi alltid trott det, det vill säga att fler regler och mer pengar ska göra susen. Det är utbildningsministern som ska lösa problemen och när utbildningsministern tittar i sin verktygslåda finns det bara pengar och regleringsmakt. Enligt principen att för den som bara har en hammare så ser alla problem ut som en spik så tager utbildningsministern vad han haver även om det hittills inte har fungerat.

Ett närliggande tänkbart svar är att politikerväldet är så nära kopplat till det välfärdsindustriella komplexet att det inte kan tänka sig att jobba på annat sätt genom det välfärdsindustriella komplexet som i den här frågan närmast representeras av skolverket och skolinspektionen. Extra ecclesia nulla salus, sa katolska kyrkan, utanför kyrkan finns ingen frälsning. Så säger även en svensk utbildningsminister. Utanför ministern själv, utbildningsdepartementet, de centrala skolmyndigheterna och de etablerade pedagogiska institutionerna och övriga arrangemang inklusive lärarfacken kan man inte leta efter lösningar på skolans problem.

Men jag tror att det är just detta härke av etablerade organisationer inklusive deras världsfrånvända PK-ideologi som är den svenska skolans problem. Intra ecclesia nulla salus, skulle jag säga. Det finns ingen lösning innanför de etablerade organen och det etablerade tänkandet.

Om jag vore utbildningsminister skulle jag göra skolorna fria vilket betyder avreglera så mycket att världen skulle kippa efter andan. Jag skulle vidare inrätta ett statligt kunskapskontrollsystem för betygssättning och sedan skulle jag varje år offentliggöra alla skolors resultat på internet. Under en övergångstid skulle det kanske bli lite rörigt. En del skolor skulle bli som BMW och Audi, andra som SAAB. Ganska snart skulle de bästa pedagogiska metoderna utkristallisera sig och föräldrarna skicka sina barn till skolor som levererade bra undervisning. De andra skolorna skulle gå under.

PS När det gäller avreglering så att världen kippar efter andan vet jag i någon mån vad jag talar om. För några decennier sedan skrev jag en bok som hette Självständiga kommuner tillsammans med kommunkunnigt folk. Vi övade på att ta bort onödiga paragrafer i den då gällande Grundskoleförordningen (SFS 1988:655). Av förordningens 33 sidor återstod en kvarts sida när vi var klara. Kvar stod just att det skulle finnas statliga standardprov. Men vi tog bort det som stod om att standardproven bara skulle vara till ledning vid skolans betygssättning. Vi menade att standardproven skulle bestämma betygen utan påverkan av skolan precis som jag just skrev. Nuförtiden börjar den idén mer och mer komma i omlopp, men den presenterades alltså redan i Medborgarnas Offentliga Utredningar 1991:3. Idéer som numera börjar bli heta fanns redan dokumenterade för mer än ett kvarts sekel sedan. Under tiden har skoldebatten för det mesta, som nu, varit pladdrig och irrelevant.

56 reaktioner på ”Om det varit på allvar

 1. Bo Svensson skriver:

  Pengar och regleringsmakt, – skattemedel och lagstiftning. – Det behövs ju inte andra redskap för att styra skutan men det krävs kompetent besättning.

  Det där med extern betygssättning öppnar ju för att släppa ut undervisningen i den normala ekonomin: Man får tilldelning av skattemedel ägnade ändamålet undervisning i takt med att man blir godkänd på tentorna och för pengarna skaffar man sitt kunnande som man finner bäst.

  Vissa skolor kan då specialisera sig på besvärligt klientel och föräldrar som satsar på att föda sådant, får högre kostnader för sin avkommas förkovran. – Vilket ger ekonomiska incitament för att maximera sina chanser att få kloka barn. – T ex vara noggrann i sitt val av partner.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Fri utprovning av bästa sättet att lära och undervisa öppnar för föräldrars fria val: Vill de lära upp sina barn till kulis som lyder order eller till kritiska självständigt tänkande individer. – Skall deras barn lära sig att fungera i den värld som är på väg bort eller i den som kommer efter..

   Gilla

 2. Ga Ort skriver:

  Den traditionella klassrumscentrerade skolmodellen kommer att kännas alltmer förlegad för nya generationer. Den blir en otidsenlig lösning när den samhälleliga och tekniska utvecklingen rusar i den motsatta riktningen. Ett exempel: I arbetslivet får man ‘jobba hemifrån’. I skolan råder absolut skolplikt, barnen får inte skolas hemifrån. Hemskolning är förbjudet.

  Den oförbätterlige Jan Björklunds vision är att om 10 år ska Sverige vara bland de 10 bästa i OECDs Pisa-test. Ska nås genom att skolan görs mer pluggorienterad och mer auktoritär. Dvs skolan ska närmast gå på tvärs mot den samhälleliga och tekniska utvecklingen, som påbjuder virtuella lösningar, flexibilitet, icke-hierarkier, ifrågasättande, osv.

  Håller med PE om att här måste man börja tänka utanför skolboxen och tillåta skolan att vara tidsenlig. I USA hemskolas mer än 2 miljoner barn, det finns mängder av föräldrakooperativ som samordnar undervisning och andra aktiviteter för sina barn, i praktiken finns en total frihet vad gäller skolning. Varför ska allt detta vara förbjudet i Sverige?

  Gillad av 1 person

 3. uppstigersolen skriver:

  SAAB tillverkade även datorer, i Linköping. Det gick sådär. När de höll på att gå omkull så såldes de till Ericsson. Det gick inget vidare där heller. Så det privata näringslivet gjorde fel trots goda intentioner. Alla företag kan inte lyckas. Men, företag som misslyckas läggs ner. Så borde det givetvis vara när det gäller skolor också. Sen borde figurer som Björklund och Frigolit inte få ha inflytande över något annat än sina egna barn, om ens det.

  Gillad av 1 person

  • Erik2 skriver:

   Det var mina också. De var dessutom utan undantag utrustade med den bästa pedagogiken som stavas djup ämneskunskap och genuint intresse för unga människors utveckling.

   Gillad av 4 personer

 4. K. Ulvert skriver:

  Elevens resultat på ett definierat antal standardiserade kunskapsprov, bör avgöra betyget. Vari ligger problemet med det?
  Alla kan få 5:or eller 1:or och varför han eller hon får just det betyget han eller hon får går att utläsa av antalet samlade poäng. Äpplen till läraren fungerar ej.
  Eleven kan följa sin poängsamling och se vilket betyg som väntar om han eller hon inte rycker upp sig.
  Stökiga elever avskiljs till en obs-klass med speciallärare, ett par tre stycken per klass.
  Se där, Fridolin! Jag fixade skolan på mindre än 100 minuter, det du!

  Gillad av 2 personer

 5. Erik2 skriver:

  Mycket bra! Det här skriver jag under på till 100 procent. Och, det var ju bra nära så här skolan tidigare fungerade. En professionell verksamhet, styrd av av självständiga och mycket verksamhetskunniga personer. Sedan kom politikerna med kommunistiska agendor…

  Gillad av 2 personer

 6. The Dragons of Eden skriver:

  Allt handlar om makt och pengar, jag har aldrig accepterat det och kommer därför alltid till korta. Igår cyklade vi mountainbike i ett mindre naturområde, men det går inte friktionsfritt, olika intressen krigar om detta, folk bor i anslutning till området och anser det vara deras, det finns spår för hästar (kommunstyrelsens tidigare ordförande gillade hästar), folk går ut med hunden och de skall ju kunna springa fritt och tillråga på allt så var där ett hundlopp, folk var ute och sprang med sina hundar och de var ”först”.

  När jag var yngre så vindsurfade jag mycket, men denna sport har inga stora intressen bakom sig, så i konflikt med golfbanan så blev det beslutat att surfingen störde djurlivet (men inte golfen), på samma sätt på ett annat ställe, förbjudet, men ett stort ridhus byggdes och där låg en motorcrossbana och en skjutbana precis bredvid. Samma sak i en annat naturreservat där vi alltid mottog fula ord från golfarna när vi skulle nå klipporna för att klättra (det var återigen tydligen ok med en golfbana mitt i reservatet).

  Så för att uppnå något så gäller det att organisera sig, det är det politik handlar om, inte rättvisa eller rätt och fel eller att skapa ett bra liv för de som bor i ett land, eller ens för alla. Politik är en huggsexa, från lägsta nivå till högsta.

  Gillad av 6 personer

  • A skriver:

   Om du hela tiden såg ut som en bomb som är på väg att brisera så hade de tassat på tå för dig Dragon. Kriminella instabila vindsurfare har inga sådana här problem. 🙂 Du borde börja begå brott och bygga upp ett rykte (varumärke).

   Mvh A

   Gilla

   • The Dragons of Eden skriver:

    Nja, då det begav sig så när golfbanan stängde den allmänna vägen som vi använde så körde vissa bil över fairway (inte populärt). En annan gång så fick en golfande farbror sitt golfparaply knäckt när han hötte med det. Golfarna var organiserade, hade pengar och förbindelser i kommunen och vann till slut.

    Min lärdom är att vi är som vindsurfare här, vi har kul, vi har rätt, men vi är inte organiserade och förlorar därför.

    Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Ok Dragon, i dag hade ni kunnat ikläda er maximal svaghet för att uppnå vad ni önskade. Ni hade kunnat åberopa nödvändigheten av säkert rum tex. Ni utsatta homosexuella behöver en fristad för att stå ut med trakaserierna som nu nått outhärdlighet. Golfmänniskorna visar ingen som helst hänsyn vad det verkar… Ni vädjar i lokalblaskan om medmänsklighet och skickar fram nån med en något mörkare hudton.. Way of the future.. Det är bara vi som är lite tröga. 🙂

    Mvh A

    Gilla

   • A skriver:

    Nejdå vi kan hävda att vi är födda i fel hud, samt ständigt stå i kö för könsbyte och sockra med multipla diagnoser. Bättre än inget iallafall… 🙂

    Mvh A

    Gilla

   • Winner skriver:

    Ja jag funderar på om man kanske kan söka en miljon för en organisation för vita medelålders välutbildade nettoskattebetalande män utan fysiska handikapp, vi har allt som är fel med denna tid! Det är ju mer synd om oss än någon annan! Kan man inte få bidrag för en förening som kallas vita välutbildade män kan också vara pk?! VVMKOVPK? Vi vill också väl, vita medelålders män kan också vurma för unga afghanska män! Vi vill också ha hit så många migranter som möjligt! Vi kan också tro på chemtrails! Vi kan också hata SD, bara vi får en chans och en miljon! Vi vill också fira EID! Stoppa diskrimeringen av vita välutbildade män från EID och PRIDE!

    Gillad av 1 person

 7. Östrahult skriver:

  Vad det hela ytterst handlar om är att politisering och byråkratisering ersatt meritokrati och rationalitet. Sverige ligger nog bra till i världstoppen när det gäller politisering och byråkratisering. Och som påpekas hjälper det inte att byta regering, smittan är spridd även till de f.d. borgerliga, de som nu gillar kommunisterna.

  När det gäller Saab så är det en trist historia. Ingen i Sverige ville äga och utveckla Saab så bolaget hamnade som kusinen från landet inom GM längst ner i hackordningen t o m under Opel. Saabs framtid styrdes av medelmåttor inom GM som senare avyttrade bolaget till en skojare från Nederländerna, en liknande typ som den som blåst NKS.

  Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   SAAB:s bilar var i framkanten rent tekniskt. De var t ex först med turbon på vanliga bilar. Detsamma gäller framhjulsdriften.
   När amerikanerna genom GM tog över hämmades detta med en hopplös byråkrati. Det blev ju inte bättre när tyskarna blandade sig i leken. Från att varit en avancerad bil blev de sista modellerna en modifierad Opel. Utförsbacken hade påbörjats och accelererade.
   Detsamma gäller för Volvo som köptes upp av Ford och höll på att kvävas av amerikanskt petande i detaljerna och i allt beslutsfattande. Under kinesiskt ägande är det paradoxalt lättare för en duktig svensk ledning av ingenjörer att ta fram konkurrenskraftiga produkter.
   Det är ju löjligt att skylla på bostadsorten. Idag bor världens skickligaste flygtekniker i lilla Linköping.

   Bo Adolfsson, Hjo
   Nöjd SAAB-ägare i 20 år innan den sista SAAB-en blev en Opel. Jag kör numera BMW, en annan bil i teknisk framkant.

   Gillad av 1 person

 8. MLE skriver:

  Hej, Jag kan varmt rekommendera:”Kunskapssynen och Pedagogiken ”av Inger En kvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren. Där finns utmärkta, genomtänkta förslag för att åtgärda/återupprätta den svenska skolan.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   MLE – Exakt. När det gäller skolan, så verkar det onödigt att göra som Patrik föreslår, alltså att prova olika pedagogiska modeller. Kunskapen om vad som fungerar finns, den har bara inte tillämpats då samhället är nerlusat av ideologiskt vänsterflum.

   Om boken:
   ”…Det anses /av vänstern, min anm./ bäst att elever själva upptäcker hur världen är beskaffad i stället för att bli undervisade.

   Synsättet saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet, konstaterar författarna. Det elevcentrerade lärandet är ineffektivt. Arbetsminnet blir snabbt överbelastat om man ska lära sig genom att som novis arbeta med att lösa verkliga problem. Ett väl utformat lärarlett lärande är mycket effektivare.

   Författarna förklarar att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa….”

   — Nu har ju politikerna lyckats förstöra skolan så till den grad att det blivit svårt att alls rekrytera studenter till läraryrket.

   Gilla

 9. Hovs_klipphällar skriver:

  Problemen tycks ha börjat när vänsterns ideologer fick för sig att lägga sig i skolans arbete. Införandet av ”Enhetskolan” var ett steg på vägen bort från en fungerande skola, och sedan har det bara fortsatt.

  För att äntligen komma på rätt spår skulle man helt enkelt lägga ner lärarutbildningarna och starta om dem med nytt folk — ungefär som det sägs i debattartikeln här:

  https://www.salaallehanda.com/artikel/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  ”Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.

  Ideologi sätts framför vetenskap. Såväl Vetenskapliga rådet som Socialstyrelsen har dömt ut svensk pedagogisk forskning. ”

  — Och detta i sin tur är ännu ett av symptomen på ett samhälle som håller på att förgöra sig självt inifrån. Genom att det förgiftats av destruktiv ideologi som strider mot det sunda förnuftet.

  En annan aspekt av problemet illustreras av den såkallade ”Gymnasieamnestin”, där 9000 vuxna främlingar från andra kulturer, som påstås vara ”baaaarn”, ska få gå i gymnasieskolan — vad de nu ska göra där?
  Hela denna härva är så overkligt vansinnig att jag inte ens orkar diskutera den närmare.

  Gillad av 2 personer

 10. Aha skriver:

  Skolan är ett mysterium. Många av oss som läser här på Det Goda Samhället har upplevt en fungerande skola. Många av oss var flitiga, pluggade glosor och gnuggade geniknölarna när det gällde att förstå mattte, fysik och kemi. Andra som inte var lika ambitiösa eller inte hade läshåg tog det lite lugnare. Det fanns dock inte på kartan att dessa skulle få störa undervisningen, för att inte tala om de 1-3 elever i klassen som inte hade något intresse alls för skolan. Ut i korridoren om man inte var tyst, i värsta fall var det att traska upp till rektorn för en stunds moralpredikan.
  Skolan skulle antagligen ha toppat i dagens Pisa-undersökningar. Att vi var bra var det inget snack om, kadrar med ingenjörer kom att examineras vilket är en viktig förutsättning för teknisk välfärd.

  Det där med kritiskt tänkande ingick så att säga gratis. Ska man lösa kniviga matteproblem gällde det verkligen att vara kritisk mot det egna resonemanget. Att låta i grunden ganska lata tonårsungdomar på egen hand söka information och formulera egna problem fanns inte på kartan.
  Kunskapsinnehållet samt logiska förmåga är mycket sämre hos dagens elever men har det ändå blivit så att fokus på kritiska tänkande har gett oss näringslivsfördelar? Knappast, avindustrialiseringen har gått som en klocka under de sista decennierna.

  Förresten, hur är det med det kritiska tänkandet? Man verkar ju svälja det mesta av t.ex. demoniseringen av SD. Jättemånga tror på fullt allvar att SD-toppar valde att en kväll gå ut på stan och röja bland slöddret med järnrör (i fyllan och villan tog de skrattande upp byggnadsjärnrör för att fiktivt försvara sig om folk som hade varit i delo med dem skulle komma efter). Många tror på fullt allvar att Åkesson och kompani är rasister och nazister som kommer att ta Sverige till avgrunden om de får chansen.

  Det kritiska tänkandet har väl aldrig varit så dåligt som nu.

  Gillad av 3 personer

 11. Lars-Erik Eriksson skriver:

  IB: En film kan jag detaljstyra och verkligen kontrollera men en teaterpjäs förändras efter aktörernas känslor o önskemål så fort premiären är avklarad, så där är det ingen ide’ att arbeta mot deltagarnas egna visioner och självsvåldigt pracka på dem den egna visionen.
  Politiker som gör femårsplaner (likt U-biståndet) hamnar alltid på historiens avfallsanläggning, hellre förr än senare.

  Gilla

 12. Mikael Steinwall skriver:

  I går rapporterade Arbetsmiljöverket att antalet anmälningar rörande våld och hot i skolorna har fördubblats på några år. Där borde skoldebatten ta avstamp. PISA-resultat och nationella prov är ovidkommande frågor så länge alltför många elever inte har en chans att inhämta kunskaper i något som liknar studiero.
  Skolverket och landets rektorer borde lägga allt krut på att återställa skolornas studiemiljö. Men då krävs hårda nypor. Finns såna i Sverige?

  Gillad av 3 personer

  • Igor skriver:

   MIKAEL STEINWALL ”Skolverket och landets rektorer borde lägga allt krut på att återställa skolornas studiemiljö. Men då krävs hårda nypor. Finns såna i Sverige?”
   Nej!

   Gillad av 2 personer

 13. Steven Jörsäter skriver:

  Din inledning är roande och träffande. Men jag tvivlar på att skolföretag skulle klara av det på egen hand. Skolans sjukdom är en spegel av samhällets sjukdom. För att rå på den så måste alla irrläror rörande gender, feminism, discinplinlöshet och allt annat PK-trams röjas ut. Ett samhälle där makthavarna lever i en låtsasvärld kan omöjligen skapa en skola som är effektiv och vettig. Vidare så måste den stora majoriteten av eleverna ha föräldrar som är väl förankrade i det svenska samhället.

  Jag ser bara en kraft och en politik som kan resultera i en färd i rätt riktning. Och det är den som SD för. Den gäller alls inte bara invandring utan är ett direkt angrepp på PK-samhället. Visserligen med bomullshandskarna på men det är det vi har. Och resan kommer att bli mycket lång.
  Men samtidigt är det bråttom. Hur läget är på universiteten diskuteras dagligen på den här sajten. Bildningssamhället fräts sönder inifrån. I dagarna fick vi reda på att den kanske sista bastionen för en rimlig klarsyn, de naturvetenskapliga nobelprisen, nu ska underkasta sig PK-helvetet.
  Sedan finns det en viktig fråga till. Och den kanske blir svår också för SD att hantera och förstås helt omöjlig för PK-eliterna. Det är att acceptera vilka som kan utbildas. I framtidsessän ”Inventing the future” från 1963 diskuterar nobelpristagaren Dennis Gabor frågan. Han citerar där auktoriteter från förra seklets början som antydde att 5% av eleverna är värda att kosta på en högre utbildning.
  Det tycker nog alla idag är för strängt. Men 75% av eleverna kan aldrig och kommer aldrig att kunna ta en studentexamen liknande den du tog. Inte ens 50%. Möjligen, möjligen 30%. Och detta oavsett hur fantastisk skola du än har.

  Gillad av 4 personer

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Nej Fridolin hade nog inte fixat SAAB, men varför inte V. Deras partiprogram går ju ut på att överföra ägande till det offentliga och då hade företaget skötts så att pengarna aldrig tagit slut. Precis som i Venezuela. Det är inte konstigt att V är en del av regeringsunderlaget för S och i hemlighet gillas av mer än hälften i msm som insett att man måste inte alls så för att skörda, det är bara att beskatta (alla andra).

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”… men varför inte V.”

   Tja, om stat och kommun hade köpt SAAB istället för t ex BMW, så kanske det i någon mån hade hjälpt oss att behålla en biltillverkare inom landet. Kanske strider mot EU-regler och annat, men många av våra stora företag har haft en stabil bas genom stat/kommuns upphandling och de har sedemera expanderat utomlands. T ex LME är ett företag som antagligen inte hade funnits om inte Televerket var en stor kund. Även försvaret har bidragit mycket till svensk verkstadsindustris framgångar.

   Gillad av 1 person

 15. Axel T skriver:

  En spekulation. Tänk om all körkortsutbildning hade legat under Fridolins välde. Man resonerar fram förmågan att klara av trafiksituationer istället för riktad kunskap , såsom trafikregler och körförmåga.
  Undrar hur myckrt dödstalen i trafik ökar, om man tillämpar Fridolins pedagogik och metodik.

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Men de som dör efter att ha utbildat sig i Frigolits körskola skulle vi ju ändå inte haft så stor nytta av. Kan man inte tänka själv så är det någon annan som tänker åt en. PK-eliten utrotar sig själva.

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Fridolins nya adepter lär ju ha egna körskolor…
   Se artikel: Svarta trafikskolor ett växande problem. SVTNyheter 26 juli 2017. Jag undrar om dessa har tillräcklig utbildning i genusaspekterna? En sak för den nye ordföranden i trafikutskottet från kommunistpartiet att ta tag i.

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Körkortsutbildningenkunde med fördel ordnas i simulator där man utsätts för alla tänkbara problem man kan möta i trafiken. – När man är mogen, matas körkortet ut med automatik.

   Gilla

 16. O.T. skriver:

  Syriens utrikesminister Walid Moualem riktade ett stort tack till de länder som hjälpt till att ta emot flyktingar under det syriska inbördeskriget när han höll sitt tal i FN:s generalförsamling idag. Samtidigt deklarerade han att kriget nu är över och att landet är redo att ta tillbaka sina medborgare igen, rapporterar Reuters.

  Från EU och Sverige har ointresset samtidigt varit kompakt när det kommer till att förmå den numera stora arabiska befolkningen i unionen att resa hem igen. Detta trots att gruppen har mycket stora problem med bidragsberoende och kriminalitet.
  Enligt nuvarande regler betalar rentav Sverige bidragstagare för att stanna i landet – och drar in bidragen om de flyttar hem igen.

  Gillad av 1 person

 17. Hans skriver:

  fd gymnasielärare med ett förflutet i näringslivet i ca 25 år.
  Håller helt med att prov (nationella m fl) bör rättas av andra än undervisande läraren, men det bör också ingå en bedömning från läraren (professionalism) hur eleven deltar i undervisningen.
  All undervisning bedrivs inte som katederundervisning (mer vore önskvärt) men det finns andra aspekter än skriftliga prov på elevernas sätt att tillgodogöra sig nya kunskaper och använda färdigheter. Framför allt för elever som inte är de mest ”teoretiska”.

  Gilla

 18. Skrymer skriver:

  Förbluffande att ingen ser det självklara!
  När andelen elever som inte har något som helst intresse av att ta till sig någon utbildning uppnår en kritisk massa i ett klassrum så kommer det att bli omöjligt att föra någon undervisning.
  Vi måste ge upp tanken på ”Alla ska med”. Bättre att några lär sig, än ingen.

  Gillad av 2 personer

 19. lookslikeanangel skriver:

  8 sekunders

  attention span (ung. koncentrationsförmåga) påstås unga ha!

  Marknaden parerar förstås.

  Vad ska skolan göra för att fokusera och intressera?
  Dataspel, eller……..

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.