Sveriges framtid

Patrik Engellau

Nyligen skrev jag att jag fruktar att vi gör oss själva en otjänst om vi försöker förstå vår tids svenska samhälle med begrepp och termer som utvecklats för att tolka tidigare samhällsordningar, exempelvis ”höger” och ”vänster” eller ”socialism” och ”kapitalism”. Jag tror att vår ordning, där ett politikervälde med vidhängande välfärdsindustriellt komplex står i motsatsställning till en nettoskattebetalande medelklass är sui generis, en helt egen art. Jag letade efter jämförbara ordningar och kunde inte hitta på något bättre än det karolinska enväldet.

Men ibland är man blind för vad man har framför ögonen, i detta fall Brasilien, som jag just besökt. Jag tror att Brasilien representerar Sveriges framtid och då inte bara, eller ens i huvudsak, för att landet ligger några årtionden före oss i utvecklingen av kriminella utanförskapsområden. Den stora likheten är att Brasilien har ett politikervälde som är fullt lika självsäkert som vårt och som dessutom är fullt lika oförmöget att lösa sitt lands problem som våra politiska ledare. Den stora skillnaden är att de brasilianska politikerna inte ens låtsas att de har några ädlare ambitioner än att gynna sig själva och deras motsvarighet till det välfärdsindustriella komplexet som är landets övergödda offentliga apparat. Brasilien är som Sverige minus vårt vidlyftiga bidragssystem och minus våra pretentioner på att vara en humanitär stormakt. Jag förklarade för en taxichaufför i Rio de Janeiro att när våra politiker beskattar medelklassen så är det för att det ska räcka både till dem själv och deras apparat och till en växande grupp välfärdsklienter. ”Jag förstår”, svarade han. ”Våra politiker nöjer sig med att det ska räcka till deras egna och de offentliganställdas behov.”

Därför är det helt logiskt att det i brasiliansk självförståelse ingår att indela statsutgifterna i två typer, nämligen ”obligatoriska” utgifter och ”diskretionära” utgifter. Obligatoriska betyder löner och ersättningar till politiker och tjänstemän medan diskretionära är benämningen på sådana utgifter som avser vägar, försvar, energiförsörjning och annan infrastruktur och de obetydliga bidrag som finns.

På något vis lyckas de offentliganställda, särskilt den elit som bemannar rättssystemet – Brasilien har alltid styrts av jurister -, alltid höja sina löner över den maxgräns som enligt lag utgörs av inflationen.

Det finns ett särskilt pensionssystem för de offentliganställda. Systemet borde vara i balans så att inbetalningarna var lika med utbetalningarna. Men så är det inte. Brasilien måste låna till de offentliganställdas pensioner. Underskottet växer hela tiden och beräknas i år motsvara ungefär fem procent av landets BNP (uppgifter från O Globo den 16 augusti). Att få ordning på detta är landets erkänt mest besvärande enskilda problem. I flera år har politiken misslyckats med att lösa det vilket är lätt att förstå med tanke på att det handlar om beslutsfattarnas och de offentliganställdas egna intäkter.

När makthavare misslyckas med att lösa ett lands problem beror det i allmänhet på att de själva är problemet. Så var det med l´ancien régime i Frankrike. Så är det även i Brasilien och Sverige även om problemet ännu framträder tydligare i Brasilien än i Sverige.

50 reaktioner på ”Sveriges framtid

 1. Björn G skriver:

  Sverige är ett rysligt avskräckande exempel på vad politisk korrekthet kan leda till.
  Den helt vett- och sanslösa slödderimporten, kommer att knäcka det lilla som finns kvar av välfärdsprogrammet. Det kommer att ske inom en tioårsperiod, så spänn fast säkerhetsbältet.

  Gillad av 12 personer

 2. Rolf Wasén skriver:

  Det ligger onekligen en hel del i detta ofta anförda resonemang av Patrik. Vi har länge kunnat se hur den ena ”reformen” efter den andra föreslagits av politiker och grupper med egenintressen. Men det är för grovt för att i längden kunna förklara Sveriges extrema problem.

  Men argumentet tar också inte hänsyn till att den existentiella basen för det stora flertalet krymper snabbare än Grönlandsisarna. Automatisering och outsourcing och whatever gör att kampen för existensen hårdnar trots Roslings antydningar om motsatsen. Och politikerväldet erbjuder en livlina. Så länge resurserna finns bör det tilläggas. Livlinan gäller inte heller alla.

  Brasilien kan nog Patrik bättre än de flesta av oss. Jag passar, men jag tror annars att prediktionen inte är så pjåkig med tanke på hur brottsligheten trivs i kölvattnet av det politiska systemets ambitioner. Och detta långt utanför Sveriges gränser.

  En bekant med dragning åt det utpräglat politiskt korrekta har förberett mig med uttalanden i stil med ”Det är nog inte så pjåkigt i Indien”. Förvisso så kan vi lära av Indien. Jag tror ändå inte att folkviljan vill leva i ett utvecklingsland som Indien (eller Brasilien). Om inte för att vi inte utan vidare kan tillgodogöra oss dess fördelar. Klimatet har vi definitivt inte. Hennes entusiasm för Indien svalnade också när Indiens avigsidor sett, sett ur en radikalfeminists synvinkel, började komma i dagen.

  Naturligtvis är det svårt att i långa loppet upprätthålla så stora skillnader mellan i-världen och u-världen. Men frågan är om inte progressiva politiker som Bildt, Reinfeldt, Borg, Lööf, Björklund, Sjöstedt och Löfven vill påskynda den här utjämningsprocessen. Därav den kraftiga reaktionen. Immunsystemet lär reagera på snabba förändringar! Huntington ser i ”Civilisationernas kamp – mot en ny världsordning” (1997) Västerlandets nedgång som en följd av dess inre förfall.

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Den legala innebörden av lån till stater och kommuner skall vara gåvor, eftersom de framtida skattebetalare som förväntas betala tillbaka inte kunnat ge sitt medgivande och det inte går att ärva skulder.

  Budgetens poster kan ju uttryckas som procent av skatteintäkterna och inte i valutan. – Då blir det med automatik budgetbalans.

  Gillad av 1 person

 4. Iii. Attack by stratagem skriver:

  Det som skiljer Brasilien från Sverige det är att Brasisliens ledare inser att de är parasiter, och vill inte såga av den gren de sitter på, för om de plötsligt skulle betalat ut enorma summor och byggt miljonprogram i favelan och gett massor med pengar till de obemedlade och dessutom massimporterat fattiga indianer från Uruguay och Peru så hade nog medelklassen gjort revolt och slutat betala skatt överhuvudtaget. Så dumma är inte Brasiliens ledare.

  Men har vi inte varit igenom en liknande utveckling förr, när den arbetande klassen för att skydda sig mot adelns och kungars stöld slöt sig samman i gillen och byggde städer med höga murar runt, är inte själva medelklassens tillblivelse ett exempel på hur arbetande människor gjorde en slags revolt mot den tidens politikervälde? Sen gick tiden och man skapade till sist demokrati där tanken var att politikerna skulle vara medelklassens anställda, men nog var det förutsägbart att det politikerna främst sysslande med var att skaffa långsiktiga fördelar och makt, precis som i Brasilien. Hur många har tagit ett beslut som skadar en själv, och hur stor är frestelsen att vara för sådant som har en positiv marginaleffekter för en själv, som flygresor till Tonga för Löfvin (varför finns det inga bilder på detta, är det för att journalisterna är miljöpartister). I stora företag så är effekten tydlig, och den blir tydligare ju högre upp man kommer, en stor del av VDNs och Styrelsens tid går åt till att fundera på hur de kan öka sina ersättningar och samtidigt dölja det, därför brukar komplexa upplägg tas fram av konsulter. Hälften av en VDs agenda är hans lön. På samma sätt blir det ju i politiken, så demokratin har kommit till vägs ände, eller åtminstone till ett rejält gupp i vägen, för politikerna måste åter bli våra anställda, och DET ENDA sättet att verka för detta är att inte rösta 7-klövern.

  Gillad av 5 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  ”När makthavare misslyckas med att lösa ett lands problem beror det i allmänhet på att de själva är problemet”.

  Exakt.

  Om det då handlar om inkompetens eller om illvilja eller om att makthavarna har andra mål för sina åtgärder än att lösa landets problem, kan diskuteras. Det handlar kanske om allt detta.

  De två frågor som jag tolkar som politikerväldets redskap för sina egna mål om makt och ära är massinvandringen och klimathotet. Numera har det blivit rumsrent att vara kritisk till massinvandringen och politikerna tävlar i att försäkra att de tänker vara ansvarsfulla i den frågan. Fast de har inte börjat vara och visa det ännu.
  Men vad gäller klimatfrågan blir det bara värre med möjligheten att uttala sina tvivel på att människans fossilutsläpp kommer att orsaka jordens undergång med katastrofuppvärmning och havsnivåhöjning m m.
  Regeringen ger nu Chalmers sex miljoner för att kartlägga hur klimatskeptiker ser ut och vad de röstar på osv med hypotesen att det är män med konservativa högeråsikter. (Klimatnazister kan nog bli ett begrepp).

  Och på tv2 Forum, kan man se när en klimatprofessor på en föreläsning definierar all skepsis och kritik som vetenskapsförnekelse. Så att de naturvetare och pensionerade forskare som redovisar motargument mot IPCCs klimathotshypoteser klassas som vetenskapsförnekare. Vår egen Lennart Bengtsson är bl a namngiven på skärmen som representant för vetenskapsförnekelse. (!)

  Nog är dagens makthavare och deras omfattande avlönade pk-krets, det största problemet. Oblygt skåpar man ut grunden för vetenskap som alltid har utvecklats genom mothypoteser och verifiering resp förkastande, och slår fast vilka opponenter som ska karaktärsmördas.

  Förresten kommer Chalmers att ha fel i sin hypotes, om de gör sitt jobb grundligt. De kommer att hitta åtminstone en kvinna som är klimatskeptiker med konservativa högeråsikter. Hallå, här är jag.

  Gillad av 11 personer

 6. Christer H skriver:

  Schweiz fungerar utmärkt med ett skatteuttag på ca 26% av BNP och har en levande demokrati.
  Sverige har drygt 44% i skatteuttag av totala BNP men fungerar MYCKET sämre än
  Schweiz.
  Fantastiskt att det politiska etablissemanget lyckats kidnappa både det arbetande svenska
  folket OCH demokratin utan att merparten av folket inser hur illa det är ställt.

  1989 föll DDR -skapelsen. När faller Palmeskapelsen?

  Gillad av 8 personer

 7. Jan Ivarson skriver:

  När ett land har politiker som tycker att invandring av personer med låg utbildning och medeltida värderingar är en tillgång, kan de inte lösa landets problem. De förvärrar dem.

  Gillad av 8 personer

 8. MartinA skriver:

  Inflation överstiger alltid rapporterad inflation, det är det som är hela poängen med inflation. Säger politiker att vi har noll inflation så har vi 2% inflation. Säger politiker att de strävar efter 2% inflation så eftersträvar de så hög inflation som möjligt som de kan lura i oss bara är 2%. Annars skulle de ju inte ha någon nytta av den?

  Att pensionssystem är underfinansierade kommer sig av demokratin. I en demokrati sitter politiker en en begränsad period. Den kan därför enkelt lösa problem och få ekonomin att gå ihop genom att lova utbetalningar om 20-30 år. Som ju inte är den politikerns problem.

  Dessutom, i och med den legitimitet och de enorma maktanspråk som demokratin tillför systemet så går det att lura på folk hela ”betala oss nu så får ni tillbaka pengarna senare”. I diktaturer där staten inte har samma legitimitet så skulle nog folk inte gå på det i samma utsträckning.

  Sen har jag svårt att tro på mer än ytliga likheter mellan sverige och Brasilien. Ländernas historia och livsförutsättningar är enormt annorlunda.

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Bara en sån sak, i Brasilien räcker det med en handfull ris och några sojabönor per dag så överlever du, du kan bo i ett dike eller under en bro. I sverige är basnivån betydligt dyrare.

   Gillad av 1 person

 9. V for Vendetta skriver:

  Jag köper P Es resonemang fullt ut. Vi har ett land som förötts under en mycket kort period även om startsträckan var lång. Politiker idag leder ett arvrike och de släpper det ogärna ifrån sig vilket syns inte minst på deras hanterande av SD som man försökt förbjuda och när inte det gick fick man ta till regimmedia och jaga dem. Makten är allt för våra ruttna folkvalda.

  Gillad av 1 person

 10. 5ven55on skriver:

  Ja, vi kan inte förstå skeendet utifrån gamla analysmodeller eftersom vi befinner oss i en helt ny och unik situation.

  Jan-Olof Sandgren pekade på det när han beskrev att stora bolag är ekonomiskt större än många länder. Enligt historikern Michael Mann är den ekonomiska makten i USA redan större än den politiska. Det vi ser i västvärlden är ett pågående skifte från att staten trots allt varit störst till att den ekonomiska makten tar över.

  Problemet är inte främst de stora företagen utan de oligarker som har kontroll över dem. Väldigt mycket makt sitter på väldigt få händer. Läs Lars Berns https://anthropocene.live/ där han tar upp hur dessa oligarker dominerar nyckelbrancher som media, mat och annat samt hur de använder sin makt till att försöka bryta ner nationalstaterna.

  Svenska politiker och VIK är bara lakejer och ett symptom på det bakomliggande problemet. Oligarkerna är vår fiende. Och vi är inte bara medelklassen utan även de svagare grupper som för tillfället tilldelas medelklassens pengar i syfte att försvaga medelklassen och nationalstaten.

  Den viktigaste striden står om internet där oligarkernas företag google, facebook, youtube osv är försök att återfå dominansen över propagandakanalerna. Men de jobbar också genom politikerna på att införa censur. Detta måste bekämpas.

  Gillad av 1 person

 11. Maktens piruetter skriver:

  Det sägs att egenintresset aldrig ljuger. Att människor alltid gör skillnad på sig själva och andra. Oavsett ideologier och mer högstämda mål. De må handla om jämställdhet, lika värde eller vilken utjämnande ideologi som helst. Egenintressets huvud sticker alltid upp över allmogens mer lägre nivåer. Oavsett tungors tal och mer känslosamt vibrato i rösten.

  Det går i dagarna en serie i SVT om vietnamkriget. Där påminns man om att dörrar för undantag alltid stod öppna. När frivilligheten inte räckte till för att försörja USA:s krigsmakt med stridande unga män kickade samhällstvånget in. Ett sätt att undslippa krigets köttkvarn blev då att söka sig till högre studier.

  Det visade sig efteråt att den politiska nomenklaturan i Nordvietnam tillgrep samma metod. De skickade sina egna ungdomar till Moskva för studier. Så både i USA och i Nordvietnam hittades samma undantag för att rädda nära och kära från krigets köttkvarn.

  Men att lyfta de egna bort från krigets hot har även en fredstida tvilling. Det handlar om egna privilegier. Även här ser man till de sina. Det ger Ledarsidorna exempel på. Som ivriga bävrar hittar redan nu vissa av maktens människor lukrativa reträttvägar. Det finns ju ett liv även efter den 9 september.

  Länk: https://ledarsidorna.se/2018/09/dirty-dozen-forbereder-sig-for-fyra-nya-ar-pa-utrikesdepartementet/

  Bakom högstämda ord döljer sig alltid undantagen. Den goda retoriken är mer avsedd för de stora massorna. Vissa hål i värdegrunden tvingas vi nog acceptera, tycks tanken gå. Även inom helgjuten feminism och ett korrekt trångboende görs undantag. Människan har lätt för att säga en sak, men gå åt andra hållet när ingen ser dem.

  Ur dessa sakförhållanden spirar lätt en berättigad misstänksamhet. För tillit måste alltid förtjänas. Skorrar det allt för mycket tappas förtroendet. Ord som inte går i takt med praktisk handling punkterar alltid människors förtroende. En helt jämn och lika värdegrund består mest av en illusion. Även över en jämn isbana göra maktens människor volter och piruetter. Sanningsenlighet utvecklas lätt till en bristvara.

  Gilla

 12. S Eriksson skriver:

  Tack för en bra och förklarade beskrivning. Det är nog mycket lättare att förstå situationen om man ser det utifrån. Då blir saker mycket tydligare.

  Gillad av 1 person

 13. Göran Holmström skriver:

  Likheter mellan Sverige och Brasilien? Bra i fotboll kanske är den enda.
  Sveriges framtid är mycket skör är jag rädd för. Vi lever just nu i en högkonjunktur och det lånas på som tusan. Lek med tanken att krisen 1991 återkommer,
  huspriser dyker med 50% kombinera det med 200 jobbsökande på ett endaste enkelt jobb. 1991 så fanns det ett socialt skyddsnät värt namnet ingen svalt eller behövde stå utan bostad. Idag när F-kassan nekar dödssjuka pengar samtidigt som dom kastar bidrag till dom nyanlända för att dom inte ska bråka.
  Om krisen med stort K kommer så lär dom cirka 1 miljon nyanlända inte sitta tyst och snällt i sandlådan när kosingen tar slut. Till det så lär inte svensken sitta tigande och snällt vänta på sin tur då hus och bil mäts ut och det enda boendet som finns att tillgå är på campingen i tält.
  Oddsen för detta scenario är som jag ser det 50-50 ungefär
  Sverige kan föda sin befolkning en vecka sedan är det slut på mat om importen sinar.
  Vi får alla önska oss att kraschen inte knackar på dörren, landsbygden lär klara sig bättre än storstaden då…

  Gillad av 7 personer

   • Jonas Nilsson skriver:

    Videon om bränderna och det större sammanhanget:
    1. rättsinstitutionerna. 2. försvaret. 3. civilsamhälleskrisen 4. vården 5. skolan.
    ”Sverige” – mitt emellan Ryssland o Schweitz?
    Någon har menat att svensk socialdemokrati (är) var 50% kommunism o 50% fascism. Senaste decenniet har nihilismen totaldominerat?
    Bern låter som gammal moderat socialdemokrat?
    Hur förankra tanken om statsbärande ansvar på nytt? Utopi?
    En sak är säker: med en värdelös värdegrund kommer vi ingen vart.
    Kan en folkgemenskap tänkas utan naturrätt?
    Mig veterligt är det bara ”Kristna” Värdepartiet som lyfter denna fråga. Tyvärr förvirrar epitetet ”Kristna” tyvärr. Det handlar inte om något specifikt ”kristet”.
    Det gamla romerska rättstänket – att samla många folks rättskänsla sammanfattar bättre men med ett absolut kristet människovärde.

    Gilla

 14. Ingalill Sansoni skriver:

  När jag tänker efter o jämnför min 8 åriga,
  Skolgång . Avslutades 68 så är min,
  Bildning mycket, högre än mina , barn o barnbarn.
  Kanske beroende av en , fantastisk lärare
  I Kiruna,är fortfarande tacksam , för hans
  Underbara undervisning, Magnus Leijer
  Utan honom ingen opera, klassiska O MHalia
  Jakckson,m.m.

  Gilla

 15. O skriver:

  En sluddrig röst hörs från vadagsrummet. -Det är Löven´s valfilm!

  ”…Vi skall inte ha sänkt skatt för de rika”
  ”…Jag vill ha pensioner som det går att leva på”

  Ja! Om vi hade haft 25% total skatt i Sverige istället för +51% så hade en vanlig pensionär kunnat ha 13 Miljoner kronor sparat på banken!!! (Om han lagt undan de övriga 26%:en)
  Och DET kan man leva betydligt bättre på än att behöva tigga allmosor av Löven´. Denne pensionär kunde då dessutom få känna sig vuxen att handha sina egna injobbade pengar samt inte behöva ha socialismens regim som god man.
  Notera att man i exemplet fortfarande betalar in 25% skatt vilket mer än väl täcker för dem som råkar illa ut i samhället. Dessutom skulle man ha råd att gå till t.ex tandläkaren mm.

  Socialismen har lyckats att skrämma merparten av befolkningen att de kan bli uteliggare om de inte ger bort halva sin livsinkomst till dem. Å nu vill de ha ÄNNU MER.

  Gillad av 5 personer

  • Björn skriver:

   Och vi hade inte haft nån dragningskraft på alla de ”bidrags-konsumenter” från MENA, som idag svämmat över landet, och lever gott på de där 26 procenten! Dessutom hade vi kunnat köpa våra bostäder för egna pengar, i stället för att tvingas ta astronomiska lån för att täcka ”bortfallet”! Enbart fördelar, som jag ser det!

   Gillad av 1 person

 16. I. Laying plans skriver:

  Jag rekommenderar detta samtal som är relevant då diskussionen på DGS undviker ett globalt perspektiv, även idag, samtidigt som det är uppenbart att det är som det sägs i podden en strävan efter ”a universal world order” och Hazony argumenterar för att alla stora krig har drivits fram av imperialistiska drömmar, precis som vi kan se växa fram nu, kanske än mera skrämmande (min kommentar) för att denna imperialism denna gång har börjat via politikerväldet i flera länder samtidigt.

  http://www.econtalk.org/yoram-hazony-on-the-virtue-of-nationalism/

  Gillad av 4 personer

   • Ix. The army on The march skriver:

    Jag tyckte inte det var pratigt, det är kanske självklart för någon som tänkt efter länge (men tror dessa är få, Östman plus en handfull till) men jag tycker så mycket tas för givet i alla offentliga samtal nu, det är det normala nu att ta nationalstaten för given, utan att kunna visa hur man kan nå samma tillstånd utan denna konstruktion, så som du skriver så är liberalism och vänsterliberalism inte empiriska, utan byggda på axiom, eller sagt på annat sätt, önsketänkande. Jag tyckte detta var väl argumenterat och Russ Roberts verkade en smula skakad:

    Gilla

 17. Ingalill Sansoni skriver:

  Ja,just det nu måste vi som emigrerar,betala 25% i skatt,vad fan får vi för det?
  Samma fråga som en ”vis skattebetalare undrade”
  Snacka om suga ut oss GA:stackare!
  ,

  Gillad av 1 person

 18. DDR skriver:

  En hyrläkare inom psykiatrin i Västernorrland har sagts upp. Orsaken har inget med mannens skicklighet som läkare, läkarbehovet eller sjukhusets ekonomi att göra. I stället är det hyrläkarens åsikter sjukhusledningen ogillar.
  Mannen anklagas för att ha ”extrema politiska värderingar”. Som belägg anförs bland annat att läkaren på Twitter uttryckt sig negativt om invandringen till Sverige och om feminister.
  Han ska i sociala medier bland annat ha skrivit ”Jag tror kaoset i Sverige, våldtäkterna, otryggheten, anarkin, brända skolor m.m. beror på feministerna”.

  STASI i f.d DDR försvann inte hösten 1989…
  De tog bara färjan från Sassnitz till Trelleborg likt många gjorde våren 1945 för att nu i Sverige fortsätta sitt ”arbete” och utbilda nya adepter…
  Ity även i DDR kontrollerades människorna och även läkare kunde bli ”arbetslösa” , omplacerade eller åsatta betydligt enklare jobb om de inte hade den rätta värdegrunden ! Byt bara ut feminism etc mot marxism-leninisim
  Detta är GRUNDLAGSVIDRIG ÅSIKTSREGISTRERING !! .

  Gillad av 4 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.