Gästskribent John Gustavsson: Vad är egentligen problemet med genusvetenskap?

Det finns nog inget fält som är så utskällt av alla som står till höger i politiken som genusvetenskapen. Termen har blivit synonym med radikalfeminism och flum. Jag har dock noterat att det är väldigt få tyckare som faktiskt formulerat någon saklig kritik mot genusvetenskapen – att säga att genusvetarnas teorier låter knäppa är ju inget argument egentligen. Som doktorand i samhällsvetenskap (närmare bestämt beteendeekonomi) tänker jag därför bidra med svaret på frågan: Vad är egentligen problemet med genusvetenskap?

Det största problemet är bristen på empirisk och experimentell forskning. Andra samhällsvetare börjar med att formulera en hypotes, exempelvis ”människor spenderar mer pengar när de lyssnar på popmusik”. Sedan gör man ett experiment där en grupp människor får gå runt i ett köpcentrum och shoppa med popmusik i hörlurarna, medan en annan grupp får gå runt i samma köpcentrum och shoppa utan att lyssna på musik (åtminstone inte pop), och sedan jämför man vilka som spenderade mest. Givetvis måste man även inkludera demografiska kontrollvariabler i den statistiska analysen; bäst är det om test- och kontrollgruppen är hyfsat lika varandra (lika många män/kvinnor, samma åldersfördelning etc.) så att man kan isolera effekten av i det här fallet popmusiken.

Genusvetare är väldigt duktiga på att formulera teorier, och göra logiska resonemang (om än från tveksamma premisser) för att komma till slutsatser. En genusvetare menade exempelvis att föräldrar bör fråga sina spädbarn om tillstånd innan de byter blöjor på dem, trots att barnen såklart inte kan uttrycka något medgivande. Att inte göra det lär barnen från tidigaste ålder att deras kroppar får röras av vuxna utan deras tillstånd, vilket gör dem mer benägna att acceptera och hålla tyst om eventuella sexuella övergrepp som de utsätts för senare. En intressant hypotes! Den skulle kunna testas genom att man följde en grupp barn från födseln till säg 16 års ålder – halva gruppen har föräldrar som bett om tillstånd innan blöjbyten, andra halvan har det inte, och det är helt slumpmässigt vilken grupp man hamnar i (föräldrarna har anmält sig frivilligt till studien). Efter 16 år kan man intervjua alla barn och få reda på hur många som utsatts för övergrepp, och hur de reagerade (teg de eller berättade de omedelbart för någon). Visst kommer det finnas ett mörkertal, men det kommer det finnas i båda grupper och påverkar därför inte jämförelsen mellan dem. Om forskaren har rätt i sin hypotes, så borde det vara fler barn i ”tillstånds”-gruppen som gick direkt och berättade när de utsattes för övergrep än som led i det tysta.

”Men John, en sån studie skulle ju ta 16 år!” – Ja, än sen? Alla vi andra samhällsvetare gör studier som tar flera årtionden, är genusvetarna för fina för det? Dessutom finns det många genusvetenskapliga idéer som skulle ta betydligt mindre tid att testa. Har tonåringar som gått på könsneutralt dagis bättre mental hälsa än andra barn? Vi har redan idag tusentals tonåringar i båda grupper (som gått och inte gått på genusdagis), så här skulle man utan fördröjning kunna göra en studie som kunde besvara frågan.

OK, så genusvetare borde göra mer empirisk forskning, men det borde väl inte vara så svårt att övertala dem till… om inte för en liten detalj: Genusvetare vet inte hur man gör! Läs själv kursplanen för kandidatprogrammet i genusvetenskap från högt ansedda Lunds Universitet. Vad saknas? Jo, statistik! Det finns inte en enda statistikkurs i hela programmet. Statistik krävs för att bedriva empirisk forskning, för utan statistik vet man inte hur man ska räkna ut huruvida resultaten för Grupp A avviker tillräckligt mycket från de hos Grupp B för att man ska kunna säga med 95 procents säkerhet att de skiljer sig åt. Om vi går tillbaka till det föreslagna experimentet tidigare; hur stor skillnad mellan barngrupperna skulle det krävas innan vi kunde säga med 95 procents säkerhet att tillståndsförfrågan innan blöjbyte minskar risken för att barn tiger om sexuella övergrepp? Jag, som läst statistik, vet hur man räknar ut svaret. Men det vet ingen genusvetare!

Bristen på statistiskt kunnande märks inte minst när lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras. Genusvetare har bara läst högstadiematte och kan därför endast addera ihop alla kvinnors löner och se att summan är lägre än alla mäns löner tillsammans. Nationalekonomer som undertecknad kan däremot göra avancerade statistiska regressionsanalyser över löner där kön är en variabel, men där det också finns variabler som utbildningsnivå, val av utbildning/yrke och arbetslivserfarenhet. När man gör det så krymper lönegapet mellan män och kvinnor till nästan ingenting.

Genusvetenskap är helt enkelt ingen vetenskap. Det låtsas man inte heller som att det är i några andra länder; ”genusvetenskap” på engelska heter ”gender studies”. Inte science utan studies. Genusstudier, kort sagt. Genusvetenskap är mest att likna vid astronomin under medeltiden: Man bedrev egentligen ingen riktig forskning, utan satt mest och memorerade Aristoteles och de andra ”ofelbara” experternas texter och försökte komma på fler argument till att experterna hade rätt. Sedan kom Galileo som insisterade på att faktiskt titta på stjärnvalvet med teleskop och objektivt dra slutsatser från vad han såg, och resten är historia. På samma sätt bedriver genusvetare ingen egentlig vetenskap, utan memorerar bara 1968-vänsterns tänkares idéer och letar bevis för att dessa hade rätt, istället för att objektivt söka sanningen. Vem ska bli genusvetenskapens Galileo? Jag vet inte, men jag kan lova att han eller hon (eller hen?) kommer få ett lika bryskt välkomnande av dagens etablissemang som Galileo fick på sin tid!

John Gustavsson är doktorand i nationalekonomi på National University of Ireland, Maynooth och forskar inom beteendeekonomi. Han har sedan tidigare en Master’s degree i beteendeekonomi från University of Nottingham, ett av världens tre främsta universitet inom området. John är född 1991 och växte upp i Örnsköldsvik. Följ gärna John på Facebook. Du kan stödja John Gustavsson genom att swisha till 00353 87 102 63 68.

53 reaktioner på ”Gästskribent John Gustavsson: Vad är egentligen problemet med genusvetenskap?

 1. Fredrik Östman skriver:

  Men även om du ur din studie räknar fram ett 95-procentigt konfidensintervall, så vet du fortfarande inte, inte ens med 95% konfidens, om du hade rätt men din hypotes. Dels kan du inte mäta fördelningen av din variabel utan att vänta på att alla dess värden har intagits, d.v.s. för evigt. Dels vet du inte om din tolkning av data stämmer överens med din formulering av hypotesen och de slutsatser du drager ur denna, som mycket väl fortfarande kan sakna empiriskt stöd. Om du formulerar din hypotes matematiskt kan storheterna ifrågasättas. Kraften är massan gången accelerationen, men vad är ”kraft”? Därför räcker en studie aldrig för att knäsätta en princip.

  Om det däremot visar sig att data visar att hypotesen inte håller, t.ex. om det visar sig vid en empirisk studie att det inte finns något annat kön än ”man” och ”kvinna” — och denna studie har jag genomfört med naturmetoden! — så är det tills vidare inte bevisat att din hypotes om ett tredje kön inte är sann. Hypotesen måste förkastas eller mer sofistikerade empiriska studier tänkas ut som påvisar någon detalj i fortplantningen som gör att det finns skillnader i hur det tredje könet fortplantar sig med det ena eller båda andra kön: andra könsceller eller något liknande som inte syns utifrån på snippan eller snoppen.

  Gillad av 2 personer

 2. A skriver:

  Ok John bra, skulle inte du kunna göra en mycket lättfattlig isärblockning av inkomstlögnmyten, som ryms på ett A4. Det skulle vara fint. Jag skulle tro att kanske 95% av alla svenskar ser den som huggen i sten. Vänstern frodas i detta träsk av lögner.

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

 3. M.D. skriver:

  Grundproblemet är att genustramset är en religion mer än något annat. Galileo var uppriktigt och ärligt intresserad av hur världen faktiskt fungerade. Medlemmarna i genussekten är mest intresserade av hur DE vill att världen ska se ut. Ju mindre hårda fakta som kommer och stör, desto lättare kan man fantisera ihop nästa hittepå-kön eller koka ihop något nytt infernaliskt sätt att störa småpojkarnas naturliga utveckling. Att någon inifrån sekten skulle göra ett lappkast och plötsligt börja pilla sönder det fina korthuset känna tyvärr osannolikt.

  Gillad av 5 personer

  • Johan skriver:

   Mitt i prick! Sekten är inte intresserad av vetenskap i den meningen att den ska producera verlighetsbaserade nya rön. Utan hur de önskar att verkligheten såg ut. Och om man önskar sig något tiiräckligt mycket…
   Men verkligheten vinner alltid. Och slår obönhörligt tiibaka om man förnekar den. Förr eller senare. Förhoppningsvis förr innan hitte-på-forskningen gjort mer skada.

   Gillad av 1 person

 4. Eva Danielsson skriver:

  Ingen vettig människa orkar ta på sig rollen som Galileo vad gäller ”genusvetenskap” eftersom det hela är för stolligt. Man gäspar och skakar på huvudet. Så tack, John, för att du orkar påpeka hur fullkomligt ovetenskapligt detta är. Och med farliga politiska idéer som man formar teorier och hypoteser utifrån. Barn utan anknytning eller med destruktivt anknytningsmönster vet man ganska mycket om genom studier från andra världskriget och framåt. Medan man här bildar galna teorier helt frånkopplat från sådan kunskap.

  En annan krönika idag, av Lennart Bengtsson, beskriver den andra stora häxprocessen i dagens västvärld. Där naturvetare som ifrågasätter klimathotshypotesen alla blir en Galileo. Bespottade och kallade vetenskapsförnekare.

  Både genustramset och klimathotshysterin ger anhängarna makt och möjligheter. Och pengar.
  Men idéerna ger inte bara häxprocesser och utsatta Galileos utan också olyckliga barn och vuxna som påtvingas en ångestfylld världsbild. Helt i onödan.

  Dagens västerländska kultur, där vetenskap och förnuft ändå rådde under en lång epok, attackeras av slipade politiker och oligarker som offrar allt för ännu mer makt. Helt utan skam. De har infiltrerat utbildningsväsendet och journalistiken för sitt projekt att hävda att kejsaren har nya sanningsenliga kläder på sig.
  Trump och några till försöker tala om att kejsaren är naken. Jag ber en stilla bön att några fler ska börja lyssna på det budskapet och återta förnuft och riktigt vetenskapligt tänkande som rättesnören.

  Övriga världen, ex Kina, Ryssland och Indien, gnuggar händerna åt västvärldens stupiditeter och självpåtagna väg mot undergång och självmord. De kan under tiden i godan ro expandera och utveckla sin ekonomi, teknik och vetenskap.

  Gillad av 14 personer

 5. Alexander Zetterberg skriver:

  Tack för genomgången. Uppskattade speciellt påpekandet att i många länder benämnes ämnesområdet inte genusvetenskap, utan gender studies, något jag kände till men inte tänkt närmare på!

  Gillad av 1 person

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Som ofta så beror den svenska begreppsförvirringen på missbruket av ordet vetenskap. Det engelska ordet science betyder naturvetenskap och inget annat. När det gäller humaniora så sätter man i engelskan förvisso order social som förord för att betona att det är ett slags vetenskap av lägre dignitet. I svenskan har förordet en tendens att försvinna. I naturvetenskapen föregår observationer och mätningar alltid hypoteserna. Det är därför som alla stora framsteg inom naturvetenskapen föregås av en period med nya typer av mätningar. Utan sin kikare hade Galilei inte kunnat observera Jupiters månar och annat som innebar en renässans för den heliocentriska världsbilden. Och utan dessa och liknande observationer och mätningar hade inte Newton formulerat sin fysikaliska teori. Samma kan sägas om Einstein. Idag innebär de nya satellitmätningarna på samma sätt en fördjupat kunskap om geofysiken.
  Genustokerierna och allt vad därtill hör har inte det ringaste med vetenskap att göra och det är en chikan att svenska universitet skall hålla på med dylikt nonsens. De medel som slösats på dylikt borde återbetalas till skattebetalarna genom löneavdrag på de personer som genomdrivit tokerierna.

  Gillad av 14 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  John, problemet med genusfrågan är inte Om det är en vetenskap eller ej.
  Vetenskap kan vi direkt stryka då dom misslyckas med det enklaste experimentet av alla, läge en hand på en varm platta på spisen och se vad som händer.
  På detta är det 100% säkert att alla bränner tassen. Men utför du experimentet med genusteoretiker och döper spisen till Helge, så lär en betydande andel dels debattera varför spisen är av hankön, samt påstå att spisen hade inte bränts om den hade haft neutralt genus ( Inte ordet hen alltså).
  Minns genus debatten när den började, John du var inte född då.
  Ex-frun kom hem och berättade att barn inte behövde ha kön på dagis och skola längre. Nu har det gått drygt 30 år sedan denna villfarelse.
  Man kan nog med gott samvete inse att Sverige är totalt Fucked up sedan dess.
  Ps nästan alla bränner sig bara en gång på spisen 😉 enkel felsökning kallas det.

  Gillad av 6 personer

 8. Genusovetare skriver:

  Statistik i alla ära. Vid studie av djur observerar man deras faktiska beteende under olika förhållanden. Och gör även jämförelser över artgränser för att försöka hitta mer uthålliga mönster. Det finns även konvergens inom evolutionär utveckling. Där delfinen i yttre kroppskonstitution kommit att likna hajen.
  Inte via nära släktskap utan som en effekt av samma typ av urvalstryck. Samma sak återfinns även inom beteenden. Men där blir de mer svårutredda. Så även likartade beteende kan ha väsensskilda ursprung.

  Om man förutsätter att människan är ett däggdjur som alla övriga, kan man närma sig henne ur ett etologiskt perspektiv. Och göra jämförelser, med framför allt däggdjur, och med viss försiktighet hitta mönster. Särskilt hos sociala djur som valar, hunddjur och övriga primater.

  Det finns två arter av schimpanser. En kallas för Bonoboner. De skiljer sig starkt från den ”vanlige” schimpansen i beteende. Det visar på risken med mer raka jämförelser vid artlikhet. Samma förhållande kan mycket väl ha gällt för den evolutionära buske av mångfald mänskligheten har vuxit ur.

  Att sedan gener och miljö växelverkar på ett ytterst komplext vis gör inte saken lättare. Kultur består ytterst av en samverkan mellan miljöfaktorer och arv. Till detta skall läggas den genetiska variationen inom arten själv. Som faller ut som individualitet.

  Fullständig förvissning i orsaken till skillnader hos könen kan aldrig fås. Men morfologiska skillnader till fortplantning torde vara direkt uppenbara. Dessa skillnader har en tvilling i psykologi, kopplat huvudsakligen till olikhet i fortplantningsstrategier. Där männen helst bör förfoga över resurser. Som kan visas upp på många olika vis.

  Att, som nu, utgå från ideologi, som feminism gör, torde enbart ligga hindrande i vägen för en klarsyn. Ett öppet sinnelag kräver att alla egna värderingar helt läggs åt sidan. Det görs inte i dag.

  Gillad av 4 personer

 9. Hovs_hällar skriver:

  Jovisst är det så! Genustramset är inget annat än just trams. Alltså rena lösa tyckanden som baseras på en självbekräftande extremistisk samhälls-syn.

  Se exempelvis den norska tv-serien ”hjernevask”, som finns på Youtube.

  Vänsterextrema SVT vägrade visa denna serie.

  Boktips:
  ”Det stora könsexperimentet”

  av David Eberhard

  ”På nästan varje universitet i hela Västvärlden lär man idag ut föreställningen om att allt är sociala konstruktioner, inte bara vår kunskap om världen utan även verkligheten själv. Det har lett till att gränsen mellan fakta och tyckande suddats ut. Begrepp som objektivitet och absolut sanning har förlorat sin mening.
  Detta är grunden för den tredje vågens feminism, en feminism på avvägar. Så okomplicerat och bekvämt det finns i grunden helt enkelt ingen skillnad på könen, det är bara en social konstruktion! Vi kommer alla från tomma ark papper som är redo att fyllas med det som kulturen kräver. Men tyvärr är det inte sant. Män och kvinnor är biologiskt väsensskilt olika. Detta visar samstämmig naturvetenskaplig forskning…”

  Gillad av 9 personer

 10. Steven Jörsäter skriver:

  Tack John!
  Men jag tycker att du är alldeles för snäll. Genusvetenskapen är inte bara ovetenskaplig. Den är ett kvacksalveri. Att universitet ägnar sig åt sådant kommer av framtida generationer att jämställas med barbarin under häxprocesser.

  Som astronom måste jag dock vända mig mot din alltför förenklade beskrivning av astronomin. En av de allra största astronomerna var dansken Tycho Brahe som verkade i vår omedelbara närhet på den numera svenska ön Ven. Brahe föddes 1564, alltså strax efter medeltidens slut.

  På Ven gjorde han observationer av himlavalvet under 20 år med banbrytande instrument och med en systematik och precision som världen dittills aldrig hade skådat. Detta trots att kikaren ännu inte hade kommit i bruk.

  Det var efter att Brahe och Kepler av tursamma omständigheter sammanstrålade i Prag år 1600 som Kepler så småningom fick tillgång till Brahes fantastiska observationsmaterial. Brahe själv visste att hans observationer hade nyckeln till planetbanornas natur men ägnade själv inte så mycket tid åt långtgående teorier. Istället kunde Kepler efter många års mödosamt arbete få fram de berömda lagarna. Dessa passade sedan som handen i handsken i Newtons nya fysik. Brahes insatser kan inte överdrivas. Den vetenskapliga revolutionen var nu ostoppbar och världen förändrad för alltid.

  Trodde man. Om nu inte irrläror som feminism, genusvetenskap och postmodernism förmår sänka oss till en ny medeltid.

  Gillad av 13 personer

  • patriotzz skriver:

   Brahe representerade inte astronomer i mening forskare.
   Han utförde insamling av iakttagelser. De kunde tillsammans med teorier erhållna ur mätmaterialet leda till förslag leda till forskningsresultat i form av ekvationer för himlakropparnas rörelser. Detta är vetenskap.
   Andra ickevetenskaper är psykologi och sociologi.
   Man bevisar teser för det mesta med statistik.
   Kloka gummor på medeltiden var den tidens psykologer inte alltför olika vår tids psykologer.
   Psykologer kan ge tillfredsställande resultat under förutsättning att de har empati, god iakttagelseförmåga och stor erfarenhet. Men de kan aldrig med 100% säkerhet leda något i bevis.

   Gillad av 1 person

 11. The Templars Secret Island skriver:

  Trams is stort sett, många ord att beskriva en bajskorv, från ett gammalt skånskt lexikon:

  Hebbert: en lutande lort i fast aggregationsform (fritt från minnet från 9an).

  Vi gick prompt ut och letade och fann faktiskt en till vårt stora nöje.

  Genustramset är en del av ett kulturkrig som SD beskrev det, det har ingenting med vetenskap att göra så klart, och inte en krona bör läggas på det. Alla ”studies” program är ren indoktrinering och liksom Haidt, Peterson och Hanson så anser jag att de bör läggas ner omedelbart, men det kommer inte att ske för 82% är omedvetna om vad som sker och ondskan är lössläppt och styr nu, jag tycker nästan man kan ta på det när man ser Lööf eller Kristersson eller Löfven i dess grepp.

  Gillad av 10 personer

  • A skriver:

   Ja The Templars det är mycket obehagliga människor dessa. Själv funderar jag mycket på vilket uttryck detta vansinne kommer att ta. Mitt eget huvud känner en önskan att på nåt försåtligt vis distansiera sig från vansinnet och koppla ihop mig mer med de sunda. Vad kommer det att resultera i om många människor känner så och agerar innom ramen för sig själva och skiter i systemet. Det intresserar mig just nu. Alltså att vansinnet får leka med sig självt på egen bekostnad.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • The Templars Secret Island skriver:

    Jo, mentalt så gör jag det redan, ibland träffar man någon likasinnad över en kaffe, eller på en middag men det blir lite fattigt att konstatera att allt är åt helvete. Hade det inte varit för skatten så..

    Gillad av 1 person

 12. The Templars Secret Island skriver:

  Men det skall inte avfärdas så lätt, vansinnet är här, ytterligare en inkännande artikel idag om problemen för pappor som vill uppfostra sina pojkar till att bli mjuka.

  Gillad av 1 person

  • The Templars Secret Island skriver:

   Jo, men det behövs ju inte här, detta är ett krig, liksom de som nu forskar om ”förnekare”, vi är ett steg från att systematiskt börja spärra in oliktänkande, man ser ju hur de uttrycker sig, SD skall ”stoppas”, AFS skall ”stoppas” osv, samexistens med vansinne är omöjligt. Det har inget med forskning att göra, de skapar steg för steg ett system så att oliktänkande kan spärras in.

   Gillad av 3 personer

 13. Kristina von Heland skriver:

  Som man ropar får man svar. Statistik kan visa att folk ofta dör på sjukhus. Alltså är sjukhus farligt.
  De skulle bevisa att hundägare hade problem med sina djur. De la ut en enkät på veterinärklinikerna. Det var många problem som uppdagades, de utan problem skulle vaccinera eller HD röntga.
  Var i Sverige nyss, en vän sa, idag får man inte säga mamma eller pappa på ett dagis man ska säga mapa. Identitetspolitik?

  Gillad av 2 personer

 14. Evert Gummesson skriver:

  John, håller med om att ”genusforskningen” spårat ur och blivit politisk aktivism. Däremot håller jag inte med om att din variant på vetenskap, positivismen från 1600-talet, löser problemet. Den är bara användbar i vissa specifika fall, i regel tillsammans med andra ansatser. Jag är företagsekonom och du är nationalekonom och jag har under årtionden retat mig på att nationalekonomin för det mesta inte har något svar på någonting. T ex så utgår den mikroekonomiska teorin (som alla ekonomistuderande får ägna en hel del tid att läsa in med ekvationer, statistik, kurvor m m) från följande postulat: 1. kunderna är en enhetlig massa 2. alla kunder är små och ingen enskild kund utövar inflytande, 3. alla erbjudanden på marknaden är likadana, och 4. leverantörerna är ockå likadana. Det senare har dock modifierats genom att man lagt till några grova kategorier: monopol, oligopol etc. Under senare årtionden har nationalekonomerna upptäckt att deras postulat är fel och talar nu om ”behavioral economics”, där de för in mänskligt beteende i sina fina ekvationer. Nobelpriset i ”Economc Sciences” har vid några tillfällen delats ut av och till nationalekonomer (vars ämne är ”economics”), och hävdat att de upptäckt något. Det de säger har forskare i företagsekonomin i kanske 100 år visat och det nationalekonomerna fått priset för verkar vara plagiat från textbooks i marknadsföring (som användes för förstaårsstudenter i marknadsföring inom företagsekonomin). Vetenskap i ”economic sciences” är mycket mer än hypotestestning och experiment vilket jag förklarat på 368 sid i min nya bok som kom ut i London 2017 och som tog 7 år att skriva.
  (Är det här redan för långt?)

  Gilla

 15. Mikael Birk skriver:

  Övertygelsen är en farligare fiende till sanningen än lögnen. Genusvetenskap är ideologi maskerad som vetenskap. Samtidigt finns det inom genusvetenskapen ett vulgärmarxistiskt och postmodernistiskt förakt för traditionell vetenskap; fysik, matematik och statistik är manligt kodade fält och därigenom befläckade. Genusvetenskapen är en form av Lysenkoism som tillgodogjort sig marxismens tes om falskt medvetande. All kritik av genusvetenskap bortförklara således med att den är fientlig och indikerar att kritikern bär på ett falskt medvetande, kritikern är en ”förnekare” av den sanna läran. Eftersom genusvetenskapen i det närmaste föraktar manligt kodad vetenskaplighet har genusvetenskapen frikopplat sig från vetenskpssamhället i stort.

  Gillad av 6 personer

 16. olle holmqvist skriver:

  Randanteckningar till Otto Weininger: Geschlecht und Charakter 1903:
  – Mannen som har svårigheter vill förstå,komma till insikt, kvinnan vill bli förstådd
  – Mannen vill vara något, kvinnan vill bli sedd
  (egen variant: Mannens dröm Nobelpris. Kvinnans : hustru eller mor till pristagare)
  – En kvinna med språket konverserar, koketterar, men talar icke. Farligast är hon dock när hon är stum. Ty mannen är alltför benägen att tyda stumhet som tigande.
  – Medlidande är alltid skamkänsla, den drabbade, en annan, icke jag. Manligt medlidande höjer sig över individen, döljer sig, det kvinnliga tränger sig på.
  – Att omedvetet nonchalera en kvinna – och du har en fiende.
  (egen erfarenhet: om du inte blir svartsjuk när någon stöter på din kvinna, utan tycker det är komiskt – ja något att reda ut, när ni kommer hem

  Fast det var kanske inte Genusvetenskap.

  Gillad av 2 personer

 17. Jaxel skriver:

  Från krönikan: ”Vi har redan idag tusentals tonåringar i båda grupper (som gått och inte gått på genusdagis), så här skulle man utan fördröjning kunna göra en studie som kunde besvara frågan.”

  Läste nyligen en artikel i SvD där det hänvisades till en eller flera studier som gjort just detta. Enligt min något diffusa minnesbild hade man funnit följande: Pojkar som gått på dagis där de tillåtits leka på pojkars vanliga.vis hade utvecklat en bättre social förmåga än pojkar vars spontana lek i mångt och mycket förhindras, typ på genuscertifierade dagis.

  Detta verkar inte helt oväntat. Lek i grupp handlar ju mycket om att utveckla social förmåga. Om vuxna på olika sätt hindrar den spontana och naturliga leken skall man kanske inte bli förvånad om den fungerar sämre för sitt syfte.

  Gillad av 1 person

 18. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Läste en artikel om hur genustänkande utövades på en anonym förskola. Det var hårresande!

  Allt kan spåra ur, för jag tror ändå att anlägga genustänkandet inom olika områden synliggör dold kunskap. t ex i boken ”För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö” av Irene Andersson 2013, där hon vill synliggöra kvinnan i stadens historia. En äldre, manlig historiker, som fick en släng av sleven i boken, sa på en föreläsning på Malmö universitet häromdagen: Det är en helt rättvis bedömning. Jag var barn av min tid.”

  När det gäller idén att man ska fråga spädbarn om man får ta i dem, så utövar jag det instinktivt med de hundar jag passar åt grannar. Jag har upplevt manlig beröring utan lov som att överskrida en respektgräns även om det inte varit sexueltt. Jag som kvinna skulle inte kunna tänka mig att stå och klappa en vuxen man på axeln medan jag pratar med honom.

  En hund, som jag passade i många år, tog ägaren upp som en påse matvaror från golvet. Hunden bara hängde där under armen och tittade i fjärran. Jag sände alltid frågan ordlös, (som man kan göra till spädbarn också. kanske inte direkt efter förlossningen men så fort de börjar uppfatta en omgivning vilket de gör tidigt) till hunden om det var ok. Först var hon lite konfunderad, som om hennes vilja var viktig!, men hon lärde sig snart att hon räknades också som individ och hon utvecklades från en räddhågsen innehund till en robust, glad, social hund som hälsade på alla. Tyvärr höll det på att gå snett, en dag när hennes ägare skulle lyfta upp sin ”matkasse” höll hon på att hugga henne! Jag fick förklara för matte att hon måste fråga om det är ok och respektera hundens integritet och deras relation utvecklades mot mycket mera hänsyn och respekt..

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Sabina, om jag vill ta upp min hund så tar jag upp min hund. Om nån vill klappa mig på axeln så lär det bli så. Beter sig nån som ett svin så säger jag ifrån. Och hunden lär morra.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 19. plq017 skriver:

  Genusvetenskap är en oxymoron, en motsägelse i sig själv, eftersom det inte är vetenskap.
  Att sätta samman genus med vetenskap höjer inte tokerierna till vetenskap.
  Däremot är genusvetenskap lika farligt som häxprocesserna på medeltiden. I Sverige känner vi hittills till ett dödsfall bara under 2018.

  Gillad av 4 personer

 20. Andreas Bengtsson skriver:

  Vänta lite, skrev du just ett helt blogginlägg där du kritiserade ett helt vetenskapligt fält, och den enda konkreta referensen till något som ska ha kommit från fältet är en nyhetsartikel om en intervju av någon som, såvitt jag får fram av en snabb sökning, inte alls bedriver forskning?

  Gilla

Lämna ett svar till educaremm Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.