Socio-ekonomiska faktorer

Anders Leion

Den vanligaste (bort)förklaringen när problem som brottslighet och dåliga skolresultat diskuteras är att ett icke önskat beteende sägs bero på socio-ekonomiska faktorer, till exempel att fattigdom och boende i ett utarmat område skulle förklara detta beteende.

De som använder detta argument har förstås, antar jag, gjort följande kontroller:

1.De har jämfört två grupper, boende i samma område och med ungefär samma inkomster. Den ena gruppen är född utomlands eller har föräldrar födda utomlands. Den andra gruppen är född i Sverige och har svenskfödda föräldrar. Jag har tyvärr inte sett resultatet av en sådan undersökning.

2.De har jämfört brottsligheten hor fattiga personer boende i något armt område i till exempel Baltikum med brottsligheten hos fattiga personer i ett svenskt utanförskapsområde.

3.Slutligen har de funnit anledning att underkänna Amir Sariaslans resultat. Han har visat att brottsligt beteende till stor del är ärftligt.

Jag har nu en svag misstanke att de inte har gjort något av detta. Om så är fallet undrar jag: varför? Jag finner inget svar.

61 reaktioner på ”Socio-ekonomiska faktorer

 1. elak skriver:

  Vid det här laget trodde jag alla PK-marinerats tillräckligt i Sverige för att medelst ryggmärgsreflex kunna svara:

  1/ Strukturell rasism
  2/ Relativ fattigdom
  3/ Nazism

  Gillad av 7 personer

 2. brrr skriver:

  Helt O.T.
  Den vars socio-ekonomiska faktorer är helt fantastiskt bra, kan boka en kryssning från Tyskland till Ungern nästa sommar. Det är Rebel Media som anordnar, och förutom Ezra Levant, kommer bl.a. Katie Hopkins, Tommy Robinson, Daniel Pipes att vara med på kryssningen.

  Gillad av 1 person

 3. Lilla fröken PK skriver:

  Medias expert, Jerzy Sarnecki, berättade i UG att han avsåg att söka medel för att forska om varför invandrare är överrepresenterade i brottshänseende. Han säger dock samtidigt att han är övertygad om att han kommer att finna samma förklaring som han alltid har förfäktat: socioekonomiska orsaker!

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth skriver:

   Fröken PK, många svenska högskolor är så marinerade i politik idag att den fria forskningen är hotad. Detta gäller i synnerhet ämnen som rör stridsfrågor som klimat och kriminalitet. Man vill ha ett visst resultat och ”forskar” därefter. Tidigt vaskas studenter med ”rätt” värdegrund fram . Får dessa sedan en figur som Sarnecki som handledare så måste ju resultatet bli….socioekonomiska orsaker. Och alstret får legitimitet genom att kallas forskning.

   Gillad av 8 personer

  • Erik skriver:

   Om nu socioekonomiska orsaker är förklaringen uppstår frågan:

   Varför skall Sverige fortsätta fortsätta locka till sig en predestinerad underklass? Vad är syftet? Om det finns något?

   Gillad av 2 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Om vetenskapen endast är till för att bekräfta vad man redan vet, tycker jag att man skall använda forskningsmedlen till något annat. PK-ismen har kanske här en innan uppfattning, som mer kan jämföras med Lysenko i Sovjetunionen.

  Gillad av 6 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Inte vill våra makthavare undersöka vad som ger brottslighet, när de då riskerar att få svar som inte legitimerar politik för ekonomisk och social utjämning.
  Jerzy Sarnecki har i femtio år fösts fram att envetet hävda att enda orsaken till brottslighet är sämre socioekonomiska villkor och att staten måste satsa på minskade inkomstklyftor och ”fler fritidsgårdar”. Och sossar har tacksamt höjt skatterna och byggt en och annan fritidsgård. Fängelserna har fått hotellstandard och internerna terapi och permissioner och korta ”straff”. Ett modernt ”humant” land.

  Att prata om fostran till moral och laglydnad, om asociala kulturer och om människors eget ansvar, har setts som gammalmodigt, rentav inhumant.

  I dagens läge behöver vi dessutom prata om importerade kulturer som ger brottslighet. Nya varianter på brottslighet utifrån klankultur. Gäng med bränder och mord som inslag i sin kriminella verksamhet med narkotikahandel och egendomsbrott, våldtäkter som ”krigshandlingar” riktade mot vår svenska kultur, hedersförtryck och hedersmord, välfärdsbedrägerier, identitetshandel, trafficking (fast just det är nog inte så nytt) osv osv.
  Det här vill dagens makthavare inte prata om alls. De har satsat mycket på massinvandring med vidhäftade samhällsproblem för att få lättstyrda väljare som ett led i globaliseringsprojektet. Massinvandringen som också vartefter kan ge säkra sosseröster från de nyhitkomna som lever på bidrag.
  Två flugor i en smäll s a s. Jag hoppas det visar sig på valdagen att de inte har varit särskilt träffsäkra med flugsmällan.

  Gillad av 8 personer

 6. Jaxel skriver:

  Sariaslan säger följande i artikeln som länkas i krönikan.

  ”– Om du jämför personer som bor i olika typer av bostadsområden med avseende på något negativt utfall och finner skillnader dem emellan kan du tolka resultatet på två sätt. Antingen orsakar bostadsområdet problemen, eller så finns det faktorer som man inte har kontrollerat för som förklarar såväl varför vissa hamnar i olika bostadsområden, som deras ökade risker för att utveckla problemen.”

  Om det är det senare som gäller skall man inte använda bostadsort som confounding (för att tala epidemiologspråk). Detta tycks inte på minsta sätt bekymra kriminologerna. Vill minnas att jag läste någonstans att Sariaslan hade förväntat sig att kriminologerna skulle vara intresserad av hans forskning, men att det visade sig att det var de inte alls.

  Gillad av 6 personer

 7. Ulla L skriver:

  Menar de som hävdar att det är så kallade socio-ekonomiska faktorer (vad är det?) som är orsak till överrepresentation i bilbränder, våld och tjuveri, att allt annat är lika?

  Gillad av 1 person

  • Zhengyang Wu skriver:

   Thomas Sowell är den riktiga tungviktaren inom forskning om minoriteters situation i samhället. Att kolla genom intervjuer med honom på Youtube har varit nöje för mig. Jag önskar bara att jag hade tid att läsa genom alla hans 28(!?) högst aktuella böcker, nästan varje av dem klassiker.

   Gillad av 1 person

 8. Harry Gustafsson skriver:

  Duttons, är en familj i Branson Usa, där alla familjemedlemmar prfessionellt spelar fiol. En av sönerna tillfrågades om föräldrarna hade tvingat dem att lära sig? Han svarade nej, vi tränar varje dag innan vi får någon mat att äta. Morot, Piska, Disciplin, det är vad som behövs.

  Gilla

 9. Aha skriver:

  Den vänsterliberala smörjan (nytt namn på PK-ismen?) är fräck när de alltid hänvisar till socioekonomiska faktorer. De vet att det inte gäller för alla grupper, utomeuropeiska grupper är värre än andra grupper. De vet att hedersbrotten och könsstympningar är kulturbetingade och inte socioekonomiskt betingade. De vet att hårda tag från snutarna skulle råda bot på stenkastning. Öststatspolis tolererar inte att man kastar sten på dem.
  Ändå, i decennier har det varit så, ihärdar PK-isterna med att alltid hänvisa till socioekonomiska faktorer.

  Nåväl, sätt de fattiga i ett medelklassområde. Ge dem så många fritidsgårdar de vill ha. Efter ett antal år skulle de ändå ha raserat området. Detta sista exemplet bevisar väl den tes som några enstaka forskare förfäktar;
  – sämre personlighetsdrag gör att man hamnar i socioekonomiskt fattiga områden.

  Gillad av 6 personer

 10. Underdog skriver:

  Amir Saraislam gjorde en sådan undersökning och kom fram till att socioekonomiska faktorer inte kan vara förklaringen till kriminalitet. Han håller såvitt jag förstår inte på med kriminologi längre eftersom slutsatsen gjorde att han inte fick några uppdrag.

  F.ö. ligger ”A Swedish Elephant” på Youtube ”för en begränsad tid”. Om ni inte sett den så gör det. bäst investerade 2 timmar och 40 minuter på länge. SVT har naturligtvis tackat nej till att visa den. Vad skulle hända om medborgarna förstod var vi är och hur vi hamnat här?

  Gillad av 5 personer

 11. Jaxel skriver:

  Sarnecki hänvisar mycket flitigt till den egna studien Hällsten et al. (Brit J Criminol 2013; 53: 456-481) när det gäller betydelsen av socio-ekonomiska faktorer och resultatet efter att hänsyn tagits till sådana. Förutom frågan om huruvida bostadsort och andra socio-ekonomiska faktorer bör användas som confounding så finns ytterligare problem med nämnda studie.

  Studiepopulationen i nämnda undersökning är de som avslutat grundskolan (”completed grade nine…..of comoulsory education”), vilka följs med avseende.på viss brottslighet Om man sedan, som Sarnecki flitigt gör, uttalar sig om samtliga invandrarungdomar så uppstår ett allvarligt problem.

  Om målpopulationen för studien är samtliga ungdomar i viss ålder så har man ju ett bortfall av dem som inte avslutat nionde klass. Ett bortfall som dessutom med största sannolikhet är systematiskt. Hur resultatet skulle sett ut om man inkluderat samtliga ungdomar i aktuell ålder går givetvis inte att uttala sig om. Kort sagt så går det inte att generalisera resultaten till att gälla för invandrarungdomar totalt. Det är väldigt svårt att förstå varför studiepopulationen valdes på detta sätt. Det borde väl inte ha varit något problem att från befolkningsregister plocka alla (ungdomar) i lämplig ålder. Rapporten innehåller ingen diskussion om detta.

  Vidare har man som statistisk modell använt vanlig linjär regression. Detta är inte en korrekt modell för data av den aktuella karaktären. Med denna typ av data skall logistisk regression användas. Det kan man läsa sig till i vilken lärobok i epidemiologi som helst. (Slarvig användning av statistik stämmer förstås väl med fördomar om sociologen.)

  Gillad av 3 personer

   • Jaxel skriver:

    Det hela är mycket märkligt. Varför har man valt studiepopulationen på detta sätt? Vi kan med största säkerhet anta att de i aktuella åldrar som inte ingår i studien är hårt kriminellt belastade. Huruvida detta snedvrider (eller på vilket sätt) jämförelsen mellan dem med invandrarbakgrund och de med svensk bakgrund går förstås inte att uttala sig om. Såvitt jag ser det så gör urvalet det därmed omöjligt att uttala sig om kriminalitet hos ungdomar med invandrarbakgrund generellt. Även i det fall studien vore invändningsfri i övrigt. Vilket uppenbarligen inte stoppar Sarnecki. Det finns inte ens någon diskussion kring detta i publikationen.. Det är som sagt mycket märkligt. Varför drog man inte studiepopulationen från ett befolkningsregister?

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    Det man,skulle kunna säga utifrån studien, givet att den vore någorlunda invändningsfri i övrigt vore att: Korrigerat för socioekonomiska faktorer så är invandrarungdomar som gått ut nionde klass inte mer brottsbelastade än motsvarande svenska ungdomar. Fast hur intressant är det om vi antar att en betydande andel av brottslingarna i landet aldrig gått ut grundskolan

    Gilla

 12. Aurora skriver:

  Det behövs nog inte så mycket forskning när vanligt sunt förnuft och lite omvärldskunskap räcker. De allra flesta av dessa människor kommer från disfunktionella samhällen där allt är tillåtet för överlevnaden. Sanning eller lögn är relativa begrepp där svart är svart idag (om det bästa svaret) men vitt imorgon (om det då är bästa svaret). Regler och myndigheter är till för att luras (då man av vana hemifrån är ytterst misstänksam mot överhöghet). Klankulturen förs vidare till Sverige. I den kan familjemedlemmar vara grovt kriminella samtidigt som ett äldre familjeöverhuvud tagit på sig rollen sim områdets (skenheliga) imam. Snacka om Gudfadern. Det finns t.o.m ljudinspelningar (flera år tillbaka i UG) där en rektor för en muslimskt friskola säger rent ut att man lurar myndigheten när man registrerat barn som elelver fast de är sända till Afrika för att bli muslimska och inte ’försvenskade’. Vi ser nu också att flera partier (C,, S bl.a) har islamister som kandiderat till förtroendeposter och som inte förstår att respektera hur demokrati fungerar utan tror att de kan köra eget race och (1) på officiella parti-hemsidor sprida rena påhittade lögner om andra partier, (2) inte sanningsenligt uppge sin kriminella bakgrund i kanditatförsäkran och (3) använda sin svenska partiplattform till att arbeta för en utländsk fascistorganisation. Gemensam nämnare är föraktet för ’dumma svenne’ som går att lura skjortan av och som ju inte förstår arabiska.

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   ”…’dumma svenne’ som går att lura skjortan av…”

   Undrar om sådan dumhet eller ”naivitet” korrelerar med socio-ekonomiska faktorer?

   Gilla

 13. uppstigersolen skriver:

  Varför skulle man undersöka något som visade att man haft fel hela tiden? Då är man väl korkad? Visserligen anser vi att dessa som säger Socioekonomiska faktorer som ett mantra är just det men som sagt varför skulle de vilja erkänna?

  Gillad av 2 personer

 14. Birger Winsa skriver:

  Under 1800-1940-talet trodde man att näslängd, näsbredd, öronlängd, skallform, stortåns vinkel och andra mätbara företeelser ger besked om potentiell kriminalitet. Storleken på skallen lämnade besked om intelligens. Iden kom neurologen Broca på. Strålande tyckte han efter att ha mätt 100 tals skallar på idioter och genier. Sedan tyvärr begick han misstaget att mäta sin egen skalle. Idiotklassen. Einstein hade liten hjärna också, Så två idioter.

  Gillad av 1 person

 15. Birger Winsa skriver:

  Det är klarlagt sedan länge att krimininella entreprenörer är 40-90 % impulsiva som hade ADHD, dyslexi, autism eller är allmänt med kort stubin. Samma överrepresentation finner man bland lagliga entreprenörer: Edison, Newton, Kamprad, Branson, Jobs, Hult etc. Bland superidrottsmän är ADHD tydligt. Likaså bland konstnärer. De är mycket ofta dropouts från skolan som Edison, Gates och Jobs. Samma impulsiva gen leder till entreprenörskap, inom eller utom lagen. Vi behöver bara skapa en skola anpassad till dem så får vi fler lagliga entreprenörer.

  Gillad av 1 person

 16. Karl Oskar skriver:

  Bra kontroller, Anders.
  Vad krävs för att tränga igenom PK-isternas försvarsmur?
  Droppen som urholkar stenen. Upprepade och upprepade och upprepade signaler de är fel ute.
  Går inte en dag utan sådana signaler. Trend ökande, oftare och starkare.
  9 sept är det dags ta bort PK-sekten från makten.

  Gillad av 1 person

  • Karl Oskar skriver:

   Tillägg
   Sjuklöverpolitiker, MSM-figurer, medlöpare och islamister som driver PK-lära för att det gynnar dem själva plus PK-fundamentalister är de som svarar för istort sett alla PK-utspel. (Det ena mer bisarrt än det andra. Ett galet gyckelspel som snart nått vägs ände.)
   Detta är kärntrupperna. De går ej nå. Högljudda. Men, de är få. Hur många % är oklart. Få är de.
   Resten av de PK-anfrätta, följarna, går att nå. Och de vänder nu. Allt pekar på det!

   Gilla

 17. Lars-Erik Eriksson skriver:

  När vi ändå är inne på kulturell genetisk disposition är det farligt intressant att notera hur fattiga invandrade asiater (kineser, japaner, koreaner, thailändare) är mindre brottsbenägna än majoritetsfolken här i väst.
  Eftersom våra svenska journalister gör som de blivit upplärda vet de inte om ovanstående och även om så vore skulle de aldrig vara så impertinenta att de kräver svar från våra pseduofoskare, kriminologerna i ämnet.
  Det är nära valet och efter valet är det snart nyval å då kan man ju inte bara gå åstad å tilta de demokratiska förutsättningarna genom att upplysa väljarna om hur saker och ting hänger ihop.

  Gillad av 5 personer

 18. Fredrik Östman skriver:

  Det du inte omnämner är varifrån tricket med de socio-ekonomiska faktorerna kommer. Varför är det så effektivt? Varför har vi dragits med det så länge? Hur uppstod det? Vilka mekanismer i våra medvetanden är det som möjliggör dess effektivitet? Vilken kedja från proximativare till ulitmativare orsaker kan vi bilda?

  De socio-ekonomiska faktorerna som förklaring av brottslighet kommer inte från studier av verklighen. De kommer inte från jämförelser av statistiska kategorier varur en bärande slutsats kan dragas, vilken kan beskrivas i termer av socio-ekonomiska faktorers inverkan på brottslighet. I stället kommer de ur den marxistiska teorin. Marx socialism placerade roten till all ondska i samhället, alltså även brottsligheten, i den kapitalistiska klassen, i kapitalets produktiva funktion, i produktionsmedlen/kapitalet och dessas/dettas ackumulation i en krympande kapitalistklass’ händer. Den del av samhället som låg utanför denna kaptialistklass — definierad genom sin sociala ställning och genom sin ekonomiska verkan och sina ekonomiska attribut! — var den goda, potentiellt ondske- och brottsfria arbetarklassen. Det är alltså i Marx teori just socio-ekonomiska faktorer som förorsakar brottslighet och all annan ondska.

  Man kunde tro att nu när Marx teorier även hos socialister åtminstone på det mer uppenbara och explicita ekonomiska planet, alltså när det gäller kommandoplanernas inverkan på (marknads)ekonomin, har råkat i onåd, även de sociologiska förklaringsmodeller som har härletts direkt ur dem skulle ställas i fråga. Så är emellertid inte fallet.

  När den globala kommunismen föll 1989 gjordes i Västvärlden ingen generalisering av vilka tänkesätt och teorier som därmed hade visat sig felaktiga. Endast den vulgära och naiva tolkningen av Marx, endast det som direkt handlade om att göra upp femårsplaner, kastades på historiens skräphög, vilket omedelbart dömde mänskligheten att genom sin ovilja att lära sig av historien bli tvungen att återupprepa den.

  Ty den ultimativare orsaken till de socio-ekonomiska faktorernas framgång är den mänskliga tendensen till bekräftelsetendens (confirmation bias). Det låter ju så bestickande och bekvämt att man kan bli av med brottslighet genom att stjäla andra människors pengar och ge dem som belöning till sig själv och andra brottslingar. Varför titta allt för noga efter motbevis och svårigheter när denna förklaring på ett så sympatiskt sätt underbygger lättdrömda livslögner? Smutsen under mattan! Glaset är halvfullt! Le blott och dansa! Vad ser du så sur ut för! Det går som en Tesla! Kom igen nu katten, det svänger!

  Gillad av 2 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Kan förefalla något långsökt Fredrik men från USA får vi veta att den främsta faktorn hos ungdomsbrottslingar lär vara frånvarande fäder.
   Nå, om man då skärskådar stam- och klanmiljön så kan man spekulerar i att där, även närvarande fäder är i auktoritet deklasserade/nedflyttade något pinnhål till förmån ett diffust ledarskap som måhända tillåter eller ej förhindrar kriminalitet riktad relativt svaga konkurrenter i samhället.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Visst, men frånvarande fäder är inte en ”socio-ekonomisk faktor” så som den definieras när man hittar på att det är sådant som ligger bakom brottslighet. har du någonsin hört en Sarnecki kräva att kärnfamiljen och äktenskapet stärks, att bidrag inte skall ge till ensamstående föräldrar!?

    Allmänt används begreppet ”socio-ekonomisk faktor” som en dissocierad abstraktion. Vi får aldrig veta vilka faktiska sinnevärldsliga förhållanden som döljes under detta paraply.

    Gilla

   • Zhengyang Wu skriver:

    Jag tror att de amerikanska studierna oftast handlar om amerikanska svarta. Deras kultur kan inte skilja sig särskilt mycket från de vitas, därför är faderfiguren den ensamt viktigaste faktumet. Thomas Sowell har sagt i en intervju att idag växte nära 80% av svarta barn upp med ensamstående mammor. Siffan under tiden han var ung var typ 20%.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   De smarta tar de argument som gynnar dem för tillfället och gör dem till sina. Så snart de inte passar längre så vänder man ut och in på kappan och finner ett antal som säger raka motstasen och sedan säger man att det har jag alltid sagt. The truth shall make you free!

   Gilla

 19. olle holmqvist skriver:

  Jämförelse
  Vi antar att alkoholproducenterna vill förringa alkoholens skadeverkningar. (Bols, Seagrams et al är för smarta för att göra så i verkligheten) men så här:
  ”90 % av alla dödsolyckor i trafiken beror inte på alkohol” (sant)

  Alkoholen är överrepresenterad i sitt sammanhang ovan. Här tycker många att det är meningsfullt att sätta lyset på alkohol, utan att stoppa in just den faktorn i ett större kollektiv: – ”Riskfaktorer för olycka”.

  ”Socioekonomiska faktorer” är en kollektivisering där ingen kollektivisering behövs.
  Kollektiviseringen blir en slöja inför verkligheten. Att växa upp med 35-årig mor som knarkat, men nu bara dricker vin, och aldrig arbetat, det är ett slags socioekonomi. Att växa upp i en stor muslimsk invandrafamilj där far i huset är helnykter, men slår kvinnfolket är en annan.

  Men en ung man från vardera ”socioekonomi” kan vandra vilse på samma livets stig.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag tror det största hotet mot svenskarnas existens är SD. Deras kombination av öppen svenskhet och assimilationstanke och starka tro på staten som ett mål i sig är skräckinjagande. Det finns över två miljoner människor i sverige med utomeuropeisk härkomst. Och SD tänker assimilera alla dessa på oss svenskar. Samtidigt som de alls inte har paradigm för att bryta upp de benhårda invandringskulturerna. Om SD får mycket makt så tror jag att de hårda kärnorna i invandrarkulturerna fortsätter att fungera som kolonisationscenter. Medan staten driver tvångsintegrationsprojekt på oss svenskar.

    Här är ett citat från SDs Sammanhållningspolitiska inriktningsprogram om deras främsta integrationsåtgärd, ”medborgarplikt”:

    ”Utöver att stärka det direkta samhällsbygget skapar denna form av medborgarplikter också naturliga arenor för möten med individer från andra delar av samhället än den egna. Social bakgrund, KÖN, ekonomisk ställning eller HÄRKOMST — ingen sådan faktor tas hänsyn till vid mönstring eller efterföljande tjänst.”

    Det här är tänkt att fungera som värnplikt, dels är det inte frivilligt, dels verkar grundantagandet vara att ungdomar oavsett kön tvingas ihop med människor från ”annan härkomst” och annan samhällsklass. Alltså som värnplikten fungerade. Ofta på boende ordnat av staten då, får man förmoda. Det är lätt att se hur SD här tänker använda staten för att tvinga på medborgarna deras definition av svenskhet, alltså att vi svenskar inte finns, svenskhet är bara ett beteende. SD tänker återskapa Nationalstatens yttre attribut, om de så ska behöva utrota den svenska etniciteten på kuppen. Notera att SD framför sin ”Medborgarplikt” i deras dokument om integrationspolitik. Huvudsyftet med medborgarplikten är inte att fösvara landet utan att den nya överheten, SD alltså, skall skicka våra ungdomar på uppfostringsanstalt i statens regi. Det är sånt man hittar i fascistiska och kommunistiska länder.

    https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Sammanh%C3%A5llningspolitiskt-inriktningsprogram.pdf

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Men om saker bara får fortsätta som idag så tror jag att våra chanser är goda. Man kan ju tycka att det är hotfullt med så många kraftfulla invandrargrupper här. Men nu kan vi se oss själva genom invandrarnas ögon. Vi börjar utveckla en känsla av att vara ett folk, på riktigt. Och sverige är ingen lätt plats att leva på. Ju värre samhällsförfallet blir, desto starkare blir vi svenskar. Och våra omgivande folk känner stor samhörighet med oss.

    Sen, oavsett om vi reduceras till tio eller ens fem procent av den population vi hade 1950 så får man tänka på vilka fem procent som blir kvar? De som låtit bli att bli globalist-människor, rotlösa, lösryckta, identitetslösa. De svenskar som blir kvar kommer vara de med starka instinkter av etnocentrism och att skaffa stora familjer och naturligt starka könsroller.

    Nuvarande statsideologi är illvilligt inställd till oss, vill skada oss på alla sätt med postmodernismen. Det blir litet som ett evolutionärt elddop. Ja, det eliminerar stora delar av svenskarna. Men de som överlever är mycket starka. Precis som välfärdsstaten är dysgenisk, så är det här postmodernistiska hatbudskapet ”skaffa inga barn”, ”gift er med utlänningar”, ”bli homosexuella”, ”ni finns inte, ni har ingen samhörighet” förädlande.

    Sverige har dessutom fördelen att det innehåller stora områden där ingen egentligen vill bo. Allra minst våra nya landsmän. Allra helst när bidragskranarna sinar.

    Gillad av 3 personer

   • Lev Barkland skriver:

    @MartinA
    ” Och sverige är ingen lätt plats att leva på. Ju värre samhällsförfallet blir, desto starkare blir vi svenskar.”

    Ja, man kan fundera på det. Den springande punkten är väl just det att få bidragskranen att sina, som du skriver. Principiellt är det ju väldigt enkelt. Vi behöver ”bara” sluta att försörja dem. Klart! Men politiskt, med nuvarande välfärdsstat och förvaltning, är det förstås inte möjligt. Borgs förmodade teori, att bidragsstransaktionerna skulle bantas i ett tidigt skede, då systemet stressas med massinvandring, den teorin kom ju på skam. Först sker nedmotnering av samhällsfunktioner som polis, skola, vård och även underhåll av infrastruktur. Lagar skall ändras så att skydd för egendom, personliga friheter och yttrandefrihet försvagas, allt innan bidragstransaktionerna drabbas, de är heliga. Men tids nog…

    Som sprugna ur en västerländsk högutvecklad civilisation har vi ju det trumf på hand, jämte våra samexisterande importerade MENA-kulturer, att vi faktiskt kan producera välstånd. Så det första vi egentligen behöver lyckas med det är segregation. Och kanske, med några år av ytterligare nedåtgående spiral, kan vi få en kritisk massa som vill segregation, verklig segregation. Att sluta försörja dem! Jag hävdar fortfarande bara att detta är första steget till att återuppbygga Sverige dock.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Lev Barkland
    Mja, att ha förmåga att producera välstånd är ingen fördel i det här spelet. Alla civilisationer som någonsin har varit bra på att producera vålstånd i historien skapar ett massivt migrationstryck på sig.

    Välfärdskranarna kan ej stängas av politiskt. De kan bara stängas av med samhällskollaps. Det här är en generell regel för demokratier, för att bli vald krävs att man lovar allt åt alla. Till och med AFS ger åtminstone läpparnas bekännelse till fortsatt generös välfärdsstat. Du kan aldrig få makten i en demokrati om du ej lovar allt åt alla.

    Att samhällstjänster urholkas och förstörs är även det positivt för oss svenksar. Socialdemokratin trängde undan och tog över hela det civila samhället. Det blev ingenting kvar av det alls.

    Jag tycker att utmaningen nu är att finna ett sätt att kombinera små resurser, oattraktiv plats med kärvt klimat och hög livskvalitet. Det tror jag är ett framgångsrecept. När jag tittar på nutid och historia så koloniserar fattiga områden rika områden. Visst, Romarriket tog över till exempel Gallien. Men vad gjorde de då? Jo, de importerade hundratusentals galler till Rom och Italien. Vilket i längden förstörde deras kultur och deras institutioner och sammanhållningen i deras samhälle. Idag koloniserar Somalier och Nordkoreaner och Afgahner andra länder. Därför att det är jobbigt att bo på de platserna.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Lev Barkland
    Fördelen med att samhällstjänster förstörs är alltså att vi då tvingas återuppbygga ett civilt samhälle på riktigt. Eftersom staten aldrig kommer erkänna att den inte ger fullgod service så kommer det samhället vara just bortanför statlig kontroll. Vi kommer få formella samhällstjänster i statlig regi och riktiga samhällstjänster genom civilsamhället och näringslivet.

    I Sydafrika till exempel är de som verkligen skapar skydd för liv och egendom privata säkerhetsföretag. De lär ha 450 000 man under vapen och 1 miljon reservare och är samlat dels mäktigare och framförallt långt mer välfungerande än polisen.

    Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    Nu vet vi: Även om 95 procent av svenskarna försvinner, så är återstoden åtminstone BRA svenskar! Tycker Martin…

    Survival of the fittest. Såvida inte elaka SD lägger sig i. 😦

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    SA exemplet fortsättning:
    Ja, och så privatpersoners och samfälligheters och nätverks enorma ansträngningar.

    Gilla

 20. Willy Lindqvist skriver:

  Det är inte ovanligt att barn till musiker också blir musiker. Att musikalitet går i arv finns det exempel på. Likaså blir inte sällan barn till journalister också journalister eller författare. Barn till idrottare fortsätter i fädrens spår. Liksom skådespelares och att politikers barn. Det finns åtskilliga exempel på att olika slags begåvningar gått i arv, mer eller mindre tydligt och fullt accepterat av samhället. Skulle det därför vara otänkbart att en kriminell ådra också kan gå i arv? Visst kan det vara så, även om det inte alltid behöver stämma.

  Gillad av 5 personer

 21. Arthur skriver:

  Att kompensera för sociala faktorer är inte korrekt om dessa och det man undersöker är en effekt av samma politiska misstag. Är det så kommer kompensationen bara tvätta bort all relevant information från datat.

  Det kan möjligen vara attraktivt för den som skydda de ansvariga för dessa politiska misstag från granskning och demokratiskt ansvarsutkrävande men inte för en vetgirig valmanskår.

  Gilla

 22. http://www.gertrud1.se/blogg/ skriver:

  Den sociologiska forskningen är politisk vinklad. Sanningen är att No Go zonerna har samma grundorsak som det som skedde i Flugornas herre. Det är förvuxna barn som kontrollerar orten. I skamkulturen hindras man att bli vuxen. Man har inte en yttre moralisk måttstock att mäta sig själv och sitt beteende mot, man styrs precis som i Flugornas herre av grupptrycket. Man har en psykologisk mognad på i bästa fall en tonårsnivå – det är alltid någon annans fel. Utan vuxna auktoriteter så spårar det ut i en allt mer ökande takt. Amir har rätt, jag tar det ett steg längre,
  http://www.gertrud1.se/2018/08/31/hederskulturen-ar-ett-allvarligt-hot-mot-den-skandinaviska-kulturen/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.